You are on page 1of 1

What are the factors that the students of baliuag university is experiencing that

leads to stress

Peer pressure and academic pressure is the reason why the students of baliuag university

peer pressure and academic pressure ang pinaka malaking factor na nakikita kong dahilan kaya
na-stress ang mga mag-aaral ng baiuag university. sa academic pressure sabay sabay na gawain
at hindi nila mahandle ng maayos, such as exams, quizzes, projects and different activities inside
the classroom. hindi lang don ang naaapektuhan kundi narin sa lifestyle nila. nagprocastinate sila
in the way na satingin nila mas mapapadali yung gagawin nila.

What are the factors that the students of baliuag university is experiencing that leads to stress

peer pressure and academic pressure is the biggest factor and thats the reason for stressing the
students of Baliuag University. in academic pressure at the same time, simultaneous activities
that they cant handle properly, such as exams, quizzes, projects and different activities inside
their classroom. Also, and it really affects their lifestyle.