Sie sind auf Seite 1von 6

Plan de lectie

Unitatea de invatamant: Scoala Nr. 14 Alexandru Davila Pitesti


Clasa: a VII - a

Data: 17 noiembrie 2011

Timp: 50 de minute

Profesor:

Locul de desfasurare: Sala de clasa

Obiectul: Cultura civica

Aria curriculara: Om si societate

Subiectul: Institutii si practici democratice

Titlul lectiei: Principiul separarii puterilor in statele democratice

Tipul lectiei: Predare – invatare

Motivatia: Necesitatea lectiei rezida in cunoasterea conceptelor democratice si in manifestarea initiativei in


rezolvarea unor probleme ale grupurilor din care fac copiii parte si ale comunitatii locale. Se urmareste
o cunoastere a valorilor fundamentale ale democratiei si ale dr 828d36i epturilor omului si o aplicare a acestora.

Conditii prealabile: Elevii au dobandit cunostinte esentiale despre valorile fundamentale ale democratiei si ale dr
828d36i epturilor omului in clasele anterioare. Ei au luat deja, contact cu diversevalorile fundamentale ale
democratiei in societate.

Scopul lectiei: Cunoasterea valorilor fundamentale ale democratiei si ale dr 828d36i epturilor omului.

Obiective operationale:

O1 : cunoastere: sa numeasca puterile statului democratic: executiva, legislativa si


judecatoreasca.

O2 : intelegere: sa argumenteze rolul fiecarei institutii politice in luarea si punerea in practica a


deciziilor politice: executiva –Presedinte, Guvern, Administratie publica, legislativa - Parlament
si judecatoreasca – Instante Judecatoresti.

O3 : aplicare: sa foloseasca conceptele de institutie, executiv, legislativ si judecatoreasc pentru


explicarea mecanismelor de conducere politica.

O4 : analiza: sa separe conceptele legate de institutii politice de cele legate de institutiile


sociale: institutii care fac legi de cele care servesc individul – scoli, spitale.

O5 : sinteza: sa argumenteze necesitatea separarii puterilor in stat: executiva, legislativa si


judecatoreasca pentru functionarea democratiei
O6 : evaluare: sa aprecieze valoarea puterilor statului: executiva, legislativa si judecatoreasca.

O7: aplicare: sa aprecieze elaborarea si aplicarea legilor in Romania.

Metode si procedee: explicatia, conversatia euristica, studiul de caz.

Material didactic: schema lectiei, tabla, creta

Bibliografie: Manualul de Cultura civica, Internet: Camera Deputatior, Senat, Cristian Ionescu ,,Drept
constitutional si institutii politice,,.

Mod de lucru: Individual si pe grupe

Evaluarea: Pe parcursul lectiei.

Demers didactic

Nr. Momentele Ob. Activitatea profesorului Activitatea Metode


lectiei elevilor
1. Moment Profesorul asigura ordinea si linistea Elevii scot pe
organizatoric pentru inceperea orei de Cultura civica. Se banci cartile si
striga catalogul. Se pun absentii. caietele de
Cultura civica
2. Reactua Profesorul pune intrebari din lectia Elevii conversatia
precedenta despre Constitutia Romaniei. raspund la euristica
lizarea intrebari.
cunostintelor Se corecteaza tema cantitativ si
calitativ.
anterioa

re
3. Captarea Captarea atentiei se realizeaza prin Elevii conversatia
atentiei prezentarea datelor generale. asculta cu euristica
interes si isi
Se face apel la cunostintele anterioare spun parerile
ale elevilor. despre tema
pusa in
Se ia exemplu regulamentului scolar si discutie.
regulamentului clasei. Se discuta despre
prevederi.

Se discuta despre alegerea sefului


clasei. Capacitatile acestuia, atributiuni, puteri.

Se vorbeste despre legea


fundamentala, despre organizarea sociala,
despre functionarea colectivitatilor umane.
4. Anunta Profesorul anunta tema: Elevii conversatia
asculta si scriu euristica
rea temei si a Sistemul politic in Romania.Institutii pe caiete titlul
obiecti si practici democratice lectiei noi.

velor Profesorul scrie pe tabla titlul lectiei


noi: Principiul separarii puterilor in stat
Nr. Momentele Ob. Activitatea profesorului Activitatea Metode
lectiei elevilor
5. Dirijarea Profesorul intreaba elevii ce stiu ei Elevii raspund la conversatia
invatarii despre stat. Se ajunge la definitia statului. intrebare. euristica

Conceptul de statdesemneaza Elevii scriu expu


o colectivitate umanasituata pe un teritoriu definitia pe
bine delimitatsi supusa unei autoritati bazate caiete. nerea
pe un sistem de institutii
politice siadministrative prin intermediul Elevii asculta cu conversatia
carora isi exercita functiile, comanda si mult interes si isi euristica
actioneaza in sensul satisfacerii nevoilor spun parerea.
comune ale populatiei sale, respectiv ale
natiunii pe care o reprezinta. Elevii scriu
definitia pe
Se vorbeste de modalitatea de a caiete.
conduce un stat. Totalitar, autoritar sau
democratic. Se ajunge la democratie. Se da
definitia.

Democratia (gr. DEMOS = popor, gr.


KRATOS = putere) = modalitate de a conduce
un stat cu ajutorul poporului. Puterea
poporului. Conducerea poporului de catre
popor si cu ajutorul poporului.

Se vorbeste de putere. Se ajunge la


definitie.

Puterea este un sistem al relatiilor de


autoritate pe care o persoana sau un grup de
persoane le are asupra unei colectivitati, in
vederea realizarii unui scop comun, stabilit, de
regula, de colectivitate ori impus acesteia de
catre detinatorii puterii.

Se asociaza puterea cu institutia.

Institutia este o colectivitate umana


reprezentanta a unei autoritati suverane, care
comanda si actioneaza in sensul satisfacerii
nevoilor comune ale populatiei sale, respectiv
ale natiunii pe care o reprezinta.

Se dau exemple: PARLAMENTUL,


GUVERNUL, PRESEDENTIA,
JUDECATORIA

Se explica functiile acestora si principiul


separarii puterilor in stat

Separatia puterilor in statinseamna o


distributie cat mai larga a acesteia intre cat mai
multa persoane si institutii care sa impiedice
acumularea, detinerea sau exercitarea absoluta
a puterii.

In 1748 filosoful
francezMontesquieu a publicat
lucrareaSpiritul legilor, in care sustinea
necesitatea separarii celor trei puteri pentru
buna functionare a unui stat.

Nimeni nu trebuie sa detina puterea


singur.

Sa se previna abuzul si sa se rezolve


cat mai multe probleme.

Controlul cetateanului asupra statului


prim mecanismele sistemului deschis in care
oamenii comunica si aleg liber.

Nu este vorba de o„separatie” a


puterilor, ci de o delimitare a functiilor de
baza ale oricarei puteri de stat

Puterile sunt functii ale statului - roluri–


functiile legislativa, executiva si juridica.

Se da schema lectiei

Se scriu pe tabla puterile:

PARLAMENTUL = AUTORITATEA
LEGISLATIVA = FACE LEGEA; autoritatea
legislativa: se exercita prin elaborarea si
aprobarea legilor;

GUVERNUL SI PRESEDENTIA =
AUTORITATEA EXECUTIVA = APLICA
LEGEA; autoritatea executiva : are ca
obiectiv aplicarea legilor

JUDECATORIA = AUTORITATEA
JUDECATOREASCA = APARA
LEGEA; autoritatea judecatoreasca: rol de
identificare si corectare a abaterilor de la
lege
Nr. Momentele Ob. Activitatea profesorului Activitatea Metode
lectiei elevilor
5. Dirijarea Concluzii.
invatarii
Statul este o colectivitate umana condusa de o
echipa in care fiecare institutie este compusa
din oameni care au roluri diferite. Rolurile in
aceasta echipa este de a face legea de a aplica
legea si de a apara legea. Acestia intr-o
maniera democratica comunica si coopereaza
intre ei si cu cetatenii pentru binele
cetateanului.
6. Obtine Se fac cateva exercitii: Elevii conversatia
raspund la euristica
rea perfor - simulare; intrebari.

mantei - studiu de caz;

- construirea unor strategii pentru


rezolvarea

- problemelor civice;

- dezbaterea unor cazuri preluate din


mass-media referitoare la problemele
comunitatii;

- realizarea de investigatii, sondaje de


opinie, raspuns la scrisori etc.;

- realizarea unor activitati tip proiect.


7. Evalua Se noteaza cele mai bune raspunsuri si Elevii conversatia
cei care au participat activ la ora. raspund. euristica
rea
8. Retentia si Elevii sunt intrebati inca odata ce au Elevii conversatia
transfe inteles din aceasta lectie. Se explica inca odata raspund pe euristica
lectia. Sunt clarificate aspectele dificile. scurt.
rul
9. Tema Se da tema pentru acasa: Elevii
pentru noteaza tema
acasa pentru acasa.