You are on page 1of 3

Laporan Sekolah

Tanggal :Tuesday, November 21, 2017 Jam: 09:50:52

Server Lokal Id: K0314200-BQ8P


Nama Sekolah: SMK DR. SUTOMO Jumlah Peserta Sebenarnya: 30
TEMANGGUNG Kabupaten
Temanggung JAWA TENGAH -
K0314200-BQ8P Jumlah Peserta Selesai: 30
Kode Tes: PT21
Nama Print: HERI KISWANTO
Nama Pengawas: SUMINI, S. Pd
Nama Proktor: HERI KISWANTO
No Kode Nama Peserta Jawaban
Peserta
1 103140190356 Lohan Bagus Permana C,C,A,C,D,D,A,B,A,D,A,B,D,B,C,A,C,B,C,A,B,B,B,D,A,
C,C,C,B,A,C,B,B,C,C,A,A,D,A,B,A,D,A,D,D,B,B,A,A,C

2 103140190596 Panji Pamengkan A,B,B,D,D,B,A,C,B,B,A,B,C,A,C,C,B,D,C,C,C,C,C,D,C,


B,C,D,C,D,B,C,B,D,B,D,D,B,A,A,C,C,A,C,C,B,B,A,D,C

3 103140190489 Alfa Mariska Putri Alfiani C,D,D,C,C,C,B,C,C,B,C,A,B,C,D,D,C,B,A,A,A,D,B,C,A,


B,A,D,C,C,B,A,C,A,D,C,C,B,A,D,D,C,C,A,C,C,C,B,A,A

4 103140190525 DINA TAUFIQIYAH C,D,A,D,C,B,A,A,D,C,C,B,D,B,C,D,B,B,A,B,D,B,A,B,C,


A,C,D,D,D,D,B,D,B,A,D,A,A,D,D,C,D,D,C,D,C,B,A,D,C

5 103140190543 FATMA MAURIZA A,C,B,D,B,A,B,C,B,B,C,C,C,D,B,D,A,C,D,C,B,A,B,D,D,


B,C,A,A,B,C,A,B,C,C,B,A,A,A,C,A,C,D,C,C,B,B,A,C,D

6 103140190516 DEVRI MELANDRI B,B,C,D,D,A,D,B,B,A,B,C,A,D,D,A,C,A,A,A,B,A,B,A,B,C


,C,D,A,A,B,B,C,C,C,A,C,A,A,D,A,D,D,A,A,A,A,D,B,C

7 103140190463 ZALFAA ALI KHUBAIB B,A,B,B,C,A,D,B,A,B,D,B,D,C,A,C,B,C,B,C,D,D,C,B,C,


A,C,A,A,C,C,D,C,C,C,C,B,B,B,C,C,A,C,A,D,B,B,B,C,A

8 103140190587 Nurul Wahidah B,D,A,B,D,A,A,D,C,C,A,B,B,B,D,D,C,C,A,B,D,B,C,C,A,


B,A,D,A,B,C,A,D,C,D,A,B,A,C,D,A,C,B,C,D,B,C,A,B,B

9 103140190534 FAJAR YAHYA B,D,A,A,A,B,D,A,A,C,C,A,B,C,C,D,D,B,A,C,D,A,A,D,B,


A,D,A,A,D,B,D,B,A,B,A,B,B,B,D,B,B,C,A,B,B,D,B,C,B

10 103140190578 NANING KRISTIANA A,C,B,A,A,B,A,A,B,B,D,D,B,A,D,B,B,D,B,C,A,D,D,D,C,


C,C,B,D,A,A,C,B,C,D,C,B,B,D,C,B,C,A,D,B,B,A,C,A,A

11 103140190605 SALSABILA GISKA A,C,C,A,A,D,B,C,B,B,D,C,D,D,C,D,C,A,A,C,A,A,D,B,B,


INSIRA B,B,B,B,D,C,A,B,C,B,C,D,B,D,B,A,D,A,D,C,D,B,D,C,A
12 103140190338 ISMA LATIFAH A,C,C,B,C,A,D,D,C,B,B,B,D,B,C,C,B,B,B,B,A,A,C,A,B,
A,D,A,D,C,C,A,A,A,C,C,B,C,C,B,C,A,A,B,D,B,A,B,B,B

13 103140190365 MARKHOMAH B,C,C,C,B,B,A,C,B,A,B,A,B,B,C,B,B,B,A,C,B,A,B,C,C,A


,B,A,C,A,A,B,A,B,B,D,A,C,C,C,A,D,C,B,D,B,C,A,D,B

14 103140190498 Ayu Safitri B,B,C,A,D,A,B,A,A,A,C,A,C,C,B,C,D,C,A,B,D,A,A,B,C,


D,B,D,B,A,A,A,C,A,A,A,A,C,A,C,A,A,A,C,B,A,B,A,D,A

15 103140190569 KARISA TRI ARDANI C,C,C,C,B,C,B,A,C,A,C,D,C,C,C,C,D,B,A,A,C,A,A,D,C,


B,C,B,A,A,B,A,C,A,A,C,C,B,A,D,C,A,A,B,D,D,D,A,C,B

16 103140190409 NUR WAHID B,A,B,B,D,A,B,C,B,A,A,A,A,D,D,C,A,B,C,B,A,A,B,B,D,C


,B,B,B,C,C,B,C,C,D,A,C,B,A,A,B,A,B,C,A,B,B,D,C,A

17 103140190383 NASTYO C,D,A,A,A,A,B,A,B,D,A,B,C,A,D,D,D,D,D,B,A,A,B,C,A,


C,A,A,A,B,B,D,A,A,A,C,C,B,D,C,D,C,C,B,C,D,C,D,C,D

18 103140190552 JOKO SUBANGUN A,A,A,D,A,B,C,C,C,D,C,C,A,D,B,D,B,B,A,C,B,B,A,A,C,


B,B,A,A,A,B,C,C,C,A,D,C,B,A,D,A,B,D,D,C,B,B,B,B,A

19 103140190347 Jazimatus Sangadah C,A,D,C,B,B,B,C,A,C,A,B,D,C,C,D,C,D,D,A,A,C,B,D,D,


C,B,D,B,A,D,B,B,C,A,C,A,A,A,A,C,B,C,C,B,B,C,D,D,D

20 103140190418 Nurondiah B,C,A,A,A,A,D,C,B,A,A,B,D,D,C,A,C,C,C,B,D,D,C,D,A,


C,A,C,A,B,A,A,A,A,B,C,B,C,D,C,A,A,D,C,A,A,A,A,D,C

21 103140190312 ERIKA HESTI A,A,A,C,D,C,B,C,B,D,C,D,D,A,A,C,C,C,C,B,B,B,B,D,C,


SETYAWATI B,B,C,A,A,D,D,A,A,D,B,B,A,C,A,B,D,D,A,B,A,D,D,B,B

22 103140190329 HANIF AULIYAWATI D,C,C,B,D,C,C,A,B,A,D,C,B,B,B,B,C,B,C,B,B,C,B,C,C,


D,B,D,B,C,B,A,B,D,D,C,A,D,B,A,C,C,D,B,D,C,D,C,C,C

23 103140190392 Ngarofa D,C,D,C,A,C,C,D,D,B,A,C,D,A,D,D,C,B,A,B,D,A,B,A,C,


D,B,D,D,A,D,C,A,C,C,B,B,B,D,A,A,A,A,A,A,D,B,A,D,C

24 103140190436 Rita B,C,B,A,C,A,D,D,A,C,D,A,D,C,D,C,C,D,C,D,D,A,C,A,B,


A,A,A,B,D,D,C,D,C,C,B,D,D,B,D,C,A,A,A,D,B,C,B,B,A

25 103140190374 NA'IM B,A,B,A,B,A,D,B,A,C,C,B,B,C,D,C,D,A,D,B,D,D,B,C,D,


A,B,B,D,D,D,A,C,C,A,D,C,A,C,B,B,C,A,B,B,B,D,B,A,D

26 103140190445 Shelvia Wulandari B,D,A,B,A,A,A,A,D,B,B,B,C,D,B,B,D,C,C,A,D,A,B,A,D,A


,B,D,C,B,C,C,D,A,D,C,B,C,D,B,A,A,C,C,A,B,D,C,C,C

27 103140190507 CANTIKA HUMAIKA B,D,A,A,A,C,A,D,B,A,B,A,C,A,A,D,B,A,A,B,A,B,A,C,D,C


FITRI ,A,D,A,B,D,B,D,B,A,C,B,D,A,A,D,D,A,C,B,D,B,A,B,A
28 103140190472 AHMAD LATIF D,B,D,A,C,B,A,B,C,C,C,A,A,D,A,D,B,C,A,B,C,D,A,D,B,
C,A,C,D,C,B,B,D,B,A,D,D,C,A,D,B,D,D,B,D,B,D,C,D,B

29 103140190454 YUDI SETIYAWAN B,A,A,A,B,B,B,C,B,B,A,B,C,D,A,A,B,C,B,C,D,D,C,D,A,


C,C,C,B,A,C,B,C,C,C,A,A,D,A,B,D,B,A,D,D,B,B,C,A,C

30 103140190427 Oka Aziz Saputra D,D,C,D,B,C,B,B,B,B,C,C,A,B,D,D,B,D,B,B,D,A,D,C,C,


C,C,D,D,D,D,D,D,C,C,C,C,B,B,B,C,D,D,B,C,C,B,B,D,C

Mengetahui Pengawas Tanda Tangan Proktor

SUMINI, S. Pd HERI KISWANTO