Sie sind auf Seite 1von 1

ANALISIS JANGKAAN TINGKAH LAKU AHMAD

Mengasingkan diri dalam Objektif PdP yang telah


aktiviti dalam dan luar kelas dirancang oleh guru tidak
tercapai

Jarang berkomunikasi dengan Guru dan r akan tidak dapat


rakan-rakan dan bahan memahami perasaan atau
pengajaran guru. kehendak Ahmad

AUTISME

Melarikan diri dari rakan dan Guru sukar memberi fokus


guru serta menyorok di tempat terhadap PdP kerana risaukan
yang susah dijumpai keselamatan Ahmad

Tidak menunjukkan minat pada Guru sukar untuk


aktiviti tetapi minat kepada melaksanakan aktiviti yang
guru. telah dirancang.