Sie sind auf Seite 1von 32

Streichquartett Nr.

1 Pablo Anson

libero
*) , ,
>j > >
Violin I J J j J j

Violin II

Viola

B
Cello

2 q = 82

Vln. I

pizz. 3 3 6 3
3

Vln. II

> > >j


J j J j J
Vla.

pizz.

Vc.
3 3

1
Streichquartett Nr. 1

q = 82
4 pizz. 3
3

Vln. I

libero
arco
*)
, , pizz. 5

Vln. II l j l j l j

Vla.

arco

Vc.
3

7 arco

Vln. I J j
secco senza dim.

arco

Vln. II J j
secco senza dim.

>
l j J j gliss.
k
Vla.

senza dim.
>
l j
>
l j J j gliss.
k
Vc.

senza dim.

2
Streichquartett Nr. 1

12 gliss.

Vln. I k
morendo

Vln. II k

gliss.

Vla.

Vc.

q = 68
sul pont.
15

Vln. I

sul pont.

Vln. II

Kj
Vla.

col legno, secco

Vc. &

3
Streichquartett Nr. 1

19 col legno

Vln. I

ord. K j
Vln. II

sul pont.

Vla.

sul pont.

?
Vc.

sul pont.
23

Vln. I

sul pont. 6
5 5

Vln. II
5 5

col legno sul pont.


5 3 5

Vla. &

col legno

K j
Vc.

4
Streichquartett Nr. 1

25 5

Vln. I

5 5

Vln. II

6
pizz.

Vla. B
5
6

3 6

Vc.

28 pizz.
5 5 ~~~~
arco

Vln. I

pizz. arco
~~~~

Vln. II
~~~~

Vla.
5

pizz.
B ?
Vc.

5
Streichquartett Nr. 1

32

Vln. I

subito molto

col legno

Vln. II

Vla.

subito molto

Vc.

b
( )

35

Vln. I

senza dim.
b
( )
gliss.

Vln. II

Vla. &
5
~~~~

Vc. &

6
Streichquartett Nr. 1

37 col legno

Vln. I

5
Vln. II

b
( )

Vla.
5

pizz. arco

Vc.

40
5 b
( ) 5
b
( )

Vln. I

morendo
gliss.

Vln. II

morendo

b
( )

Vla. B

l j
morendo

b
( )

Vc.

morendo

7
Streichquartett Nr. 1

q = 50 rit.
44 sul tasto, flautando ord. 5

Vln. I

quasi niente
rit.
ten., senza vib.

Vln. II
k j

sul tasto, flautando rit.


3
Vla. &
5

rit.
sul tasto, flautando
?
3
Vc.

48 a tempo sul tasto dim. e rit. senza cresc. / rit.


~~~~

Vln. I

dim. e rit. senza cresc. / rit.

Vln. II
K j

ten., senza vib. dim. e rit. senza cresc. / rit.

Vla. B

cantabile dim. e rit. senza cresc. / rit.


ten., senza vib. ord. 3

Vc. &

8
Streichquartett Nr. 1

q = 100 espressivo
52 senza vib.

Vln. I
sempre
senza dim.
senza vib.

Vln. II
sempre
senza vib.

Vla.
sempre

senza vib. leggiero


?
Vc.
sempre

legg.
56

Vln. I

subito

Vln. II

Vla.

Vc.

9
Streichquartett Nr. 1

59

Vln. I

Vln. II

espressivo

Vla.

poco rit. a tempo

Vc.

gliss.
63

Vln. I

Vln. II


Vla.

Vc.

10
Streichquartett Nr. 1


66
Vln. I
3Vln. II
3Vla.
3

Vc.

69

Vln. I

Vln. II

deciso
5

Vla. &
5

Vc.

11
Streichquartett Nr. 1

70

Vln. I

pizz. sul pont.

Vln. II

Vla. B
dal niente e cresc. a

Vc.

molto

71 accel.

Vln. I

accel.

Vln. II

accel.

Vla.

accel.

Vc.

al niente

12
Streichquartett Nr. 1

molto espressivo
73

Vln. I

ben ritmato

Vln. II

ben ritmato

Vla.

ben ritmato
5
B
Vc.
5
5 5

77 q = 120

Vln. I
3

sempre

Vln. II

sempre

Vla.

sempre

?
Vc.

sempre

13
Streichquartett Nr. 1

83
3 3 5 6
Vln. I

molto

3
Vln. II

molto

3 3 5
Vla. & B

molto

Vc. &
molto

Tempo I (q = 82)
86 J j n
( )

Vln. I

b
( )
5

Vln. II
3
molto subito subito

n
( )

Vla. &

n
( )

B
Vc.
3 3 5

14
Streichquartett Nr. 1

91 3 3 3 3 5 J j
Vln. I

Vln. II J j J j

Vla. B J j

?
Vc. J j J j

q = 70

95

Vln. I

poss.

Vln. II

poss.

Vla.

poss.

Vc.

15
Streichquartett Nr. 1

q = 80
98 3

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

102 ( ) b gliss. n
( )

Vln. I

( bb )
gliss.

Vln. II
3

Vla.
gliss.
gliss.
( ) n
Vc.

16
Streichquartett Nr. 1

q =q. (= 70)
106

Vln. I

b
( ) ord. pizz.

Vln. II

Vla. J j

pizz. 3 arco gliss.

Vc.
J b

cantabile
110 gliss.

Vln. I

gliss.
sul pont.

Vln. II k

gliss.
sul pont.

Vla.

pizz.

Vc.
3

17
Streichquartett Nr. 1

q = 60
mistico
113 sul tasto

Vln. I

5
sul tasto

Vln. II
5 gliss.

sul tasto

Vla.

arco ord.

Vc.

subito

ord.
117
gliss.
Vln. I

ord.
gliss.
Vln. II

ord.

Vla.

Vc.

18
Streichquartett Nr. 1

Tempo I (q = 82)
120 libero pizz.

K j K j K j
3 5

Vln. I

Vln. II

pizz.

Vla.
3

Vc. K j

122
,
K j
3

Vln. I
>

Vln. II K j Kj
>

Vla. K j
5 >

Vc. Kj
>

19
Streichquartett Nr. 1

125 n
( )
n
( ) n
( )
Vln. I

Vln. II

arco
pizz. n
( ) n
( )

Vla.

Vc.

127 sul pont.

Vln. I

Vln. II Kj
>
morendo

n
( )

Vla. & B

Vc.

20
Streichquartett Nr. 1

senza espressivit Pi mosso (q = 54)


Come en un sogno
>
130

Vln. I
b
j J j
b
sempre senza espressivit
>j
k
Vln. II

senza espressivit
K >j
j

Vla.

sempre
senza espressivit
j >
# ?
Vc.

# & k j
k j
sempre

134

Vln. I

Vln. II
5

Vla.
5

molto vib., volgare

Vc.

21
Streichquartett Nr. 1

136

Vln. I
5
3

Vln. II
5
3

Vla.
5
3

sul pont.
j
Vc. k

137 q = 60 molto vib., volgare

Vln. I
k j
>

molto vib., volgare

m j
Vln. II
>

molto vib., volgare

Vla.
K j
>

Vc.

22
Streichquartett Nr. 1

140 senza vib.

l j
Vln. I

subito

senza vib.

Vln. II
k j
subito

Vla. &

Vc.
5
3

142

Vln. I
k j

Vln. II
3 5

Vla.
3

espressivo

Vc.

23
Streichquartett Nr. 1
q = 54

144

Vln. I

sempre

Vln. II
6 7
sempre

Vla.
5 6 7
sempre

l j
Vc. &
sempre

146

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

24
Streichquartett Nr. 1

149

Vln. I l j

Vln. II
j
l

B B
Vla. l j &

? ?
Vc.
l j &

l j
153

Vln. I l j
>

l j
Vln. II

l j
Vla.

l j
Vc.

25
Streichquartett Nr. 1

Meno mosso (q = 48)

157

Vln. I

sempre

Vln. II

sempre

Vla. &

Vc.

sempre

159

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

26
Streichquartett Nr. 1

q = 40
161

Vln. I

Vln. II

Vla. B

molto rit.

Vc.

q = 60

j

164 5

Vln. I
3 3

j
#
Vln. II
3
6

3
3

Vla. &
7

j
Vc. &
6
5 5

27
Streichquartett Nr. 1

167 5 6 5 6 3

Vln. I

5 6 5 6 3

Vln. II

5 6 5 6 3

Vla.

5 6 5 6
?
3

Vc.

Tempo I (q = 82)
168 pizz. 3 3 3 3 3

Vln. I

pizz. 6 3

Vln. II

> > >


J j b j b j
Vla. B

Vc.

28
Streichquartett Nr. 1

170 arco

Vln. I J j
>

arco
J r
Vln. II l j l j l j
> > > >

Vla.

B
Vc.

q. = 62
leggiero
175 2

Vln. I

pizz.
2 2

Vln. II

J j pizz.

Vla.
2 2

J j pizz.
? 2 2

Vc.

29
Streichquartett Nr. 1

cantabile
178

Vln. I

arco cantabile

Vln. II

arco cantabile

Vla.

cantabile
arco

Vc.

180 3 3

Vln. I

molto
5 5 5 6 6 7

Vln. II

molto

3 3 3 3

Vla.

furioso
3
Vc.

30
Streichquartett Nr. 1

q = q.
181

Vln. I

lirico molto espressivo

Vln. II

lirico

Vla.

lirico

Vc.

q = 82
j
n j
~~~ ~

185

Vln. I

j

~~~~
~~~~

Vln. II

j

~~~~~
~~~~~

Vla.

j
b

Vc. n &

31
Streichquartett Nr. 1

sul tasto
188

Vln. I

molto subito

n
( ) n
( ) n
( )

Vln. II

molto subito

Vla. &
3 3
3
molto subito

Vc.

7
molto subito

190 abrupto

Vln. I J j
senza dim.

abrupto

Vln. II

5 abrupto
3

Vla.
3 3 3

abrupto

Vc.

senza dim.

32