Sie sind auf Seite 1von 5

Proiect didactic

Data

Clasa: a VII- a

Obiectul: Limba și Literatura Română.

Subiectul: ,,Monologul interior al unui e-book”de Umberto Eco. Lectură interogativă.

Tipul lectiei: de predare a noilor cunoștințe.

Durata: 45 min

Subcompetențe:

Aplicarea terminologiei lingvistice și literare studiate în procesul de analiză a textului. (9.2)

Obiective operaționale:

O1-să descrie naratorul-personaj în dependenţă de anumite criterii;

O2- să identifice din text asemănările şi deosebirile dintre o carte obişnuită şi una electronică;

O3-să memoreze sensurile cuvîntului text. ;

O4-să alcătuiască enunţuri în care cuvîntul text să aibă sensuri diferite;

O5-să compare carte ape support de hîrtie şi cartea electronică;

Strategii didactice:
Metode si procedee: conversatia, explicația, argumentarea,observarea, Diagrama Venn.

Mijloace didactice: manualul, tabel, imagini.

Forme de organizare: frontal, individual.

Chișinău 2016
Desfășurarea activității

Etapa lecției Activitatea profesorului Activitatea elevilor Materiale și Obiective Timp


strategii
didactice
Moment -Salutul. -Răspund la salut.
organizatoric - Profesorul va avea grija ca Frontal
elevii sa își pregătească
materialele necesare orei
de limba și literatura
română. -Își pregătesc Conversația 1 min
- Profesorul va asigura materialele necesare.
liniștea și disciplina clasei
pentru o bună desfășurare
a activității didactice.

Verificarea Profesorul verifică tema – Elevii răspund tema Individual


temei pentru atât cantitativ, cât și pentru acasă. 5 min
acasă calitativ.
Captarea Pe tablă este desenat un
atenției diamant.
Celebru
1. 5 min
Metoda
Răsound la întrebări. Diamantul

2. Numiți 2 interpreți de
muzică populară din R-ca
Moldova.
3.Numiți 3 calități pe care
trebuie să le posede o
persoană celebră.
4.Numiți 2 interpreți de Frontal
muzică ușoară din
străinătate.
5.Un alt cuvînt prin care
poate fi înlocuit cuvîntul
celebru.
Anunțarea Astăzi vom continua Notează tema în Observarea 1 min
temei noi studierea operei caiete.
romancierului italian
Umberto Eco ,,Monologul
interior al unui e-book”.
Dirijarea Numiți și descrieți
învățării naratorul-personaj din 5’
text. Distingeți în Răspund la întrebări. Manualul O1
povestirea naratorului:
a. Ce știe despre sine.
b. Ce știe despre alții.
c. Ce presupune sau Conversația.
ce deduce el despre
sine și despre alții. Îndeplinesc sarcinile. Expunerea

Mai jos e reprezentată Diagrama


Diagrama Venn. Identificați Venn
din text asemănările și Identifică asemănările O2 8’
deosebirile dintre o carte și deosebirile. Exercițiul
obișnuită și o carte
electronică. Anexa 1 Manualul

Citiți în dicționarul Dicționarul


explicativ și memorați Utilizează dicționarul. O3 5’
sensurile cuvîntului text: Explicativ
Alcătuiți două enunțuri în Alcătuiesc enunțuri. 4’
care cuvîntul text să aibă Manual O4
sensuri diferite.

Realizarea Scrieți într-un tabel ce au


Feed- în comun, prin ce se Exercițiul.
backului deosebesc și care sunt Îndeplinesc sarcina. O5
avantajele și dezavantajele Conversația 9min
unei cărți obișnuite, Tabel
tipărite și al unei cărți
electronice. Anexa 2.

Tema pentru Pentu acasă veți avea de 2 min


acasă efectuat Ex.6 B pag.13 Notează tema pentru
Astăzi vor fi notați elevii: acasă. Conversația
1.
2.
3.
Diagrama Venn

E-book Carte obișnuită

Anexa 2
Criterii de comparație Carte pe suport de Carte electronică
hîrtie
Elemente comune
Deosebiri
Avantaje
Dezavantaje