Sie sind auf Seite 1von 20

KINH T V M, TTCK NM 2011

BO CO TNG KT

KINH T V M & TH
TRNG CHNG KHON
NM 2011

PHNG PHN TCH


1
KINH T V M, TTCK NM 2011

TUYN B MIN TRCH

Bo co ny c thc hin bi Phng Phn tch, Ban u t Phn tch, Cng ty CP Chng
khon An Bnh (ABS) nhm tng hp thng tin, nhn nh v a ra nhng khuyn ngh u t
mang tnh tham kho h tr khch hng.

Cc thng tin m Bo co s dng da trn nhng ngun m ABS cho l ng tin cy v c


nh gi mt cch cn trng. Tuy nhin, ABS khng chu trch nhim v chnh xc v y
ca cc thng tin cng nh bt c thit hi no c th pht sinh lin quan n vic khai thc v s
dng Bo co ny. Nhng nhn nh, khuyn ngh trong Bo co c th thay i m khng cn
thng bo trc.

Bo co thuc bn quyn ca Cng ty c phn Chng khon An Bnh. Mi hnh vi in n, sao


chp, sa i ni dung m khng nhn c s cho php ca Cng ty c phn Chng khon An
Bnh u c coi l s vi phm php lut.

Mi thng tin lin quan xin vui lng lin h:

Phng Phn tch

Ban u t Phn tch

Khi Ngn hng u t

in thoi: 043 5624626 Fax: 043 5624628

Ng Th Hin - Ph phng
Email: hien.ngothe@abs.vn

Trn Quc Tun - Chuyn vin


Email: tuan.tranquoc@abs.vn

2
KINH T V M, TTCK NM 2011

14,300 t USD cng vi k hoch ct gim chi


KINH T V M & TTCK TH GII
tiu 2.100 t USD trong 10 nm. S&P h
I- Kinh t v m bc xp hng ca M sau quyt nh ny v
khin nim tin ngi tiu dng gim mnh v
Lm pht kh km hm, tht nghip tng cao,
mc thp nht k t thng 5/2009, mc 39,8.
khng hong n cng lan rng, bt n chnh tr
v thin tai l nhng nhn t chnh nh hng GDP theo qu (%)

mnh n tng trng kinh t th gii nm


2011. Mc tng trng GDP ca hu ht
cc nc chm li, thm ch kinh t mt s
nc khu vc Chu u cn ri vo tnh trng
suy thoi nh Hy Lp, B o Nha.

N cng v thm ht ngn sch ca M u


mc cao nht mi thi i, s phc hi cha Ngun: forexfactory.com

chc chn trong khi tht nghip vn mc


cao, gn 9%. Cc nn kinh t mi ni tip tc Tuy vy trong qu 4, kinh t M c nhng
tng trng cao nhng gim tc sau khi bc chuyn mnh ng k v l im sng ni
thc thi cc chnh sch tin t km hm lm ln trn gam mu u m ca kinh t th gii.
pht. Cuc chin chnh tr Trung ng v Sn xut hi phc, xut khu tng cng vi
Bc Phi khin gi du thay i kh lng. Bn mc n nh ca gi du. Ch s Chicago PMI
cnh , thin tai cng nh hng khng nh th hin r iu ny khi tng ln mc 62,6
n kinh t ton cu nh ng t, sng thn trong thng 11 t mc y 56,5 ca nm. GDP
ti Nht Bn (thit hi 309 t USD), l lt qu 3 tng trng 1,8% vt d bo v cao
Thi Lan (thit hi 3,3 t USD) hn mc tng trng 1,3% trong qu 2.

M - Kinh t phc hi mnh cui nm

Trong khong thi gian 9 thng u nm


2011, kinh t M chng nhng khng duy tr
c mc tng trng ca nm 2010 m cn
i theo xu hng yu vi nhiu bt n. Tng
trng GDP gim dn, ng USD lin tc mt
gi khin lm pht tng, t l tht nghip cao
trn 9%, th trng bt ng sn ng bng,
sn xut gim v y trong thng 8, v cn Ngun: Bloomberg, ABS tng hp

cn thng mi thm ht ln nht k t thng


11/2008. Mc n cng ca M t n mc Th trng lao ng ang c chiu hng m
trn v buc Chnh ph phi nng hn mc ln dn ln vi s lng n xin tr cp tht

3
KINH T V M, TTCK NM 2011

nghip ln u (initial jobless claim) lin tip 8 thng tr li y.


duy tr di 400 ngn trong nhiu tun. Trong
Chu u - Khng hong n cng ri vo
khi , theo ADP s cng vic mi trong lnh
b tc, kinh t tr tr, tht nghip tng
vc t nhn ang tng mnh t mc 325
ngn, l mc cao nht k t thng 8/2006. Khng hong n cng bt u t nm 2009
Trc nhng din bin tch cc , t l tht t Hy Lp, lan sang Ireland, B o Nha, tin
nghip thng 12 gim v 8,5%, mc thp nht dn vo khu vc trung tm nh , Ty Ban
t thng 3/2009. Nha. N cng mc rt cao so vi GDP ca
cc nc v mt s nc mt kh nng t
chi tr. Chnh v vy, cc nc Php, , B o
Nha, B, Hungary lin tip b h bc xp hng
tn nhim trong nm 2011.

Ngun: Bloomberg, ABS tng hp

Cng vi th trng bt ng sn cng c


du hiu tch cc. Doanh s bn nh c
Ngun: IMF, Moodys
(existing home sales) tip tc c nng cao
v cui nm, cng vi doanh s bn nh mi (*)di 125: tnh trng eo hp v thiu bn vng ti kha

(new home sales) tng mnh ln mc cao nht


Li sut tri phiu di hn ca cc nc ny
trong 6 thng. Doanh s bn nh ang ch
ang mc cao v khng bn vng, Hy Lp
(pending) cng tng mnh trong 2 thng cui
vt 20%, v Ty Ban Nha tng ln mc
ln lt l 10,6% v 7,3%.
cao k lc ln lt l 6,18% v 6,45%, B o
Nha cng tin gn 12%. Cc ngn hng
cng ri vo khng hong tn dng. Trong
thng 10, Moody's h mc tn nhim ca 12
tp on ti chnh Anh, S&P h bc tn nhim
ca 10 ngn hng Ty Ban Nha Kinh t ca
hu ht cc nc trong khu vc k c c v

Ngun: Bloomberg, ABS tng hp


Php cng ang gp nhiu kh khn, sn xut
tr tr, tht nghip tng cao, tng trng kinh
t gim st v thm ch mt s nc ri vo
Nn kinh t M hi phc gip ch s nim
suy thoi nh Hy Lp, B o Nha, v .
tin tiu dng (CB Consumer Confidence) tng
mnh ln mc 64,5 im, mc cao nht trong Sn xut tr tr ko di ti khu vc Chu u,

4
KINH T V M, TTCK NM 2011

cc n t hng mi cng nh sn lng sn Bin php di hn: Sit cht k lut ngn
xut u gim. Tnh trng sn xut (ch s sch, m rng hn t do thng mi gia cc
PMI) ca 2 nc u tu c v Php cng nc trong khu vc.
ri vo tnh trang tr tr v ngy cng kh
Tuy nhin vic trin khai cc bin php ni
khn hn. S lng ngi tht nghip EU
trn ang gp nhiu kh khn. Quy m qu
ln ti 16,3 triu ngi, mc cao nht t nm
EFSF vn cha th tng ln nh k hoch, cc
1995, a t l tht nghip ln mc cao nht
nc ngoi khu vc cha thc s mun chung
trong lch s l 10,3% trong thng 10. Nim
vai gnh vc gii quyt khng hong n cng
tin tiu dng cng v vy m gim v mc thp
eurozone. Trong khi cc bin php thay i
nht trong 2 nm qua, mc -20,4 im.
bn vng li qu di hi v khng hiu qu, k
hoch pht hnh tri phiu chung ca
eurozone b c gt ra khin nh u t
hoang mang v s phn ca ng EUR.

Nh vy, cc nc ny cn quyt tm mnh


m hn na trong vic thc hin chnh sch
kinh t di nhng k lut ti chnh nghim
Ngun: Forexfactory.com, ABS tng hp ngt. Chnh ph cn tht cht chi tiu cn
bng ngn sch v ly li nim tin ca cc nh
Nm bt c ngun gc ca cc vn u u t nhm thc y tng trng kinh t.
xut pht t khng hong n cng, EU a ng nh b Merkel, th tng c, ni:
ra cc bin php vi s gip t cc nc cuc chin ny s ko di v rt mt mi bi
bn ngoi khu vc v qu tin t quc t IMF n l cuc chin v nim tin, nim tin ca cc
bao gm: nh u t i vi th trng tri phiu khu
vc ng euro, nim tin ca cc ngn hng i
Bin php ngn hn: Xa n cho Hy Lp
vi n ca chnh ph, v nim tin vo s tn
t cc ch n t nhn, cung cp cc gi cu
ti ca ng tin chung euro.
tr cho Hy Lp, B o Nha v Ireland, ti cp
vn v buc cc ngn hng huy ng thm, Chu
cho 523 ngn hng khu vc vay 489,2 t
Khng hong n khu vc Chu u ang nh
EUR vi li sut 1% trong vng 3 nm.
hng ngy cng ln n kinh t Chu . Xut
Bin php trung hn: nng quy m Qu n khu sang th trng Chu u st gim khin
nh ti chnh chu u (EFSF) ln gp 4 ln t cho nhiu quc gia phi chuyn sang hng
1.000 t euro bng cch s dng n by ti n th trng ni a v cc nc trong khu
chnh, tin ti thnh lp qu cu tr di hn vc. Trong khi thm ha thin nhin li gy
thay th qu ny l Qu C ch bnh n chu ra nhng tc ng to ln ti mt s nn kinh
u (ESM) t nh Nht Bn, Thi Lan.

5
KINH T V M, TTCK NM 2011

Trung Quc - Lm pht gim l c hi ni Nht Bn - ng Yn tng gi tip tc


lng chnh sch nhm phc hi sn xut gy kh khn cho qu trnh phc hi kinh
t
Trong 3 qu u nm, kinh t nc ny tip
tc tng trng nng. Xut khu tng mnh Thng 3/2011, thm ha ng t, sng thn
(khong 20,4%) v thng d thng mi v sau l r r phng x ging mt n
thng 7 t nh 31,7 t USD, cao nht trong 2 mnh vo nn kinh t vn ang gp nhiu kh
nm. Cng vi lm pht cng leo thang c khn ny, vi tng thit hi khong 309 t
bit ti Hng Kng t mc cao nht trong USD. Sau thm ha, kinh t Nht Bn suy
vng 16 nm qua. gim kh mnh, c bit xut khu gim 12%
trong thng 4.
Tuy nhin, nh chnh sch tin t tht cht (3
ln tng li sut v t l d tr bt buc), lm Mt vn na m nc ny phi i mt l
pht nm trong tm kim sot v gim v vic ng Yn ln gi mnh tc ng xu ti
mc 4.2% trong thng 11. Tuy vy, cc chnh xut khu. Sau 2 ln can thip vo th trng
sch ny li tc ng n lnh vc sn xut th tin t trong thng 3 v thng 8 vi tng s
hin ch s PMI gim v mc thp nht k t tin 23 ngn t Yn, xut khu trong qu 3
sau y khng hong thng 3/2009 (xem biu tng tr li gip thm ht thng mi gim,
). tiu dng trong nc tng gip GDP qu 3
tng trng 1,5% sau 3 qu suy thoi, ng
thi tng 6,1% so vi cng k.

T gi USD/JPY

Ngun: Forexfactory.com, ABS tng hp

Tng trng xut khu ca Trung Quc sang


chu u gim t 7,5% xung cn 5% trong Ngun: Netdania.com

thng 11/2011. Nhm ngn chn suy gim


ny, Trung Quc gim 0,5% t l d tr Tuy vy, din bin nhng thng cui nm
bt buc v mc 21% cho 6 ngn hng y ang c du hiu xu i. Xut khu thng 11
mnh sn xut trong nc. Theo ADB kinh t gim 4,5% l mc gim nhanh nht trong 6
Trung Quc s tng trng 8,8% trong nm thng. Xut khu sang cc th trng Trung
2012. Quc gim 7,7%, i M gim 2,3%, v ln u
tin trong 6 thng gim 2,9% th trng
Chu u khin cn cn thng mi tip tc

6
KINH T V M, TTCK NM 2011

thm ht nng hn, ti 5,4 t Yn. ng Yn vng nh ni tr n an ton. Chnh tm l


tng mnh tr li y gi nhp khu v gi ny y gi vng tip tc tng rt mnh
nng lng gim xung khin ch s gi tiu trong nm 2011 v t nh mi u thng 9
dng li ca Nht trong thng 10 gim 0,1% ti mc gi 1.920,74 USD/oz.
so vi nm trc. Theo kho st cc hng sn
Tuy nhin, trc nhng din bin phc tp ca
xut ln Nht trong thng cho thy ch s
nn kinh t th gii, gi vng bin ng kh
sn xut BSI ang mc -6.1, ch s Tankan
mnh v gim im v cui nm. Kt thc nm
cng gim mnh v mc -4, iu ny cho thy
2011, gi vng ng ca ti mc gi 1.562,92
sn xut gim v cui nm cng vi lng n
USD/ounce, tng ng tng 10% so vi
t hng sn xut li thng 10 gim mnh
mc gi cui nm 2010.
6.9%.

Gi du
Th trng tin t li mt ln na c Chnh
ph Nht can thip vi mc bm k lc 10 Bt n chnh tr ti Trung ng v Bc Phi y
ngn t Yen vo thng 10 y mnh xut gi du tng cao trong sut thi gian t u
khu nhm phc hi kinh t. Ngoi ra, Nht s nm n thng 5. Tc phc hi kinh t th
tip tc ni lng chnh sch tin t bng cch gii b nh hng kh ln t vic ny. Tuy
gi nguyn li sut ch cht 0-0,1% v c th nhin, sau gi du st gim kh mnh v
tng thm 5,000 t Yen vo qu bnh n ng mc y ca nm ti di 77 USD. Kinh t mt
ni t. Nhng ng thi trn ha hn s gip s nc v c bit l M ang phc hi tt
kinh t nc ny phc hi tt hn trong nm trong qu 4 y gi du tng mnh v hin
2012 nh d bo mc tng trng 2.5% ca nay ang giao dch quanh gi 99.03 USD. Nh
ADB. vy, trong nm 2011, gi du tng 8,5% so
vi mc gi cui nm 2010.
Gi vng

Ngun: Netdania.com
Ngun: Netdania.com

Gi du th c d bo s tip tc tng v
Chnh sch tin t ni lng ca cc ngn hng
lp nh trong nm 2012 do nhu cu tiu th
trung ng, cuc khng hong n cng ti
tng cao cc nc mi ni v ngun cung
eurozone v cng thng chnh tr Trung
hn ch bi 2 nguyn nhn. Th nht, M v
ng, Bc Phi khin nh u t tm n
EU ang vn ng thm Trung Quc, Nht Bn
7
KINH T V M, TTCK NM 2011

thc hin cm vn du m i vi Iran, trong


khi cc nc ny ang nhp khu lng ln
du m t quc gia Trung ng ny. Ngc
li, Iran p tr bng vic tuyn b s tn
cng bt k tu no vn chuyn du m i qua
eo Hormuz, l con ng vn chuyn du m
ln ca nhiu quc gia. Th hai, vic khai thc
thm cc nc khc nhm tm kim ngun
du thay th ang gp nhiu kh khn.

Ngun: ABS su tp

Th trng chng khon th gii trong nm


2012 c d bo l tip tc kh khn trong
chng khon Chu u s chu nh hng
mnh nht, th trng M s bin ng yu
trong bin hep cn th trng Chu s c
mc tng tt hn cc khu vc khc do
mc gi thp.
Ngun: Global Trade Atlas
Trin vng kinh t th gii nm 2012.

II- Th trng chng khon S phc hi kinh t ton cu sau khng hong
ang din bin kh phc tp v kh lng. Cc
Trong nm 2011, hu ht th trng chng
nc ang i mt vi khng hong n cng
khon th gii ng ca trong sc phn
cn thi gian di gii quyt, thm ch c
nh nhng kh khn m cc nc gp phi
nhng nc, v d nh Hy Lp, ang c nguy
trong qu trnh phc hi kinh t. Ring ch s
c khng thot khi v n.
DJIA ca M ng ca ngc vi cc nc
khc, tng 5,5% nh s phc hi tt ca kinh Gi c hng ha tiu dng trn th gii ang
t M trong qu 4. c du hiu chng li l iu ng mng cho
tnh trng lm pht ang tng cao cc nc
Khng hong n Chu u khin th trng
mi ni v nhiu nc trong khu vc Chu .
chng khon ca cc nc ny gim mnh, ch
Nht Bn ang tng bc khc phc kh khn
s DAX gim 14,7%, CAC 40 gim 17%. Th
do thm ha ng t, sng thn v phng x
trng chng khon Chu cng c kt qu
li. Mc tng trng nng ca Trung Quc
tng t khi Nikkei gim 17,3%, HangSeng
gim bt nhit v tnh trng lm pht ang
gim 20%, Sensex gim hn 24%.
c gii quyt bng chnh sch tin t v ti
kha hp l.

8
KINH T V M, TTCK NM 2011

Kinh t M ang dn bc ra khi thi k kh KINH T V M & TTCK VIT NAM


khn, tuy vy nhng vn v n cng v
I Kinh t v m
thm ht ngn sch vn cha th gii quyt.
Nhng bt n v chnh tr v s tranh chp ca Nhn li nm 2011 va qua c th ni y l
cc nc trn th gii cng gp thm phn nm kh khn i vi nn kinh t Vit Nam khi
kh khn cho s phc hi kinh t ton cu. mt lot cc cn i ln ca nn kinh t nh t
gi, lm pht, li sut u bin ng mnh
Trc nhng kh khn , d bo tng trng
theo hng bt li.
kinh t th gii nm 2012 c iu chnh li
thp hn nm 2011. Kinh t th gii ch cn Lm pht
tng 3,2% (Goldman Sachs), khu vc
eurozone ch tng 0,5% (ADB) v thm ch suy Mc tiu kim sot CPI tng di 7% ca

thoi -0,8% (Goldman Sachs), khu vc ng Chnh ph ngay t u nm c nguy c kh

mi ni cng ch tng 7,2% (Goldman Sachs). thc hin khi ch sau qu 1 mc tng l
6,12%. Quyt nh iu chnh t gi ng VND
ti 9,3% cng thm vi 2 ln iu chnh gi
xng (30%) v iu chnh gi in (+15,28%)
trc tip thi bng lm pht trong cc
thng sau v n ht thng 6 CPI tng
13,29%, tc gn gp 2 ln mc tiu c nm.

Ngun: GSO

Sau khi t nh vo thng 8 v ln u tin


c mc tng theo thng di 1%, trong 3
thng lin tip sau CPI h nhit d c
du hiu tng tr li vo 2 thng cui nm.
Nh vy d gn t mc tiu iu chnh
(18%) nhng vi mc tng c nm 18,13%,
2011 l nm lm pht tng vi tc cao
trong 15 nm tr li y v ch thp hn mc
gn 23% ca nm 2008.

9
KINH T V M, TTCK NM 2011

Li sut v ngn hng x pht nng mt s ngn hng nh HD Bank,


ng Bank. Tuy nhin cn st thanh khon
Ngnh ngn hng v th trng tin t trong
li chuyn sang th trng lin ngn hng
nm 2011 c nhiu s kin ng quan tm.
khin cho li sut tng cao, trm trng hn l
Thanh khon: Thc hin mc tiu kim ch
nhiu ngn hng khng tr c n sau khi
lm pht, ngay t thng 2 NHNN p t
vay qua knh ny khin cho cc giao dch tr
mc trn li sut 14% v iu chnh mt lot
nn thn trng v cc ngn hng cho vay
cc mc tiu nh tng trng tn dng thm ch cn yu cu bn vay phi c ti sn
gim xung di 20%, mc tng tng m bo. Mc d t thng 9 NHNN bm
phng tin thanh ton gim t 21%-24% rng tr li tr gip nhng mc bm
xung cn 15%-16%, t trng d n lnh vc kh thn trng v vy thanh khon ca h
phi sn xut n 30/6 gim xung 22% v n thng vn ang l im nng, nht l khi nhu
31/12 l 16%. Tip theo cng vi vic lin cu v tin gia tng t cui nm.
tip ht v mt lng vn ln qua th trng
m t thng 2 n thng 7 (tng cng trn N xu: Do chi ph huy ng gia tng nn li

150 nghn t ng), cc li sut ch cht nh sut cho vay ra ca cc ngn hng trong nm

ti chit khu, ti cp vn v qua m cng 2011 tng mnh ph bin trn mc 20% thm

c iu chnh tng ln cc mc ln lt l ch vi nhiu lnh vc cn ln ti 26%. Li sut

13%, 14% v 13%. cao khin cho nhiu doanh nghip khng dm
vay m ch s dng vn t c hoc buc phi
thu hp hot ng sn xut, nhiu doanh
nghip vn kh khn chuyn sang thua l,
khng tr c n vay ngn hng v kt qu
l n xu ca h thng ngn hng tng t
2,11% (2010) ln 3,39% tng d n, tng
ng vi khong 93 nghn t ng. y ang
c xem l ri ro tim n i vi kinh t Vit

Ngun: ABS tng hp


Nam bi ngay c NHNN cng tha nhn con s
trn cha phn nh c ng thc cht hot

C th ni nhng bin php mnh ny ng ca cc ngn hng (theo Fitch ti thng

khin cho nhiu ngn hng gp kh khn v 6/2011 th n xu ca Vit Nam nu tnh theo

thanh khon v cuc ua li sut huy ng chun quc t phi ln ti 13%). Trong cc

vn sm xut hin t thng 1 ti din trn ngnh ngh th bt ng sn c xem l chu

din rng di nhiu hnh thc vi mc thc t tc ng nng n nht bi ngun vn ngn

t 18% - 19% thm ch ln ti 20% (ngay c hng cho lnh vc ny c kim sot cht

li sut khng k hn giai on ny cng tng ch t nm 2010 trong khi li sut cao khin

ln 12%). Tnh trng trn ch lng xung sau cho cu gn nh ng bng.

khi NHNN ti lp mc trn 14% thng qua vic

10
KINH T V M, TTCK NM 2011

M & A trong lnh vc ngn hng: Sau khi ch tc tng trng cc qu u thp hn so
trng ti c cu ngn hng v cc t chc ti vi 2010 v mc chnh lch ny cng v cui
chnh c thng nht, NHNN vch ra l nm cng ln.
trnh theo s chia cc ngn hng ra thnh 3
Nhn k hn c th thy nhng lnh vc ch
nhm v nhm 3 s l nhm cn phi ti cu
cht ng gp vo tng trng GDP l cng
trc. Ngay trong thng 11, qu trnh ny
nghip, dch v v tiu dng u c tc
c khi ng bng vic Gia nh Bank
tng trng gim so vi 2010. Ch s sn xut
chuyn i thnh ngn hng Bn Vit v u
cng nghip c nm 2011 tng 6,8% thp hn
thng 12 v hp nht u tin gia 3 ngn
nhiu so vi mc tng 9,3% ca nm 2010 v
hng SCB, Nht v Vit Nam Tn Ngha
thm ch cn thp hn c mc tng 7,1% ca
din ra. Mc d cn nhiu vic phi lm c
nm 2009. Mc tiu th hng ha ch bin,
bit l x l cc khon n xu ca cc ngn
ch to sn xut ra c xu hng gim dn
hng ny tuy nhin c th quyt tm ca
trong na sau ca nm khin cho mc tn kho
NHNN trong vic nng cao quy m v cht
tng cao (c nm tng 23%) c bit ti nhiu
lng ca h thng. Theo NHNN ngay trong
ngnh nh xi mng, sn xut gm s, t xe
qu 1/2012 s c khong 5-8 ngn hng na
my ang khin cho cc doanh nghip gp rt
c hp nht hoc cho php mua bn li.
nhiu kh khn trong bi cnh cc chi ph u
Tng trng kinh t vo tng cao.

GDP c nm tng trng 5,89%, khng hon Lm pht cao khin cho ngi tiu dng
thnh mc tiu t ra u nm (6%-6,5%) v phi tht cht chi tiu, kt qu l bn l hng
tnh trong vng 10 nm tr li y th 2011 l ha mc d tng ti 24,2% trong nm 2011
nm m nn kinh t tng trng vi tc nhng sau khi loi tr yu t gi ch tng
thp ch cao hn mc 5,32% ca nm 2009, 4,07%.
nm Vit Nam chu nh hng t cuc khng
Gi vng
hong kinh t th gii. Mc d GDP qu sau
tng cao hn qu trc nhng iu d nhn
thy l nhng chnh sch tht cht ca chnh
ph ang tc ng mnh ti nn kinh t khi

n v: triu ng/lng

Ngun: SJC

Trong nm 2011 cng vi s gia tng mnh

Ngun: GSO m ca gi vng th gii, gi vng trong nc


11
KINH T V M, TTCK NM 2011

cng ln cn st t thng 7 n cui thng 8 Tuy vy th trng ngoi hi kh n nh, n


vi mc nh 48,7 triu ng/lng (SJC). cui nm t gi vn c gi vng mc
Nhng thng cui nm mc d c xu hng 20.828 ng v cam kt khng iu chnh qu
gim nhng gi vn ng mc kh cao, cht 1% ca tn thng c NHNN a ra thi im
phin ngy 30/12 ti 41,8 triu/lng, tng thng 9 c thc hin.
16% so vi cui nm 2010. bnh n th
C c kt qu ny theo chng ti l nh mt
trng, NHNN trong nm 2011 ngoi vic cp
s yu t sau:
quota nhp vng cho cc doanh nghip cho
php mt s ngn hng bn vng huy ng v - Th nht, cch iu hnh th trng ngoi
cho php giao dch vng trn ti khon ti hi ca NHNN trong nm 2011 c s thay
nc ngoi. Nhn chung nhng bin php ny i so vi nhng nm trc. iu ny khng
gip cho th trng bt nng hn tuy nhin ch th hin mc iu chnh t gi mnh
gi trong nc vn cao hn th gii t 2 triu nht t trc n nay (9,3%) t 18.932 ng
3 triu ng, vt xa mc m NHNN xem l ln 20.900 ng nhm gii ta nhng k vng
hp l (400.000 ng). Ngoi ra nhng ng ca gii u c m cn vic iu tit mt
thi ca NHNN trong vic a SJC tr thnh cch linh hot hng ngy ch khng cng
thng hiu vng ming duy nht trn th nhc nh trc. Chnh iu ny cng vi mt
trng ang to ra s chnh lch gi kh ln lot cc bin php mnh nh p trn li sut
gia vng SJC v cc thng hiu khc khin tin gi USD, kt hi v m rng i tng b
cho th trng b nhiu thng tin v gy thit kt hi, kim tra x l nghim thm ch tch
hi i vi mt b phn dn chng. thu ton b ngoi t mua bn tri php
gip cho khong cch gia t gi chnh thc v
T gi
phi chnh thc c ko li gn nhau v gip
Mt trong nhng vn nng ca nm 2011 l NHNN mua vo c mt lng ln ngoi t
t gi. Sau khi bt buc phi ph gi vo thng qua ci thin ng k trng thi d tr
2 do chu p lc ln t cui nm 2010, trong (tnh n cui thng 7 cn cn thanh ton
sut nhng thng cn li ca nm 2011 t gi thng d trn 5 t USD).
cn tip tc chu tc ng mnh t cn st gi
- Th hai, mt lot cc yu t v m c lin
vng.
quan nh thm ht cn cn thng mi,
ngun vn t nc ngoi u c nhng kt
qu tch cc qua gip cho cn cn thanh
ton ca Vit Nam sau 2 nm thm ht d
kin s thng d 2,5 t USD trong nm 2011.

Xut nhp khu

u nm 2011 B Cng thng nh gi hot


Ngun: SBV
ng xut khu s gp nhiu thch thc v ch
12
KINH T V M, TTCK NM 2011

t mc tiu tng trng 10%. Thc t cho cho xut khu nhm hng in thoi v linh
thy nhng nhn nh ny c phn chnh xc kin t ti gn 7 t USD, t mc tng cao
khi nhiu mt hng xut khu ch lc ca Vit nht vi gn 200% v xp th 3 v kim ngch
Nam b st gim v lng nh ht iu (- sau dt may v du th (nm 2011 Samsung
8,5%), sn v cc sn phm (-10,9%) hay ch bn ra 300 triu chic in thoi di ng trn
tng nh nh go (xut khu 7,1 triu tn ton cu v l nh sn xut smart phone s 1
tng 5%), c ph (+2,7%), cao su (+4,3%). th gii). Kim ngch xut khu c nm c t
Tuy nhin yu t gi li ng vai tr quan 96,3 t USD, tng ti 33,3% so vi 2010, kt
trng gip cho gi tr xut khu ca cc mt qu ny l s thnh cng ngoi mong i.
hng ny u vt thm ch vt xa so vi
V pha nhp khu, kim ngch tng 24,7% so
nm 2010. Gi du th trong nm 2011 c
vi nm 2010, t 105,7 t USD trong c
thi im vt ngng 110USD/thng trong
ti 90% l t liu dng cho sn xut. Nhiu
khi gi ht iu, cao su, c ph v ht tiu
mt hng nhp khu trong nm 2011 cng
u t mc cao k lc t trc ti nay.
chu tc ng t vic gi th gii tng cao in
hnh nh xng du (+62,2%), kh t
(+25,4%), bng (gim 9% v lng nhng
tng 56,6% v gi tr), siMt s mt hng
c mc tng cao c v lng v gi tr l cao
su v phn bn. Mt hng t nguyn chic
sau khi gim mnh nm 2010 c s tng nh
trong nm 2011 trong khi nhp khu xe
my tip tc gim c v lng v gi tr.

Ngun: GSO

Ngoi nhng mt hng truyn thng, trong s


20 mt hng t kim ngch xut khu trn 1
t USD nm 2011 cn c mt nhng mt hng
mi m in hnh l st thp v in thoi.
Mc d gp nhiu kh khn th trng ni
a do th trng bt ng sn m m nhng
ngnh thp nm 2011 xut khu c trn 1,8 Ngun: GSO

triu tn (+40,7%) sang M v cc nc


Tri ngc vi cc nm trc, nhp khu ca
ASEAN nh Thi Lan, Indonesia, Malaysia qua
khu vc c vn u t nc ngoi trong nm
mang li 1,64 t USD, tng 56,2% so vi
2011 ch tng 29,2% trong khi xut khu li
2010. Trong khi nh my sn xut in
tng ti 39,3% cho thy hiu qu ca khu vc
thoi di ng ca Samsung ti Bc Ninh gip
ny tng ln. Din bin ny c th xut

13
KINH T V M, TTCK NM 2011

pht mt phn t nhng n lc tng cng Nm 2011, s vn ODA cam kt ca cc nh


kim tra ca B Ti chnh nhm x l hin ti tr cho Vit Nam l 7,9 t (xp x nm
tng chuyn gi trong khu vc ny (theo s 2010), gii ngn c t 3,65 t USD tng
liu cng b c ti 856 doanh nghip b thanh khong 3% so vi 2010. Mc d nm 2011
tra v x l gim l 4.400 t ng, tng 2,5 ln kinh t ti nhiu nc kh khn tuy nhin theo
so vi 2010). WB, kiu hi chuyn v Vit Nam s t mc
k lc t trc ti nay vi 9 t USD (NHNN
Nh tc tng ca xut khu cao hn so vi
thm ch c tnh gn 10 t USD), tng
nhp khu nn nhp siu c nm 2011 gim
ng 7,4% GDP v a Vit Nam vo danh
mnh ch cn 9 t USD, mc thp nht trong
sch Top 10 quc gia nhn kiu hi nhiu nht
vng 5 nm gn y. Nu so vi gi tr xut
th gii.
khu th nhp siu tng ng 9,9%, thp
hn nhiu so vi ch tiu t ra t u nm
(di 16%).

Ngun: GSO, ABS tng hp

Ngun: GSO
Ngn sch

Ngun vn nc ngoi Cng vi mc tiu sit cht chnh sch tin t,


Chnh ph cng t mc tiu ct gim u t
Mc d tng vn FDI ng k nm 2011 tip
cng nhm gim bi chi ngn sch. Kt qu
tc gim 26% so vi 2010, ch t xp x 14,7
cui nm cho thy chi ngn sch khng gim
t USD tuy nhin vic s vn ng k tng
m vn vt 10% d ton v tng 19% so vi
thm tng ti 65% cho thy nhiu nh u t
nm 2010. Tuy nhin nh ngun thu tng ti
hin ti vn m rng quy m hot ng. Ngoi
20,6% ch yu t hot ng xut nhp khu
ra hot ng gii ngn vn c duy tr kh
v du th nn bi chi ngn sch ch tng 1%
tt vi tng s vn c nm t 11 t USD,
so vi k hoch, tng ng 4,8% GDP v
tng ng vi nm 2010. Khng ch l nc
hon thnh mc tiu ra (< 5%).
nhn vn u t, Vit Nam cng tch cc u
t ra bn ngoi. Nm 2011 lng vn ng k Th trng chng khon 2011
u t ca cc DN Vit Nam t 2,12 t USD
Th trng chng khon Vit Nam nm 2011
vi 75 d n mi v 33 d n c, vn gii
bin ng theo xu hng khc so vi nm
ngn trong nm t khong 950 triu USD.
2010. Nu nh trong nm 2010 xu hng ch
14
KINH T V M, TTCK NM 2011

Din bin VN-Index nm 2011 Din bin HNX-Index nm 2011


80 600 100 150
Triu

Triu
60
400 100
40 50
200 50
20

- 0 - 0

Khi lng Gi tr Khi lng Gi tr

o l bin ng i ngang vi khi lng giao c ti 42% di 5.000 ng v thm ch


dch trung bnh khong 47 triu c phiu, th m VKP ch c gi 900 ng. Cng vi gi
xu hng chnh ca nm 2011 l gim im tr vn ha ca ton th trng cng ch t
vi cc phin gim lin tc cng vi thanh 535 nghn t ng, gim 25% so vi 2010 v
khon gim 43% so vi nm trc. Phin giao tng ng 21% GDP.
dch cui cng, ch s VN-Index ng ca ti
m m huy ng vn
mc thp nht trong nm 351,55 im cn
HNX-Index ti 58,74 im, st mc y mi Sau nm 2010 thnh cng, huy ng vn
c thit lp ngy 27/12. Nh vy nu so vi thng qua TTCK (pht hnh thm, u gi
cui nm 2010, cc ch s gim ln lt CPH) nm 2011 st gim mnh ch t 17.500
28% v 49%. Nhm c phiu b nh hng t ng, tng ng 22% so vi 2010. S DN
nng n nht trong nm l nhm ngnh chng mi nim yt trong nm 2011 ch t 60 (so
khon v bt ng sn. Trong , c kh vi 187 ca nm 2010) trong khi c 7 doanh
nhiu m c phiu mt n 80-90% gi tr nghip b hy nim yt. Th trng m m
so vi thi im u nm. cng lm cho qu trnh CPH doanh nghip nh
nc gn nh dm chn ti ch khi c nm ch
C phiu rt gi thm hi
tin hnh c 6 doanh nghip. Tuy vy trong
nm vn c mt s v IPO quy m kh ln
nh Tng Cng ty Thp (VNSteel), Tng Cng
Cty Xng du (Petrolimex), Tng Cng ty Min
Trung (Cosevco), ngn hng BIDV v ngn
hng MHB.

UBCK mnh tay x pht cc vi phm

Ngun: ABS tng hp Trong lch s 11 nm hnh thnh ca TTCK


Vit Nam ln u tin mt v thao tng gi
Nu nh cui nm 2010 ton th trng c 75
chng khon b a ra xt x hnh s trong
m c phiu v CCQ gi thp hn mnh gi th
nm 2011 vi mc n 4 nm t. Ngoi ra nm
n cui nm 2011 s lng tng ln ti
2011 cng l nm m s tin pht vi phm
434 m, chim 62% ton th trng trong s

15
KINH T V M, TTCK NM 2011

trong lnh vc chng khon lp k lc vi hn thng v MSN mua 50,11% c phn ti


10 t ng. C 9 c nhn b x pht v thao Vinacafe Bin Ha (VCF), HVG mua c phn
tng gi chng khon & 11 t chc trung gian chi phi Faquimex Bn Tre (FBT).
b x pht lin quan n dch v ti chnh, m
Cng ty chng khon
dch v mi, vi phm ch tiu an ton ti chnh,
3 cng ty b hy nim yt do vi phm cng b Cc ngun thu t hot ng mi gii v t vn
thng tin. st gim do th trng m m trong khi u
t t doanh thua l v phi trch lp d phng
Nhiu vn bn mi c ban hnh
ln l nhng nguyn nhn chnh khin cho
Trong nm 2011, UBCK ban hnh thng t hot ng ca cc cng ty chng khon trong
74 cho php nh u t c m nhiu ti nm 2011 b tc ng nng n. Tnh n ht
khon, giao dch mua/bn c phiu trong ngy qu 3, c 80/105 cng ty b thua l v 70 cng
v trin khai giao dch k qu. Ngoi ra B Ti ty c l ly k. i vi cc CTCK nim yt, c
chnh cng ban hnh Thng t 183 v qu ti 20/27 cng ty bo co l trong c
m qua to hnh lang php l cho vic nhng cng ty ln nh SSI (-17 t), VNDirect
thnh lp nhiu loi hnh qu u t bao gm (-130 t), Bo Vit (-67 t), CK Sacombank (-
cc qu ng, qu thnh vin, qu ETF, qu 158 t) v ln nht l CK SHB vi trn 380 t
u t bt ng sn v cc loi cng ty u t ng. Mt s cng ty c li ch yu nh c
chng khon. Tuy nhin thu ht nhiu s ch lng tin mt gi ngn hng ln (KLS), kinh
nht l n Ti cu trc th trng chng doanh ngun & tri phiu (Agriseco), thu ph
khon do UBCK trnh Chnh ph theo tp t mt s thng v chuyn nhng, thoi
trung vo cc CTCK (s phn loi thnh 3 vn ca cc t chc ln (HSC). Mt s cng ty
nhm da vo thng t 226), cc cng ty nim nh TAS gp kh khn v thanh khon thm
yt (nng cao tiu chun nim yt) v hng ch SME b nh ch lu k 1 thng. Trong bi
ha (thng qua vic a dng ha cc sn cnh nh vy, nhiu cng ty phi bn c
phm u t nh qu m, sn phm phi phn cho cc i tc khc nh VIX (chuyn
sinh....). thnh CK Xun Thnh), Artex (i thnh CK
FLC) hay xin rt nghip v mi gii DDS,
Hot ng M & A tip tc si ng trong
HSSC, CK Gia Anh, CK Trng Sn. ng lo
sut c nm di nhiu hnh thc khc nhau.
ngi l nhiu v v n vi quy m ln lin
in hnh l cc thng v nh Vimpelcom
quan n cc thnh vin qun tr ca cc cng
nng s hu ti Beeline (196 triu USD),
ty chng khon cng b pht hin nh trng
Mount Kellett v KKR mua c phn ca Masan
hp ca ORS, CK H Thnh.
Consumer (259 triu USD), Unicharm mua
95% c phn Diana (128 triu USD), Fortis V th phn mi gii, v tr trn bng xp hng
Healthcare mua 65% c phn ca Y khoa cng c s thay i. Trn HSX th phn ca
Hon M (64 triu USD). Vi cc doanh TLS gim i gn mt na so vi 2010 v v rt
nghip trn sn chng khon c th k n v v tr th 4. Trong khi vi vic tng t

16
KINH T V M, TTCK NM 2011

8,94% ln 13,12% SSI vn ln ly li v tr tay cc cng ty ln hn. iu ny cng th


dn u. hin qua tng th phn ca top 10 trn HSX l
54,30% cao hn mc 50,14% trong nm
2010, v 45.74% so vi 45.19% trn HNX.

Giao dch ca NDTNN

Ngun: HSX

Trn sn HNX, d th phn b suy gim mnh


nhng qu cui nm nhng TLS vn tip tc
dn u vi 6,75%, gim mt na so vi nm Nm 2011 nh u t nc ngoi khng cn
2010. Trong khi nhng ci tn trong Top 10 ti duy tr trng thi mua rng lin tc nh trong
HSX gn nh vn khng i (duy nht Bn Vit nm 2010, thay vo l cc giao dch mua
thay HBS) th ti HNX li c s i ngi khi bn an xen theo nhp ca th trng vi gi
KEVS, GBS v CTS thay th cho SBS, ABS, v tr bnh qun c mua v bn trn sn HSX
APS. ng ch trong nm 2011 l KEVS khong hn 200 t mi phin. Tuy nhin iu
lin tc tng th phn mi gii trn c 2 sn v ng lu l trong 6 thng cui nm xu
ci thin ng k v tr ca mnh trn th hng bn ra ca khi ny u n thm ch
trng chng khon. c phin bn rng k lc ti 710 t ng.
Trong nm th trng cng ghi nhn v thoi
vn ca Dragon Capital khi Sacombank sau

Ngun: HNX

Mt s cng ty chng khon nh ngng


hot ng mi gii hoc mt th phn ny vo
Ngun: HSX

17
KINH T

10 nm. Tuy vy, tnh c nm khi ngoi vn Trin vng 2012


tip tc mua rng mnh khong 1.030 t trn
Nm 2012 kinh t v m c nh gi l s
sn HSX v gn 1.700 t ng (khong 800
cn gp nhiu thch thc.
triu USD) trn c 2 sn, tng khong 5% so
vi nm 2010. V thc cht, nh lc cu mnh Tng trng
ca khi ngoi cc m c vn ha ln nh
VNM, FPT, CTG, KDC, VCB gip cho VN- Trin vng kinh t th gii trong nm 2012

Index ch gim khong 27% so vi mc gim km lc quan khi ch tng trng 2,5% theo

mnh gn 50% ca HNX-Index. d bo mi nht ca WB, thp hn nhiu so


vi con s m t chc ny a ra trc 6
thng (3,6%). Hu ht cc khu vc kinh t ch
cht ca th gii u s tng trng chm li
trong khu vc ng tin chung euro s tng
trng m 0,3%. Cuc khng hong n ko
di t nm 2010 ti EU ngy cng din bin
phc tp hn v theo chiu hng xu i khi
sn xut cng nghip ti khu vc ny suy
gim thng th 3 lin tip trong khi cc quc
gia vn ang phi p dng cc chnh sch tht
lng buc bng gim bi chi ngn sch.
Ngun: HNX Mi y nht t chc xp hng S&P h tn
nhim qu EFSF v mt lot cc quc gia ch
cht nh Php, Italia, B o Nha, Ty Ban
Nha cng khin cho vic thu ht ngun vn t
bn ngoi cho cc n lc gii cu thm kh
khn.

Do vy xut khu ca Vit Nam c d bo


s gp nhiu kh khn do EU hin l i tc
thng mi ln th 2 ca Vit Nam (chim
17,2% tng kim ngch). Khng ch v lng,
gi cc loi hng ha trong nm 2012 c
nhn nh cng s gim qua gy bt li cho
hot ng xut khu (thc t gi mt s mt
hng nng sn ch lc nh ht tiu, cao su
gim kh mnh thi gian gn y).

Trong bi cnh s st gim ca c sn xut


ln tiu dng trong nc s vn tip tc din
18
KINH T V M, TTCK NM 2011

ra khi Chnh ph tip tc thc hin cc chnh bng chung li sut s ch c th gim bt u
sch u tin kim ch lm pht. t qu 3 tr i v mc gim cng s khng
nhiu.
Vi nhng nhn nh trn GDP trong nm
2012 c d bo s tng trng vi tc Vi ch tiu tng trng tn dng nm 2012 l
thp hn nm 2011 v nhiu kh nng s dao 15%-17%, cao hn so vi 10,9% ca nm
ng trong khong t 5,5% - 6%. 2011 cng vi chnh sch phn b linh hot
ty theo cht lng ca tng ngn hng, c
Lm pht
th hy vng ngun vn i vi nn kinh t s

Lin quan n cc yu t khch quan, gi di do hn. Ring i vi i vi lnh vc bt

nhiu loi hng ha th gii c d bo gim ng sn nhiu kh nng NHNN s tip tc c

trong nm 2012 s l nhng thng tin tch cc nhng loi tr ging nh tinh thn cng vn

i vi lm pht ca Vit Nam. i vi trong 8844 ban hnh thng 11/2011.

nc, mc tiu tng trng tn dng c


Th trng chng khon
xc nh l vn duy tr mc 13% - 15% nh
nm 2011 trong khi tng mc bn l hng Tri qua mt nm khc nghit, nm 2012 th
ha st gim s lm cho tc ng ca yu t trng c d bo s cn nhiu th thch.
cu n CPI gim bt. Tuy nhin mt yu t Ngun tn dng t ngn hng cho lnh vc
c th tc ng n gi trong nm 2012 l gi chng khon tip tc c kim sot cht ch
in. Mc d EVN iu chnh tng gi bn khin cho lung tin vo th trng cha th
l thm 5% ngay trong thng 12, sm hn so ci thin, hot ng ca cc doanh nghip
vi d kin tuy nhin theo nhng thng bo nim yt d bo s tip tc kh khn do kinh
ca B Ti Chnh trc th c th hiu gi t tng trng chm li v li sut cha th
in nhiu kh nng s cn tng thm t 5% - gim trong ngn hn. Ngoi ra i cng vi qu
10% na. Theo quan im ca chng ti, trnh ti c cu ngnh ngn hng v ti cu
ngoi tr cc thng trong qu 1 do chu tc trc cc cng ty chng khon l nhng ri ro
ng t Tt Dng lch v m lch, CPI cc tim n gy bt li i vi cc nh u t nh
thng cn li trong nm s theo xu hng thanh khon, n xu.
gim v tnh chung c nm nhiu kh nng s
im sng c th mang li hy vng trong nm
mc t 9% - 9,5%.
2012 l vic lm pht c d bo s gim
Li sut mnh v th trng ngoi hi s n nh hn
(theo NHNN nu phi ph gi cng khng qu
Li sut trong nm 2012 l yu t rt kh d
2% - 3%). Cng vi , mt lot cc chnh
bo v s ty thuc vo din bin lm pht
sch mi nhm chn chnh v h tr th trng
cng nh qu trnh ti c cu h thng ngn
d kin s c c quan qun l ban hnh v
hng. Mc d quan im v lm pht trong
trin khai thc hin bao gm quy ch v qu
nm 2012 ca chng ti l kh tch cc nh
m v cc loi hnh qu u t khc, nng cao
nu trn tuy nhin chng ti cho rng mt
19
KINH T

tiu chun nim yt i vi cc cng ty i


chng, quy nh mi v cng b thng tin, ko
di thi gian giao dch ti HOSE sang bui
chiu.

Vi nhng nhn nh trn theo chng ti c


hi cho th trng c sng tng mnh l kh
xy ra v nh u t nn thn trng theo di
st cc din bin ca kinh t v m. Tuy nhin
khi p lc lm pht gim, nn kinh t dn i
vo n nh hn (d bo bt u t Q4/2012
tr i) v nhiu yu t gy lo ngi tr nn r
rng hn th vic u t di hn n u c
hi trong cc nm tip theo rt ng xem
xt.

20