Sie sind auf Seite 1von 1

Izjava o svojstvima

Broj izjave o svojstvima 3593-2016/01-W3582


(4)
(1) Naziv proizvoda: LA LINIA 60/40/8 Semmelrock Stein + Design d.o.o.
Šifra proizvoda 61823593 47300 OGULIN Otok Ostarijski
HR
(2) Referentni broj DVSB61003593
(3) Predviđena svrha uporabe:
Betonske ploče za vanjsku primjenu namijenjene popločavanju pješačkih površina i ravnih krovova.

(6) Razred primjene / Sustav potvrđivanja sukladnosti: 4


(9) Izjava o svojstvima:

Nazivna max. odstupanje


Oblik i dimenzije Dopušteno odstupanje
dimenzija od dijagonala

Duljina [mm]* 600 ± 2


Razred 2
Širina [mm]* 400 ± 2
Debljina [mm] 80 ± 3 Oznaka K
Dopušteno odstupanje Razred 2 Oznaka P
Fizikalna i mehanička svojstva
Reakcija na požar Razred A1
Ponašanje pri vanjskom prodiranju vatre Zadovoljavajuće
Oslobađanje azbesta Ne sadrži
Čvrstoća loma Zadovoljavajuće
Vlačna čvrstoća cijepanjem MPa
Sila loma N/mm

EN 1339 : 2004
Sila loma Razred Oznaka
Otpornost na klizanje dovoljno
Vlačna čvrstoća na savijanje Razred 3 Oznaka U
Toplinska provodljivost NPD
Trajnost dovoljno
Upijanje vode Razred 2 Oznaka B

Otpornost na mraz i sol Razred 3 Oznaka D

Otpornost na habanje Razred 4 Oznaka I


Opasne tvari Ne sadrži
Izvedba površine prana
(10) Svojstva proizvoda odgovaraju gore navedenim specifikacijama.

Direktor (5) Branimir Čaić, dipl.oec.


Potpisano u ime proizvođača: Semmelrock Stein + Design d.o.o.
2016-01-01
47300 OGULIN Otok Ostarijski
HR

*Za kombinirane formate kao vrijednosti duljine i širine vrijede trenutne vrijednosti jednog reda.