Sie sind auf Seite 1von 3

Chown (Dosya/Dizinlerin sahibinin deitirilmesi)

Bu ilemi sadece sistemde root olan kii yapar. Bir rnek ;

# whoami (Ben kimim?)


root (root muum)
# mkdir /home/devfs/Mehmet (Mehmet adnda dizin oluturuldu)
# chown devfs /home/devfs/Mehmet (sahibini deitirdik)

#compress dosyaad
Sktrma programdr baya eski bir komut.

# cryp normaldosya kriptoludosya


Bu komut ok kullanldr. Aman normal dosyay sakn silmeyin root luunuza gvenmeyin
ifreleri dosyay asla gremeyebilirsiniz.

Cal (calendar)

# cal [ay] [yl] iinde bulunduunuz ayn takvim yapra grntlenir.

Banner (text)
# banner abc
## #### ###
######
###### ### #
######
# # #### ###
eklinde bir yaz yazar (yapana kadar canm ckt J)

Sleep (uyku bekleme anlamndadr)

# sleep n
n parametresi olarak verilen saniye kadar bekle
# wc [-lwc] dosya
satr, kelime ve karakter sayar.
# at [-scm] saat [tarih] komut
verdiiniz saatte komutun almasn salar tarihte koyabilirsiniz.
#mount parametresiz verdiinizde bilgisayarnzdaki srcleri grrsnz harddisk cd-rom gibi
nemli shell deikenleri;

PRNTER : Bir dosyay yazcya gndermek iin kullanlr.


% setenv PRNTER laser

$ set PRNTER=laser
$ export PRNTER

TERM: Kullanlan Terminalin tipini belirler. Ancak bunu kullanmak iin sistem yneticisine
bavurun o size aklamalar yapar.Ben yinede vereyim..

%setenv TERM vt100

$ set TERM=vt100
$ export TERM

MANPATH: Unix komutlar hakknda bilgi almanz salar .Bu deiken tanml deilse
sayfalar /usr/man dizininde arar..

En sevdiim blme geldik !.. nk ilerde Kabuk programlamada kullancaz..

V nam dier Visual Editor


Tm unix trlerinde standart olduu iin bu editrden bahsetmek istedim

# vi dosyaad (yeni dosya oluturur.)


dosyay oluturduktan sonra esc tuuna basn sonrada i (insert) yanl anlalmasn klavyeledeki
(i) tuuna basn ve sol altta NSERT yazdna dikkat edin

sonra komutlar veya herhangi biey yazdktan sonra : (iki nokta srt srta) bastktan sonra wq
yazn :wq w(write) q (quit) anlamndadr..
vi iinde metin bloklama gibi zellikler war bunlar kendiniz halledebilirsiniz. Vi baatrken
kullanlabilecek komutlar unlardr.
# vi +100 efe.mail (efe.mail dosyasn a ve imlei 100 nc satra gtr)
# vi + devfs.l (devfs dosyasn a ve imlei son satra gtr )
# vi +/ efe devfs.l (devfs.l dosyasn a ve imlei efe geen ilk satra gtr.)

path ve PATH
nceki dokmanmda unix in byk kk harf duyarls olduunu sylemitim. Ama ikiside
ayn ilevi grr.Bu komut verildiinde komutu oluturan program dosyasnn hangi dizinlerde
aranacan belirlersiniz.

% set path= ( /bin /usr/bin ~/bin . )

$ PATH=/bin :/usr/bin : ~/bin: . bu komutla aranacak dosya ilk nce bin sonra usr/bin sonra
home enson olarakda alma dizinin de aranr..

Kabuk programlama (Shell Programming)


Hemen bir rnekler konuya giri yapaym

df
cd ~
/usr/bin/rm *tmp
cd proglar
/usr/bin/rm *.o
cd ..
/usr/bin/rm core
df
bu dosyay vi editr ile yazp kaydedin ve ismini silici (eraser) koyun.
imdi bu bizim ne iimize yaryo biraz aaym ilk bataki df komutu disklerin ne kadar
kullanldn gsteren komuttur (Disk free) cd ~ komutu ise kullancnn home satrna gemek
iin kullandk. /usr/bin/rm *tmp tmp ile biten dosyalar sildik (ms-dos a hi benzemiyor deimli
ilk bata banada garip geliyodu) cd proglar komutu ile proglar dizinine getik sonraki komutta
ise .o object dosyalar silindi /usr/bin/rm core hatal azlm programlar, programlar hatal olarak
kullandmzdan dolay oluacak core dosyasn sildik. Ve df komutunu gene altrdk neden??
Diskimizde ne kadar yer aldn renmek iin..

imdide bir kabuk program yazaym sizin iin Internet ten zel olarak buldum ;

# !/bin/csh
# ornek bir kabuk program
#
set w (who I grep $argv[1])
if ($#w == 0) then
echo $argv[1] online deil.. mail gnderebilirsin
mail $argv[1]
else echo $argv[1] kullanc online.. konuma balatlyor
talk $argv[1]
endif

te ilk programmz arkadamz online ise bizi o grtrecek yoksa mail atcaz. bunun gibi bir
ok rnek mevcut aratrma yapabilirsiniz.