Sie sind auf Seite 1von 2

Poštovani gospodine Predsjedniče,

Osobni podaci o udruzi „Vrata Bosne“ i njenim aktivnostima:

Osnovali su je 1999. godine, prognane, izbjegle i raseljene osobe Općine Bosanski Brod, s namjerom da ih predstavlja i zastupa pred organima lokalnih, regionalnih i državnih institucija u ostvarivanju njihovih neotuđivih ljudskih prava koja su im zagarantirana ( člankom II i potpuno zaštićena člankom X stavkom 2 Ustava BiH, Aneks 4, te člankom 17 Ratificirane Europske Konvencije) kao što smo Vam pisali u našem pismu od 08. srpnja 2010. godine, te da im pruža besplatnu pravnu pomoć što redovno i uredno obavlja udruga.

Udruga „Vrata Bosne“ na prvom mjestu sukladno svojim pravima i ustavnim obavezama, te obavezama koje proizilaze iz Statuta Udruge i drugih međunarodnih ugovora, od osnivanja radi na implementaciji povratka izbjeglica i raseljenih osoba na njihova ognjišta i svakako na povratku bilo koje imovine ili naplati pravične naknade za bilo koju imovinu kao što je regulisano člankom II stavak 5 Ustava BiH i člankom I, i člankom

XI i člankom XII stavkom 2 Aneksa 7 DMS-a.

Zna se, da nakon transvera – rada CRPC Komisije pod jurisdikcijom međunarodne zajednice 1995-1999.

godine, implementacija Aneksa 7 nije provedena ni u jednom segmentu, niti je do danas zakonom regulisana,

na što je utjecala grupica oligarhije iz političkih stranaka pa i aktuelne vlasti.

Ova udruga oko implementacije navedenih Zakona o ljudskim pravima i tmeljnim slobodama nema dvojbe,

jer se iz istih vidi da su ta prava neprikoslovljena kao što se kaže u:

Članak X stavak 2 Ustava BiH, Aneks 4 DMS-a

Ljudska prava i fudamentalne slobode ni jedan Amandman na ovaj Ustav ne može eliminisati ni umanjiti ni jedan od prava i sloboda iz članka II ovog Ustava ni izmijeniti ovaj članak.“

Članak 17 Europske Konvencije

Ništa u ovoj Konvenciji ne može se tumačiti tako da podrazumijeva pravo bilo koje države, grupe ili lica, da se upuste u neku djelatnost ili izvrše neki čin koji je usmjeren na poništavanje bilo kojeg od navedenih prava i sloboda ili njihovo ograničavanje u većoj mjeri od onoga što je predviđeno Konvencijom.“

Udruga „Vrata Bosne“ bori se za ovu implementaciju tvrdimo jedina u Bosni i Hercegovini i to iz tri razloga:

a) Prvi razlog je što od nas traže naši osnivači da radimo na njihovom povratku i zakonskom povratku

njihove imovine, odnosno, isplati pravične naknade za imovinu koja nije ničim uvjetovana,

b) Drugi, udruga je članica Unije za integracije, ravnopravnost i ljudska prava u Republici Srpskoj i Bosni i

Hercegovini, a predsjednik udruge „Vrata Bosne“ je dopredsjednik spomenute Unije i njen ovlašteni predstavnik za implementaciju ljudskih prava iz navedenih zakona,

-

2

-

c) Treće, svjesni smo da je država Hrvatska potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma koja je pozdravila,

prihvatila i potpisala napravljene aranžmane općeg (generalnog) okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i obvezala se prema članku V, VI i posebno VII da će se povinjavati u potpunosti sa odredbama koje se tiču ljudskih prava izloženih u poglavlju 1 Sporazuma u Aneksu 6, kao i obveze koje se tiču izbjeglica i raseljenih lica koje su izložene u poglavlju 1 Sporazuma u Aneksu 7. Naš rad bio je u početku u otežanim uvjetima nego danas, ali i danas imamo dosta poteškoća i nerazumjevanja od strane nekih neodgovornih hrvatskih udruga kao i nekih grupica iz politike i vlasti koje se ne smatraju da su također odgovorne za implementaciju DMS-a čija je potpisnica zajednička država Republika Hrvatska. Pored okruglih održanih stolova zvaničnih pismenih zahtjeva institucijama Bosne i Hercegovine da se priđe implementaciji Aneksa 4 i 6 i posebno Aneksa 7 kako se ne bi otežao ulazak država potpisnica u Europske integracije, udruga je napravila Prijedlog zakona o izbjeglicama i raseljenim osobama i isti sredinom 2007. godine putem Unije dostavila institucijama Bosne i Hercegovine. Rezultat ove naše aktivnosti je donošenje odluke o isplati pravične naknade za uništenu i devastiranu imovinu 19.01.2009. godine, a prije ove odluke započeta je revizija Strategije BiH o isplati pravične naknade

koju je 24. lipnja 2010. godine usvojio Državni Parlament Bosne i Hercegovine. U svezi sa implementacijom Aneksa 7 mi smo Vas gosp. predsjedniče zamolili pismeno 28.05.2010.g. pred Vašu posjetu Bosni i Hercegovini. Pratili smo tijek Vaše posjete koji je bio uspješan i govorili ste o povratku i pravičnoj naknadi zašto Vam je narod Bosne i Hercegovine zahvalan. Imaju neke pojedinosti za koje bi nam trebala pomoć u njihovom rješavanju, jer se ovdje radi o nekim nevidljivim pitanjima, a stalo nam je da budemo dosljedni u našim pravičnim stavovima koji svakako doprinose i državi Hrvatskoj kao potpisnici. U svezi sa svim izloženim želimo i pored razumijevanja Vaših velikih obaveza u ovoj teškoj situaciji, da primite na razgovor izaslanstvo ove udruge koje će biti u razgovoru i otvoreno i koncizno. Hvala na razumijevanju i što skorašnjem prijemu našeg izaslanstva.

S Štovanjem.

Predsjednik udruge:

Jakov Lepan