Sie sind auf Seite 1von 25

Der Text stellt natürlich kein Dekret dar, er ist jedoch gerade durch die in ihm

historische

Quelle von großer Bedeutung. Darum hielten wir es für richtig, ihn hier aufzu-

Kopierers mußten wir andererseits

nehmen. Wegen der oft sinnlosen Fehler des

eine stärkere Rekonstruktion des Textes durchführen.

dargelegten und später teils verwirklichten Reformgedanken

eine

Litt. Zeitgenössische Kopie auf Papier (zwei Folio). Dl. 56715. (Sign. ant. Familienarchiv Kállay, ohne Signatur.)

Ed.

M. G. Kovachich - J. N. Kovachich: Astraea complectens subsidia literaria ad históriám legisla-

tionis et jurisprudentiae Hungaricae. T. I. Budae 1823, pp. 434—441. Comm. Hajnik: Bír. szerv. p. 52; Mályusz: Zsigmond pp. 174-175.

COPI A CONSTITUTIONU M PRELATI S E T BARONIBU S

HUNGARI E

DESTINATARU M

REGN I

Pro

statem 8 :

I.

defensione

regni Hungarie sunt dispositi infrascripti per regiam maie-

Nicolaus Chak waywoda Transsiluanus

ad

lanceas" I L XXV .

Michael filius Salamonis

ad

lanceas

C

XXV .

Episcopus Transsiluanus

ad lanceas C L t o .

Pipo comes

ad

lanceas

M l e IF .

Nicolaus filius palatini

ad

lanceas

I L

L t e .

Sigismundus de Losonch

ad

lanceas

II c

L t a .

Sumpma lancearum duo M h a et IIc.

I.

a

Titulus et haec sententia ex duobus lateribus syllabis sequentibus, cum textu principali lineis modo radiorum currentibus coniunctis, circumdati sunt: No [cum

signo abbreviationis et] bu [cum signo abbreviationis\ forsan pro: notandum.

b Litt, usque ad finem: lan

c Haec linea inter duas columnas scripta est, a latere ut supra: no[tan]d[um].

/.

1

Wie aus Art. IV erhellt, handelt es sich hier um die Truppen, die gegen den von Osten und Süden

kommenden Angriff ziehen sollten. Ihre Führer sind: Miklós Csáki, Woiwode von Siebenbürgen (1415-1426), Mihály, Sohn von Salamon Nádasdi, Széklergraf (1405-1420% István Upori, Bischof von Siebenbürgen (1403-1419), Pipo von Ozora, Gespan des Komitats Temes (1403-1425), Miklós, Sohn des Palatins Miklós Szécsi (ehemaliger Tavernikalmeister 1408—1410), Zsigmond Losonczi Bánfi, Kapitän von Ozora (1417: Cod. Bánffy pp. 551-553), dessen Güter in den Komitaten Zaránd und Arad lagen.

II.

I n medio autem regni

sunt infrascripti pro defensione regni in subsidium

prescriptorum dispositi a :

Dominus Nicolaus de Gara palatinus Comes Petrus de Peren Johannes de Rozgon

ad lanceas [IIc] L t e . ad lanceas [C]^. ad lanceas C.

Sumpma lancearum IIIIc et L* 8 .

0 1

III. Insuper vult et mandat regia maiestas. quod omnes et singuli barones et

nobiles regni Hungarie, qui de pecuniis regni habent, ad exercituationes secun-

dum decretum alias per ipsum et barones factum et dispositum ad exercituandum moveantur et compellantur. 1

IV. Nota: pro defensione regni Hungarie a parte partium Transalpinarum,

Bulgarie, Rasye sunt per regiam maiestatem dispositi, ut prehabitum est 8 .

1

EFFECTUS

DOMIN I

REGIS

EST 8 CONTINETUR SEQUITUR"

I N INFRASCRIPTIS,

V. Serenissimus dominus rex per prelatos, barones, nobiles et ceteros posses-

sionatos homines regni sui instanter desiderat, ut universis regni sui incolis in causis tam possessionum, quam potentiarum, quam etiam quibuscunque et qua-

litercunque et quomodocunque emergendis et susscitandis fiat rectum et equum iudicium cum amministratione iustitie etc.

. siderat ipse dominus rex supradictos prelatos et nobiles regni sui generalibus suis iudicibus seu iustitiariis, utputa domino palatino et iudici curie sue, magistro thawarnicorum, sumpmo thesaurario 1 ac cancellario maioris sigilli sui, quo ut rex Hungarie utitur, ceteros alios regni sui barones, necnon de singulis regni sui co- mitatibus quatuor aut plures nobiles conscientiosos et magne auctoritatis viros, ac etiam de omnibus et singulis capitulis et conventibus certas personas adiungi et asociari, qui eligantur more in celebratione generalium congregationum fieri so- lito, per dominum nostrum regem ac per nobiles singulorum comitatuum etc.

VI

U

t istud rectum iudicium cunctis postulantibus fieri et exhiberi possit 8 , de-

II. a

Hanc sententiam praecedit vox No[ta] cum duabus lineis adnexa; ex alio latere vox

dispositi aequali modo in marginem proiecta,

b Textum hic macula in parte posteriori paginae illegibilem reddit. Numeri e summa

deduci possunt.

c Haec linea inter duas columnas scripta est, a latere ut prius: no[t]a

IV. a In copia hic articulus post Art. XIII

ad initium secundi folii litterarum

invenitur; hic ad suum locum restituimus.

V. a Superfluum.

b Ante titulum No[ta], vox ultima ex alio latere in marginem proiecta est.

VI. a

//.

1

Litt, possint

Die Leiter des Reserveheeres: Miklós Garai, Palatin (1402-1433), Péter Perényi, Landes-

richter (1415-1423), János Rozgonyi, königlicher Schatzmeister (1412-1435).

III.

IV.

VI.

i

1

1

Wahrscheinlich handelt es um G.A. VI d. J. 1397.

Der Hinweis gilt dem Art. I, oben.

Der Schatzmeister wurde üblicherweise nicht den ordentlichen Richtern zugezählt.

VII.

Item quod illi, qui pro huiusmodi iudicio faciendo pretactis baronibus

iungentur, prestent ante omnia super hoc debitorie iuramentum, quod omnibus petentibus prece, premio, favore et odio semotis certum iudicium et iustitiam fa- cerent.

VIII. Item quod hü, qui pretactis iustitiariis regni iungentur, unacum eisdem in

omnibus possessionibus, potentiariis ceterisque quibuscunque, quantumcunque arduis causis possint et a valeant b procedere de plenitudine regie maiestatis usque ad finalem earundem determinationem et decisionem inclusive.

IX. Item quod processus singuli et a diffinitive sententie constituantur et ema-

nentur solito more sub autenticis sigillis iudicum et iustitiariorum ordinariorum pretactorum.

X. Item quod iidem iudices et iustitiarii faciant cunctarum processuum et dif-

finitivarum a sententiarum plenas et rigidas

ris est, fieri demandent. XI . Item quia propter pluralitatem terminorum seu octavarum antefatis pre- latis, baronibus et nobi[libus pro] faciendo huiusmodi iudicio ad singulas octavas accedere debentibus plures inconvenfientie] et incomoditates penurieque ex- pensarum infallanter incumbunt, ad a semovendum quevis a huiusmodi inpedi- menta videtur b prefato domino nostro regi, quod tales termini seu octave ad cer-

tas paucas notabiles octavas annuatim celebrandas reducantur, ad quas memorati

executiones et etiam per alios, ut mo-

pro faciendo iudicio c deputandi absque eorum incomoditatibus et sine onere ex- pensarum accedere possint.

XII. Item qui autem ex baronibus regni antefati pro faciendo huiusmodi iudi­

cio domino

nostro regi apti et* iudicibus ordinariis associandi b esse videntur, i n

sequentibus sunt subdenotati 8 . Modum tarnen electionis et quos eligere voluerint, ponit sua serenitas i n arbitrium prelatorum baronum c et c nobiüum eorundem.

SECUNTUR NOMIN A IUDICU M

ORDINARIORU M

XIII. Dominus Nicolaus de Gara palatinus, comes Petrus de Peren, Johannes

de Perseulch magister thauarnicorum, Johannes de Rozgon sumpmus thesaura- rius a , cancellarius maioris sigilli regii in regno Hungarie existentis. 1 Et istis su- pradictis, ut i n curia regia continuam faciant residentiam, est per suam serenita- tem sufficienter provisum, predictis autem iudicibus ordinariis pro faciendo iudi­ cio i n certis prin'cipalibus et notabilioribus octavis sunt adiungendi b infrascripti, prout regie videtur maiestati, qui possunt de facili principalibus octavis interessé:

VIII.

a

Litt. om.

b

Litt, valleant

IX.

X.

XL'*- 0 Litt,

a

a

Litt. om.

Litt, diffinitarum

ad sie move[ndum qua]si (?)

b Litt, videntur

c Litt. om.

XII.

a In litteris vox subdenotati per errorem ante vocem iudicibus scripta est.

c " c

b Litt, assiciendii (?) Litt, et baronum

XIII.

1

Miklós Garai, Péter Perényi, János Rozgonyi (s. bei Art. II), János Pelsőczi Bebek, Taver­

nikalmeister (1410-1419), Eberhard, Bischof von Zágráb, Großkanzler

(1404-1419).

Unus ex dominis de Wylak, Stephanus de Kanissa alias ianitorum regalium magister, Emericus de Peren secretarius cancellarius, Karulus banus, Nicolaus de Zeech, Ladislaus filius Pauli de Gara, Johannes filius bani de Ezdench, David fi- lius Martini de Albews, Johannes filius Pethew, Stephanus Kompolth c . XIV. a Item pro memoria iudiciorum singularum causarum retinenda videtur prefato dominó nostro regi, quod disponantur et ordinentur certi libri, ad quos

Processus iudiciarii et presertim sententie diffinitive, quos et quas i n aliquibus

causis emanare contingat b ,

inscribantur, ut successivis c temporibus in similibus

emergendis Semper iudicia uniformia fiant et dictentur.

XV. Item ad hunc etiam finem, quod regnicole, quorum fortassis instrumenta

litteralia comburi, perdi aut ab ipsis alienari 8 contigerit a ,exhuiusmodi libris, in quibus sententie pro ipsis regenerande et refferende scribi b debuerint, nulla c lit­

teralia instrumenta habere possint d . XVI . Item a decernatur b tarnen, quod huiusmodi libri seu registra sententiarum et c processuum semper retineantur sub sigillis officialium seu instrumentorum ordinariorum registratorum et aliquorum aliorum eis iniungendorum, quos sua serenitas desiderat similiter ad hos deputare.

XVII. Item cum a maxima pars iudiciorum et iustitie ac conservationis posses-

sionum et iuris possessionarii dicti regni Hungarie nobilium et ecclesiarum stet in

iudicum b ordinariorum, capitulorum,

conventuum et iudicum nobilium prefati

regni Hungarie hominibus; eapropter videtur prefato dominó regi, quod sit sta- tuendum et decernendum, ut dicti iudices, capitula c , conventus et iudices nobi­ lium tantum idoneos atque conscientiosos pro testimoniis et ceteris agendis de- stinent, de quibus nulla falsitatis habeatur vei suspicio, sed quod plena possit eis- dem i n eorum faciendis relationibus et examinationibus fides adhiberi.

2

XIII. a

Litt, thenisaurannus

b Litt, iniungendi

c A duobus lateribus nominum in medio paginae brevioribus lineis scriptorum, in centro linearum more radii ductarum: No mina

XIV. a In novo folio hic originem ducenti Art. XV primus inveniebatur.

b Litt, contingent

c Litt, successuis seu successivo

XV.""

Litt, alienary contingerint

b Litt, scriby

c Superfluum.

d Litt, possent

XVI. a Manu aliquantum posteriori.

b Litt, decernator

c Litt. om.

XVII. a Litt. om.

b Litt, iudicio

c Litt, capituli

2 László und Imre Újlaki, Bani von Macsó (1410—1418), István Kanizsai, ehemaliger königlicher Türwart (1396-1401), Imre Perényi, Geheimkanzler (1405-1418, aber seine Nachfolger werden nur am 1. Nov. 1419 erwähnt, Dl. 10855), Károly von Korbavia, ehemaliger Banus von Kroatien und Slawonien (1409—1411), Miklós Szécsi (s. bei Art. I), Dezső, Sohn des Pál Garai, oder László, Sohn des Miklós Garai, beide Bani von Macsó (1419—1427), Magister János, Sohn des Banus Simon

Zdenczi, Gutsbesitzer im Komitat Kőrös (scheint bereits zu Beginn des Jahrhunderts auf, Zs. O. II. 812,

1899), Dávid, Sohn des Márton Albisi (Gespan des Komitats Zólyom imJ. 1401, Sohn des Pető Gersei (war Gespan der Komitate Zala zwischen 1404 und 1410, ván Nánai Kompolt, später Landesrichter (1423-1425).

ebenda 888),

János,

Győr im J. 1405), Ist­

XVIII . Item videtur etiam prefato dominó regi, quod sit providendum, statu- endum et decernendum, quod in singulis comitatibus regni Hungarie boni nobiles et conscientiosi viri propria armorum insignia habentes in iudices nobilium prefi-

ciantur, qui etiam personaliter, exigentibus causis et negotiis, iuxta regni consue- tudinem ad singulorum requisitionem pro testimoniis 3 et ceteris agendis exeant b .

XIX. Item videtur prefato dominó regi, quod sit limitandum, statuendum et

decernendum, quanta debeat esse redemtio singularum litterarum sub a supra- dictorum regni iudicum ordinariorum, capitulorum, conventuum et iudicum no- bilium sigillis emanandarum. 1

XX. Item videtur prefato dominó regi, quod sit decernenda et statuenda una

pena in a illos, qui a predictorum regni iudicum ordinariorum sive generalium vel iudicum nobilium homines pro sententiarum, inquisitionum regalium necnon iu- dicum mandatorum executionibus transmissos b percutere, vulnerare, interficere sive fugare aut dehonestare presumpmant 0 . XXI . Item dispositis premissis dominus noster providebit a , quod comites sin- gulorum comitatuum pro se ipsis in singulis comitatibus personaliter residendo unacum iudicibus nobilium et nobilibus comitatus illius iudicium et iustitiam om- nibus faciant et amministrent. XXII . Item etiam videtur dominó regi, quod sit statuendum et decernendum, que sit pena eorum, [qui] a fures, latrones, spoliatores, predones notorios aut proscriptos et alios maleficos penes se aut in eorum servitiis vel domibus conser- vare aut eis hospitalitatem prebere, aut eos protegere sive defensare [presumpse- rint] b , et quod declarentur pene antiquitus c statute d .

SEQUITUR

D E FACTO CUSSIONIS MONETARU M CUPRP

AURI ,

ARGENTI,

Quia per falsificationem b et circumcisionem monetarum regni Hunga-

rie principaliter dominus rex et consequenter prelati barones nobiles et posses-

sionati homines in eorum redditibus et proventibus, civitatesque et generaliter cuncti regni Hungarie regnicole in ipsorum mercimonialibus et quibusvis nego- tiationibus magnum dampnum ymmo intollerabile detrimentum indesinenter

XXIII.

XVIII. a Litt, protestatoriis

b Litt. om. a Litt. om. a Litt. om.

b Litt, transmissus

c Litt, presumpmat a Litt, providebat Litt. om.

XIX.

XX.

XXI.

XXII. a

b Litt. om.

c Litt, atiquitus

d Litt, statuere

XXIII. a Ante titulum No[ta], vox ultima ex alio latere in marginem proiecta, utraeque duabus lineis more radii ductis cum texto coniunctae.

b Litt, falsitationem

XIX. 1 Diese Regelung wurde über die glaubwürdigen Orte im Dekret vom 21. Juli 1417, umfas-

send nur in den G.A. X—XII vom 8. März 1435 verwirklicht.

percipiunt, ad decernendum igitur et c salubri remedio obviandum pro utilitate et

communi bono totius regni Hungarie videtur* 1 prefato dominó

moneta sub insigniis armorum regni Hungarie in quadruplici forma de purissimo et firmissimo argento cudi, semper perpetuis futuris temporibus in regno Hunga- rie currenda et recipienda; sic videlicet, ut decem grossi argentei f maioris forme valeant* unu m florenum puri auri Hungarie, vel medii grossi argentei* XX t í de se- cunda" forma valeant similiter florenum unum puri auri, et XXXX t a argentei de tertia forma valeant unum florenum puri auri, et LXXX t a argentei de quarta forma et minori 1 valeant unum florenum puri auri.

XXIV. Item videtur dominó regi, quod floreni auri Hungarie, qui sunt boni et

regi e , ut debeat una

ubique terrarum ducatis Venetiis equiparantur, remaneant in eisdem caracteri- bus a et pondere, in quibus nunc 0 sunt, cudantur c tarnen sub insigniis armorum regni Hungarie, ut supra.

XXV. Item videtur etiam dominó regi, quod pro utilitate regnicolarum de-

puro cupro, que moneta cuprea limitetur

solum ad illum valorem argenti, quem 0 valeret, si venderetur non laboratum.

beat 3 cudi una communis moneta de

XXVI . Item decernatur, quod propter memóriás 3 perpetuo habendas reges, qui pro tempore corone regni Hungarie preerunt, ponant ex uno latere monete cudende arma sua vel certa signa.

. ri° et decerni, si huiusmodi moneta argentea vel cuprea sint modo quo supra cu- dende.

Item hiis itaque prehabitis prefata regia maiestas 3 desiderat delibera-

XXVII

XXVIII .

Item desiderat dominus rex decerni

et statui, quod semper unus no-

bilis in regno Hungarie bene possessionatus, qui amissionem et perditionem sua- rum possessionum et suorum bonorum timeret 3 , si non fidelitate et honore motus cautiorem et diligentiorem faciat 0 custodiam et provideat, in provisorem cussionis monetarum dictarum eligatur et preficiatur c , quique d singulis ebdomadis de mo- neta cudenda probam recipiat et etiam aput se sigillatam 6 observet, et eodem anno huiusmodi cussionis monetarum lapso earundem monetarum próba per

c

d

e

f

8

h

1

Litt. om.

Litt, videntur

Litt, regii

Litt, argentey

Litt, valeat

Litt, mendose bis

Litt, minoris

XXIV. a Litt, caracteris

b Litt, nuc

c Litt, cudant

XXV.

a

Litt, debeant

XXVI.

XXVII.

b

a

a

b

XXVIII. a

Litt, que

Litt, memoratas

Litt, mayestas

Litt, deliberary

Litt, timere

b Litt, faciant

c Litt, perficiatur

d Erronee in nova linea

e Litt, sigillatum

26*

403

dominum archiepiscopum Strigoniensem et officiales regios ad hoc deputandos solito more probetur et examinetur 8 .

XXIX. Item desiderat dominus rex decerni et statui certas penas, quibus con-

seu

status predicti regni Hungarie regnicole atiquam aliam monetam argenteam vel cupream preterquam regni Hungarie monetas pretactas in dicto regno Hungarie tractent, nec in eodem currant b sive per quempiam recipiantur c .

XXX. Item desiderat dominus rex statui et decerni, quod nullo tempore mo-

neta aurea et argentea possit per quempiam de dicto regno educi aut exportari**. 1

XXXI . Item desiderat dominus rex decerni eorum penas, qui de dicto regno huiusmodi monetam auream seu argenteam educerent aut exportarent; ita vide- licet ut tales dictante a

trafacientes puniantur, quod nulli a quicunque et cuiuscunque conditionis

V

f Litt, probetor

8 Litt, examinentor

XXIX.

XXX. a

XXXI.

XXX. 1

a Litt, nonnulli Litt, curent Litt, recipiatur Litt, exportáré a Textus mancus

0

Über das Verbot der Ausfuhr des Edelmetalls s. G.A. XXIV d. J. 1338, XV d. J. 1342 und

VII d. J. 1345.

[1432/1433]

Propositiones

Einige unserer Handschriften aus dem 16. Jahrhundert bewahren Sigismunds Vorschläge an die Stände des Landes über die Aufstellung der zur Kriegsführung benötigten Streitmacht und deren Verteilung zur Abwehr der das Land aus mehre- ren Richtungen bedrohenden Kriegsgefahr. Diese Vorschläge wurden nicht datiert, wir finden jedoch für ihre Entstehungszeit in ihnen gewisse Anhaltspunkte. Im Ar- tikel XIV stellt sich nämlich heraus, daß sie zur Zeit des Konzils von Basel ge- schrieben wurden, als die Gesandten der tschechischen Hussiten über ihre Rück- kehr in die Kirche verhandelten, Sigismund aber im Begriff war, nach Regelung seiner Angelegenheiten in Italien und mit den Florentinern, möglichst schnell nach Basel zum Konzil zu gehen und, falls dort keine Einigung mit den Hussiten zu- standekäme, Nagyszombat, Szakolca und andere von den Hussiten besetzte Ge- biete des Landes zurückzuerobern. Es stellt sich aus diesem Artikel weiter heraus, daß sich Sigismund zu dieser Zeit nicht in Ungarn aufhielt. 1 Dem Artikel XIX aber ist zu entnehmen, daß Miklós Garai zu dieser Zeit Palatin war. Den Propositionen wurde ein Verzeichnis beigeheftet, in welchem bestimmt wurde, wieviel Soldaten, für welche Gebiete der König, die Prälaten, Magnaten, Komitate und Nebenländer zu stellen verpflichtet waren. Dieses Verzeichnis, das dem Vorschlag entsprechend den Komitaten zur Begutachtung zugesandt werden mußte, istfür das Zeitalter bezeichnend, insofern es darauf hinweist, daß der König auf die Einigung mit den Florentinern und Venezianern hoffte. Dem Verzeichnis nach waren auch mit den Türken Friedensverhandlungen im Gange. Aufgrund dieser Anhaltspunkte müssen wir übereinstimmend mit Kovachich

(Suppl.

t. I . pp. 350, 361) darauf schließen, daß die Propositiones zwischen No-

vember 1432 und dem 20. Januar 1433 geschrieben worden sind. Zu dieser Zeit waren nämlich Verhandlungen zwischen Sigismund und den Florentinern bzw. den Türken im Gange. Früher können wir das Datum der Propositiones kaum anset- zen, da, wie auch Kovachich bemerkt, die Hussiten Nagyszombat 1432 um den St. Iwanstag (24. Juni) erobert hatten und eine längere Zeit vergehen mußte, bis der abwesende König davon erfuhr, das Kriegsreglement erörterte und die Proposi- tionen vorbereiten ließ. Sigismund erteilte László Kanizsai noch am 28. Oktober 1432 aus Siena den Befehl, im kommenden Aprü die Venezianer in Friaul anzu- greifen. Am 21. Januar 1433 widerrief er den Befehl 2 als Zeichen dafür, daß ersieh

1 Cum autem opportunum sit ante reversionem sue maiestatis in Hungáriám per prelatos, barones et

regnicolas sie disponere

2 Katona: Hist. crit. t. XII. pp. 594, 598.

mit den Venezianern geeinigt hatte. In seinem einige Tage später datierten Brief

aber schreibt er: „ultra illas gentes, quas secundum dispositionem per nos alias

vobis factam"

heftete Verzeichnis bezogen werden kann. 4 Obgleich diese Vorschläge in dieser Form nicht zu Gesetzen geworden sind, wird ihre Mitteilung trotzdem durch den Umstand begründet, daß sie als Grundlage für Sigismunds späteres, vom 12. März 1435 datiertes-nach dem Corpus Juris fünftes - Dekret dienten, weiter daß spätere Gesetze 5 sich auf die Einteilung des Heeres berufen, die in dem Verzeichnis enthalten war, das den Propositiones beigeheftet worden war. 6 Inhaltlich umfassen die königlichen Vorschläge eine wohl durchgedachte Re- form der Landesverteidigung. Sie wollen das wenig schlagkräftige allgemeine Aufgebot in der Weise reorganisieren, daß statt jener, die wegen ihres Alters, ihres Gesundheitszustandes oder wegen Armut nicht am Krieg teilnehmen können, die Wohlhabenden eine größere Last auf sich nehmen, indem sie im Verhältnis ihrer Güter (vielleicht im späteren Verhältnis 100:3) berittene Bogenschützen stellen. Diese Lösung, die Erneuerung eines im Dekret vom Oktober 1397 bereits aufge- worfenen Gedankens, hätte den Adel in zwei Teile—Militärdienst leistende und von diesem befreite Adlige — gespalten und dadurch das „einheitliche" Privileg des Adels abgeschafft. Sie wurde daher vom Reichstag im Jahre 1435 nicht ange- nommen. Die andere grundlegende Neuerung richtete sich gleichfalls gegen die traditionelle adlige Freiheit, indem sie den im Felde „unter dem königlichen Ban- ner" kämpfenden Adel der Führung des Vizegespans eines jeden Komitats unter- stellen wollte. Das wurde vom Reichstag im Jahre 1435 akzeptiert als Zeichen da- für, daß das adlige Komitat in den Jahrzehnten von Sigismunds Regierung äußerst stark geworden war. Die Verhandlungsart der Proposition (mit dem Ausdruck des Art. VI: Rege- strum) setzte ebenfalls die Mitwirkung der Komitate voraus. Der König wünschte, daß Generalversammlungen von den Komitaten einberufen wurden, wo sie die ihnen durch den Vizekanzler zugesandten Propositiones erörtern und danach ihre Meinung auf dem Reichstag durch Gesandte äußern sollten (Art. VI). Obgleich der Vorschlag kein Gesetz geworden ist, stellt er doch durch Regelung der Redefreiheit auf den Komitatsversammlungen und durch die Teilnahme nach dem Wohnort (Art. XVI, XVII) einen wichtigen Meilenstein der ungarischen Verfassungsent-

. 3 das mit Recht auf die erörterten Propositiones bzw. das beige-

3 Ebenda p. 603.

4 Es ist unverständlich, warum Kovachich

Kaprinai (História diplomatica, pars 1. p. 464) vom Lukastag 1431 (18. Okt.) aus Buda datierten Brief

Sigismunds und auf das am 19. Jan. (richtig 20. Jan.) 1432 ebenfalls in Buda ausgestellte Dekret über das Finanzwesen, meinte, daß Sigismund im Herbst 1431 nach Buda zurückkehrte und den Winter hier verbrachte, und warum er deshalb die vorliegenden Vorschläge - im Gegensatz zu seiner früheren

Meinung - auf Ende 1431 oder auf Beginn 1432 datierte.

ist das ein Irrtum. Aller Wahrscheinlichkeit nach haben den Brief, bzw. die Vorschläge seine Vikare in

einige Seiten später (t. I. p. 415), mit Hinweis auf einen, nach

Wie aus dem Itinerarium Sigismunds erhellt,

Ungarn statt des in Italien weilenden Königs verfaßt.

iuxta dispositionem

de ipsis factum

condam domini Sigismundi imperatoris et regis in domo thavernicali regie maiestatis repositum. G.A.

quondam Sigis-

observetur secundum registrum

5 G.A. I vom 12. März 1435: prelati deputati pro defensione illarum partium

G.A. XII d.J. 1500:

conservatio gentium

XIV (Bäcs) d.J. 1518:

gentes suas iuxta formám generalis decreti et regesti

mundi imperatoris et regis pro regni defensione conservare teneantur.

6 Die Einleitung stammt bis hierher - ausnahmsweise - von Ferenc Döry.

Wicklung dar. Auch

vom Gesichtspunkt

der ständischen

Staatslehre ist er nicht we­

niger bedeutend, betrachtet er doch die Kriegsführung als Angelegenheit der „uni - versitas" oder „communitasregnicolarum" (Art. I , II, V, XIX) und sondert diese

in einem

Falle

klar von den Prälaten

und Magnaten

ab (Art.

XVIII).

Litt. Das Original ist verschollen, nur Kopien aus der Zeit nach 1526 sind erhalten geblieben:

D

Cod. Debrecen, pp. 9-20 (nicht numeriert).

F

Cod. Festetics pp. 217-231,

391-395.

Sz De r verschollene Codex Szapáry (einst in der Bibliothek der Grafen Szapáry zu Ercsi) ; wir geben

seine Varianten (mit Vorbehalt) nach Kovachich: Suppl. t. I. pp. 374-441.

Ed. M.G . Kovachich: Suppl. t. I. pp. 374-441 (Sz, mit Kommentare; J . N. Kovachich: Syll.

pp. 416^4 0 (Suppl.);

Comm. Kovachich: Suppl. t. I. pp. 348^51; S. Kőszeghy: Zsigmond király két honvédelmi szabályzata (1427-1433) (Zwei Regulamente König Sigismunds für die Landesverteidigung). Had­ tört. Közi. 1892, pp. 586-608 (auch ung. Text); Pór-Schönherr: Hist. Hung. pp. 578-588; J. Deér:

Zsigmond király honvédelmi politikája (Die Landesverteidigungspolitik König Sigismunds). Pécs 1936, pp. 15 -16 , 25-30 , 34; A. Borosy: A telekkatonaság és a parasztság szerepe a feudális magyar hadszervezetben (Das Portalmilitär und die Rolle des Bauerntums in der feudalen ung. Heeresorga­ nisation). Budapest 1971, p. 16.

Fejér C D t. X/7 . pp. 243-267 (Syll., vom J. 1430 datiert).

CIRCA

GARI E CONTR A OMNES INIMICOS E X QUACUNQU E PART E IPSUM REGNU M INSULTANTES NOTAT A SUNT INFRAS CRIPTA a

HUN ­

MODU M

E T FORMÁ M

DEFENSIONIS TOTIUS REGNI

I. Quia ex regni Hungarie ab antiquo observata lege et consuetudine debitum fuit, ut ultra defensionem, quam rex et regina ac prelati ecclesiarum et viri eccle- siastici ipsius regni de regiis et reginalibus ac ecclesiarum proventibus pro con- servatione regni eiusdem et confiniorum suorum ex omni parte facere tenentur, etiam universitas regnicolarum nobilium et possessionatorum pro huiusmodi de- fensione confiniorum regni contra omnes inimicos regnum ipsum insultantes i n generali exercitu regni universaliter proficisci tenetur a ; item b quia etiam rex Hungarie utitur ultra titulum regni Hungarie horum regnorum titulis, videlicet Dalmatie, Croatie, Rame, Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie c et Bulgarie, que scilicet regna sunt ab antiquo eidem regno Hungarie incorporata, et ad horum cuiuslibet conservationem et confiniorum defensionem per regem, reginam, pre- latos, viros ecclesiasticos et communitatem nobilium et possessionatorum homi- num necessario Semper est d intelligendum 6 , videtur itaque regie maiestati, quod

Tit. a Titulum in omnibus manuscriptis apparentempraecedit rubrica evidenter posterior et erronea:

Decretum Sigismunde Imperatoris Regisque Hungarie sequitur. I. a D, Sz tenentur

b F ittem consequenter

c D Comanie

á D esse

e D add.: Declaratio praemissorum titulorum. Rama vocatur Bozna, Seruia est Rascia, Gallicia id est maior Walachia, Lo[do]meria est Ruscia, Comania vero de terra Walachiae, quae inhabitabatur a Comanis nigris, quae est sita a fluvio Olth inter Alpes et Danubium iacens versus Tartariam, quae nunc inhabitatur a Walachis et nuncupatur pars Transalpinae et Moldauiae etc. - Quoniam hic textus etiam in excerpto legum a Joanne Zsámboki edito invenitur, auctor enim huius (Index omnium decre- torum et constitutionum Regni Ungariae usque A. D. 1579) Nicolaus Telegdi est, Kovachich (Suppl. t.I.p. 357) recte conclusit, hanc explicationem equaliter a Telegdi processisse. In editione sua partem textus usque ad Signum annotationis currentem et in codicibus puncto finientem „Ingressum" inscribit, partem autem sequentem Art. I. esse affirmat.

domini prelati et barones in unum locum et ad certum terminum facerent generá- léin convocationem et aliquos de quolibet comitatu totius f regni f advocarent, cum quibus habito tractatu declarent per expressum de locis et terminis per totum circuitum regni, usque quem scilicet locum et terminum, ac quamdiu pro regni defensione contra inimicos communitatis g regnicolarum generalis exercitus de- beret, sicut tenetur, ingruente necessitate proficisci atque stare.

II. 1 Item quia precedentia gesta generalis exercitus communitatis regnicolarum manifestam prebuerint experientiam generalis 8 utilitatis, qualis profectus pro- venerit ex b generali exercitu regnicolarum circa defensionem et conservationem regni, cum alii ex eisdem plurimi aut paupertate aut senio aut alia impotentia constricti potius baculis, quam armis fulciti verius mendicitati c , quam militie actu d vacaverunt, disponendum ergo esset et providendum, quod hi, qui irent pro de- fensione regni, non essent inermes, sed haberent 6 saltem 6 arcus et alia arma, quibus pro defensione regni ad offensam f hostium se exponere possint. Videtur utilius, quod de quolibet comitatu mitterentur 8 certo h numero pharetra- rii 1 equestres secundum facultatem cuiuslibet comitatus, et ab huiusmodi phare-

abstrahere possit m , sed

trariorum k assignatione 1 nullus nobilium se excusare et

quilibet nobilis in illo comitatu, in quo possessionem habet, teneatur" communiter cum communitate tale 0 onus portare. Ita videlicet, quod videtur maiestati regie,

et viduarum nobilium

ut in relevationem

ac possessionatorum cuiusübet comitatus ipsius regni, ut de quolibet comitatu certi numeri equestres pharetrarii bene valentes pro huiusmodi defensione con- finiorum darentur q et mitti deberent pro r temporis necessitate; sic et ut pauperes nobiles, orphani et s vidue non aggravarentur 4 , ut per singula capita secundum regni consuetudinem proficiscerentur, sed ut computarentur tanti secundum eo- rum facultatem, quanti ex eis communi expensarum contributione unum homi-

oneris pauperum, senum p , orphanorum

Sz regni totius

8 F, Sz convocatus

II. a

Litt, mendose add. generalis (cf. Kovachich: Suppl. t. I. p. 385)

b -D

c F mendicitate

d Sz om. F, Sz saltem haberent

f D offensionem

8 D, F mittere

h Litt. om.

et

e " e

//.

1 D, F faretrarii

K D faretrariorum

1 D assignationem

m F, Sz posset

n D, F teneant ° D, F tales

p F servum

q D, F darent

r D, F om.

s F ac ' F aggravarent

1 Diese zusammenhängende Verfügung ist in der A usgabe von Kovachich in A rt. II-V eingeteilt.

2 Der propagandistische Hinweis auf die Tradition der ungarischen Chroniken ist in den Kopien ent- stellt worden. Kovachich hat bei der Rekonstruktion des Textes auf Turóczy pars II. cap. 50 verwiesen, das damals noch nicht existierte.

nem pharetrarium equestrem mittere possent. De nobilibus autem jobagiones habentibus fieret in quolibet comitatu per nobilium communitatem certa limitatio secundum facultatem" eorundem 11 , quanti homines mitti deberent ab eisdem, et

sic hominibus, quos v tam pauperes nobiles, quam etiam

bentes dare debent, simul computatis videretur, quanti homines de quolibet co­ mitatu ad huiusmodi exercitum mitti possint, et quod omnes tales ad exercitum ire debentes proficiscerentur sub conductu proprii comitis provinciális, sicuti fűit an- tiquitus consuetum, prout super w hoc etiam w capi potest exemplum et informatio

de gestis specialiter regis Salomonis, Geysse* ducis et de comite Vid y Bachiensi y et z Jan comite Soproniensi 2 , qui in expeditionibus eorundem regis et ducis contra Runos a a et Bissenos b b circa Nandoralbam c c cum Bachiensi et Soproniensi militarunt. 2

nobiles possessiones ha-

III. 1 Item videretur etiam disponendum sub gravibus penis, quod exercituan-

tes, sive sint regis, sive regine, sive prelatorum vei baronum, aut generalis exerci- tus regni, dum et quandocunque ad exercitum se profecturos levabunt, neminem

in suo transitu vei reditu deberent damnificare, quia sepe regnum ab huiusmodi exercituantibus plus offenditur et damnificatur a , quam ab inimicis.

IV. 1 Item quod regia maiestas non nunciat a eis talismodi dispositionem fa-

ciendam ex eo, quod aliquam novam dispositionem in eorum medium introdu- ceret b vei ipsos aggravaret c , sed ideo, quia, ut apparet sue maiestati, ex tali dispo- sitione multo maior utilitas et profectus regno Hungarie provenient, et quamvis isto modo numerus exercituantium esset minor d , quam si tota communitas per singula capita insurgeret e , tarnen multo plures utilitates inde regno possunt f pro- venire, et talismodi exercituatio non propter quascunque leves causas insurgere debeat, sed solummodo tunc, cum tam magna potentia inimicorum regnum Hungarie vellet invadere aut ei insultare, cui 8 dominus rex cum suo exercitu pro­ prio nequaquam resistere valeret.

u " u F limitationem facultatem eorundem; Sz Hmitationem facultatum

wn *

I

_

v D, F qui F, Sz etiam super hoc

* D Beysse

y D Viduaciensi; F, Sz Wydwariensi

z

D, F et iam comitis Soproniensis; Sz etiam comitis Soproniensis

a a Recte Grecos, correctura Kovachich, Suppl. t. I. p. 394.

bb D Byssenos

e c D, F Nandoralben[sem] dd D, F Vaciensi; Sz Vacziense [?]; desideratur agmine

III.

IV.

///.

IV.

a

a

F dampnificaretur

F nunctiat

b D introducere

c D aggravare

d D, F maior

e D, F, Sz insurgerent

f Sz possent

g D, F cum

1 Art. VI bei Kovachich.

1

Art. VII bei Kovachich.

V. 1 Item quia communitas regni Hungarie solet allegare, quod a dum a in gene- rali exercitu contra inimicorum insultus insurrexerit, non vult amplius circa metas seu confinia regni stare, quam per quindecim dies, ideo videtur maiestati regie, ut si modo premisso per ipsam communitatem nobilium et possessionatorum ho- minum dicti equestres ex eorum medio pro exercitu generali fuerint b deputati c , contra quod d tunc esset disponendum, quod huiusmodi equestres in metis illis, que iuxta pretacta e scripta per communitatem 1 nobilium declarabuntur seu li- mitabuntur, non tantummodo per dies quindecim contra inimicorum insultus stare g deberent, sed tamdiu, quousque domino regi, si h ipse in tali exercitu presens foret, vel capitaneis et ductoribus exercituum sua maiestate absente congruum et necessarium fore videtur 1 , deberent permanere. Et videtur 1 maiestati regie, quod premissa, sicut scripta sunt, disponantur k in alleviationem 1 oneris pauperum no- bilium, qui sunt impotentes ad exercituandum m ; teneantur secundum antiquam regni" consuetudinem 11 sie et taliter equis^ t armis decentibus apti et fuleiti i n exercitum accedere aut suos mittere, ut non sint sie inermes, sicut preteritis tem- poribus fuerunt, quia° aliter p nihil boni eveniret ex q talium exercituatione, sicut et alias de hoc sufficienter fuit expertum.

VI. 1 U t autem ad disponenda premissa consensu nobilium et

possessionatorum

hominum cuiuslibet comitatus accedente facilior et habilior modus habeatur, vi- detur, quod etiam pretacta 8 ad quemlibet comitatum sint pro informatione in eodem existentium intimanda b , ut in quolibet comitatu congregentur in unum propter habendam c notitiam eis intimatorum et propter deliberare, si quid melius

disponendum eis videbitur in premissis, ut d cum sie deliberata eorum intentione aliquos ex eis instruetos possint ad congregationem prelatorum et baronum de-

ad notitiam communitatis cuiuslibet comitatus

deduci possint, vult et mandat f maiestas regia per vicecancellarium maioris sigilli

stinare. Et ut e premissa omnia

V."- 6

D ut

 
 

b Litt. om.

c D, F, Sz deputatos

d D, F quid

 

e Sz praeattacta

f D, F comitatem

8

D, F dari

h

Sz add. vel

1

Sz videretur

k

D, F disponentur

1

D, F alienationem

m

Desideratur: nobiles autem possessionati teneantur Sz consuetudinem regni

°

D qui

 

p

"

Sz taliter D et

VI.

a

5z preattacta

b

c

5z insinuanda D habere

 

d ~ d

D

ut sie cum

 

e

5z cum

 

f

5z add. sua

V.

1

8

Sz regesti Art. VIII-IX

bei Kovachich.

VI. 1 Art. X bei Kovachich.

sui regii 2 ad quemlibet comitatum copiam huius regestri 8 de verbo ad verbum scriptam pro informatione communitatis cuiuslibet comitatus destinare" simul

maiestatis tenorem littere sue hinc k illac destinate 1 conti­ certitudine voluntatis m dicte" maiestatis.

cum litteris 1 eiusdem nentibus 3 pro maiori

VII . 1 Item videretur regie maiestati, quod si aliqui nobiles a rege vel regina,

prelatis, baronibus, viris ecclesiasticis seu aliis quibuscunque essent stipendiati vel haberent officiolatus, tunc horum nullus propter servitia dominói um suorum ab

ratione possessionum suarum facere debet a , excusatus seu

supportatus haberetur, sed pro se, ut disponeretur 0 per communitatem comitatus, ratione possessionum suarum mittere teneretur, qui non secum, sed cum generali exercitu regnicolarum proficisceretur, ut sic quilibet ratione possessionum sua­ rum cum communitate onus portaret.

exercituatione, quam

VIII . 1 Item videtur etiam disponendum, quantum pro una lancea et pharetra-

rio a equestri per regem, reginam, prelatos, barones et alios quoscunque exercituantibus stipendiariis c solvi debeat, non tantum ad dies d , sed ad unam in - tegram exercituationem, quia aliquando breviori tempore, et aliquando longiori poterit ipsa exercituatio expediri; et videtur, quod limitetur et taxetur huiusmodi pecunia pro lancea et pharetris ad unum* florenum auri, ad quorum rationem solvatur* cum moneta, quam pro eorum velle ex permissione 8 regia prelati et ba­ rones locumtenentes h maiestatis regie 2 et regnicole cudi facient, et quod nec dantes minus dare, nec etiam stipendiarii recipientes ad plus dandum teneantur 1 , sicut etiam fűit factum per quondam k comites Piponem et Dezpoth. 3

h F om.

' D literis (usque adfinem); F, Sz litera

k

1

m

n

VII. a

Sz hac

D destinare; F, Sz destinari

Sz voluntatem

D dicta D debeat

b D disponerent; F disponeret; Sz aut disponere

VIII. a F pharetrari; Sz pharetra

b

c

d

e

f

g

h

1

K

Litt, exercituan correctura S. Kőszeghy, p. 595 in notis

D stipendia debent

Litt, tres, correctura S. Kőszeghy ibid.

D, F numerum

D solvantur

D remissione

D locumtenentis

D om.

D quosdam

2 András Szentgyörgyi, Custos von Csázma, warder Vizekanzler der größeren Kanzlei (1428-1433).

3 Es handelt um den Brief, den der König aus Siena nach Ungarn schickte.

VII.

1 Art. XI bei Kovachich.

VIII.

1 Art. XII bei Kovachich. V

2 Vom Juni 1430 bis Oktober 1434 waren der Palatin Miklós Garai, der Landesrichter Mátyus Páló- czi, der Tavernikalmeister Péter Berzeviczi, der Schatzmeister János Rozgonyi, der Primas und Erzbi­ schof von Esztergom, György Pálóczi, der Bischof von Győr, Kelemen Molnári und der Bischof von

Eger, Péter Rozgonyi Sigismunds Vikare.

3 Pipo von Ozora, Gespan des Komitats Temes (1403-1425), Vertrauter Sigismunds; György Bran- kovics, Despot von Rascien (1427-1456).

IX.

1 E t ut solutio nec solventi, nec recipienti cedere a posset i n damnum, sed

esset in pretii moderamine equalitas D utrique parti, videretur itaque disponendum et taxandum, ut venderentur et emerentur sales non eo modo, prout nunc fit, sed eo modo haberent pretium taxatum ad quodlibet sal, sicuti fuit tempore quondam

domini regis Ludovici, 2 et c videretur 0 , quod sales

floreni auri, ut sie sciretur, quanto pretio emeretur* cen-

tenarius salis et quanto f libra una, ut tam lapides, quam etiam minuta salium ha- berent cursum in vendendo, et quod fieret talis limitatio, ut ultra expensas secture et etiam portature salium de camera ad cameram proventus regales in salibus non

diminuerentur. In Polonia autem et per totam Alemaniam et Italiam ac in toto mundo sal venditur ad pondus et mensuram et g sie ubilibet inter emendum et

habetur", propter quod etiam regia maiestas de-

siderat disponi pro communi equitate, ut k in regno Hungarie ad pondus et men- suram sal et minuta salium vendantur, si tarnen 1 eis videbitur.

X. Item ordinaretur insuper, quod de salibus regalibus, qui de camera ad ca-

meram portarentur, et etiam eorum conduetoribus nullibi tributum reeiperetur et contrafacientes subirent penam. Illa autem, que a pro defensione regni et confi- niorum ipsius de proventibus regalibus 0 sunt disponenda, interim et hac vice dis- ponant, prout ab ipsa maiestate regia per priora scripta habent in hoc datam eis facultatem. 1

vendendum sal h bona equalitas

ponderarent unum centenárium

et statuerent d pretium

XI. 1 Videtur etiam necessario disponendum, quod omnes exercituantes 8

ge-

neraliter et singulariter debeant et teneantur constitui die° statuto b et c loco, in quo mandabitur eos debere, et quod hü , qui in die et loco statutis non constituerentur, subeant penam, quam vult regia maiestas contra tales, quia sicut notum est, fre- quenter hi, qui prius venerant, fatigiis et tedio afficiuntur d et e usque dum ultimi adveniunt, in dissolutionem se converterunt.

IX. a

Sz redire

b D et qualitas c " c Sz ut venderetur

d Sz statuerunt

e D, F emerentur

f Sz quanti

8 F, Sz ut

h 5z sat

1 Sz habeatur

K D et

1 D tum

X.

8

Sz qua

b F add. suis

XI. a D exercituum

b " b Sz de statu

c

d

e

D in

Sz afficiantur

Dom.

IX. 1 Zusammen mit dem folgenden Artikel bei Kovachich Art. XIII.

Diese Verfügung Ludwigs I. ist unbekannt.

X. 1 Die übrigens nicht bekannte Bevollmächtigung galt offenbar für die Vikare.

XI. 1 Art. XIV bei Kovachich.

XII. 1 Item videtur etiam disponendum, quod nullus exercituantium de exercitu ante debitum a ipsius tempus b et sine licentia capitanei exercitus recedere presu- meret, sub penis gravibus super hoc statutis c et statuendis.

XIII. 1 Et ut premissa sunt a scripta et annotata b super expeditionibus exercitua-

libus undecunque contra inimicos regni Hungarie insultantes futuris Semper temporibus successivis pro defensione regni faciendis, verumtamen, quia inter respectum guerrarum c Turcarum d et Hwzitarum 6 distincte et separatim fieri de- bent expeditiones exercituales, ideo hec, que sequuntur, maiestas regia duxit premissis addenda.

XIV. 1 Item quia dominus rex est certificatus, quod oratores Huzitarum modis

omnibus in sacro Basiliensi concilio existunt* cum pleno mandato in matéria fidei, qui, ut i spes firma habetur, suscepta a sacro concilio plena informatione dimissis

erroribus ad obedientiam b sancte matris c ecclesie se reducent, et quia d etiam ab

ipso sacro concilio iam frequenter et litteris et e nunctiis

ut personaliter se ad ipsum concilium conferat, tum pro facto fidei, tum etiam re- formatione moru m et pace Christi fidelium, quare f ipsa g maiestas 8 attento, quod reditio Bohemorum Hwzitarum in facto temporalitatis sine ipsius principahtate debite et faciliter fieri non posset, cum et hoc idem h scriptum est a concilio eius

monita est ipsa maiestas,

maiestati, attento 1 etiam, quod temporale dominium maiestatem, decrevit k itaque sua 1 maiestas 1 negotiis

cialiter cum Florentinis ad statum votive dispositionis deductis" 1 citius, ut poterit,

ad ipsum Basiiiense concilium transire, ubi si ipsi Bohemi Hwzite ad obedien- tiam 1 1 ecclesie et unitatem 0 fidei reducti extiterint, sicut spes bona habetur de eisdem, extunc sine armis regnum Hungarie cum terris ab eisdem occupatis ple- narie liberabitur ab p Hwzitis p , et ipsis reductis poterit concilium sub nomine

Bohemorum concernit suam imperialibus i n Italia et spe-

XII.

a

D debendum

b

D

om.

c

D

statis

XIII.

a

F, Sz sicut

b

5z enarrata

é

D

om.

d

F

thurcorum

e

F

XIV.

a

Sz existerent

b

Sz obediendum

c

Sz

matri

d

D, F qui

e

D

om.

f

Sz

quorumvis

g " g

 
 

h

F

add.

iam

1 D addendo

k

Sz decernit

 

F,

Sz maiestas sua

 

m

D

om.

• Sz obediendum

° MS. voluntatem

 

D

XII.

XIII.

XIV.

Hwzystarum, Sz Hussitarum consequenter

D ipsius maiestas; Sz ipsius maiestatis

ab Hwzitys; F a Hwzytis

1 Art. XV bei Kovachich.

1 Art. XVI bei Kovachich.

1 Diese zusammenhängende Verfügung ist bei Kovachich in Art. XVII-XIX geteilt. Für den

geschichtlichen Hintergrund s. Einleitung.

passagii q a tota Christianitate de magna Providentia providere, cum quadeo auxi- liante sua maiestas personaliter proficiscendo poterit regnum Hungarie cum ce­ teris eidem annexis a Turcis penitus liberare et dominia sua dilatare atque am-

pliare. Si autem r Hwzite in s concilio reduci non poterint, extunc tota Christianitas providente ipso sacro concilio levabit manus suas in potentatu maximo contra ipsos Hwzytas, quo sic habito decrevit maiestas regia* ipsa* módis omnibus in Hungáriám reverti personaliter et Tyrnauiam, Zakölcza u ac alias terras et metas regni Hungarie ab ipsorum Hwzytarum manibus et v potestate liberare. Cum au- tem opportunum sit ante reversionem sue maiestatis i n Hungáriá m per prelatos, barones et regnicolas sic disponere et providere de comitatibus, quorum nobiles et alii possessionati homines pro defensione regni ex w parte Bohemie contra Hwzytas sunt deputati, sive per singula capita secundum antiquam consuetudi- nem regni* veniant, sive de quolibet comitatu pharetrarii sub certo numero mit-

tantur, ut omnes et

civitatum, terrarum, metarum regni ab Hwzytis occupatarum sic promptos et dispositos se conservent, ut z quamprimum moniti fuerint, statim possint ad exer- cituandum moveri a a et b b versus Tyrnauiam proficisci, et ipsa maiestas in medium promptarum gentium exercituantium veniendo statim valeat agere pro rehabi- tione Tyrnauie et aliarum terrarum supradictarum, que quidem géntes non tan- tummodo quindecim diebus, prout consueverunt, sed usque necesse fuerit, de- beant in agendis perseverare, quia si per totum ipsius recuperationis locorum pretactorum c c tempus d d remanere noluerint e e , utique et id, quod inceptum fűit pro recuperatione huiusmodi, transibit in Ä vanum f f . Nec etiam ipsis aliter facien- tibus regia maiestas his personaliter vellet interessé, et qualitercunque hec 8 8 dis- posita fuerint, certificetur h h superinde maiestas sua, priusquam regnum Hungarie ingredietur.

singuli ad reditum y ipsius y maiestatis sue

pro recuperatione

XV. 1 Disponatur 3 etiam, quod rustici omnium et singularum villarum partium superiorum, de quibus saltem Hwzytis solvunt et ipsis obediunt, ut ad faciendos omnes íabores, qui in recuperatione terrarum occupatarum fieri debent, illo b tempore, quo super hoc eis iussum fuerit, venire teneantur et sint astricti, interim

q D passaghii

r F add. dicti

s F r Sz a

t-t

D ipse

n F Zakolcha; Sz Szakolczam [?]

V D in

w D ac

X D om.

D

z D

y - y

ipsius reditus

et

aa D mox;Sz se movere

bb D om.

cc Sz prefatorum dd D om.

ee D voluerint ff-ff D, F inanum

gg D hac

/

hh

B

D, F certificat Sz add. id

XV.

b D, F illac XV. 1 Art. XX-XXU bei Kovachich.

autem agant, ut melius poterint, pro bono et utilitate regni in offensionem Hwzy- tarum et recuperationem terrarum ab eisdem alienatarum et occupatarum. Pre- fatus autem dominus rex et serenissima domina c regina 0 de proventibus suis le- vabunt potentiam suam in recuperationem 6 premissorum, et etiam prelatorum potentiam, qui per prelatos, barones et regnicolas contra Hwzytas deputabuntur, illac f accedere faciet 8 , quam scilicet potentiam cum sua et dicte domine regine potentia retinebit et stare faciet ibidem pro defensione regni et in recuperationem locorum ab Hwzytis occupatorum per totum tempus recuperationis, prout fuerit opportunum. Et nichilominus iidem" prelati, barones et regnicole disponant et provideant, qui ex prelatis et baronibus regni contra Thurcas 1 versus Walachiam, Zewreniensem k et illas 1 partes Danubii ac versus Boznam™ teneantur pro defen- sione regni agere et invigilare. 2 Maiestas autem regia faciet etiam ad illas partes totum posse suum.

quod nobiles et a possessionati homines certis gravaminibus et birsagiis 0 , quem-

congregari, et quod i n unum convenientes pariter conde-

cuiuslibet comitatus congregarentur sub

XVI. 1 Item videretur maiestati regie,

admodum solitum est

scenderent, et quilibet eorum absque quolibet timore libere secundum suum sen- sum dicerent c suam opinionem c singillatim d ad singula, nec quisquam ditiorum 6 vel potentiorum 6 auderet quovis modo inferioribus vim f adhibere aut minas im - ponere, ut non dicerent 8 , quid" sibi appareret, et hoc ordine observato requirerent quoslibet 1 distinctim et seorsum k per capita super sua 1 opinione™ in premissis et m opinionem cuiuslibet extensive perscriberent". Hisque sic peractis tandem a tota communitate nobilium divitum et pauperum, et non tantum a potentioribus et di- tioribus eligerentur de quolibet comitatu certi nobiles et idonei viri, qui attentio- rem haberent respectum et diligentiorem considerationem ad procurandas communitatis utiütates, qups° de huiusmodi opinionibus et totali intentione eo-

c

d

e

f

8

h

D om.

D add. Maria [']

Sz reoccupationem

Sz illuc

F faciat

D idem

i F Thurcos?; Sz Turcas

k D Zeureniensem; Sz Serviam

1 Sz alias

XVI.

m Sz Bosniam Sz om.

a

b D, F byrsagiis

c " c

e " e

d

Sz

Sz om.

Sz ditior vel potentíor

opinionem dicerent suam

f Litt. om.

8 F, Sz diceret

h F, Sz quod

1 Litt, quilibet

k Sz seorsive

m " m

1 D suam D om.

n Sz prescriberent ° Sz quod

2 Die ausführliche Regelung ist im Art. XX ff. enthalten, s. unten.

XVI. 1 Art. XXIII bei Kovachich.

rum plene informatos ad prelatos et barones regni congregatos pro facienda in

omnibus conclusione futuris semper

Xyil. 1 Videtur etiam, quod non essent admittendi quilibet nobiles alterius comitatus in medium congregatorum alicuius comitatus, nec daretur vox talibus in declaratione facienda, sed quod quilibet nobilis in suo comitatu, ubi habet domi-

cilium, deberet dicere et suam proferre opinionem.

temporibus p observanda q

destinarent.

XVIII. 1 Item omnia

premissa circa defensionem regni descripta a relinquuntur

per maiestatem regiam arbitrio et dispositioni prelatorum et baronum ac b com- munitatis b regni, ut quicquid pro meliori statu regni disponendum videbitur, sta-

tuant, ordinent et disponant. XIX. 1 Licet in precedentibus sufficienter per maiestatem regiam sit tactum, quomodo sua maiestas vult per prelatos, barones et regnicolas per expressum de- clarare, usque quem locum et terminum communitas regnicolarum generalis exercitus ingruente necessitate teneatur 3 proficisci et etiam quamdiu stare debe- ret in eodem, verumtamen, sicuti prius scriptum est, regna Dalmatie, Croatie, Rame, Seruie, Bozne, Gallicie, Lodomerie et Bulgarie dudum et etiam tempore b serenissimi domini Ludouici regis recolende c memorie ad coronam et regnum Hungarie pertinuerunt. Seit enim d dominus Nicolaus de Gara palatínus et quam- plures alii, quod e térre et provincie, ut sunt Halomfeold f , Hlewna, Berzez-

thel 8 et alie, que nunc occupate tenentur per regem Bozne, et Boznenses ipsi pre- dicto h domino regi Ludouico h tenebantur et possidebantur per banum regni Cro- atie. 2 Seit etiam idem dominus' palatinus et quamplures alii, qualiter castrum k

Greben et alia

dicti quondam domini regis Ludouici tenta fuerint m per Hungaros. 3 Item sciunt", quod ecclesia 0 Boznensis 0 , cuius episcopus nunc in p DyakoP residet, est ultra

castra ibi circumquaque 1 existentia cum

suis pertinentiis tempore

p D, F add. et

q Sz om.

XVIII.

XIX.

a

b

F ipse

c

D recolligende

d

Sz add. bene

e

D om. ' Sz Jalomfeöld

8

D

h " h

D

 

1 5z om.

k

F castra

1

D unumquaque

m

D fuerit

a D prescripta b " b Sz et communitatum

D tenentur; Sz teneantur

Berzeztez; 5z Berzezchel predicti domini regis Ludouici

n D sicut °"° D ecclesiam Boznensem; Sz ecclesia Bosnyensis p ' p D inodiacho

XVII.

XVIII. 1 Art. XXV bei Kovachich.

bei Kovachich.

1 Art. XXIV

XIX. 1 Art. XXV1-XXVII

bei Kovachich.

2 Der Palatin Miklós Garai (1402-1433) und seine Gefährten sind die Reichsvikare. Halomföld:

Chulm, Objekt der Eroberungspolitik der Arpaden und der Anjous, ein Teil Bosniens, hier liegt Hlivno

und auch die andere Burg. Der hier regierende König ist Stephan Tvartko II (1420-1443).

3 Die Burg Greben hatte zur Zeit der Anjous tatsächlich einen ungarischen Burggrafen (1365: Alsó- szlavóniai okmánytár [Urkundenbuch von Unterslawonien] p. 83). Nach dieser Festung wurde auch Jan Vitovecz genannt, der Banus von Slawonien unter Matthias I. war. (1457-1460)

Zavum q , que similiter nunc cum suis terris a Boznensibus possidetur, et sciunt

multi, quoniam Seruia sive Rascia 1 , Bulgária sive Walachia et specialiter partes

Zewrenii s tente

His igitur respectibus maiestas regia per prelatos et barones ac regnicolas regni v se vult declarare™, utrum iidem" dicant et velint esse dicta regna y incorporata fore regno Hungarie, intelligantque 2 includi ac existere a a sub metis eiusdem. Que si sub metis regni Hungarie intelligunt et dicunt extitisse et debere esse, extunc petit sua maiestas, u t declarentur 0 0 et exponantur, que loca per totum circuitum regni pro metis ipsius regni habeantur, et ad quem locum communitas regnicolarum generalis exercitus pr o recuperatione terrarum alienatarum profíciscí debeat", ut dicta maiestas sua d d sciat, du m opus fuerit, ad que loca possit facere 6 * transire regnicolas suos, aut pro regni defensione, aut terrarum alienatarum recuperatione, nec sua maiestas et regna debent deficere i n iis agendis cum eccle- siis regni. Considerat ff namque sua maiestas, quod regnum Hungarie cum regnis et terris eidem incorporatis est taliter et adeo amplum, potentissimum et copio- sum gentibus, ut contra quoscunque 8 8 inimicos ex quacunque parte regni exi- stentes, si bene et ordinate gentes regni Hungarie h h dividantur, poterunt suffi- cientes gentes pro regni defensione et terrarum alienatarum recuperatione", ho - stiumque offensione deputari 1 * et levari 1 *, sicut de huiusmodi defensione per maiestatem regiam in sequentibus, prout sibi apparuit, disposita 11 poterint""" sus- cipere""" informationem, et in his petit"" et mandat regia 0 0 maiestas per prelatos, barones et regnicolas suos, antequam regnum Hungarie ingrediatur, plenissime informari, quicquid ab eisdem fuerit circa hanc matériám dispositum, ordinatum,

et conservate fuerint 1 per regem et coronam" regni Hungarie". 4

declaratum et conclusum, u t secundum ea sciat intendit, conservare.

regia maiestas et possit se, sicut et

q D Zanny; Sz Savum

r F Rasia

s F Zewrinii;5z Syrmienses [?] ' D fuerunt

Sz regni Hungarie coronam

v Sz add. pro metis ipsius

w Rectius sibi vult declarari

u " u

x D idem

y D regni

z D intelligunt et;Sz intelliganturque

a a D existen[tes]

b b D declararentur

c c D debent

d d D om.

ee

H

88

hh

11

D facem

D consideret

D quosque

D om.

D, F recuperationem

levare

D vox incerta: scti cum signo abbreviationis mm-mm g z fuerint et suscipere poterunt 5^ precipit Sz sua

kk-kk £^ p

n

0

11

n

0

d

e p

U t

a r e

e t

4 Der Vorschlag zählt die bereits selbständig gewordenen, bzw. unter türkische Abhängigkeit gekom- menen Balkanländer auf. Bischof von Bosnien (Djakovar) war damals József Berzai (1428-1440). Die Könige von Ungarn ernannten bis 1526 einen Banus von Szörény, aber der jenseits der südlichen Kar- paten liegende Teil des Banats war Bestandteil der bereits unabhängigen Walachei geworden.

SEQUITUR

DIVISIO

XX. 1 Quemadmodum prelati et barones regni Hungarie iam plures concita- verunt et a moverunt 8 regnicolas contra Hwzitas, sie et "nunc relinquitur 0 per maiestatem regiam arbitrio eorundem prelatorum et baronum, ut in levatione

regnicolarum contra Hwzytas faciant illud c , quod eis videbitur faciendum. Quia tarnen maiestas sua respectum et considerationem habet ad guerras, que tam ex

parte

Hwzytarum, quam Turcorum d et aliunde habentur, et e attento potissime f ,

quod rex Bozne et Bqznenses multis insolentiis et iniuriis affecerunt* regnum et regnicolas Hungarie, ideo maiestas sua hoc respectu prelatos, barones et nobiles regni sui ordine subscripto divisit, si eis sie fiendum" appareat, quoru m una pars

contra Turcos, alia contra Hwzytas, tertia contra Boznam continuum respectum pro regni defensione et hostium offensione habere teneantur, sicut hec divisio apparet in subscriptis.

XXI. 1

Hec est dispositio contra Thurcos et eis 8 colligatos ac adherentes:

A b

parte 0 Dalmatie seu maris et Croatie. bandérium cum potentia bandérium bandérium bandérium

Banus Croatie

Ragusium

Comes

Corbavie c

Comes

Cetine d

Comes Segnie

Totum regnum Croatie et Walachi in

eo existentes

cum e potentiis eorum 6

Regale

bandérium

Banus Sclauonie

Item versus fluvium Wn f . bandérium

Domini de g Blagay Prior Aurane h

bandérium bandérium

Episcopus

Zagrabiensis

bandérium

Ladislaus Toth

equos centum

XX. a

D om.

b D, F relinquunt

c

D, F add.

id

d F Thurcorum; Turcarum

e Sz eo

f Sz potissimum 8 Sz affecerint

n Sz faciendum

XXI.

a

F, Sz eius

b D om.

c D Corbani

d D Caetina D om.

f Sz Wy. Forsitan solum lectio mendosa Kovachich, ut ex explanatione in Suppl. t. I. pp. 429-431 erronea (et in pp. 444—445 partim rectificata) apparet. Agitur de fluvio Una.

e " e

XX. 1

Die folgenden Artikel sind eigentlich der Anhang des Vorschlags. Da die einleitend ange-

führten Gesetze darauf verwiesen, dürfte er auch in der Praxis richtunggebend gewesen sein. Dieser

Einleitungsartikel ist Art. XXVIII

bei Kovachich.

XXI.

r

Art. XXIX-XXX

bei Kovachich.

Item ad Wzura 1 .

Despotus k

cum quantis potest

Magister curie comes de Posega

equis

centum

Episcopus Boznensis

equis centum

Petrus Cheh de Nema 1

equis C

Bani Machovienses

equis

CCCC

Joannes filius Gregorii

bandérium

Mathko nomine Zebernik m

equites

M n

Joannes banus de Maroth Episcopus Quinqueecclesiensis Filii Bothos Joannes de Gara

equites M n bandérium

equites 0 C equites 0 C

Henricus

filius Waywode p

equites 0 C

Georgius

filius Lorandi q de Serke q

equites

C

Comitatus Zagrabiensis'

Comitatus Crisiensis

Comitatus

Warasdiensis s

Comitatus

de Werewcze w

Comitatus

de

Posega

Comitatus Zewriniensis*

Comitatus

de

Walko 1

Comitatus Bachiensis

Comitatus

de

Bodrogh

Comitatus

de Baronya y

Comitatus

Thokiensis"

Comitatus

Simigiensis z

Comitatus Zaladiensis v

Si volunt isti contra Boznenses ordinari 3 3 , facilius habebitur, si vero isti co- mitatus nollent adiuvare, manebunt priores cum eorum banderiis.

Versus Temeskeoz b b usque Archiepiscopus Colocensis Episcopus Waradiensis Episcopus Chanadiensis Regia maiestas

Zewrenium" inclusive. bandérium bandérium bandérium bandérium

27*

8

h

1

k

1

m

n

D om.

D Auranie

D Usura; F Wzwra

D Dezpotus

Recte Lewa

D Zebernyk

D numerus incertus, abbreviationi vocis quia similis; F idem deletus et postea:

M. 1. 1000; Sz m (1000) secundum Kovachich.

° F equis

 

p

q

" q

 

r

s

Sz Varasdiensis * Sz Valko

u

Sz Tolnensis

v

Sz Szaladiensis

*

x

Recte Sirmiensis

y

Sz Baranya

z

a a

b b

F Wayuode; Sz Vajvode

D Leonardy de Herke

Sz videtur comitatus in alio ordine enumerare; sed si eos lineatim legimus, ordo

est idem: Zágráb, Várasd, Pozsega, Valkó etc.

D Werwche; Sz Weröwcze

F Symigiensis; Sz Simeghiensis

F, Sz ordinäre

F Themeskeoz

c F Zewrinium; Sz Szewrinium

c

419

Comitatus

Themesiensis d d

Comitatus

Chanadiensis

Comitatus

Horodiensis e e

Comitatus de Sarand 8 8

Comitatus Chongradiensis

Comitatus Crasso

Comitatus de Kewe f f

Comitatus De Thorontal 1

Despotus cum quantis potest Walachi, Sclavi et Iuantfhi", Comani et Philistei 1 *.

Versus partes Episcopus Transsyluaniertsis Waywoda 1 1 Transsyluaniensis Siculorum comes

Waywoda 1 1 Moldavus contra Turcos et partes Transalpinas n u n Saxones, Siculi, nobiles Walachi partium Transsyluanarum

Transsyluanas.

bandérium

banderia duo

banderia duo

cum tota potentia

1 nn

cum potentia Comitatus de Bekes Comitatus de Zabolch Comitatus de Beregh

Comitatus de Krazna s s

Comitatus Zolnok" exteriőr

Comitatus

Bihoriensis 0 0

Comitatus

Zathmariensis p p

Comitatus Maramarosiensis

Comitatus de Wgochá q q

Comitatus Zolnok" mediocris Regale Ét he tres partes tam scilicet" versus

Transalpinas w w respectum habent x x , mutuis Semper respectibus contra Turcas y y

partes v v

bandérium Themeskewz u u

quam

versus

ad loca, ad que necesse fuerit, iuvare poterunt et debent. 2

dd Sz Temessiensis

" D Horoodiensis

• Sz Kewer (?)

" Sz Zarand

hh F Thoronthal

" D Innachi; Sz Ivanchi

k k

D Phiüsthey

11 Sz Vajvoda

mm

nD

0

0

D Transsalpinas

D Walachy

F Byhoriensis; Sz Bihariensis

m Sz Szathmariensis "o F Wghocha; Sz Ugocha

" Sz Szolnok

Sz Kraszna " D sunt

s s

uu D Themeskeoz; Sz Temesvár

v D om. "* D Transsalpinas

v

xx D, F habens

" Sz Thurcos

2 Zur Auslegung des Artikels sollte man auch die als Supplement veröffentlichte Liste in Betracht zie­ hen, da sie auch die Zahl des Komitatsmilitärs angibt. Im Gegensatz zu den im vorigen Art. Gesagten rechnet sie nur mit zwei Erzfeinden: die Türken mit ihren Verbündeten und die Hussiten. (Dement­ sprechend haben wir sie in Artikel geteilt.) Art. XXI zählt die gegen die Türken ziehenden amtlichen, kirchlichen und baronialen Banderien an der Südgrenze vom Westen nach Osten auf: die vorgesehenen Kriegsschauplätze sind die Küste, Kroatien, die Gegend des Flusses Unna (Unter-Slawonien), die Ge­ gend des Flusses Ozora (Nord-Bosnien), das Temesgebiet bis zur Umgebung von Szörény (das Gebiet an der unteren Donau) und das Grenzgebiet Siebenbürgens. Die erwähnten Würdenträger sind István

 

XXII. 1

Pro custodia castri

Posoniensis.

Episcopus

Wesprimiensis

lanceas L

Episcopus Jauriensis Abbas a Sancti Martini

lanceas L lanceas XXV a

Domini de Hederwara 0 lanceas 0 XXV C

defensione

castri d et civitatis Posoniensis fiat dispositio comitibus 6 Posoniensibus 6 de pro­

ventibus regalibus.

per quartam partem toto anno pro custodia,

et

de

residuo

pro

 

Contra Hwzitas.

Archiepiscopus Strigoniensis

Episcopus

Agriensis

bandérium bandérium

Comitatus

Soproniensis

Comitatus Castriferrei

Comitatus Wesprimiensis'

Comitatus Albensis

Comitatus

Jauriensis 8

Comitatus Strigoniensis

Comitatus Philisiensis h

Comitatus Comaromiensis p

Comitatus Mosoniensis' Comitatus Nittriensis*

Comitatus Posoniensis Comitatus Trinchiniensis

Comitatus

de Thurocz 1

Comitatus

de Arwa q

Comitatus

Lypthoviensis m

Comitatus

Zoliensis r

Comitatus Scepusiensis

Comitatus Zempliniensis

Comitatus

Borsodiensis

XXII.

a

-

a

b

s

d

e

f

8

h

1

k

1

m

n

°

p

q

D om.

F Hederwar; Sz Hedervar -

Pom.

F castrorum; Sz castrorum et civitatum

Sz in comitatu Posoniensi

Sz Veszprimiensis

Sz Jaurinensis

Sz Pius

Sz Mossoniensis

Sz Nitriensis

D Thwrocz;5z Turocz

D Lypthowiensis; Sz Liptoviensis

Sz Hevessiensis

Sz Szolnok

Sz Komaromiensis

Sz Arva

Comitatus de Saaros Comitatus Abawywariensis 8 Comitatus de Tholna*

r D Novizoliensis Frangepán, Banus von Kroatien (1432—1434), Hermann von Zilli, Banus von Slawonien (1423-1435), János von Alben, Bischof von Zágráb (1421-1433), György Brankovics, Despot von Rascien (1427-1456), József Berzai, Bischof von Bosnien (Djakovar, 1428-1440), László Garai und Dezső Garai Bánfl, Bani von Macsó (1431-1438), Matkó Thallóczi, Burggraf von Nándorfehérvár, János Maróti, ehemaliger Banus von Macsó (1427-1428), Henrik von Alben, Bischof von Pécs (1421-1444), János Garai, ehemaliger Gespan des Komitats Tentes (1402-1417), János Buondel- monte, Erzbischof von Kalocsa (1424-1448), Dénes Kusalyi Jakcs, Bischof von Várad (1427-1435), László Marczali, Bischof von Csanád (1423-1434), György Lépes, Bischof von Siebenbürgen (1427-1442), László Csáki, Woiwode von Siebenbürgen (1427-1436), Mihály Kusalyi Jakcs, Szék- lergraf (1427-1438), Alexander der Gute, Woiwode von Moldau (1400-1433). Der Vorname des

gegen das Unnagebiet kriegführenden László Tóth ist nach der Liste im Supplement Lőrinc; im Heer gegen Ozora ist Péter Némái Cseh richtig Lévai Cseh (aber nach Kovachich: Suppl. 1.1. p. 431 gehörte ihm auch die Burg Newna in Slawonien). Comitatus Horodiensis: das Komitat Arad. Den Volksnamen „luanchi" im Heer des Temesgebiets vermochten wir nicht zu erklären.

XXII.

1 Art. XXXI-XXXII

bei Kovachich.

Comitatus Geomeriensis

Comitatus Hewesiensis" Comitatus Zolnok 0 exteriőr Comitatus Borsodiensis

Et si deo w piacebit,

regia maiestas personaliter Petrus Cheh Comites y de Bozyn Wolfardus a a de b b Modor b b Nicolaus filius Bani de Galgocz Petrus et Joannes Forgach Filii Noflry d d Styborius e e Michael Ernye f f Stephanus Saffar Magister tauernicorum Emericus de Derenchen" Emericus de Palocz Nicolaus de Kahmo k k Henricus et Demetrius de Berzencze Kwkalffus 1 " 1 Frank de Semse p p Andreas de Budamer q q Timoteus s s de Nesa

Sz

Abaujvariensis

Sz

Tolna; recte Torna

Sz

Neogradiensis

D

Wagh; Sz Ungh

D

duo

Comitatus Nogradiensis 11 Comitatus Pesthiensis Comitatus Hontensis Comitatus de Wngh v Archiepiscopus Strigoniensis x Episcopus Agriensis Comes de Sancto Georgio Stybarius 2 Ladislaus de Zechen c c Nicolaus filius Biasii de Gyarmath Rubertus de Thar Stephanus de Aran Joannes filius Jacobi Osualdus de Zeichen Sebastianus de Degh 8 8 Domini de Pelsewcz h h Joannes filius Emerici de Peren Domini de Homonna Paulus" Kompolth" Joannes Zwdar m m Simon Zwdar 0 0 Nicolaus et Georgius Soos Georgius de Agaad" Frank de Zeech 4 *

Hinc ordo Sz discrepat ab ordine D ei F. Si autem textum hic publicatum lineatim, editionem Kovachich per columnas legimus, differentia solum ad aliquot nomina pertinet.

D

comes

D

Stybarus; Sz Stiborius

D

Wolffardus;Sz Volfardus

D

om.

Sz Szechen

Sz Noffri

D

Zoborius; Sz Stiborius

D

Erhie; F Erye

F

Deegh

Sz Pelseöcz

D Trenchen

Nomen corruptum

D

om.; Sz Paulus Kompolt

F

Swdar; Sz Sudár