You are on page 1of 1

KERAJAAN MALAYSIA

1003 JANM CAWANGAN JOHOR BULAN 08/2017


Nama : Norhayati Binti Isnin
No. Gaji : 20094587 Jabatan : 0211 Kementerian Pelajaran
No. K/P : 831008-01-5918 Pusat Pembayar : 0022 SM Ing/Keb Yong Peng Johor
_____________________________________________________________________________________________________________________________
PENDAPATAN AMAUN (RM) POTONGAN AMAUN (RM)
Gaji Pokok 4,481.77 Potongan Cukai Bulanan 637.65
Imbuhan Tetap Perumahan 400.00 YPEIM-Pbgn Eko Islam Msia 5.00
Imbuhan Tetap Keraian 400.00 PTPTN 165.20
Bantuan Sara Hidup 250.00 Angkasa 2,602.00
Tung Imb Ttp Perumahan 1,400.00
Tung Imb Ttp Keraian 1,400.00
T.Imb Ttp Prmhn(TS) 700.00
T.Imb Ttp Keraian(TS) 700.00
Tung Gaji (Thn Semasa) 1,925.00
Tung Gaji (Tahun Lalu) 3,450.00

_____________________________________________________________________________________________________________________________
Jumlah Pendapatan 15,106.77 Jumlah Potongan 3,409.85
Gaji Bersih 11,696.92
Bank : MBBEMYKL No Akaun : 151267084XXXXX (No Siri:8,511 )

SILA SIMPAN UNTUK KEGUNAAN CUKAI PENDAPATAN SILA MAKLUMKAN MAJIKAN JIKA MAKLUMAT SILAP
SULIT DAN PERSENDIRIAN
_____________________________________________________________________________________________________________________________