Sie sind auf Seite 1von 3

Srpski naunici: Balkan je bio glavni koridor praoveka

Autor: V. Mari Brajkovi 08.02.2013.

Vest da je u Srbiji pronaen fosilni ostatak ljudske vilice star pola miliona godina - prodrmala je
svet! Iza ovog otkria stoji, izmeu ostalih, i jedna Beograanka - paleoantropolog i
bioarhaeolog dr Mirjana Roksandi, koja ivi i radi u Vinipegu u Kanadi. Ona za 24 sata kae
da je Balkan bio koridor za seobe ljudi iz Afrike i Azije u Evropu i da e ovo otkrie biti od
kljunog znaaja za dalje prouavanje migracija ljudske vrste i interakcije s naim roacima
neandertalcima.

Fosil je pronaen u peini Mala Balanica kod Sievca

Po pronalasku ovog ostatka rekli ste da nije re o neandertalcu, ve o oveku arhainog


izgleda? Da li to znai da je evolucija na prostoru Balkana drugaije tekla od one u zapadnoj
Evropi?
- ovek je na Balkanu bio pod drugaijim vrstama pritisaka nego na zapadu Evrope jer ovaj
prostor nikad nije bio potpuno izolovan. Ovaj nalaz je samo jedan mali deo te evolucije i ne
moe da predstavlja ta se ovde deavalo tokom pola miliona godina. Ali on otvara vrata da se
tumaenja evolucije u Evropi ne svode uvek na pitanje kako su postali neandertalci.

Koliko je Balkan vaan u istraivanju ostataka paleolita budui da je tokom istorije Balkan bio
koridor migracija iz Afrike i Azije u Junu Evropu?
- Balkan je izrazito vaan i, najvie zahvaljujui radu Duana Mihailovia i njegovih
mnogobrojnih saradnika i studenata, poinje da dobija svoje mesto u paleolitskoj arheologiji.
Mirjana Roksandi

Da li planirate jo neko istraivanje na nekom od lokaliteta u Srbiji? S kim saraujete u Srbiji?


- Sa Duanom Mihailoviem, Bojanom Mihailovi iz Narodnog muzeja i s njihovim
saradnicima. Oni rade na velikom broju lokaliteta i ispitali su veliki deo Srbije i Crne Gore.
Lino, najvie volim Balanicu i Peturinu, ta drugo!

Kako ste se odluili za rad u Kanadi i kada ste otili? Otkada ste na Univerzitetu u Vinipegu?
- Moj mu i ja smo otili ranih 90-ih na doktorate u Vankuveru, posle smo kao i svi akademski
nomadi radili u Torontu i na kraju smo prihvatili odlinu ponudu s Univeziteta u Vinipegu, gde
oboje predajemo poslednjih est godina.

Koliko esto dolazite i da li imate porodicu ovde, prijatelje? ta vam najvie nedostaje?
- Imamo porodicu u Beogradu i mnogo prijatelja. esto dolazimo, i pojedinano i s decom. Naa
erka voli Beograd, a sin oboava Ni! Nedostaju nam nai najblii naravno: moja sestra i njeni
ve odrasli klinci, moja svekrva! A neki od vrlo dragih prijatelja se viaju meusobno tek kad mi
doemo u Beograd.
Fragment fosila ljudske vilice

Balkan kapija Evrope


Fragment fosila ljudske vilice naen u peini Mala Balanica u Srbiji predstavlja najstariji nalaz
ljudskih predaka u ovom delu Evrope, pokazala su najnovija istraivanja objavljena jue u
prestinom asopisu Plos One.
lanak s novim podacima o ovom otkriu objavili su Vilijam Dek Rink sa Mekmaster
univerziteta u Kanadi i meunarodni tim na elu s Duanom Mihailoviem sa Filozofskog
fakulteta u Beogradu i Mirjane Roksandi sa kanadskog Univerziteta u Vinipegu.
Prema navodima Rinka, utvreno je da je fosil star najmanje 397.000 godina, kao i da je
verovatno stariji od 525.000 godina. Ova vilica predstavlja najstariji istonoevropski fosil
srednjopleistocenskih hominida.
Prema reima Duana Mihailovia, jugoistona Evropa je veoma znaajna za razumevanje
ljudske evolucije.
- Dobijeni datumi pomeraju granice u prouavanju evolucije oveka. Istraivanja su pokazala da
je Balkan predstavljao kapiju Evrope i bio jedno od tri zatiena podruja gde su ljudi, biljke i
ivotinje nali utoite tokom ledenog doba, periodu u kom su uslovi za ivot na Balkanu bili
mnogo povoljniji. Sve nas to inspirie da nastavimo iskopavanja - naglaava Mihailovi.