You are on page 1of 1

T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

BİLİMSEL ETİK SAYFASI

Adı Soyadı Fatma Betül GÖZEN

Numarası 084244012004
Öğrencinin

Ana Bilim / Bilim Dalı Tefsir İslam Bilimleri/Tefsir Bilim Dalı


Programı Tezli Yüksek Lisans Doktora

Tezin Adı Maide Suresinde Bireysel ve Toplumsal Kurallar

Bu tezin proje safhasından sonuçlanmasına kadarki bütün süreçlerde bilimsel etiğe ve


akademik kurallara özenle riayet edildiğini, tez içindeki bütün bilgilerin etik davranış ve akademik
kurallar çerçevesinde elde edilerek sunulduğunu, ayrıca tez yazım kurallarına uygun olarak
hazırlanan bu çalışmada başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel kurallara
uygun olarak atıf yapıldığını bildiririm.

Fatma Betül GÖZEN


Öğrencinin imzası
(İmza)