You are on page 1of 3

Ze zbiorów

Zygmunta Adamczyka

.Jan Zulawiński . Grzegorz VII (?) Dictatus papae Tłum.

3. praw kościelnych) nie ma mieć ważności bez jego woli. 22. 20. ale nie może pełnić służby wojskowej i nie może od żadnego biskupa przyjmować urzędu wyższego stopnia. jak poznać można z dekretów świętego papieża Symacha. 26. 14. 12. Tylko on sam może biskupów składać z godności lub do nich przywracać. 10. gdzie by chciał. 11. Żaden przepis prawny i żadna księga kanonów (tj. Ten jeden jedyny jest tytuł (papież) na świecie. nawet gdy jest niższy stopniem i może na nich wydać wyrok złożenia z godności. 24. 25. z czym zgadza się wielu Ojców świętych. 16. 18. on sam zaś może unieważniać (orzeczenia) wszystkich innych. 23. Ważniejsze sprawy każdego kościoła mają być jej przedkładane. 4. kto nie zgadza się z Kościołem Rzymskim. Mianowany przezeń (duchowny) może być przełożonym innego kościoła. Orzeczenie jego przez nikogo nie może być zaczepione. Z obłożonymi przez niego klątwą nie wolno przebywać w jednym domu. Żaden synod nie może bez jego rozkazu nazywać się powszechnym. ze zgromadzenia kanoników tworzyć opactwo. Tylko papieża stopy całować mają wszyscy książęta. 8. (*) w innym źródle Ennodiusz . w żaden błąd nie popadnie. Biskup rzymski. 21. W całym Kościele wolno mu duchownych mianować. biskup pawijski. Tylko sam biskup rzymski może być prawnie nazwany biskupem powszechnym. nowe gminy zakładać. wedle świadectwa Pisma św. Nieobecnych może papież składać z godności. Nikt nie ma być uważany za katolika. Jemu wolno władcami rozporządzać (a więc i cesarzy z tronu składać). jak świadczy św. dzięki zasługom św. Legat jego przewodniczy wszystkim biskupom na synodzie. 5. Jedynie jemu samemu wolno. niewątpliwie staje się świętym. 13. stosownie do wymagań czasu. 2. Kościół rzymski nigdy nie pobłądził i po wszystkie czasy. Przez nikogo nie może być on osądzony. 19. 9.1. jeśli kanonicznie został obrany.. 7. On może poddanych zwalniać od wierności bezecnym. Piotra. 15. 27. Na jego zlecenie i za jego zezwoleniem wolno poddanym wnosić skargi. Kościół Rzymski przez samego Boga został założony. On sam tylko może używać insygniów cesarskich. Bez zgromadzenia synodalnego może on biskupów składać z godności i na nowo przywracać. Eunodiusz (*). Jego jednego imię ma być wspominane w modlitwach kościelnych. 17. z drugiej strony dzielić bogate biskupstwo a ubogie łączyć. 6. nowe prawa wydawać. Nikomu nie wolno (sądownie) skazywać apelującego do stolicy apostolskiej. Jemu wolno w razie potrzeby biskupów z miejsca na miejsce przenosić.