Sie sind auf Seite 1von 150

Debitmetru electromagnetic

Debitmetru electromagnetic

Instructiuni de instalare si utilizare

Manualul MagFlux 1 FW: 841012/842009


Debitmetru electromagnetic

Declaratie de Conformitate
Declaratie de conformitate Declaration of Conformity Konformittserklrung

Subscrisa, MJK Autimation A/S We, MJK Automation A/S, Wir, MJK Automation A/S,
DK-2850 Naerum, declaram pe DK-2850 Nrum, declare under DK-2850 Nrum, erklren in
proprie raspumdere ca produsul our sole responsibility that the alleiniger Verantwortung, dass
product das Produkt

Debitmetru electromagnetic
la care se se face referire in to which this declaration relates auf das sich diese Erklrung
aceasta declaratie, este in con- is in conformity with the following bezieht mit der/den folgenden
formitate cu urmatoarele stand- standard(s) or other normative Nor me(en) oder normativen
arde sau cu alte reglementari. document(s). Dokument(en) bereinstimmt.

EN61000-6-3/-4:2001, EN61000-6-3/-4:2001, EN61000-6-3/-4:2001,


EN61000-6-1/-2:1999 EN61000-6-1/-2:1999 EN61000-6-1/-2:1999
ca urmare a urmatoarelor following the provisions of Gemss den Bestimmungen der
Directive Directive Richtlinie

89/336/EEC; 92/31/EEC 89/336/EEC; 92/31/EEC 89/336/EEC; 92/31/EEC

Declaration de conformite Dichiarazione di conformit Declaracin de Conformidad

Nous, MJK Automation A/S, Noi, MJK Automation A/S, Nosotros, MJK Automation A/S,
DK-2850 Nrum, dclarons DK-2850 Nrum, dichiariamo DK-2850 Nrum, declaramos
sous notre seule responsabilit sotto la nostra esclusiva respon- bajo nuestra nica responsabili-
que le produit sabilit che lapparecchio dad que el producto

Debitmetru electromagnetic
auquel se rfre cette dclara- al quale questa dichiarazione si al cual se refiere esta de-
tion est conforme la (aux) riferisce, conforme alla seg- claracin, est en conformidad
norme(s) ou autre(s) document(s) uente normativa(e) standard o ad con la(s) siguente(e) norma(s) u
normatif(s) altri documenti di normativa(e) otros documentos normativos

EN61000-6-3/-4:2001, EN61000-6-3/-4:2001, EN61000-6-3/-4:2001,


EN61000-6-1/-2:1999 EN61000-6-1/-2:1999 EN61000-6-1/-2:1999

conformment aux dispositions conformemente alla disposizioni segn las disposiciones de la(s)
de Directive della Direzione directiva(s)

89/336/EEC; 92/31/EEC 89/336/EEC; 92/31/EEC 89/336/EEC; 92/31/EEC


21.11.2006

Jens Kruse

Manualul MagFlux 2
Debitmetru electromagnetic

Table of Contents
1. Introducere 7
Despre acest manual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Principiile de operare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Debitmetrul MagFlux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2. Siguranta, repararea si indetificarea


produsului 13
Instructiuni de siguranta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Montarea echipamentului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Repararea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Identificarea produsului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Conductivitatea minima:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Selectarea captuselii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Selectarea electrodului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Punctul de montare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Pierderea de presiune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Acuratetea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Dimensiunile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Graficul de dimensionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Pipe System. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Carcasa montata pe senzor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Echipotentarea si ipamantarea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Tipul 7100/7200/7600 in conducte conductive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Tipul 7100/7200/7600 in conducte ne-conductive. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Tipul 7300/7400 in conducte conductive. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Tipul 7300/7400 in conducte ne-conductive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

4. Convertorul 25
Montajul electric. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Alimentarea electrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Schimbarea voltajului de alimentare 230/115 V AC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Iesirea analogica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Intrarea digitala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Senzorul cu montare compacta (locala) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Senzorul cu montare la distanta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Placa de conectare al Convertorului compact. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Placa de conectare a Convertorului montat la distanta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

5. Exemple de configurare a sistemului 33


Compact Converter and Display Unit on Flow Sensor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Convertor montat la distanta cu cutie de conectare montata pe senzor. . . . . . . . . . 34
Schema de cablare #1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Afisarea la distanta si conectarea mai multor convertoare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Schema de cablare #2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

3 FW: 841012/842009
Debitmetru electromagnetic

6. Punerea in functiune 39
Verificarile initiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Masurarea initiala a debitului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Verifcarea sensului de curgere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Selectarea limbii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Citirea afisajului, in cazul conectarii unui singur debitmetru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Citirea afisajului pentru mai multe echipamente conectate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Tastele afisajului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Setarea initiala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

7. Meniurile MagFlux 47
Meniul principale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Specify Main Screen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Setarile din fabricatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Inregistrarea datelor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Afisajul grafic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Parola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Set Sensor Name. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Setarea convertorului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Debitul minim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Calcularea mediilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Unitatile de masurare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Iesirea mA - "mA Output". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Debitul direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Debitul invers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Debitul direct si invers (12 mA=0). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Debitul direct si invers (4 mA=0). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Dezavtivat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Totalizatoare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Setarile si limitarile pentru Totalizatoarele resetabile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Totalizatoarele resetabile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Totalizatorul direct resetabil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Totalizatorul invers resetabil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Totalizatorul insumat resetabil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Totalizatoarele ne-resetabile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Totalizatorul direct ne-resetabil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Totalizatorul invers ne-resetabil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Totalizatorul insumat ne-resetabil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Contoarele serie 1 si 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Setarile si limitarile pentru contoarele serie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Debit mare / Debit Mic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Directia de curgere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Debit zilnic (24h Flow). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Meniul service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Setarea afisajului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Manualul MagFlux 4
Debitmetru electromagnetic

Limba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Setarea ceasului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Modbus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Setarile din fabricatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Versiunea afisajului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

8. Dimensiunile mecanice 101


Flansele Standard - EN-1092-1:2001 - Europa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Flanse standard - ANSI B 16.5 - USA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Flanse standard - AS-4087-2004 - Australia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Flanse standard - AS-4087-2004 (continuare). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Flanse standard - AS-4087-2004 (continuare). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Apendicele A. Mesajele de eroare 107

Apendicele B. Programul MJK-Field Link 111


Note Importante! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
A. Conectati unl PC debitmetru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
B. Salvarea datelor inregistrate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
C. Actualizarea programului afisajului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
D. Actualizarea programului convertorului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
E. Instalarea/Adaugara limbilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Apendicele C. FAQ - Intrebari frecvente 117

Apendicele D. Decuparea panoului frontal 120

Apendicele E. Certificatul de testare. 121

Apendicele F. Fisirele de date 122

Apendicele G. Conectarea intrarilor/iesirilor digitale 125

Apendicele H. Afisajul secundar, montat la


distanta 126
Placa de conectare cu un afisaj secundar la distanta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Placa de conectare a convertorului cu un afisaj principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Cablarea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Configurarea unitatii principale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Configurarrea unitatii secundare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

5 FW: 841012/842009
Debitmetru electromagnetic

Generalitati privind meniul principal 128

Generalitati prinvind meniul de setare a convertorului 130

Service Menu Overview 140

Generalitati privin meniul de setare a afisajului 144

Index Index-1

Manualul MagFlux 6
Debitmetru electromagnetic

1. Introducere
Va multumim ca ati ales debitmetrul MJK MagFlux. Am facut tot ce ne sta
in putinta in a realiza un debitmetru ce satisface nevoile dumneavoastra.
MagFlux se poate utiliza in vederea masurarii debitului a tuturor tipurilor
de fluide conductive, in special a debitelor de apa, apa reziduala, sedi-
mente si alte fluide ce contin particule.
Acest debitmetru este usor de instalat si de folosit. Totusi, va rugam sa
cititi mai intai acest manual pentru aflarea modului de instalare si a tuturor
caracteristicilor acestuia.
Puteti lua legatura in orice moment reprezentatul local sau MJK pentru mai
multe informatii:

Europe Tel.: +45 45 56 06 56 E-mail: mjk@mjk.com


Denmark Tel.: +45 45 56 06 56 E-mail: mjk@mjk.dk
Norway Tel.: +47 69 20 60 70 E-mail: mjk@mjk.no
Sweden Tel.: +46 53 31 77 50 E-mail: kontoret@mjk.se
Holland Tel.: +31 251 672171 E-mail: mjknl@mjk.com
Ireland Tel.: +353 8795 35625 E-mail: mke@mjk.com
USA Tel.: +1 847 482 8655 E-mail: mjkusa@mjk.com
Australia Tel.: +61 3 9758 8533 E-mail: ns@mjk.com
Romania Tel.: +40 727 762 392 E-mail: support@robexrom.ro

Vizitati pagina www.mjk.com pentru mai multe detalii despre MJK Auto-
mation, produsele noastre si personalul nostru.
MagFlux este o marca inregistrata a MJK Automation A/S, Danemarca.

7 FW: 841012/842009
Debitmetru electromagnetic

Despre acest manual


Acest manual este compus din cuprins, opt capitole, sapte apendice si un
index.
1. Introducere
Contine o prezentare a debitmetrului MJK MagFlux , structura acestui
manual si principiile de functionare.
2. Securitatea, repararea si identificarea produsului
Furnizeaza informatii provind securitatea, montarea, repararea, restricti-
ile si identificarea produsului.
3. Senzorul
Despre specificatiile fizice si indicatiile de instalare a senzorului ca
alegerea materialului si a electrodului, exemple, etc.
4. Convertorul
Despre specificatiile fizice si regulile de instalare a convertorului ca
alimentare electrica, intrari si iesiri, configurarea afisajului pentru senzor/
convertor, etc.
5. Exemple de configurare a sistemului
Despre posibilitatile de interconectare a senzorilor, convertoarelor si a
afisajelor.
6. Punerea in functiune
Despre verificarile si setarile de baza necesare, inclusiv a afisajului si a
tastaturii.
7. Meniurile MagFlux
Contine o descriere larga a meniurilor MagFlux, optiunilor si a posibilita-
tilor.
8. Dimensiunile mecanice
Enumerarea dimensiunilor si specificatiilor senzorilor si flanselor.

* * * * *

Manualul MagFlux 8
Debitmetru electromagnetic

Apendicele A. Mesajele de Eroare


Lista mesajelor, explicatii si solutionarea erorilor.
Apendicele B. Actualizarea MJK-Field Link
Descrie in detaliu modul de utilizare a programului MJK-Field.
Apendicele C. FAQ - Frequently Asked Questions
Contine raspunsuri la intrebarile des intalnite.
Apendicele D. Panoul frontal al echipamentului
Schema panoului frontal si zona decupabila pentru instalare si montare.
Apendicele E. Certificatul de testare
Exemplu de Certificat de testare, livrat impreuna cu debitmetrul Mag-
Flux.
Apendicele F. Fisierele de date
Exemplu de fisier de date si explicatii privind intrarile.
Apendicele G. Conectarea intrarilor/iesirilor digitale
Modalitatea de interconectare a intrarilor si iesirilor digitale.

* * * * *
Generalitati privind Meniul principal
Prezentare continua a structurii meniului principal. Dimensiunea aces-
tui manual nu permite prezentarea completa a meniului pe o singura
pagina.
Generalitati privind Meniul de setare a convertorului
Este o prezentare a structurii meniului de setare a convertorului.
Generalitati privind Meniul de Intretinere
Prezentare a structurii meniului de intretinere.
Generalitati privind meniul de setare a afisajului
Este o prezentare a structurii meniului de setare a afisajului.

9 FW: 841012/842009
Debitmetru electromagnetic

Principiile de operare
Debitmetrul electromagnetic este un instrument de masurare a debitului de
lichide conductive prin utilizarea legii lui Faraday de inductie electromag-
netica, deci lichidul masurat trebuie sa fie conductiv.
Asa cum este este desenat mai jos, un camp magnetic de inductie B -
perpendicular pe sensul de curgere - se intinde peste fluid in o conducta
izolata electric.

Campul magnetic va induce o diferenta de voltaj (E) ce poate fi masurata


intre doi electrozi pozitionati perpendiculari pe directia de curgere si pe
campul magnetic. Acest voltaj este proportional cu viteza (V) de curgere a
fluidului.
E = B x D x V x k [Volt] , unde
E este voltajul indus intre cei doi electrozi
B este inductia campului magnetic
D este distanta dintre cei doi electrozi
V este viteza de curgere a lichidului
k este o constanta
Debitul fluidului Q (m3/s) este dat de formula:
Q = x D2 x V / 4 => V = 4 / ( x D2), unde
: este constanta pi (= 22/7)
D: este diametrul interior
V: este viteza fluidului
Utilizand cele doua formule de mai sus, se obtine:
E = K x B x D x Q x 4 / ( x D x D) = 4 K x B x Q / ( x D)
In mod evindent, voltajul E este proportional cu debitul.

Manualul MagFlux 10
Debitmetru electromagnetic

Debitmetrul MagFlux
Masurarea
Debitmetrele electromagnetice pot fi alimentate cu curent alternativ (AC)
sau continuu (DC).
In cazul utilizarii alimentarii AC, campurile electrostatice si/sau electro-
magnetice pot influenta masurarile. Alimentarea cu DC, influenteaza mai
putin masuratoarea. Din pacate, apar erori de masurare datorita polarizarii
electro-chimice dintre electrozi si fluid.
Debitmetrule MagFlux sunt alimentate la 3,5Hz si deci se elimina deza-
vantajele sistemelor DC si AC.
Un microprocesor primeste si masoara frecventa cu o rezultie de 16 biti,
converteste si afiseaza rezultatul obtinut.

Curatirea electrodului
Curatiarea electrozilor trebuie efectuata pentru a mentine acuratetea
masurarii. Principiul de functionare se bazeaza pe supraalimentarea cu un
curent alternativ de 55 Hz. Acest lucru reduce riscul de depunere a murd-
ariei pe electrozi, ce va duce la deteriorarea si izolarea contactului electric
cu fluidul masurat.

11 FW: 841012/842009
Debitmetru electromagnetic

Aceasta pagina este lasata goala intentionat

Manualul MagFlux 12
Debitmetru electromagnetic

2. Siguranta, repararea si indetificarea


produsului
Instructiuni de siguranta
1. Cititi cu atentie acest manual
2. Acordati atentie conditiilor de la locul de instalare
3. Folositi echipamente de protectie si respectati normele de protectie
4. Echipamentul MagFlux poate necesita semnal de start pentru
echipamente periculoase. Asigurativa de fiecare data ca echipamen-
tele conectate sau alte echipamente nu sunt folosite (adica, scoateti
sigurantele electrice si pozitionati intrerupatoarele de siguranta in pozi-
tia oprit) inainte de a incepe configurarea, determinarea defectiunilor,
intretirea, etc echipamentului.
5. ATENTIE: Exista riscul de electrocuare de la terminalele "Main sup-
ply" N si L. Aveti grija sa nu atingeti aceste terminale in timpul operarii
echipamentului.

Montarea echipamentului
Convertorul/debitmetrul MagFlux nu se monteaza in zone cu pericol de
explozie!

Repararea
Repararea echipamentului trebuie efectuata doar de MJK sau de catre un
reprezentant agreat de catre MJK.

13 FW: 841012/842009
Debitmetru electromagnetic

Identificarea produsului
De obicei, echipamentul livrat se compune din un convertor si un sensor
MagFlux. Verificati daca componentele livrate corespund cu cele co-
mandate. Numarul de identificare si codul de calibrare sunt imprimate pe
eticheta lipita pe cutia de livrare si pe convertor. Numarul de identificare,
seria, codul de calibrare si datele privind electrodul/placarea se afla pe o
eticheta verde (vezi exemplul de mai jos).

Codul de calibrare (Cal. Code) este unic si furnizeaza convertorului


MagFlux informatii privind identificarea senzorului, diametrul acestuia si
date privind calibrarea senzorului.
Introducerea datelor in convertor necesita 8 caractere, dar poate accepta
si 6 caractere urmate de doua apasari "OK". In exemplul de mai sus e
nevoie sa introduceti : d w 5 u 4 "Ok" "Ok", unde "Ok" insemna sa apasati
tasta "Ok" fara a selecta un caracter. Se pot introduce doar litere mici de la
tastatura MagFlux .
In cazul in care e nevoie de schimbare a codului de calibrare a senzorului
dupa punerea in functiune, aceasta este codul necesar meniului "Codul de
calibrare a senzorului" (vezi paginile 44 si 86).

Manualul MagFlux 14
Debitmetru electromagnetic

3. Senzorul
Urmatoarele conditii trebuie respectatea pentru a putea beneficia de toate
avantajele folosirii senzorului MagFlux.

Conductivitatea minima:
Conductivitatea mediului masurat trebuie sa fie de minim 5 S/cm

Selectarea captuselii
Folositi captuseala de Teflon pentru aplicatii in industria chimica sau
alimentara
Folositi captuseala din cauciuc intarit pentru apa curata si apa
menajera
Folositi captuseala din cauciuc moale pentru apa cu particule
abrasive

Selectarea electrodului
Steel AISI 316TI-1.4571 pentru uz general, canalizare, apa rece si calda
Hastelloy pentru apa de mare
Titan sau platina pentru clor si alte substante chimice agresive

Punctul de montare
Pentru a obtine o masuratoare stabila si precisa, este esentiala
montarea corecta a debitmetrului in reteaua de conducte
Evitati fluctuatiile de debit
Evitati locatiile unde poate aparea vidarea, in special pentru senzorii cu
captuseala de Teflon
Evitati locatii cu vibratii, de exemplu cu pompe
Evitati locatii cu schimbari bruste de temperatura
Evitati medii corosive si locatii cu risc ridicat de condensare, sau
consultati producatorul pentru constructii speciale pentru aceste locatii
Aveti grija ca apa sau condensul sa nu patrunda in cutia de conectare
a senzorului
Pastrati distante suficiente de mari in jurul senzorului
IMPORTANT: Aveti grija ca directia de curgere sa fie setata corect in
meniul "Setarea Convertorului" si in "Service Menu". Directia implicita
este "A" (de la dreapta la stanga).

15 FW: 841012/842009
Debitmetru electromagnetic

Directiile de curgere A sau B sunt indicate pe eticheta senzorului. Directia


implicita este "A".

Pierderea de presiune
Pierderea de presiune poate fi determinata cu usurinta, daca diametrul
conductei este mai mare decat diametrul senzorului MagFlux. Observati
diagrama de mai jos:

Graficul pierderilor de presiune

0.003

Diagrama indica faptul ca o scadere a diametrului de la 100 mm la 80 mm


determina o pierdere de presiune de 0,003 Bar la 3 m/s.

Manualul MagFlux 16
Debitmetru electromagnetic

Acuratetea
In functie de tipul si dimensiunea senzorului, acurateatea va fi mai buna
decat 0,25%, in cazul in care senzorul are dimensiunea corecta.

[%]

0 0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 m/s

Dimensiunile
Dimensiunea senzorului trebuie aleasa astfel ca viteza de curgere sa fie
intre 0,2 si 10 m/s.
MJK recomanda ca vitezele de curgere sa fie intre 1 si 3 m/s pentru o
functionare sigura a debitmetrului. Mai jos se gaseste tabelul de dimensiu-
nisi pe pagina urmatoare se gaseste graficul de dimensiunare a senzorului.
Debitul Min si Max
Qmin Qmax Qmin Qmax Qmin Qmax
DN 0.2 m/s 10 m/s DN 0.2 m/s 10 m/s DN 0.2 m/s 10 m/s
[l/h] [l/h] [l/h] [l/h] [m3/h] [m3/h]
3 5.09 254 20 226 11304 65 2,39 119
6 20.4 1018 25 353 17676 80 3,62 181
8 36.2 1810 32 579 28944 100 5,65 283
10 56.5 2827 40 905 45360 125 8,84 442
15 127 6362 50 1414 70560 150 12,7 636

Min and max flow


Qmin Qmax Qmin Qmax Qmin Qmax
DN 0.2 m/s 10 m/s DN 0.2 m/s 10 m/s DN 0.2 m/s 10 m/s
[m3/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h]
200 22.6 1131 450 115 5726 900 458 22902
250 35.3 1767 500 141 7069 1000 565 28274
300 50.9 2545 600 204 10179 1200 814 40715
350 69.3 3464 700 277 13854 The Qmax. is equal to 20 mA
400 90.5 4524 800 362 18095 factory preset

17 FW: 841012/842009
Debitmetru electromagnetic

Graficul de dimensionare
Examplu: un debitmetru MagFlux cu un diametru interior de 100 mm
poate masura debite intre aproximativ 290 m3/h si 5,6 m3/h, iar viteza de
curgere a fluidului este de 1,5 m/s la un debit de 42 m3/h.
Viteza de curgere [m/s]

1,5
0,3

0,4

0,6

0,8
0,5

0,7
0,9
0,2

10
0,1

8
4
5
6
7
9
2
1
0,01

0,02

0,03

0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,1
Dimensiune
0,2

DN 3 - 1/8"
0,3

0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1 DN 6 - 1/4"

2
DN 8 - 5/16"

3 DN 10 - 3/8"
4
5
6
7
DN 15 - 1/2"
8
9
10
DN 20 - 3/4"

DN 25 - 1"
20

30 DN 32 - 1 1/4"
40
50
DN 40 - 1 1/2"
60
70 DN 50 - 2"
80
90
100
DN 65 - 2 1/2"

200
DN 80 - 3"

300 DN 100 - 4"


400
DN 125 - 5"
500
600 DN 150 - 6"
700
800
900
1000
DN 200 - 8"

DN 250 - 10"
2000
DN 300 - 12"
3000
DN 350 - 14"
4000
5000
DN 400 - 16"
6000 DN 450 - 18"
7000 DN 500 - 20"
8000
9000
10000 DN 600 - 24"
DN 700 - 28"
20000
DN 800 - 32"
DN 900 - 36"
Debit [m3/h] 30000 DN 1000 - 40"
40000 DN 1200 - 48"

Manualul MagFlux 18
Debitmetru electromagnetic

Reteaua de conducte
1. Senzorul trebuie montat in o locatie libera de influente de la echipa-
mente de gen vane, coturi, pompe, etc, in vederea asigurarii unei
curgeri laminare, fara turbulente in amonte de senzor. Din acest motiv
senzorul trebuie montat pe o conducta dreapta la o distanta minima de
interferente de 3 diametre in amonte si de 2 in aval.
Flow direction

3 2

Flow direction

3 2

Flow direction

3 2

Important: Vanele trebuie montate intotdeauna in aval de pozitia


senzorului!

19 FW: 841012/842009
Debitmetru electromagnetic

2. Daca e nevoie de utilizarea reductoarelor, unghiul de reducere nu


trebuie sa depaseasca 7,5.

Distanta minima de pastrare a unghiului sub 7,5 se poate calcula cu


formula de mai jos:
L = (D - d) x 7.63
unde "D" este diametrul mare si "d" este diametrul mic al reductorului.
Examplu: Daca un senzor DN 80 este montat in amonte de o conducta
DN 100, reductorul trebuie sa aiba o distanta de minim 152,5 mm
pentru a putea pastra un unghi interior de sub 7,5.

3. Flansarea trebuie efectuata concentric atat in amonte cat si in aval.


Acuratetea de masurare va fi afectata de turbulente in cazul unor
conectari gresite.
Important: Garniturile si inelele de inpamantare trebuie montate con-
centric!

4. Senzorul trebuie sa fie plin cu fluid pe tot timpul masuratorilor. Din


acest motiv, senzorul nu va fi montat la punctul cel mai ridicat al retelei
de conducte sau la deversari libere, unde gravitatea poate goli complet
sau partial conducta.

Manualul MagFlux 20
Debitmetru electromagnetic

5. Senzorul poate fi montat vertical sau orizontal


In cazul montarii verticale a senzorului, directia de curgere trebuie sa fie
in sus. Astfel, riscul aparitiei bulelor de gaz in lichid va fi redus substan-
tial, dar se va asigura umplerea completa a conductei.
In cazul prezentei de particule in lichidul masurat, de exemplu la mas-
urarea apei menaje, a namolului etc, senzorul trebuie montat vertical.

6. In cazul montarii orizontale cu o deversare libera in aval, pozitionarea


senzorului se va efectua astfel ca acesta sa fie tot timpul complet
umplut cu lichid, de exemplu in o sectiune pozitionata mai jos decat
decat punctul de deversare.
In cazul prezentei de particule in lichidul masurat, de exemplu la mas-
urarea apei menaje, a namolului etc, senzorul trebuie montat vertical.

21 FW: 841012/842009
Debitmetru electromagnetic

7. La montarea orizontala, senzorul poate fi rotit maxim +/- 45 de la pozitia


normala. In cazul in care senzorul este rotit mai mult de 45, unul din elec-
trozi nu va fi in contact cu lichidul masurat.

Carcasa montata pe senzor


Carcasa este montata pe senzor cu ajutorul a 6 suruburi 6x12 in stea.

Manualul MagFlux 22
Debitmetru electromagnetic

Echipotentarea si inpamantarea

Tipul 7100/7200/7600 in conducte conductive

Conducta conductiva
Echipotentarea

Garnitura
Inpamantarea
NB! Senzorul trebuie conectat la o inpamantare, iar dimensiunea
firului trebuie sa fie de minim 1.5 mm2.

Tipul 7100/7200/7600 in conducte ne-conductive

Conducta ne-conductive
Inel de inpamantare (Grosime minima 5 mm)

Conectarea de echipotentare

Garnitura
Inpamantare
NB! Senzorul trebuie conectat la o inpamantare si dimensiunea
firului de inpamantare trebuie sa fie de 1,5 mm2.

23 FW: 841012/842009
Debitmetru electromagnetic

Tipul 7300/7400 in conducte conductive

Echipotentarea

Garnitura
Conducta conductiva
Conducta conductiva

Inpamantarea
NB! Senzorul trebuie conectat la o inpamantare si dimensiunea
firului de inpamantare trebuie sa fie de 1,5 mm2.

Tipul 7300/7400 in conducte ne-conductive

Inel de inpamantare (grosime minima 5 mm)


Conectarea de echipotentare

Garnitura Soft gasket

Conducta ne-conductiva Conducta ne-conductiva

Inpamantare
NB! Senzorul trebuie conectat la o inpamantare si dimensiunea
firului de inpamantare trebuie sa fie de 1,5 mm2.

Manualul MagFlux 24
Debitmetru electromagnetic

4. Convertorul

Montajul electric
Atentie: Convertorul/Senzorul MagFlux nu se monteaza in zone cu
pericol de explozie!

Slabiti cel patru suruburi indicate mai jos de sageti si ridicati afisajul pentru
a avea acces la terminalele de conectare.

www.mjk.com

Up to four MagFlux flow sensors can


be connected to one operator panel: Operator
Sensor #1 Sensor #4 panel

521254
A, B +, A, B, -

63 mAT @ 230 V AC
Fuse rating: 100 mAT @ 115 V AC
Max. 50 V 120 mA resistive load

E1 E2 GND L1 L2 2 wire cable. 4 wire cable.


=I

Max. 50 V 1A resistive load


Red

White

Black

Green

White
Ground from
flow pipe

< 5 VDC = O ; > 10 VDC


mounted operator panel

te
hi

4-20 mA (Active.)
Mechanical relay
W

Electronic 521255

Protective earth
Connection for top

relay
Max. 30 VDC
operator panel

Max. 500

Neutral
for remote
Terminals

Live

DI DO1 DO2 AO MAINS SUPPLY

+ A B - DI COM NO COM NO + - PE N L FUSE


FUSE

+ A B - DI COM NO C NO + - PE N L
-Display- -DI1- -RE1- -RE2- -mA- Mains
supply

25 FW: 841012/842009
Debitmetru electromagnetic

Alimentarea electrica
Convertorul trebuie alimentat de la o retea electrica normala, o retea 24 V
AC sau 10-30 V DC (baterie).

Power Supply 230 V AC, 115 V AC or 24 V AC Power Supply 10 - 30 V DC


Terminal Designation Terminal Designation

PE Protective ground PE Protective ground

N 230 / 115 / 24 V AC neutral DC neutral

L 230 / 115 / 24 V AC live + DC live

Sigurantele interne sunt:

Internal Fuse Ratings


Voltage Rating Order no. Dimension

230 V AC 0.063 mA T 550030 5 x 20 mm

115 V AC 0.125 mA T 550035 5 x 20 mm

24 V AC 0.5 mAT 550049 5 x 20 mm

10 - 30 V DC 1.0 AT 550051 5 x 20 mm

Specificatiile/cerintele tehnice pentru alimentarea 10 - 30 V DC sunt:

Specificatiile tehnice pentru alimentarea 10 - 30 V DC


Consumul fara afisaj <5W

Consumul cu afisaj <8W

Varful la pornire pentru 12 V DC, 1 secunda Approx. 1,5 A

Varful la pornire pentru 24 V DC, 1 secunda Approx. 1 A

Manualul MagFlux 26
Debitmetru electromagnetic

Schimbarea voltajului de alimentare 230/115 V AC


Pentru a schimba voltajul de intrare de la 230 V AC la 115 V AC sau vice-
versa faceti urmatorii pasi:
1. Slabiti cele patru suruburi si ridicati afisajul (vezi pagina 25).
2. Notati culoarea si pozitia firelor in terminale si slabiti suruburile terminal-
elor.
3. Scoateti cele doua suruburi ce prind capacul metalic si ridicati capacul.
4. Scoateti cele patru suruburi ce tin placa PCB.
5. Pe spatele placii o sa observati urmatoarea imagine (configuratia 230 V
AC):

6. Scoateti jumperul indicat de sageata.

27 FW: 841012/842009
Debitmetru electromagnetic

7. In figura de mai jos este ilustrata pozitia celor doua jumper-e ce vor fi
instalate (configuratia 115 V AC):

8. Inserati si lipiti cei dou jumper-I in pozitia indicata de sageti.


9. Rotiti placa PCB si inlocuiti siguranta 63 mAT de pe partea drapta cu o
siguranta 125 mAT (sau invers pentru schimbarea din 115 V AC in 230
V AC).
10. Puneti la loc placa PCB si asamblati debitmetrul (pasii 4, 3, 2 si 1).

Manualul MagFlux 28
Debitmetru electromagnetic

Iesirea analogica
Iesirea analogica este o iesire activa cu o incarcare de maxim 800.

Lesire analogica
Terminal Alocare
AO + 4-20 mA
AO - 4-20 mA

Iesirea analogica poate fi programata pentru indicarea:


- debit direct
- debit indirect
- debit bidirectional
- debit absolut
Pentru mai multe detalii consultati paginile 63 - 66.

Iesirile digitale
MagFlux are dou iesiri digitale - DO 1 cu un releu Opto si DO 2 cu un
releu mecanic.
Amadoua iesiri pot fi programate pentru urmatoarele functii:
- alarme de debit mare si jos
- iesiri puls pentru contoare, Totalizatoare directe sau indirecte
- contoare serie 1 sau serie 2
- alarma de erori ale sistemului
- alarma de conducta goala
- indicarea directiei de curgere

Releu Opto (DO1)


Terminal Alocare
DO 1 Com Max. 50 V DC /120 mA
DO 1 NO

Releu Mecanic (DO2)


Terminal Alocare
DO 2 Com Max. 50 V DC /1 A
DO 2 NO

DO 1 imparte terminalul Com cu DI.

29 FW: 841012/842009
Debitmetru electromagnetic

Consultati exemple de aplicatii in Apendicele G. Conectarea Intrarilor/Iesir-


ilor Digitale de la pagina 125.

Intrarea digitala
MagFlux are o intrare digitala ce se activeaza cu un voltaj mai mare de
10 V DC si se dezactiveaza cu un voltaj mai mic decat 5 V DC

Intrare digitala
Terminal Alocare
DI Com
DI Max. 30 V DC

Intrarea digitala (DI) poate fi programata pentru urmatoarele functii:


- start si pauza pentru contoarele serie 1 si 2
- resetarea contoarelor R, Totalizatorului direct si indirect
- resetarea contorului R Totalizatorului Sum
DI foloseste acelasi terminal Com cu DO 1.
Consultati exemple de aplicatii in Apendicele G. Conectarea Intrarilor/Iesir-
ilor Digitale de la pagina 125.

Senzorul cu montare compacta (locala)


Conectati senzorul compact la convertor prin firele ce pornesc de la sen-
zor asa cum este descris mai jos
Important: Terminalele 1 si 4 trebuie separate!
Senzorul Compact
Terminal Semnal Alocare Culoare de la senzor
Built-in liquid
1 Liquid GND Black/shield
ground electrode
2 E1 Electrode Red
3 E2 Electrode White
4 GND Ground Black
5 L1 Coil Blue
6 L2 Coil Brown
7, 8 and 9 not used

Manualul MagFlux 30
Debitmetru electromagnetic

Senzorul cu montare la distanta


Conectati senzorul la convertor cu ajutorul cablului livrat (cod produs
691080).
Important: Nu folositi alte tipuri de cablu!
In conditii normale, lungimea cablului dintre convertor si senzor nu trebuie
sa depaseasca 50 m. Liniile de putere pozitionate paralel si alte campuri
electromagnetice pot reduce lungimea cablului la mai putin de 50 m. Con-
sultati producatorul pentru sfaturi si consultanta.

Senzorul cu montare la distanta


Terminal Semnal Alocare Culoare

1 Liquid GND Shield -


2 E1 Wire pair no. 1 Red
3 E2 Wire pair no. 1 White
4 GND Wire pair no. 3 Black
5 L1 Wire pair no. 2 Green
6 L2 Wire pair no. 2 White
7, 8 and 9 not used

31 FW: 841012/842009

For attached

Flow Sensor
Connection for
Display Unit

Manualul MagFlux
Red

White

1
For remote

1
Black
Display Unit

2
2

B
A
Blue

3
3
Brown

4
4

5
5
local sensor
Digital input

Connection for
Connection for
DI 1

6
6
10-30 V DC

remote converter
Electronic relay
Digital output 1 DO 1 max. 50 V DC 120 mA

7
7

32
8
8
Electromechanical relay
Digital output 2 DO 2

9
max. 50 V AC / 1 A

9
Debitmetru electromagnetic

4-20 mA output 4-20 mA max. 800

Connection for
display unit
Plug for local
Power supply
Placa de conectare al Convertorului compact

remote display unit


Placa de conectare a Convertorului montat la distanta

Fuse rating: 100 mAT @ 115 V AC


63 mAT @ 230 V AC
Debitmetru electromagnetic

5. Exemple de configurare a sistemului


Convertor si afisaj cu montare compacta
Configuratie: Convertorul si Afisajul MagFlux sunt montate pe
senzorul MagFlux.

Codurile de comanda pentru aceasta configuratie sunt:


207xxx Senzorul MagFlux
207920 Convertorul MagFlux cu afisaj, montare pe senzor

207920 se compune din:


107940 Afisaj
807000 placa convertor PCB
800070 Partea inferioara a
carcasei pentru montare pe
senzor

33 FW: 841012/842009
Debitmetru electromagnetic

Convertor montat la distanta cu cutie de conectare montata


pe senzor
Configuratie: Convertorul si afisajul sunt montate la distanta, de
exemplu pentru cazurile in care.

Codurile de comanda pentru aceasta configuratie sunt:


207xxx Senzorul MagFlux
207925 Convertorul MagFlux cu afisaj, montare pe perete
691080 Cablu pentru senzor MagFlux 691080
579035 Gel de instalare IP68 MagFlux

207925 se compune din:


207940 Afisaj
207020 Conectare MagFlux
Placa PCB (vezi mai jos)
820050 Capac mat
800070 Partea inferioara a carcasei pentru montare pe
senzor
800075 Partea inferioara a carcasei pentru montare pe perete

Placa conectare PCB pentru convertor

Manualul MagFlux 34
207920

Debitmetru electromagnetic
A
Schema de cablare #1
Pentru "Convertor montat la distanta si cutie de conectare pe Senzor",
schema se gaseste pe pagina 34). 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Senzorul
Conectati un capat a B
cablului MJK la senzor
asa cum este descris
in tabelul de mai jos. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Toate cele trei ecra-


nari vor fi conectate
in slotul 1. Firul alb
din perechea 3 nu se
foloseste.

B Connection for remote converter


Terminal Signal Wire Colour
1 GND Shield -
2 E1 Pair no. 1 Red
3 E2 Pair no. 1 White
4 GND Pair no. 3 Black
- - Pair no. 3 White
5 L1 Pair no. 2 Green
6 L2 Pair no. 2 White
7, 8, 9 not used

Convertorul montat
la distanta
Conectati celalalt
capat al cablului MJK
la convertor ca in
figura din dreapta.
Firul "Ecranare 1" se
conecteaza la "Ground
from flow pipe", "2
Rosu" se conecteaza
la "E1 Rosu", "3 Alb"
la "E2 alb" si asa mai
departe.

35 FW: 841012/842009
Debitmetru electromagnetic

Afisarea la distanta si conectarea mai multor convertoare.


Configuratie: Doi senzori MagFlux cu convertoare montate compact
si un afisaj montat la distanta.
Comunicarea dintre senzori si afisaj se va efectua cu ajutorul unor cabluri
ecranate cu doua sau 4 fire, folosind protocolul de comunicatie Modbus,
pe RS-485.

Codurile de comanda pentru aceasta


configuratie:
207xxx Senzor MagFlux (2 bucati)
207925 Convertor MagFlux cu
Afisaj montat pe perete

207925 se compune din:


207940 Afisaj
207020 Placa de conectare PCB
820050 Capac mat
800070 Partea inferioara a carca
sei cu montare pe senzor
800075 Partea inferioara a carca
sei pentru montare pe perete

Nota: lungimea maxima a cablului pentru


conectarea afisajului este de 1000 m.

Manualul MagFlux 36
Debitmetru electromagnetic

Schema de cablare #2
Pentru "Afisaj montat la distanta si conectarea a mai multi senzori",
schema se gaseste pe pagina 36).

Senzorul 1
Cablu cu 2 fire:
Conectati firul 1 la slotul A,
firul 2 la slotul B
si ecranarile la slotul "-".
1 2 Shield

Senzorul 2
Cablu pe doua fire:
Conectati firul 1 la slotul A,
firul 2 la slotul B 207920

si ecranarile la slotul "-".


Cablu cu 4 fire:
Conectati firul 1 la slotul A
firul 2 la slotul B A
firul 3 la slotul "+" si 3 1 2 4 and
firul 4 si ecranarile la slotul "-".
1 2 3 4 5 6 7 8 9 shield
Afisajul la distanta
Cablul cu 4 fire:
Conectati firul 1 la slotul A B
firul 2 la slotul B
firul 3 la slotul "+" si 1 2 3 4 5 6 7 8 9
firul 4 si ecranarile la slotul "-".

37 FW: 841012/842009
Debitmetru electromagnetic

Aceasta pagina este lasata goala in mod


intentionat

Manualul MagFlux 38
Debitmetru electromagnetic

6. Punerea in functiune
Verificarile initiale
Inainte de pornirea alimentarii electrice urmatoarele verificari trebuiesc
efectuate.
1. Voltajul alimentarii electrice locale corespunde cu voltajul indicat pe
eticheta convertorului.
2. Toate cablarile electrice sunt efectuate in conformitate cu diagramele de
la pagina 32.
3. Toate suruburile terminalelor sunt stranse.
4. Toate presetupele sunt stranse.
5. Toate inpamantarile sunt realizate conform cu instructiunile din acest
manual (vezi pagina 23).

Masurarea initiala a debitului


1. Asigurativa ca senzorul este umplut cu lichid.
2. Intrerupeti alimentarea electrica a convertorului pentru un minut.
3. Verificati sau introduceti codul de calibrare a senzorului la Setarea Con
vertorului/Meniul de Service/Meniul Codului de Calibrare (vezi pagina 86).
Daca codul de calibrare este incorect si indica de exemplu un diametru
interior gresit, cititi codul corect de calibrare de pe convertor, asa cum
se explica la pagina 14.

Verifcarea sensului de curgere


1. Permiteti curgerea lichidului prin senzor.
2. Verificati pe afisaj daca valoarea debitului creste. Daca valoarea aces-
tuia devine negativa verificati daca optiunea "Sensul de curgere" este
aleasa corect si/sau verifcati cablarea senzorului.

Selectarea limbii
1. Limba de afisare implicita este Engleza. Daca e nevoie de o alta limba,
treceti la pasul 2.
2. Selectati "Display Setup" din Main Menu.
3. Selectati "Language" din meniul Display Setup si alegeti limba dorita
(vezi pagina 96).

39 FW: 841012/842009
Debitmetru electromagnetic

Citirea afisajului, in cazul conectarii unui singur debitmetru


Toate modalitatile de citire a afisajului MagFlux sunt ilustrate si descrise in
acest manual.
Capitolul 6. Meniurile MagFlux (pagina 47) va ofera o descriere detaliata a
afisarilor in timpul setarii, configurarii si a operarii echipamentului.
Un ecran LCD pe 5 linii, afisaeaza simboluri si starea actuala pe timpul
setarii, configurarii, intretinerii si operarii echipamentului (vezi pagina 48).

Tastatura echipamentului MagFlux

Afisajul de mai sus va fi indicat de acum inainte in acest manual astfel:


MagFlux

Debit 4.1 m3/h


FTot 18.77 m3
Selectie Config

Manualul MagFlux 40
Debitmetru electromagnetic

Citirea afisajului pentru mai multe echipamente conectate


In cazul in care mai multe echipamente MJK sunt interconectate, de
exemplu un traductor de oxigen dizolvat Oxix si un debitmetru MagFlux,
cu denumiri si ID-uri Modbus diferite, un " Meniu de Afisare General" este
disponibil (apasati in mod repetat "Back"):

MagFlux 4.1 m3/h


Oxix1 91.9 %

Oxix1

91.9
Retur Selectie Config
Oxygen sat. %

MagFlux
Config sunt afisate si sortate dupa ID-rile lor si
Selectieconectate
Toate echipamentele
deci fiecare unitate poate fi selectata si setata la alegere:
Debit 4.1 m /h 3

FTot 18.77 m3
MagFlux Selectie Config
Oxix1

Debit
FTot
4.1 m3/h
18.77 m3
Oxygen sat. 91.9 %

Selectie Config Selectie Config


sau

Important:
MagFlux
Mai multe echipamente conectate pot fi gestionate asa cum este

4.1
descris mai sus, daca fiecare unitate are alocata un nume si un ID
Modbus unic. Consultati pagina 98 pentru mai multe detalii. m3/h
Debit
FTot 18.77 m3
Tastele afisajului Selectie Config

Tastele se folosesc in vederea programarii si operarii debitmetrului.


Functiile celor patru taste disponibile sunt afisate la baza ecranului. Sim-
bolurile si functiile curente sunt descrise in detaliu in sectiunile ce descriu
fiecare meniu.

41 FW: 841012/842009
Debitmetru electromagnetic

Reglarea contrastului
Reglati contrastul afisajului prin apasarea simultana a tastelor laterale si
prin apsarea tastelor sus/jos.

Salvati noua setare prin apasarea simultana a tastelor laterale.


Resetarea sistemului
Puteti reseta, reimprospata afisajele sistemului si combinatiile de taste prin
apasarea simultana a tuturor celor 4 taste.
Aceasta functionalitate este utila de exemplu in timpul servisarii echipa-
mentului, cand limba de afisare nu este familiara persoanei respective. O
resetare a sistemului seteaza sistemul automat la limba implicita - Engleza.
Resetarea sistemului nu trebuie confundata cu "Aducerea la setarile din
fabricatie" (vezi pagina 100) ce sterge toata configurarile/setarile efectuate si
le inlocuieste cu setarile din fabricatie.

Manualul MagFlux 42
Debitmetru electromagnetic

Setarea initiala
Setarea initiala este efectuata in mod normal de personalul MJK si e nec-
esara punerii in functiune a debitmetrului MagFlux.
Un cod unic de calibrare a senzorului furnizeaza informatiii despre numarul
senzorului diametrul nominal si date privind calibrarea catre convertorul
MagFlux.
Daca sunt necesare schimbari in codul de calibrare a senzorului dupa
instalarea fizica a acestuia, trebuie accesat meniul "Sensor Calibration
Code".
Nu e necesara introducerea unei parole pentru introducerea acestui cod
de calibrare. Daca se solicita introducerea unei parole, treceti prin cifrele
afisate si apasati tasta "OK".

1. Apasati tasta "Setup" (vedeti mai jos) pentru a intra in meniul principal
MagFlux.

MagFlux

Debit 4.1 m3/h


FTot 18.77 m3
Selectie Config

2. Apasati tastele sus/jos pentru a alege meniul dorit (in acest caz - Con-
verter setup) si apoi apasati tasta OK.
Main Menu

Indicare a ecranului principal


Reglaje de fabrica
Inregistrator de date
Inserare parola noua
Nume senzor
Ajustare convertor
Afisare configuratie

Retur Selectie OK

43 FW: 841012/842009
Debitmetru electromagnetic

3. Selectati apoi "Service Menu" si "Sensor Calibration Code".


Ajustare convertor Service Menu
S

Ajustare convertor Sensor Calibration Code Sensor C


Debit minim Converter SW Ver. |
Medie(re) Product Data
Unitate Reset Counter Time
Iesare mA Internal Meas. & Cal.
Totalizare directa Minimum Velocity
Totalizare in sens invers Calibrate Flow now Retur
Totalizare sum Calibrate Volume
Totalizator direct NR Calibrate mA
Totalizator invers NR Test Velocity
Suma a Totalizatorului NR blocare (inghetare) bobina Set Flow
Contor al lotului Nr. 1 citire inregistrari evenimenta Follow A
Contor al lotului Nr. 2 Back on stock Follow A
Debit Inalt Retur Selectieie OK
Debit Scazut <A -------
Sens al debitului
Conducta (Tub) Vid Sensor Calibration Code Retur
24h flow
Status
Service Menu
Sensor Calibration Code
Retur Selectie OK MagFlux
7V3RI0

Flow
FTot
Retur Selectie OK

Set Flow Direction


Follow Arrow A
Follow Arrow B

<A ----------------------------- B>

Retur Selectie OK

4. 4. Introduceti codul de calibrare de pe eticheta convertorului si apa-


sati tasta OK. Pentru alte detalii privind codul de calibrare, consultati
pagina 14 din manual.
5. Selectati sensul corect de curgere in meniul "Set Flow Direction" si
apasati tasta OK.

Manualul MagFlux 44
Test Velocity
blocare (inghetare) bobina
citire inregistrari evenimenta
Debitmetru Back on stock
electromagnetic
Retur Selectie OK

6. Treceti prin meniul "DN" si apasatati tasta OK.

Sensor Calibration Code Converter SW Ver.

Sensor Calibration Code Converter 842009-005 Prod


7V3RI0 Build 7659
Bootload 840020-002
Build 719
Retur Selectie > Retur Re

OK

Set Flow Direction Prod


Follow Arrow A
Follow Arrow B

<A ----------------------------- B> Re

Retur Selectie OK

OK
Trac

DN
00025
Re

Retur Selectie >

HW
In acest moment debitmetrul MagFlux este configurat cu setarile de baza
si este gata de folosire.
Re
Nota: Daca senzorul nu a fost pre-configurat din fabrica cu un cod
de calibrare a senzorului, procedura de introducere a codului
de calibrare este oarecum diferita de cea mentionata.
Urmariti pasii urmatori pentru a seta un senzor ne-configurat cu un cod de
calibrare.

45 FW: 841012/842009
Debitmetru electromagnetic

1. Alimentati electric senzorul.


2. Cand apare meniul "Sensor Calibration Code" (vezi mai jos), intro-
duceticodul de calibrare aflat pe eticheta convertorului si apasati tasta
Service OK.
Menu
S/N not entered

Sensor Calibration Code Sensor Calibration Code


Converter SW Ver. |
Product Data
Reset Counter Time
Internal Meas. & Cal.
Minimum Velocity
Calibrate Flow now Retur Selectie >
Calibrate Volume
Calibrate mA
Test Velocity
blocare (inghetare) bobina Set Flow Direction
citire inregistrari evenimenta Follow Arrow A
Back on stock Follow Arrow B
Retur Selectieie OK
<A ----------------------------- B>

Sensor Calibration Code Retur Selectie OK

Sensor Calibration Code


MagFlux1
7V3RI0

Flow 0.00 m 3/h


FTot 00.000 m 3
Retur Selectie OK
Selectie Config

Set Flow Direction


3. Selectati sensul corect
Follow Arrow A
de curgere din meniul "Set Flow Direction" si
Follow Arrow B apasati tasta OK.
4. Configurarea codului de calibrare a senzorului este incheiata si sunteti
<A ----------------------------- B>
dus in meniul principal.
Retur Selectie OK

Manualul MagFlux 46
Debitmetru electromagnetic

7. Meniurile MagFlux
Toate meniurile si submeniurile MagFlux sunt ilustrate si descrise in cele
ce urmeaza.
Structura meniurilor si submeniurilor este prezentata la finalul acestui
manual:
Prezentarea meniului principal (pagina Gf-1)
Prezentarea meniului de calibrare a convertorului (pagina Gf-2)
Prezentarea meniului de servisare (pagina Gf-3)
Prezentarea meniului de setare a afisajului (pagina Gf-4)

Meniul principale
1. Apasati tasta "Setup" (vezi mai jos) si intrati in meniul "Main Menu".

MagFlux

Debit 4.1 m3/h


FTot 18.77 m3
Selectie Config

Meniul principal MagFlux contine mai multe submeniuri (urmariti im-


aginea de mai jos).
Main Menu

Indicare a ecranului
Specify Main Screenprincipal
Reglaje de fabrica
Inregistrator de date
Inserare parola noua
Nume senzor
Ajustare convertor
Afisare configuratie

Retur Selectie OK

2. Apasati tastele sus/jos pentru a alege submeniul dorit si apasati tasta


"OK" pentru accesarea lui.

47 FW: 841012/842009
Debitmetru electromagnetic

Meniul "Specify Main Screen"


Meniul "Specify Main Screen" permite setarea afisajului MagFlux con-
form dorintelor dumneavoastra. Puteti adauga sau sterge cele cinci linii ale
afisajului si configurarea lor.

Indicare a ecranului principal

Select line
Linia 1 - Nume senzor
Linia 2 - Debit
Linia 3 - FTot
Linia 4
Linia 5
Retur Selectie OK

Selectare continut linie


Neutilizat
Nume senzor
Debit
RFTot
RRTot
RTTot
FTot
RTot
Cnt
Sens al debitului
Batch 1
Batch 2
Batch 1 Dn
Batch 2 Dn
Batch 1 Cnt
Batch 2 Cnt
Batch 1 Vol
Batch 2 Vol
Ceas
Retur Selectie OK

1. Apasati tastele sus/jos pentru selectarea liniei din meniu dorite si apasati
tasta "OK" pentru accesarea ei.
2. Apasati tastele sus/jos pentru a selecta optiunea dorita si apoi apasati
tasta "OK".

Manualul MagFlux 48
Debitmetru electromagnetic

Optiunile disponibile sunt:


Neutilizat
Linia nu va fi folosita. Spatiul liber lasat va fi utilizat de alte linii.
Nume senzor
Denumirea curenta a senzorului: un numar, o locatie, un nume sau o
functie.
Nota: Denumirea senzorului va fi definita mai tarziu in meniul "Set Sensor
Name" de la pagina 59.
Flow
Debitul curent (in unitatea de masura aleasa)
RFTot
Contor Totalizator Direct - resetabil
RRTot
Contor Totalizator Indirect - resetabil
RTTot
Contor Totalizator Total - resetabil
FTot
Contor Totalizator Direct
RTot
Contor Totalizator Indirect
Cnt
Contor Totalizator al Sumei
Sens al debitului
Sensul de curgere "A" sau "B"
Batch 1
Cronometru pentru volumul seriei 1
Batch 2
Cronometru pentru volumul seriei 2
Batch 1 DN
Afiseaza cantitatea lipsa din seria 1
Batch 2 DN
Afiseaza cantitatea lipsa din seria 2

49 FW: 841012/842009
Debitmetru electromagnetic

Batch 1Cnt
Numarul de serii 1
Batch 2 Cnt
Numarul de serii 2
Batch 1 Vol
Volumul seriei 1
Batch 2 Vol
Volumul seriei 2
Ceas
Data si ora
Dimensiunea liniilor de afisare va creste sau descreste automat in functie
de numarul de linii active.

Manualul MagFlux 50
Debitmetru electromagnetic

Setarile din fabricatie


Meniul "Factory Settings" reseteaza afisajul la setarile initiale, cu unitati de
masura metrice sau US.
Nota: Setarile convertorului nu sunt schimbate din acest meniu. Setar-
ile convertorului sunt disponibile in meniu "Converter Setup", explicat la
pagina 61.
1. Alegeti meniul cu ajutorul tastelor sus/jos si apasati tasta "OK" pentru
accesarea lui.
Main Menu

Indicare a ecranului principal


Factory
Reglaje Settings
de fabrica
Inregistrator de date
Inserare parola noua
Nume senzor
Ajustare convertor
Afisare configuratie

Retur Selectie OK

2. Apasati tastele sus/jos pentru a selecta optiunea dorita si apasati tasta


"OK" pentru activarea ei.
Reglaje de fabrica

Restabilire setari uzina


Cancel
Default
Configure in sistem metric
Configurare in sistem US

Retu Selectie OK

Optiunile disponibile sunt:


Cancel
Iesire din meniu, fara a se efectua nici o schimbare.

51 FW: 841012/842009
Debitmetru electromagnetic

Default
Cand se foloseste optiunea "Default", urmatoarele setari nu sunt afec-
tate:
Denumirea senzorului
Id-ul echipamentului
Sensul de curgere
Diametrul
Calibrarea
Codul de calibrare
Intrarile si iesirile nu sunt activate din fabrica. Activati intrarile si iesirile prin
configurarea functiilor cu valorile implicite enumerate in tabelul care ur-
meaza:
Setarile initiale a intrarilor/iesirilor Digitale
Setatile initiale 20 mA

MagFlux Default DI/DO Settings


Digital Output 1 (opto) - DO1 Digital Output 2 (mech.) - DO2 Digital Input - DI
Counter R Totalizer Forward Counter R Totalizer Forward RESET R Totalizer Forward
Counter R Totalizer Reverse Counter R Totalizer Reverse RESET R Totalizer Reverse
Batch Counter 1 Batch Counter 1 RESET R Totalizer Sum
Batch Counter 2 Batch Counter 2 Start / Pause Batch counter 1
Low Flow Low Flow Start / Pause Batch counter 2
High Flow High Flow
Flow Direction Flow Direction
Empty Pipe Empty Pipe

Nota: aceesi functie nu poate fi setata pentru ambele relee.

Manualul MagFlux 52
Debitmetru electromagnetic

Setarile Iesirii MagFlux 20 mA


Sistemul Metric Sistemul US
DM [mm] Debit [m3/h] Dimensione Debit [GPM]
3 0,25
6 1 1/4" 10
8 2
10 5 3/8" 10
15 5 " 30
20 10 3/4" 50
25 20 1" 75
32 30 1" 100
40 50 1" 200
50 75 2" 300
65 100 2" 500
80 200 3" 800
100 300 4" 1000
125 400 5" 2000
150 600 6" 3000
200 1000 8" 5000
250 2000 10" 7700
300 2500 12" 10000
350 3000 14" 10000
400 4500 16" 20000
450 6000 18 25000
500 7000 20 30000
600 10000 24 40000
700 15000 28 60000
800 20000 32 80000
900 25000 36 100000
1000 30000 40 100000
1200 40000 48 200000

53 FW: 841012/842009
Debitmetru electromagnetic

Set to metric
Toate echipamentele cu convertor pot fi setate cu urmatoarele unitati
de masura (unitatile implicite sunt cu litere italice)

Unitatea Debitului Totalizatoare


m3/sec RFTot RRTot RSTot FTot RTot Cnt
l/sec l l l l l l
l/min hl hl hl hl hl hl
l/h kl kl kl kl kl kl
m /h
3
m 3
m 3
m 3 m 3
m 3
m3

Set to US
Toate echipamentele cu convertor pot fi setate cu urmatoarele unitati
de masura (unitatile implicite sunt cu litere italice)

Unitatea Debitului Totalizatoare

ft /h
3 RFTot RRTot RSTot FTot RTot Cnt

MGD ft 3
ft 3
ft 3
ft 3
ft 3
ft3

GPM gal gal gal gal gal gal

MG MG MG MG MG MG

Manualul MagFlux 54
Debitmetru electromagnetic

Inregistrarea datelor
Echipamentul Magflux are capacitatea de a memora date (data logger),
cu o capacitate de aproximativ 20 000 de intrari. Consultati Apendicele E
de la pagina 122 pentru exemple si descrieri ale fisierelor de date.
Inregistrarea datelor se efectueaza dupa principiul FIFO (First In, First Out
- primul inregistrat, primul sters). Daca memoria este plina si sunt trimise
inregistrari noi, cele mai vechi inregistrari sunt sterse.
1. Alegeti meniul cu ajutorul tastelor sus/jos si apasati tasta "Ok" pentru
accesarea lui.
Main Menu

Indicare a ecranului principal


Reglaje de fabrica
Inregistrator de date
Inserare parola noua
Nume senzor
Ajustare convertor
Afisare configuratie

Retur Selectie OK

2. Apsati tastele sus/jos pentru a schimba cifra dorita si apoi apasati tasta
din dreapta pentru a trece la cifra urmatoare.

Inregistrator de date

Setare interval de masurare


0010 sec

Retur Selectie >

3. Continuati pana cand au fost introduse toate cifrele si apasati apoi


tasta "Ok". Intervalul de inregistrare poate fi setat intre 10 secunde si
9999 secunde.

55 FW: 841012/842009
Debitmetru electromagnetic

Fiecare inregistrare contine:


Data
Ora
Debitul

In cazul intreruperii energiei electrice, datele vor fi inregistrate dupa ce


revenirea ei.
In cazul in care mai multe convertoare sunt conectate la acelasi afisaj,
fiecare convertor are intervalul propiu de inregistrare.
Toate convertoarele au aceeasi dimensiune a memoriei, de 20 000 de
inregistrari.Datele inregistrate pot fi afisate pe ecran sau pot fi stocate in un
fisier CSV extern. Programul MJK-Field Link e necesar transferarii datelor
in format CSV, cu ajutorul portului USB aflat pe afisaj. Fisierele CSV pot fi
citite de exemplu in programul Microsoft Excel ( vezi Apendicele B).
Un exemplu de calcul al capacitatii de memorare versus perioada de
inregistrare se poate gasi in tabelul de mai jos.

Log interval Log capacity


Seconds Minutes Hours Days
10 - 55,56 2,31
30 - 166,67 6,94
- 1 333 14
- 5 1667 69
- 10 3333 139
- 30 10000 417
- 60 20000 833

Manualul MagFlux 56
Debitmetru electromagnetic

Afisajul grafic Innlet flow

flow 32,5 m3/h

Inregistrarile memorate in convertor pot fi afisate pe ecran prin apasarea


cnt 1 312535
Select
m3
Graph

simultana a tastelor sus/jos, alegand "Flow" si apasand "Graph".

10.000M3/H
Inlet flow

flow 32,5 m3/h


cnt 1 312535 m3
Select Graph 2006-08-21 16:09:42 3.039M3/H
<< < > >>

Se va afisa pe ecran un grafic cu valorile inregistrate. Pentru revenirea la


meniul principal, selectati "esc" prin apasarea simultana a tastelor sus/jos.
10.000M3/H automat in concordanta cu valoarea Qmax a iesirii
Axa Y este dimensionata
mA.
Tastele cu sageti duble duc cursorul la prima sectiune sau ultima sectiune
de timp. Tastele cu sageti simple misca cursorul in fata si in spate pe
ecran.
Valorile pentru pozitia curenta a cursorului sunt afisate in partea de jos a
2006-08-21 16:09:42 3.039M3/H
ecranului.
<< < > >>

57 FW: 841012/842009
Debitmetru electromagnetic

Parola
Parolarea asigura (si previne) accesul la toate setarile Afisajului sau a Con-
vertorului. Codul este un numar cu 5 cifre intre 0 si 65535. In cazul pierderi
sau uitarii parolei, protectia poate fi anulata cu ajutorul codului "01750".
1. Alegeti meniul cu ajutorul tastelor sus/jos si apasati tasta "Ok" pentru
accesarea lui.
Main Menu

Indicare a ecranului principal


Reglaje de fabrica
Inregistrator de date
Inserare parola noua
Nume senzor
Ajustare convertor
Afisare configuratie

Retur Selectie OK

2. Apasati tastele sus/jos pentru selectarea optiunii dorite si apasati tasta


"OK" pentru activarea ei.
Inserare parola noua

Login
Activ/Inactiv
Schimbare parola

Retur Selectie OK

Activ/
Login Inactiv Schimbare parola

tiparire parola Activ Inserare parola noua


00000 Inactiv 00000

Retur Selectie > Retur Selectie OK Retur Selectie >

Manualul MagFlux 58
Debitmetru electromagnetic

Optiunile disponibilie sunt:


Login
Folositi tastele sus/jos pentru a introduce cifre una cate una. Continu-
ati cu > pana cand toate cifrele au fost introduse si apoi apasati tasta
"OK".
Activate/Deactivate
Protectie la scriere. Optiunea "Activate" presupune introducerea unei
parole pentru schimbarea unor setari importante. Optiunea "Deacti-
vate" anuleaza protectia cu parola. In cazul in care parola dumneav-
oastra este pierduta sau uitata, protectia parolei poate fi anulata prin
introducerea codului "01750".
Change Password
Parola curenta din 5 cifre poate fi schimbata.

Set Sensor Name


Un nume si/sau un numar, o functie sau o locatie poate fi alocata pentru
un senzor. Aceasta va fi afisata pe ecranul principal pe pana la 4 linii.

MagFlux1

Flow 32,5 m3/h


Cnt 1 312535 m3
Back Select Setup

1. Alegeti meniul cu ajutorul tastelor sus/jos si apasati tasta "OK" pentru


accesarea lui.

59 FW: 841012/842009
Debitmetru electromagnetic
Main Menu

Indicare a ecranului principal


Reglaje de fabrica
Inregistrator de date
Inserare parola noua
Nume senzor
Ajustare convertor
Afisare configuratie

Retur Selectie OK

2. Schimbati denumirea initiala a senzorului. Prin apasarea tastelor


stanga/dreapta se poate selecta unul din caractere

Nume senzor

Nume senzor

MagFlux1

Retur Selectie >

3. Cu ajutorul tastelor sus/jos se poate schimba caracterul selectat.


4. Continuati cu tasta > pana cand toate caracterele au fost introduse.
5. Apasati tasta "OK".

Inlet flow

Flow 32,5 m3/h


Cnt 1 312535 m3
Back Select Setup

Caractere disponibile sunt in functie de limba de afisare aleasa. Pentru


limba engleza, sunt disponibile urmatoarele caractere:
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMN
O P Q R S T U V W X Y Z <spatiu> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 0.

Manualul MagFlux 60
Debitmetru electromagnetic

Setarea convertorului
Meniul "Converter Setup" configureaza optiunile de volume, serii, unitati de
masurare, etc. In cele ce urmeaza se vor detalia aceste optiuni, precum si
la sfarsitul acestui manual.
1. Alegeti meniul cu ajutorul tastelor sus/jos si apasati tasta "OK" pentru
accesarea lui. Main Menu

Indicare a ecranului principal


Reglaje de fabrica
Inregistrator de date
Inserare parola noua
Nume senzor
Ajustare convertor
Afisare configuratie

Retur Selectie OK

Ajustare convertor
2. Cu ajutorul tastelor sus/jos puteti selecta optiunea dorita, iar activarea
se face cu tasta "OK".
Ajustare convertor
Debit minim
Medie(re)
Unitate
Iesare mA
Totalizare directa
Totalizare in sens invers
Totalizare sum
Totalizator direct NR
Totalizator invers NR
Suma a Totalizatorului NR
Contor al lotului Nr. 1
Contor al lotului Nr. 2
Debit Inalt
Debit Scazut
Sens al debitului
Conducta (Tub) Vid
24h flow
Status
Service Menu
Retur Selectie OK

Optiunile disponibilie aici sunt detaliate in cele ce urmeaza.

61 FW: 841012/842009
Debitmetru electromagnetic
Ajustare convertor
Minimum Flow
Optiunea "Minimum Flow" seteaza debitul minim.
Ajustare convertor
Debit minimii
Debitemetrele
Medie(re)
Magflux sunt implicit setate cu valorile de la pagina 17.
UnitateUnitatile de masura pot fi setate la optiunea "Units" (pagina 63).
Iesare mA
Totalizare directa
Debit minim Medie(re)
Totalizare in sens invers
Totalizare sum
Totalizator direct NR
Totalizator invers NR Debit minim Medie(re)
Suma a Totalizatorului NR 0.177 m 3/h 0010 sec
Contor al lotului Nr. 1
Contor al lotului Nr. 2
Debit Inalt
Debit Scazut Retur Selectie > Retur Selectie >
Sens al debitului
Conducta (Tub) Vid
24h flow
1. Selectati fiecare cifra cu tastele stanga/dreapta si setati valoare dorita
Status
Service Menu
cu tastele sus/jos.
Retur2. LaSelectie OK tasta "OK".
final apasati

Averaging
Optiunea "Averaging" seteaza intervalul de tip in care sunt calculate medi-
ile masuratorilor.

Debit minim Medie(re) Unitate

Debit minim Medie(re) Debit


0.177 m 3/h 0010 sec m3/sec
l/sec
l/min
l/h
Retur Selectie > Retur Selectie > m3/h
ft3/h
1. Selectati fiecare cifra cu tastele stanga/dreapta si MGDvaloare dorita
setati
GPM
cu tastele sus/jos. Retur Selectie OK
2. La final apasati tasta "OK".
K

Manualul MagFlux 62
Debitmetru electromagnetic

Units
Optiunea "Units" configureaza unitatea de masurare a debitului. Unitatile
de masure disponibile sunt:

Medie(re) Unitate Iesire mA

Medie(re) Debit Debit direct (normal)


0010 sec m3/sec Debit in sens invers
l/sec Debit in ambele sensuri (12mA=0)
l/min Debit in ambele sensuri (4 mA=0)
l/h Neutilizat
Retur Selectie > m3/h Retur Selectie OK
ft3/h
MGD (4mA = 0 Flow)
GPM
Retur Selectie OK

1. Apasati tastele sus/jos pentru selectarea unitatii dorite si Debit


apoi direct (normal)
apasati
tasta "OK".
Iesire mA Iesi
Iesirea mA - "mA Output"
In momentul primei porniri a debitmetrului MagFlux, iesirea = este1.000 m /h
20 mA mA 3
20
setata automat sa furnizeze un semnal de 4 mA la debit zero si de 20 mA
la debitul maxim teoretic pentru senzorul respectiv. Retur Selectie > R
Schimbarea setarii pentru iesirea mA nu va afecta functionarea releului.
Nota: Ambele valori pot fi seate in un domeniu de la 10% la 120%,
facand posibila marirea sau micsorarea semnalului mA.

Unitate Iesire mA

Debit Debit direct (normal)


m3/sec Debit in sens invers
l/sec Debit in ambele sensuri (12mA=0)
l/min Debit in ambele sensuri (4 mA=0)
l/h Neutilizat
m3/h Retur Selectie OK
ft3/h
MGD (4mA = 0 Flow) (1
GPM
Retur Selectie OK
Activarea setarilor din fabricatie ale debitmetrului MagFlux,Debit
Debit direct (normal)
se va reveni la
in sens invers Deb
setarile initiale ce corespund valorilor de Qmin si Qmax pentru senzorul ales.

Iesire mA 63 Iesire
FW:mA
841012/842009 Iesi

20 mA = 1.000 m 3/h 20 mA = 1.000 m 3/h 4m


Debitmetru electromagnetic

Unitate
Iesirea Iesire mA de maxim 800 Ohm.
mA este una activa, cu o rezistenta
Limita superioara a iesirii este de 20,5 mA
3m75Debit mA indica faptul ca iesirea
Debit Ma nu este folosita
direct (normal)
m3/sec Debit in sens invers
l/sec 3,5 mA indica un debit mai mic decat debitul minim
Debit in ambele sensuri (12mA=0)
l/min 20,5 indica un debit mai Debitmare decat
in ambele debitul
sensuri maxim
(4 mA=0)
l/h Neutilizat
m3/h Limita superioara a iesirii este
Retur
rotunjita la cea OK
Selectie
mai apropiata valoare.
ft /h Exemplu: Debitul maxim de 17 676 m3/h pentru DN25 este rotunkit la
3

MGD 20 000 m3/h (4mA = 0 Flow)


GPM
Retur Selectie OK
Debitul direct
Debit direct (normal) Debit in sens invers
Iesirea anologica furnizeaza un semnal de 4 mA pentru debit 0 si un sem-
nal de 20 mA pentru debitul Qmax in sensul direct de curgere.
Iesire mA Iesire mA

20 mA = 1.000 m 3/h 20 mA = 1.000 m 3/h

Retur Selectie > Retur Selectie >

20

16

12
mA
8

0
-100% -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100%
Flow

20

16

12
mA
8

Manualul MagFlux 64
4

0
20
l/h Neutilizat
m3/h Retur Selectie
16 OK
ft3/h
MGD Debitmetru electromagnetic
12 (4mA = 0 Flow) (1
GPM mA mA

Retur Selectie OK
8

Debitul invers 4
Debit direct (normal) Debit in sens invers Deb
Iesirea analogica transmite un semnal de 4 mA pentru un debit nul si 20
0
mA pentru debitul Qmax
-100% -80 in sensul
-60 -40 -20 invers
0 20de 40
curgere.
60 80 100% -
Flow
Iesire mA Iesire mA Iesi

20 mA = 1.000 m 3/h 20 mA = 1.000 m 3/h 4m


20 m

Retur Selectie > Retur Selectie > R

20

16

12
mA mA

0
-100% -800 -600 -400 -200 0 200 400 600 800 100% -1

Flow

(12mA = 0 Flow, +4mA = - 20mA) (4mA = 0 Flow)

Debitul direct si invers (12 mA=0)


Lesirea analogica transmite semnale intre 4 si 20 mA pentru curgeri in sen-
Debit in ambele sensuri (12mA=0) Debit in ambele sensuri (4 mA=0) Neutilizat
sul si contrar sensului de curgere, debitul nul corespunzand unui semnal
de 12 mA.
Iesire mA Iesire mA

4 mA = 1.000 m 3/h 4 mA = 0,00 m 3/h


tbd
20 mA = -1.000 m3/h 20 mA = 1.000 m 3/h

Retur Selectie > Retur Selectie >

20

16

12
mA
8

0
-100% -800 -600 -400 -200 0 200 400 600 800 100%
Flow

MJK AUTOMATION A/S Date: 2006 - 09 - 29


yageren 7 65 FW: 841012/842009
DK-2800 Nrum Constructor: KJ/LSP
ax: +45 45 56 06 46
el.: +45 45 56 06 56 Part no.:
20

Debitmetru electromagnetic
16
(12mA = 0 Flow, +4mA = - 20mA) (4mA = 0 Flow)
12
Debitul direct
mA si invers (4 mA=0)
8
Lesirea analogica transmite semnale intre 4 si 20 mA pentru curgeri in sen-
Debit in ambele sensuri (12mA=0) Debit in ambele sensuri (4 mA=0) Neutilizat
sul si contrar sensului de curgere, cu4 un semnal de 4 mA pentru debitul 0.
0

Iesire mA Iesire mA
% -100% -800 -600 -400 -200 0 200 400 600 800 100%
Flow

h 4 mA = 1.000 m 3/h 4 mA = 0,00 m 3/h


tbd
20 mA = -1.000 m3/h 20 mA = 1.000 m 3/h

Retur Selectie > Retur Selectie >

20

16

12
mA
8

0
% -100% -800 -600 -400 -200 0 200 400 600 800 100%
Flow

Dezactivat
Lesirea analogica nu este in functiune.

Manualul MagFlux 66
Debitmetru electromagnetic

Totalizatoare
Debitmetrul MagFlux are sase totalizatoare, fiecare cu doua sau trei
optiuni de transmitere. Pana la doua totalizatoare pot fi alocate unei iesiri
analogice.
Totalizatoarele sunt:
RFTot Totalizator direct resetabil
RRTot Totalizator indirect resetabil
RSTot Totalizator de insumare resetabil
si
NR FTot Totalizator direct ne-resetabil
NR RTot Totalizator indirect ne-resetabil
NR Cnt Totalizator de insumare (contor) ne-resetabil

Optiunile disponibile pentru sunt: totalizatoarele ne resetabile sunt::


Releu mecanic (DO2)
Releu Opto (DO1)
Doar afisare (pe ecran)
Optiunile disponibile pentru totalizatoarele ne-resetabile sunte:
Doar afisare (pe ecran)
Daca una din iesirile selectate nu este disponibila (dedicata unei alte func-
tii), se va afisa un mesaj "Device Exception" de informare.

Setarile si limitarile pentru Totalizatoarele resetabile


Totalizer Forward Unit
Unitatile disponibile sunt: l, hl, kl, m3, ft3, gal si MG.
Reset with Digital Input
Resetarea totalizatorului cu ajutorul intrarii digitale (DI).
On-time
Durata impulsului iesirii digitale opto (DO1) poate fi regalata intre 1 ms
si 10 s.
Durata impulsului iesirii digitale mecanice (DO2) poate fi reglata intre
100 ms si 10 s.

67 FW: 841012/842009
Debitmetru electromagnetic

Volume between Pulses


Puteti selecta ca volumul dintre doua impulsuri sa fie in pasi de: 0,001,
0,01, 0,1, 1, 10, 100 si 1000.
Setarile Iesirilor Totalizatoarelor MagFlux
Unitatile metrice
DO 1 - Optic DO 2 - Mecanic
@100 mSec. @100 mSec.
DN [mm] min. max. min. max. unitate
3 0,0001 0,1 0,01 0,1 m3
6 0,0001 1 0,01 1 m3
8 0,001 1 0,1 1 m3
10 0,001 1 0,1 1 m3
15 0,001 1 0,1 1 m3
20 0,001 1 0,1 1 m3
25 0,01 10 1 10 m3
32 0,01 10 1 10 m3
40 0,01 10 1 10 m3
50 0,01 10 1 10 m3
65 0,01 100 1 100 m3
80 0,1 100 10 100 m3
100 0,1 100 10 100 m3
125 0,1 100 10 100 m3
150 0,1 100 10 100 m3
200 0,1 1000 10 1000 m3
250 1 1000 100 1000 m3
300 1 1000 100 1000 m3
350 1 1000 100 1000 m3
400 1 1000 100 1000 m3
450 1 1000 100 1000 m3
500 1 1000 100 1000 m3
600 1 10000 100 10000 m3
700 1 10000 1000 10000 m3
800 10 10000 1000 10000 m3
900 10 10000 1000 10000 m3
1000 10 10000 1000 10000 m3
1200 10 10000 1000 10000 m3

Manualul MagFlux 68
Debitmetru electromagnetic

Daca este nevoie de setarea unui volum intre doua impulsuri ce nu


este disponibil in pasii de mai sus, de exemplul pentru pre-setarea unui
prelevator, folositi optiunea de contorizare a seriilor.
Releele sunt limitate la superior si inferior ca numar de impulsuri pe ore,
in functie de scara iesirii mA si de durata setata a impusurilor in ms.

DO 1 (releul Opto)
Limita maxima este de 500 impulsuri/sec la o durata a impulsului de 1
ms.

Formula de calcul a debitului minim/impuls este:


(debitul la 20mA) x (intarzierea impulsulul in mSec) / 1800000
Examplu: Minimul debit/impuls pentru DN 100, cu debit max. 300
m3/h este:
300 m3 x 100 ms / 1800000 = 0,016 m3, valoare rotunjita la 0,1 m3 de
catre MagFlux.

Formula de calcul de debit maxim/impuls este:


(debitul la 20 mA)
Exemplu: DN 100, debit maxim 300 m3/h
Debitul maxim/impus este 300 m3

DO 2 (releul mecanic)
Limita maxima este de 120 de impulsuri pe ora.

Formula de calcul pentru debitul minim/impuls este:


(debit la 20 mA)/120
Exemplu: DN 100, debit maxim 300 m3/h
Debitul minim/impuls este 300/120 = 2,5 m3, valoare rotunjita de
MagFlux la 10 m3.

Formula de calcul pentru debitul maxim/impuls este:


(debitul la 20mA)
Exemplu: DN 100, debit maxim 300 m3/h
Debitul maxim/impus este 300 m3

69 FW: 841012/842009
Debitmetru electromagnetic

Totalizatoarele resetabile
Totalizatoarele pot fi restate utilizand tastele de pe afisaj (vezi pagina 71)
sau cu ajutorul intrarii digitale DI (vezi pagina 30).

Totalizare
directa in

Releu electromecanic Releu ele


Releu optic Releu opt
Numai afisare Numai afi

Retur Selectie OK Retur

Releu electromecanic Releu optic Numai afisare Releu e

Totalizer Forward Unit Totalizer Forward Unit Totalizer Forward Unit Totalizer F
l l l l
hl hl hl hl
kl kl kl kl
m3 m3 m3 m3
ft3 ft3 ft3 ft3
gal gal gal gal
MG MG MG MG
Retur Selectie OK Retur Selectie OK Retur Selectie OK Retur

Resetare Cu Intrare Digitale Resetare Cu Intrare Digitale Resetare Cu Intrare Digitale Resetare
DA DA DA DA
NU NU NU NU

Retur Selectie OK Retur Selectie OK Retur Selectie OK Retur

Timp de c
Timp de conectare Timp de conectare
00100 mSec 00100 mSec

Retur Selectie > Retur Selectie >


Retur

Volum intre impulsuri Volum intre impulsuri Volum intr


01.00000 m 3 01.00000 m 3

Retur Selectie > Retur Selectie > Retur

Manualul MagFlux 70
Debitmetru electromagnetic

Totalizatorul direct resetabil


RFTot
Acest totalizator inregistreaza volumul in sensul de curgere selectat la
punerea in functiune a echipamentului.
Acest totalizator este exprimat in unitatile de masura setate anterior si
este resetabil.
Acesta poate fi conecta la relee sau se poate doar afisa.
Pentru a reseta totalizatorul, acesta trebuie sa fie afisat pe ecran. Se
selecteaza totalizatorul, prin utilizarea tastelor sus/jos si apoi se apasa
tasta "Reset". Acesta mai poate fi resetat si cu ajutorul intrarii digitale.

Totalizatorul invers resetabil


RRTot
Acest totalizator inregistreaza volumul curs in sens invers celui selectat
la punerea in functiune.
Acest totalizator este exprimat in unitatile de masura setate anterior si
este resetabil.
Acesta poate fi conecta la relee sau se poate doar afisa.
Pentru a reseta totalizatorul, acesta trebuie sa fie afisat pe ecran. Se
selecteaza totalizatorul, prin utilizarea tastelor sus/jos si apoi se apasa
tasta "Reset". Acesta mai poate fi resetat si cu ajutorul intrarii digitale.

Totalizatorul insumat resetabil


RSTot
Acest totalizator inregistraza diferenta dintre volumul direct si cel invers
sensului de curegere setat la punerea in functiune a echipamentului.
Acest totalizator este exprimat in unitatile de masura exprimate anterior
si este resetabil.
Acesta poate fi conecta la relee sau se poate doar afisa.
Pentru a reseta totalizatorul, acesta trebuie sa fie afisat pe ecran. Se
selecteaza totalizatorul, prin utilizarea tastelor sus/jos si apoi se apasa
tasta "Reset". Acesta mai poate fi resetat si cu ajutorul intrarii digitale.

71 FW: 841012/842009
Debitmetru electromagnetic
Path: Main Menu - > Converter setup -> NR Totalizer Forward / NR Totalizer Reve
Counter 2
Totalizatoarele ne-resetabile
Converter setup

Totalizator Totalizator Suma a Totalizaorului


Cont
direct NR invers NR NR

Unitate totalizator direct Unitate totalizator in sens inv Totalizer total Unit
Releu ele
l l l
Releu opt
hl hl hl
Neutilizat
kl kl kl
m3 m3 m3
Retur
ft3 ft3 ft3
gal gal gal
MG MG MG
Retur Selectie OK Retur Selectie OK Retur Selectie OK

Releu e

Totalizatorul direct ne-resetabil Unitate co


l
NR FTot hl
Acest totalizator inregistreaza volumul curs in sensul setat la punerea in kl
m3
functiune a echipamentului. ft3
gal
Totalizatorul se poate seta sa foloseasca o anumita unitate de masura MG
si nu poate fi resetat. Retur

Acest totalizator se poate urmari doar pe afisaj.


Pause wit
DA
Totalizatorul invers ne-resetabil NU
NR RTot Retur
Acest totalizator inregistreaza volumul curs in sensul invers setat la
punerea in functiune a echipamentului. Revenire
Unitate co
Totalizatorul se poate seta sa foloseasca o anumita unitate de masura Automat
si nu poate fi resetat. Manual
Adaptive
Acest totalizator se poate urmari doar pe afisaj.
Retur

Totalizatorul insumat ne-resetabil


NR Cnt
Acest totalizator inregistreaza diferenta dintre volumele curse in sensul Timp de c
si in sensul contrar setat la punerea in functiune a echipamentului.
Totalizatorul se poate seta sa foloseasca o anumita unitate de masura
si nu poate fi resetat.
Retur
Acest totalizator se poate urmari doar pe afisaj.
Numar de
(unitati) pr

Manualul MagFlux 72 Retur


Debitmetru electromagnetic

NR Totalizer Reverse / NR Totalizer Sum / Batch Counter 1 / Batch


Contoarele serie 1 si 2
Contoarele serie functioneaza in trei moduri: automat, manual si adaptiv, si
pot deduce debitul invers din debitul direct.
aorului
Contor al lotului Nr.1 Contor

Unit
Releu electromecanic Releu electrom
Releu optic Releu optic
Neutilizat Neutilizat

Retur Selectie OK Retur Se

OK

Releu electromecanic Releu optic Neutilizat Mechanical

Unitate contor lot 1 Unitate contor lot 1 Unitate contor


l l l
hl hl Ajustare convertor hl
kl kl kl
m3 m3 m3
ft3 ft3 ft3
gal gal gal
MG MG MG
Retur Selectie OK Retur Selectie OK Retur Se

Pause with Digital Input Pause with Digital Input Pause with Dig
DA DA DA
NU NU NU

Retur Selectie OK Retur Selectie OK Retur Se

Revenire la Revenire la Revenire la


Unitate contor lot 1 Unitate contor lot 1 Unitate contor
Automat Automat Automat
Manual Manual Manual
Adaptive Adaptive Adaptive

Retur Selectie OK Retur Selectie OK Retur Se

Automat Manual Auto


Adaptive

Timp de conectare Numar de Numar de Timp de conec


00100 mSec (unitati) preselectate (unitati) preselectate
00.002778 m3 00.002778 m3

Retur Selectie > Retur Selectie > Retur Selectie > Retur Se

Diagrama
Numar de optiunilor pentru contorul serie
Corectie maxima Numar de
(unitati) preselectate
20% (unitati) presel
00.002778 m3

73 Retur FW:Selectie
841012/842009
> Retur Se
Retur Selectie >
Revenire la Revenire la Revenire
Unitate contor lot 1 Unitate contor lot 1 Unitate c
Automat Automat Automat
Manual Debitmetru electromagnetic
Manual Manual
Adaptive Adaptive Adaptive

Retur Selectie OK Retur Selectie OK Retur

Automat Manual
Adaptive

Timp de conectare Numar de Numar de Timp de c


00100 mSec (unitati) preselectate (unitati) preselectate
00.002778 m3 00.002778 m3

Retur Selectie > Retur Selectie > Retur Selectie > Retur

Numar de
Corectie maxima Numar de
(unitati) preselectate
20% (unitati) p
00.002778 m3

Retur Selectie > Retur


Retur Selectie >

Resetare eroare lot


DA
NU

Retur Selectie OK

MJK AUTOMATION A/S Date: 2006 - 09 - 19


Byageren 7
DK-2800 Nrum Constructor:
In descrierile urmatoare a contoarelor serie, functia sau statusul digital vor
Fax: +45 45 56 06 46
Part NU.: KJ/LSP
fi ilustrate cum
Tel.: +45 45 56 06 56 urmeaza:
ux Converter Software version

Function or841010
DO activated
erse
Batch Counter 2
Function or DO deactivated

V (volume)
Automatic

Preset Volume

Time
DO 1 or 2

V (volume)
Manual
Manualul MagFlux 74

Preset Volume
NU NU

Retur Selectie OK Retur Selectie OK

Debitmetru electromagnetic
Revenire la Revenire la
Unitate contor lot 1 Unitate contor lot 1
Automat Automat
Contorul serie automat Manual Manual
Contorul serie automat Adaptive un semnal,
trimite cand unAdaptive
anumit volum pre-
setat este atins. Retur Selectie OK Retur Selectie OK

Automat Manual
Ada

Timp de conectare Numar de Numar de


00100 mSec (unitati) preselectate (unitati) prese
00.002778 m3 0

Retur Selectie > Retur Selectie > Retur Se

Numar de
Corectie maxi
(unitati) preselectate
00.002778 m3

Retur Se
Retur Selectie >

Timpul de activare Resetare eroa


Perioda de timp in care releul este activat. DA
NU
Number of preSelected (Units)
Function or DO activated
Retur Se
Volumul presetat pentru
Function or seria respectiva.
DO deactivated
MJK AUTOMATION A/S Date: 2006 - 09 - 19
Byageren 7
DK-2800 Nrum Constructor:
Fax: +45 45 56 06 46
V (volume)
Tel.: +45 45 56 06 56 Part NU.: KJ/LSP
Automatic
u system for MagFlux Converter Software version

verter setup,
Preset Volume

zer Forward, Totalizer Reverse 841010


zer Sum, Batch Counter 1, Batch Counter 2
Time
DO 1 or 2

V (volume)
Manual

Preset Volume

Time
Start

Stop

Pause

DO 1 or 2
75 FW: 841012/842009
V (volume)
DA DA DA
NU NU NU

Retur Selectie OK Retur Selectie OK Retur


Debitmetru electromagnetic
Revenire la Revenire la Revenire
Contorul serie
Unitate contor lot 1 manual Unitate contor lot 1 Unitate co
Automat Automat Automat
Manual
Contorul transmite semnale Manualim momenul comenzilor manuale de Manual
Adaptive
pornire, oprire sau pauza. Adaptive
O oprire manuala este echivalenta cu o co- Adaptive

manda
Retur de resetare.
Selectie OK Retur Selectie OK Retur

AutomatFunction or DO activated Manual


Adaptive
Function or DO deactivated
Timp de conectare Numar de Numar de Timp de c
00100 mSec (unitati) preselectate (unitati) preselectate
00.002778 m3 00.002778 m3
V (volume)
Automatic
Retur Selectie > Retur Selectie > Retur Selectie > Retur
Preset Volume

Number
Numar de of preSelected (Units)
Corectie maxima Numar de
(unitati) preselectate
Volumul presetat 20% (unitati) p
00.002778 m3 pentru seria respectiva. Time
DO 1 or 2
Retur Selectie > Retur
Retur Selectie >
V (volume)
Manual
Resetare eroare lot
DA
Preset Volume
NU

Retur Selectie OK
Time
MJK AUTOMATION A/S Start Date: 2006 - 09 - 19
Byageren 7
DK-2800 Nrum StopConstructor:
Fax: +45 45 56 06 46
Tel.: +45 45 56 06 56 Part NU.: KJ/LSP
Pause
ux Converter DO 1 or 2
Software version

erse 841010
V (volume)
Batch Counter 2
Adaptive
overflow %
Preset Volume Dynamic stop of Batch

Time
Start

Stop

DO 1 or 2

Manualul MagFlux 76
OK Retur Selectie OK Retur Selectie OK Retur Se

Revenire la Revenire la Revenire la


Unitate contor lotDebitmetru
1 electromagnetic Unitate contor lot 2 Unitate contor
Automat Automat Automat
Manual Manual Manual
Adaptive Function or DO activated Adaptive Adaptive
Contorul serie adaptiv
OK Retur Selectie compenseaza
Acest contor OK
Function Retur si Selectie
cazurile de debit insuficient
or DO deactivated OK
debit prea Retur Se

mare.
Manual Automat Man
Adaptive

Numar de V (volume) Numar de Timp de conectare Numar de


0 mSec (unitati) preselectate
Automatic (unitati) preselectate 00100 mSec (unitati) presel
00.002778 m 3
00.002778 m3 0
Preset Volume
> Retur Selectie > Retur Selectie > Retur Selectie > Retur Se

Corectie maxima Numar de Time


e
DO 1 or 2 20% (unitati) preselectate
78 m3
00.02778m 3

Retur Selectie > Retur Selectie >


>
V (volume)
Manual
Resetare eroare lot
DA
Preset Volume NU

Retur Selectie OK

006 - 09 - 19
Number of preSelected (Units)
r: Start
Volumul presetat pentru seria respectiva.
KJ/LSP
MaximumStopCorrection
ersion
Corectia
Pausein procente ce da un mesaj de eroare sau o alarma.
841010 Reset Batch Error
DO 1 or 2
Resetarea procentului de corectie la 0%.

V (volume)

Adaptive
overflow %
Preset Volume Dynamic stop of Batch

Start

Stop

DO 1 or 2

77 FW: 841012/842009
Debitmetru electromagnetic

Setarile si limitarile pentru contoarele serie

Unitatile de masura a contorului serie


Unitatile de masura disponibile sunt: l, hl, kl, m3, ft3, gal si MG.
Pornire, oprire sau pauza cu ajutorul intrarii digitale
Contorul manual sau adaptiv poate fi oprit, pornit sau pus in pauza cu
ajutorul intrarii digitale (DI).
Timpul de activare
Perioada de timp in care iesirea digitala (DO1) este activata poate fi
setata intre: 1 ms si 10 s.
Perioada de timp in care iesirea digitala (DO1) este activata poate fi
setata intre: 100 ms si 10 s.
Volum/impuls
Selectati unul dintre volumele din tablelul de pe pagina urmatoare.
Releele sunt limitate un la un numar minim si maxim de impulsuri/ora,
in functie de scara iesiri analogice si de timpul de activare in ms.

Manualul MagFlux 78
Debitmetru electromagnetic

Setarile Iesirii contorului serie MagFlux


Unitatile metrice
DO 1 Optic @100 mSec. DO 2 Mecanic @100 mSec.
DN [mm] min. max. min. max. Unitati
Automatic Manual/ Automatic Manual/
adaptiv adaptiv
3 0,0000139 0,0006944 0,25 0,0020833 0,0006944 0,25 m3
6 0,0000556 0,0027778 1 0,0083333 0,0027778 1 m3
8 0,0001111 0,0055556 2 0,0166667 0,0055556 2 m3
10 0,0002778 0,0138889 5 0,0416667 0,0138889 5 m3
15 0,0002778 0,0138889 5 0,0416667 0,0138889 5 m3
20 0,0005556 0,0277778 10 0,0833333 0,0277778 10 m3
25 0,001111 0,055556 20 0,166667 0,055556 20 m3
32 0,001667 0,083333 30 0,250000 0,083333 30 m3
40 0,002778 0,138889 50 0,416667 0,138889 50 m3
50 0,004167 0,208333 75 0,625000 0,208333 75 m3
65 0,005556 0,277778 100 0,833333 0,277778 100 m3
80 0,011111 0,555556 200 1,666667 0,555556 200 m3
100 0,016667 0,833333 300 2,500000 0,833333 300 m3
125 0,022222 1,111111 400 3,333333 1,111111 400 m3
150 0,033333 1,666667 600 5,000000 1,666667 600 m3
200 0,055556 2,777778 1000 8,333333 2,777778 1000 m3
250 0,111111 5,555556 2000 16,66667 5,555556 2000 m3
300 0,138889 6,944444 2500 20,83333 6,944444 2500 m3
350 0,166667 8,333333 3000 25,00000 8,333333 3000 m3
400 0,250000 12,500000 4500 37,50000 12,500000 4500 m3
450 0,333333 16,666667 6000 50,00000 16,666667 6000 m3
500 0,388889 19,444444 7000 58,33333 19,444444 7000 m3
600 0,555556 27,777778 10000 83,33333 27,777778 10000 m3
700 0,833333 41,666667 15000 125,0000 41,666667 15000 m3
800 1,111111 55,555556 20000 166,6667 55,555556 20000 m3
900 1,388889 69,444444 25000 208,3333 69,444444 25000 m3
1000 1,666667 83,333333 30000 250,0000 83,333333 30000 m3
1200 2,222222 111,111111 40000 333,3333 111,111111 40000 m3

79 FW: 841012/842009
Debitmetru electromagnetic

Limitarea contorului serie automatic pe iesira DO 1 (releul Opto)


Limita maxima este de 500 impulsuri/sec la o durata a impulsului de 1
ms.

Formula de calcul a debitului minim/impuls este:


(debitul la 20 mA) x (intarzierea impulsului in ms) / 1800000
Exemplu: Minimul debit/impuls pentru DN 100, cu debit maxim de
300 m3/h este:
300 m3 x 100 ms / 1800000 = 0,016 m3, valoare rotunjita la 0,1 m3 de
catre MagFlux.

Formula de calcul de debit maxim/impuls este: (debitul la 20 mA)


Exemplu: DN 100, debit maxim 300 m3/h
Debitul maxim/impus este 300 m3.

Limitarea contorului serie automatic la iesirea DO 2 (releul mecanic)


Limita maxima este de 120 de impulsuri pe ora.

Formula de calcul pentru debitul minim/impuls este: (debit la 20


mA)/120
Exemplu: DN 100, debit maxim 300 m3/h
Debitul minim/impuls este 300/120 = 2,5 m3, valoare rotunjita de
MagFlux la 10 m3.

Formula de calcul pentru debitul maxim/impuls este:


(debitul la 20 mA)
Exemplu: DN 100, debit maxim 300 m3/h
Debitul maxim/impuls este de 300 m3

Limitarea contorului serie manual sau adaptiv la iesirea DO1 sau DO2
(releul mecanic)
Formula de calcul pentru debitul minim/impuls este:
(debit la 20mA) / 360
Exemplu: DN 100, debit maxim 300 m3/h
Debitul minim/impuls este 300/360 = 0,833 m3
Manualul MagFlux 80
Debitmetru electromagnetic

Formula de calcul pentru debitul maxim/impuls este::


(debit la 20mA)
Exemplu: DN 100, debit maxim 300 m3/h
Debitul maxim/impuls este de 300 m3.

Debit mare / Debit Mic


Path: Main
Optiunile Menumare
de debit -> Converter setup
si debit mic -> de
au rol High Flow si/ Low
alarma Flow a
de activare
releelor cand anumite limite de debit sunt depasite sau nu sunt atinse.

Debit Inalt Debit

Releu electromecanic Releu electrom


Releu optic Releu optic
Numai afisare Numai afisare
Neutilizat Neutilizat

Retur Selectie OK Retur Se

Releu electromecanic Releu optic Numai afisare Releu electr

La ON la Debi
La ON la Debit La ON la Debit La ON la Debit
10.000 m 3/h 10.000 m3/h 10.000 m3/h

Retur Selectie > Retur Selectie > Retur Selectie >


Retur Se

La OFF la Deb
La OFF la Debit La OFF la Debit La OFF la Debit
9.800 m 3/h 9.800 m3/h 9.800 m3/h

Retur Selectie > Retur Selectie > Retur Selectie >


Retur Se

Temporizare (I
Temporizare (Intarziere) Temporizare (Intarziere) Temporizare (Intarziere)
00010 Sec 00010 Sec 00010 Sec

Retur Selectie OK Retur Selectie OK Retur Selectie OK


Retur Se

Functi(un)e a releului Functi(un)e a releului Functi(un)e a r


NO NO NO
NC NC NC

Retur Selectie > Retur Selectie > Retur Se

81 FW: 841012/842009
Debitmetru electromagnetic

Optiunile de transmitere pentru debit mare/debit mic sunt:


Releu mecanic (DO2)
Releu Opto (DO1)
Doar afisare (semnare pe ecran)
Inactiv (nu se foloseste aceasta optiune)
Activat la debit
Trimite o alarma si/sau un semnal cand de exemplul o limita de debit
mare este atinsa.
Dezactivat la debit
Anuleaza o alarma si/sau trimite un semnal atunci cand se revine de la
o situatie de supradebit.
Intarziere
Se poate seta o intarziere in secunde ce vor anula cresteri sau de-
scresteri de scurta durata in debit. Aceasta este perioada de timp
dintre inregistrarea unui incident si pornire a alarmei.
Functie de releu
NO (normal deschis) determina starea releului in conditii normale.
NC (normal inchis) determina starea releului in conditii normale.

Manualul MagFlux 82
Debitmetru electromagnetic

Directia de curgere
Optiunea "Flow Direction" activeaza sau dezactiveaza releul in functie de
Path: Main
directia Menu -> Converter setup -> Flow Direction / Empty Pipe / Service Menu /
de curgere.
Directia de curgere este setata initial ca "Direction A". Daca se selecteaza
"Direction A" si functia "NO", releul este activat la o curgere negativa.
Sens al debitului Conducta

Releu electromecanic Releu electrom


Releu optic Releu optic
Numai afisare Numai afisare
Neutilizat Neutilizat

Retur Selectie OK Retur Se

Releu electromecanic Releu optic Numai afisare Releu elec

Temporizare (Intarziere) Temporizare (Intarziere) Temporizare (Intarziere) Temporizare (I


00010 Sec 00010 Sec 00010 Sec

Retur Selectie > Retur Selectie > Retur Selectie > Retur Se

Functi(un)e a releului Functi(un)e a releului Functi(un)e a r


NO NO NO
NC NC NC

Retur Selectie OK Retur Selectie > Retur Se

Optiunile de transmitere sunt:


Releu mecanic (DO2)
Releu Opto (DO1)
Doar afisare (semnare pe ecran)
Inactiv (nu se foloseste aceasta optiune)
Intarziere
Se poate seta o intarziere in secunde ce vor anula cresteri sau de-
scresteri de scurta durata in debit. Aceasta este perioada de timp
dintre inregistrarea unui incident si pornire a alarmei.
Functie de releu
NO (normal deschis) determina starea releului in conditii normale.
NC (normal inchis) determina starea releului in conditii normale.

83 FW: 841012/842009
Debitmetru electromagnetic

Conducta goala
Se poate seta o alarma si/sau transmiterea unui semnal, cand senzorul
y Pipe / Service Menu
devine / Status
practic gol (consultati paginile 19 - 22) sau cand conductivitatea scade
sub 5 S/cm.

Conducta (Tub) Vid

Releu electromecanic DO1


Releu optic DO2
Numai afisare DI
Neutilizat mA output

Retur Selectie OK Retur

afisare Releu electromecanic Releu optic Numai afisare

tarziere) Temporizare (Intarziere) Temporizare (Intarziere) Temporizare (Intarziere)


00010 Sec 00010 Sec 00010 Sec 00010 Sec

ectie > Retur Selectie > Retur Selectie > Retur Selectie >

Functi(un)e a releului Functi(un)e a releului


NO NO
NC NC

Retur Selectie OK Retur Selectie >

Optiunile de transmitere sunt:


Releu mecanic (DO2)
Releu Opto (DO1)
Doar afisare (semnare pe ecran)
Inactiv (nu se foloseste aceasta optiune)
Intarziere
Se poate seta o intarziere in secunde ce vor anula cresteri sau de-
scresteri de scurta durata in debit. Aceasta este perioada de timp
dintre inregistrarea unui incident si pornire a alarmei.
Functie de releu
NO (normal deschis) determina starea releului in conditii normale.
NC (normal inchis) determina starea releului in conditii normale.

Manualul MagFlux 84
Debitmetru electromagnetic

Debit zilnic (24h Flow)


Aceasta optiune masoara debitul total pentru o zi (24 h) si inregistreaza
aceasta valoare la miezul noptii (ora 00:00). Contactati MJK pentru mai
multe informatii.
Setarile disponibile sunt "No" si "Yes" (valoare initiala "No").

Status
Optiunea "Status" ofera o privire de asamblu asupra functionarilor intra-
rilor si iesirilor. Casutele pot contine 4 caracterere diferite, ce indica starea
intrarilor/iesirilor:
X indica faptul ca intrarea/iesirea este activa.
/ indica faptul ca intrarea/iesirea respectiva este in curs de activare.
Aceasta se va transforma in X.
\ indica faptul ca intrarea/iesirea este in curs de dezactivare. Aceasta
se va transforma in o casuta goala.
O casuta goala indica faptul ca intrarea/iesirea este dezactivata.

Status Service Menu

DO1 Totalizare directa tiparire parola


DO2 Totalizare in sens inv 0000
DI Neutilizat
mA output 6.250 mA

Retur Selectie OK Retur Selectie >

DO1 Not in use


OK
LesireaNumaidigitala
afisare DO1 este activa (o casuta goala).
DO2 X Totalizer Forward
ere) Temporizare (Intarziere) Sensor Calibration Code
0 Sec Lesirea digitala
00010 SecDO2 este activata pentru Totalizator Direct.SW Ver.
Converter
Product Data
DI Totalizer Forward Reset Counter Time
> Retur Selectie > Internal Meas. & Cal.
Intrarea digitala DI este activa pentru Totalizator directMinimum Velocity
mA output 6.250 mA Calibrate Flow now
i Calibrate Volume
Lesirea analogica trimite un semnal de 6,250 mA. Calibrate mA
Test Velocity
blocare (inghetare) bobina
> citire inregistrari evenimenta
Retur on Stock
Retur Selectie OK

85 FW: 841012/842009
Debitmetru electromagnetic

Meniul service
Meniul "Service Menu" ofera optiuni personalului de service in timpul insta-
larii, calibrarii, operarii, monitorizarii si intretinerii.
Toti parametrii pot fi citi fara nici o restrictie, dar anumiti parametrii nu pot fi
schimbati decat dupa introducerea unei parole.

Status Service Menu

DO1 Totalizare directa tiparire parola


DO2 Totalizare in sens inv 0000
DI Neutilizat
mA output 6.250 mA

Retur Selectie OK Retur Selectie >

OK
sare

ziere) Sensor Calibration Code


10 Sec Converter SW Ver.
Product Data
Reset Counter Time
e > Internal Meas. & Cal.
Minimum Velocity
Calibrate Flow now
Calibrate Volume
Calibrate mA
Test Velocity
blocare (inghetare) bobina
citire inregistrari evenimenta
Retur on Stock
Retur Selectie OK

Codul de calibrare a senzorului


Fiecare echipament MagFlux are un cod unic de calibrare ce contine
informatii despre calibrarea fiecarei unitati. Un cod de calibrare poate fi:
dw5uq4 sau 7v3ri0.
La introducere, se solicita un cod de 8 caractere, dar se accepta si un
cod de 6 caractere insotite de doua apasari alte tastei "Ok". In cazul in
care codul este dw5uq4, introduceti:
d w 5 u q 4 "OK" "OK"
unde "OK" insemna apasare tastei "OK" fara selecatarea unui caracter.
Se pot introduce doar litere mici.

Manualul MagFlux 86
Retur Selectie >

OK
Debitmetru electromagnetic
Sensor Calibration Code
Converter SW Ver.
IMPORTANT: Toate literele
Product sunt
Datacaractere mici, iar numerele (ex. "a" si
Reset (ex.
nu "A") sunt caractere mari Counter
"0",Timezero si nu "o", o mic).
Internal Meas. & Cal.
O sursa de erori poate fiMinimum
citireaVelocity
incorecta a numerelor si literelor, unde
"o" mic este confundat Calibrate
cu zeroFlow
Calibrate saunow
Volume "l" mic este confundat cu numarul
unu. Calibrate mA
Test Velocity
Sensul de curgere setatblocare
din fabrica este
(inghetare) "A".
bobina
citire inregistrari evenimenta
Consultati pagina 14 in Back
legatura cu codul de calibrare..
on stock
Retur Selectie OK
Nu e nevoie de introducerea unei parole pentru a seta sau schimba un
cod de calibrare.

Sensor Calibration Code Converter SW Ver. Produ

Sensor Calibration Code Converter 842009-005 Product ID


7V3RI0 Build 7659
Bootload 840020-002
Build 719
Retur Selectie > Retur Retur Se

OK O

Set Flow Direction Product type N


Follow Arrow A 00
Follow Arrow B

<A ----------------------------- B> Retur Se

Retur Selectie OK
O

OK
Track No.
00
DN
00025
Retur Se

Retur Selectie >


O

HW type No.
00

Retur Se

87 FW: 841012/842009
Minimum Velocity
0000 Calibrate Flow now
Calibrate Volume
Calibrate mA
Test Velocity Debitmetru electromagnetic
ectie > blocare (inghetare) bobina
citire inregistrari evenimenta
Versiunea
Back on stocksistemului de operare a convertorului
K Retur Selectie OK
Se va afisa versiunea sistemul de operare si datele de incarcare ale
ion Code
echipamentului, pentru a se putea determina daca este sau nu nevoie
Ver. de o actualizare a acestora.
Sensor Calibration Code Converter SW Ver. Product Data Rese
Time
& Cal.
ity Sensor Calibration Code Converter 842009-005 Product ID Reset Co
now 7V3RI0 Build 7659 56136 Systen Ru
me Bootload 840020-002 Since res
Build 719 Runtime (
Retur Selectie > Retur Retur Selectie > Retur
are) bobina
i evenimenta OK OK

ectie OK
Informatiile despre produs
Set Flow Direction Product type No.
Follow Arrow A 0000207910
Follow
Informatiile
Arrow B despre produs sunt informatii despre: tipul de echipament,
ID-ul echipamentului, etc.
<A ----------------------------- B> Retur Selectie >
ration Code Converter SW Ver. Product Data Reset Counter Time Intern
Retur Selectie OK
OK
ion Code Converter 842009-005 Product ID Reset Counter 11 Sensor D
Build OK 7659 56136 Systen Runtime 1632838 View Vga
Bootload 840020-002 Since reset
Track No. 426838 Coil Curre
Build 719 Runtime (days)
00000 18 View ADC
ectie > DN Retur Selectie > Retur Selectie OK Calibrate
Retur
00025 Calibrate
OK Retur Selectie > View Vwa
K
View Raw
Retur Selectie > View ADC
ion OK
Product type No. Retur
0000207910
HW type No.
00000510250
------------- B> Retur Selectie > V

ectie OK Retur Selectie >


OK View Vga
K
Track No.
00000
Retur
00025
Retur Selectie >

ectie >
OK
View
HW type No.
00000510250
View ADC
095
Retur Selectie >
Retur

Manualul MagFlux 88
Debitmetru electromagnetic
E MJK AUTOMATION A/S Date:
Byageren 7
Resetarea
D contorului de timp DK-2800 Nrum Constru
Fax: +45 45 56 06 46
C
Must not be surrended

Resetarea contorului se efectueaza in scopul de gasire a defectelor,


Only for terminal use

Tel.: +45 45 56 06 56 Part no


B eliminare a erorilor sau in vederea unorsystem
alte proceduri similare.Converter
A
Menu for MagFlux Softwa

Date Modification
Converter Setup
Ver. Product Data ResetService
Counter Menu
Time Internal Meas. & Cal. Minimum
Scale: Skala for tegning
Minimum Velo
2009-005 Product ID Reset Counter 11 Sensor Direction Test
7659 56136 Systen Runtime 1632838 View Vgate
sec
0020-002 Since reset 426838 Coil Current
719 Runtime (days) 18 View ADC Factor
Retur Selectie > Retur Selectie OK Calibrate Vground
Retur Se
Calibrate Vref
OK View Vwater
View Raw ADC
View ADC Cal. Factor
Masuratori si calculatii interne
Product type No. Retur Selectie >
0000207910
Masuratorile si calculatiile interne sunt destinate doar pentru utizarea
de catre un tehnician, si sunt folosite pentru calibrari si reglari alte
Retur Selectie > View Vgate Coil C
echipamentului.
OK View Vgate Coil Current
a Reset Counter Time Internal Meas. & Cal. Minimum Velocity
3624 Calibrate
Track No.
00000 Minimum Velocity
Reset Counter 11 Sensor Direction Test View flow now
Retur 0.100 m/
Selectie > Retur0.00198
Se
36 Systen Runtime 1632838 View Vgate
sec
Since reset 426838 Coil Current
Retur (days)
Runtime Selectie > 18 View ADC Factor
> Retur Selectie OK Calibrate Vground Retur Se
Retur Selectie >
OK Calibrate Vref
View Vwater View ADC Current View R
View Raw ADC
HW type No.
View ADC Cal. Factor
00000510250 Input noise
Retur Selectie > View ADC Current
7910 Raw ADC
09593127.00000
Gain
Retur Selectie > Velocity 5
> View Vgate Coil Current Flow View
0.00557
AD
Retur Selectie >
Viteza minima Retur Se

Datele inregistrare au o View


acuratete
Vgate mai slaba. Aceasta optiune va duce
Coil Current View ADC Fac
la o viteza minima masurata de 0 m/s.3624 148

Retur Selectie > Retur Selectie > Retur Se


Time Internal Meas. & Cal. Minimum Velocity Calibrate Flow now
> Minimum Velocity
11 Sensor Direction Test View flow now
0.100 m/
1632838 View Vgate 0.0019816387 m 3/sec
sec
426838 Coil Current
View ADC Current View Raw ADC View
18 View ADC Factor
OK Calibrate Vground Retur Selectie >
Retur Selectie >
10250 Calibrate Vref Input noise 0.18%
View ADC Current View Vwater
View Vwater Raw ADC 10791
09593127.00000
View Raw ADC Gain 4.000
> View ADC Cal. Factor Velocity 5.21656 m/sec
Retur Selectie > Flow 0.0055786500 m 3/sec
Retur Selectie > Retur Se
Retur Selectie >
89 FW: 841012/842009

View Vgate Coil Current View ADC Factor Calibrate A


Debitmetru electromagnetic

Calibrarea instantanee a debitului


Mai intai va fi afisat "View Flow Now", iar apoi se poate calibra debitul.
as. & Cal. Minimum Velocity Calibrate Flow now

Minimum Velocity
n Test View flow now
0.100 m/
0.0019816387 m 3/sec
sec
or
nd Retur Selectie >
Retur Selectie >

Factor
ectie > Calibrarea volumului
Contorul de volum poate fi resetat si o noua valoare poate fi introdusa.
Vgate Coil Current View ADC Factor Calibrate ADC Ground
Calibration Volume Calibrate mA Te

Coil Current View ADC Factor Current ADC ground


Calibrate
Contor cu revenire la zero Set veloc
3624 148 4.89011 Set fixed current 2270
DA
Calib. current
NU
DAC zero current
ectie > Retur Selectie > Retur Selectie > DAC
Returtop current
Selectie >
Retur Selectie OK Retur
Retur Selectie OK

OK OK

Current View Raw ADC Contor cu revenire


View Vwaterla zero Current
View/Calibrate Vref Viteza
DA 20000 uA
NU Debit
Input noise 0.18%
ent View Vwater View/Calibrate Vref
Raw ADC 10791
7.00000 Retur Selectie 0 OK Retur Selectie
1208 > Retur
Gain 4.000
Velocity 5.21656 m/sec
Flow 0.0055786500 m 3/sec OK OK
ectie > Retur Selectie > Retur Selectie >
Retur Selectie >
View counter Set fixed current Enable te
1163.1950000000 m 3 Release mA DA
Minimum mA NU
4mA =
Retur Selectie OK 12 mA Retur
20 mA
OK Maximum mA
Retur Selectie OK
Set volume
1163.1950000000 m 3 OK

Calib. current
Retur Selectie OK 20500 uA

Calibrare mA Retur Selectie >


Din acest meniu, iesirea analogica poate fi calibrata cu ajutorul unui
OK
multimetru.
DAC zero current
Manualul MagFlux 90 3955 uA
776
Debitmetru electromagnetic

Calibration Volume Calibrate mA Test Velocity Blocare (ingh

Current
Contor cu revenire la zero Set velocity Blocare (inghe
Set fixed current
DA 00.000 m/sec Positive
Calib. current
NU Negative
DAC zero current
DAC top current
Retur Selectie OK Retur Selectie > Retur Se
Retur Selectie OK

OK OK OK O

Contor cu revenire la zero Current Viteza Blocare (inghe


DA 20000 uA 4.039745 m/sec Disable
NU Debit Enable
7.136209 m3/h
Retur Selectie OK Retur Selectie > Retur Selectie OK Retur Se

OK OK OK

View counter Set fixed current Enable test


1163.1950000000 m 3 Release mA DA
Minimum mA NU
4mA =
Retur Selectie OK 12 mA Retur Selectie OK
20 mA
OK Maximum mA
Retur Selectie OK
Set volume
1163.1950000000 m 3 OK

Calib. current
Retur Selectie OK 20500 uA

Retur Selectie >

OK

DAC zero current


3955 uA
776

Retur Selectie >

OK

DAC top current


19997 uA
3814

Retur Selectie >

91 FW: 841012/842009
Debitmetru electromagnetic

Testarea vitezei de curgere


Aceasta optiune este destinata doar utilizarii de catre un tehnician si
poate fi folosita pentru compararea vitezei actuale cu graficul de debit/
viteza/diametru.

n Volume Calibrate mA Test Velocity Blocare (inghetare) bobina Re

Current
nire la zero Set velocity Blocare (inghetare) bobina No Hour
Set fixed current
00.000 m/sec Positive 1 1956
Calib. current
Negative 2 1956
DAC zero current
3 1956
DAC top current
ectie OK Retur Selectie > Retur Selectie OK Retur
Retur Selectie OK

K OK OK OK

nire la zero Current Viteza Blocare (inghetare) bobina No Hour


20000 uA 4.039745 m/sec Disable 18 306
Debit Enable 19 306
7.136209 m3/h 20 163
ectie OK Retur Selectie > Retur Selectie OK Retur Selectie OK Retur

K OK OK

Set fixed current Enable test


0000000 m 3 Release mA DA
Minimum mA NU
4mA =
ectie OK 12 mA Retur Selectie OK
20 mA
K Maximum mA
Retur Selectie OK

0000000 m 3 OK

Calib. current
ectie OK 20500 uA

Retur Selectie >

OK

DAC zero current


3955 uA
776

Retur Selectie >

OK

DAC top current


19997 uA
3814
Manualul MagFlux 92
Retur Selectie >
Skala for tegning

Debitmetru electromagnetic

Blocare bobina
Doar pentru utilizarea de catre un tehnician. Curentul prin senzor si
voltajul vor fi blocate (inghetate) pentru a putea fi verificate cu un multi-
metru.

A Test Velocity Blocare (inghetare) bobina Read Event Log Citire inregistr

Set velocity Blocare (inghetare) bobina No Hour Event Extension DN


00.000 m/sec Positive 1 1956 0 0
Negative 2 1956 3 0
3 1956 205 0
Retur Selectie > Retur Selectie OK Retur Next Retur
OK

OK OK OK O

Viteza Blocare (inghetare) bobina No Hour Event Extension Serial No


000 uA 4.039745 m/sec Disable 18 306 205 0
Debit Enable 19 306 208 0
7.136209 m3/h 20 163 206 0
e > Retur Selectie OK Retur Selectie OK Retur OK Retur

OK O

Vizionarea
Enable test evenimentelor Sensor Cal
DA
NUVizionarea evenimentelor pe o anumita perioada de timp.

Retur Selectie OK Retur


y Blocare (inghetare) bobina Read Event Log Citire inregistrari eveniments Retur O

O
e OK Blocare (inghetare) bobina No Hour Event Extension DN Restabilire
m/sec Positive 1 1956 0 0 00050 Cancel
Negative 2 1956 3 0 Sensor
Retur Onzero
Stock
3 1956 205 0 0
> Retur Selectie OK Retur Next Retur OK Retur Se

500 uA Retur
OK OK OK

> Blocare (inghetare) bobina No Hour Event Extension Serial No


5 m/sec Disable 18 306 205 0 00006
Enable 19 306 208 0
9 m /h
3
20 163 206 0
OK Retur Selectie OK Retur OK Retur OK

955 uA
776 OK

e > Sensor Cal


19600

OK Retur OK

9997 uA
3814 OK

93 FW: 841012/842009
e > Sensor zero
3
0.000000 m /h
Debitmetru electromagnetic

Citirea informatiilor despre senzor A/S Date: 2006 - 11 - 22


MJK AUTOMATION
Byageren 7
Accesarea informatiilor DK-2800
despre senzorulConstructor:
Nrum instalat.
Fax: +45 45 56 06 46
Tel.: +45 45 56 06 56 Part NU.: LSP

Menu
etare) bobina systemRead
forEvent
MagFlux
Log Converter Software version
Citire inregistrari eveniments Retur On Stock
Converter Setup
are) bobina No Hour Event Extension DN 841010
Restabilire setari uzina
Service Menu
1 1956 0 0 00050 Cancel
2 1956 3 0 Retur On Stock
3 1956 205 0
lectie OK Retur Next Retur OK Retur Selectie OK

OK OK OK

are) bobina No Hour Event Extension Serial No


18 306 205 0 00006
19 306 208 0
20 163 206 0
lectie OK Retur OK Retur OK

OK

Sensor Cal
19600

Retur OK

OK

Sensor zero
3
0.000000 m /h

Retur OK

Revenire in stoc
Setarile din fabricatie vor fi activate prin selectarea optiunii "Back On
Stock".

vent Log Citire inregistrari eveniments Retur On Stock

ent Extension DN Restabilire setari uzina


0 00050 Cancel
0 Retur On Stock
0
Next Retur OK Retur Selectie OK

OK OK

ent Extension Serial No


05 0 Manualul MagFlux00006 94
08 0
06 0
Debitmetru electromagnetic

Setarea afisajului
Meniul "Display Setup" ofera optiuni de setare legate de limba folosita,
ceas si setari din fabricatie, parametrii Modbus si afisarea versiunii sis-
temului de operare.

1. Apasati tastele sus/jos pentru a selecta meniul dorit si apasati tasta


"OK" pentru accesarea lui.
Main Menu

Indicare a ecranului principal


Reglaje de fabrica
Inregistrator de date
Inserare parola noua
Nume senzor
Ajustare convertor
Afisare configuratie

Retur Selectie OK

2. Apasati tastele sus/jos pentru a selecta optiunea dorita si apoi apasati


tasta "OK".
Afisare configuratie

Limba
Fixare ora
Modbus
Reglaje de fabrica
Display SW Version

Retur Selectie OK

Optiunile disponibile sunt detaliate in cele ce urmeaza.


Nota: Optiunea "Communication" este afisata (si se poate selecta) doar
daca un modul de comunicatie este instalat si conectat la afisajul Mag-
Flux. Daca modulul de comunicatie este deconectat, aceasta optiune va
disparea automat.
O descriere a setarilor disponibile de comuncare poate fi gasita in manua-
lul pentru modulele de comuncatie "Communication Moduler for Displays".

95 FW: 841012/842009

Debitmetru electromagnetic

Limba

Echipamentul
MagFlux are instalat un pachet de limbi, iar Engleza este
limba initiala.


In meniul "Language",
mai multe limbi pot fi selectate.

Alte limbi (inclusiv romana) pot fi adaugate prin utilizarea programului MJK-
Field Link (consultati Apendicele B de la pagina 116).
1. Alegeti limba dorita folosind tastele sus/jos si apoi apasati tasta OK.

Manualul MagFlux 96
Debitmetru electromagnetic

Setarea ceasului
In acest meniu se poate seta ceasul incorporat si formatul de afisare.
Fixare ora

Time Format
24 hour
AM/PM

Retur Selectie OK

Fixare ora

2006-09-19 12:43:11

Retur Selectie >

1. Selectati cifrele cu ajutorul tastelor stanga/dreapta si apoi schimbati-le


cu ajutorul tastelor sus/jos
2. Apasati tasta Ok si apoi repetati primul pas si pentru celelalte cifre.
3. Apasati Ok pentru a salva setarile ceasului.

97 FW: 841012/842009
Debitmetru electromagnetic

Modbus
Debitmetrul MagFlux este livrat cu un protocol standard Modbus RTU si
pana la patru convertoare MagFlux pot fi interconectate.

Cand se vor folosi mai multe convertoare, este necesara schimbarea


fiecarei adrese ale convetoarelor in una unica, inainte de conectarea lor la
afisaj.

Adaugarea unui echipament


Pana la patru convertoare MagFlux pot fi conectate la un afisaj prin
utilizarea unei conexiuni cu interfata RS485. Doar un singur afisaj poate fi
folosit pentru mai multe convertoare.
Afisajul poate fi mutat cu usurinta la alte convertoare pentru citire si config-
urare.
1. Selectati "Add Device", apasati OK si asteptati finalizarea procesului de
cautare.
2. Convertoarele gasite vor fi afisate.

Manualul MagFlux 98
Debitmetru electromagnetic

Schimbarea adresei
Pentru a schimba adresa fiecarui convertor este nevoie de conectarea
afisajului la fiecare convertor, unul cate unul. In caz contrar, se va genera
un conflict intre unitatile conectate.
Schimbati de exemplul de la "Device 1" la "Device 2" dupa cum urmeaza:
1. Apasati Ok si folositi tastele sus/jos pentru a schimba "1" cu "2".
2. Apasati Ok.
Id-ul convertorului MagFlux este schimbat acum cu "2" si mai multe con-
vertoare pot fi adaugate la afisaj cu ajutorul optiunii "Add Device".


Eliminarea unui echipament

Daca un echipament va trebui scos de la afisaj, procedati astfel:1. Selectati echipamentul dorit cu ajutorul tastelor sus/jos.


2. Apasati Ok
pentru eliminare.
Echipamentul
este acum scos de la afisaj si ecranul se va intoarce la

meniul Modbus.

Schimbarea ID-ului afisajului


ID-ul afisajului si numarul de afisaje ar putea fi schimbat in vederea preve-
nirii conflictelor in Modbus.

Setarea numarului de incercari


Daca liniile de comunicare sunt expuse la interferente, numarul de incercari
poate fi crescut pentru a mari sansele de reusita a comunicarii.

99 FW: 841012/842009
Debitmetru electromagnetic

Setarile din fabricatie


Meniul "Factory Settings" ofera posibilitatea stergerii datelor inregistrate si
revenirii afisajului la setarile din fabricatie.
Reglaje de fabrica

Restabilire setari uzina


Cancel
stergere jurnal (de inregistra..
Reset to Default Language
Restore Display
Retur Selectie OK

1. Apasati tastele sus/jos pentru selectarea optiunii dorite, apoi apasati


OK.
Important:
Datele inregistrate vor fi sterse si toate echipamentele vor fi inlaturate
de pe afisaj. Acest lucru va fi indicat de ecranul de punere in functine
ce va fi afisat in cateva secunde.

Versiunea afisajului
Acest meniu ofera informatii a sistemului de operare a afisajului, data fabri-
carii si ultima editare a fisierului cu limbile.

Display SW Version

Afisaj 841xxx-xxx
Build Sep 15 2006 11:18:24
Limba 2006 09 21

Retur

Manualul MagFlux 100


Debitmetru electromagnetic

8. Dimensiunile mecanice
Flansele Standard - EN-1092-1:2001 - Europa
Notarea Flanselor: zzz/EN 1092-1/01 A/DN xxxx/PN ww/S235JR/yyyyy
unde:

zzz = Numele producatorului/Marca


inregistrata
EN 1092-1 = Standardul
01 A = Tipul de flansa
DN xxxx = diametru PN
a DN
ww = presiunea nominala
S235JR = Simbolul materialului/
numar/grad
yyyyy = ID-ul sau numarul de control

b D
Dimensiunile flanselor - EN-1092-1:2001
Dimensi-
Presiune D a b f
une
Diametrul Diametrul Grosime Diam. Dim. Tipul de
DN PN Gauri
exterior bolturilor [mm] gaurilor bolturilor flansa
PN
[mm] [bar] [mm] [mm] PN 6 PN 10 PN 16 [mm]
40
15 40 95 65 14 4 14 M12 01
20 40 105 75 16 4 14 M12 01
25 40 115 85 16 4 14 M12 01
32 40 140 100 18 4 18 M16 01
40 40 150 110 18 4 18 M16 01
50 16 165 125 19 4 18 M16 01
65 16 185 145 20 8 18 M16 01
80 16 200 160 20 8 18 M16 01
100 16 220 180 22 8 18 M16 01
125 16 250 210 22 8 18 M16 01
150 16 285 240 24 8 22 M20 01
200 16 340 295 26 12 22 M20 01
250 10 395 350 26 12 22 M20 01
300 10 445 400 26 12 22 M20 01
350 10 505 460 28 16 22 M20 01
400 10 565 515 32 16 26 M24 01
450 10 615 565 36 20 26 M24 01
500 10 670 620 38 20 26 M24 01
600 10 780 725 42 20 30 M27 01
700 10 895 840 38 24 30 M27 05
800 6 975 920 44 24 30 M27 05
900 6 1075 1020 48 24 30 M27 05
1000 6 1175 1120 52 28 30 M27 05
1200 6 1405 1340 60 32 33 M30 05

101 FW: 841012/842009


Debitmetru electromagnetic

Flanse standard - ANSI B 16.5 - USA

a DN

b D

Flange Dimensions - ANSI B 16.5


Size Pressure D a b No. of holes f
Class Outer Bolt Thickness Hole
diameter diameter [in] diameter
[in] [psi] [in] [in] 150 lbs [in]
" 150 3.5 2.38 0.44 4 0.62
3/4" 150 3.9 2.75 0.50 4 0.62
1" 150 4.3 3.12 0.56 4 0.62
1 150 4.6 3.50 0.62 4 0.62
1" 150 5.0 3.88 0.69 4 0.62
2" 150 6.0 4.75 0.75 4 0.75
2" 150 7.0 5.50 0.88 4 0.75
3" 150 7.5 6.00 0.94 4 0.75
4" 150 9.0 7.50 0.94 8 0.75
5" 150 10.0 8.50 0.94 8 0.88
6" 150 11.0 9.50 1.00 8 0.88
8" 150 13.5 11.75 1.12 8 0.88
10" 150 16.0 14.25 1.19 12 1.00
12" 150 19.0 17.00 1.25 12 1.00
14" 150 21.0 18.75 1.38 14 1.12
16" 150 23.5 21.75 1.44 16 1.12
18 150 25.0 22.75 1.56 16 1.25
20 150 27.5 25.00 1.69 20 1.25
24 150 32.0 29.50 1.88 20 1,38
28 150 36.5
32 150 41.4
36 150 46.0
40 150 50.2
48 150 59.4

300-600-900 psi: Consult the factory.

Manualul MagFlux 102


Debitmetru electromagnetic

103 FW: 841012/842009


Debitmetru electromagnetic

Flanse standard - AS-4087-2004 - Australia

a DN

b D

Flange Dimensions - PN 16 - AS-4087-2004


Size D a b f
DN Outer diameter Bolt diameter Thickness No. of holes Hole diameter
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
15 95 67 6 4 14
20 100 73 6 4 14
25 115 83 8 4 14
32 120 87 8 4 14
40 135 98 10 4 14
50 150 114 10 4 18
65 165 127 11 4 18
80 185 146 11 4 18
100 215 178 13 4 18
150 280 235 19 8 18
200 335 292 19 8 18
250 405 356 23 8 22
300 455 406 30 12 22
350 525 470 30 12 26
400 580 521 30 12 26
450 640 584 30 12 26
500 705 641 38 16 26
600 825 756 48 16 30
700 910 845 56 20 30
800 1060 984 56 20 36
900 1175 1092 66 24 36
1000 1255 1175 66 24 36
1200 1490 1410 76 32 36

Manualul MagFlux 104


Debitmetru electromagnetic

Flanse standard - AS-4087-2004 (continuare)

a DN

b D
Flange dimensions - PN21 - AS 4087-2004
Size D a b f
DN Outer diameter Bolt diameter Thickness No. of holes Hole diameter
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
15 95 67 10 4 14
20 100 73 10 4 14
25 120 87 10 4 18
32 135 98 13 4 18
40 140 105 13 4 18
50 165 127 15 4 18
65 185 146 15 8 18
80 205 165 15 8 18
100 230 191 19 8 18
150 305 260 24 12 22
200 370 324 24 12 22
250 430 381 30 12 26
300 490 438 30 16 26
350 550 495 38 16 30
400 610 552 38 20 30
450 675 610 38 20 33
500 735 673 48 24 33
600 850 781 58 24 36
700 935 857 58 24 36
800 1060 984 68 28 36
900 1185 1105 68 32 39
1000 1275 1194 78 36 39
1200 1530 1441 88 40 42

105 FW: 841012/842009


Debitmetru electromagnetic

Flanse standard - AS-4087-2004 (continuare)

a DN

b D
Flange dimensions - PN35 - AS-4087-2004
Size D a b f
DN Outer diameter Bolt diameter Thickness No. of holes Hole diameter
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
15 115 83 13 4 18
20 115 83 13 4 18
25 120 87 14 4 18
32 135 98 17 4 18
40 140 105 17 4 18
50 165 127 19 4 18
65 185 146 19 8 18
80 205 165 24 8 18
100 230 191 24 8 18
150 305 260 31 12 22
200 370 324 31 12 22
250 430 381 38 12 26
300 490 438 38 16 26
350 550 495 48 16 30
400 610 552 48 20 30
450 675 610 58 20 33
500 735 673 58 24 33
600 850 781 68 24 36
700 935 857 78 24 36
800 1060 984 84 28 36
900 1185 1105 94 32 39
1000 1275 1194 98 36 39
1200 1530 1441 108 40 42

Manualul MagFlux 106


Debitmetru electromagnetic

Aceasta pagina a fost lasata goala in mod intentionat.

107 FW: 841012/842009


Debitmetru electromagnetic

Apendicele A. Mesajele de eroareAlarme

Sensor Error Alarma - Convertorul are probleme


hardware de masurare a debitului
(verificati detaliile in memorie)
Sensor cal. Code error Alarma - Codul de calibrare nu se
potriveste cu configuratia fizica a
senzorului.
Output Coil Error Alarma - Convertorul are probleme
in conectarea cu bobina senzorului
(verificati detaliile in memorie)
Empty pipe Alarma - Convertorul nu detecte-
aza apa in senzor.
Input over range Alarma - Debitul nu poate fi
masurat corect. Intrarea este
peste nivelul maxim. In mod normal
va aparea doar in cazul in care
se porneste de la debit zero la
debit maxim. Va fi prezenta pentru
maxim 12 minute.
Factory reset has occurred Alarma - Sistemul s-a resetat la
configuratia din fabrica (cateva
setari au fost schimbate, verificati
toate setarile utilizate).
Eeprom write error Alarma - Eroare scriere Eeprom
(verficati memoria pentru mai multe
detalii)
Flow total counter eeprom error Alarma - Erorare totalizator debit
din Eeprom (contorul ne-resetabil
este incorect in Eeprom)
Sensor Setting error Alarma - Eroare de setare a sen-
zorului (unele setari sunt incorecte
sau sunt schimbate)

Manualul MagFlux 108


Debitmetru electromagnetic

Counter output Forward Pulsover- Alarma - Iesirea contorului direct


flow este prea mica (numarul de impul-
suri/ora este prea mic)
Counter output Reverse Pulsover- Alarma - Iesirea contorului indirect
flow este prea mica (numarul de impul-
suri/ora este prea mic)
Batch counter Pulsoverflow 1 Alarma - Umplere Contor serie 1
(contorul a fost resetat la zero)
Batch counter Pulsoverflow 2 Alarma - Umplere Contor serie 2
(contorul a fost resetat la zero)
Flow totalizer overflow Alarma - Umplere totalizator debit
(contorul ne-resetabil ar putea fi
incorect in Eeprom)
mA Error Alarma - Nu este conectat curen-
tul de iesire (in cazul in care curen-
tul de iesire este folosit, dezactivati
curentul de iesire pentru a opri
acest mesaj de eroare)
mA flow Error Alarma - Debitul e sub sau peste
setarile iesirii (e posibil ca debitul sa
fie prea mare sau negativ)
Batch1 Adaptive Error Alarma - Debitul seriei adaptive 1
este peste/sub limitele de corectie
a erorilor
Batch2 Adaptive Error Alarma - Debitul seriei adaptive 2
este peste/sub limitele de corectie
a erorilor
Low flow Alarma - este detectat un debit
prea mic
High flow Alarma - este detectat un debit
prea mare.

109 FW: 841012/842009


Debitmetru electromagnetic


Evenimente

Sensor Auto Cal. Eveniment - valoare statica de


iesire datorita auto-calibrarii con-
vertorului (Normal)
Batch1 Ended Eveniment - Seria 1 e incheiata.
Batch2 Ended Eveniment - Seria 2 e incheiata.
System reset has occurred Eveniment - Convertorul s-a resetat
(normal daca numarul senzorului a
fost schimbat)

Exceptii

Illegal function Functia Modbus nu este suportata.


Illegal address Adresa nu este valida
Illegal format Datele au un format nepermis
Illegal data value Datele au valori invalide.
Missing user login Pentru acces e nevoie de intro-
ducerea unei parole.
Missing MJK login Pentru accesare e nevoie de o
parola MJK.
Relay used for pulse counter posi- Releul functioneaza deja cu o alta
tive functie. Selectati un alt releu.
Relay used for pulse counter nega- Releul functioneasa deja cu o alta
tive functie. Selectati un alt releu.

Manualul MagFlux 110


Debitmetru electromagnetic

Used for Resettable totalizer total Releul functioneasa deja cu o alta


functie.
Used for batch counter 1 Releul functioneasa deja cu o alta
functie.
Used for batch counter 2 Releul functioneasa deja cu o alta
functie.
Used for low flow Releul functioneasa deja cu o alta
functie.
Used for high flow Releul functioneasa deja cu o alta
functie.
Used for flow direction Releul functioneasa deja cu o alta
functie.
Used for empty pipe Releul functioneasa deja cu o alta
functie.
Used for system error Releul functioneasa deja cu o alta
functie.

USB

Flash programming please wait Programarea este in progres.


Flash programming done Programarea este finalizata.
Flash crc error Eroare de folosire ciclica.
Unknown command flash user text Comanda invalida.
Flash address overrun S-a inregistrat o eroare de scriere.
File phase error Eroare USB interna.
File write failure S-a inregistrat o eroare de scriere.
USB protocol overrun S-a inregistrat o eroare de
comuncare.

111 FW: 841012/842009


Debitmetru electromagnetic

Apendicele B. Programul MJK-Field Link


Functionalitatile pachetului de programe MJK-Field Link vor fi descrise in
cele ce urmeaza:
Conectati un PC la debitmetru - vezi pagina 111
Salvati datele inregistrate - vezi pagina 113
Actualizati sistemul de operare al afisajului - vezi pagina 113
Actualizati sistemul de operare al convertorului - vezi pagina 115
Instalati/adaugati limbi - pagina 116

Note Importante!
1. Datele inregistrate de catre MagFlux trebuie salvate inainte de trans-
ferul si instalarea unor aplicatii noi. Vedeti "2. Salvati datele inregistrate"
de pe pagina urmatoare.
2. Notati toate setarile afisajului si ale convertorului inainte de orice actu-
alizare/installare.
3. Procedurile de actualizare de mai jos vor fi efectuate in ordinea mentio-
nata.

A. Conectati unl PC debitmetru


1. Inserati CD-ul MagFlux MJK-Field Link in PC. Meniul de deschidere
va fi afisat in scurt timp (vezi mai jos). In cazul in care functia de auto-
pornire nu se porneste, gasiti fisierul MJK-Field-Link 840110-006.exe
(sau ceva asemanator) si apasati "Run".


2. Desurubati cele patru suruburi ce tin afisajul.
Manualul MagFlux 112
Debitmetru electromagnetic

3. Ridicati afisajul si conectati cablul USB in mini mufa USB ce se afla pe


spatele panoului.
4. Conectati celalalt capat al cablului USB (de maxim 4,7 m) la PC.
5. Selectati meniul "File" si apasati "Connect". In cazul in care conectarea
este reusita, o fereastra de sincronizare va aparea pe ambele ecrane
impreuna cu starea conexiunii (vezi mai jos).

In cazul in care nu se poate realiza conectarea, scoateti cablul si refaceti


conexiunea.

113 FW: 841012/842009


Debitmetru electromagnetic

B. Salvarea datelor inregistrate


1. Selectati meniul "LogData" si apasati "Save Lof File".
2. Denumiti fisierul, alegeti destinatia de salvare si apasati tasta "Save"
Ca urmare, fisierul este salvat, iar continutul este afisat.

C. Actualizarea programului afisajului


Important: Intotdeauna faceti actualizarea pentru afisaj, inainte de
actualizarea convertorului.
1. Selectati meniul "Firmware" si apasati "Display".
2. Gasiti fisierul "841014-008 Display firmware.hex" si apasati "Open"
3. Apasati OK la aparitia ferestrei "Display Firmware" si solicita programa-
rea memoriei Flash a afisajului.

Noul program va fi transmis, iar apoi afisajul va fi programat. Acest


proces dureaza cateva minute.
4. O fereastra de dialog "Searching for MJK-Field" va fi afisata si va fi
solicitata deconectarea si reconectarea cablului USB.

Manualul MagFlux 114


Debitmetru electromagnetic

Faceti acesti pasi si apasati Ok.


5. Intre timp, Afisajul MagFlux va reporni si va afisa imaginea MJK si
apoi ne va informa ca Pc-ul este din nou conectat