Sie sind auf Seite 1von 2

 KAPTAN: King of Gods

 ALUNSINA: Laun-Sina, The Unmarried One, Goddess of the Eastern Sky


 DATU PAUBARI: MORTAL ruler of HALAWOD, Husband of Alunsina
 MAKLIUM-SA-T’WAN: God of Plains (nagplano ng revenge)
 SUKLANG MALAYON: Sister of Alunsina, Goddess and Guardian of Happy Homes
 BUNGOT BANWA: High Priest who performed the rites of the Gods of MOUNT
MADYA-AS
 LABAW DONGGON: Eldest Son of Datu Paubari and Alunsina, brother of
humadapnon and dumalapdap.
 MANALINTAD: The first monster that Labaw Donggon killed. (eto yung pinutol yung
buntot para sa dowry)
 ANGOY GINBITINAN: Beautiful maiden from Handug. First wife of Labaw Donggon
 SIKAY PADALOGDOG: Giant with a hundred arms. Second monster killed by Labaw
Donggon
 ABYANG DURUNUUN: Maiden from Tarambang Burok, second wife of Labaw
Donggon, sister of sumpoy
 SUMPOY: Lord of the Underworld, Brother of Abyang Durunuun
 SARAGNAYAN: Lord of Darkness, Undefeated enemy of Labaw Donggon, Husband of
Malitong Yawa Sinagmaling Diwata.
 MALITONG YAWA SINAGMALING DIWATA: young wife of Saragnayan, she is
from Gadlum
 ASO MANGGA: Son of Labaw Donggon and Angoy Ginbitinan
 ABYANG BARANUGON: Son of Labaw Donggon and Abyang Durunuun, He set his
father free by defeating Saragnayan (niloko kasi siya na bumalik na sa nanay siya,
nakakabit pa kasi umbilical cord niya ;) )
 HUMADAPNON: Brother of Labaw Donggon and Dumalapdap, Son of Datu Paubari
and Alunsina (siya yung naghigante sa mga tao ni saragnayan cos’ kinawawa yung
brother niya na si labaw donggon)
 BUYONG MATANAYON: Swordsman from Mount Matiula, trusted friend of
humadapnon
 PIGANUN: A sorceress from Talagas Kuting-tang, tricked humadapnon
 DATU UMBAW PINAUMBAW: Ruler of Piniling Tubig (siya yung ipapakasal yung
anak niya sa kung sino man ang tatanggal daw nung malaking boulder)
 DAUGHTER: Daughter of Datu Umbaw Pinaumbaw, first wifey of Humadapnon
 MINSTREL: Someone who sings with a harp accompaniment
 BURIGADANG PADA SINAKLANG BULAWAN: Goddess of Greed, Second wifey
of Humadapnon
 BUYONG MAKABIGTING: Son of Datu Balahidyong of Paling Bukid (nakalaban ni
humadapnon para kay bulawan kaso nanalo si humadapnon)
 DUMALAPDAP: Son of Datu Paubari and Alunsina, Brother of Labaw Donggon and
Humadapnon
 DUMASIG: The most powerful wrestler in Madya-as (bff ni dumalapdap)
 LUBAY-LUBYOK HANGINUN SI MAHUYOKHUYOKON: Maiden from
Burutlakan-ka-adlaw, first wife of Dumalapdap
 BALANAKON: two headed monster from Tarambuan-ka-banwa, defeated by
dumalapdap
 UYUTANG: bat like monster with sharp poisonous claws (nakalaban sa gate ni
dumalapdap pero nadeds din hehe)