Sie sind auf Seite 1von 3

Upitnik je sastavljen za predkolsku djecu i rani kolski uzrast.

Upitnik za procjenu nadarenosti djece za roditelje

Dijete:

1) Veoma brzo stupa u komunikaciju sa djecom, a naroito sa odraslim


Uvijek esto Nikad

2) Posjeduje veoma bogat i razvijen rijenik


Uvijek esto Nikad

3) esto zapitkuje, posebno o detaljima i duboko su zainteresovani za odreeni sadraj


(npr. stvaranje leda)
Uvijek esto Nikad

4) Ima otro zapaanje prilikom igre, prie, pjesama, filmova, itd.


Uvijek esto Nikad

5) Pored svog domaeg zadatka rado rjeava sloenije kako svoje tako i zadatke starije
djece. (npr. starije sestre)
Uvijek esto Nikad

6) Svakodnevne aktivnosti odreuje temeljitije (predanije) i bre


Uvijek esto Nikad

7) Pokazuje veliku znatielju za mnoge odrasle stvari i sadraje (npr. za fiziku i politiku)
Uvijek esto Nikad

8) Samokritino je i nastoji postii savrenstvo u onome to radi


Uvijek esto Nikad

9) Voli organizirati kako stare tako i nove stvari/situacije i uspostavljati red


Uvijek esto Nikad

10) Samostalno trai i ita knjige raznih sadraja


Uvijek esto Nikad

11) U rjeavanju problema uvijek ima vie naina rjeenja koja su neobina, zanimljiva,
orginalna ali i tana
Uvijek esto Nikad

12) Lahko se prilagoava novim situacijama


Uvijek esto Nikad

13) Pokazuje osjeaj humora, voli nasmijavati ali i vidi humor gdje ga drugi ne vide
Uvijek esto Nikad

14) Posjeduje veliko skladite informacija o odreenom sadraju


Uvijek esto Nikad

15) Izmilja nove igre i pravi nove konstrukcije od ve postojeih materijala


Uvijek esto Nikad

16) Brzo uoava vezu uzrok-posljedica


Uvijek esto Nikad