You are on page 1of 3

Pusat Tuisyen Gembala Bestari

HUBUNGAN KEKELUARGAAN DAN SALASILAH KELUARGA

Keluarga merupakan sekumpulan orang yang mempunyai pertalian persaudaraan dan biasanya mereka tinggal bersama-sama di dalam sebuah rumah. Di dalam sebuah rumah, keluarga boleh dibahagikan kepada:

  • (a) Keluarga Asas

  • (b) Keluarga Kembangan

1.Keluarga asas ialah sebuah keluarga yang kecil terdiri daripada bapa, ibu dan anak-anak.

Pusat Tuisyen Gembala Bestari HUBUNGAN KEKELUARGAAN DAN SALASILAH KELUARGA Keluarga merupakan sekumpulan orang yang mempunyai pertalian
Carta Keluarga Asas
Carta Keluarga Asas

+

Pusat Tuisyen Gembala Bestari HUBUNGAN KEKELUARGAAN DAN SALASILAH KELUARGA Keluarga merupakan sekumpulan orang yang mempunyai pertalian

(Ismail) Bapa/Suami

Ibu/Isteri (Alia)

(Haris) Anak Kedua
(Haris) Anak Kedua

(Hafiz) Anak Sulung

(Lina) Anak Bongsu

2.Keluraga kembangan pula ialah sebuah keluarga yang lebih besar, iaitu terdiri daripada keluarga asa, datuk, nenek, bapa saudara, ibu saudara, sepupu, ipar, biras dan cucu.

Pusat Tuisyen Gembala Bestari HUBUNGAN KEKELUARGAAN DAN SALASILAH KELUARGA Keluarga merupakan sekumpulan orang yang mempunyai pertalian
Carta Keluarga Kembangan (Mohamad) Datuk + + (Alia)Menantu
Carta Keluarga Kembangan
(Mohamad) Datuk
+
+
(Alia)Menantu
Pusat Tuisyen Gembala Bestari HUBUNGAN KEKELUARGAAN DAN SALASILAH KELUARGA Keluarga merupakan sekumpulan orang yang mempunyai pertalian

+

Nenek (Zakiah)

(Ismail) Anak Lelaki

(Haliza) Anak Perempuan

Menantu(Wahid)

Cucu Cucu Cucu (Hafiz) (Haris) (Lina)
Cucu
Cucu
Cucu
(Hafiz)
(Haris)
(Lina)
Cucu Cucu (Wahab) (Linda)
Cucu
Cucu
(Wahab)
(Linda)

Penerangan tentang carta salasilah keluarga kembangan.

Nama

Hubungan

Mohamad dan Zakiah

Suami dan Isteri

Mohamad Hafiz, Haris, Lina, Wahab, Linda

 

Zakiah Hafiz, Haris, Lina, Wahab, Linda

 

Mohamad Alia, Wahid

 

Mohamad Ismail, Haliza

 

Ismail Wahab, Linda

 

Alia Wahab, Linda

 

Ismail Wahib

 

Hafiz, Haris, Lina Wahab, Linda

 

Alia - Wahid

 

Pusat Tuisyen Gembala Bestari

Berdasarkan carta aliran keluarga kembangan, lengkapkan ayat di bawah dengan jawapan yang diberikan.

 

biras

bapa saudara

ipar

emak saudara

sepupu nenek datuk

  • 1. Ismail merupakan abang ________

kepada

Wahid.

 
  • 2. Hafiz, Haris, dan Lina ialah _________

kepada

Wahab dan Linda.

  • 3. Mohamad dan Zakiah merupakan __________

dan

_________

kepada

Wahab dan Linda.

  • 4. Hubungan antara Alia dan Wahid ialah __________.

  • 5. Wahab mempunyai seorang

___________

,

iaitu Alia dan seorang

__________

,

iaitu Ismail.

SIFAT FIZIKAL HAIWAN

Mamalia

Sifat Fizikal

Badan diselaputi bulu atau rambut

Badan diselaputi bulu atau rambut

Mempunyai cuping telinga

Amfibia

Sifat Fizikal

Mempunyai selaput renang di kaki

Mempunyai selaput renang di kaki

Berkulit lembap

Reptila

Sifat Fizikal

Badanya diselaputi sisik kering

Badanya diselaputi sisik kering

Biasanya berkaki empat, kecuali ular tiada kaki

Burung

Sifat Fizikal

Badan diselaputi bulu pelepah

Badan diselaputi bulu pelepah

Berparuh

Mempunyai sepadang kepak untuk

terbang Sepasang kaki yangbersisik

Ikan

Sifat Fizikal

Badan diselaputi sisik berlendir

Badan diselaputi sisik berlendir

Mempunyai sirip untuk berenang dan

mengimbangkan badan Badan berbentuk larus

Pusat Tuisyen Gembala Bestari

Ciri-Ciri Haiwan

Habitat

Mamalia

Mamalia

Berdarah panas

Kebanyakannya tinggal di darat, hanya sebahagian

Melahirkan dan menyusukan anak Mempunyai kelenjar peluh Bernafas melalui peparu

kecil tinggal di dalam air

Reptilia

Reptilia

Berdarah sejuk Bertelur dan telurnya bercangkerang Bernafas melalui peparu

Kebanyakannya tinggal di darat, hanya sebahagian kecil tinggal di dalam air

Burung

Burung

Berdarah panas Bertelur dan telurnya bercangkerang

Hidup di darat Boleh terbang dan sesetengahnya boleh berenang

Bernafas melalui peparu

Ikan

Ikan

Berdarah sejuk Biasanya bertelur Bernafas melalui insang

Hidup di dalam air

Amfibia

Amfibia

Berdarah sejuk

Hidup di dalam air pada peringkat anak

Bernafas melalui insang pada peringkat anak, tetapi bernafas melalui peparu setelah dewasa

Hidup di darat setelah dewasa

Menyatakan Kepentingan Haiwan

Jenis Haiwan

Kepentingan Haiwan kepada Manusia

Ayam, ikan, udang, kambing

Merupakan sumber makanan

Ulat sutera, biri-biri

Untuk membuat pakaian

Gamat, lebah

Untuk dijadikan ubat-ubatan dan bahan penjagaan kesihatan

Anjing, gajah, kerbau

Untuk membantu manusia melakukan kerja

.

Jawab Soalan yang berikut

  • a. Namakan tiga jenis haiwan yang menjadi sumber makanan kepada manusia.

  • b. Namakan dua jenis haiwan yang menyumbang kepada pembuatan pakaiann untuk manusia.

  • c. Namakan tiga jenis haiwan yang boleh membantu manusia melakukan kerja.