Sie sind auf Seite 1von 5

Proiect didactic

Propunătoare: Dihel Bianca


Nivel de vârstă: 5-7 ani
Unitatea de învăţământ: Grădiniţa nr.27
Educatoare: Dume Gabriela
Activitate: Activităţi practice alese (pe 3 sectoare)
Tipul de activitate: -exersare de priceperi şi deprinderi;
-dezvoltare şi consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi.
Tema: Păsări călătoare
Forme de realizare:
 zonă artă 1: Mototolire şi lipire ,,Barza”;
 zonă artă 2: Lipire deşeuri textile ,,Cuib de rândunică”;
 zonă artă 3: Mototolire şi lipire ,,Rândunica”.
Scopul activităţii: -sistematizarea cunoştinţelor despre păsările călătoare (rândunica, barza).
Obiective operaţionale:
O1: să enumere materialele puse la dispoziţie;
O2: să rupă, mototolească şi lipească bucăţi de hârtie creponată în interiorul conturului
berzei;
O3: să lipească deşeuri textile pentru realizarea ,,Cuibului de rândunică”;
O4: să rupă, mototolească şi lipească bucăţi de hârtie creponată în interiorul conturului
rândunicii;
O5: să ducă la bun sfârşit tema dată.
Metode şi procedee:
M1: conversaţia;
M2: observaţia;
M3: exerciţiul;
M4: explicaţia;
M5: demonstraţia;
M6: munca independentă.
Material didactic:
m1: hârtie creponată de diferite culori;
m2: foi cu conturul berzei;
m3: foi cu conturul cuibului de rândunică;
m4: foi cu conturul rândunicii;
m5: lipici;
m6: deşeuri textile.
Forme de organizare: individual, frontal şi pe grupe.
Durata: 30-35 minute.
Secvenţe Ob. Activitatea Activitatea
didactice op. propunătoarei copiilor
1.Moment -Se asigură condiţiile necesare -Copiii intră ordonat, în
organizatoric pentru buna desfăşurare a linie dreaptă, în sala de
activităţilor: asigurarea liniştii, grupă.
aerisire, pregătirea materialelor
necesare.
2.Pregătirea -Bună dimineaţa pitici,
climatului şi Mă bucur că sunt aici,
captarea A-nceput o nouă zi,
atenţiei Astăzi harnici noi vom fi.
-Am să vă spun o ghicitoare:
Ciocul lung, picioare lungi
Peştele stă şi-l ocheşte
Şi când îl ţinteşte bine
Îl înşfacă pescăreşte.
(Se mai spune prin câmpii
Că-i poştaşul de copiii). -(Barza).
Doamna nouă,
Cu coada-n două. -(Rândunica).
Zboară-n sus,
Zboară-n jos,
Neagră este
De la coadă pân la cioc. -(Rândunica).

-Azi dimineaţă, în drum spre


grădiniţă, m-am întâlnit cu nişte
berze si cu nişte rândunici atât de
frumoase, încât mi-am dorit să le
fac poze. Dar mi s-a stricat
aparatul foto, aşa că vreau să vă
rog pe voi să mă ajutaţi să facem
nişte imagini cu rândunici şi
berze.

3.Prezentarea -Voi orienta copiii spre zonele şi


conţinutului şi sarcinile propuse concomitent cu
dirijarea intuirea materialelor.
învăţării -La prima masă vom mototoli şi
lipi bucăţele din hârtie creponată
pentru a realiza ,,Barza”, la a
doua masă vom lipi deşeuri
textile pentru a realiza ,,Cuibul
de rândunică”, iar la a treia masă
vom mototoli şi lipi bucăţele din
hârtie creponată pentru a
realiza ,,Rândunica”.
-Acum,vă rog să vă aşezaţi la ce
masă doriţi .
4.Explicarea şi ZONA 1: Mototolire şi lipire
demonstrarea ,,Barza”
modului de -Ce fel de pasăre este barza? -... călătoare.
lucru - Uitaţi-vă la ciocul ei, cum este -...subţire şi lung.
el?
- Cu ce este acoperit corpul - ... cu pene.
berzei?
- Ce culoare au penele? - ...albe, iar pe marginea
aripilor are pene negre.
- Ce culoare au ciocul şi
picioarele berzei? - ...roşii.
- Foarte bine. Acum vă voi
explica ce aveţi de făcut;
- Ce aveţi pe farfurioare? - ... lipici, hârtie
creponată de mai multe
culori.
- Voi va trebui să rupeţi hârtia
creponată şi să o mototoliţi (arat
cum), iar apoi să o lipiţi în
interiorul conturului astfel încât
la sfârşit să fie toată barza
acoperită de hârtie. Pe corp, cap
şi în mijlocul aripilor veţi pune
alb, ochiul şi marginea aripilor le
veţi acoperi cu negru, iar ciocul
şi picioarele cu roşu (arat cum).
ZONA 2: Lipire deşeuri textile
pentru realizarea ,,Cuibului de
rândunică”.
- Ce fel de pasăre este
rândunica? -...călătoare.
- Cu ce este acoperit corpul
rândunicii? - ...cu pene negre, pe
burtă cu pene galbene,
iar lânga ochi cu pene
- Cum se înmulţeşte rândunica? roşii.
- ... prin ouă, iar din ouă
- Cum este cuibul rândunicii? ies puişorii.
- Din ce este făcut cuibul - ... rotund.
rândunicii?
- Acum vă explic cum trebuie să - ... din noroi si paie.
faceţi. Puneţi lipici pe suprafaţa
corpului rândunicii şi presăraţi
material negru, pe burtică galben
şi pe cioc, iar lângă ochişor,
roşu. Cuibul îl veţi face galben,
iar puişorului îi veţi face capul
negru, iar ciocul roşu.
ZONA 3: Mototolire şi lipire
,,Rândunica”
- Ce aveţi voi în farfurioare?
-...hârtie creponată
neagră, roşie, galbenă,
lipici şi o foaie pe care
avem desenată o
- Cu ce este acoperit corpul rândunică.
rândunicii?
- Ce culoare au penele - ... cu pene .
rândunicii?
- ... pe burtică galbene,
lângă ochişor, roşii, iar
- Ce culoare are ciocul în rest sunt negre.
rândunicii? - ...galben.
- Voi va trebui să rupeţi bucăţele
din hârtia creponată şi să le
mototoliţi, iar apoi să le lipiţi.
(arat cum).
5. Obţinerea - Acum, că am terminat cu
performanţei vorbele şi explicaţiile, ne
încălzim la manuţe. -fac exerciţiilrpropuse
pentru încălzirea
musculaturii mâinii.
- Vă doresc spor la treabă, să
faceţi lucrări frumoase, pentru ca
să aveţi poze cu păsările
călătoare.
- Evaluarea - După terminarea activităţii pe
grupe, se fac aprecieri asupra
întregii munci depuse, dacă
lucrările realizate ţin seama de
indicaţiile date, dacă sunt
ordonate, nepătate, a modului de
participare a copiilor la activitate
şi a comportamentului acestora.
- Vom asambla toate lucrările
realizate. Prin munca voastră,
toate materialele s-au
transformat în nişte lucrări
deosebite, şi sunt foarte fericită
că voi avea poze cu păsările
călătoare.