Sie sind auf Seite 1von 1

Evaluare la limba romana

a elev_____ __________________

1. Copletează propoziţiile cu verbul „a fi” la timpul prezent (sînt,eşti,este)


 Eu _____ copil.
 Copiii _________veseli.
 Familia mea_______ mare.
 Cine________ tu?
2. Răspunde la întrebări:
 Cîţi ani ai tu? __________________________________________________
 Cîţi ani are mama ta? ____________________________________________
3. Tradu.
 Мне 10 лет___________________________________________________
 У меня есть старший брат ______________________________________
4. Scrie antonime pentru cuvintele:
 Lung___________________
 Mare___________________
 Urît____________________
5. Completează cu pronumele demonstrativ (acesta, aceasta, aceştea, acestea)
 ____________este prietena mea.
 Cine sînt copii______________.
 Cine este actorul ___________.
 _____________ sint cărţile mele.
6. Completează cu formele necesare ale pronumelui posesiv (mea, ta, mei, mele)
 Părinţii __________ sînt profesori.
 Surorile_________ sînt eleve.
 Bunica__________ este pensionara.
7. Completează cu pronumele necesare(mă, te, se, ne, vă)
 Eu _______ spăl cu apă.
 Noi______ trezim devreme.
 Voi______ culcaţi tîrziu.
 Sora mea _______scoală prima.
8. Scrie un proveb despre prietenie.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Success!