You are on page 1of 1

Mata Pelajaran: Bahasa Malaysia Tahun : 2A Hari: Ahad Tarikh:1.1.2017 Masa: 4.10-4.

40
Unit/ Tema/ Tajuk 1: Keluarga Bahagia / Saya Dan Keluarga

S.Kandungan 1.2 mendengar mengecam dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, suku kata,
perkataan, frasa dan ayat dengan betul

S.Pembelajaran 1.2.6 Mendengar, memahami, menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan
betul dan tepat.

O.Pembelajaran Murid- murid dapat memahami dan menyebut frasa dengan betul.
Aktiviti:
1) Guru memperkenalkan diri .
2) Murid-murid mendengar cara memperkenalkan diri melalui bacaan guru.
3) Murid-murid dibimbing cara memperkanalkan diri.
4) Murid-murid memperkenalkan diri.
5) Guru menerangkan amalan sebelum, semasa dan selepas subjek bahasa Malaysia kepada murid-murid.
Bahan Bantu Buku Teks KBAT/i-Think
Mengajar
Elment Merentasi  Keusahawanan  Patriotisme  Kreativiti & Inovasi
Kurikulum  Bahasa  Sains &  Pendidikan Alam
 Nilai Murni: Teknologi Sekitar
 TMK
Penilaian Murid-murid memperkenalkan diri menggunakan frasa ayat yang betul.

Refleksi

Mata Pelajaran: Bahasa Malaysia Tahun : 2A Hari: Ahad Tarikh:1.1.2017 Masa: 4.10-4.40
Unit/ Tema/ Tajuk 1: Keluarga Bahagia / Saya Dan Keluarga

S.Kandungan 1.2 mendengar mengecam dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, suku kata,
perkataan, frasa dan ayat dengan betul

S.Pembelajaran 1.2.6 Mendengar, memahami, menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan
betul dan tepat.

O.Pembelajaran Murid- murid dapat memahami dan menyebut frasa dengan betul.
Aktiviti:
1) Guru memperkenalkan diri .
2) Murid-murid mendengar cara memperkenalkan diri melalui bacaan guru.
3) Murid-murid dibimbing cara memperkanalkan diri.
4) Murid-murid memperkenalkan diri.
5) Guru menerangkan amalan sebelum, semasa dan selepas subjek bahasa Malaysia kepada murid-murid.
Bahan Bantu Buku Teks KBAT/i-Think
Mengajar
Elment Merentasi  Keusahawanan  Patriotisme  Kreativiti & Inovasi
Kurikulum  Bahasa  Sains &  Pendidikan Alam
 Nilai Murni: Teknologi Sekitar
 TMK
Penilaian Murid-murid memperkenalkan diri menggunakan frasa ayat yang betul.

Refleksi