Sie sind auf Seite 1von 2

Desfășurarea lecției

Etapele Activitatea profesorului Activitatea Timp Strategii Forme de


lecției elevilor (min) didactice lucru și
resurse didacti
ce
Evocarea Fiecare elev primește cîte o fișă pe Elevii primesc
care va scrie 3 calități pozitive pe fișele și notează
care le are colegul său de bancă. cele trei calități. Discuția Implicarea
Apoi vor completa arborele clasei a Apoi lecturează și 5 min. dirijată elevilor timizi
VII-a cu cît mai multe calități. prind fișele de
copac.

Calități

Cl.
a VII-a

Realizarea Propun elevilor să privească la Elevii privesc


sensului copacul format și să-mi spună ce copacul și observă
observă. că, practic suntem o Observația
clasă ideală, fără
nici o calitate
Întreb elevii dacă această observație negativă.
pe care au făcut-o ei este adevărată. 25
Elevii răspund că, min.
deși sunt o clasă
bună, au foarte Lucrul în
Elevii lucrează în perechi pentru a multe probleme ce perechi
evidenția problemele cu care se trebuie rezolvate.
confruntă. Scriu problemele pe
fișe și completează
schema.

Identificăm care este cauza Schema


principală a tuturor problemelor. reper Implicarea
tuturor elevilor
din clasă
Împreună cu elevii vom discuta
fiecare problemă în parte și vom Propun soluții.
propune cît mai multe soluții pentru
soluționarea ei.

Propun elevilor să privească o Elevii privesc


imagine și să-și spună opinia dacă imaginile și își Pictura
s-au pomenit și ei în așa situații și exprimă emoțiile pe verbală
ce au simțit. care le-au simțit,
fiind în așa situații. GPP

Implicarea
elevilor timizi
Întreb elevii cine este persoana care
ar trebui să le soluționeze toate Elevii analizează
problemele pe care le au în clasă? toate situațiile
posibile și ajung la
concluzia că cei
care pot soluționa
problemele sunt ei
înșiși.
Reflecția Propun elevilor un joc. 9 min.
Împart elevii în două grupe. Fiecare
elev din gupă va primi cîte o fișă în În urma jocului
formă de inimă. elevii au observat Implicarea
Elevii din grupul I le vor spunse că odată ce ai spun tuturor elevilor
celor din grupul II cuvinte de ocară, un cuvînt rău la Jocu din clasă
porecle, etc. La auzul fiecărui adresa cuiva, acestă didactic
cuvînt negativ, elevii vor îndoi cîte l-a marcat puternic ,, Inima
o bucată din fișă. Același lucru îl și nu m-ai poate fi frîntă”
vor face si grupul II. șters nici chiar cu o
În continuare elevii din grupul I mulține de cuvinte
le va spune celor din grupul doi cîte bune.
un cuvînt bun, o calitare bună pe
care aceștia o posedă. Elevii,
respectivi vor desface fiecare parte
îndoită din fișă. Același lucru îl vor
face și celălalt grup.
În concluzie propun elevilor să se
uite la fișa pe care o au și să-mi În concluzie putem
spună ce observă? spune că trebuie să
ne purtăm frumos și
să vorbim frumos
cu toți colegii,
deoarece suntem
toți egali.
Extensia Propun elevilor să mediteze asupra Elevii își notează 1 min.
afirmației: „Lumea va fi mai bună, tema .
dacă vor fi eliminate toate
conflictele”.