Sie sind auf Seite 1von 8

Uputstvo za instalaciju - Visual Studio Enterprise 2017

Koraci za instalaciju
1. Na vašu e-mail adresu stići će poruka od pošiljaoca Racunarski centar Saobracajnog fakulteta – Microsof
Imagine Premium, sa subject-om Your school created a Microsof Imagine WebStore account for you.
Ukoliko niste dobili ovu poruku proverite da nije greškom otišla u Spam ili Junk folder. U slučaju da vam
ova poruka uopšte nije stigla, obratite se vašem predmetnom asistentu.

2. Otvorite e-mail poruku iz koraka 1 i pronađite sledeći deo teksta:

3. Otvorite link Click here to complete your registration u internet browser-u.

4. Na ekranskoj formi koja se pojavi popuniti First Name (vaše ime), Last Name (vaše prezime), Password
(sami ga smišljate tako da nije kraći od 6 karaktera) na oba mesta isti, (polje Username i polje Email
Address nemojte menjati nego ostavite kao što je popunjeno, ali zapamtite šta je tu upisano jer će vam
možda trebati kasnije). U donjem levom uglu uneti kod sa slike koja vam se prikazala na ekranu. Kada ste
popunili navedene podatke kliknite na dugme Register.

1
5. Nakon uspešne registracije, otvoriće se stranica na kojoj treba kliknuti u levom meniju na Developer Tools.

6. Sa desne strane izabrati Visual Studio Enterprise 2017.

7. Kliknuti na Add to Cart.

2
8. Kliknuti na Check Out.

9. Zapisati dobijen Product Key (Product Key je neophodan za aktivaciju programa – Korak 18 ), a zatim
kliknuti na dugme Download.

10. Kliknuti na

dugme Download.

3
11. Kada je preuzimanje fajla iz prethodnog koraka završeno, otvoriti folder Downloads u kome je sačuvan fajl
i pokrenuti isti.

12. Kada se pokrene instalacija pojaviće se sledeći prozor. Kliknuti na Continue.

13. Označiti .Net desktop development, a zatim kliknuti na Install.

4
14. Sačekati da se izvrši preuzimanje i instalacija VS Enterprise 2017. Napomena: Neophodna je stalna
Internet konekcija.

5
15. Pokrenuti Visual Studio Enterprise 2017, zatim kliknuti na Not now, maybe later.

16. Pojaviće se sledeći dijalog u kome je potrebno odabrati za Development Settings Visual Basic, željenu
boju okruženja (Light) i kliknuti Start Visual Studio.

6
17. U glavnom meniju izabrati Tools/Options. Pojaviće se dijalog sa slike u kome je potrebno odabrati stavku
Projects and Solutions , čekirati opcije Always show solution i Save new projects when created, a potom
kliknuti na OK.

18. U glavnom meniju izabrati Help/Register Product. U prozoru koji se pojavi izabrati Unlock with a Product
Key. Uneti dobijeni product key. (product key možete videti na svom MSDN nalogu klikom na View Details
za preuzeti sofver)

7
19. Ako
su
svi

koraci uspešno prošli treba da se ispiše poruka Licence: Product key applied, samim tim instalacija je u
potpunosti završena. Možete zatvoriti sve otvorene prozore.