Sie sind auf Seite 1von 4

PROIECT DIDACTIC

Data:
Instituția: IP Gimnaziul nr.2 or. Droc hia
Clasa: VIII
Profesor:Burlacu Stella
Tipul lecţiei: mixtă
Durata: 45 minute
Subiectul lecţiei: ALGORITMI REPETITIVI. CICLU CU CONDIŢIE.

COMPETENTE:
CS1, CS3, CS4, CS7, CS9, CS 10
SUBCOMPETENTE :
- DEFINIREA GENERAL AL INSTRUCTIUNII DE CICLU;
- UTILIZAREA INSTRUCTIUNILOR CIT PENTRU ELABORAREA ALGORITMILOR REPETITIVI CU CONEXIUNE INVERSA;
- REZOLVAREA PROBLEMELOR UTILIZIND INSTRUCTIUNEA DE CICLU CU CONDITIE.
OBIECTIVE

O1 – să definească formatul general şi să utilizeze instrucţiuile ede ciclu;


O2 – să precizeze numărul de execuţii ale instrucţiunilor din corpul ciclului;
O3 – să elaboreze algoritmi în care se utilizează înstrucţiunilea repetă n ori şi instrucţiunea cît

OBIECTIVE AFECTIVE:
- Realizarea necesităţii de utilizarea a algoritmilor în procesul utilizării calculatorului;
- Dezvltarea capacităţilor de comunicare (toleranţa şi stima faţă de părerile colegilor, prezentarea părerii proprii) în instruirea
asitată la calculator şi în procesul lucrului în grup.

A. CAPACITĂŢI ŞI DEPRINDERI:
Elevii trebuie să posede următoarele abilităţi:
A1 – dezvoltarea modalităţii de gîndire tehnică prin corelaţii interdisciplinare;
A2 - operarea cu limbajul specific informaticii.
1
METODE ŞI PROCEDEE:
 Conversaţia

 Lucrul în grup
 Observaţia participativă
 Explozia stelară
 Lucrul diferenţiat
 Tehnica 3-2-1
 Exerciţiul

MIJLOACE DIDACTICE:
 Calculatorul, Aplicaţia Cangurul

 Proiectorul
 Manualul
 Fişe de lucru
 Fişe pentru autoevaluare prin tehnica 3-2-1- Postere

BIBLIOGRAFIE:
~ Manualul de informatică clasa 8, Autori: Anatol Gremalschi, Ludmila Gremalschi, Editura Ştiinţa 2005;
~ Informatica. Ghidul profesorului. Autori: Anatol Gramalschi, Irina Ciobanu

2
Scenariul lecţiei
ETAPELE ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR STRATEGII TIMP
LECŢIEI DIDACTICE (MIN)

Evocarea Salut elevii. Stabilesc climatul favorabil Elevii răspund la salutul profesorului. 10 min
pentru desfăşurarea favorabilă a procesului Conversaţie
de instruire.
Propun elevilor să elaboreze un program care
ar desena un pătrat cu latura cît toată
suprafața de lucru al executantului.
Prin instrucțiuni simple, prin algoritmi
repetitivi.
Pun întrebările:
Din cîte linii este compus programul?
A fost mai complicat să elaborați programul
dat?

Realizarea Anunţ subiectul lecţiei şi obiectivele lecției. Elevii notează tema în caiete, ascultă, Explicația 10 min
sensului Propun un prezzi cu informații despre ciclu precizează.
cu condiție. Ppt
Propun elevilor un exemplu și le spun să Elevii scriu la calculatoare programul dat Lucru la
realizeze acest program. și răspund la întrebările puse de profesor. calculator
Pun întrebările:
Ce ați obținut? Discuția dirijată
Cîte rînduri are?
Este necesar să utilizăm instrucțiunea cît?
Propun să se realizeze exercițiul nr.8 pag.104 Elevii realizează exercițiul propus. Cer Lucru la 18 min
Pentru elevii care au finisat propun să ajutor dacă au nevoie calculator.
realizeze fig. 5.8 pag 103

3
5 min
Realizarea Feed-back-ul se realizează prin formarea Elevii formulează întrebări şi dau
feedbakului întrebărilor la tema dată cu ajutorul cuvintelor răspunsuri, completează, corectează.
cheie: ce, cum, cînd, unde, care.

Ce?

Explozia stelară

Elevii notează întrebările şi răspunsurile


Cum? pe stea.
Cînd?
Argumentează.

Unde? Care?

Extensia Profesoara notează elevii cei mai activi. Elevii își notează în agende. 2 min
Studierea temei " Algoritmi repetitivi. Ciclu
cu condiție".
Exercițiul 7 pagina 104