Sie sind auf Seite 1von 9

Rizals Travels

I. Spain
A. Path
1. Calamba-Manila (Salvadora)
a) Spanish ppl
b) Negative about PH
2. Singapore (Djemnah)
a) French ppl
3. Spain -> Barcelona -> Madrid
B. Dahilan sa paglisan ni Rizal
1. Gumawa ng pangalan sa daigdig ng pamamahayag
2. Nasuring pagaralan ang lipunan europa
3. Ihanda ang sarili sa pagpapalaya ng pilipinas
C. BARCELONA
1. Pagbabago
a) Pananaw sa relihiyon
b) Inferiority complex
2. Literary works
a) El Amor Patio
(1) Offer to youth of country
(a) Talent
(b) Youth/Kabataan/ Pleasure
(c) Life
b) Diaryong tagalog
(1) PN:Laong Laan (2nd)
(2) Editor: MC del Pilar
3. Stopped Writing BC
a) Tutol ang ina
b) Mahirap makilala sa dayuhang bansa
c) Kailangan tapusin ang pagaaral
d) **THE TRUTH: away nila del Pilar
e) Pagibig sa ???
D. MADRID
1. Schools
a) Universidad Central de Madrid
(1) Phili & letters
(2) Licensure in Medicine (Doctor vs Medico)
b) Aademia de San Fernando
(1) Painting
(2) Sculpture
c) Sanz and cabonnell
(1) Fencing
(2) Shooting
d) Madrid Ateneo
(1) Languages
(a) German
(b) French
(c) English
2. Eduardo de Lete
a) Consuelo
b) Pablo Ortega
c) COyR
3. 1884 Exposition sa Madrid (Fil Painters)
a) Juan Luna: Spolarium (romans)
b) FR Hidalgo: Christian Virgins exposed to the populace (Baroque)
4. Rizals Speech: Brindis
a) Ang likas na talino na walang kinikilala ng lahi
b) Ang pagiging henyo ay universal
c) *Equality of race
(1) Homily: too ambitious
5. __
a) Kansensia ay katugma sa katwiran
b) Magulang may pamana sa anak
(1) Matuwid na pag decision
(2) Malayang pagamit ng karapatan
(3) Pagtitiis sa paghihirap
c) Utang na loob
(1) Karapatan at malinis na pangalan
II. PARIS TO BERLIN
A. Maximo VIola (Savior of Noli)
B. Juan Luna
1. Sandugo: Sikatura
2. Death of Cleopatra: High Priest
C. Dr Becker (1st teacher)
D. GERMANY
1. Bayan ng kaasusan at disiplina
2. Heidlberg -> Uni of Heidelberg
a) 1st Poem: Sa bulaklak ng heidelberg
(1) Tula sa pagalala sa pamilya at bayan
3. German ppl/students
a) Affectionate, respectful, modest
4. German women
a) Serious, studious, simple, industrious, not afraid of men, education
5. Fil women
a) Masipag, mayumi, gossip and baridosa
6. Ulmer: pastor
7. Blumentritt
a) Arithmeria: Rufino baltazar hernandez
b) William tell: paciano
c) HCA: pamangkin
E. BERLIN
1. Dr Ratzel: german historian
2. Dr Meyer: anthropologist
3. Feodor Jagor: Travels in the PH
a) Fall of spain
b) Americans
4. Dahilan ng pagtungo ni Rizal sa Berlin
a) Antropolohiya
b) Wika at agha,
c) Politico at pangkabuhayan
d) Sama sa mga sayantipiko at scholar
e) Tapusin at nailathala ang noli
III. NOLI ME TANGERE
A. Ayaw ni rizal matawag na Indio: indians of india
B. Indios Bravos
C. Filipino Consumberismo
1. Pangaraw araw na kabuhayan ng Filipino
D. NINAY
1. Custombres Filipino: pasok kumbento and not leave to protect family name
2. Pedro Paterno (author)
3. Characters
a) Ninay
b) Carlos
c) Don Evaristo
d) Berto
E. Noli
1. Purpose
a) Awaken fil nationalism and patriotism
b) Happened b4 and still happens now
2. Characters
a) M Clara
b) Ibara
(1) illustrado
c) Elias
(1) Akoy papanay ng hindi masisilayan ang pagbubukang liwanag ng aking bayang
sinilangan
(2) Masang pilipino= illustrado bring freedom
3. Kasaysayang Akda
a) Ninay: Pedro Paterno
b) Impressiones: A Luna
c) Soberania Monacal: Mc del Pilar
d) Discursos Articulos y Varios: Jaena
4. NEGATIVE REACTION
a) Arc Payo
(1) Faculty of UST (dominican)
(a) Laban sa simbahan
(b) Scandalo
(c) Di makabayaan
(d) Laban sa kastila
b) Emilio Terrero
(1) Copy
(2) Noli is fiction
(3) Friend of MC del Pilar homeboy
c) Permanent commision on censorship
d) Fr Salvador Font
(1) Augustinian
(2) Ipagbawal ang importasyon, paglilimbag at pagpapalaganap g noli
(3) Aresto may copy
e) Fr Jose Rodriguez
(1) Cuestiones de Suno Interes
(a) Mambabasa: mortal sin
(b) Mayakda: ignorante
f) VIcente Barrantes
(1) Taong puno ng contradiction
(2) Rizal vs Prayle
(a) Insult to the ph ppl
(b) Bc indio sumusunod sa mga prayle (mga mangmang)
5. POSITIVE REACTION
a) Rizal: satire
(1) Portelepono: Font
(a) Salvadorcito Tont (bo2)
(b) Violate vow of poverty
(2) La Vision del Fray Rodrigues: Rodriguez
b) Fr Sanchez
c) Blumentritt
(1) Best from malay race: rizal
(2) Dahilan ng Pagkakaibigan
(a) Pereho ang interest/hilig
(b) Nagmamahal sa PH
d) Marcelo del Pilar
(1) Caiigat cayo
(a) Ingat sa taong igat
(b) Madulas at makasalanan
e) Fr Vicente Garcia /Justo Desiderio Magalang
(1) Mortal sin- rodriguez
(2) Ignorante- spanish uni graduate and awardee
(3) Plato- kadakilaan ng guro galing sa galing ng bata
IV. VIOLA AND RIZAL
A. Told homeboy to not return to PH
B. 700 ph for tour
1. Leimirits
a) Hotel kreb
b) Vienna
2. Wem: tallest cathedral
3. Rheinfall: bin waterfall (best)
4. Switzerland
a) Exhibit best looking
(1) Igorots at kalabaw; nagalit si homeboy
5. Rome: city of ceasar: emperor
6. Vatican: city of the pope
C. Germany -> Europe
D. Blumentritt -> Germany
V. PAGBABALIK NI RIZAL SA PH
A. Mga dahilan
1. Operahan mata ng ina
2. Mapaglingkuran ang bayang naaapi
3. Mapatunayan ang epekto ng noli sa pilipino at kastila
4. Nalaman ang dahilan sa kawalang balita kay leonor rivera
a) Kasal kay Henry Kipping
B. Calamba
1. Practice as doctor
2. DR ULIMAN
3. Defend noli
C. Agrarian Problem
1. Pagtaas ng renta and tax,no receipt and evict if do not pay
2. Dominical: exterior
3. Land grabbing/ agaw luoa
4. Kumpiska sa kabuhayan
D. V Weyler
1. Have homeboy killed but homeboy went to europe
VI. RIZAL TRAVEL BANCK TO EUROPE
A. Mariano Herbosa
1. A profonation (attack ni homeboy)
B. Himno al Trabako
1. Awit sa paggawa
2. Dedicated to LIPA (segunda) na naging syodad bc mayaman
VII. HONGKONG AND MACCAO
A. Legasyon: embahada ng espanya
B. Observation
1. Maingay na celebrasyon ng bagong taon
2. Maingay na teatro
3. Laurat offer
4. Parang di umalis ng ph
5. Magandang cementery bc seperated (protestant the best)
VIII. JAPAN
A. Legasyon: orchard with flower shop
B. Seiko Usui/Oseisan
1. Chanoyu
C. Kuruma
1. Karitela w/ home ayaw ni rizal bc di makatao
D. Impression
1. Maganda ang bansa
2. Malinis, masipag and magalang
3. Magaganda ang damit
4. Onti ang magnanakaw
5. Bahira ang pulubi
IX. JAPAN TO US TO LONDON
A. Belgic ship
1. Health: Cholera
a) 1st class allow and no disinfection of things
b) B-D back to japan
2. Real reason
a) Political
(1) American national election
b) Pangkabuhayan (ECO)
(1) Asian workers bc cheaper
(2) Whites become unemployed
(3) PRES CLEVELAND
X. AMERICA
A. Positive impression of america
1. Material progress/kaunlaran
2. Energy and pagisiskap ng amerikano
3. Natural na ganda ng lugar
4. Mataas na antas ng pamumuhay
5. Magandang oppotunity for immigrants
B. Negative
1. Kawalan ng kalayaang civil
2. Walang pagkakapantay ng lahi
3. Mataas na pagpapahalaga sa salapi, higit sa buhay
XI. LONDON
A. Dahilan
1. Improve knowledge if the english language
2. Ianota ang successos de las islas filipinas ni MORGA
a) Greatest work
b) 1st ph history book written by a filipino
c) 3 categories
(1) Anti-cleric
(2) Sociology
(3) Historical
d) Kritisismo
(1) Isabelo dela reyes
(a) bias/ may pag kiling
(2) Juan Luna
(a) Patriotism is exaggerated
(3) LM Guerrero
(a) Di magtatagumpan si rizal as historian bc bias and romantic writer
e) Result: rizal did not write history
B. Gertrude Beckett/ Gettie
C. *Brussels: Suzanne Jacoby
XII. FRANCE
A. French Riviera (Biarritz)
1. Nellie Bousted
a) Bakit hindi gusto ng nanay
(1) Homeboy doctor but di nagbabayad patients
(2) Mahirap si homeboy
(3) Repornistang tinugis sa sariling bayan
(4) Manunulat na hindi kumikita
B. Obra maestra ni Rizal sa sculptura sa London
1. Busto ni emperor augustus (gift to blu)
2. Busto ni Julius Caesar (gift to Czepelak)
3. Prometheus bound
4. Triumph of science over death
5. Triumph of death over life
6. Carving of the head of the beckett sisters
C. Literature
1. Tagal folklore
2. Two eastern table
3. La visin del fray rodriguez
4. Liham sa kadalagahan ng malolos
XIII. ORGANIZATIONS
A. Pandaigidgang asosasyon ng mga FIlipinilohista
1. Blue and homeboy
2. Invited ALL
B. Kidlat club/ Samahang kidlat
1. Pilipinos in paris
C. Indios Bravos
1. Palitan kidlat
2. Hikayatin ang mga miyembro na magsikap tungo sa ikahuhusay ng pagiisp at pangangatawan
nang sa gayoy makamit ang pahanga ng mga kastila
D. Soceidad RDLM (redencion de los malayo)
1. Pagpapalaganap ng makabuluhang something pangagham, pangsining, pangpanitikan at iba pa
E. *Por telepono: di masalang (in paris)
XIV. KATAMARAN
A. Kawalang gana sa pagawa
B. Longest essay
C. SPAIN
1. Maiinit, natural resources
2. Protocol by spaniards
a) Education of enslavement
b) Religion: beaitides (poor are friends w/ god)
c) Gambling: malibagand di maisip ang rebelyon
D. PHILIPPINES
1. Payment of tax
2. Pakikitungo ng mga amo
XV. LIHAM SA KADALAGAHAN SA MALOLOS
A. 20 women, spanish language
B. Power ro women
1. Mother can make and unmake a schild
2. Babae nagdadala ng relasyon
XVI. ANG PH SA LOOB NG ISANG DAANG TAON
A. Travels in the PH by Jagor
B. Top to Bottom: trust in elits by rizal
1. Elite to masa
C. Bottom to top
1. Masa to elite
XVII. BRUSSELS, BELGIUM
A. Letters
1. Letters
a) Valentine Ventura: spain
b) Juan Luna: paris
c) Content of letter
(1) Propagandista in europw ay naglulunon sa alak, babae at sugal
(2) In europe to work for freedon and reform in the PH
2. Hati
a) Rizalista (19)
b) Pilarista (90)
3. Mas sikat si del Pilar
a) Del Pilar ay simbolo ng isang mahusay na politiko
b) Mahusay na abugado, mamamahayag at punong sibiko
c) DP ang karibal at kapalig ni RIzal
(1) Abogado ni homeboy
(2) Nagbibigay ng pera
(3) Kalaban sa leadership
B. Masamang balita galing manila: pagtapon sa pamilya
C. A MI MUSA
1. Tulang attributed to muses (goddess of literature, music, arts and history)
2. Bawi lahat ng sinabi na pinapaalis muses
D. Kaaway ni Rizal
1. A Luna: Nellie Bousted
2. Wenceslao Retana
a) Epoca (anti ph)
b) First biographer ni rizal
3. Marcelo del Pilar
a) Idealismo
b) Rizal: please spaniards
c) Illustrado: spaniards ay dayuhan, dapat sila humanga
4. Eduardo de Lete
a) Secret enemy
XVIII. RIZAL UWI PH
A. July 3-7, 1982
B. La Liga Filipina (prove he was organizer)
1. Cuepo de compromisario
2. Katipunan
XIX. EL FILIBUSTERISMO
A. La Solidaridad
1. Pablo Rianzares
2. DP vs R approval
B. Political novel
1. Kasaysayan ng nabigong/naisiyani na rebilusyon
C. Plan of Revolution
1. Rescue of Maria Clara
2. Wedding Feast of Paulita Gomez
D. Kaaliba
1. Iiwanan sa diyos ang pagpapalaya sa PH
E. Print
1. Ghent, Belgium
2. Valentine Ventura
3. Et mayo valder press
F. Noli and el Fili Similarieties
1. Gising sa kamalayang pilipino
2. Pinakita ang kondisyong pilipino
G. Pagkakaiba
1. Mas mahaba noli
2. Noli: pagibig; Fili: politico/prinsipyo
3. Noli: tinaguyod ang mapayapang reporma (Ibarra)
4. Fili: rebolusyon sa bisa ng repormang panlipunan (Simoun)
H. Symbolism
1. Fili: abuse of officials
2. Gustong mabigyan lugod ang masa
3. Control education
4. Lupa
5. Makuha ang sariling ninananas
I. Ugaling PH (abuso ng officails)
1. Sakim
2. Corrupt
3. Hipocrit
4. Duag
J. Simoun
1. Walang maaapi kung walang magpapaapi
2. Ang pagkamakabayan ay katangian ng mga naaaping mamayan
K. Fr F
1. Ang pamamaraan mo di katanggap tagap sa diyos

Das könnte Ihnen auch gefallen