Sie sind auf Seite 1von 2

Probă de evaluare la limba și literatura română

Clasa
Data
Elev

Nr. Item Punctaj


1. L 2
Marcați structura cuvintelor: înmiresmat, plinătate, dezghețat, înfloritor. 0 3
1 4
2. Prezintă patru termeni, formați prin derivare, de la substantivul ,,om”. L 2
0 3
1 4
3. Combinați elementele date pentru a obține zece cuvinte noi: L 8
Ne- sufla-bil Re-marca- bil 0 9
In- suporta-bil Ră- purta- re 1 10
2
3
4
5
6
7
4. Abreviați cuvintele: L 6
Număr- Subiect- 0 7
Stradă- Substantiv- 1 8
Kilogram- Circa- 2 9
Sud- Era noastră- 3 10
Pagină- Lungime- 4
5
5. Plasați cuvintele ,,verde” și ,, toamnă” în contexte adecvate, pentru ca ele să aparțină L 9
diferitelor clase morfologice. 0 10
1 11
2 12
3
4
5
6
7
8
6. Alcătuiți un micro-eseu cu volumul de șapte propoziții, utilizînd cinci cuvinte compuse. L 10
0 11
1 12
2
3
4
5
6
7
8
9

Puncte 1-8 9-13 14-19 20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-52
acumulate
Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10