Sie sind auf Seite 1von 1
encing manis adalah pe- nyakit yang banyak dihi- dapi penduduk negara ini ‘Kajian Kementerian Kesi hatan pada 2011 mendapati ada 24.38 peratus penduduk negara ini berusia lebih 18 tahun menghidap diabetes. | Kencing manis berpunca dari- pada pemakanan yang tinggi de ngan gula dan karbohidrat ber glisemik selain gaya hidup yang tidak sihat seperti kurang. ber senam dan merokok. Kencing manis adalah penyakit Yang menjadi punca masalah le- mah syahwat bag! lelaki dan. wa- nita. Kajian sains mendapati lebih 60 peratus pesakit kencing manis Jelaki mempunyai masalah mati pucuk Ini adalah masalah paling biasa berlaku di kalangan pesakit ken cing manis. [a berpunca dari sa- Juran darah ke zakar menjadi ke ras akibat pemendapan kolesterol pada dinding saluran darah dan ‘Kerosakan saraf zakar kerana gula dalam darah yang tinggi | Ta juga berlaku kerana masalah tekanan akibat rasa rendah diri atau takut zakar tidak cakup ke ras, Kerosakan saraf akibat kencing manis berlaku kerana paras gula Yang tidak dikawal dan juga ke- tana saluran darah halus yang ro- sak menyebabkan saraf_ tidak mendapat bekalan oksigen dan nutrien secukupnya. Akibat kerosakan saraf, isyarat dari otak gagal sampai ke zakar yang menyebabkan ia tidak me- negang apabila berlaku.stimulasi seksual Saluran darah yang menyempit kerana faktor atherosclerosis me nyebabkan aliran darah yang le- mah dan kurang untuk menegang, kan zakar dan mengekalkan ke tegangan zakar dengan lebih lama. Sempit saluran darah Oleh Dr Norman Mohd Norawi inna TAT SELASA 25 JUN 2013 Harian Metro Lemah syahwat dek diabetes KURANGKAN pengambilen makonan manis bagi mengelok diabetes lam proses menegangkan zakar. Paras gula yang tinggi juga me ngurangkan nafs syahwat atau Ubida. Mengawal paras gula de- gan mengikut nasihat doktor maka masalah ini boleh di ku- rangkan. Rawatan dengan ubat-ubatan boleh diberi oleh doktor seperti sildenafil, taladafil dan vardenafil bagi membantu mengatast_ma- salah mati pucuk di kalangan pe- sakit kencing manis. ‘Terdapat juga rawatan lain se- perti suntikan alprostadil dan pam vakum. Pastikan anda mendapat rawatan dengan doktor bertauliah jika menghadapi masalah ini Masalah mati pucuk kerap ber- aku di kalangan pesakit kencing manis 10 ke 15 tahun lebih tinggi berbanding lelaki yang tiada pe nyakit kencing, Ubah gaya hidup Mengubah gaya hidup kepada ga ya hidup yang lebih sihat dengan bersenam dan meninggalkan ta- iat buruk seperti merokok boleh membantu mengurangkan masa- lah mati pucuk di kalangan pe mon lelaki iaitu testosteron di ka langan pesakit lelaki yang me ngidap Kencing manis adalah ren dah, Inj adalah kerana paras insulin yang tinggi akan menyebabkan paras testosteron menurun. Oleh ‘kerana itu, kebanyakan pesakit kencing manis mempunyai ma- salah perut buncit, otot mengecut dan lemah yang merupakan tanda juaran kekurangan hormon tes tosteron ini, Menurunkan berat badan, pe ngawalan gula yang lebih baikdan bersenam dengan lebih kerap akan membantu. meningkatkan paras hormon testosteron. ‘Wanita juga menghadapi ma salah kurang nafsu syahwat apa- bila mengidap penyakit_ kencing manis. Meteka menghadapi ma- salah kekeringan faraj, sakit se- masa bersetubuh, susah mencapai ‘orgasma dan tidak bernafsu. Pesakit kencing manis wanita ‘yang mempunyai paras gula yang tidak terkawal akan hilang nafsu seks kerana paras gula yang turun naik akan mengakibatkan rasa le sudan tidak bermaya. Cara terbaik mengekalkan nafsu @eee ae