Sie sind auf Seite 1von 5

PROIECT DIDACTIC

DATA : 16.10.2013
CLASA: a IV-a
ŞCOALA Gimnazială Nr. 1 Românaşi
ÎNVĂŢĂTOR : Lazea Lucia Maria
ARIA CURRICULARĂ: Om şi societate
DISCIPLINA: Educaţie civică
UNITATEA DE INVATARE: „Raporturile noastre cu ceilalti oameni”
SUBIECTUL: ,,Relatiile de colaborare si de competitie’’
TIPUL LECŢIEI: Formare de priceperi şi deprinderi comportamentale
SCOPUL:
- insusirea unor cunostinte referitoare la raporturile dintre oameni
OBIECTIVE OPERAŢIONALE
- să identifice relaţiile ce se stabilesc între membrii grupului;
- să descopere atitudini si comportamente ce se stabilesc între persoane;
- sa reflecteze aupra unei situatii date;
- să formuleze predictii in urma lecturarii unui text;
- să manifeste interes pe tot parcursul lecţiei, în cadrul diferitelor forme de
organizare.
RESURSE:
a) procedurale : conversaţia, explicaţia, problematizarea, instructajul
verbal, munca independentă, exerciţiul, palariile ganditoare, aprecierea verbală.
b) materiale: biletele, caiete, fişe individuale, palarii colorate, diplome.
c) forme de organizare: frontal, pe grupe, individual.
d) temporale: 50 minute
BIBLIOGRAFIE
 Curriculum – clasele a III-a şi a IV-a;
 Educaţie civică – manual pentru clasa a IV-a, de Dumitra Radu şi Gherghina
Andrei, Ed. Aramis – 2005;
 Educaţie civică – îndrumător pentru clasa a IV-a , Ed. Aramis – 2001
ETAPELE ACTIVITATEA ACTIVITATEA STRATEGII DIDACTICE
LECŢIEI ÎNVĂŢĂTORULUI ELEVILOR Metode si Mijloace de Forme de
procedee invatamant organizare
1. Moment Pregătesc materialele necesare; Se pregătesc pentru conversaţia frontal
organizatoric Asigur condiţii optime pentru lecţie. instructajul
desfăşurarea lecţiei. verbal
2.Verificarea Verific tema cantitativ şi calitativ. Citesc tema. conversaţia caiete frontal
cunoştinţelor Adresez câteva întrebări legate de Răspund la întrebări. individual
lecţie.
3.Captarea Distribui fiecarui elev cate un Citesc mesajul de pe citirea biletele frontal
atenţiei biletel pe care este scrisa o biletel. activa
propozitie. Fac un scurt comentariu explicaţia
Cer unui elev sa citeasca mesajul, referitor la cele citite. tabla
apoi il scriu la tabla.

4. Anunţarea Lecţia noastră de astăzi se numeşte Recepţionează şi explicaţia caiete frontal


temei şi a ,,Relatiile de colaborare si de notează titlul lecţiei. exerciţiul
obiectivelor competitie’’.
Vom învăţa ce relatii se stabilesc
intre copiii in cadrul unei competitii
si ce sentimente si atitudini pot
aparea intre ei.

5.Dirijarea Distribui fiecarui elev cate o fisa ce explicaţia frontal


învăţării contine un text cu titlul: „ De fise cu textul
atunci”. Citesc fragmentul. exerciţiul tiparit
Cer elevilor sa citeasca primul Noteaza pe caiete
fragment. predictia proble- individual
Solicit o predictie: „Ce se va Reflecteaza si fac matizare
intampla cu prietenia celor doi predictii.
copii daca ei vor fi rivali in Citesc textul.
competitie?”
Se continua citirea textului.
Explic cuvintele noi:
 competitie=concurs,
intrecere; Raspund la intrebari. conversatia
 preocupari=activitati ;
 colaborare=cooperare, munca
in comun;
 adversar=concurent.
Cer elevilor sa compare predictia
facuta de elevi cu ceea ce se
intampla in text.
Adresez intrebari: predictia
 Ce fel de relatii existau intre
Mihai si Emil?
 Cum colaborau ei?
 Ce s-a intamplat dupa
inscrierea lor in competitie?
 De ce i-a intors Mihai spatele
lui Emil?
6.Asigurarea Impart clasa în cinci echipe, fiecare Rezolva sarcinile de pe palariile fise de lucru frontal
retentiei si a echipa avand un lider care va purta fisa. ganditoare
transferului pe cap o palarie de cuoare diferita: munca in
palarie alba, palarie verde, palarie perechi
galbena, palarie rosie, palarie
albastra.
Fiecare echipă primeşte câte o fisa
de lucru cu cerinte diferite.

7. Evaluare Distribui fiecarui elev cate o fisa Completează fişele. exerciţiul fişe de lucru individual
de muncă independentă.
8.Încheierea Fac aprecieri verbale cu privire la Asculta cu atentie. aprecierea diplome frontal
lectiei modul de desfasurare a lectiei si Primesc diploma. verbală individual
recompensez munca elevilor cu recompensa
cate o diploma
Numele si prenumele......................... Data..............................

FIŞĂ DE EVALUARE

1. Cititi textul urmator:


„ Alecu si Anton sunt buni alergatori. Ei au participat la o importanta
intrecere de alergatori. Fiecare spera sa castige. Alecu a fost declarat invingator.
La festivitatea de premiere Anton a fost primul care l-a felicitat pe castigator.”

Exprima-ti in cateva randuri parerea referitoare la comportamentul lui Anton.


................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Numele si prenumele......................... Data..............................

FIŞĂ DE EVALUARE

2. Cititi textul urmator:


„ Alecu si Anton sunt buni alergatori. Ei au participat la o importanta
intrecere de alergatori. Fiecare spera sa castige. Alecu a fost declarat invingator.
La festivitatea de premiere Anton a fost primul care l-a felicitat pe castigator.”

Exprima-ti in cateva randuri parerea referitoare la comportamentul lui Anton.


................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
.............................................................................................................................