Sie sind auf Seite 1von 7

Udruženje za podršku i razvoj sportskog turizma “AVANTUR”

Ul. Dejzina Bikića 137, 7100 Sarajevo, BiH


E-mail: udruzenjeavantur@hotmail.com
Telefon: 00387 61/220-516
Transakcijski racun: 338-720-220-624-0074
IBAN broj racuna: BA39 3387 2048 0624 1460; SWIFT: UNCRBA
22
UniCredit Bank

Naziv projekta: Turistički klaster istočne Bosne

A-OSNOVNI PODACI O APLIKANTU

Nosilac projekta: Udruženje za podršku i razvoj sportskog turizma “Avantur”

Sjedište i adresa: Dejzina Bikića 137, Sarajevo

Kanton: Sarajevo
Ime i prezime osobe
Muamer Drugovac
ovlaštene za zastupanje:
Broj telefona: 061/220-516 E-mail: udruzenjeavantur@hotmail.com

Registarovani kod : Ministarstvo Pravde BiH

ID broj: 4201827840009
Broj računa aplikanta: Transakcijski račun: 338-720-220-624-0074
Predviđeni rok realizacije projekta: 01.04.2017. –
Područje provedbe programa: Istočna Bosna
Osobe odgovorne za provođenje projekta:
1. Drugovac Muamer, diplomirani Ekonomista i menadžer marketinga
2. Ribić Amra, menadžer marketinga
Potencijalni partneri projekta:
1. Opština Pale - Prača 12. Lovno turistički centar „Bijele vode“
2. Opština Goražde 13. Udruženje mladih općine Pale-Prača
3. Opština Foča - Ustikolina 14. Udruženje žena za ruralni razvoj općine Pale-Prača
4. Opština Foča 15. Osnovna škola „Ustikolina“ – Eko škola
5. Opština Čajniće 16. Udruženje za podršku i razvoj turizma „Laguna“
6. Opština Pale 17. Turistička agencija „Real Avantur“
7. Opština Rogatica 18.
8. Opština Sokolac 19.
9. Opština Rudo 20.
10. Opština Višegrad 21.
11. Opština Novo Goražde
-1- Turistički klaster istočne Bosne
Udruženje za podršku i razvoj sportskog turizma “AVANTUR”
Ul. Dejzina Bikića 137, 7100 Sarajevo, BiH
E-mail: udruzenjeavantur@hotmail.com
Telefon: 00387 61/220-516
Transakcijski racun: 338-720-220-624-0074
IBAN broj racuna: BA39 3387 2048 0624 1460; SWIFT: UNCRBA
22
UniCredit Bank

1. Dosadašnje reference i rezultati nosioca projekta

Udruženje „Avantur“ je osnovano od strane zaljubljenika u prirodne ljepote Bosne i


Hercegovine i formalno postoji od 2012. godine. Nakon pet godina nesebičnog i aktivnog
zalaganja postali smo jedno od najaktivnijih udruženja za promociju sportskog turizma,
kulturno - historijskog bogatstva i prirodnih ljepota naše države.

Neka od naših mnogobrojnih ostvarenja u proteklom periodu su:

- Formalno osnivanje Udruženja - 24.12.2012.


- Organizovali preko 250 planinarskih tura i izleta u BiH
- Organizovali 17 planinarskih tura u inostranstvu
- Oko 6.000 osoba učestvovalo je na svim dosadašnjim izletima/turama
- Razvijena mreža praćenja rada udruženja kroz elektronska sredstva komunikacije
(Facebook profil Planinarenje ima 10.000 članova, Facebook stranica Avantur ima 24.000
članova)
- Naše akcije i pohode prate mediji širom BiH
- Organizovali masovni pohod u Lukomir na kome je učestvovalo preko 300 učesnika, a
saradnici našeg projekta su bila prijateljska Udruženja iz Sarajeva i GSS Sarajevo
- Učestvovali smo u projektima Sarajevske škole alpinizma u projektima koji su se sprovodili
na penjalištu Dariva, a pod nazivom „Avantura bez obaveza“
- Pokretanje projekta „Osnovna škola planinarenja“ u saradnji sa Sarajevskom školom
alpinizma
- Organizovali i realizovali sa partnerima projekat sportskog takmičenja u alpinizmu pod
nazivom „Adnan Ćatić – Ćata“
- Učestvovali smo u izradi časopisa za sportski turizam, ekologiju i zdravu hranu „Moja
Avantura“
- Snimili smo dokumentarno-igrani film o zaboravljenom bosanskom blagu simboličnog
naziva „Crvene zemlje – potraga za skrivenim blagom“ čiju promociju očekujemo uskoro
- Djelovali kao inicijalna kapsula razvoja i nastanka udruženja u drugim kantonima, čiji je
cilj uključiti što više mladih u zdrav i aktivan način života
- Organizirali smo i učestvovali u nekoliko humanitarnih akcija
- Organizovali i sproveli smo ljetnu školu u prirodi na planini Bjelašnici
- Organizovali i sproveli edukativni kamp preživljavanja u selu Lukomir
- Organizovali i realizovali sa partnerima petodnevnu exkurziju sa svim pratećim sadržajima
edukativnog karaktera uz dokumentarni video prilog petodnevnih aktivnosti učenika
- Pokrenuli inicijativu organizovanja izleta u cilju posjete i promocije BH kulturnog naslijeđa
- Pokrenuli projekat pod nazivom „oČistimo planine – oČistimo prirodu – oČuvajmo BiH“
- Pokrenuli projekat „Upoznajmo domovinu kroz 101 lokaciju“
- Inicirali i realizovali projekat kroz upoređivanje svjetskih lokacija sa lokacijama u BiH
- Pokrenuli projekat za razvoj ruralnog turizma u istočnoj Bosni

-2- Turistički klaster istočne Bosne


Udruženje za podršku i razvoj sportskog turizma “AVANTUR”
Ul. Dejzina Bikića 137, 7100 Sarajevo, BiH
E-mail: udruzenjeavantur@hotmail.com
Telefon: 00387 61/220-516
Transakcijski racun: 338-720-220-624-0074
IBAN broj racuna: BA39 3387 2048 0624 1460; SWIFT: UNCRBA
22
UniCredit Bank

2. Kratki sadržaj projekta

Projekat se odnosi na regiju istočne Bosne i uključuje opštine iz oba entiteta. Glavni ciljevi
projekta su udruživanje privrednih subjekata, međuentitetska saradnja i saradnja lokalnih
zajednica, a sve u svrhu jačanja i razvoja turističkih potencijala i ruralnog turizma regije.

Krovni projekat pod nazivom „Turistički klaster istočne Bosne“ je osnov za podprojekte koje
bi kreirali na nivou svake opštine, a kroz radne timove koje bi sačinjavala lokalna udruženja,
turističke agencije, hoteli i drugi partneri projekata.

Očekuje se da će ideja biti dobro prihvaćena među lokalnim zajednicama na nivou istočne
Bosne i da će regija imati korist kroz povećanje svijesti o samom ruralnom turizmu kao i jačanje
lokalnih zajednica, angažovanje i zapošljavanje mladih te težnja ka samoodrživosti ovih i nekih
budućih projekata.

Cijelokupan koncept projekta se bazira na maksimalno iskorištavanje turističkih resursa i


unapređenje rada lokalnih zajednica kroz klaster koji će međusobno uvezati lokalne zajednice
i omogućiti saradnju između dva entiteta.

Ruralni turizam je bitan faktor u razvoju ruralnih područja istočne Bosne i pomaže u očuvanju
lokalnog identiteta, tradicije i običaja. Prema službenoj definiciji Evropske Komisije, ruralni
turizam je skupni pojam za oblast etno turizma, i predstavlja turizam u svakom ruralnom
području i sve turističke aktivnosti koje se provode u tom području.

Osim stvaranja komplementarnog tržišta u poljoprivredi, ruralni turizam smatra se vitalnim


mostom za povezivanje seoskih domaćinstva sa ostatkom svijeta.
Uspostavljanje veze između poljoprivrede i turizma može postati presudna uslužna djelatnost
za budućnost zemlje i šansa za opstanak malih poljoprivrednih gospodarstava, kao i jedno od
polja razvoja opština.

Osnovni elementi procjene atraktivnosti kraja su:

- zdrava klima
- nezagađen vazduh i voda
- odsutnost buke i vibracija
- očuvana priroda
- očuvane socio-kulturne karakteristike
- slikovit pejzaž
- uslovi za rekreaciju, razonodu i posjete znamenitostima
- dobra cestovna povezanost
- kulturno – historijsko bogatstvo

-3- Turistički klaster istočne Bosne


Udruženje za podršku i razvoj sportskog turizma “AVANTUR”
Ul. Dejzina Bikića 137, 7100 Sarajevo, BiH
E-mail: udruzenjeavantur@hotmail.com
Telefon: 00387 61/220-516
Transakcijski racun: 338-720-220-624-0074
IBAN broj racuna: BA39 3387 2048 0624 1460; SWIFT: UNCRBA
22
UniCredit Bank

3. Ciljevi koji se postižu provedbom predloženog projekta i njihovi efekti

- Udruživanje privrednih subjekata, međuentitetska saradnja i saradnja lokalnih zajenica


- Stvaranje boljeg poslovnog okruženja i klime za sektor turizma, sukladno Zakonu;
- Rad na jačanju promotivnih aktivnosti regije;
- Uvođenje novih tehnoloških rješenja u svrhu omogućavanja privlačenja novih investicija;
- Rad na jačanju turističkih sadržaja i poboljšanju infrastrukture;
- Promocija istočne Bosne kao posebne turističke destinacije;
- Organiziranje seminara, radionica okruglih stolova, predavanja, simpozijuma i sajmova
- Predstavljanje na strukovnim sajmovima u Bosni i Hercegovini i inozemstvu.
- Povećanje konkurentnosti usavršavanjem i primjenom novih znanja
- Iskorištavanje turističkih potencijala;
- Zadovoljiti potrebe i unaprijediti kvalitetu života lokalnog stanovništva
- Očuvati socio-kulturni identitet lokalnih zajednica
- Razviti visoko kvalitetan turistički proizvod
- Unaprijediti kvalitetu doživljaja turista
- Osvajanje novih tržišta međusobnom poslovnom suradnjom
- Razvijanje kvalitetnijih oblika saradnje sa korisnicima usluga, kupcima, i dr.
- Provođenje zajedničkih aktivnosti u pojedinim dijelovima poslovnog procesa
- Sačuvati resurse kako bi ih i buduće generacije mogle koristiti
- Brži razvoj inovacija i njihova primjena u poslovanju
- Mogućnost pokretanja i formiranja Udruženja pravnih lica u obliku klastera
- Osigurati adekvatan pristup do turističkih destinacija;
- Obezbijediti uslove pojedincima iz lokalne zajednice kako bi bili u mogućnosti odgovoriti
zahtjevima i potrebama potencijalnih turista
- Osigurati adekvatnu informisanost o turističkim ponudama kroz prezentirane lokacije
- Uspostava smještajnih kapaciteta na bazi prenoćišta
- Organizovanje degustacija raznih domaćih proizvoda s ciljem njihove prodaje
- Uspostava partnerskog odnosa sa lokalnim stanovništvom u smislu proizvodnje i prodaja
ličnih proizvoda i proizvoda drugih seoskih domaćinstava (mlijeko i mliječni proizvodi,
suhomesnati proizvodi, med, organski proizvedeno povrće i voće…)
- Uspostava partnerskog odnosa sa lokalnim stanovništvom u smislu iznajmljivanja konja za
jahanje, obuka u pripremi tradicionalnih jela i drugih proizvoda, posjeta i obilazak farmi
kao prirodnih i kulturnih atrakcija, učešće u poljoprivrednim radovima i sl.
- Uspostava edukativnog centra u smislu edukacije o ljekovitom bilju, identifikaciji stabala,
životinja, gljiva, pčelarstva
- Praktična primjena usvojenog znanja kroz branje šumskih plodova i bilja kao i mogućnost
praktične primjene znanja u oblasti pčelarstva
- Prezentovanje starih običaja kroz tradicionalne igre i druženja
- Markiranje šumskih i šetačkih staza
- Uspostava rekreativnog centra kroz različite aktivnosti u prirodi poput brdskog biciklizma,
kampovanja, planinarenja ili rekreativne šetnje kroz uređene i markirane šumske staze

-4- Turistički klaster istočne Bosne


Udruženje za podršku i razvoj sportskog turizma “AVANTUR”
Ul. Dejzina Bikića 137, 7100 Sarajevo, BiH
E-mail: udruzenjeavantur@hotmail.com
Telefon: 00387 61/220-516
Transakcijski racun: 338-720-220-624-0074
IBAN broj racuna: BA39 3387 2048 0624 1460; SWIFT: UNCRBA
22
UniCredit Bank
4. Analiza okruženja – PEST ANALIZA

Političko okruženje:

- razni podsticaji za razvoj ruralnog turizma


- zadržavanje stanovništva u ruralnim mjestima
- cijelokupan razvoj regije

Ekonomsko okruženje:

- smanjenje nezaposlenosti
- radno angažovanje žena i mladih
- podsticanje ženskog poduzetništva
- poboljšanje infrastrukture

Socijalno-kulturološko okruženje:

- potreba prevazilaženja sindroma „bijeg iz ruralnih mjesta“


- uključivanje starijeg lokalnog stanovništva u modernije tokove
- učiniti tradicinonalni seoski život privlačan za mlade vlasititim primjerom
- uspostaviti uslove za zabavu, kulturu i druženje kroz raznorazne aktivnosti
(planinarenje, biciklizam, edukativni kampovi, likovne akademije i sl.)

Tehnološko okruženje:

- povoljno sa mogućnošću poboljšanja

Prirodno-ekološko okruženje:

- markiranje staza i postavljanje info putokaza


- uklanjanje divljih deponija na prostoru opština

-5- Turistički klaster istočne Bosne


Udruženje za podršku i razvoj sportskog turizma “AVANTUR”
Ul. Dejzina Bikića 137, 7100 Sarajevo, BiH
E-mail: udruzenjeavantur@hotmail.com
Telefon: 00387 61/220-516
Transakcijski racun: 338-720-220-624-0074
IBAN broj racuna: BA39 3387 2048 0624 1460; SWIFT: UNCRBA
22
UniCredit Bank
5. Analiza situacije - SWOT analiza (snage, slabosti,
prilike i prijetnje)

Snage
- motivacija partnera projekta
- ekološka čistoća okruženja i hrane
- pružanje mogućnosti prezentacije načina poljoprivredne proizvodnje gostima
- gostu osiguran automobilski pristup
- povoljan geostrateški položaj
- dobra prometna povezanost i dostupnost
- brojne prirodne, povijesne i kulturne atrakcije
- iskustvo u pripremi i provedbi turističkih i ostalih projekata
- postojanje tradicije u poljoprivredi, poduzetništvu i obrtu
- autentičnost tradicionalnih manifestacija, gastronomije i kulturne baštine
- turizam prepoznat kao razvojni potencijal regije istočne Bosne

Slabosti
- vremenske nepogode
- slabo razvijeni turistički posrednici - incoming turističke agencije i turoperatori
- nedostatni smještajni kapaciteti za veće grupe posjetitelja
- kvaliteta i kvantiteta prateće turističke infrastrukture (naglašen problem slabog pristupa
internetu i mobilnim mrežama), nedovoljna profesionalnost i nerazvijeni kapaciteti
pružatelja usluga u turizmu
- pomanjkanje kvalitetnih sadržaja ponude specifičnih oblika turizma

Prilike
- mogućnost finansijske potpore projekta
- potencijalno tržište
- prilika za razvoj ljetnog i zimskog turizma
- mogućnost saradnje sa drugim opštinama
- treninzi i konsultacije
- udruživanje lokalnog stanovništva
- ekološki standardi
- razvoj specifičnih oblika turizma
- potencijal blizine Sarajeva kao turističke destinacije i receptivnog tržišta koje privlači
velik broj turista
- razvoj prometne infrastrukture – gradnja putne komunikacije prema Goraždu
- "on-line" alati podrške za unapređenje turističke ponude i marketing

Prijetnje

- nedostatak izvora finansiranja


- nemotiviranost mlade populacije za školovanje u turizmu
- uništavanje prostora
- promjenjivi zahtjevi i očekivanja posjetilaca

-6- Turistički klaster istočne Bosne


Udruženje za podršku i razvoj sportskog turizma “AVANTUR”
Ul. Dejzina Bikića 137, 7100 Sarajevo, BiH
E-mail: udruzenjeavantur@hotmail.com
Telefon: 00387 61/220-516
Transakcijski racun: 338-720-220-624-0074
IBAN broj racuna: BA39 3387 2048 0624 1460; SWIFT: UNCRBA
22
UniCredit Bank

6. Media plan

Promocija projekata će se vršiti kroz socijalne medije: Facebook page, Twitter račun, Instagram
i Linkedin gdje će korisnici istih imati mogućnost saznavanja svih novosti, paket aranžmana i
ostalih informacija vezanih kako za opštine tako i ostalih bitnih informacija iz oblasti ekologije,
organske proizvodnje i sl.
U prvobitnom planu je izrada internet stranica za krovni projekat kao i za svaki projekat unutar
klastera namjenjene isključivo turističkoj ponudi opština kao partnera u projektima - preko koje
će se svi potencijalni turisti moći saznati najbitnije informacije u vezi turističke ponude,
smještaja, gastronomske ponude kao i drugih turističkih sadržaja.
Također je planirana saradnja i sa drugim opštinama na nivou Bosne i Hercegovine kao i
međudržavna saradnja.

7. Evaluacija

Realizacija projekata inicijalno, pratit će se prema detaljno definisanim planovima kroz radne
grupe koje budu formirane u okviru svake opštine.
Indikatori kojima će se mjeriti uspješnost/rezultati projekata su mjerljivi i već definisani u
okviru priloženog projekta. Evaluacija će biti inicirana od strane projektnog tima svake radne
grupe, a u provedbu iste bi osim članova projektnog tima trebali biti uključeni predstavnici
lokalne zajednice/mjesne zajednice, mentor, učesnici te predstavnici donatora ukoliko isti
izraze zainteresiranost.
Sve aktivnosti će biti praćene putem medijskih kuća i očekujemo uspješnu saradnju te podršku
lokalnih zajednica.

8. Rezultati koje očekujemo nakon završetka projekta

Očekivani rezultati se odnose na međusobna uvezivanja i saradnju u sklopu projekta, kreiranje


turističke ponude za istočnu Bosnu kao i promotivni dio turističke ponude/promocije lokalnih
zajednica na nivou svake opštine.
U saradnji sa partnerima projekta cilj nam je da u svakoj opštini formiramo radni tim kroz
lokalna Udruženja ili druge privredne subjekte/partnere, i da radni timovi sprovode aktivnosti i
projekte koji će se odnositi na lokalno područje njihovog djelovanja. Krajnji ishod jeste
samoodrživost, razvoj, umrežavanje i jačanje lokalne zajednice kao i aktivniranje i zaposlenje
mladih u lokalnoj zajednici, a u konačnici jedan od ciljeva je i pokretanje Udruženja pravnih
lica kroz status klastera.
Kroz ovaj projekat nastojimo da na drugačiji način prikažemo bogati turistički potencijal od
svih trenutnih tržišnih turističkih promotivnih kampanja. Sami uvid u pokazatelje uspješnosti
koje imamo do sada očekujemo uspješan nastavak ove pozitivne priče i zalaganja.

Očekujemo uspješnu realizaciju projekta koja će se odraziti na povećanu informiranost i


povećane turističke posjete potencijalnih turista kao i građana Bosne i Hercegovine. Nastojimo
zajedničkim snagama da projekat „Turistički klaster istočne Bosne“ zaživi i bude dio naše
svakodnevnice, jer sa malo truda i zajedničkim snagama dat ćemo doprinos i podršku nastavku
dobrih projekata iz oblasti turizma, kao i kroz druge sektore privrede.

Nakon ovog našeg prvog koraka, očekujemo da napravimo i drugi korak zajedno sa Vama.

-7- Turistički klaster istočne Bosne