Sie sind auf Seite 1von 3

Citește cu atenție textul și realizează sarcinile propuse.

***

A venit primăvara veselă, cu ghioceii albi, brîndușele galbene și toporașii


albaștri. Au plesnit mugurii copacilor. S-a ivit frunza cea verde și lucioasă.
Soarele e mare. Afară e cald.

S-au întors păsările migratoare. Mieii zburdă pe pajiște. Buburuza cea


mică și roșie a ieșit din crăpăturile copacului.

- Ce bine că s-a dus iarna!

Deodată s-a întristat și a zis:

- Ce mică și neîndemînatică sînt! Nimeni nu mă bagă în seamă!

A zburat și s-a așezat pe mînuța unui copil.

- Bunicule, ce buburuză mică și drăgălașă! Buburuză, ești prima gîză ce


vestește primăvara!

Bucuroasă, buburuza a aflat că are și ea rost pe lume.


Nr. Itemi Punctaj
1. Încercuiește litera care stă în dreptul răspunsului corect. L
0
Buburuza a ieșit din: 1
A. mugurii copacilor; 2
B. crăpăturile copacului. 3
A venit primăvara:
A. veselă;
B. devreme.
Buburuza s-a întristat deoarece:
A. nimeni nu o băgă în seamă;
B. este urîtă.
2. Pe baza textului, formulează întrebări cu începutul dat: L
Cine 0
1
Cum 2

3. Găsește, în text, cuvinte cu același înțeles pentru: L


a sosit_______________________________ 0
călătoare_____________________________ 1
insectă________________________________ 2
bucuroasă____________________________ 3
4
4. Scrie un titlu potrivit pentru textul propus. L
___________________________________________________________ 0
1
5. Scrie, din text, însușirile buburuzei: L
0
1
2
3
4

6. Încercuiește A, dacă enunțul este adevărat și F, dacă este fals: L


0
A venit primăvara devreme. A F 1
Soarele e mare. A F 2
Mieii zburdă prin ogradă. A F 3
Buburuza a zburat pe mînuța unui copil. A F 4

7. Stabilește numărul de silabe din următoarele cuvinte: L


0
Brîndușele- _______________ silabe 1
Toporașii-________________ silabe 2
Mugurii- _________________ silabe 3
8. Ordonează cuvintele într-un enunț: L
0
Vestește, buburuza, primăvara. 1
___________________________________________________________ 2
3
Migratoare, s-au întors, păsările. 4
___________________________________________________________
9. Subliniază cu o linie predicatele și cu două linii subiectele din următoarele L
enunțuri: 0
A venit primăvara veselă. 1
2
Buburuza cea mică a ieșit din crăpăturile copacului. 3
4
S-a ivit frunza cea verde. 5
6
Au plesnit mugurii copacilor. 7
8
10. Scrie pluralul cuvintelor: L
Toporaș- 0
Pasăre- 1
Buburuză- 2
3
11. Marchează, prin bare oblice și cifre, propozițiile din fraza: L
0
A zburat și s-a așezat pe mînuța unui copil. 1
2
12. Continuă gîndurile pentru a scrie un mesaj primăverii: L
0
Dragă Primăvară! 1
2
Îți scriu cu multă admirație, căci 3
. 4
Sînt încîntată de 5
6
. 7
Vreau să te întreb
.
Sînt bucuros (bucuroasă) deoarece

Cu mult drag____________.