Sie sind auf Seite 1von 36

HEY JUDE

John Lennon & Paul McCartney


arr. Naohiro lwai

9 7 IConcert Band I

Published by:

musTcsales
Distributed by:

~dehaske"
~HALLEONARD
John Lennon & Paul McCartney

HEY JUDE arr. Naohiro lwai

Slowly
F Fl., Ob., Cl.(EP)., Glo.
Em
~I ~~He. _...
w.w. m
f\ i't~ _._

lt.l
p~ :s: qu :u- ~
-
J....
Trp. mp
~
"
. ...
lt.l

p
mp.._
.-:

.............. .u -&
mp
-&
----- I

-rr-------:;.
~-

FTutti n>
n1-n
> . .
E F H D rit.

"'
,..I. JJ J i Jt#": w.w~ II ~

0) ::::::!u
~{-- I "r Ii*" n ~
>
.(.
mp

" -"i b../~


0)
y ~ r "U- V
p

----:-n. J j> . .......- ::-- H;tl


:
..._2;e-

S.Dr.
[
f
D~ -cr - - u
p
:::: =; _!"""'l
>........:
::: -
:

Jl ~ I "' -- "' p ril.

Slow
lA] G

lt)
"
D
w.~
~
I
_1j

I
V:

I
c
_n-:-
D
~
G
~ ....
I
.j. ~
c
k
G
n

I
-.
p
Sax.
"
lo.i
trH"- l_::g :;: ~ ~ "! ~ j_q:tt-

:
kj~ ~'-J. ... J- ~ ~ J ~J )~ .d rrr_

I
~..........__
T1"
r~ ~--- v -&

--- ~-"I
L

Copyright 1968 Northern Songs. 1090.03 MS


All Rights Reserved. International Copyright Secured.
w.w.IB]Slowly
07 G B'-?7 > E~ ',
1\
"~~- " --:;---::P.: ------~,-_,.:.
. . : .. - f-C-F -
-
... --~ J--I1I-- J. h 1= --~
---
t)
- I
T. Sax.
A.Sax.
-==::::::..mf..,._I
~::::::<
.1=-~
Br.Sax., T.Sax., Bsn. I u I

--------..
--...
1\
"'
lv n-eP
"~~ 1/ -===:I mp Euph. ~

..J.. ).J),j ~ i"1-..l lh. A .bl4: Tbn.J JU-==- f--n L~


:

1'----f br:.
~r ~----=== mp~r
s.~
~~r ~ ~r ~~r
r--r+-, 2 ~ 3~r~~r ~

-I '! vI '! v
E~
-
1\ mJ _1 ;~ ; _J _@1.~~ Fhl
I~ ...........:::: I y -v-r -v - ......., [ [ [ J r V I
n
+Trp.
~-
I >
~ ~.
D rJ:!
Tbn., Eup~
....-:::: > > >
j.,. + Hrn. #~ J} r--e-
T'r .g..,L .0 l ~~ /.;)
~r ~~r ~ Yl V vI ll -o-r ~-o-r V ~r ~~r ~ rrrrr(t(
Tom Tom
4 5 6 7 1"'"""1 >=r-1 ~ >~

I :

I '! lll I
Eh
Eb A~ A~M7 Fm7 Bb W.W.Fl..
'Va - - - - - - - -
~

f'
Trp.

A~ MM7 Fm7 Bh
- ..:: - >- - - ::> - ->'-------(i CI.>>::::

6
B~
. .
1\ ...
> >
#' ~nJ-~'J. ~~==i1d:J ~j ;
o)
>
... J ............. =...,J I L,.....J I
- .......:::l I V
1\
Trp.
~
-- -.....I....--
.
~ lo.

lo..!

:
~
Tbn~J) J
J,~
.J)
........
J-:
~:

o
r
~<1
..__

J.- 'o
r
r
l Tom Tom }.f ~~~
~--- v-r ~v-r v v-r v-r_r r ~~ lllif
>ri >=== S.Dr. > > 2 3 4
1 :

I II I I ll
:rI"
A~

lll :JJ .;__ - J @ill Jl 1'1


---
Fr;;":tJIJ.1 I I ~~~~t
-----

lo.J . I' I ,. -~ I c:.J-J-" ...... I


~I 0 ~~ .._.."

--'
ll J ~I _},_ 1'11. ii"'1 ~ r""'!_ _l_
......,_

o.J
I t -~ ~:
I ll
Hrn., Sax. r f-:g
:
"#_ ~d ..0.

ll I ~~~I ll
~~ v-rrrr v-r v-rrrr rrrrrrrr U [j rEI.B.Guit.
--.J Cym. Tom
5 6 7 8 > _/ Tom

I :

I 7 ll I
High. W.W.
>
E~ D~ A~ n D~
ll
W.W.-R~------.
. .- -........::;
>>>
......... -e-
-~--
>
.;.. CL, Sax. ) tPl-.R:i
V
f -f I'U
1\
ffsax. Trp. > >

V
-JtJ" > >
Hrn., Tbn., Euph. > > > > f
:
I I J 1UJ. lUJ h...5- ~
>
~- [}-e:

ITUffU ltrrr~l! LLlJ btJ LJ UOd([U rrrr~r_r ltrrrW


Cym ..e:dJ crTJ 2 3 4 5 6

[
I I I I
f
W.W.,Glo.
A~ E~ DhE Pli.
1
~ _._
1\ I

lo.J
~- ~mp
_i}-. Trp., Hrn., Sax. f
1\ I > > > V II. I n >

.J

:g::;:=
- -ld: .tl?~ ~-. :??
>Tbn., Euph.>
>A1~
> u.:::-
f
~~-
j_
:
Bsn., Tbn.
Eup~j--._
mp
~-::
:
b!J r -e-_ fS"'

~~Tor .tl.~-
I I I ! U
S. Dr.
>>Bass >
f p
7 >". ~ >r-1 >
:::::
;::::::= I ~

J
I I I /.. 7 LlJ I 1- j-------1_
ff ===- p

7
[EJ nw.w.
. . ,., 8~

-
Bb Bbsus4 Bb
"t ... ~
n
a .,.. .,..~
o

I <.I mp
I' I' I'

II I
Trp., Hrn.

I <.I p
p~

----1..------.. rf1i t'---1 n~nJJ


I :Je--~- :jj[ J JJ~ j rfO
r r r ~ -v r D
rnp
I"O"r 1"0" r ~~r ~ ~ r ~~r ~~ 1"0"[ 1"0" I 1 '!
~~r I
~~- 2 3 4 5 6
:
I I I Ii I I ~
rnp
High. W.W.
>
B1 E ~~ ., ~Ji'i M
II I .,.. .,..".. ...-- Ii . . ~~
CL, Sax .
>

0 I' I "!!~ .......-- ;Po ~


II
- fTrp. > >. >. >

:~.:...::. > I
-
~ EI ;;;;I
'V
p3"
l1t--
~ :..ta ~~
:

r 1Dr ~~ r ~-o-r ~~ I tud-U f (((tbff"U trrrtCJlr L.....LLJ br1 u


mf Cym.> >
7 8 ,...,..., ~ rr"h rrii 2 3
I :
I
UJ UlJ -1 I I I
mf f
D~ A~
E~ n>Tutti >
> >

ff > >. > > >

>

ff tr.r.rrtJU
I Cym.> >
r:rr r
3

. . E~ D~

i
I

I
8

.l