You are on page 1of 3

CARTA GANT PERANCANGAN TAHUNAN AKTIVITI

KELAB SEPAK TAKRAW


TAHUN 2017
SMK PUSA

BIL AKTIVITI JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT

1.
Mesyuarat AJK Kelab
Sepak Takraw

2.
Latihan
Peraturan
/ Taklimat
permainan

Sepak Takraw

3.
Latihan / kemahiran
( Memilih Pemain )

4.
Perlawanan Persahabatan
(SK.Bukit Rahman Putra)

5.
Perlawanan Persahabatan
( SK. Kuang )

6.
Latihan Itensif bagi
pemain ( wakil sekolah )

7.
Pemilihan Pemain Bagi
Sesi 2016
* *

8
Mesyuarat AJK akhir *
Tahun 2016

Pemberian markah
9. kokurikulum Kelab
Sepak Takraw 2016
RANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN KELAB SEPAK TAKRAW SESI 2017
SMK PUSA

PROGRAM
BULAN OBJEKTIF SASARAN TINDAKAN CATATAN
/AKTIVITI
JANUARI Mesyuarat AJK Melantik AJK Guru Guru
murid Kelab pembimbing pembimbing
Sepak Takraw dan ahli
sesi 2017 Kelab
Sepak
Membincangkan Takraw
perancangan
aktiviti tahunan
2017

FEBRUARI Taklimat undang- Meningkatkan Ahli Kelab Guru


undang dan pemahaman Sepak Pembimbing
peraturan murid dalam Takraw
permainan permainan sepak
takraw
MAC Latihan dan Meningkatkan Ahli Kelab Guru
Kemahiran asas lagi kecekapan Sepak Pembimbing
sepak takraw dan penguasaan Takraw
murid dalam
permainan

APRIL Perlawanan Mengenal pasti Ahli Kelab Guru


persahabatan kelemahan Sepak Pembimbing
pemain serta Takraw
memperbaiki
kelemahan yang
ada

MEI Perlawanan Memperbaiki Ahli Kelab Guru


Persahabatan kelemahan yang Sepak Pembimbing
ada pada pemain Takraw

JUN Latihan itensif Membuat Pemain / Guru


pemain-pemain penilaian pemain wakil Pembimbing
sepak takraw dalam menguasai sekolah

JULAI Pemilihan Menyenarai dan Ahli Kelab Guru


SEPTEMBER pemain bagi mengenalpasti sepak Pembimbing
Tahun 2017 pemain untuk Takraw
tahun 2017

2
PROGRAM
BULAN OBJEKTIF SASARAN TINDAKAN CATATAN
/AKTIVITI

OKTOBER Mesyuarat AJK Perjumpaan, Ahli Kelab Guru Penasihat


Sepak Takraw laporan aktiviti Sepak dan AJK
akhir Kelab Sepak Takraw
Takraw dan
menyenaraikan
penglibatan ahli.

Pemberian Membuat Ahli Kelab Guru


markah kepada penilaian Sepak Pembimbing
Ahli Kelab Sepak terhadap Takraw
Takraw sesi 2017 Ahli Kelab Sepak
Takraw dengan
memberi markah
serta gred

Disediakan oleh

.................................................
( )
Setiausaha Kelab Sepak Takraw,
SMK Pusa.