You are on page 1of 3

MINIT MESYUARAT PANITIA SEJARAH

SEKOLAH KEBANGSAAN ........................

2014

Tarikh : 05 . 02 . 2014

Masa : 1. 35 petang

Tempat :

Pengerusi :

Kehadiran :

Agenda Mesyuarat :

1. Ucapan Pengerusi

1.1 Ucapan terima kasih kepada semua yang hadir , diharapkan semua rakan guru telah pun

mendapat pengalaman dan panduan dalam mengenal kebolehan murid-murid masing-masing


dalam subjek sejarah pada awal penggal persekolahan ini.

1.2 Diharapkan dengan panduan dan pengalaman itu kita akan dapat sama-sama memantapkan lagi

cara dan kaedah untuk menarik lebih minat murid terhadap sejarah agar dapat menghasilkan murid
yang berwawasan serta cintakan negara sendiri.

Tindakan : Makluman

2. Ucapan Ketua Panitia


2.1 Salam hormat

2.2 Tahniah dan terima kasih kepada semua di atas mesyuarat kali pertama ini.

2.3 Menerangkan tentang subjek sejarah :

2.3.1 : subjek sejarah diajar kepada murid tahun 4 sahaja.

2.3.2 : peruntukan masa ialah 60minit seminggu

2.3.3 : penulisan rph adalah mengikut kssr.

2.3.4 : kemasukkan standart prestasi adalah secara offline.

2.3.5 : ujian boleh dijalankan 2kali setahun.

Tindakan : Makluman

3. Perancangan Strategik

3.1 Satu pertandingan mewarna akan diadakan sempena menyambut hari Kemerdekaan.

3.2 Semua guru akan dilibatkan pada hari tersebut menjaga dan mengawasi setiap kelas.

3.3 Hadiah akan disediakan bagi pemenang No. 1 , 2, 3, bagi setiap kelas.

3.4 Sumber hadiah , dari sekolah atau penyumbang.

3.5 Satu AJK Khas akan ditubuhkan.

Tindakan : Semua guru


4. Hal-Hal Lain

4.1 Semua keputusan pemarkahan peperiksaan pertengahan tahun mestilah di masukkan kedalam
Buku rekod.

Mesyuarat di tangguhkan jam 2 . 05 petang.

Disediakan oleh, Disemak oleh,

……………………………………………….. ……………………………………………

Setiausaha Panitia Sejarah Ketua Panitia Sejarah