Sie sind auf Seite 1von 52

1842 Schematismus

1904 Census of the Colony of the Cape of Good Hope


Abdulah kaljic;Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku
Acta Franciscana Hercegovinae
Adem Handic;Izgradnja lada kod Novog na Savi u XVI vijeku
Adem Handic;Konfesionalni sastav BiH
Adem Handic;Nekoliko vijesti o Arbanasima na Kosovu i Metohiji sredinom XV vijeka
Adem Handic;O islamizaciji u sjeveroistocnoj Bosni
Adem Handic;O progonu Hamzevija u sjeveroistocnoj Bosni 1582 godine
Adem Handic;Opirni popis Bosanskog sandzaka iz 1604 godine
Adem Handic;Studije o Bosni
Adem Handic;Tuzla i njena okolina u XVI vijeku
Adem Handic;Zvornik
Aengus Ward;History and Chronicles in Late Medieval Iberia
Agneza Szabo;Sudjelovanje Prve banske pukovnije u sredinjim institucijama u
Zagrebu za ilirskog pokreta
Ahmed Alicic;Cifluci Husein kapetana Gradacevica
Ahmed Alicic;Litica pod turskom vlacu
Ahmed Alicic;Nahija Drenica pod turskom upravom
Ahmed Alicic;Opirni katastarski popis za oblast Hercegovu iz 1585 godine
Ahmed Alicic;Poimenicni popis sandaka vilajeta Hercergovina
Ahmed Alicic;Popis bosanske vojske pred bitku na Mohacu
Ahmed Alicic;Popis terzija, curcija i cebedija u Mostaru iz 1755 godine
Ahmed Alicic;Prilog izucavanju istorije Ljubukog i okolice u XV i XVI stoljecu
Ahmed Alicic;Privredna i konfesionalna struktura stanovnitva u Hercegovini krajem
XVI stoljeca
Ahmed Alicic;Sumarni popis sandaka Bosna iz 1469 godine
Ahmed Alicic;Turski katastarski popisi nekih podrucja zapadne Srbije
Ahmet Biber;Bjelimici
Ahmet Burek;Livanjska prezimena
Ahmet Omerhodic;Derventa i okolina
Aladin Husic;Demografske prilike u srednjodalmatinskom zaledu pocetkom 16. stoljeca
Aladin Husic;Neke karakteristike prihvatanja islama u bosanskom sandaku pocetkom
16. stoljeca
Aladin Husic;Teanj u XVI stoljecu
Aladin Husic;Vojne prilike u splitskozadarskom zaledu u 16. stoljecu
Albert Ramaj;Burime dhe dshmi
Albino Sencic;Popis pucanstva upe Mocenice iz 1801
Aleksa Ivic;Dolazak Uskoka u umberak
Aleksa Ivic;Doseljavanje Srba u Slavoniju
Aleksa Ivic;Istorija Srba u Ugarskoj
Aleksa Ivic;O prvoj srpskoj seobi u umberak
Aleksa Ivic;O srpskom i hrvatskom imenu
Aleksa Ivic;Prilozi za povijest Hrvatske i Slavonije u XVI i XVII vijeku
Aleksa Ivic;Rumelijski vilajet u godini 1838
Aleksa Ivic;Seoba Srba u Kranjsku
Aleksa Ivic;Spomenici Srba u Ugarskoj, Hrvatskoj i Slavoniji
Aleksandar Backo;Krupa i Golubic u Dalmaciji
Aleksandar Backo;Maleevci
Aleksandar Backo;Porodice dalmatinskih Srba
Aleksandar Belic;Dijalekti june i istocne Srbije
Aleksandar Belic;O srpskim ili hrvatskim dijalektima
Aleksandar Krstic;Iz istorije srednjovekovnih naselja jugozapadnog Banata
Aleksandar Krstic;Seoska naselja u Podunavlju i Posavini
Aleksandar Loma;Sloveni i Albanci do XII veka u svetlu onomastike
Aleksandar Loma;Sloveni i Albanci do XII veka u svetlu toponomastike
Aleksandar Matkovski;Filurija
Aleksandar Mladenovic;Povelje i pisma despota Stefana
Aleksandar Ribicic;Podaca
Aleksandar Solovjev;Nestanak bogumilstva i islamizacija Bosne
Aleksandar Stankovic;Monografija Banatske klisure
Aleksandar Stojanovski;Debarska oblast u ezdesetim godinama XV veka
Aleksandar urdev;Bela Crkva
Aleksandra Vuletic;Stanovnitvo apca 1819 godine
Aleksej Petrov;Prspevky k historick demografii Slovenska
Alena Fazinic;Neki podaci o stanovnicima grada Korcule
Alexander Buczynski;Rimokatolicka i Pravoslavna crkva u Vojnoj Krajini
Alexandr Gjurov;Bolgr beteleplok Baranya Megyben
Alica Wertheimer Balentic;Stanovnitvo Vukovara i vukovarskog kraja
Alija Bejtic;Banja Luka pod turskom vladavinom
Alija Bejtic;Kneina
Alija Bejtic;Nova Kasaba u Jadru
Alija Bejtic;Povijest i umjetnost Foce na Drini
Alija Bejtic;Rudo
Alija Dogovic;Onomastika Decana i okolnih sela
Alija Dogovic;Onomastika Gore
Alija Dogovic;Onomastika severoistocnih ogranaka Prokletija
Alija Dogovic;Onomastika akovice i susednih sela
Alija Galijaevic;Na tragovima teanjske prolosti
Alija Galijaevic;Teanjske zanatlije i trgovci
Alija Hamzic;Koraj
Alija Nametak;Kulturni spomenici turskog perioda u BiH
Alija Piric;Dubravski leksikon
Alija Suljic;Stanovnitvo i naselja opcine Srebrenica
Alija Uzunovic i Nusret Banjanovic;Kozluk
Alojz Buljan;Hrvatske rtve ratova na podrucju kotara Kljuc
Alojz tokovic;Crnogorci katolici naseljeni u Istru tijekom XVI i XVII stoljeca
Alojz tokovic;Jesu li vodnjanski Patrovici Crnogorci katolici
Alojz tokovic;Osnivanje grcko-pravoslavne parohije svetog Spiridona u Peroju 1784
godine
Alojzije Raguin;Punat
Ambrozije Benkovic;Gorice u Posavini
Ambrozije Benkovic;Katolicke upe Bosne i Hercegovine
Ambrozije Benkovic;Najstarije obitelji upanje, Bonjaka i titara
Ambrozije Benkovic;Tuzlansko podrucje negda i sada
Amos Rube Filipi;Biogradsko vransko primorje
Amos Rube Filipi;Saljske crkve i kratka povijest Sali
Ana Tomljenovic;Smiljan i okolica
Anali Gazi Husrev begove biblioteke
Ananije Simonovic;Jasenova i Jasenovci
Ananije Simonovic;Osreci
Andela Francic;Medimurska prezimena
Andela Majdi;Jurjevac u prolosti i sadanjosti
Andelko Barun;Najstarija upa u livanjskom kraju
Andelko Kocak;Remetinec i Otrice
Andelko Kocak;upa Madarevo
Andelo Mijatovic;Problem nestanka Crkve Bosanske u poratnoj historiografiji
Andre Jutronic;Najstarija sacuvana knjiga rodenih Sutivana
Andre Jutronic;Naselja i kretanje stanovnitva u Poljicama
Andre Jutronic;Naselja i porijeklo stanovnitva na otoku Bracu
Andre Jutronic;Naseljavanje Poljicana i drugih Dinaraca na Brac
Andre Jutronic;O stanovnitvu i naseljima srednjodalmatinskih ostrva
Andre Jutronic;Stara raseljena naselja i nova naselja na istoku Braca
Andrija Bognar;Stanovnitvo Baranje
Andrija Jovicevic;Crnogorsko Primorje i Krajina
Andrija Jovicevic;Malesija
Andrija Jovicevic;Zeta i Ljekopolje
Andrija Luburic;Drobnjaci
Andrija Luburic;Prilog za ispitivanje Mataruga
Andrija Lukinovic;Gornji Bogicevci
Andrija Lukinovic;Gorski arhidakonat
Andrija Lukinovic;Suhopolje
Andrija Lukinovic;ibenska biskupija u izvjetajima Ad Limina u 17 i 18 stoljecu
Andrija Lukinovic;upa Margecan
Andrija Nikic;Katolici u Sarajevu do 1918
Andrija Nikic;Katolici u Vareu
Andrija Nikic;Klobucka rodoslovlja
Andrija Nikic;Oslobodenje Imotske krajine od Turaka
Andrija Nikic;Osnivanje Apostolskog vikarijata u Hercegovini
Andrija Nikic;Podaci iz izvjetaja Don Mate Bakotica
Andrija Nikic;Regesta franjevackog arhiva u Mostaru
Andrija Zirdum;Franjevacka upa u Slavonskom Brodu do 1754
Andrija Zirdum;Franjevacki samostan Skakava
Andrija Zirdum;Najstarije matice upe Komuina
Andrija Zirdum;Plehan
Andrija Zirdum;Poceci naselja i stanovnitvo brodskog i gradikog kraja
Andrija Zirdum;Selide granice i pokuaji naseljavanja Bosanske Posavine
Andrija Zirdum;Ulice nekada i sada
Andrs Babics;A kamarai igazgats Pcs vrosban
Andrs Babics;Szzadi rbri viszonyok a Drdai uradalomban
Andrs Borosy;PestPilisSolt vrmegye 1728. vi regnicolris sszersa
Andrs Kubinyi;A Magyar Kirlysg npessge a 15. szzad vgn
Andrs Rozs;Kopcs kzsg rbri panaszai a 19 szzad elso felben
Andr Mazon;Documents contes et chansons Slaves de l'Albanie du sud
Anita Sujoldic;Jezik i porijeklo stanovnika slavenskih naseobina u pokrajini
Molise
Ankica Cila impraga;Antroponimija i toponimija Promine
Ankica Cila impraga;Obiteljski nadimci u Promini
Antal Hegedus;A bcskai s szermsgi katolikus npoktats a XVIII. szzadban
Antal Velics;Magyarorszgi trk kincstri defterek
Ante Birin;ibenski biljenici;Petar pokojnoga Ivana
Ante Birin;ibenski biljenici Indricus de Indricis
Ante Figuric;Trebinje nekada i danas
Ante Goluic;Medusobna zaduivanja stanovnika Slanskog primorja i Hercegovine
Ante Ivankovic;Dicmo
Ante Ivankovic;Dobranje
Ante Ivankovic;Duvanjska prezimena
Ante Ivankovic;Lecevica
Ante Ivankovic;Muc
Ante Ivankovic;Podbablje
Ante Ivankovic;Podrijetlo hrvatskih rodova opcine Otok na Cetini
Ante Ivankovic;Podrijetlo hrvatskih rodova u Turjacima pokraj Sinja
Ante Ivankovic;Podrijetlo hrvatskih rodova vrlickog podrucja
Ante Ivankovic;Prezimena opcine Dugopolje
Ante Ivankovic;Prezimena upe Ricice
Ante Ivankovic;Vinjani
Ante Juric Arambaic;Kijevo
Ante Konstantin Matas;Potravlje
Ante Milinovic;Srpski zlocini nad Hrvatima i Muslimanima u Bosanskoj Posavini i
sjeverozapadnoj Bosni 1991-1995
Ante Nazor;Maticna knjiga vjencanih upe Jesenice 1736-1830
Ante Orlovac;Stara Rijeka
Ante Orlovac;Stoljece i pol upe Obljaj
Ante Orlovac;upa Sv. Ante u Prnjavoru
Ante Sekulic;Backi Hrvati
Ante Sekulic;Brod na Kupi i njegova upa
Ante Sekulic;Drevni Bac
Ante Sekulic;Hrvatski backi mjestopisi
Ante Sekulic;Hrvatski baranjski mjestopisi
Ante Sekulic;Hrvatski srijemski mjestopisi
Ante Sekulic;Narodni ivot i obicaji backih Bunjevaca
Ante Sekulic;Osobna imena prezimena i nadimci backih Hrvata
Ante Sekulic;Prilozi za povijest naselja i upe Lic
Ante Ujevic;Imotska Krajina
Ante Ukic;Povijesna demografija Srime
Ante Ukic;Stanovnitvo i obitelji otoka Prvica
Ante kegro;Brotnjom od Pretpovijesti do Srednjeg Vijeka
Ante kegro;Hrvatsko pucanstvo sredinjeg i sjevernog Uskoplja
Ante kegro;Kanonski pohod biskupa fra Augustina Miletica
Ante kegro;Kuga u gornjevrbakom kraju
Ante kegro;Kuga, boginje, kolera, ubojstva
Ante kegro;Maticne knjige umrlih uskopaljskih upa
Ante kegro;erijatska vjencanja katolika
Ante upuk;Anagraf upe ibenskog Varoa iz 1828 godine
Ante upuk;Liber baptizatorum (1581-1590) upe ibenik
Ante upuk;Marginalije o ibeniku, njegovu stanovnitvu i antroponimima u
devetnaestom stoljecu
Ante upuk;Matrikula bratovtine Blaene Marije u ibenskom Varou iz godine 1452
Ante upuk;Matrikula bratovtine Svete Marije u ibeniku iz 1437 godine
Ante upuk;Najstarija matica ibenskog predgrada Dolac
Ante upuk;ibenski onomastikon nakon kuge 1649
Anthony Kaldellis;Procopius of Caesarea
Anto Augustinovic;Povijest katolicke crkve u Bosni i Hercegovini
Anto Baotic;Prilog toponomastici i porijeklu stanovnitva u Posavini
Anto Ivic;Pucanstvo duvanjske upe
Anto Jelic;Rama pod turskom upravom
Anto Kovacic;Katolici u kotorvarokom kraju
Anto Orlovac;Oko fra Vidova Bunara
Anto Orlovac;Propast, procvat, obnova
Anto Orlovac;Ugasle upe Banjalucke nadbiskupije
Anto oljic;Fra Pavao Vuckovic
Anton Minkov;Conversion to Islam in the Balkans
Anton Trstenjak;Slovenci v omodski upaniji na Ogerskom
Antonije Lazic;Etnicke promene u Homolju i Zvidu
Antonije Lazic;Naseljavanje i razvitak naselja u srednjem i gornjem Peku
Antonije Lazic;Seoska naselja u Homolju
Antun Bonjakovic; Novak i Bapska godine 1767
Antun Buric;Povijesna antroponimija Gorskog Kotara
Antun Devic;Jarmina
Antun Devic;Razni fondovi Kongregacije za irenje vjere
Antun Devic;Slakovci
Antun Devic;Spisi generalnih sjednica Kongregacije za irenje vjere
Antun Devic;upa Bapska
Antun Devic;upa Beka i Maradik
Antun Devic;upa Bucje
Antun Devic;upa Lipovac
Antun Devic;upa Vuka
Antun Goluic;Rodovi Slanskog Primorja
Antun Herljevic;Ravna Gora
Antun Herman;Povijest upe u Meduricu
Antun Jurica i Nenad Vekaric;Lastovski rodovi
Antun Lovric;Moja Batrina
Antun ojat;Kajkavci ikavci kraj Sutle
Antun ramek;Sveti Ivan abno i okolica
Arheoloki leksikon BiH
Arhivski vjesnik
Arijana Kolak;Glagoljska maticna knjiga krtenih upe Dobrinj na otoku Krku
Arne Christensen;Cassiodorus Jordanes
Arsen Duplancic;Pucanstvo splitskih pregrada Lucca i Manua u drugoj polovici XVII
stoljeca
Arthur Miller;An Enemy of the People
Asim Peco;Govori Hercegovine i zapadne Bosne
Asim Peco;Govori istocne i centralne Hercegovine
Asim Peco;Govori zapadne Hercegovine
Asim Peco;Ikavskocakavski govori zapadne Bosne
Asim Peco;Neki problemi ikavskocakavskih govora zapadne Bosne
Atanasije Uroevic;Etnicki procesi na Kosovu tokom turske vladavine
Atanasije Uroevic;Gnjilane
Atanasije Uroevic;Gornja Morava i Izmornik
Atanasije Uroevic;Janjevo
Atanasije Uroevic;Kosovo
Atanasije Uroevic;Kumanovo
Atanasije Uroevic;Novobrdska Kriva Reka
Atanasije Uroevic;O Kosovu
Augustin Kristic;Kulturnoprivredni dokumenti Hrvata katolika Bosne
Augustin Kristic;Spomenica upe Stup
Augustin Krolo;upa Otok kod Sinja
Avdo Suceska;O nastanku cifluka u naim zemljama
Avdo Suceska;O poloaju Poljica u osmanskoj dravi
Avdo Suceska;Popis cifluka u rogatickom kadiluku
Azra Gado Kasumovic;Stolac u osmanskom periodu
Bahtijar Kryeziu;Onomastika e Hashanis
Bajro Agovic;Damije u Crnoj Gori
Bare Poparic;Tuna povijest hercegove zemlje
Bazilije Pandic;De dioecesi Tribuniensi et Mercanensi
Batina sjeveroistocne Bosne
Batinar
Behija Zlatar;O Malkocima
Behija Zlatar;O nekim muslimanskim feudalnim porodicama u Bosni u XV i XVI stoljecu
Bela Tonkovic;Suboticko pucanstvo u XVII stoljecu
Benedict Anderson;Imagined Communities
Benedikta Zelic Bucan;Bosancica u srednjoj Dalmaciji
Benedikta Zelic Bucan;Obiteljska prezimena u Poljicama 1725. godine
Benedikta Zelic Bucan;Popis pucanstva Splitske nadbiskupije 1725 godine
Beogradski istorijski glasnik
Bernard Stulli;Gospodarsko drutvene i politicke prilike u Cetinskoj krajini
sredinom XVIII stoljeca
Bernard Stulli;idovi u Dubrovniku
Bernardin Unyi;okci, Bunjevci i bosanski franjevci
Bertalan Andrsfalvy;Nyugat-baranyai nmet telepesek trtneti-nprajzi krdsei a
levltri forrsok tkrben
Biljana Sikimic;Banjai iz Sonte
Biljana Sikimic;Banjai na Balkanu
Biljana Sikimic;Bunjevci
Biljana Sikimic;Cerkezi na Kosovu
Biljana Sikimic;Enklava Priluje
Biljana Sikimic;Latinsko Kosovo
Biljana Sikimic;Srbi i Banjai u madarskoj Baranji
Blagoje Pavlovic;Leposavic
Blagoje Radunovic;Goradevac
Blagoje Tunguz;Kalinovacko Zagorje
Blagoje Tunguz;Uloki Borac
Blanka Matkovic;Dugopoljski rtvoslov
Bla Juriic;Glagoljski spomenici otoka Vrgade
Bogdan Lalevic;Vasojevici u crnogorskoj i turskoj granici
Bogdan Lastavica;Korenicki govor
Bogoljub Petkovic;Jedan dokumenat o broju katolika u Peteru
Bogumil Bonjak;Slovenci u Gorickoj i Trstu
Bogumil Hrabak;Arbanasi katolici i Prizrenska liga
Bogumil Hrabak;Napadi senjskih uskoka na Zaablje, Popovo i Trebinje
Bogumil Hrabak;Naseljavanje hercegovackih i bosanskih Vlaha u Dalmatinsku Zagoru
Bogumil Hrabak;Ridani
Bogumil Hrabak;Trebinje Popovo i Donja Neretva za vreme Morejskog rata
Bogumil Hrabak;Turske provale i osvajanja na podrucju dananje sjeverne Dalmacije
do sredine XVI stoljeca
Bogumil Hrabak;Uskocke akcije krajinika na ucu Neretve
Bogumil Hrabak;Vlasi u porecju Zapadne Morave
Bogumil Hrabak;Vlaka i uskocka kretanja u severnoj Dalmaciji u XVI stolecu
Bogumil Hrabak;Zemljine parcele
Bojan Aleksov;Poturica gori od Turcina
Bojko Bojovic;Metohija
Bojko Bojovic;Naselje urakovac u Metohiji
Bono Benic;Ljetopis sutjekog samostana
Boris Golec;Nedokocana kroatizacija delov vzhodne Slovenije
Boris Nilevic;Sprska pravoslavna crkva u BiH do obnove Pecke patrijarije
Boris Stojkovski;Subotica pod osmanskom upravom
Borislav Babic;Mala Socanica
Borislav Jankulov;Pregled kolonizacije Vojvodine u XVIII i XIX veku
Borislav Puljic;Mahale grada Mostara
Borislav ukic;Vodicevo
Borivoje Drobnjakovic;Kolari
Borivoje Drobnjakovic;Kragujevac
Borivoje Drobnjakovic;Vareice u Jasenici
Borivoje Drobnjakovic;Varoica Ljig
Borivoje Milojevic;Kupreko Vukovsko Ravno i Glamocko polje
Borivoje Milojevic;O privredi i naseljima u dolinama Cetine i Krke
Borivoje Milojevic;Ohridska kotlina
Borivoje Milojevic;Prirodnogeografska i antropogeografska promatranja o dolinama
Bregalnice i Pcinje
Borivoje Tadic;Tadici
Borna Fuerst Bjeli;New 18th Century Venetian Border in Croatia
Boyan Guizelev;Albanci v istocnite Balkani
Boko Desnica;Glagolske matice u Novigradu
Boko Desnica;Istorija kotarskih uskoka
Boko Desnica;Licnosti i prilike iz prolosti Primorja
Boko Desnica;Stojan Jankovic i uskocka Dalmacija
Boko Peric;Puste Dubrave
Boe Mimica;Omika Krajina, Poljica, Makarsko primorje
Boidar Finka;Cakavsko narjecje
Boidar Finka;Novigradska madrikula skule Blaene Divice Marije
Boidar Finka;O cakavskom dijalektu gradicanskih Hrvata
Boidar Kljajevic;Stanovnitvo pljevaljskoga kraja
Boidar Milic Krivodoljanin;Ekonomski razvitak porodica u selu Niicima
Boidar ekularac;Dukljansko-zetske povelje
Boidar ekularac;Patrovske isprave
Boidar ekularac;Vranjinske povelje
Bram Stoker;Dracula
Branimir Brgles;Toponimija na podrucju Susedgradskog vlastelinstva u
srednjovjekovnim i ranonovovjekovnim izvorima
Branimir Brgle;Povijesne potvde antroponimije brdoveckog Prigorja
Branimir Dakic;Resavica
Branimir Garicevic;Arheoloka zapaanja i epigraficke biljeke Ivana Lovrica
Branimir Guic;Mljet
Branimir Guic;Starohrvatsko naseljenje Ravnih Kotara
Branimir Rusic;Prespa
Branislav Bukurov;Ada
Branislav Bukurov;Naselja u Potisju
Branislav Bukurov;Poreklo stanovnitva Vojvodine
Branislav Bukurov;Posleratne migracije u severozapadnom Potisju
Branislav Koncarevic;Knjiga o Erveniku i Bukovici
Branislav Rusic;Beleke o najnovijim naseljenicima iz Makedonije u sedam sela
vrackog dela Banata
Branislav Rusic;Malesija
Branislav Rusic;Pitanje Zakamena
Branislav Rusic;Polje Debarsko
Branislav Rusic;upa Debarska
Branislav udev;Turska vlast u Crnoj Gori
Branislav urdev;Defteri za crnogorski sandak
Branislav urdev;Dva deftera Crne Gore
Branislav urdev;O vlakim starjeinama pod turskom upravom
Branislav urdev;Postanak i razvitak brskih, crnogorskih i hercegovackih plemena
Branko Bokan;Sanski Most
Branko Colovic;Sakralna batina dalmatinskih Srba
Branko Cupurdija;Porodica kolonista u Bajmoku
Branko Peric;Cecava
Branko Perunicic ;Grad Valjevo i njegovo upravno podrucje 1815-1915
Branko Perunicic;Dravni popis u Gornjoj Resavi 1863
Branko Perunicic;Dva neobjavljena spiska crnogorski porodica naseljenih u Toplici
1886 godine
Branko Perunicic;Grad Paracin
Branko Perunicic;Popis itelja i njihove imovine u apcu 1862 godine
Branko ujovic;Vracevic
Bruce McGowan;Sirem Sancagi Mufassal Tahrir Defteri
Bruno Ljubez;Katolicka crkva u jajackom kraju
Bruno Pezo;Fra Stjepan Vrljic
Bruno Pezo;upa Svetog Mihovila Proloac
Bujor Surdu;Aspecte privitoare la situatia Banatului n 1743
Cadastre National De l'Istrie
Carlo Federico Bianchi;Zara Cristiana
Carlo Ginzburg;The Cheese and the Worms
Carolin Leutloff Grandits;Claiming Ownership in Postwar Croatia
Castilia Manea Grgin;Povijest karaevskih Hrvata u rumunjskom Banatu
Castilia Manea Grgin;Prilog poznavanju vjerske povijesti karaevskih Hrvata u ranom
novom vijeku
Catena Mundi
Catherine Bracewell;Senjski uskoci
Cecilija Markovic;Sjecanje na Kukujevce
Cedomir Bulajic;Vilusi
Christian Raffensperger;Reimagining Europe
Christina Kramer;Macedonian Dialect of Vrbnik
Ciro Truhelka;Srednjovjecni spomenici bosanske Hrvatske
Claus Heinrich Gattermann;Die Baranya in den Jahren 1686 bis 1713
Conspectus almae Dioecesis Quinque-Ecclesiensis pro anno 1832
Conspectus almae Dioecesis Quinque-Ecclesiensis pro anno 1839
Crkva na kamenu
Cvetko Kostic;Bor i okolina
Cvjetko Rihtman;Etnografska grada
Dalibor Brozovic;O problemu ijekavskocakavskog dijalekta
Dalibor Elezovic;Vojnuci Novopazarskog kadiluka prema turskom popisu iz 1604 godine
Damir Josipovic;umberk, meja etnicnost, veroizpoved, rodnost in migracije
prebivalstva
Damir Maga;Otok Sestrunj
Damjan Peut;Etnicka i konfesionalna podjela nakon oslobadanja Like od Turaka
Dana Caciur;Considerations regarding the Morlachs migrations from Dalmatia to
Istria
Dane Rajcevic;Monografija Divosela
Danica Boic Buzancic;Prilog poznavanju stanovnitva i antroponima mucko-lecevacke
Zagore
Danica Boic Buancic;Anagraf podrucja Splita s otocima i distrikta Klisa iz 1802
godine
Danica Boic Buancic;Higijenske i zdravstvene prilike u Dalmaciji
Danica Boic Buancic;Prilog poznavanju gradana i pucana u Splitu pocetkom XVI
stoljeca
Danica Boic Buancic;Prilog poznavanju stanovnitva Splita u XVIII stoljecu
Daniela Jurcic Cargo;Gospodarski razvoj Lupoglavskega gospostva v XVI stoletju
Daniela Katunar;Istrorumunji
Danijel Dino;Becomin Slav, Becoming Croat
Danilo Klen;Urbar Pazinske grofovije
Danilo Klen;Urbar i urbarski popisi Lupoglava
Danilo Maric;Marici u Hercegovini
Danilo Stijovic;Onomastika Suve Reke i okolnih sela
Danilo Stijovic;Onomastika dela severne Metohije
Danko Vlaic;Prolost Podstrane
Daria Jadrekic;Istrorumunji i istrorumunjski
Darinka Zecevic;Aleksandrovo
Darinka Zecevic;Blace
David Prodan;Urbariile Tarii Fagarasului
Davor Frankulin Trava;Prezimena stanovnika grada i otoka Raba
Davor Gaurina;Drni pod vlacu Venecije
Davor Gaurina;Miljevci
Davor Jelavic;Jelavici
Delimir Stiovic;Brezova pod Mucnjem
Desanka Bojanic;O Novobrdskoj gospotiji
Desanka Kovacevic;Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni
Desanka Kovacevic Kojic;Gradska naselja srednjovjekovne bosanske drave
Desanka Kovacevic Kojic;Gradski ivot u Srbiji i Bosni
Desanka Ludvik;Banja Luka
Desanka Uroevic;Bijeljina
Desimir Drobac;Optina Novi Grad kroz istoriju
Die Deutschen in Syrmien, Slawonien, Kroetien und Bosnien
Die Territorialverwaltung im oestlichen Teil der europaeischen Tuerkei vom Berliner
Kongress (1878) bis zu den Balkankriegen (191213)
Dijana Curkovic;Govor Bitelica
Dijana Korac;Franjevci i njihovi samostani u Humu
Dijana Korac;Vjera u Humskoj zemlji
Dijana Korac;Vjerske prilike na podrucju knezova Jurjevica
Dimitrije Duan Balac;Istorijska prava srpskog naroda na krajeve Dalmaciju, Krbavu,
Liku, Gorski Kotar, umberak, Kordun, Bani
Dimitrije Ruvarac;Mitropolija Beogradska oko 1735
Dimitrije Ruvarac;Opis srpskih frukogorskih manastira 1753 godine
Dimitrije Ruvarac;Srpska mitropolija karlovacka sredinom XVIII veka
Dinko Davidov;Gornja zemlja
Dinko Davidov;Spomenici Budimske eparhije
Dino Mujadevic;Rad Josipa Matasovica na objavljivanju i analizi osmanskoturske
grade fojnickog samostana
Domagoj Sremic;upa Martinska Ves
Domagoj Vidovic;Antroponimija i toponimija Zaablja
Domagoj Vidovic;Dobranjska prezimena i nadimci
Domagoj Vidovic;Gradacka toponimija
Domagoj Vidovic;Gradacki rodovi
Domagoj Vidovic;Iz metkovske ojkonimije
Domagoj Vidovic;Metkovska prezimena
Domagoj Vidovic;Metkovski glasnik
Domagoj Vidovic;Metkovsko stanovnitvo u doba Pavlinovica
Domagoj Vidovic;Nacrt za vidonjsku antroponimiju
Domagoj Vidovic;Naglasci u govorima i toponimiji Zaablja i Popova
Domagoj Vidovic;Obiteljski nadimci u Pucicima na otoku Bracu
Domagoj Vidovic;Osvrt na neumsku toponimiju
Domagoj Vidovic;Pogled u metkovski prezimenski sustav
Domagoj Vidovic;Postanje dubravskih i hraanjskih prezimena
Domagoj Vidovic;Pregled toponimije zapadnog dijela Popova
Domagoj Vidovic;Prezimena istocnoga dijela otoka Braca
Domagoj Vidovic;Prezimena sela Vid u Neretvanskoj krajini
Domagoj Vidovic;Prilog proucavanju odraza svetackog imena Ivan u hrvatskoj
antroponimiji
Domagoj Vidovic;Prilog proucavanju odraza svetackog imena Juraj u hrvatskoj
antroponimiji
Domagoj Vidovic;Razvoj hrvatskog sustava osobnih imena u istocnoj Hercegovini
Domagoj Vidovic;Slivanjska naselja i prezimena
Domagoj Vidovic;Stanovnitvo sela Vid
Domagoj Vidovic;Stariji pravoslavni rodovi u Metkovicu
Domagoj Vidovic;Toponimi sela Zvirovici
Domagoj Vidovic;Toponimija sela Dubljani u Popovu
Domagoj Vidovic;Toponimija sela Kotezi
Domagoj Vidovic;Toponimija sela Orahovi Do u Popovu
Domagoj Vidovic;Toponimija sela Trncina u Popovu
Domagoj Vidovic;Toponimija sela Zavala, Golubinac, Belenici i Kijev Do u Popovu
Domagoj Vidovic;Zavicaj i podrijetlo Rudera Bokovica
Dominik Mandic; Chroati catholici Bosnae et Hercegovinae in descriptionibus annis
1743 et 1768
Dragan Markovina;Bukovica u mletackoj demografskoj i vjerskoj politici XVIII
stoljeca
Dragan Obradovic;Antropogeografska istraivanja severnobanatskog sela Bocara
Dragan Qukiq;Kosova
Dragan Rodic;Reka Unac
Dragan Vujaklija;Conoplja
Dragana Amedoski;Dva popisa zemunske nahije
Dragana Amedoski;Popis dizje vilajeta Bovan
Dragana Amedoski;Zemun i zemunska nahija u XVI veku
Dragana Kujovic;Iseljavanje muslimana iz Crne Gore
Dragana Radojicic;Neki podaci o migracijama iz Crne Gore na Kosovo i Metohiju
pocetkom XX vijeka
Dragana Spasic uric;Spomenica Kostolacke parohije
Dragana Stojkovic;Naselja i stanovnitvo optine Pirot
Dragica Gataric;Dujakovci
Dragica Gataric;Gornje Ratkovo
Dragica Gataric;Krupa na Vrbasu
Dragica Gataric;Prostorno-demografske promene u mrei naselja Zmijanja
Dragica Gataric;Radmanici
Dragica Gataric;Raseljena i delomicno raseljena naselja na teritoriji Zmijanja
Dragica Gataric;Zelenci
Dragia Lapcevic;Beleke o poreklu stanovnitva u severozapadnoj Srbiji
Dragia Vucic;trbac
Drago Brajdic;Brajdic selo
Drago Brajdic;Rakovacki rodovi
Drago Roksandic;Bune u Senju i Primorskoj krajini
Drago Roksandic;Dinarski Vlasi-Morlaci od XIV do XVI stoljeca
Drago Roksandic;O popisu umberackih uskoka 1551 godine
Drago Roksandic;Prva banska regimenta u prvoj polovini XIX stoljeca
Drago Roksandic;Srbi u Hrvatskoj
Drago Roksandic;Triplex Confinum
Drago Roksandic;Vojna Hrvatska
Dragoljub Koricanac;Nadibar
Dragoljub Milanovic;Batocina
Dragoljub Milanovic;Lapovo
Dragoljub Milanovic;Stagari
Dragoljub Petrovic;Govor Banije i Korduna
Dragoljub Petrovic;O govoru Brocanca
Dragoljub Petrovic;O govoru Zmijanja
Dragoljub Petrovic;Prilog poznavanju muslimanskih govora zapadne Bosne
Dragoljub Simonovic;Zaplanje
Dragoslav Antonijevic;Aleksinacko Pomoravlje
Dragutin Feletar;Legrad
Dragutin Mirkovic;Govor Ceha u Slavoniji
Dragutin Pavlicevic;Krbavska bitka i njezine poslijedice
Dragutin Pavlicevic;Moravski Hrvati
Dubravka Boic Bogovic;Katolicka crkva u junoj Baranji u 18. stoljecu
Dubravka Boic Bogovic;Rodenje brak i smrt
Dubravka Boic Bogovic;Struktura stanovnitva Srijema prema vjeroispovijesti u
drugoj polovici XVIII i pocetkom XIX stoljeca na osnovu podataka kanonskih
vizitacija
Dubravko Lovrenovic;Fojnicki Grbovnik
Dubravko Lovrenovic;Na klizitu povijesti
Duhomir Cvetkovic;Velika Motanica
Duan Drljaca;Kolonizacija i ivot Poljaka u jugoslovenskim zemljama
Duan Drljaca;Poljaci u Derventi i okolini
Duan Drljaca;Prilog proucavanju imena Madar u sjeverozapadnoj Bosni
Duan Karanjac;Srpska konfesionalna kola u Livnu
Duan Kaic;Manastir Krupa
Duan Kaic;Otpor marcanskoj uniji
Duan Kaic;Srbi i Pravoslavlje u Slavoniji i Sjevernoj Hrvatskoj
Duan Kaic;Srpska naselja i crkve u sjevernoj Hrvatskoj i Slavoniji
Duan Kaic;Sveti grobovi pravoslavnih ibencana
Duan Kos;Bela Krajina v poznem srednjem veku
Duan Kos;Urbarji za Belo Krajino in umberk
Duan Martinovic;Prcanj
Duan Martinovic;Risan
Duan Miljkovic;Stradanja u Cazinskoj krajini
Duan Nedeljkovic;Gornjorekanska etnopsiholoka grupa
Duan Nedeljkovic;Mavrovska psihicka grupa
Duan Nedeljkovic;Osnovne etografsko-etoloke karakteristike skopskog narodnog
ivota
Duan Nikic;Glamoc
Duan Pantelic;Beogradski paaluk
Duan Paravac;Trebava
Duan Popovic;Cincari
Duan Popovic;Cincari
Duan Popovic;Grada za istoriju naselja u Vojvodini od 1695 do 1796
Duan Popovic;Optinska uprava u Beogradu za vreme austriske vladavine
Duan Popovic;Srbi u Backoj do kraja osamnaestog veka
Duan Popovic;Srbi u Banatu do kraja osamnaestog veka
Duan Popovic;Srbi u Komoranu
Duan Popovic;Srbi u Sremu do kraja osamnaestog veka
Duan Popovic;Srbi u Vojvodini
Duan Uzelac;Lika i Srbi medacke optine
Duan Uzelac;Smiljan
Duan Vuksan;Spisak ktitora i prilonika manastira Cetinjskog
Duanka Bojanic;Fragmenti opirnog popisa Vidinskog sandaka
Duanka Dinic Kneevic;Migracije stanovnitva iz junoslavenskih zemalja u
Dubrovnik tokom srednjeg veka
Duka Kneevic Hocevar;Ali se umbercani vecinoma porocajo med seboj
Duko Keckemet;Katel Sucurac
Duko Lupurovic;Popis becanske kompanije 1767 godine
Duko Sekulic;Failed Sources of a Common Identity in the Former Yugoslavia
Dnes Jankovich;Adatok a Rinya-vlgyi kzpkori teleplstrtnethez
Devad Drino;Hercegovacko porijeklo stanonitva Skopaljske doline
Devad Tosunbegovic;Gornja Spreca
Ede Petrovich;Baranya megye XVIII szzadi npoktatsa az Egyhzltogatsi
jegyzoknyvek tkrben
Edin Ljuca;Maglaj
Edin Radoncic;World Almanac of the Demographic History of Muslims
Edit Kerecsnyi;A muramenti horvtok trtnete s anyagi kultrja
Edmond Malaj;Famullit e Krajs dhe t Shestanit gjat shekujve t pushtimit osman
Edo Merlic;Migracije iz sjeverne Istre
Ejup Muevic;Stanovnitvo sjenickog i tutinskog kraja
Ejup Muovic;Novi Pazar
Ejup Muovic;Peter i njegovo stanovnitvo u prolosti
Ejup Muovic;Tutin
Elek Fnyes
Elif Baryaktar;The Implementation of Ottoman Religious Policies in Crete
Elod Vass;A kalocsai nhije 1548. vi trk adsszersa
Elod Vass;A szegedi nhije 15531554. vi trk adsszersa
Elod Vass;A szegedi s csongrdi nhije 1548. vi trk adsszersa
Elod Vass;A szekcsoimohcsi szandzsk 1591. vi adsszersa
Elod Vass;A szcsnyi szandzsk 1554 vi adsszersa
Elod Vass;A vsrhelyi nhije 1560. vi s 1570. vi trk adsszersa
Elod Vass;Kalocsa krnyknek trk kori adsszersai
Elod Vass;Mohcs vros hdoltsgkori trtnetnek trk forrsai
Elod Vass;Trkkoppny 1556 vi elso trk adsszeirsa
Elod Vass;Vc 1560 vi trk vmnapli
Ema Miljkovic Bojanic;Smederevski sandak
Emerik Gaic;Povijest upe i mjesta Komletinci
Emerik Gaic;Povijest upe i mjesta Morovic
Emil Cvetic;Stanovnitvo Caribroda
Emil Dorcak;Slovaci u Miljevcima
Emilij Laszowski;Grb plemena Mogorovica
Emilij Laszowski;Hrvatska plemenska opcina Cvetkovici
Emilij Laszowski;Iz arhiva trgovita Jastrebarskoga
Emilij Laszowski;Popis i procjena dobara kneza Stjepana Frankopana 1558
Emilij Laszowski;Povijesni spomenici plemenite opcine Turopolja
Emilij Laszowski;Prilozi za povijest Hrvatske Krajine
Emilij Laszowski;Urbar komercijalne gospotije uz Karlovu cestu od godine 1772
Emilij Laszowski;Urbar vinodolskih imanja knezova Zrinskih
Enes Pelidija;Banjalucki boj
Enes Pelidija;Bosanski Ejalet
Enes Pelidija;O stanovnitvu i poznatijim porodicama Pljevalja u XVIII stoljecu
Enver Ljubovic;Grbovnik
Erdal oban;Egy balkni eredetu npcsoport a koppnyi szandzskban
Erika Wicker;Rcok s vlahok a hdoltsg kori szak-Bcskban
Esad Bajic;Konjicke damije
Esad Kurtovic;Bibliografija radova o srednjovjekovnoj Bosni
Esad Kurtovic;Iz historije bankarstva Bosne i Dubrovnika u srednjem vijeku
Esad Kurtovic;Prilog historiji Vlaha Gledevica
Esad Kurtovic;Radosalici
Esad Kurtovic;Sandalj Hranic Kosaca
Esad Kurtovic;Selo Grebci u Popovu u srednjem vijeku
Esad Kurtovic;Vlasi Bobani
Esad Sarajlic;Gradacac s okolicom u prolosti
Etore Poropat;Dane
Eugen Ghita;Population, ethnicity and confession in the county of Arad in the
eighteenth century and early nineteenth century
Eugenio Barbarich;Albania
Euzebije Fermendin;Acta Bosnae potissium ecclesiastica
Eref Kovacevic;Granice bosanskog paaluka
Eref Kovacevic;Muhimme Defteri
Fahrija Hadiabdic;Uloga damije Mehmedbega Stocanina u formiranju Gornjeg Vakufa
Faruk Muftic;Foca kroz vrijeme
Fehim D. Spaho;Jedan turski popis Sinja i Vrlike iz 1604 godine
Fehim D. Spaho;Neke karakteristike razvitka varokih naselja u Klikom sandaku
Fehim D. Spaho;Opirni Popis Klikog Sandaka iz 1550
Fehim D. Spaho;Skradinska nahija 1574
Fehim D. Spaho;Splitsko zalede u prvim turskim popisima
Fehim Mejric;Grada za monografiju Mustajbaica
Fehim Spaho;Livno u ranim turskim izvorima
Ferdinand Hengl;Deutche Kolonisten im Komitat Baranya 1688-1752
Ferdinand Hengl;Die deutschen Familien im Komitat Baranya in den kirchlichen
Seelenlisten
Ferdinand Perinovic;Dica Kalelarge
Ferdinand Perinovic;Zato poluotok gubi ivot i duu
Ferdo iic;Vojvoda Hrvoje Vukcic Hrvatinic i njegovo doba
Ferdo iic;Zadar
Ferenc Maksay;Urbriumok XVIXVII szzad
Ferenc Szakly;A Babcsai vruradalom 1561-es urbriuma
Ferenc Tezges;Statisztikai forrsok Baranya megye nemzetisgtrtnethez a kt
vilghbor kztt
Ferit Duka;Shekujt osman n hapsirn shqiptare
Fikret Sebecevac;Naselja novopazarskog kraja
Filip Jadrijevic;Glavice kroz stoljeca
Filip Lastric;Pregled starina Bosanske provincije
Filip kiljan;Iz svakodnevnoga ivota sela ejane u
Filip kiljan;Kulturno historijski spomenici Korduna
Filip krabic;Razvoj prezimena i obitelji u Brelima
Florin Curta;Neglected Barbarians
Frane Ivasovic;Katel Stari
Frane Senjanovic Copo;Splitski privarci i nadimci
Franjo Emanuel Hoko;Franjevci u kontinentalnoj Hrvatskoj kroz stoljeca
Franjo Kovacic;Pogranicni Slovenci u bivoj vojvodini tajerskoj
Franjo Kovacic;Prekomurje
Franjo Kritic;Tramonicki spomenar
Franjo Lipovac;Sanski Most
Franjo Maric;Banjolucka biskupija 1881-2006
Franjo Maric;Hrvati katolici u Bosni i Hercegovini
Franjo Maric;Iz prolosti katolicke upe Belja kraj Teslica
Franjo Maric;Ljetopis katolicke upe epce
Franjo Maric;Popis obitelji upe epce 2006
Franjo Maric;Vrhbosanska nadbiskupija pocetkom treceg tisucljeca
Franjo Venhuda;Uspomene sarajevsko-poljskog upnika
Frano Bego;Katel Gomilica
Frano Bego;Katel Kambelovac
Franz Julius Fras;Vollstndige Topographie der Karlstdter Militrgrenze
Friedrich Lotz;Werbass
Friedrich Nietzsche;Thus Spake Zarathustra
Frigyes Pesty;A Szrnyi bnsg s Szrny vrmegye trtnete
Frok Lukiq;260 godina doseljenja Albanaca Klementinaca u ove krajeve
Frok Zefi;Famullia e Binces
Frok Zefi;upa Letnica
Fulvio Cordignano;Catasto Veneto di Scutari
Gary Vikan;Security in Byzantium
Gasper Gjini;Skopskoprizrenska biskupija kroz stoljeca
Gavril Zanetov;Naselenieto po dolinata na Velika Morava
Gavro krivanic;Oblast srednjovekovnog Pilota u XIV stolecu
Gapar Ulmer;Posed Baja
Geografska enciklopedija naselja Srbije
George Lepre;Himmler's Bosnian Division
Georgios Theotokis;The Norman Campaigns in the Balkans 1081-1108
Ger Duijzings;Religion and the Politics of Identity in Kosovo
Gerhard Seewann;Sdslawische Sd-Nord-Migration als Voraussetzung fr die deutsche
Ansiedlung nach der Trkenzeit in Ungarn
Glasnik Skopskog naucnog drutva
Glasnik Zemaljskog Muzeja
Glasnik geografskog drutva
Glasnik udruenja muzejskih radnika Republike Srpske
Gligor Stanojevic;Dalmacija o doba Morejskog rata
Gligor Stanojevic;Dalmatinske krajine u XVIII vijeku
Gligor Stanojevic;Jedan mletacki platni spisak crnogorskih glavara iz 1715 godine
Gligor Stanojevic;Jugoslovenske zemlje u mletacko-turskim ratovima
Gligor Stanojevic;Katastri Herceg Novog i Risna iz 1704 godine
Gligor Stanojevic;Popis Hercegovaca preseljenih u Boku Kotorsku poslije Karlovackog
mira
Gligor Stanojevic;Popis stanovnitva i zemlje u okolini Zadra iz 1756. godine
Gligor Stanojevic;Popis stanovnitva, stoke i zemlje sela Gornje Biljane i Korlat
iz 1749 godine
Gligor Stanojevic;Senjski Uskoci
Gligor Stanojevic;Srbija u vreme Beckog rata
Godinjak ANUBiH
Godinjak Matice Hrvatske Grude
Godinjica Nikole Cupica
Gojko Malovic;Seoba u maticu
Golub Jaovic;Antroponimija Ugljara kod Pritine
Golub Jaovic;Iz onomastike Loznice i Donje Male kod Batocine
Goran Filipi;Istrorumunjski lingvisticki atlas
Goran Komar;Hercegnovski cirilicni popisi
Goran Komar;Knjige od vjernosti i dobrote topaljske komunitadi
Goran Vre;Migracije u Varadinskom generalatu do kraja XVIII stoljeca
Gordana Garic Petrovic;Popis stanovnika Starog Beceja iz 1744 godine
Gordana Garic Petrovic;Urbarijalna regulacija Sent Tomaa 1771 godine
Gordana Krizmanic;Vinagora i okolica
Gordana Tomovic;Etnicki sastav stanonvitva Zajecara i okoline
Gordana Tomovic;Vlastelinstvo manastira Svetog Stefana u Banjskoj
Gordana Vukovic i Ljiljana Nedeljkov;Recnik prezimena ajkake
Gracanicki glasnik
Grada za bibliografiju Cetinske Krajine
Grga Novak;Hvar kroz stoljeca
Grga Novak;Morlaci gledani s mletacke strane
Grga Vilic;Podvucijak, Zemlja i ljudi
Grga Vilic;Vrijeme sadenja
Grgur Jakic;Stanovnitvo Macedonije u pocetku XIX veka
Grozdana Franov ivkovic;Bratovtina upe Svetog Ivana Krstitelja u Tinju i upe
Svetog Petra i Pavla u Bubnjanima
Grozdana Franov ivkovic;Glagoljska madrikula upe Svetog Jakova u Solinama
Grozdana Franov ivkovic;Povijesna demografija Ista i karde na temelju glagoljskih
maticnih knjiga
Grozdana Franov ivkovic;Prezimena mjesta Pakotane u 17. i 18. stoljecu na temelju
glagoljske knjige dua
Grozdana Franov ivkovic;Stanovnitvo otoka Rave
Grupa Autora;Bar, grad pod Rumijom
Grupa Autora;Konjevrate i Mirlovic Zagora
Grupa autora;150 godina od protjerivanja muslimana iz kneevine Srbije
Grupa autora;300 godina upe Dubrave
Grupa autora;A bizalom pecste alatt
Grupa autora;Aromani, Meglenromani, Istroromani
Grupa autora;Azbukovica
Grupa autora;Bacina
Grupa autora;Banatske Here
Grupa autora;Banja Luka
Grupa autora;Benkovacki kraj kroz vjekove
Grupa autora;Beogradska optina Palilula
Grupa autora;Beanija u slici i reci
Grupa autora;Bonjaci ipova kroz historiju
Grupa autora;Brcko i okolina
Grupa autora;Bunjevci u vremenskom prostoru i prostornom kontekstu
Grupa autora;Cetiri priloga historiji grada Splita
Grupa autora;Crkva Svetog Petra
Grupa autora;Donja Trnova
Grupa autora;Drina u doba Kosaca
Grupa autora;Duvanjski zbornik
Grupa autora;Dva prva popisa zvornickog sandaka
Grupa autora;Dvor na Uni
Grupa autora;Episkopija Zahumsko Hercegovacka
Grupa autora;Etnografska i etnoloka grada
Grupa autora;Fenomen Krstjani u srednjovjekovnoj Bosni i Humu
Grupa autora;Gala
Grupa autora;Gospodarstvo i drutvo Medimurskog vlastelinstva
Grupa autora;Gracka prezimena
Grupa autora;Hrastovica
Grupa autora;Hrvati Dinare
Grupa autora;Hrvatska Kostajnica 1240-2000
Grupa autora;Hrvatska Kostajnica i Zrin
Grupa autora;Hungarian Csngs in Moldavia
Grupa autora;Istorija Crne Gore
Grupa autora;Istorija srpskog naroda
Grupa autora;Jelisavac
Grupa autora;Kako se kalio Sandak
Grupa autora;Kanuni i kanunname
Grupa autora;Kninski zbornik
Grupa autora;Knjiga o Macurama
Grupa autora;Kolain
Grupa autora;Koliko se poznajemo
Grupa autora;Komuina i Kondilo
Grupa autora;Kotar Donji Lapac
Grupa autora;Kouhe
Grupa autora;Krajite Isa-bega Ishakovica
Grupa autora;Krbavica
Grupa autora;Kulturna istorija Bosne i Hercegovine
Grupa autora;Lepantska bitka
Grupa autora;Lepenica
Grupa autora;Lupoglavtina i Boljuntina
Grupa autora;Migracije i Bosna i Hercegovina
Grupa autora;Modrica sa okolinom u prolosti
Grupa autora;Monografija Kociceva
Grupa autora;Monografija Koprivne
Grupa autora;Naslijede Doboja i okoline
Grupa autora;Neum
Grupa autora;Novi Pazar i okolina
Grupa autora;Novigrad Podravski
Grupa autora;Novovaroki kraj
Grupa autora;Od Gradovrha do Baca
Grupa autora;Od Hrguda do Huma
Grupa autora;Opcina Gornje Dubrave
Grupa autora;Osam stoljeca Cuntica
Grupa autora;Otok Rava
Grupa autora;Otok Silba
Grupa autora;Ozren Vozuca i Gostovic
Grupa autora;Partizanska Drenica
Grupa autora;Pet stoljeca upe Katel Lukic
Grupa autora;Posuki ljetopis
Grupa autora;Povijest hrvatskog Pocitelja
Grupa autora;Prijedor i okolina
Grupa autora;Rakovica
Grupa autora;Rogatica
Grupa autora;Rudnik Ugljevik
Grupa autora;Sasina
Grupa autora;Selidba Ramljaka
Grupa autora;Semberija kroz vijekove
Grupa autora;Seobe srpskog naroda
Grupa autora;Simpozijum o srednjovjekovnom katunu
Grupa autora;Sjenicki kraj
Grupa autora;Skrivene manjine na Balkanu
Grupa autora;Slavno doba Hercegovine
Grupa autora;Spomenica akademika Sime Cirkovica
Grupa autora;Srbi i pravoslavlje u Dalmaciji i Dubrovniku
Grupa autora;Srbi u Mostaru
Grupa autora;Srebrenica kroz minula stoljeca
Grupa autora;Srebrenik
Grupa autora;Srednjovjekovne humske upe
Grupa autora;Stanje katolickih upa
Grupa autora;Stolac mjesto spora umjesto razgovora
Grupa autora;Stolac u povijesti i kulturi Hrvata
Grupa autora;Tisucu godina Trebinjske biskupije
Grupa autora;Uskoko prebivalstvo v Beli krajini
Grupa autora;Vojna Krajina
Grupa autora;Vojne krajine u jugoslovenskim zemljama
Grupa autora;Vrbovec u prolosti i sadanjosti
Grupa autora;Zabrde
Grupa autora;Zapisi iz gornjih Ravnih Kotara
Grupa autora;Zbornik radova s naucnog skupa kulturno historijsko i prirodno
naslijede opcine Banovici
Grupa autora;Zbornik radova sa projekta istraivanje srpskog jezika na Kosovu i
Metohiji
Grupa autora;Zmijavci
Grupa autora;ajkaka
Grupa autora;arplaninske upe
Grupa autora;okci i okadija
Grupa autora;umadija i umadinci
Grupa autora;ivinice
Grupa autora;upa Siva
Grupa autora;upa Stjepan Krst
Grupa autora;upa Sukoan
Grupa autora;upa Tihaljina
Grupa autora;upa man
Grupa autora;upom Gromiljak nekada i sada
Gustav Bayerle;Ottoman Tributes in Hungary
Gustav Bodenstein;Povijest naselja u Posavini
Gyozo Ember;A munkcsi grg katolikus pspksg lelkszsgeinek 1747. vi
sszersa
Gyula Benedek;A Jszsg 1705. vi katonai sszersa
Gyula Horvth;XVI szzadi diklis konskripcik Baranya megyrol
Gyula Kldy Nagy;A Budai szandzsk 1546;1590. vi sszersai
Gyula Kldy Nagy;A Budai szandzsk 1559. vi sszersa
Gyula Kldy Nagy;A Gyulai szandzsk 1567. s 1579. vi sszersa
Gyula Kldy Nagy;A csandi szandzsk 1567. s 1579. vi sszersa
Gyula Kldy Nagy;A szegedi Szandzsk teleplsei, lakosai s trk birtokosai 1570-
ben
Gyula Kldy Nagy;Two Sultanic Hass Estates in Hungary During the XVIth and XVIIth
Centuries
Gyula Kldy-Nagy;Baranya megye XVI. szzadi trk adsszersai
Gyrgy Komorczy;Hajddorog trtnete
Gyrgy Timr;16 szzadi rovsad sszersok a mai Baranya megye terletrol
Gyrgy Timr;Demografska povijest Baranje do 1910
Gyz Bezerdy;Klked trtnete
Gbor goston;A szolnoki szandzsk 1591-92 vi sszersa
Gza Dvid;A simontornyai szandzsk a 16. szzadban
Gza Dvid;Data on the Continuity and Migration of the Population in 16th Century
Ottoman Hungary
Gza Dvid;Studies in demographic and administrative history of Ottoman Hungary
Gza Dvid;The Eyalet of Temesvr in the Eighteenth Century
Gza Dvid;The Sancaq of Veszprm
Gza Kiss;A Drva-vlgy magyar-horvt etnikai csoportjai egy trsadalomtrtnsz
szemvel
Gza Kovch;A Bnsg demogrfiai s gazdasgi fejlodse 1716-1848
Halid Buljina;Bihac i Fethija damija
Halid Buljina;Jajce i damija sultanije Esme
Halid Buljina;Travnik i njegova Sulejmanija
Halil Danovic;Miljanovci u dva sistema
Halil Inalcik;Studies in Ottoman Economic and Social History
Halil Inalcik;Sret-i Defter-i Sancak-i Arvanid. Hicr 835 tarihli
Hamdija Hajdarhodic;Hercegovacke porodice u XVIII vijeku
Hamdija Hajdarhodic;Popovo u XVIII vijeku
Hamdija Kreevljakovic;Hanovi i karavanseraji u Bosni i Hercegovini
Hamdija Kreevljakovic;Izabrana djela
Hamdija Kreevljakovic;Kamengrad
Hamdija Kreevljakovic;Kapetanije u Bosni i Hercegovini
Hamdija Kreevljakovic;Kiseljak
Hamdija Kreevljakovic;Kule i odaci u BiH
Hamdija Kreevljakovic;Pocitelj na Neretvi
Hamdija Kreevljakovic;Travnik
Hamdija Kreevljakovic;Vare
Hamdija Kreevljakovic;Vojnogeografski opis Bosne pred dubicki rat
Hamdija Kreevljakovic;epce
Hamid Begic;Sehara
Hamid Hadibegic;Porez na sitnu stoku i koricenje ispaa
Hannes Grandits;Familie und sozialer Wandel im lndlichen Kroatien
Hans Kuehn;Die Besiedlung von Kula und Porec
Hasan Kaleshi;Das Wilajet Prizren
Hasan kapur;Turski dokumenti o ustanku u Potkozarju
Hazim abanovic;Bosanski paaluk
Hazim abanovic;Oblast Brankovica
Heinrich Bidermann;Neuere Slavische Siedlungen
Hercegovina
Hermann Bidermann;Die Serben-Ansiedlungen in Steiermark und im
Hifzija Suljkic;Iseljavanje muslimana iz Uica u Bosnu
Hivzija Hasandedic;Genealoka istraivanja
Hivzija Hasandedic;Mostarske hadije
Hivzija Hasandedic;Muslimanska batina Bonjaka II
Hivzija Hasandedic;Muslimanska batina Bonjaka III
Hivzija Hasandedic;Muslimanska batina u istocnoj Hercegovini
Hivzija Hasandedic;Spomenici kulture turskog doba u Mostaru
Hivzija Hasandedic;Stari most u Mostaru
Hristina Bricic;Jajce
Hronika sreza levackog
Hrvatski dijalektoloki zbornik
Hrvoje Kekez;Kmetska selita u vlastelinstvu Brlog 1775 godine
Hrvoje Kekez;Kmetska selita u vlastelinstvu Ribnik 1775 godine
Hrvoje Petric;Bjelovarsko podrucje do osnivanja Bjelovara 1756. godine
Hrvoje Petric;Donja Dubrava
Hrvoje Petric;Kneginec i okolica do pocetka 20. stoljeca
Hrvoje Petric;Koprivnica u XVIII stoljecu
Hrvoje Petric;Pogranicna drutva i okoli
Hrvoje Petric;Popis kucedomacina u Komarnickom arhidakonatu 1659 godine
Hrvoje Petric;Popis vlakih naselja u Slavonskoj krajini
Hrvoje Petric;Popisi vojske u Bjelovaru
Hrvoje Petric;Prilozi poznavanju povijesti stanovnitva Medimurja u vrijeme
Zrinskih
Hrvoje Petric;Prostor dananje opcine i upe Kneginec do sredine XX stoljeca
Hrvoje Petric;Samobor i okolica u ranome novom vijeku
Hrvoje Petric;Tko su Kranjci u Lici krajem XVII stoljeca
Hrvoje Petric;Zagreb u XVII stoljecu
Hrvoje Petric;elekovec
Hrvoje Salopek;Stari rodovi Ogulinsko Modruke udoline
Husnija Kamberovic;Begovski zemljini posjedi u BiH
Husnija Kamberovic;Zemljini posjedi obitelji Fadilpaic
Igor Karaman;Osnovna obiljeja imanja Belje i Darda
Ikbal Cogo;upa Svetog Ilije u Zenici
Ilija Drmic;upa Grabovica
Ilija Maodu;Vrhovina
Ilija Pavlovic;Rodovi i krsne slave Batkue, Brvnika i Obudovca
Ilija Radulovic;Bijelo Polje
Ilija Radulovic;O stanovnitvu Podgorice
Ilija Radulovic;Podgorica
Ilija Sindik;Dubrovnik i okolina
Ilija Sindik;O naseljima i migracijama u Dubrovniku i okolini
Ilijas Hadibegovic;Bosanskohercegovacki gradovi na razmedu 19 i 20 stoljeca
Imotski zbornik
Iordan Zakhariev;Kamenitsa
Iordan Zakhariev;Kiustendilsko kraishte
Iordan Zakhariev;Piyanets
Ireland 1861
Irena Benyovsky;Popravak trogirskih ulica 1796 godine
Irena Medar Tanjga;Bela Krajina
Irena Milo;Fonoloki opis govora Dubanice
Isidora Tocanac Radovic;Backa eparhija u drugoj polovini XVII veka
Isidora Tocanac Radovic;Parohije i svetenstvo Gornjokarlovacke eparhije 1772
godine
Ismet Dedic;Sanjajuci zavicaj
Ismet Smailovic;Porijeklo muslimanskih imena u BiH
Istorijski casopis
Istvn Brsony;Az etnikai viszonyok vltozsai Bihar megyben a XVIII szzadban
Istvn Gyrgy Tth;Franjevci Bosne Srebrene kao misionari u turskoj Ugarskoj
Istvn Szab;Bcs Bodrog s Csongrd megye dzsmalajstromai 1522-bol
Istvn Taba;Baranya megye npessge a XVII. szzad vgn
Istvn Udvari;A 18. szzadi Lipto vrmegye trtneti nprajzhoz
Istvn Udvari;A munkcsi grgkatolikus pspksg lelkszsgeinek 1806. vi
sszersa
Ivan Aleksic;Monografija Modoke parohije
Ivan Boic;Nemirno Pomorje XV veka
Ivan Boic;Selo Bogdaici
Ivan Boic;Srednjovekovni Patrovici
Ivan Brabec;Govor podunavski Hrvata u Austriji
Ivan Brabec;Hrvati uz Muru i Dravu
Ivan Brabec;Hrvatski govori u Banatu
Ivan Brabec;Hrvatskosrpski govori u madarskom dijelu Baranje
Ivan Brabec;Kalocki govor
Ivan Cosic Bukvin;okci u spacvansko-bosutskom medurjecju
Ivan Dovranic;Popis maticnih knjiga s podrucja ibensko-kninske upanije
Ivan Dujmovic;Povijest zavaljske upe
Ivan Dujmuic;Hadije katolici u Palestini iz Bosne i Hercegovine
Ivan Erceg;Dokumenti o urbarijalnom uredenju u opcini Delnice
Ivan Erceg;Grada o stanovnitvu otoka Krka
Ivan Erceg;Izvori o ivotu i uredenju u Vinodolu i Gorskom kotaru
Ivan Erceg;Jozefinski katastar grada Rijeke
Ivan Erceg;Stanje i struktura stanovnitva u hrvatsko-slavonskim upanijama godine
1782
Ivan Frano Jukic;Sabrana djela
Ivan Furjanic;Vivodina kroz prolost
Ivan Gracakovic;Ukrajinici u zapadnoj Slavoniji i Moslavini
Ivan Grgic;Kninski kotar
Ivan Grgic;Prva agrarna operacija na mletackoj Novoj Stecevini u Dalmaciji
Ivan Grubiic;Vjencanja u Vranjicu od 1665. do 1676. godine
Ivan Hudec;Slovaci u Lipovljanima
Ivan Jakic;Iz popisa stanovnitva Ugarske pocetkom XVIII veka
Ivan Jakic;Srbi u Stolnom Beogradu
Ivan Javorcic;rnovnica od davnina do danas
Ivan Jovovic;Dvooltarske crkve na crnogorskom primorju
Ivan Jovovic;Maticne knjge primorskih upa barske dijeceze
Ivan Jovovic;upe Barske nadbiskupije u izvjetaju Vicka Zmajevica 1703 godine
Ivan Kevric;Visocane
Ivan Kevric;upa Policnik
Ivan Klaric;Stara livanjska kola
Ivan Kosancic;Novopazarski sandak i njegov etnicki problem
Ivan Lajic;Kvarnersko otocje
Ivan Lovrenovic;Bosnia;A Cultural History
Ivan Madar;Analize maticne knjige krtenih dananje upe Veljaci
Ivan Madar;upa Orah
Ivan Majnaric;Rod Karinjana
Ivan Markovic;Stari Ugljevik koji nestaje
Ivan Milcetic;Arkeologicno-istoricne crtice s hrvatskih otoka
Ivan Milcetic;Vlaki i stari romanski jezik na Krku
Ivan Mitrovic;Povijest Hrvata Krmpota, Medvide i Zelengrada
Ivan Muic;Vlasi u starijoj hrvatskoj historiografiji
Ivan Paanin;Stanovnitvo Vinica, Velog i Malog Drvenika u XIX stoljecu
Ivan Petricevic;Prvi pisani spomen Doboja
Ivan Ravlic;Povijest upe Derventa
Ivan Ravlic;Povijest upe abljak
Ivan Rendeo;Olovo u drugoj polovini XVII vijeka
Ivan Simonic;Migracije na Kocevskem v luci priimkov
Ivan Sivric;Prezimena, imena i nadimci te toponimi u Krehin Gracu
Ivan Taras;Leksik prezimena crikvensko-farkaevacko-rovikog kraja
Ivan Vrdoljak Gujic;Rodoslovlja Grabovca
Ivan Zecevic;Nikicka upa
Ivan Zirdum;akovacki Selci
Ivan ic Rokov;Naseljavanje Dubanice i Poljica u XV stoljecu
Ive Mauran;Hrvati i Osmansko carstvo
Ive Mauran;Janjevo
Ive Mauran;Osnivanje vojne granice u Slavoniji 1702 godine
Ive Mauran;Popis i procjena vlastelinstva Erdut i okolnih mjesta 1697 godine
Ive Mauran;Popis naselja i stanovnitva u Slavoniji 1698 godine
Ive Mauran;Popis stanovnitva i njegove imovine u Osijeku 1737 godine
Ive Mauran;Popis trgovita Valpovo 1746 godine
Ive Mauran;Popis zapadne i srednje Slavonije 1698 i 1702
Ive Mauran;Porezni popis grada i vlastelinstva Osijek i njegove okolice 1469
godine
Ive Mauran;Stanovnitvo Osijeka 1693-1703
Ive Mauran;Stanovnitvo i naselja u Slavoniji 1736 godine
Ivica Golec;Stanovnitvo vojnog komuniteta Petrinje i njegova socijalno-vjerska
struktura
Ivica Lucic;Hrvatska protukomunisticka gerila u Bosni i Hercegovini
Ivica Mlivoncic;Vare
Ivica Puljic;Hutovo
Ivica Puljic;Stradanje Hrvata tijekom Drugoga svjetskog rata i poraca u istocnoj
Hercegovini
Ivica Vigato;Prezimena u glagoljskim maticnim knjigama otoka Silbe
Ivna Anzulovic;O opstojnosti hrvatskog pucanstva sjeverne Dalmacije iz predturskog
vremena
Ivna Anzulovic;Razgranicenje izmedu mletacke i turske vlasti na zadarskom podrucju
1576 godine
Ivo Babic;Prostor izmedu Trogira i Splita
Ivo Bagaric;Duvno
Ivo Banac;The National Question in Yugoslavia
Ivo Baucic;Stanovnitvo Podstrane
Ivo Miro Jovic;Pravo i pravda u srednjovjekovnoj upi Lepenica u vrijeme turske
Ivo Petricioli;Han Jusufa Makovica
Ivo Rubic;Slavonski i Bosanski Brod
Ivo Stjepcevic;Prevlaka
Ivn Borsa;A szenyri uradalom 1524-i sszersa
J Navratil;Uskoki na Kranjskom
JG Hahn;Albanesische studien
Jagoda Serdarevic;Jelacici
Jagoda Serdarevic;Peke
Jako Baltic;Godinjak
Jakov Babic;upa Dubrave kod Brckog
Jakov Babic;upa Poljaci
Jakov Babic;upa Zovik
Jakov Drljic;Biljeke o Brestovu
Jakov Jelincic;Krnica
Jakov Jelincic;Tri knjiice stanja dua upe Buje
Jamie Wood;Politics of Idenitity in Visigothic Spain
Janez umrada;Podloniko prebivalstvo komornega gospostva Pazin v trisdesetih
letih XVI stoletja
Janko Barl;Povijest turopoljskih upa
Janko Pera;Povijest Katel tafilica
Janko imrak;Povijest marcansko-svidnicke eparhije i crkvene unije u Jugoslavenskim
zemljama
Janneke Kalsbeek;The Cakavian Dialect of Orbanici near minj in Istria
Jaroslav Miklovic;Star Pazova 1769-1794
Jaroslav idak;Problem Crkve Bosnaske u naoj historiografiji
Jasmin Milic;Kalvinizam u Hrvata
Jasmin Milic;Kalvinski kanoni iz Kneevih Vinograda
Jasna Andric;Nadimak Rkac
Javorka ivotic;Zenica
Jela Maresic;Govor i rjecnik Molvi
Jelena Ilic;Banatska Vojna Krajina u drugoj polovini XVIII veka
Jelena Ilic;Oficir banatske zemaljske milicije 1757 godine
Jelena Ilic;Raspodela zemlje granicarima u Banatu
Jelena Ilic;Urbar naselja Kovin iz 1771 godine
Jelena Mrgic;Lijevce Polje
Jelena Mrgic;Severna Bosna 13 do 16 vek
Jelena Mrgic Radojcic;Donji kraji
Jelena Parandijevic;O stanovnitvu tipa
Jeremija Pavlovic;ivot i obicaji narodni u Kragujevackoj Jasenici u umadiji
Jeremije Pavlovic;Maleevo i Maleevci
Jerko Lovric;Imotski franjevci osnivaju samostan u Omiu
Jerko Pandic;Hercegovacka imena i nazivlje
Jernej Vengut;Seznamek prekmurskih obcin z oznacbo pote in zemljevidom
Jerolim Armanini;Stanovnitvo Sali na Dugom otoku
Jerzy Strzelczyk;La societe des Wisigoths au IVe siecle de la lumiere du Martyre de
saint Sabas
Jevto Dedijer;Hercegovina
Jevto Dedijer;Nova Srbija
Jevto Dedijer;Nova Srbija
Jir Dane;Promatranja iz ljumske oblasti
Jocelyn Nigel Hillgarth;Visigoths in Legend and History
Johann Eimann;Der Deutsche Kolonist
Johann Jakob Ehrler;Banatul de la origini pna acum
Johann von Csaplovics;Croaten und Wenden in Ungern
Johann von Csaplovics;Slavonien un zum Theil Croatien
John Fine;The Bosnian Church
John Fine;When ethnicity did not matter in the Balkans
Josef Heimfelsen;Die deutschen Kolonien in Bosnien
Josef Matuz;Die Steuerkonskription des Sandschaks Stuhlweissenburg
Josef Winkler;Die Geschichte der Gemeinde Dunabkny
Joseph Konarek;Territorial Dynamics in the Western Dinarics Before 1881
Josip Adamcek;Agrarni odnosi u Hrvatskoj
Josip Adamcek;Glina i njezina okolica u srednjem vijeku
Josip Adamcek;Zrinsko-frankopanski posjedi u XVII stoljecu
Josip Adamcek i Ivan Kampu;Porezi i obracuni poreza u Hrvatskoj u XV i XVI
stoljecu
Josip Ante Soldo;Arhiv franjevackog samostana na Visovcu
Josip Ante Soldo;Crkveni ivot na proirenom podrucju ibenske biskupije nakon
uzmaka Osmanlija
Josip Ante Soldo;Etnicke promjene i migracije stanovnitva u Sinjskoj Krajini
Josip Ante Soldo;Grimanijev zakon
Josip Ante Soldo;Hrvace
Josip Ante Soldo;Inventar arhiva franjevackog samostana u Zaostrogu
Josip Ante Soldo;Luka Vladimirovic i njegov krug
Josip Ante Soldo;Makarski ljetopisi
Josip Ante Soldo;Porodica Lovric u XVIII stoljecu
Josip Ante Soldo;Seoba Ramljaka u Sinjsku Krajinu
Josip Ante Soldo;Skradin pod Venecijom
Josip Ante Soldo;Stanovnitvo duvanjskog kraja u XVII i XVIII stoljecu
Josip Ante Soldo;Sveti Spas u Vrhrici
Josip Ante Soldo;upa Svetog Nikole Bajagic i Obrovac
Josip Ante Soldo;upa svetog Ante Prugovo
Josip Ante Soldo- Sinjska krajina u XVII i XVIII stoljecu 1
Josip Ante Soldo- Sinjska krajina u XVII i XVIII stoljecu 2
Josip Baotic;Ikavskocakavski govori u okolini Dervente
Josip Bebic;Brela
Josip Bebic;upa Slivno Ravno
Josip Brsztle;Povijest katolickih upa
Josip Butorac;Opatija Svetog Jurja kod Perasta
Josip Buturac;Bojakovina i Brckovljani
Josip Buturac;Katolicka crkva u Slavoniji za turskog vladanja
Josip Buturac;Marija Bistrica
Josip Buturac;Pleternica i okolica
Josip Buturac;Popis upa Zagrebacke biskupije 1334 i 1501 godine
Josip Buturac;Povijest Gornje Rijeke i okolice
Josip Buturac;Povijest Rovica
Josip Buturac;Povijest rimokatolicke upe Bjelovar
Josip Buturac;Ruevo i okolica u prolosti
Josip Buturac;Sisacka gospotija u prvoj polovici XIX stoljeca
Josip Buturac;Stanovnitvo Poege i okolice
Josip Buturac;Stubica Gornja i Donja
Josip Buturac;Vrbovec i okolica
Josip Buturac;upa Gorican
Josip Bsendorfer;Crtice iz slavonske povijesti
Josip Bsendorfer;Muslimani u oslobodenom Osijeku
Josip Bsendorfer;Prvi dani u ivotu upanije viroviticke poslije reinkorporacije
Josip Celic;Stanovnitvo Omia prema popisu iz 1806. godine
Josip Celic;Stanovnitvo grada Bakra po popisu iz 1775. godine
Josip Celic;Stanovnitvo grada Nina na popisu iz 1810. godine
Josip Celic;Stanovnitvo grada Raba po popisu iz 1810 godine
Josip Fajdic;Migracije Licana na podrucju Slavonije
Josip Hamm;tokavtina donje Podravine
Josip Jedvaj;Bednjanski govor
Josip Jurjevic;Pogrom u Krnjeui
Josip Klaric;upa Vrbje
Josip Kolanovic;Dalmacija prema izvjetaju generalnog providura Jakova Boldua 1748
Josip Kolanovic;Vrana i Templari
Josip Lakato;Narodna statistika
Josip Lisac;Hrvatska dijalektologija
Josip Lovretic;Otok
Josip Matasovic;Fojnicka regesta
Josip Matuek;Cesi u Hrvatskoj
Josip Milicevic;NEistine o Rumerima
Josip Milicevic;Rumeri a ne Istrorumunji
Josip Pavicic;Dossier Boricevac
Josip Ribaric;O istarskim dijalektima
Josip Roglic;Antropogeografske osobine Imotskog polja
Josip Roglic;Privreda i naselja Makarskog primorja
Josip Senjak;100 godina upe Doboj
Josip Volovic;Prilice
Josip Voncina;Cetiri glagolske listine iz Like
Josip poljar;Povijest Pakraca
Jovan Ciric;Gradite
Jovan Cvijic;Etnografske promene i njihovi uzroci
Jovan Cvijic;Osnove za geografiju i geologiju Stare Srbije i Makedonije
Jovan Duanic;Letopis srpske porodice iz Bosne
Jovan Erdeljanovic;Donje Dragacevo
Jovan Erdeljanovic;Etnicko srodstvo Bokelja i Crnogoraca
Jovan Erdeljanovic;Etnoloka grada o umadincima
Jovan Erdeljanovic;Kuci, Bratonoici i Piperi
Jovan Erdeljanovic;Srbi u Banatu
Jovan Erdeljanovic;Stara Crna Gora
Jovan Erderljanovic;O poreklu Bunjevaca
Jovan Hadi Vasiljevic;Arnauti nae krvi
Jovan Hadi Vasiljevic;Caribrod i Bosilegrad
Jovan Hadi Vasiljevic;Grad Bitolj
Jovan Hadi Vasiljevic;Grad Debar u vreme oslobodenja 1912
Jovan Hadi Vasiljevic;Juna Stara Srbija
Jovan Hadi Vasiljevic;Kostur i njegova okolina
Jovan Hadi Vasiljevic;Muslimani nae krvi u Junoj Srbiji
Jovan Hadi Vasiljevic;Orid
Jovan Hadi Vasiljevic;Ostrovo
Jovan Hadi Vasiljevic;Po tetovskoj oblasti
Jovan Hadi Vasiljevic;Prilep i njegova okolina
Jovan Hadi Vasiljevic;Skadar
Jovan Ilic;Doseljavanje Pirocanaca u juni Banat
Jovan Jovanovic;Donja Jablanica
Jovan Jovanovic;Leskovacko polje i Babicka gora
Jovan Jovanovic;Leskovacko porecje
Jovan Jovanovic;Pusta Reka
Jovan Nedic;Bolman je bio Bolman
Jovan Nedic;Selo Slatina kod Bosanskog amca
Jovan Radonic;Banat
Jovan Radonic;Baranja
Jovan Radonic;Prilozi za istoriju Srba u Ugarskoj
Jovan Radonic;Rimska kurija i junoslavenske zemlje
Jovan Tomic;Crtice iz istorije senjskih Uskoka
Jovan Tomic;Grad Klis u 1596 godini
Jovan Tomic;Grada za istoriju gornje Arbanije
Jovan Tomic;Naselje u mletackoj Dalmaciji
Jovan Tomic;Srbi u Velikoj Seobi
Jovan Trifunoski;Albansko stanovnitvo u Makedoniji
Jovan Trifunoski;Arbanako stanovnitvo u oblasti Babune i Topolke
Jovan Trifunoski;Bitoljskoprilepska kotlina
Jovan Trifunoski;Bujanovac
Jovan Trifunoski;Dalmatinska kolonisticka naselja u Prilepskom polju
Jovan Trifunoski;Debar
Jovan Trifunoski;Debarca
Jovan Trifunoski;Etnografske i antropogeografske odlike stanovnitva Ovcepoljske
kotline
Jovan Trifunoski;Etnoloke karakteristike strumickog kraja
Jovan Trifunoski;Gornja Pcinja
Jovan Trifunoski;Gostivar
Jovan Trifunoski;Grdelicka klisura
Jovan Trifunoski;Iscezle etnicke grupe u Makedoniji
Jovan Trifunoski;Ispitivanja u Bitoljsko-Prilepskoj kotlini
Jovan Trifunoski;Kacanicka Klisura
Jovan Trifunoski;Kicevska kotlina
Jovan Trifunoski;Kocanska kotlina
Jovan Trifunoski;Krivopalanacka oblast
Jovan Trifunoski;Kumanovska oblast
Jovan Trifunoski;Kumanovskopreevska Crna Gora
Jovan Trifunoski;Makedoniziranje June Srbije
Jovan Trifunoski;Moravica
Jovan Trifunoski;Naselja Ovcepoljske kotline
Jovan Trifunoski;O jednom migracionom procesu u Skopskoj kotlini
Jovan Trifunoski;O kretanju stanovnitva u Kicevskoj kotlini
Jovan Trifunoski;O nekim selima u Albaniji
Jovan Trifunoski;O poreklu stanovnitva u Strumickoj kotlini
Jovan Trifunoski;O posleratnom naseljavanju srbijanskog stanovnitva u Karavukovu,
Ratkovu, Odacima i Deronjama
Jovan Trifunoski;O posleratnom naseljavanju stanovnitva iz NR Makedonije u tri
banatska naselja
Jovan Trifunoski;O ranijem juruckom stanovnitvu u Gornjoj Pcinji
Jovan Trifunoski;O ranijem slovenskom stanovnitvu u Albaniji
Jovan Trifunoski;O ranijim iptarskim naseljima u Masurickoj kotlinici
Jovan Trifunoski;O ranijim iptarskim naseljima u masurickoj kotlinici
Jovan Trifunoski;O stanovnitvu Krive Palanke
Jovan Trifunoski;O stanovnitvu SR Makedonije
Jovan Trifunoski;O starosti sela u Skopskom polju
Jovan Trifunoski;Oblast Babune i Topolke
Jovan Trifunoski;Oblast Gornja Reka
Jovan Trifunoski;Ohridskostruka oblast
Jovan Trifunoski;Ovcepoljska kotlina
Jovan Trifunoski;Podgradec kod Ohridskog jezera
Jovan Trifunoski;Polog
Jovan Trifunoski;Porecieto na Kadina Reka
Jovan Trifunoski;Poreklo stanovnitva Krivopalanacke oblasti
Jovan Trifunoski;Posleratno naseljavanje stanovnitva u Rumi, Hrtkovcima i
Nikincima
Jovan Trifunoski;Preevo
Jovan Trifunoski;Raseljena sela u Skopskoj kotlini
Jovan Trifunoski;Romi u Skoplju
Jovan Trifunoski;Rudarska varoica Kamenica
Jovan Trifunoski;Sela i stanovnitvo u donjem slivu Vlasine
Jovan Trifunoski;Sela na Suhoj Gori
Jovan Trifunoski;Seoska naselja skopske kotline
Jovan Trifunoski;Skopska Crna Gora
Jovan Trifunoski;Sliv Markove Reke
Jovan Trifunoski;Srbijansko zarobljeno stanovnitvo
Jovan Trifunoski;Starost sela Kicevske kotline
Jovan Trifunoski;Strumicki kraj
Jovan Trifunoski;Surdulica
Jovan Trifunoski;Trgovite
Jovan Trifunoski;Urvic i Jelovjane
Jovan Trifunoski;Varoica Gradsko
Jovan Trifunoski;Varoica Kruevo
Jovan Trifunoski;Vladicin Han
Jovan Trifunoski;Vranjska kotlina
Jovan Trifunoski;Zapisi sa terena
Jovan Vukmanovic;Crmnica
Jovan Vukmanovic;Etnicki procesi i sastav dananjeg stanovnitva u Starom Baru
Jovan Vukmanovic;Etnicki procesi i sastav dananjeg stanovnitva u Ulcinju
Jovan Vukmanovic;Patrovici
Jovan ivojinovic;Kroz juni Banat
Jovanka Mihajlovic;Nadimci u Sremskim Karlovcima
Jovo Bajic;Kupreani u Lici, Slavoniji i Dalmaciji
Jovo Boic;Srpsko Sarajevsko Polje
Jovo Medojevic;Muslimani u bjelopoljskom kraju
Jovo Medojevic;Pravoslavno stanovnitvo Bijelog Polja i njihove krsne slave
Jovo Popovic;Hercegovacki stocari na Poljima i okolnima planinama
Jozo Bebic;upa Opuzen
Jozo Lekic;Crtica o Vareu
Joko Jelaska;Hrvatska prezimena i toponimi u katasticima splitskog kaptola na
pocetku XVII stoljeca
Joko Jelaska;Splitsko polje za turskih vremena
Joko Jerkunica;Rodovi Katel Sucurca
Joko Kovacic;rnovnica pod Turcima
Joko Kovacic;rnovska prezimena
Joe Hudales;Od zibeli do groba
Julian Jelenic;Spomenici kulturnog rada bosanskih franjevaca
Julijan Jelenic;Kraljevsko Visoko i samostan svetog Nikole
Julije Jancula;Povijest Cernika
Juraj Jerneic;Spomenice upa Maja, Viduevac, Glina, Mala Solina
Juraj Kolaric;Dvjesta novokapelackih stoljeca
Juraj Kolaric;Povijest Kotoribe
Juraj Kolaric;Sveti Martin na Muri
Juraj Loncarevic;Hrvatsko stanovnitvo Baranje i Backe u prolosti
Juraj Loncarevic;Nova Bukovica i okolina
Juraj upancic;Povijest upe Svete Marije pod Okicem
Juraj upancic;Tragedija sela Popov Dol
Jure Paalic;ujica
Jurica alic;Diljem zavicaja
Jurica alic;Franjevci sjeverozapadne Bosne
Jurica alic;Hod u vjeri
Jurica alic;S banjaluckih strana
Jurica alic;Sjeverozapadno od Banje Luke
Jusuf Mulic;Hercegovina
Jusuf Mulic;Konjic i njegova okolina 1
Jusuf Mulic;Konjic i njegova okolina 3
Jusuf Mulic;Konjic i njegova okolina 4
Jusuf Mulic;Konjic i njegova okolina 5
Jusuf Mulic;Pocitelj u vrijeme osmanske vladavine
Jusuf Osmani;Vendbanimet e Kosovs
Ju Makovec;Korenine
Jnos Botka;A Nagy- s Kiskunsg az egri vr 1577-79 vi sszersban
Jnos Brth;A kalocsai rseksg Duna menti jobbgyainak migrcija a XVIII. szzad
elejn
Jnos Brth;Fjsz npessge a XVIII. szzad kzepn
Jnos Brth;Jankovci rcok vallomsai
Jnos Brth;Migrci s kontinuits egy Duna-mellki tj npesedstrtnetben
Jnos Brth;Migrcis adatok a Duna-Tisza kzi hatrperekben
Jnos Illssy;Az 1754-1755. vi orszgos nemesi sszers
Jnos Pesti;Baranya megye fldrajzi nevei
Jnos Zentai;Adatok Ormnsg nprajzi hatrnak megllaptshoz
Jnos Zentai;Az Ormnsg nyugati hatra s belso tagoldsa
Jszef Vgh;Somogy megye fldrajzi nevei
Jzsef Andretzky;Baranyavrmegye nemesei
Kanuni i kanun-name za Bosanski, Hercegovacki, Zvornicki, Kliki, Crnogorski i
Skadarski sandak
Karel Kadlec;Valai a valask prvo v zemch slovanskch a uherskch
Karl Kaser;Popis Like i Krbave 1712
Karl Kaser;Slobodan seljak i vojnik
Karlo Horvat;Glagoljai u Dalmaciji
Karlo Juriic;Katolicka crkva na biokovsko-neretvanskom podrucju
Karlo Juriic;Prezimena u Zaostrogu
Karlo Juriic;Stariji hrvatski natpisi Makarskog Primorja
Karlo Juriic;Turski dokumenti o franjevackom samostanu u nahiji Imota
Karlo Kosor;Drnika krajina za turskoga vladanja
Kasim Gujic;Hrvatsko podrijeklo begovskih familija zapadne Bosne i Hercegovine
Kasim Gujic;Vitina
Katica Galjevic Tomic;Viduevac
Kemal Karpat;Ottoman Population 1830-1914
Kiril Hadidinev;Dojran
Kiril Mladenov;Meglen
Kiril Prlichev;Leskovec na Morava
Klaus Kreiser;Die Ortsnamen der europdischen Tiirkei nach amtlichen. Verzeichnissen
und Kartenwerken
Klra Hegyi;A temesvri viljet npessge s katonaparasztjai
Klra Mrey;Baranya megye teleplsei az elso katonai felmrs idej
Konstantin Jirecek;Istorija Srba
Kornelija Jurin Starcevic;Demografska kretanja u selima srednjodalmatinskog zaleda
u 16. i pocetkom 17. stoljeca
Kosovka Ristic;Kolonizacija i kolonisticka naselja u ravni Kosova
Kosovka Ristic;Malo Kosovo
Kosta Petrovic;Karlovci i karlovacko stanovnitvo od 1753 do 1815
Kosta Petrovic;Karlovci i karlovacko stanovnitvo u prvoj polovini XVIII veka
Kosta Petrovic;Statisticki podaci o Sremskoj eparhiji u 1750-51 godini
Kosto Perucica;Oputna Rudina
Krajevni leksikon Dravske banovine
Kreimir Kuic;Plemici s podrucja upe Zmina u srednjem vijeku
Kreimir Kuic;Povijest Dalmatinske Zagore
Kreimir Kuic;Prilog biografiji nekih Kacicevih vitezova te podrijetlu
stanovnitva njihova kraja
Kreimir Kuic;Promjene toponima sela Radoica
Kreimir Papic;Travnik grad i regija
Krista Zach;Die Visitation des Bischofs von Belgrad in Trkisch-Ungarn
Krista Zach;Die bosnische Franziskanermission des 17. Jahrhunderts im sdstlichen
Niederungarn
Krista Zach;Konfessionelle Pluralitt, Stnde und Nation
Kristijan Juran;Doseljavanje Morlaka u opustjela sela ibenske Zagore
Kristijan Juran;Morlaci u ibeniku izmedu Ciparskoga i Kandijskog rata
Kristijan Juran;Prilozi kasnosrednjovjekovnoj antroponimiji otoka Pamana
Kristijan Juran;Stanovnitvo Murtera
Krsto Stoic;Sela ibenskog kotara
Krsto Stoic;Turski robovi iz XVII vijeka u ibeniku
Kruno Krstic;Doseljenje Arbanasa u Zadar
Krunoslav Draganovic;Donja Hercegovina prije 300 godina
Krunoslav Draganovic;Izvjece apostolskog vizitatora Petra Masarechija
Krunoslav Draganovic;Masovni prijelazi katolika na pravoslavlje
Krunoslav Draganovic;Naselja i migracije na Kupresu
Krunoslav Draganovic;Opci ematizam katolicke crkve u Jugoslaviji 1939
Krunoslav Draganovic;Opci ematizam katolicke crkve u Jugoslaviji 1974
Krunoslav Draganovic;Zadnji katolici u okolici Trebinja
Krunoslav Tkalac;Babogredska kompanija
Krunoslav ujic;Prezimena u Imotskoj krajini
Krunovslav Tkalac;Grada za imena, prezimena, te nadimke Klimenata u Nikincima i
Hrtkovcima
Kvetoslava Kucerova;Hrvati u srednjoj Europi
Kvetoslava Kucerova;Slovaci u Hrvatskoj
Kroly Kocsis;Ethnic Geography of the Hungarian Minorities in the Carpathian Basin
Ladislav Fiic;Korijeni i ivot
Ladislav Fiic;upa Brajkovici
Ladislav Heka;Uloga Hrvata u povijesti slobodnog i kraljevskog grada Szegedina
Ladislav Seka;Povijest Hrvata Dalmatina u Segedinu
Lajos Fekete;Az esztergomi szandzsk 1570. vi adsszersa
Lajos Jakus;Apai-anyai osk s leszrmazk Petofi csaldjban
Lajos Nagy;A Baranya megyei Batthyny uradalom npessge s javai 1701-ben
Lajos Nagy;A blyi Batthyny uradalomban lo nemzetisgek az rbri rendezs elott
Larry Loyie;As Long as the Rivers Flow
Lasta apovic;Zakletva na tlu SFR Jugoslavije
Latif Mulaku;Govor Albanaca Bajgorske alje
Lazar Celap;Arhivski fond slavonsko-sremska-generalna komanda
Lazar Markovic;Manastir Bodani
Lazar Rakic;Nadalj
Leksik prezimena SR Hrvatske 1948
Leksikon podunavskih Hrvata
Lenka Blehova Celebic;Vjerska slika Boke Kotorske pocetkom XVI vijeka
Leo Petrovic;Katolicko stanovnitvo u Mostaru
Leontije Pavlovic;Smederevo u XIX veku
Leposava Cvetic;Popis stanovnitva i imovine u Srbiji 1834 godine
Lidija Bariic Bogiic;Njemacka etnicka zajednica u Vukovaru
Ljiljana Dobrovak;Razvoj idovskih zajednica u kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji
1783-1873
Ljuba Pavlovic;Sokolska Nahija
Ljubica Gligorevic;Licani doseljeni na vinkovacko podrucje
Ljubica Ivanovic;Demografski problemi stanovnitva ajkake
Ljubica Prcic;Uticaj seoba na patronimike Bunjavaca Subotice i okolice
Ljubinka Kojic;Manastir itomislic
Ljubisav Ciric;Onomastika Izmornika
Ljubia Vecanski;Boka u Banatu
Ljubo Lucic;Rama kroz stoljeca
Ljubo Micovic;ivot i obicaji Popovaca
Ljubo Mihic;Kozara
Ljubo Mihic;Ljubinje sa okolinom
Ljubomir Jovanovic;Mlava
Ljubomir Miletisch;Ueber die Sprache und Herkunft der sog. Krasovaner in Sud-Ungarn
Ljubomir Mitrovic;Hronika sela Deliblato
Ljubomir Pavlovic;Iz ivota grada apca
Ljubomir Pavlovic;Kolubara i Podgorina
Ljubomir Popovic;Selo Beli Potok pod Avalom
Ljubomir Stojanovic;Stari srpski zapisi i natpisi
Ljubomir Stojanovic;Staro Uice
Ljubomir Vuckovic;Glinski Trnovac
Ljudevit Thallczy;Povijest Jajca
Ljudevit ustek;Dubrava
Ljupco Risteski;Rakopisnata zaostavtina na Branislav Rusic
Lovorka Coralic;Barani u Mlecima
Lovorka Coralic;Iz prolosti Boke
Lovorka Coralic;Legati hrvatskih iseljenika u Veneciji vjerskim ustanovima u
domovini
Lovorka Coralic;Pisma rektora
Lovorka Coralic;Skadarski iseljenici u Mlecima
Lovre Katic;Povijesni podaci iz vizitacija Trogirske biskupije u XVIII stoljecu
Lovre Katic;Prilike u splitskoj okolici poslije odlaska Turaka
Lovre Katic;Veze primorske Dalmacije kroz kliki prolaz
Lovro Ivin;Olib
Lucijan Marcic;Antropogeografska ispititvanja po sjevernodalmatinskim ostrvima
Lucijan Marcic;Doseljavanje i iseljavanje na zadarskim i ibenskim ostrvima
Lucijan Marcic;Stanovnitvo Zadra
Lujo Margetic;Hreljinski urbar iz 1700 godine
Lujo Margetic;Hreljinsku urbar iz 1700 godine
Lujo Margetic;Makso Peloza i Mune
Lujo Margetic;Najstariji glagoljicom pisani vinodolski urbar
Luka Pavicic;Kronika stradanja Hrvata june Like
Luka Pavicic;Lovrinac
Luka akovic;Prilozi za demografsku i onomasticku gradu BiH
Lszl Kredics;A veszprmi pspksg 1524. vi urbriuma
Lszl Mikecs;A moldvai katolikusok 1646-47 vi sszersa
Lszl Mndoki;A klkedi npszmlls 1816-ban
Lszl Mszros;Bcs-Kiskun megye cignysgnak trtnethez
Lszl Solymosi;A hdoltsg nhny somogyi telepls trtnetben
Lszl Szita;Baranya npeinek pusztulsa a 18. szzad elejn
Lszl Szita;Somogy megyei nemzetisgek teleplstrtnete a XVIII-XIX szzadban
Lszl Szita;Szerbek visszavndorlsa Baranya megybe a szatmri bke utni vekben
Lszl Sndor;Prikaz upravljanja osnovnim kolstvom u naseljima beljskog i
dardanskog vlastelnistva
Mads Ravn;Death Ritual and Germanic Social Structure
Madida Becirbegovic;Damije sa drvenom munarom u BiH
Magyarorszg helysgeinek 1773-ban kszlt hivatalos sszersa
Magyarorszg npessge a Pragmatica Sanctio korban
Maja unjic;Stanovnitvo Komina u 18. i prvoj polovici 19. stoljeca
Maja unjic;Stanovnitvo Rogotina na kraju 18. i u prvoj polovici 19. stoljeca
Maja unjic;Stanovnitvo parohije Neretva prema anagrafu iz 1811
Maksim Ludajic;Iz srpske prolosti
Makso Peloza;Urbar sela Vele i Male Mune i ejane iz godine 1574
Manojlo Cuckovic;Varoica Sveti Nikola na Ovcem polju
Manojlo Grbic;Karlovacko vladicanstvo
Manol Pandevski;Strumica i Strumicko niz istorijata
Manuale del Regno di Dalmazia
Margit Baranya;Drvaszaboks kzsg npessge s bidofofjszorsfai a XIX szzad
msodik leiben
Margita Radivojevic;Svilojevo
Marija Dejanovic;Demografski razvoj Nina u XX stoljecu
Marija Kleut;Lovricev Socivica i hajduci u usmenoj epskoj pesmi XVIII veka
Marija Martinovic;Prosek
Marija Vuckovic;Govor kajkavaca u Boki
Marija okic;Prilog proucavanju stanovnitva u nekim zlatiborskim selima
Marijan Bogdanovic;Ljetopis kreevskog samostana
Marijan Grgic;Benediktinski samostan u Vrani
Marijan Karaula;Knjiga bola
Marijan Kralj- Ivanec
Marijan Maticka;Agrarna reforma i kolonizacija u Baranji izmedu 1945 i 1948 godine
Marijan Mitrovic;Medvida
Marijan Sivric;Migracije iz Hercegovine na dubrovacko podrucje
Marijan Stojkovic;Podgora u XVII stoljecu
Marijana Guic;Etnicka grupa Bezjaci
Marin Kapular;Rodoslovlje roda imovica
Marin Kapular;Rodovi u Zvirovicima
Marin Tadin;Iz prolosti Muca
Marina Balaev;Opis berekoga govora
Marinko Maric;Katolicko stanovnitvo Orahova Dola i Zavale
Marinko Maric;Katolicko stanovnitvo upe Stolac 1864 godine
Marinko Maric;Stanovnitvo Popova u Hercegovini
Marinko Maric;Stanovnitvo i rodovi naselja upe Stjepan Krst
Marinko Peruic;Etnolingvisticka grada iz brajskog kraja u opcini Duga Resa
Marinko Stanojevic;Antropogeografski pregled Timocke Krajine
Marinko Stanojevic;Crna Reka
Marino Manin;Osobna imena i nadimci na Bujtini i Poretini u prvoj polovici XIX.
stoljeca
Marino Manin;Zapadna Istra u katastru Franje Josipa
Mario Bara;Karaevci u vojvodanskom dijelu Banata
Mario Bara;Sudjelovanje Hrvata u saveznoj kolonizaciji Vojvodine
Mario Katic;Tekstualna konstrukcija svetog mjesta na primjeru predaje o slici Gospe
s Kondila
Mario Petric;Etnicka prolost stanovnitva na podrucju Litice
Mario Petric;Migracije u BiH
Mario Petric;Neke drutvene ustanove kod Muslimana upce u srednjoj Bosni
Mario Petric;Porijeklo stanovnitva Imljana
Mario Petric;Porijeklo stanovnitva Livanjskog polja
Mario Petric;Porijeklo stanovnitva epe
Mario Petric;Povr i Rakitno
Mario Petric;Prilog proucavanju porijekla Bunjevaca
Mark Handley;Death, Society, and Culture
Mark Krasnici;Dulje
Mark Krasnici;Manastirske vojvode na Kosovu
Mark Krasnici;Orahovac
Mark Krasnici;Suva Reka
Mark Krasniqi;Gjurm e gjurmime
Mark Krasniqi;Lugu i Baranit
Mark Krasniqi;Popullsia e Rugovs
Mark Krasniqi;Vendbanimet e Rugovs
Marko Cemovic;Vasojevici
Marko Jacov;Katolicka misija na Balkanu
Marko Jacov;Seobe Srba u Dalmaciju i Boku Kotorsku
Marko Jacov;Spisi Kongregacije za propagandu vere u Rimu o Srbima v1
Marko Jacov;Spisi tajnog vatikanskog arhiva
Marko Jacov;Srbi u mletacko-turskim ratovima u XVII veku
Marko Jacov;Venecija i Srbi u Dalmaciji
Marko Juric;upa Goranci kod Mostara
Marko Karamatic;Franjevacka provincija Bosna Srebrena
Marko Kljajic;Golubinci kroz povijest
Marko Mierda;Spomenici Gornjih Poljica
Marko Obradovic;Porijeklo i rodoslov Obradovica iz Lubnica
Marko Orolic;Franjevacki samostan i upa Tolisa
Marko Peic;Imenoslov backih Bunjevaca
Marko Raovic;Kuci
Marko Rimac;Hrvatska cirilica u glagoljskim maticnim knjigama zapadno od Krke
Marko Rimac;Selo cetinske krajine u austrijskim katastarskim izvorima u prvoj
polovici XIX stoljeca
Marko Rimac;Zadarsko okruje na mletackom katastru iz 1709 godine
Marko Rimac;Zemljina razdioba u selu Vojnic 1705 godine
Marko Ruicic;Gnionica kroz vijekove
Marko Samardija;Donjosutlanski kajkavski ikavci
Marko Vego;Bekija kroz vijekove
Marko Vego;Historija Brotnja
Marko Vego;Iz istorije srednjovjekovne BiH
Marko Vego;Naselja srednjovjekovne Bosne
Marko Vego;Postanak srednjovjekovne bosanske drave
Marko Vego;Povijest Humske zemlje
Marko Vego;Zbornik srednjovjekovnih natpisa BiH
Marko Zajc;Problem pripadnosti umbercanov in Marindolcev
Marko aric;Bunjevci u ranome novom vijeku
Marko aric;Dinarski Vlasi izmedu Osmanskog carstva i Venecije
Marko aric;Osmanski korijeni Gospica
Marko aric;Predmoderne etnije u Lici i Krbavi 1712
Markus Leideck;Urbari gospotija Paz, Belaj i Koljak
Markus Osterrieder;Sonnenkreuz und Lebensbaum
Martha Remer Connor
Martin Kubatov;Garski Bunjevci
Martin Modruan;Pregled arhivske grade i Arhivu Hrvatske o povijesti glinskog kraja
do 1848
Martin Tomain;Uskoke populacije na jugovzhodu Slovenije
Martin Tomain;Uskoko prebivalstvo v Beloj Krajini
Martin Udovicic;Travnik u vrijeme vezira
Mata ecerov;Hronika Padeja
Mate Hraste;Antroponimija i toponimija opcine hvarske
Mate Hraste;Govor otoka Suska
Mate Hraste;Govori jugozapadne Istre
Mate Hraste;Osobine govora olte, Ciova, Drvenika i susjedne obale
Mate Klaric;Obrovac srednjovjecnih isprava
Mate Matas;Mucko lecevicki prostor
Mate Matas;Toponimija dijela Splitske Zagore
Mate imundic;Ekonimi Imotske krajine
Mate imundic;Govor Imotske Krajine i Bekije
Mate imundic;Naa osobna imena i njihovi nositelji u talijanskom epu Lo Balzino
Mate imundic;Nepoznata hrvatska osobna imena XII stoljeca
Matice
Matice
Matija Perak;Odakle potjece ime grada Zagreba
Matija Vonic;Povijest upe Mackovac
Matja Grahornik;Demografska in zemljikoposestna podoba Dravskega polja v drugoj
polovici XVII stoletja
Matko Laginja;Kastav
Mato Batorovic;Kroz prolost i sadanjost Iloka
Mato Tustanic;Oriovacka upa
Mavro Orbini;Kraljevstvo Slavena
Medida Selmanovic;Jajacka nahija 1562 godine
Medida Selmanovic;Jajacka nahija od pada pod Turke
Mehmed Hudovic;Zvornik
Mehmed Mujezinovic;Islamska epigrafika u Bosni i Hercegovini
Mehmed Mujezinovic;Turski natpisi u Travniku i njegovoj okolini
Meliha Fajic;Socialnodemografska slika prebivalstva koprskega komuna v XVIII
stoletju
Menka Veljkovic;Predgrade Vojvode Stepe
Metka Kraigher Hozo;Metode slikanja i materijali
Metod Hrg;Kanonske vizitacije Zagrebacke nadbiskupije
Metodija Sokoloski;Opiren popisen defter za skopskiot sandak 1568
Michael Lacko;The Union of Uhorod
Michael Stanford;A Companion to the Study of History
Michel Meslin;Les Ariens d'Occident
Mieczyslaw Malecki;Gwary Ciciw a ich pochodzenie
Mieczyslaw Malecki;Slavenski govori u Istri
Mihajlo Dinic;Humsko trebinjska vlastela
Mihajlo Dinic;Za istoriju rudarstva u srednjevekovnoj Srbij i Bosni
Mihajlo Dinic;Zemlje Hercega Svetoga Save
Mihajlo Fejsa;Nasred iroke ravnice
Mihajlo Gavrilovic;Grada za istoriju prvog srpskog ustanka
Mihajlo Kostic;Belopalanacka kotlina
Mihajlo Kostic;Kula
Mihajlo Kostic;Kurumlijska Banja
Mihajlo Kostic;Kuiljevo
Mihajlo Kostic;Lukovska Banja
Mihajlo Kostic;Poreklo i kompozicija stanovnitva u selima Istocne Srbije
Mihajlo Kostic;Problematika starinackog stanovnitva u jugoistocnoj Srbiji
Mihajlo Kostic;Ribarska Banja
Mihajlo Kostic;Vlasotince
Mihajlo Kostic;urdevo Polje
Mihajlo Miladinovic;Poarevacka Morava
Mihajlo Zoric;ekovici
Mihovil Bolonic;Otok Krk kroz vjekoke
Mihovil Bolonic;Prezimena i imena u Vrbniku
Mihovil Bolonic;Uskoci i otok Krk
Mihovil Tomandl;Pancevo
Mihly Kohegyi;Baranyai jobbgysrelmek
Mijat Jerkovic;Hrvati plehanskog kraja
Mijat Jerkovic;Najstarije matice upe Velika
Mijo Batinic;Djelovanje Franjevac u Bosni i Hercegovini
Mijo Batinic;Franjevacki samostan u Fojnici
Mijo Dukic;Glina i okolica
Mijo Korade;Filijala Vladislavci izmedu dvaju upa i dvaju biskupija u XIX stoljecu
Mijo Loncaric;Bilogorski kajkavski govori
Mijo Loncaric;Kaj
Mijo Loncaric;Sjevernomoslavacki kajkavski govori
Mijo Macic;Grbalj
Mijo uljic;Dananji vareki dijalekt
Mikica Ilic;Selo Bosut u Sremu
Mikls Fzes A npessg szma, anyanyelvi s nemzetisgi megoszlsa Baranya
jrsaiban 1941-ben
Miklsn Boda;Vlogatott bibliogrfia Baranya telepls- s nemzetisgtrtnethez
Mila Pavlovic;Sela sjenickog kraja
Miladin Arsic;Popis stanovnitva i poljoprivrede u selima optine Mladenovac 1863
Miladin Stojanovic;Koreni i rodoslovi
Miladin Vesic;Kijevo
Miladin Vesic;Zabela
Milan Belic;Bugojno i okolina
Milan Divjak;Licki vodac
Milan Glibota;Povijest Donje Neretve i prvi Mletacki katastri
Milan Ilic;Opratanje sa ivotom
Milan Ivanievic;Biskupski pohodi upama Vranjicu, Mravincima i Kucinama u
devetnaestome stoljecu
Milan Ivanievic;Izvori za prva desetljeca novoga Vranjica i Solina
Milan Ivanievic;Nadbiskupski pohodi upama Vranjicu, Mravincima i Kucinama do
godine 1764
Milan Karanovic;Clanci iz Politike
Milan Karanovic;Dinarska plemena
Milan Karanovic;O mramoru Vojvode Momcila
Milan Karanovic;Roditelji Kocicevi
Milan Karanovic;Sanicka upa u Bosanskoj Krajini
Milan Karanovic;Slava crkve Lovnice u Bircu
Milan Kranjcevic;Kompolje
Milan Kruhek;Turske utvrde i kule u Lici i Krbavi
Milan Micic;Uticaj jugoslovensko-rumunske granice u Banatu na proces kolonizacije
jugoslovenskog Banata 1920-1941
Milan Milicevic;Kraljevina Srbija
Milan Mogu;Toponimika u prvim zemljinim knjigama biveg senjskog kotara
Milan Nosic;Bosanskohercegovacka hrvatska prezimena 1
Milan Nosic;Bosanskohercegovacka hrvatska prezimena 2
Milan Nosic;Bosanskohercegovacka hrvatska prezimena 3
Milan Nosic;Goranska prezimena
Milan Nosic;Jezikoslovne studije
Milan Nosic;Prezimena zapadne Hercegovine
Milan Pekovic;Nikicka upa
Milan Radeka;Karlovacko vladicanstvo
Milan Radeka;Kordun u prolosti
Milan Reetar;Der tokavische Dialekt
Milan Reetar;Die serbokroatischen Kolonien Suditaliens
Milan Stepanovic;Somborska hronika fra Bone Mihaljevica
Milan Turkovic;Die ehemalige kroatisch-slavonische Militrgrenze
Milan Vasic;Etnicka kretanja u Bosanskoj Krajini u XVI vijeku
Milan Vasic;Martolosi u periodu uspona osmanske drave
Milan Vasic;Martolozi u jugoslovenskim zemljama pod turskom vladavinom
Milan Vujicic;Recnik mesta u oslobodenoj oblasti Stare Srbije
Milan enoa;Doseljivanje tudinaca u Srijem
Milan etka;Tucepka spomenica
Milan ufflay;Srbi i Arbanasi
Milanka Milovanovic;Erdevik
Mile Bogovic;Takozvani Glavinicev opis Like i Krbave iz 1696 godine
Mile Japuncic;Lovinacki kraj
Mile Magdic;Topografija i povijest Ogulina
Mile Tomic;Antroponimija Srba i Hrvata u Rumuniji
Mile Vidovic;Povijest upa doline Neretve
Mile Vidovic;upa Vidonje
Milenko Beljanski;Backi Monotor 1921-1985
Milenko Beljanski;Beljanski u Somboru i drugim mestima u Backoj
Milenko Beljanski;Najstariji poznati itelji Sombora
Milenko Beljanski;Neme Militic-Svetozar Miletic
Milenko Beljanski;Somborski Jevreji 1735-1970
Milenko Beljanski;Srbi i Madari u Somboru do 1749
Milenko Beljanski;Staniic
Milenko Filipovic;Batina srednjovjekovnih rudara Sasa u junoslovenskim zemljama
Milenko Filipovic;Beleke o poreklu stanovnitva u sarajevskoj Vrhovini
Milenko Filipovic;Brnjakovici
Milenko Filipovic;Cecava
Milenko Filipovic;Cincari u Bosni
Milenko Filipovic;Crkva Lomnica u Bosni
Milenko Filipovic;Debarski Drimkol
Milenko Filipovic;Donji Birac
Milenko Filipovic;Etnicke prilike u junoj Srbiji
Milenko Filipovic;Etnoloki zapisi s puta po zapadnoj Bosni 1961
Milenko Filipovic;Glasinac
Milenko Filipovic;Golo Brdo
Milenko Filipovic;Grad i predeo Birac
Milenko Filipovic;Has pod Patrikom
Milenko Filipovic;Iz nedavne prolosti Velesa
Milenko Filipovic;Kazivanja Jovice Sajica iz Kouha
Milenko Filipovic;Majevica
Milenko Filipovic;Manastir Vozuca u Bosni
Milenko Filipovic;Modrica
Milenko Filipovic;Nomadski stocari na Ogradenu
Milenko Filipovic;O varoicama u selima
Milenko Filipovic;Obicaji i verovanja u Skopskoj kotlini
Milenko Filipovic;Olovo
Milenko Filipovic;Ozrenjaci ili Maglajci
Milenko Filipovic;Poceci i prolost Zvornicke eparhije
Milenko Filipovic;Poloaj i teritorijalni razvitak Velesa
Milenko Filipovic;Popis Srba harackih obveznika
Milenko Filipovic;Popovo u Hercegovini
Milenko Filipovic;Porijeklo, starost i rasprostranjenost toponima i antroponima
trbac
Milenko Filipovic;Prilog proucavanju veza izmedu Kraovana i Bosne
Milenko Filipovic;Prilozi etnolokom poznavanju severoistocne Bosne
Milenko Filipovic;Propast franjevackom manastira Gradovrha kod Tuzle
Milenko Filipovic;Prozor
Milenko Filipovic;Rama u Bosni
Milenko Filipovic;Razlicita etnoloka grada Kosova i Metohije
Milenko Filipovic;Srpska naselja u Beloj Krajini
Milenko Filipovic;Visocki Cigani
Milenko Filipovic;Visoko
Milenko Filipovic;Vogoca i Bioca u Bosni
Milenko Filipovic;Zadruga Spasica u Bulacanima kod Skoplja
Milenko Filipovic;ivot i obicaji narodni u Visockoj Nahiji
Milenko Filipovic;ur i okolina
Milenko Gaic;Prijedor
Milenko Jahura;Prebilovci
Milenko Pekic;Dva kamena natpisa manastira Krke
Milenko Todovic;Crkva klopotnica u Rijeci kod Foce
Milenko Vasiljevic;Moje rodno selo Sekulinci
Mileta Bukumiric;Iz onomastike grada Pritine
Mileta Bukumiric;Iz onomastike june Metohije
Mileta Bukumiric;Onomastika Gornjeg i Srednjeg Laba
Mileta Bukumiric;Onomastika Prekoruplja
Mileta Bukumiric;Onomastika Sirinicke upe
Mileta Bukumiric;Onomastika dela Prekoruplja
Mileta Bukumiric;Onomastika junog Kosova
Mileta Bukumiric;Onomastika podrucja Prekovode
Mileta Jankovic;Hronika sela Lijenja u Rovcima
Mileta Vojinovic;Pljevaljski kraj
Milevoj Marijan;Prezimena i nadimci Labina
Milica Baum;upa Soli
Milica Grkovic;Decanske hrisovulje
Milica Grkovic;Imena u Decanskim hrisovuljama
Milica Grkovic;Prva hrisovulja manastira Decani
Milica Grkovic;Recnik imena Banjskog, Decanskog i Prizrenskog vlastelinstva u XIV
veku
Milica Grkovic;Recnik licnih imena kod Srba
Milica Jankovic;Sloveni u jugoslovenskom Podunavlju
Milica Stojanovic;Prijedor
Milica Vranic;Pale
Milijana Okilj;Manastir Zavala
Milinko Femic;Prijepoljski kraj u prostoru i vremenu
Milinko Tapavicki;Hronika Elemira
Milisav Lutovac;Berane
Milisav Lutovac;Beranska kotlina
Milisav Lutovac;Bihor i Korita
Milisav Lutovac;Dananje naseljavanje Metohije
Milisav Lutovac;Etnicke promene u oblasti Stare Rake
Milisav Lutovac;Ibarski Kolain
Milisav Lutovac;La Metohija
Milisav Lutovac;Naseljavanje Crnogoraca po Metohiji
Milisav Lutovac;Polja, Brskovo i Mojkovac
Milisav Lutovac;Rudnik i naselje Bor
Milisav Lutovac;Sliv Mlave
Milisav Lutovac;Srbljaci u gornjem Polimlju
Milisav Lutovac;Varo Roaje
Milisav Lutovac;Zvecan, Trepca i Kosovska Mitrovica
Milisav Lutovac;upski Aleksandrovac
Milivoj Cop;Povijest Hreljina
Milivoj Rodic;Kneica u Knepolju
Milivoje Pavlovic;O stanovnitvu i govoru Jajca i okoline
Milivoje Vasiljevic;Macva
Milivoje Vasiljevic;Macvani u najstarijim popisima
Milivoje Vasiljevic;Tevteri poslenika Pocerske i Tamnavske kapetanije 1831
Milivoje uriic;Parci
Miljan Miloev Jokanovic;Pleme Kuci
Miljenko Holzleitner;Popis katolika poeke upe
Miljenko Kreic;Depopulacija istocne Hercegovine izazvana turskim osvajanjem
Miljenko Kreic;Katolici Trebinjsko-mrkanske biskupije 1733. godine
Miljenko Kreic;Povijesne okolnosti osnutka upe Dubrave
Miljenko Maric;Koute
Milko Popovic;umberacki dijalekt
Milo Jukic;Deevice
Milo Jukic;Doseljavanje katolika iz austrijskih zemalja
Milo Jukic;Etnoloki i povijesni prilozi iz kreevskog kraja
Milo Jukic;Nestala sela i zaseoci u okolici Kreeva
Milo Jukic;Novi podaci o podrijetlu nobelovca Ive Andrica
Milodrag Jacimovic;Kacer
Milojica Sparic;Hercegovacka Golea
Milojko Brusic;Stanovnitvo Kumana
Milorad Deic;Zapadnobosanski ijekavski govori
Milorad Ekmecic;Dugo kretanja izmedu klanja i oranja
Milorad Joknic;Stanovnitvo u pljevaljskom kraju
Milorad Milanovic;Sela oko Smedereva
Milorad Milunovic;Ridica
Milorad Vasovic;Najnovije naseljavanje Crnogoraca u nekim backim selima
Milorad Vasovic;Radotak
Milovan Buchberger;Skice za portret tinjanske porodice Mazzura
Milovan Jevric;Stanovnitvo Nedakusa
Milovan Jevric;Stanovnitvo optine Mojkovac
Milovan Obradovic;Agrarna reforma i kolonizacija na Kosovu
Milovan Radovanovic;Crnogorci na Kosovu i Metohiji
Milovan Radovanovic;Etnicki i demografski procesi na Kosovu i Metohiji
Milovan Radovanovic;Kosovo i Metohija
Milovan Radovanovic;Sliv Prizrenske Bistrice
Milovan Radovanovic;Stanovnitvo Prizrenskog Podgora
Milovan Ristic;Strumica
Milo Antonovic;Grad i upa u Zetskom primorju i severnoj Albaniji u XIV i XV veku
Milo Bjelovitic;Zenica
Milo Jagodic;Naseljavanje kneevine Srbije
Milo Milojevic;Decanske hrisovulje
Milo Milosavljevic;Planinica
Milo Miloevic;Boka Kotorska, Bar i Ulcinj
Milo Moskovljevic;Dananja granica izmedu ekavskog i jekavskog izgovora u Srbiji
Milo Okuka;Govor Rame
Milo Okuka;Srpski dijalekti
Milo Slijepcevic;Samobor
Milo Stojic;Knjiga o Bresnom Polju
Milo Stojnic;Bresno Polje
Milo Velimirovic;Gusinjska nahija s pogledom na Malesiju
Milo Velimirovic;Vasojevici, Polimlje, Metohija
Milo Vojinovic;Popis domova u novim krajevima kraljevine Crne Gore 1913
Milo Vojinovic;Stotinu godina od iseljavanja Muslimana iz Crne Gore za Tursku
Milo karic;ivot i obicaji Planinaca pod Frukom Gorom
Miodrag Jacimovic;Kacer
Miodrag Purkovic;Poarevac
Miomir Daic;Rovca kod Berana
Miomir Daic;ekular i ekularci
Mira Kolar Dimitrijevic;Urbar pavlinskoga samostana u Strezi 1477 godine
Mirela Slukan Altic;Povijest mletackog katastra Dalmacije
Mirela Slukan Altic;The bishopric of Nin in 1692
Mirjana Adamovic;Popis itelja Loznice 1862 godine
Mirjana Sladonja;Knjiga bratovtine Svetog Roka u Boljunu
Mirko Barjaktarovic;Arilje
Mirko Barjaktarovic;Etnicki razvitak Gornjeg Polimlja
Mirko Barjaktarovic;Guca
Mirko Barjaktarovic;Janjevo
Mirko Barjaktarovic;O etnickom opredeljenju
Mirko Barjaktarovic;O porodicnoj zadruzi na Kosovu i Metohiji
Mirko Barjaktarovic;O ekularu
Mirko Barjaktarovic;Otkuda ime selu Mataruge
Mirko Barjaktarovic;Petrovo Selo
Mirko Barjaktarovic;Religija i naselje kao cuvari narodnosnog
Mirko Barjaktarovic;Rovca
Mirko Barjaktarovic;Rugova
Mirko Barjaktarovic;Vlasenica
Mirko Crncan;upa Vodinci
Mirko Deanovic;Istroromanske studije
Mirko Grcic;Drenica
Mirko Korencic;Naselja i stanovnitvo SR Hrvatske
Mirko Markovic;Dinara kao sezonska planina stocara sjeverne Dalmacije
Mirko Markovic;Medimurje
Mirko Markovic;Narodni ivot i obicaji sezonskih stocara na Velebitu
Mirko Markovic;O etnogenezi stanovnitva Like
Mirko Markovic;Selo Gorjani kraj akova
Mirko Markovic;Selo Tomaanci kraj akova
Mirko Markovic;Slavonija
Mirko Markovic;Stari zagrepcani
Mirko Markovic;akovo i akovtina
Mirko Mitrovic;Iz privrednog i drutvenog ivota Pancevackog granicarskog
komuniteta
Mirko Raicevic;Gornja Sela
Mirko Valentic;Stanovnitvo Glinske pukovnije
Miroslav Bertoa;Etnicka struktura Pule od 1613 do 1719 godine
Miroslav Bertoa;Istra u doba Venecije
Miroslav Bertoa;Jedan prilog naseljavanju Istre u XVII stoljecu
Miroslav Bertoa;Katastik prisvojenih komunalnih dobara u junoj Istri u drugoj
polovici XVIII stoljeca
Miroslav Bertoa;Mletacka Istra u XVI i XVII stoljecu
Miroslav Bertoa;Mletacka Istra u XVII i XVIII stoljecu
Miroslav Bertoa;Neki povijesni i statisticki podaci o demografskim kretanjima u
Istri u XVI i XVII stoljecu
Miroslav Bertoa;Pucanstvo Labina u Vlacicevo doba
Miroslav Bertoa;Selo Premantura
Miroslav Drakic;Razmatranja o stanovnitvu Resave
Miroslav Daja;Pougarje i njegova okolica
Miroslav Daja;Sa kupreke visoravni
Miroslav Granic;Popis plemica grada Nina iz 1817 godine
Miroslav Nikanovic;Naselja Drenice i njihovo stanovnitvo
Miroslav Nikanovic;Porijeko stanovnitva Drenice
Miroslav Nikanovic;Porodicni korijeni
Miroslav Nikanovic;Prilog porucavanju stanovnitva Zmijanja
Miroslav Nikanovic;Srpska prezimena
Miroslav Sic;Petrovaradin
Miroslav Ujdurovic;Stanovnitvo makarskog primorja
Mirza Hasan Ceman;Urbana antropologija Tenja
Miscellanea
Mita Kostic;Iseljavanje Crnogoraca u Srbiju 1889
Mita Kostic;Srpsko trgovacko naselje na Rijeci
Mita Kostic;Srpsko trgovacko naselje u Trstu
Mitar Papic;Tragom kulturnog nasljeda
Mitar Peikan;Iz istorijske toponimije Podrimlja
Mitar Peikan;Popis zaorjenskog plemena Ridana s kraja XV veka
Mitar Peikan;Stara imena iz donjeg Podrimlja
Mitar Peikan;Zetskohumskoraka imena na pocetku turskog doba
Mithat Kozlicic i Ante Bralic;Stanovnitvo Kraljevine Dalmacije
Mladen Ancic;Gospodarski aspekti stocarstva cetinskog komitata u XIV stoljecu
Mladen Ancic;Kasnosrednjovjekovni Stolac
Mladen Ancic;Na rubu Zapada
Mladen Andreis;Povijesna demografija Velog Drvenika, Malog Drvenika i Vinica
Mladen Andreis;Stanovnitvo Drvenika i Ploce
Mladen Andreis;Stanovnitvo Katela u prvoj polovici XVIII stoljeca
Mladen Andreis;Stanovnitvo otoka Braca u drugoj polovici XVIII stoljeca
Mladen Andreis;Stanovnitvo otoka olte
Mladen Domazet;Katelanske bratovtine od XVI do XIX stoljeca
Mladen Golubovic;Malca
Mladen Milic;Kosovsko selo Grbole
Mladen Paver;Pred zagonetkom obiteljskog stabla
Mladen Rado;Selo Mir kod Varea
Mladena Prelic;Etnicki identitet Srba u Madarskoj na kraju XX veka
Mladenko Kumovic;Lugonjici kod Brckog
Mladenko Kumovic;Poreklo, migracije i stradanja Srba sa Kupresa
Mletacka uputstva i izvjetaji
Momcilo Gogic Lutovac;Andrijevica
Momcilo Prodanovic;Selo trpci
Momcilo Spasojevic;Porijeklo stanovnitva celinackog kraja
Momcilo Spasojevic;njegotina
Momcilo Stankovic;Brza Palanka
Momcilo Stojakovic;Branicevski tefter
Momcilo uric;Onomastika Ljubomira
Monica White;Military Saints in Byzantium and Rus
Monografija Sombora
Monumenta Historiam Uscocchorum Illustranta
Muhamed Hadijahic;Od tradicije to identiteta
Muhamed Hadijahic;Porijeklo bosanskih Muslimana
Muhamed Hadijahic;Turska komponenta u etnogenezi bosanskih muslimana
Mujo Kafedic;Foca
Mula Muhamed Mestvica;Popis uzajamnog jamcenja stanovnitva u Sarajevu
Mula Mustafa Baeskija;Ljetopis
Multiple Authors;Regna and Gentes
Multiple Authors;Romans, Barbarians, and the Transformation of the Roman World
Multiple Authors;The Ostrogoths from the Migration Period to the Sixth Century
Multiple Authors;The Other Europe in the Middle Ages
Multiple Authors;The Sixth Century
Multiple Authors;Visions of Community in the Post-Roman World
Mustafa Grbcanovic;Bijeljina i Bjeljinci
Mustafa Memic;Bonjaci Crne Gore
Mustafa Memic;Gusinjskoplavska krajina u vrtlogu historije
Mustafa Memic;Pojave prozilitizma u plavskogusinjskom Kraju
Mui Zahirovic;Jake kroz vrijeme
Mria Anna Mr;Mria Terzia cigny-rendeletei s a Baranya megyei
cignysszersok
Nada Klaic;Medvedgrad i njegovi gospodari
Nada Klaic;Srednjovjekovna Bosna
Nada Radotic;Osijek
Narodnosni i vjerski sastav stanovnitva Republike Hrvatske 1880-1991
Nataa Bajic;Drni u katastru prve polovice XIX. stoljeca
Nataa Bajic arko;Knin u katastarakoj izmjeri s pocetka XIX stoljeca
Nataa Bajic arko;Najstarija sacuvana matica dijela Dalmatinske Zagore
Nataa Bajic arko;Splitski antroponimi
Nataa tefanec;Demographic changes on the Habsburg-Ottoman border in Slavonia
Na zavicaj
Nae starine
Neboja okic;Etnicki sastav stanovnitva na prostoru dananje Branicevske eparhije
u XVIII veku
Neboja uletic;Karlovci 1546-1590
Neboja uletic;Sremski sandak u XVI veku
Nedeljko Deretic;Onomastika Orahovca u Hercegovini
Nediljko Budia;Prezimena Nevesta i Cera
Nedim Filipovic;Napomene o islamizaciji u Bosni i Hercegovini u XV vijeku
Nedim Filipovic;Vlasi i uspostava timarskog sistema u Hercegovini
Nedo Paovica;Ljubomir
Nedo Paovica;Zavode
Nenad Antonijevic;Stanovnitvo hrvatske nacionalnosti na Kosovu
Nenad Cvjetkovic;Vozuca
Nenad Moacanin;Ime Gospic u svjetlu turskih izvora
Nenad Moacanin;Islamizacija seljatva u Bosni
Nenad Moacanin;Naseljenost Like i izvori feudalne rente pocetkom XVII stoljeca pod
turskom vlacu
Nenad Moacanin;Poega i Poetina u sklopu Osmanlijskog carstva
Nenad Moacanin;Slavonija pod turskom vlacu
Nenad Moacanin;Stanovnitvo Bosanskog elajeta u 18 stoljecu prema popisima
glavarine
Nenad Moacanin;Town and Country on the Middle Danube
Nenad Moacanin;Turska Hrvatska
Nenad Moacanin i eljko Holjevac;Hrvatskoslavonska vojna krajina i Hrvati pod
vlacu Osmanskoga carstva
Nenad Stevovic;Crnogorci u Vojvodini 1945-1948
Nenad Vekaric;Falsifikat o podrijetlu konavoskih rodova
Nenad Vekaric;Peljeka naselja u XIV stoljecu
Nenad Vekaric;Peljeki rodovi
Nenad Vekaric;Prijevara ili zabluda
Nenad Vekaric;Stanovnitvo Konavala 1
Nenad Vekaric;Stanovnitvo Konavala 2
Nenad Vekaric;Stanovnitvo poluotoka Peljeca
Nenad Vekaric;Status Animarum de 1786 Cruciza, Bannicchi, Tarnova, Mravigniza
Nenad Vekaric;The Population of the Dubrovnik Republic
Nenad Vekaric;Vlastela grada Dubrovnika
Nenad Vekaric i Niko Kapetanic- Konavoski rodovi
Neretvanski Zbornik
Neven Budak;Etnogeneza Hrvata
Neven Budak;Hrvatska i Slavonija u ranome Novom Vijeku
Neven Budak;Prva stoljeca hrvatske drave
Neven Isailovic;Popis nahije Kosovo iz 1574 godine
Neven Isailovic;Popis nahije Petrovo Polje iz 1574 godine
Nevenka Bezic Boanic;Bratovtina i bratimi Grohota godine 1561
Nevenka Bezic Boanic;Doseljenici u Split pocetkom XIX stoljeca i njihova prezimena
Nevenka Bezic Boanic;Iz prolosti Podgore u XVIII stoljecu
Nevenka Bezic Boanic;Katolicki ivalj drnike upe
Nevenka Bezic Boanic;Nazivi zemljita, naselja i njihovih stanovnika na otoku Visu
u XVII i XVIII stoljecu
Nevenka Bezic Boanic;Popis i struktura stanovnitva krajem XVIII i pocetkom XIX
stoljeca u Visu
Nevenka Bezic Boanic;Popis stanovnika otoka Hvara iz 1673 godine
Nevenka Bezic Boanic;Popisi stanovnitva Komie u XVIII i pocetkom XIX stoljeca
Nevenka Bezic Boanic;Povijest stanovnitva u Visu
Nevenka Bezic Boanic;Prilog poznavanju osobnih imena trogirskog stanovnitva u XVI
i XVII stoljecu
Nevenka Bezic Boanic;Prilog poznavanju povaljskih prezimena
Nevenka Bezic Boanic;Prilog poznavanju stanovnitva i prezimena u Supetru u XVII i
XVIII stoljecu
Nevenka Bezic Boanic;Prilog poznavanju trogirskog ivlja u prvoj polovici XIV
stoljeca
Nevenka Bezic Boanic;Prilog proucavanju stanovnitva otoka Visa krajem XVI i
pocetkom XVII stoljeca
Nevenka Bezic Boanic;Selacki antroponimi XVIII stoljeca
Nevenka Bezic Boanic;Stanje dua u Bosiljini od 1700 do 1726 godine
Nevenka Bezic Boanic;Stanovnici Bogomolja i njihova prezimena u XVIII i XIX
stoljecu
Nevenka Bezic Boanic;Stanovnitvo Gdinja u drugoj polovici XVIII stoljeca
Nevenka Bezic Boanic;Stanovnitvo Komie
Nevenka Bezic Boanic;Stanovnitvo Sinja u Lovricevo doba
Nevenka Bezic Boanic;Stanovnitvo Splita u Marulicevo doba
Nevenka Bezic Boanic;Stivanska imena i prezimena 17 i 18 stoljeca
Nevenka Bezic Boanic;Toponimi posjeda i antroponimi najstarije vike bratovtine
Nevenka Bezic Boanic;Trogirani u drugoj polovini XIII stoljeca
Nevenka Bezic Boanic;Trogirski nadimci
Nevenka Bezic Boanic;ivalj Bosiljine-Marine
Nevenka Bezic Boanic;ivalj trogirskog zaleda u pisanim izvorima i maticnim
knjigama
Nicolae Constantinescu;Dictionar onomastic romnesc
Niko Kapetanic;Konavli u XV stoljecu
Niko upanic;Izvetaj o antropolokom i arheolokom proucavanju Srba u Kranjskoj
Niko upanic;Sistem istorijske antropologije balkanskih naroda
Niko upanic;umbercani i Marindolci
Nikodim Mila;Pravoslavna Dalmacija
Nikodim Mira;Spisi o istoriji pravoslavne crkve u Dalmaciji
Nikola Badovinac;umberak i Marindol
Nikola Bilogrivic;Katolicka crkva na podrucju dananje Banjalucke biskupije do
invazije Turaka
Nikola Bonifacic Roin;Puntarska predaja i puntarske glagoljske matice
Nikola Cetina;Otoci pravoslavlja u katolickom moru
Nikola Crnkovic;Isprava o primopredaji Kastavske gospotije 1784. godine
Nikola Gacea;Agrarna reforma i kolonizacija u Backoj 1918-1941
Nikola Lavanin;Ljetopis
Nikola Mandic;Podrijetlo hrvatskih rodova sjeverne okolice Mostara
Nikola Mandic;Podrijetlo hrvatskih starosjedilackih rodova u Brotnju
Nikola Mandic;Podrijetlo hrvatskih starosjedilackih rodova u Capljini i okolici
Nikola Mandic;Podrijetlo hrvatskih starosjedilackih rodova u Konjicu i okolini
Nikola Mandic;Podrijetlo hrvatskih starosjedilackih rodova u Mostaru
Nikola Mandic;Podrijetlo hrvatskih starosjedilackih rodova u irokom Brijegu
Nikola Minov;Vlakoto praanje
Nikola Pavkovic;Karavlasi i njihovo tradicionalno zanimanje
Nikola Pavkovic;Stanovnitvo naselja Partizani
Nikola Ramic;O ikavskom govoru Srba u jugozapadnoj Bosni
Nikola Ramic;Srpska ikavica na podrucju jugozapadne Bosne
Nikola Tominac;Stajnica i okolica
Nikola Vukcevic;Etnicko porijeklo Crnogoraca
Nikola Zvonimir Bjelovucic;Povijest poluotoka Rata
Nikola Zvonimir Bjelovucic;Ugovor makarsko-primorskih knezova s mletackom
republikom godine 1646
Nikola ic;O podrijetlu stanovnitva u gradu Izoli u Istri
Nika Nezirovic;Monografija Bosanskog amca
Nika Stancic;Hrvatska nacija i nacionalizam u XIX i XX stoljecu
Nina Gubic;Prebivalstvo trga Murska Sobota na podlagi maticnih knjig iz XVIII
stoletja
Nino Delic;Popis banatske Vojne Granice 1819 godine
Nino Delic;Pravoslavno stanovnitvo Dalmacije prema popisima Srpske pravoslavne
crkve 1835-1850
Nistor Bardu;La aromnii din localitatea Grabova din Albania
Novak Ranatovic;Pitanje Novopazarskog sandaka na zavretku Velike istocne krize
Novak Simic;Nepoznata Bosna
Novopazarski zbornik
Nusret Mujagic;Kovaci
Obren Blagojevic;Piva
Olga Andrai;Istorija Srpskog Miletica
Olga Zirojevic;Kroz novobrdske mahale
Olga Zirojevic;Ulcinj u prolosti
Olga Zirojevic;Zemun
Omer Zuhric;Porodica Hrvati u Bosni
Onufrij Timko;Naseljenici Ruskog Krstura i Kucure
Osman Hadic;Dvije Brijesnice podrucja Doboj Istok
Osman Hadic;Podrucje opcine Doboj Istok kroz historiju
Osman Sokolovic;Kreditne prilike u Tenju prije tri stoljeca
Osman Sokolovic;Tabacki obrt pred okupaciju Sarajeva
Otokar Lahman;Donje Makarsko primorje
Otokar Lahman;Prilog proucavanju strukture stanovnitva Makarske
Ott Kurs;Ingria
Pantelejmon Doen;Prilog za monografiju Banatske Crne Gore
Paul Myers;The Population of Yugoslavia
Paul Robert Magocsi;Carpatho-Rusyns and Their Descendants in North America
Paul Robert Magocsi;History of Ukraine
Pavao Andelic;Bobovac i Kraljeva Sutjeska
Pavao Andelic;Stara bosanska upa Vidogoca
Pavao Andelic;Studije o teritorijalno-politickoj organizaciji srednjovjekovne Bosne
Pavao Andelic;Trgovite
Pavao Andreis;Povijest grada Trogira
Pavao Kutarcic;Opcina i upa Brdovec 1800-2002
Pavao Tekavcic;Dananji istroromanski dijalekt Vodnjana
Pavle Blaznik;O preselitvi lokih podlonikov
Pavle Blaznik;kofja Loka in loko gospostvo
Pavle Ivic;O munskom govoru u severnoj Istri
Pavle Ivic;Srpski narod i njegov jezik
Pavle Popovic;Porodica matere Branka Radicevica
Pavle Radusinovic;Naselja Stare Crne Gore
Pavle Radusinovic;Stanovnitvo Crne Gore do 1945 godine
Pavle Radusinovic;Stanovnitvo i naselja zetske ravnice
Pavle Rogic;Antroponimija i porijeklo stanovnitva u naseljima srednjeg Velebitskog
Podgorja
Pavle Rogic;Antroponimija u naseljima sjevernog Velebita
Pavle Rogic;Licna i porodicna imena u jeziku
Pavo Juriic;Moja zemlja moji ljudi
Pavo alin;Stanovnitvo Baranje
Pavo ivkovic;Etnicka i vjerska povijest Bosne Slavonije i Srijema
Pavo ivkovic;Povijest BiH do konca XVIII stoljeca i povijest Hrvata Bosanske
Posavine do pocetka XX stoljeca
Pavo ivkovic;Prilog pitanju podrijetla imena okac i Bunjevac
Pako Bikic;Prominski vidici i sudbine
Pejo Cokovic;Crkva bosanska u XV stoljecu
Pejo Cokovic;Krstjanin Vlatko Tumurlic i njegovo doba
Perislav Petric;Toponimi Podstrane
Persida Tomic;Vracani
Pet?r erovic;Nekoliko pod?t?k? o st?novnitvu ibenik? kr?jem XVII stoljec?
Petar Bakula;Hercegovina prije sto godina
Petar Bazina;Prugovo
Petar Bogunovic;Iz usorskog kraja i okoline
Petar Dragojevic ;Trnoviticki Popovac
Petar Daja;Hrvati katolici livanjskoga kraja
Petar Gakovic;Nahija Krupska
Petar Gakovic;Porodice u Krajini
Petar Gakovic;Pravoslavne porodice i slave u Krajini
Petar Gakovic;Prilozi za istoriju i etnografiju Bosne
Petar Korunic;Stanovnitvo Hrvatske 1802 godine
Petar Kostic;Cincarska naseobina u Prizrenu i crkva Svetog Spasa
Petar Kostic;Crkveni ivot pravoslavnih Srba u Prizrenu i njegovoj okolini u XIX
veku
Petar Kostic;Prosvetno-kulturni ivot pravoslavnih Srba u Prizrenu i njegovoj
okolini u XIX i pocetkom XX veka
Petar Markovic;Draca
Petar Mrkonjic;Srednje Polimlje i Potarje
Petar Orec;Toponomastika Pocitelja
Petar Paunovic;Selo Zlokuce
Petar Pekaric;Preseljavanje Srba iz Temerina u urdevo 1800 godine
Petar Petrovic;Raka
Petar Petrovic;Stari Vlah
Petar Petrovic;Varoica Raka
Petar Radenovic;Bjelajsko polje i Bravsko
Petar Radenovic;Epohalni dogadaji u porodicnim predanjima
Petar Radenovic;Nekadanja oblast Milan-kneine
Petar Radenovic;Sela parohije Krnjeue u Bosni
Petar Radenovic;Slicnost u sklopu i gradi porodicnih predanja
Petar Radenovic;Unac
Petar Skok;Iz rumunske literature o balkanskim Vlasima
Petar Skok;Leksikologijske studije
Petar Skok;Mundartliches aus umberak
Petar Skok;Novi prilozi proucavanju govora umerackih Cakavaca
Petar Skok;Slavenstvo i romanstvo na jadranskim otocima
Petar Vlahovic;Brodarevo i njegova okolina
Petar Vlahovic;Etnicke grupe Crne Gore u svetlu osnovnih etnolokih odrednica
Petar Vlahovic;Etnicke i etnoloke odlike Srpske Krajine
Petar Vlahovic;Etnicki procesi u Makedoniji
Petar Vlahovic;Etnoloke odrednice Kosova i Metohije
Petar Vlahovic;Krici i zaceci njihovog etnickog raslojavanja
Petar Vlahovic;Migracioni procesi i etnicka struktura Vojvodine
Petar Vlahovic;Na ivotnim raskrsnicama
Petar Vlahovic;U vrtlogu ivota
Petar erovic;Bijela u Boki Kotorskoj
Petar erovic;Iz arhiva stare topaljske optine
Petar erovic;Osvrt na jedan spisak pravoslavnih crkava u Boki Kotorskoj iz godine
1758
Petar erovic;Stara Topaljska optina u Boki Kotorskoj 1718-1797
Petar imunovic;Cakavtina srednjodalmatinskih otoka
Petar imunovic;Hrvatska prezimena
Petar imunovic;Onomasticka istraivanja Velog i Malog Drvenika
Petar imunovic;Sumartinska onomastika
Petar imunovic;Uvod u hrvatsko imenoslovlje
Petar obajic;Bjelopavlici i Pjeivci
Petar obajic;Korjenici
Petar obajic;Nikic
Petar agar;Trag svetosti upe Zavalje
Peter Bartl;Albanci
Peter Houtzagers;The Kajkavian Dialect of Hidegsg and Fertohomok
Peter Repolusk;Nekatere demografske znacilnosti grkokatolikih umbercanov v
Sloveniji
Peter Wolsegger;Das Urbarium der Herrschaft Gottschee vom Jahre 1574
Peter emnicki;Urbar gospocine Gornji Ptuj iz casa okrog 1677 za izbrane vasi
spodnjega Ptujskega polja in dela Slovenskih goric
Petko Marjanovic;Toplica kroz vekove
Philippe Gelez;Vjerska preobracenja u BiH
Pirot
Podravski zbornik
Popis Stanovnitva KSHS 1921
Popis svega stanovnitva Crne Gore
Povijesni atlas
Povijesni spomenici obitelji Zrinskih i Frankopana
Pregled protoprezviterata i parohija za godinu 1887
Preporod;Godinjak 2008
Prezimena i naselja u Istri
Prezimena u Tihaljini
Prezimena u upi Viduevac
Prilozi za orijentalnu filologiju
Pl Engel;A Drvntl kzpkori topogrfija
Pl Engel;A temesvri s moldovai szandzsk trkkori teleplsei
Pl Engel;Egy bcskai jobbgynvsor 1525-bol
Pl Engel;The Realm of St Stephen
Pl Fodor;Lippa s Radna vrosok a 16. szzadi trk
Pter Bn;Baranya vrmegye etnikai s vallsi kpnek alakulsa a Mria Terzia-
kori rbrrendezst kvetoen
Pter Kovcs;A grebeni uradalom 1522-es sszersa
Qemal Murati;Gjuha e humbur
Rade Milisavljevic;Krievci na Vojnoj Krajini
Rade Rakita;Janj
Rade Trajkovic;Kamenica sa okolinom
Radimir Zrilic;Uloga sela Medvide u naseljavanju Ravnih Kotara
Radivoje Tojic;Labucka na Majevici
Radivoje Tojic;Priboj Majevicki
Radmila Kajmakovic;Etnoloka istraivanja u Semberiji
Radmila Kajmakovic;Etnoloka istraivanja u donjem Podrinju
Radmila Kajmakovic;Semberija
Radmila Trickovic;Katastarski popis Krajine i Kljuca
Radmila Trickovic;Popis haraca Krajine i Kljuca
Radmilo Pekic;Srednjovjekovna upa Vatnica
Radmilo Pekic;upa Dabar u srednjem vijeku
Rado Lencek;The Structure and History of the Slovene Language
Radojko Nikolic;Kamena knjiga predaka
Radomir Guberinic;Bratstvo Guberinica i njegovi ogranci
Radomir Ilic;O ljubicskim selima
Radomir Ivanovic;Decanski katuni
Radomir Ivanovic;Katunska naselja po manastirskim vlastelinstvima
Radomir Ivanovic;Vlastelinstvo manastira Svetog Arhandela kod Prizrena
Radomir Kostadinovic;Crna Trava i Crnotravci
Radomir Stanic;Groblje na Bjeluinama u Mostaru
Radomir Stanic;Nadgrobni natpisi iz XIX veka u groblju na bjeluinskom groblju u
Mostaru
Radomir Stanic;Nadgrobni spomenici sa natpisima iz XVII i XVIII veka u groblju na
Painovcu u Mostaru
Radomir Stanic;Natpisi na spomenicima u groblju na Painovcu u Mostaru
Radomir Trajkovic;Boljevce
Radomir ivotic;Kneica
Radoslav Grujic;Eparhijska vlastelinstva u srednjevekovnoj Srbiji
Radoslav Grujic;Grada za kulturnu istoriju Slavonije
Radoslav Grujic;Najstarija srpska naselja po severnoj Hrvatskoj
Radoslav Grujic;Plemenski rjecnik licko-krbavske upanije
Radoslav Grujic;Spomenica o srpskom pravoslavnom vladicanstvu Pakrackom
Radoslav Grujic;Srpsko-hrvatsko naseljavanje po tajerskoj
Radoslav Lopaic;Hrvatski urbari
Radoslav Lopaic;Karlovac
Radoslav Lopaic;Oko Kupe i Korane
Radoslav Lopaic;Prilozi za poviest Hrvatske XVI i XVII vieka
Radoslav Lopaic;Spomenici Hrvatske krajine
Radoslav Lopaic;Spomenici trackih Frankopana
Radoslav Pavlovic;Kulize
Radoslav Pavlovic;Seobe Srba i Arbanasa
Radoslav Rotkovic;Odakle su doli preci Crnogoraca
Radoslav Uskokovic;Beleke o stanovniku Vodena, Njegua i okoline
Radovan Bonjak;Dolina Sane
Radovan Bonjak;Dolina Une
Radovan Bonjak;Dolina Vrbanje
Radovan Bonjak;Sisak
Radovan Jerkovic;ivot i djelo
Rado Jovo;Gajdobra
Rado Ljuic;Popis poreskih glava, kuca i clanova mirovnih sudova kneevine Srbije
iz 1839 godine
Rado Trebjeanin;Naseljavanje crnogorskog stanovnitva u Jablanici i Toplici
Rado Veovic;Pleme Vasojevici
Raif Hajdarpaic;Kolainska kapetanija i Bonjacki narod
Rajko Mamuzic;Naseljavanje i kultura stanovanja u vojvodanskim naseljima XVIII i
XIX veka
Rajko Nikolic;Privreda, naselja i stanovnitvo Titelskog Brega
Rajko Raosavljevic;Moraca, Rovca, Kolain
Rajko Vukainovic;Zupci pod Orjenom u Hercegovini
Rasim ivojevic;Gorade
Rasim ivojevic;Ilovaca
Rastislav Petrovic;Pleme Kuci od 1684 do 1796
Razvitak
Raid Hajdarevic;Defteri sarajevskog sarackog esnafa
Refik Bulic;Porijeklo ekavizma u govorima teanjsko-maglajskoga kraja
Relazioni da provveditori Veneti
Renata Ceh;Urbar gospostva Dornava iz okrog leta 1666
Rexhep Doi;Antroponimia e Llapushs
Richard Marsina;Urbre feudlnych panstiev na Slovensku
Rifat Kantic;Poneto o Tenju i njegovim ljudima
Rikard Pavelic;Bunjevci
Rista Nikolic;Meglen
Rista Nikolic;Vranjska Pcinja
Rista Nikolic;irenje Arnauta u srpske zemlje
Risto Dragicevic;Hrvat-baa
Risto Jeremic;Bukin
Risto Jeremic;Has Hoca
Risto Jeremic;O poreklu stanovnitva tuzlanske oblasti
Risto Kovijanic;Pomeni crnogorskih plemena u kotorskim spomenicima
Risto Milicevic;Hercegovacka prezimena
Rizah Odekcic;Zavidovici i okolina
Robert Doricic;Iz prolosti ejanskih obitelji
Robert Elsie;The Tribes of Albania
Robert Jolic;Duvno kroz stoljeca
Robert Jolic;Povijest upe Plaki
Robert Jolic;Stanovnitvo Brotnja u tursko doba
Robert Jolic;ivot i smrt u Duvnu
Robert Jolic;upa Roko Polje
Robert Jolic;upa Seonica
Robert Jolic;upa Vinica
Robert Kuco;Staniic
Robert Skenderovic;Najstarija maticna knjiga brodske upe Presvetog Trojstva
Robert Skenderovic;Podrijetlo Bunjevaca i migracije iz Hercegovine
Robert Skenderovic;Vjerski sinkretizam i problem shizme u Backoj tijekom XVII
stoljeca
Robert Skenderovic;Zapisi o doseljenim sarajevskim katolicima u najstarijoj
brodskoj matici
Roberto igulic;O stanju prezimenima u veprinackoj upi od XVIII do XX stoljeca
Robin Baker;On the Origin of the Moldavian Csngs
Roman Jelic;Ninjani u zadarskim crkvenim maticama XVI i XVII stoljeca
Roman Jelic;Novigradski distrikt
Roman Jelic;Spomenici grada Nina
Roman Jelic;Stanovnitvo Zadra 1608. godine
Roman Jelic;Stanovnitvo Zadra u drugoj polovici XVI i pocetkom XVII stoljeca
Roman Jelic;Stanovnitvo kopnenog dijela zadarskog podrucja 1608 i 1695
Roman Jelic;Stanovnitvo zadarskih otoka 1608. godine
Rudolf Horvat;Franjevacki samostan u Cakovcu
Rudolf Horvat;Hrvatska Podravina
Rudolf Horvat;Srijem
Rudolf Strohal;Dananje narjecje u Brodu na Kupi
Rudolf Strohal;Dananje otarijsko narjecje
Rudolf Strohal;Dijalekat grada Vrbnika na otoku Krku u prolim vijekovima uporeden
sa dananjim
Rudolf Strohal;Jedna matica krtenih glagolicom pisana iz Vrhovaca kraj Kraica
Rudolf Strohal;Jezicne osobine u kotaru karlovackom
Rudolf Strohal;Karlovac
Rudolf Strohal;Karlovacki kotar od XV do XIX vijeka
Rudolf Strohal;Narjecja u dananjoj modruko-rijeckoj upaniji
Rudolf Strohal;Neke dijalekticke osobine iz trgovita Mrkoplja
Rudolf Strohal;Osobine dananjega ravnogorskoga narjecja
Rudolf Strohal;Popis desetine iz godine 1518 na vlastelinstvima Bosiljevo i Ribnik
Rudolf Strohal;Uz lujzinsku cestu
Rudolf Strohal;Vivodina
Rdojka Gorjnc;Az 1919. vi szerb npszmlls a megszllt Baranyban
Rginald Grgoire;Homliaires liturgiques mdivaux
Safet Bandovic;Iseljavanje Muslimana Crne Gore u Tursku
Safvet-beg Baagic;Kratka uputa u prolost Bosne i Hercegovine
Salih Jaliman;Srednjovjekovni grad Vesela Straa
Salih Jaliman;Stolac
Salih Jaliman;Vranduk
Salih Karahodic;Karahodici iz Tenja
Salih Kulenovic;Bonjacko-muslimanske familije Osata
Salih Kulenovic;Dubrave
Salih Kulenovic;Etnicki i kulturno-religijske strukture stanovnitva Brckog i
okoline
Salih Kulenovic;Etnografska istraivanja u selu Sokolu kod Gracanice
Salih Kulenovic;Etnologija sjeveroistocne Bosne
Salih Kulenovic;Etnoloka istraivanja u selu Husinu
Salih Kulenovic;Gracanica
Salih Kulenovic;Janja
Salih Kulenovic;Naselja i porijeklo stanovnitva u dijelu zvornickog Podrinja
Salih Kulenovic;Prilozi za etnoloku monografiju Skipovca
Salih Kulenovic;ikulje
Salih Mujic;Korijeni
Salih Selimovic;Prilozi poreklu, islamizaciji, migracionim i demografskim procesima
u Rakoj oblasti
Salko Campara Hako;Monografija Gacka
Samija Saric;Kolonizacija Slovenaca u Bosni i Hercegovini
Sandi Begonic;Od Vlaha do Hrvata
Sandi Blagonic;Prilog etnohistoriji subetnickih skupina Vlaha i Bezaka u Istri
Sandi Blagonic;Umnaanje granica
Sandra Biletic;Rad na sredivanju arhiva Franjevackog samostana Sv. Duha u Fojnici
Sandra Stojiljkovic;Toplicki okrug 1878-1912
Sanja Buble;Votane
Sanja Lazanin;Stanovnitvo Vinkovaca i Vukovara u razdoblju njihova oblikovanja u
urbane sredine
Sanja Vulic;Govor Hajmaa u Madarskoj
Sanja Vulic;Govor Hrvata u Maarskoj koji su podrijetlo sa irega ogulinskoga
podrucja
Sanja Vulic;Govori pomurskih Hrvata u Madarskoj
Sanja Vulic;Kajkavski govori Umoka i Vedeina u zapadnoj Madarskoj
Sanja Vulic;Kajkavski govori podravskih Hrvata u Madarskoj
Sanja Vulic;Rumunjski Hrvati
Sanja Vulic;tokavski govori Hrvata u madarskom dijelu Podravine
Sanja Zlatanovic;Djorgovci
Sanja Zlatanovic;Srpski Cigani u enklavi Vitina
Sanja Zlatanovic;orgovci
Savo Markovic;Sozina do pocetka XVIII vijeka
Savo Nakicenovic;Boka
Savo Nakicenovic;Kninska krajina
Savo Pujic;Divarska crkvena optina
Savo Pujic;Onomastika Povri Trebinjske
Savo Pujic;Onomastika Pridvoraca Trebinjskih
Saa Kicoev;Razvoj etnicke i verske strukture Vojvodine
Saa Mrdulja;Etnicitet Splita za mletacke i osmanlijske dominacije prostorima
dananje Dalmacije
Schematismus Cleri Dioecesis Sebenicensis pro anno domini 1893
Scott McCloud;Understanding Comics
Seid Traljic;Vrana i njezini gospodari u doba turske vladavine
Sejfudin Kemura;Biljeke iz prolosti bosanskih katolika i njihovih bogomolja po
turskim dokumentima
Sejfulah Imamovic;Vukovije
Sekula Dobricanin;Donja Moraca
Selami Pulaha;Le cadastre de l an 1485 du Sandjak de Shkoder
Selami Pulaha;Popullsia shqiptare gjat shekujve XV-XVI
Seluk Ural;Pakracki sandak u drugoj polovici XVI stoljeca
Seluk Ural;Tapu tahrir defterine gre Pakrac livasi
Senad Agic;Muslimanska licna imena
Senahid Halilovic;Iz onomastike jugoistocne Hercegovine i june Dalmacije
Sentandrejski zbornik
Sergije Jovanovic;Hrvatskog stanovnitvo i njegova naselja i privreda u Gradicu
Shan Zefi;Islamizacija Albanaca i fenomen ljaramanstva
Shan Zefi;Islamization of Albanians
Shane Bjornlie;Politics and Tradition Between Rome, Ravenna, and Constantinople
Shestani
Shimatizam srpske pravoslavne eparhije Gornjokarlovacke za godinu 1871
Shukri Rahimi;E kaluara historike e Rugovs
Sidili
Silvana Vranic;Iz fonologije govora Mrkoplja
Silviu Dragomir;Originea coloniilor romne din Istria
Sima Cirkovic;Herceg Stefan Vukcic Kosaca i njegovo doba
Sima Cirkovic;Istorija srednjovekovne bosanske drave
Sima Cirkovic;Rabotnici, vojnici, duhovnici
Sima Cirkovic;Srbi u srednjem veku
Simo Purgic;Pitoma dolina Lava Brod
Simo Stojanovic;Zapisi protinom rukom
Sinia Miic;Humska zemlja u srednjem veku
Sinia Miic;Svetoarhandelska hrisovulja
Slaven Bacic;Hrvati u junougarskim slobodnim kraljevskim gradovima
Slaven Bertoa;Etnicka struktura Pule i njezinih sela u prvoj polovici XVII
stoljeca
Slaven Bertoa;Kulturalno-antropoloki aspekti hajduckog naseljavanje june Istre
Slaven Bertoa;Lupoglavski kraj u srednjem i novom vijeku
Slaven Bertoa;Puljska prezimena prema popisima krizmanika iz 1825 godine
Slaven Bertoa;ivot i smrt u Puli
Slavko Gavrilovic;Daljsko vlastelinstvo Karlovacke mitropolije
Slavko Gavrilovic;Grada vojvodanskih arhiva o Banskoj krajini
Slavko Gavrilovic;Grada za istoriju Vojne Krajine
Slavko Gavrilovic;Komorski Srem u drugoj polovini XVIII veka
Slavko Gavrilovic;O naseljavanju srpske milicije i Klimenata u Sremu
Slavko Gavrilovic;Popis podunavske Vojne granice 1722-1723 godine
Slavko Gavrilovic;Prilog istoriji Slovaka u Staroj Pazovi
Slavko Gavrilovic;Prilog istoriji seljakckih nemira u Pokuplju od kraja XVII do
kraja XVIII stoleca
Slavko Gavrilovic;Prilozi istoriji seljackih nemira u Hrvatskoj i Slavoniji 1778-
1848
Slavko Gavrilovic;Privredne i drutvene prilike u Indiji 1746-1849
Slavko Gavrilovic;Rusini u Backoj i Sremu
Slavko Gavrilovic;Rusini u idu
Slavko Gavrilovic;Seljacki nemiri u istocnoj Slavoniji i Sremu 1736 godine
Slavko Gavrilovic;Seljatvo na vlastelinstvu Nutar-Gabo
Slavko Gavrilovic;Sombor
Slavko Gavrilovic;Srem od kraja XVII do sredine XVIII veka
Slavko Gavrilovic;Uvodenje urbara u Poekoj upaniji 1745-1762
Slavko Gavrilovic;Vlastelinstvo Vojka u Sremu
Slavko Kovacic;Crkva na skradinskokninskom podrucju
Slavko Kovacic;Glagoljai na podrucju Imotske krajine za turske vladavine
Slavko Kovacic;Maticna knjiga Vinica
Slavko Kovacic;Najstariji izvjetaji o stanju Makarske biskupije u tajnom
vatikanskom arhivu
Slavko Kovacic;Vijesti iz crkvenih arhiva o Cetinskoj Krajini pod Turcima
Slavko Kovacic;upa eevica
Slavko Malnar;Prezimena u cabarskom kraju kroz stoljeca
Slavko Paveic;Jezik Stjepana Matijevica
Slavko Vukomanovic;Jezik Stipana Markovca Margitica
Slobodan Aksentijevic;Vesti o selu Bojkovci i Bojkovcanima
Slobodan Curcic;Stanovnitvo Frukogorske oblasti
Slobodan Kostic;Srbi u rumunskom Banatu
Slobodan Lukic;Bogutovo Selo
Slobodan Mileusnic;Izvod iz opisa Budimske eparhije sredinom XVIII veka
Slobodan Miovic;Stanovnitvo pljevaljskog kraja
Slobodan Miovic;Stanovnitvo pljevaljskog kraja u XX veku
Slobodan Radovanovic;Petrovaradinski komunitet 1702-1849
Smilja Horvat;Prezimena i nadimci u selima Baranje
Snjeana Buzov;Nahija Petrova Gora
Snjeana Buzov;Razgranicenje izmedu Bosanskog paaluka i mletacke Dalmacije nakon
kandijskog rata
Snjeana Buzov;Vlasi Istrije
Sonja krlj Pockaj;Prebivalstvo upnije Trnovo v XIX stoletju
Spiridon Margetic;Imotski
Spomenik SKA
Srboslav Krajic;Hrkanovci
Srbsko-dalmatinski magazin
Srdan Katic;Potcinjavanje Crne Gore i Brda
Srdan Music;Izvetaji generalnog providura Dalmacije i Albanije Kornera o
zauzimanju Herceg Novog 1687 godine
Srdan Rudic;Vlastela ilirskog grbovnika
Srebrica Kneevic;Jarmenovci
Srecko Daja;Katolici u Bosni i zapadnoj Hercegovini
Srecko Daja;Konfesionalnost i nacionalnost Bosne i Hercegovine
Srecko Liste;Klis
Sreta Pecinjacki;Banatsko Novo Selo u XVIII i s pocetka XIX veka
Sreta Pecinjacki;Dva dokumenta o Beogradu i njegovoj okolini iz 1689-1690 godine
Sreta Pecinjacki;Granicarska naselja Banata 1773-1810
Sreta Pecinjacki;Pancevacki distrikt 1717-1773
Sreta Pecinjacki;Podaci o srpskim kolama zemunskog protopopijata
Sreta Pecinjacki;Selo Borca krajem XVIII i s pocetka XIX veka
Sreta Pecinjacki;Zabeleke o Beogradu i njegovoj okolini iz 1768 godine
Sreten Petkovic;Manastir Sveta Trojica kod Pljevalja
Sreten Vukosavljevic;Organizacija dinarskih plemena
Srpske studije
Stanislav Junic;Etnogeneza Kostelcev
Stanislav Vukorep;Hrvatsko pucanstvo pociteljskog kraja
Stanko Bacic; Franjevacki samostan u Karinu
Stanko Bacic;Franjevci u Zadarskoj nadbiskupiji i Ninskoj biskupiji
Stanko Bacic;Peruic
Stanko Bacic;Visovacki franjevci u Skradinskoj biskupiji
Stanko Piplovic;Katastar opcine Dugopolje s pocetka XIX stoljeca
Stanoje Filipovic;Stanovnici Miline, Trbosilja i Kamenice
Stanoje Filipovic;abac u prolosti
Stanoje Jovanovic;Vogoca
Stanoje Mijatovic;Belica
Stanoje Mijatovic;Grad Voden
Stari srpski zapisi i natpisi
Statistica generale della Dalmazia 1862
Status personalis archidioecesis Jadertinae 1870
Status personalis et localis dioecesis Spalatensis et Macarensis pro anno domini
1912
Stavro Skendi;Crypto Christianity in the Balkans
Stavro Skendi;Crypto-Christianity in the Balkan Area Under the Ottomans
Stavro Skendi;Crypto-Christianity in the Balkan Area under the Ottomans
Stefan Simic;Kratovo
Stevan Bugarski;Onomastika sela Srpskog Semartona
Stevan Ducic;Pleme Kuci
Stevan Ignjic;Bajina Bata i okolina
Stevan Mihaldic;Baranja
Stevan Popovic;Rovca i Rovcani
Stevan Slavnic;ajkaki bataljon
Stevan Veljkovic;Boljevac i okolina
Stevan Vujadinovic;Neka zapaanja o postanku sela Racica na Korculi i poreklu
njegova stanovnitva
Stipe Kekez;Nacrt za razvoj imenske formule u Tivtu
Stipe Manderalo;Gospodari kamena
Stipo Manderalo;Livanjski Kujundici
Stjepan Antoljak;Bune pucana i seljaka u Hrvatskoj
Stjepan Antoljak;Dalmacija i Venecija
Stjepan Antoljak;Nekoliko podataka o doseljenju Crnogoraca u Zadar i okolicu
Bribira
Stjepan Antoljak;Zadarski katastik XV stoljeca
Stjepan Batinovic;Hrasno sa okolinom kroz vijekove
Stjepan Benkovic;Kalvinska crkva u pakrackom kraju
Stjepan Benkovic;Luteranska crkva u pakrackom kraju
Stjepan Duvnjak;Kraljeva Sutjeska u maticnim knjigama i stalenicima
Stjepan Gunjaca;Izbor iz djela
Stjepan Ivic;Dananji posavski govor
Stjepan Ivic;aptinovacko narjecje
Stjepan Klasic;Zagorci u granicama
Stjepan Koul;Povijest upe Nevinac
Stjepan Krivoic;Izvori za historijsku demografiju;djelomicni brojcani i poimenicni
popisi stanovnitva
Stjepan Krivoic;Stanovnitvo Dubrovnika i demografske promjene u prolosti
Stjepan Krivoic;Stanovnitvo sjeverozapadne Hrvatske
Stjepan Krivoic;Stanovnitvo u Podravini 1659-1859
Stjepan Krivoic;Starije maticne knjige
Stjepan Krpan;Brinjski kraj u prolosti i sadanjosti
Stjepan Krpan;Hrvati u Banatu
Stjepan Krpan;Hrvati u Keci
Stjepan Krpan;Hrvati u Rekau
Stjepan Maroslavac;Donji Miholjac kroz stoljeca
Stjepan Pavicic;Hrvatsko naselje u Frukogorskom podrucju
Stjepan Pavicic;Iz prolosti Krasna i okolice
Stjepan Pavicic;Moslavina i okolina
Stjepan Pavicic;Naseljavanje Bunjevaca Krmpocana u senjskoj planini i primorju
Stjepan Pavicic;O govoru u Slavoniji do turskih ratova i velikih seoba u XVI i XVII
stoljecu
Stjepan Pavicic;Podrijetlo hrvatskih i srpskih naselja i govora u Slavoniji
Stjepan Pavicic;Porijeklo stanovnitva vinkovackoga kraja
Stjepan Pavicic;Razvitak naselja u upanjskom podrucju
Stjepan Pavicic;Razvitak stanovnitva na podrucju stare upe Grdeva u Slovjenskoj
Zemlji
Stjepan Pavicic;Seobe i naselja u Lici
Stjepan Pavicic;Vukovska upa
Stjepan Razum;Povijest upe Svetog Martina pod Okicem
Stjepan Sekere;Antroponimija i toponimija Antina i Tordinaca
Stjepan Sekere;Antroponimija i toponimija Virovitice i okolice
Stjepan Sekere;Antroponimija i toponimija Vuke i okolnih sela
Stjepan Sekere;Antroponimija i toponimija june Baranje
Stjepan Sekere;Antroponimija i toponimija slavonske Podravine
Stjepan Sekere;Govor Hrvata u junoj Baranji
Stjepan Sekere;Govor Nove Gradike i okolice
Stjepan Sekere;Govor naickog kraja
Stjepan Sekere;Govor slavonskih Srba
Stjepan Sran;Baranja
Stjepan Sran;Baranja 1785 godine
Stjepan Sran;Doprinos slavonskih vlastelinstava od kraja 17. st. procesu europskih
integracija
Stjepan Sran;Kanonske vizitacije
Stjepan Sran;Katolicke upe u istocnoj Hrvatskoj 1734 godine
Stjepan Sran;Kotar Osijek 1786 godine
Stjepan Sran;Naselja u istocnoj Hrvatskoj
Stjepan Sran;Popis domacinstava Gornjeg i Donjeg Osijeka 1762 godine
Stjepan Sran;Popis grada Osijeka 1828 godine
Stjepan Sran;Popis slavonski upa i kola pecuke biskupije 1766 godine
Stjepan Sran;Povijest petrijevacke upe
Stjepan Sran;Sandak Poega 1579 godine
Stjepan Sran;Stanovnitvo Virovitice 1686-1717
Stjepan Sran;Stanovnitvo i gospodarstvo Baranje
Stojan Karadic i Vuk ibalic;Drobnjak
Sulejman Bajraktarevic;Turski dokumenti u Splitskom arheolokom muzeju i u
franjevackom samostanu na Visovcu
Svetlana Nikolin;Cincari u junom Banatu
Svetlana Radovanovic;Selo Hrtkovci
Svetozar Markovic;Jezik Ivana Ancica
Svetozar Nikolic;Brestac
Svetozar Raicevic;Andrijevica
Svetozar Rajicevic;Virak
Svetozar Stijovic;O antroponimima Goradevca
Svetozar Stijovic;Onomastika istocnog dela Metohijskog Podgora
Svetozar Stijovic;Onomastika jednog dela porecja Kujavce
Svetozar Stijovic;Onomastika sredinjeg dela Metohijskog Podgora
Svetozar Stijovic;Onomastika zapadnog dela Metohijskog Podgora
Svetozar Stojicic;Borince
Svetozar Tomic;Debarce
Svetozar Tomic;Drobnjak
Svetozar Tomic;Spisak fermana i povelja porodice Drobnjak iz Risna
Svetozar Tomic;avnik
Svetozar Tomic Elbasan
Szabolcs Varga;Ethnic Groups, Denominations and Migration in South Transdanubia and
Slavonia
Szzadunk nvvltoztatsai
Szkely Oklevltr
Sndor Kkai;A Bnsg trtneti fldrajza
Sndor Ladnyi;1721-vi vallsgyi vizsglat Somogy Vrmegyben
Tade Smiciklas;Dvjestogodinjica oslobodenja Slavonije
Tajib Okic;Les Kristians de Bosnie
Tanja Milicki;Antropogeografsko i etnoloko proucavanje ukrajinskog naselja
Devetina
Tanja Milicki;Trnopolje
Tanja Milicki;Ukrajinsko stanovnitvo u junom Potkozarju
Tanja Petrovic;Srbi u Beloj Krajini i njihova jezicka ideologija u procesu zamene
jezika
Tatjana Ciric;Jedno porodicno predanje iz Gornje Krajine
Tatjana Katic;Opirni popis Prizrenskog sandaka 1571
Tatjana Katic;Osmanski Altin 1477 godine
Tatjana Katic;Poredenje hricanskih i slovenskih imena u decanskoj oblasti
Tatjana Katic;Selo Ajnovce i nahija Kremenat u turskim defterima
Tatjana Katic;The Sancak of Prizren in the 15th and 16th Century
Tatjana Katic;Tursko osvajanje Srbije 1690 godine
Tatjana Katic;Vilajet Patrik
Tatomir Vukanovic;Drenica
Tatomir Vukanovic;Etnogeneza junih Slovena
Tea Mayhew;Dalmatia between Ottoman and Venetian Rule
Tea Mayhew;Mletacki katastar Pirovca
Tea Mayhew;Mletacko naseljavanje Morlaka u velebitsko Podgorje u drugoj polovici
XVII stoljeca
Temivarski Zbornik
The National Claims of the Serbians, Croatians and Slovenes
Thede Kahl;The Islamisation of the Meglen Vlachs
Thomas Keneally;Schindler's List
Tibor Halasi Kun;Krass County and the Ottoman Nahiyes
Tibor Halasi Kun;Ottoman Data and the History of the Kraovans
Tibor Halasi Kun;Sixteenth Century Turkish Settlements in Southern Hungary
Tibor ivkovic;Crkvena organizacija u srpskim zemljama
Tihomir ordevic;Beleka o Vlasotincu
Tihomir ordevic;Iz Srbije kneza Miloa
Tihomir ordevic;Srpske kolonije u Budimu i okolini
Tihomir ordevic;Vlaki Cigani u Srbiji
Tijmen Pronk;Rani razvoj goranskih govora
Todor Cukalovic;Sretecki rodoslov
Todor Stankovic;Putne beleke po Staroj Srbiji
Todor ordevic;Kratovo
Toma Arhidakon;Povijest solinskih i splitskih biskupa
Toma Smiljanic;Debarski Poljani i Rekanci
Tomislav Bali;Prostor i pojam Slavonije u XIII. stoljecu
Tomislav Galovic;O Dubanici i njezinim ljudima
Tomislav Grgin;Podrijetlo itelja otoka Vrgade
Tomislav Luetic;upa Biokovska
Tomislav Lunka;Soljani kroz prolost
Tomislav Perkovic;Naselja i stanovnitvo upe Podhum
Tomislav Perkovic;Stanovnitvo Livanjskog polja
Tomislav Rakicevic;Aleksandrovo
Tomislav Raukar;Hrvatsko srednjovjekovlje
Tomislav arlija;Jasenice pod vlacu Osmanlija i Mlecana od XVI do konca XVIII
stoljeca
Tomislav itum;Cista Provo
Tomislav igmanov;okacki Hrvati u Vojvodini na prijelazu tisucljeca
Tomo Kneevic;Cajdra u mome srcu
Tomo Maretic;Narodna imena
Tomo Tomoski;Pitanje Kodadika
Tomo alic ;urdanci kod akova
Tomo alic;Vinkovacki okacki rodovi
Tomo alic;Vrbica u akovtini
Tonci Erjavec;panovica
Tribunia
Triljski most
Trivun Teslic;Manastir Gomirje
Trpimir Macan;Iz povijesti donjeg Poneretavlja
Turski dokumenti za istorijata na makedonski narod
Tvrtko Kanaet;Jasenica i Jasenicani
Tvrtko Kanaet;Ljubuki travari
Tvrtko Kanaet;Podveleje i Podveleci
Urbarji freisinke kofije
Uro Dunjic;Hadici u prolosti
Uro Zekovic;Zekovici
Uro eum;Uticaj seobe muhadira na promenu etnicke i verske strukture naselja
severne i zapadne Stare Srbije
Valentin Putanec;Prezimena s docetkom na -eo u hrvatskoj antroponimiji
Vangel Trpkoski;Vlasite na Balkanot
Vasa Stajic;Velikokikindski ditrikt
Vasilija Kolakovic;Naselje Ovca
Vasilije Krestic;Zbornik o Srbima u Hrvatskoj
Vasilije Matic;Privreda, naselja i saobracaj u Kocanskoj kotlini
Vaskrsija Jankovic;Monografija Boljanica
Vaso Cubrilovic;Poreklo muslimanskog plemstva u BiH
Vedad Bicevic;Grada za historiju opcine Sanski Most
Vedad Bicevic;Naseljena mjesta opcine Sanski Most
Vehid Gunic;Kozarac i Kozarcani
Velimir Blaevic;Rodni kraj i vlastiti korijeni vole se i ne zaboravljaju
Velimir Blaevic;Spomen knjiga Stranjana i Matoevaca
Velimir Marinkovic;Borca
Velimir Spasic;itorade kroz istoriju.pdf
Velimir Valjan;Ovcarevo
Velimir Valjan;upa Svetog Ilije Proroka Zenica
Veljan Atanasovski;Pad Hercegovine
Veljko Brboric;Onomastika sela Pustipuha
Vera Vuckovic;Poreska knjiga za srez Karanovacki 1839 godine
Vesna Culinovic Konstantinovic;ivot i socijalna kultura stanovnitva pod Dinarom
Vesna Miovic Peric;Na razmedu
Vesna Zecevic;Kajkavci ikavci s gledita jezicnog kontakta
Vesna Zecevic;Ogled kajkavsko-tokavskog dijalekatskog kontakta
Vicko Kapitanovic;Religiozni ivot i medusobni odnosi katolika i pravoslavnih na
podrucju Skradinske biskupije u XVIII stoljecu
Vida Barac Grum;Pogled na gorskokotarsku povijesnu antroponimiju
Vidoje Despotovic;Naa sela
Vidosava Nikolic;Etnoloka proucavanja Srba u Metohiji
Vidosava Nikolic;iptarska narodna nonja u okolici Peci
Vidosava Nikolic Stojancevic;Etnicka, demografska i socijalno-ekonomska struktura
Beograda 1867 godine
Vidosava Nikolic Stojancevic;Etnicke promene i migraciona kretanja u oslobodenim
krajevima Srbije
Vidosava Nikolic Stojancevic;Leskovac i oslobodeni predeli Srbije
Vidosava Nikolic Stojancevic;Toplica
Vidosava Stojancevic;Etnicka kretanja u vreme iseljavanja Turaka iz Uica
Vidosava Stojancevic;erdapsko podrucje Srbije kao zona aktivnih etnickih procesa
od kraja 17. do kraja 19. veka
Viktor Grabovac;Proloac kroz vjekove
Viljevo
Vinko Foretic;Nekoliko napomena o stanovnitvu i naseljima otoka Korcule
Vinko Foretic;Otok Korcula u srednjem vijeku
Vinko Matoin;Stanovnitvo Primotena
Vinko Mikolji;Zadnji racuni manastira srebrnickog
Vinko Sabljar;Miestopisni riecnik
Vinko Stipic;Doljani
Violeta Nekovic;Tefter poreskih glava u varoi abac 1835
Visko Dulcic;Prilozi povijesti Brusja u XVI stoljecu
Vitomir Belaj;Tradicijsko planinsko stocarstvo na Velebitu i bunjevacka etnogeneza
Viviana Brkaric;Prezimena i kucni nadimci u unjevici, Novoj Vasi i Jesenoviku
Vjeko Omaic;Iz prolosti Podstrane
Vjeko Omaic;Katastik trogirskog dijela Nove Stecevine
Vjeko Omaic;Mletacko-tursko razgranicenje na trogirskom podrucju
Vjeko Omaic;Povijest Katela
Vjeko Omaic;Prilozi poznavanju drutveno-ekonomskih prilika u trogirskom distriktu
u XVII i XVIII stoljecu
Vjeko Omaic;Topografija Katelanskog polja
Vjeko Vrcic;Neretvanske upe
Vjeko Vrcic;Plemena Imotske krajine
Vjeko Vrcic;Povijest franjevackog samostana i crkve Svetog Franje u Imotskom
Vjeko Vrcic;Vrgorska krajina
Vjeko Vrcic;upe Imotske krajine
Vjekoslav Bratulic;Rovinjsko Selo
Vjekoslav Bratulic;Urbari Pazinskog feuda
Vjekoslav Klaic;Grada za topografiju i historiju hlivanjske upanije i grada Hlivna
Vjekoslav Klaic;Grada za topografiju lickokrbavske upanije u srednjem vijeku
Vjekoslav Klaic;upanija Pset i pleme Kolunic
Vjekoslav Perica;Balkan Idols
Vjeran Kursar;Being an Ottoman Vlach
Vladan Gavrilovic; Dva dokumenta iz 1844 o Srpskim Moravicama u Gorskom Kotaru
Vladan Gavrilovic; Granicarski posedi u Backoj upaniji 1728. godine
Vladan Gavrilovic; Migraciona kretanja srpskog naroda u Bosni u vreme Velikog
beckog rata
Vladan Gavrilovic; O prebegavanju srpskog stanovnitva iz Banata u Backu
Vladan Gavrilovic;Popis potiske Vojne Granice iz 1748 godine
Vladan Gavrilovic;Popis svetenstva Budimske eparhije iz 1771 godine
Vladeta Topalovic;Trudovo
Vladimi uric;Najnovije nasljevanje Backe kolonistima iz Hrvatske
Vladimir Bursac;Stanovnitvo Plavna
Vladimir Corovic;Mostar i njegova srpska pravoslavna optina
Vladimir Corovic;Srebrenica za vlade despota Stevana
Vladimir Corovic;Srpski manastiri u Hercegovini
Vladimir Corovic;Teritorijalni razvoj bosanske drave u srednjem veku
Vladimir Corovic;Topaljska optina kod Herceg Novog
Vladimir Cvetanovic;Iz onomastike Gnjilana
Vladimir Karic;Srbija
Vladimir Nikolic;Iz Lunice i Niave
Vladimir Rem;Tko su okci
Vladimir Stojancevic;Istorijska prolost Srba u Metohiji
Vladimir Stojancevic;Leskovac i leskovacka nahija u XIX veku
Vladimir Stojancevic;O stanovnitvu i gradanima apca u vreme Prvog ustanka
Vladimir Stojancevic;Politicki uzroci promenama stanovnitva Beograda i okoline u
vreme Prvog srpskog ustanka
Vladimir uric;Geografski raspored novokolonizovanog stanovnitva u Vojvodini
Vladimir uric;Pancevacki Rit
Vladislav Corovic;Monografija Ecke
Vladislav Cvitanovic;Otoci I i Premuda
Vladislav Skaric;Odakle su umberacki uskoci
Vladislav Skaric;Porijeklo pravoslavnog naroda u sjeverozapadnoj Bosni
Vladislav Skaric;Sarajevo i njegova okolina
Vladislav Skaric;Stara bosanska vlastela u dananjoj toponomastici
Vladislav Skaric;Tragovi jedne stare migracije u srednjoj Bosni
Vlado Pavicic;Hardomiljski rodovi
Vlado Pavicic;Rodovi Studenaca i Stubice
Vlajko Palavestra;Historijska narodna predanja i toponomastika u Fojnici i okolici
Vlajko Palavestra;Historijska usmena predanja iz BiH
Vlajko Palavestra;Legende iz starog Sarajeva
Vlajko Palavestra;Narodna predanja o starom stanovnitvu u dinarskim krajevima
Vlajko Palavestra;Porijeklo stanovnitva u Neumu i okolici
Vlajko Palavestra;Prilog za proucavanje porijekla stanovnitva u okolini Bosanskog
Broda
Vlajko Palavestra;Staro hercegovacko pleme Krmpotici
Vojin Dabic;Banska Krajina
Vojin Dabic;Karlovacki generalat
Vojin Dabic;Mala Vlaka u Slavoniji
Vojin Dabic;Stanovnitvo Banske krajine od kraja XVII do kraja XVIII veka
Vojin Dabic;Sumarni popis Male Vlake iz 1721 godine
Vojislav Bogicevic;Vlasteoska porodica Miloradovica-Hrabrenih
Vojislav Korac;Trebinje
Vojislav Radovanovic;Gornja i Donja Belica u Strukom Drimkolu
Vojislav Radovanovic;abacka Posavina i Pocerina
Vojislav Radovanovic Podujevo
Vrhbosnensia
Vujadin Rudic;Etnodemografski procesi u bjelopoljskom kraju
Vujadin Rudic;Stanovnitvo Prokuplja
Vujadin Rudic;Stanovnitvo Toplice
Vukain Sirovina;Zarjeca u Krnjinu
Vukain okic;okici iz Polimlja
Vukoman alipurovic;Popis stanovnitva sjenicke kaze 1912 godine
Vukota i Akim Miljanic;Prezimena u Crnoj Gori
Vule Kneevic;Pleme aranci
Walter Goffart;Barbarian Tides
Warren Brown;The Idea of Empire in Carolingian Bavaria
Wolf Dieter Htteroth;Historical Geography of Palestine, Transjordan and Southern
Syria in the Late 16th Century
Yves Marie Duval;L'extirpation de l'Arianisme en Italie du Nord et en Occident
Zagorka Vavic Gros;Prezimena su cuvari naeg jezika
Zaim Bilajbegovic;Porijeklo porodice Bilajbegovic
Zbornik Boka
Zbornik Klane
Zbornik Konstantina Jireceka
Zbornik radova;Kanfanar i Kanfanartina
Zbornik radova;Sumartin
Zdenka imoncic Bobetko;Agrarna reforma i kolonizacija na podrucju Baranje izmedu
dva rata
Zdravko Dizdar;Prezimena Promine
Zdravko Vampovac;Gornje Bazje
Zdravko kundrica;Popis stanovnitva Dubrovacke Republike
Zef Mirdita Vlasi
Zemljinici
Zija Sulejmanpaic;Handar divizija
Zlata Kovacevic Kere;Antin
Zlatko Herkov;Statut grada Karlobaga od godine 1757
Zlatko Pepeonik;Cesi u Hrvatskoj
Zoltan ere; Skica promena etnickog sastava stanovnitva na tlu dananje Vojvodine
1526-1910
Zoran Joksimovic;Brezovica u popisu 1863 godine
Zoran Ladic;Matrikula bratovtine bicevalaca Svetog Kristofora u Rabu
Zoran Midanovic;Nijemci u Semberiji
Zoran Midanovic;Slovaci u Bijeljini
Zoran Petrakovic;Dobra na erdapu
Zoran Stiperski;Autohtonost stanovnitva zagrebackih naselja Bizeka, Gajnica i
Podsuseda
Zoran Veljanovic;Popis subotickih Srba u vreme revolucije 1848 godine
Zoran ivanovic;Posavotamnavski srez
Zorica Korica Acimovic Prigrevica
Zov rodnih ognjita
Zsuzsanna Bdi;A Pest megyei cignyok 1768 vi sszersa
Zsfia Papp;Baranya vrmegye vallsi s oktatsi helyzete Szchnyi Ferenc kirlyi
biztosi tevkenysge idejben
Zvonimir Veic;Neoric i Sutina
dm Mszros;Horvtok s magyarok a 18 szzadi Barcson
dm Mszros;Nmetek beteleplse Barcsra 1770 s 1828 kztt
enana Butorovic;Prilog genealogiji sarajevskih Morica
enana Buturovic;Epska narodna tradicija muslimana BiH
oko Mazalic;Borac
oko Mazalic;Jajce
oko Mazalic;Prusac
oko Mazalic;Teanj
oko Mazalic;Zvornik
oko Slijepcevic;Srpsko-arbanaki odnosi kroz vekove
orde Bokovic;Jedan popis sela mitrovackog provizorata iz 1720 godine
orde Bokovic;Ruma
orde Bokovic;Ruma 1861-1914
orde Bokovic;Ruma kao sresko mesto u Vojvodstvu Srbija i Tamiki Banat
orde Ilic;Hronika belanovca.pdf
orde Janjatovic;Prezimena Srba u Bosni
orde Kiselinovic;Resen
orde Milovic;Boka Kotorska u doba Venecije
orde Paunkovic;Antropogeografija doline Sprece
orde Paunkovic;Spreca
orde Pejanovic;Stanovnitvo Bosne i Hercegovine
orde Simonovic;O imenima nekih naselja u Srbiji
orde Stanic;Hronika roda lickih Stanica
ordije Ojdanic;Lubnice
urde Bokovic;Stari Bar
urdica Petrovic;Mataruge u kasnom srednjem veku
urdica Petrovic;Zlatari na Kosovu u srednjem veku
uro Basler;Grad pored rijeke
uro Bilic;Bilici
uro Bilic;Novoselska kronika
uro Jaric;Tromeda
uro Kriste;Moranica
uro Kriste;Porijeklo rodova na podrucju Trebimlje i Cicrine od 1708
uro Kriste;Porijeklo rodova na podrucju Trebimlje i Cicrine od 1796
uro Kriste;Porijeklo rodova na podrucju Trncine i Velje Mede od 1796
uro Kriste;upa Trebinja
uro Toic;Nekoliko primjera pokatolicavanja stanovnitva iz srednjovjekovne Bosne
uro Toic;Srednjovjekovna humska upa Dabar
uro Toic;Trebinjska oblast u srednjem vijeku
uro Toic;Trg Drijeva u srednjem vijeku
uro Vidmarovic;Kada je hrvatski ban Toma Nadadi preselio u zapadnu Ugarsku svoje
podlonike iz vlastelinstava Velika i Meduric u dananjoj zapadnoj Slavoniji
uro aroac;Bosanski Hrvati u okolici Pecuha
uro aroac;upe i vjerski ivot Hrvata u okolici Pecuha
mer Ltfi Barkan;Cifluk
mer Ltfi Barkan;Essai sur les donnes statistiques des cahiers de recensement
dans l'Empire Ottoman
mer Ltfi Barkan;Research on the Ottoman Fiscal Surveys
aban Hodic;Iseljavanje muslimana iz Uica
aban Hodic;Migracije muslimanskog stanovnitva iz Srbije u sjeveroistocnu Bosnu
efik Belagic;Leksikon stecaka
ematizam banjalucko-bihacke eparhije za 1901 godinu
ematizam eparhije Zahumsko-Hercegovacke
ematizam franjevacke provincije Presvetog Otkupitelja
ematizam pravoslavne eparhije Pakracke
ematizmi
ematizmi
erbo Rastoder;O porijeklu porodice Resulbegovica
ime Batovic;Prezimena u Vrsima
ime Demo;Kanonske vizitacije Senjske i Modruke biskupije
ime Juric;Bibliografske zabiljeke o Sinju i Cetinskoj krajini
ime Ljubic;Listine
ime Ljubic;Skadarski zemljinik od godine 1416
ime Pilic;Gdje je bilo i nestalo selo Filipovic
piro Kuliic;Mataruge kod Prijedora
piro Kuliic;Razmatranja o porijeklu Muslimana u BIH
arko Despot;Najstarija sacuvana matica krtenih u franjevackom samostanu u
Zaostrogu
arko Dimic; Popis carsko-kraljevskog slobodnog vojnog komuniteta Karlovaca iz 1840
godine
arko Maric;Bice juce danas
arko Maric;Mostarska Kotlina
arko cepanovic;Srednje Polimlje i Potarje
arko trumbl;Uskoki na Slovenskem in v umberku
eljko Cupic;Antroponimija Bjelopavlovica
eljko Holjevac;Gospic u Vojnoj Krajini
eljko Holjevac;Iz prolosti pravoslavnih naselja i itelja u kutinskom kraju
eljko Karaula;Povijest Bjelovara
eljko Kumar;Mladenovac
eljko Kumar;Stara Pazova
eljko Kumar;Stari Slankamen
ivan Secanski;Popisi stanovnitva Backe tokom osamnaestog veka
ivko Bjelanovic;Antroponimija Bukovice
ivko Bjelanovic;Toponimi tipa Grabovci u Pokrcju
ivko Franjic;Povijest Bihaca
ivko Gorjanac;Hrvatski govor sela Santovo
ivko Gorjanac;Neke osobitosti santovackoga okackog govora
ivko Mandic;Hrvatska imena naseljenih mjesta u Madarskoj
ivko Mandic;Povijesna antroponimija bunjevackih Hrvata u Madarskoj
ivko Mandic;Prijelaz antovackih Hrvata na pravoslavlje