Sie sind auf Seite 1von 7

PROIECT DIDACTIC

Data: 18.02.2014
Instituția : Liceul Teoretic „Mircea cel Bătrân”
Clasa: a III-a „B”
Învățător: Juncă Aliona
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Limba şi literatura română
Subiectul lecţiei: Verbul.Timpurile verbului
Tipul lecţiei: consolidare şi fixare de cunoştinţe

Obiective operaţionale
Pe parcursul şi până la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili::

O1: să definească corect verbul şi categoriile gramaticale ale acestuia;


O2: să analizeze verbele din construcţiile date, precizînd categoriile gramaticale învăţate;
O3: să depisteze verbele în cuvintele propuse;
O4: să alcătuiască enunţuri pe baza unor cerinţe;
O5: să asocieze verbele cu sens asemănător;

Strategii didactice:

 Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, ciorchinele, exerciţiul, munca


independentă, metoda cubului;
 Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, planşe, flipchart, marker
 Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe, în perechi;

Bibliografie:
 Curriculum Național, Ministerul Educației al RM, Chișinău, 2010
 L.română manual cl.a III-a, M. Buruiană, S.Cotelea, A.Ermicioi, Editura Știința ,
Chișinău, 2012
 L.română , caietul elevului, cl.a III-a, M. Buruiană, S.Cotelea, A.Ermicioi, Editura
Știința , Chișinău, 2012
Strategii didactice
Nr. Momente
Crt. instrucționale Conţinut instructiv-educativ Metode şi Mijloace de Forme de Mijloace
procedee învăţământ organizare de
evaluare
Completați rebusul cu opusul verbelor date:
1. Evocarea 1. Cumpără careu Frontal Orală
2. Decolează 1
3. Coboară
4. Tace 2
5. Prinde 3
6. Vine
4
5
6

Anunțarea subiectului și a obiectivelor lecției

– Ce alte părți de vorbire cunoașteți?


– Ce numim verb?

2. Realizarea Formulați propoziții cu verbele: am cîștigat, vin, va dansa.


sensului

Frontal
Ciorchinele

Orală
Fișa
Găsiți verbele în următoarele propoziții: Conversația PPT Frontal Orală
Constantin hoinărea prin pădure.
Bătrânul Gherasim a cumpărat crucifixul.
Operele lui Constantin Brâncuși vor dăinui peste ani.

Alcătuiţi câte o propoziţie cu: Individual


a) verbul a porni la persoana a III-a, numărul plural;
b) verbul a vedea la persoana I, numărul plural. Exercițiul Scrisă

Lucrul în grup
Gr. I Compară verbele scrie, doarme, trăieşte, stă, există,
dansează în funcţie de ceea ce exprimă şi completează tabelul
alăturat.

Verbe care Verbe care Verbe care exprimă Fișe


exprimă acţiunea exprimă starea existenţa

Cubul

Gr. II Asociază verbele cu înţeles asemănător: Lucrul în


spune va veni grup
murmură a observat
s-a pitit zice
va sosi îngână
a zărit a decis
a hotărât s-a ascuns
s-a străduit
Gr. III Aplică
Alcătuieşte enunţuri în care cuvântul sare să fie pe rând:
substantiv ...............................................................
verb: ........................................................................ Orală
Gr. IV Analizează verbele din proverbele următoare:

Buturuga mică răstoarnă carul mare.


Mîța blîndă zgîrîie rău.
Gr. V Argumentează
Încercuieşte varianta corectă şi argumentează alegerea făcută:

Mama ma / m-a lăudat pentru rezultatele obţinute.


El ia / i-a lecţii de pian.
Prietenul său ia / i-a dat multe sfaturi bune.

Analizați verbele din următoarele enunțuri


Exercițiul 6 p. 131
3. Reflecție
Verbul Timpul Persoana Numărul Analiza

Frontal
Manual
Scrisă

Scrieți forma corectă a verbului la timpul indicat Exercițiul Caiet


Duminică Victor (a pleca, timpul viitor) la spectacol. Frontal
Ana ( a desena, timpul prezent) un soare luminos.
Bunica (a dărui, timpul trecut) o pisică. Orală
Descoperă verbele care se ascund în cuvintele devreme ,
pahare, carte, veste, pian, papuc.

Alcătuiți propoziții cu verbele depistate.


4. Extensie
Ex. 4,6 pag. 130-131 (manual)
SARCINI DE LUCRU

Gr. I

Compară verbele scrie, doarme, trăieşte, stă, există, dansează în funcţie de ceea
ce exprimă şi completează tabelul alăturat.

Verbe care exprimă Verbe care exprimă starea Verbe care exprimă
acţiunea existenţa

Gr. II

Asociază verbele cu înţeles asemănător:

spune va veni
murmură a observat
s-a pitit zice
va sosi îngână
a zărit a decis
a hotărât s-a ascuns
s-a străduit
Gr. III

Aplică
Alcătuieşte enunţuri în care cuvântul sare să fie pe rând:
substantiv ...........................................................................................................
verb: ....................................................................................................................

Gr. IV

Analizează verbele din proverbele următoare:

Buturuga mică răstoarnă carul mare.


Mîța blîndă zgîrîie rău.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Gr. V
Argumentează

Încercuieşte varianta corectă şi argumentează alegerea făcută:

Mama ma / m-a lăudat pentru rezultatele obţinute.


El ia / i-a lecţii de pian.
Prietenul său ia / i-a dat multe sfaturi bune.