Sie sind auf Seite 1von 1

Ramurile farmacologiei:

1. Farmacocinetica studiază absorbția, transportul, distribuția, metabolizarea și eliminarea medicamentelor.


Farmacocinetica utilizeaza modele matematice pentru a descrie, dar și pentru a prevedea ce cantități de
substanță medicamentoasă există în anumite compartimente ale corpului la un anumit interval de la
administrare.
2. Farmacodinamia studiază fenomenele care se produc în urma interacțiunilor dintre un medicament și
organism (studiază efectele și mecanismele de acțiune ale medicamentelor).
3. Farmacografia studiază regulile de prescriere a medicamentelor referitoare la fomele farmaceutice, căile
de administrare și prescrierea dozelor.
4. Farmacoterapia este ramura a farmacologiei care se ocupă cu studiul utilizării medicamentelor în scop
terapeutic.
5. Toxicologia este ramura a farmacologiei care studiază reacțiile induse de doze toxice ale substanțelor
farmacologic active, administrate greșit sau intenționat (studiază efectele unor toxice şi efectele toxice ale
medicamentelor).
6. Farmacoepidemiologia este ramura a farmacologiei care aplică metodele epidemiologiei pentru a studia
utilizarea și efectele adverse ale medicamentelor în grupuri populaționale sau populația generală.
7. Farmacovigilența este ramura a farmacologiei (parte a farmacoepidemiologiei) care se referă la
monitorizarea efectelor adverse (înregistrarea, evaluarea și validarea reacțiilor adverse semnalate de
personalul medical).
8. Farmacologia clinică studiază interacțiunile dintre medicamente și organismul uman, bolnav sau
sănătos, în scopul evaluării, supravegherii și utilizării raționale a medicamentelor (ramură a farmacologiei
care se ocupă cu studiile clinice). Farmacologia clinică reprezintă etapa de evaluare clinică a unui
medicament care, în prealabil, a trecut examenul evaluărilor experimentale pe animale; testările se
execută pe voluntari sănătoși sau bolnavi, respectându-se anumite principii etice și reglementări legale
care vizează evitarea (reducerea probabilității) oricarui efect nociv asupra subiecților supuși
experimentului.
9. Farmacologia preclinică studiază efectele medicamentelor asupra animalelor de laborator sau asupra
fragmentelor de țesuturi sau organe.
10. Farmacogenetica studiază bazele genetice ale reacțiilor organismului la medicamente (riscurile pe care le
prezintă pacienții cu deficite ale unor enzime de metabolizare a medicamentelor etc). Farmacogenetica s-a
impus în rândul ramurilor farmacologiei, aducând informații prețioase cu privire la posibilitățile genetice
de degradare enzimatică a medicamentelor, precum și la riscurile pe care le prezintă administrarea
diferitelor medicamente la pacienții cu anumite defecte genetice. Mai mult, cercetările din ultimul deceniu
au permis progrese uluitoare, cum ar fi clonarea receptorilor, obținerea de animale transgenice sau knock-
out, care au înregistrat primele succese ale “terapiei genice”.
11. Farmacognozia studiază originea (materii prime de origine vegetală sau animală), compoziția, structura,
proprietățile fizico-chimice și utilizările terapeutice ale medicamentelor de origine vegetală.
12. Imunofarmacologia studiază efectele pe care le au medicamentele asupra sistemului imun (mijloc
natural de apărare a organismului).Neuropsihofarmacologia studiază efectele pe care le au
medicamentele asupra sistemului nervos central.
13. Gerontofarmacologia studiază particularitățile privind administrarea medicamentelor la pacienții
vârstnici.
14. Farmacologia pedatrică studiază particularitățile privind administrarea medicamentelor la copii.
15. Farmacologia galenică se ocupă de metodologia preparării medicamentelor în farmacii și îi interesează
în special pe farmaciști.

Material redactat în colaborare cu Conf. Dr. Cristina Mihaela Ghiciuc