You are on page 1of 7

KERTAS KERJA PROGRAM

BULAN BAHASA INGGERIS


PANITIA BAHASA INGGERIS
KERTAS KERJA PROGRAM BULAN BAHASA INGGERIS 2017

NAMA PROGRAM
Program Bulan Bahasa Inggeris 2017,

ANJURAN
Panitia Bahasa Inggeris

PENGENALAN
Program ini bertujuan untuk menggalakkan penggunaan Bahasa Inggeris di kalangan murid samada
dalam bentuk bertulis mahu pun secara lisan. Seterusnya, diharapkan melalui program in imurid akan
lebih menguasai Bahasa Inggeris seterusnya dapat membantu mereka untuk meningkatkan tahap
pencapaian mereka dalam Bahasa Inggeris dan menyediakan mereka menghadapi masa hadapan yang
lebih mencabar seiring dengan era globalisasi.

MATLAMAT
Menyebar dan memupuk minat murid terhadap Bahasa Inggeris ke arah meningkatkan kecemerlangan
pendidikan sekolah dalam kalangan murid.

OBJEKTIF
1. Menanamkan minat murid dalam menguasai kemahiran Bahasa Inggeris.
2. Menggalakkan murid mempunyai semangat daya saing secara sihat di dalam aktiviti yang disertai.
3. Menerapkan semangat ingin mencuba dan meningkatkan keyakinan diri murid-murid.

SUMBER
1. Tenaga Guru-guru matapelajaran Bahasa Inggeris
2. Kewangan- Teras Bahasa Inggeris
JAWA
TANK
UASA
PROG
RAM
PENASIHAT
BULA EN. ABD. GHANI BIN MOHD ALI
N
BAHA
PENGERUSI
SA
PN. NORASKIN BIN SIMAT
INGG
ERIS
AHLI JAWATANKUASA
SETIAUSAHA
EN. MOHD RASHIDI BIN SULONG

ROSLI BIN HASSAN PN. NOR HASIMAH BINTI ISMAIL

PN. NOR AZLINA BINTI AHMAF EN MOHD AZLI AZRI BIN CHE ALI.

EN. NIK MOHD ZAINI AIKAL BIN ZAINURIN


AKTIVITI/PROGRAM

Program ini akan berlangsung sepanjang tahun. Aktiviti yang akan dijalankan sepanjang program ini adalah seperti
berikut:-

GURU
BIL. AKTIVITI TARIKH/MASA SASARAN RASIONAL
BERTANGGUNGJAWAB
1. English Setiap minggu Semua Untuk
Dialogue/ murid menggalakkan
Conversation Semua guru murid bertutur
satu dialog Bahasa Inggeris
perbualan dengan baik.
seminggu Dua (2) orang murid
(Anggaran dari setiap Tahap
Belanjawan Satu dan Tahap 2
seperti di yang bertutur
Lampiran 1) dengan kerap dan
baik akan dipilih
sebagai pemenang.
Semua guru juga
digalakkan bertutur
dalam Bahasa
Inggeris sebagai
model kepada murid
untuk bertutur
dalam Bahasa
Inggeris dan
seorang guru yang
sentiasa bertutur
dengan baik akan
dipilih sebagai
pemenang setiap
bulan

2. English Speech Perhimpunan Semua Menggalakkan dan


Rasmi setiap murid membina keyakinan
pagi Isnin Semua guru diri murid untuk
bertutur dan
berucap dalam
Bahasa Inggeris di
khalayak ramai.
Setiap pengawas
akan menjadi model

kepada murid yang
lain untuk membuat
pengucapan awam
di samping
membantu
meningkatkan
prestasi murid
dalam Bahasa
Inggeris.
3. Big Book- satu Setiap hari Rabu Semua Untuk menanam
salinan Big Book (English Day) murid minat murid
akan dipamerkan membaca bahan
di English bacaan Bahasa
Corner(satu Inggeris dan
soalan kuiz menguji
pemahaman akan pemahaman
diberikan) mereka dalam
Bahasa Inggeris.
4. English Week 12 Februari 2017 Semua Menarik minat
Competition (Jam 7.40 pagi - murid murid untuk
Level 1 10.00 pagi) menyertai aktiviti
Making a Bahasa Inggeris
Hotdog Book selain
(Year 1) meningkatkan
Making a mask keyakinan
(Year 2) mereka dalam
Write a poem bertutur dan
(Year 3) berkomunikasi
Action Song dalam Bahasa
Inggeris.
Level 2 Membuat
Public Speaking pemilihan
Storytelling peserta terbaik
Spelling untuk mewakili
sekolah dalam
PPKI dan Pra acara bagi
Sekolah Tahap 2 untuk
Making a mask menyertai
pertandingan
(Anggaran Karnival Bahasa
Belanjawan Inggeris
seperti di Peringkat Daerah
Lampiran 1)
LAMPIRAN 1

TAHAP AKTIVITI ANGGARAN PERBELANJAAN JUMLAH


Level 1 & 2 English Level 1
Dialogue/ RM5.00 x 8 orang RM40.00
Conversation
Level 2
RM5.00 x 8 orang RM40.00

Guru
RM12.00 x 10bulan RM120.00
Pelancaran
Banner RM74.00
Bunting RM30.00
Balloons RM10.00

JUMLAH RM314.00
ENGLISH WEEK
Level 1 Making a Johan : RM8.00 RM8.00
Hotdog Book Naib Johan : RM6.00 RM6.00
(Year 1) Ketiga : RM4.00 RM4.00
Pembalut : RM10.00 RM10.00
hadiah

JUMLAH RM28.00
Level 1 Making a mask Johan : RM8.00 RM8.00
(Year 2) Naib Johan : RM6.00 RM6.00
Ketiga : RM4.00 RM4.00
Pembalut : RM10.00 RM10.00
hadiah

JUMLAH RM28.00
Level 1 Write a poem Johan : RM8.00 RM8.00
(Year 3) Naib Johan : RM6.00 RM6.00
Ketiga : RM4.00 RM4.00
Pembalut : RM10.00 RM10.00
hadiah

JUMLAH RM28.00
Level 1 Action Songs Johan : RM8.00x 15 RM120.00
Naib Johan : RM6.00 x15 RM90.00
Ketiga : RM4.00 x 15 RM60.00
Keempat : RM4.00 x15 RM60.00
Beg kertas : RM3.00x 60 murid RM180.00

JUMLAH RM510.00
Level 2 Spelling Johan : RM8.00 RM8.00
Naib Johan : RM6.00 RM6.00
Ketiga : RM4.00 RM4.00
Pembalut : RM10.00 RM10.00
hadiah

JUMLAH RM28.00
Level 2 Public Speaking Johan : RM8.00 RM8.00
Naib Johan : RM6.00 RM6.00
Ketiga : RM4.00 RM4.00
Pembalut : RM10.00 RM10.00
hadiah

JUMLAH RM28.00
Level 2 Storytelling Johan : RM8.00 RM8.00
Naib Johan : RM6.00 RM6.00
Ketiga : RM4.00 RM4.00
Pembalut : RM10.00 RM10.00
hadiah

JUMLAH RM28.00
Prasekolah Making a mask Johan : RM8.00 x 3 RM24.00
PPKI Naib Johan : RM6.00 x 3 RM18.00
Ketiga : RM4.00 x 3 RM12.00
Pembalut : RM10.00 x 9 RM90.00
hadiah

JUMLAH RM144.00
JUMLAH BESAR RM1136.00

KUMPULAN SASARAN
Guru-guru danmurid-murid

PENUTUP
Adalah di harapkansemoga program dapatberjalandenganlancar.

Disediakanoleh, Disemakoleh, Disahkanoleh,

_________________________ __________________________ ______________________________


(AZIZ) (EN. MOHAMED) (EN. ABDULLAH)
Guru Bahasa Inggeris KetuaPanitia Bahasa Inggeris Guru BesarCemerlang