Sie sind auf Seite 1von 8

2013. október 5.

IGEKÖTŐS IGÉK
(Mondatszerkesztéskor az elválós igekötős igéknél a ragozott elváló ige a 2. helyre (kérdésnél
1. helyre, az igekötő pedig mindig a mondat végére kerül. Ne felejtsd el, hogy a névmás nem
hagyható el az igétől! Pl.: Ich stehe ……… auf. Illetve: Stehe ich ……..auf?)
Elváló igekötők Nem elváló
auf|stehen bestellen
ich stehe …auf bestelle
du stehst …auf bestellst
er/sie/es steht … auf bestellt
wir stehen …auf bestellen
ihr steht …auf bestellt
sie stehen … auf bestellen
Sie stehen … auf bestellen

fernsehen („ie”) arbeiten „t”-re végződő igék +”e” hangot kapnak


ich sehe …fern arbeite
du siehst …fern arbeitest
er/sie/es sieht …fern arbeitet
wir sehen …fern arbeiten
ihr seht …fern arbeitet
sie sehen …fern arbeiten
Sie sehen …fern arbeiten

(Tankönyv 51. oldal B3-as feladatot párbeszédben kellett eljátszani, s egy tagadó és egy
igenlő választ a füzetbe leírni.)

Vince steht nicht gern früh auf. Vince ruft die Eltern gern an.

anfangen (ä) (kezdődik)


Die Party fängt am 8 Uhr an.

TEMPORALE PRAEPOSITIONEN (Időre használatos elöljárószók)

TAGSZEIT am Morgen de! In der Nacht! (napszakok)


TAG am Montag (napok)
UHRZEIT um 5 Uhr (kurz, gleicht) (időpontok)
von 5 bis 6 Uhr (-tól, -ig)
gegen 6 (nem kötelező az Uhr!) (kb/körül)
TANKÖNYV

52/C1.
A kép alatti mondatokat egészítettük a hanganyag alapján. A mondatok sorrendben:
Timo steht von Montag bis Freitag um halb acht auf.
Anton steht am Montag schon um sechs Uhr auf.
Corinna steht am Sonntag spät auf, erst um halb zwölf.
52./C2.
- Haben Sie am Samstag Zeit?
- Ja. Warum?
- Ich habe Geburtstag und mache eine Party. Kommen Sie auch!
- Ja, gerne. Wann fängt die Party denn an? (Anfangen ->kezdődni)
- Um sieben Uhr.
Házi feladat: Szó szerint megtanulni a párbeszédet!
A párbeszéd alatti variánsokkal tegező változatban átírni a mondatokat!
− Hast du am Sonntag Zeit?
− Ja. Warum?
− Ich habe Geburtstag und mache eine Party. Kommst du auch?
− Ja, gerne. Wann fängt die Party dann an?
− Um halb vier.

− Hast du am Freitag Zeit?


− Ja. Warum?
− Ich habe Geburtstag und mache eine Party. Kommst du auch?
− Ja, gerne. Wann fängt die Party dann an?
− Um halb acht.

− Hast du am Samstag Zeit?


− Ja. Warum?
− Ich habe Geburtstag und mache eine Party. Kommst du auch?
− Ja, gerne. Wann fängt die Party dann an?
− Um neun Uhr.
52./C3.
Hanganyag alapján be kellett ikszelni a helyes válaszokat. Csak a helyes válaszokat írom le!
Der Intensivkurs ist X von neun bis zwölf Uhr.
Der Abendkurs ist X am Montag und Mittwoch.
Der Abendkurs ist X von sechs bis halb acht.
52./C4.
Házi feladat: A táblázat alapján mondatokba kell foglalni mit csinál Valentina a hét
napjain. (Lásd az első példamondatot a táblázat alatt!)
Montag: Valentina macht von zwei bis drei Uhr Hausaufgaben. Sie spielt von vier bis sechs
Uhr mit Thomas Fußball.
Dienstag: Sie lernt vier bis sechs Englisch.
Mittvoch: Sie trinkt von vier bis sechs mit Eva Kaffee. Sie ruft um halb acht Hannes an.
Donnerstag: Sie steht um sechs Uhr auf. Sie kauft von zwei bis vier Uhr mit Daniela ein.
Freitag: Sie räumt von fünf bis sechs Uhr Zimmer auf.
Sonntag: Hannes kommt um elf Uhr.
TAGESABLAUF/TAGESORDNUNG (Piroska táblázata)
Párban csináltuk, ki kellett tölteni mindenkinek melyik tevékenységet mikor csinálja, aztán
egymást kikérdezni a megadott mintakérdések, mintaválaszok alapján.
Házi feladat: Minden tevékenységre rákérdezni tegező módban, majd válaszolni egyes
szám első személyben. Majd mondatokba foglalni, hogy a társam melyik tevékenységet
mikor csinálja.
Megjegyzem, ebben a táblázaban a saját időpontjaimat a meine Partnerin-oszlopba írom be,
Te töltsd ki az „ich” oszlopot, s ez alapján írd meg a házit!

TAGESABLAUF/TAGESORDNUNG
meine Partnerin
Tätigkeit ich
/ mein Partner
auf|stehen gegen acht Uhr
frühstücken gegen neun Uhr
arbeiten zu Hause am Vormittag und
(im Büro/zu Hause/im Garten) im Garten am Nachmittag
Deutsch lernen von Montag bis Sonntag
ein|kaufen am Nachmittag
fern|sehen nicht
die Wohnung auf|räumen am Samstag und am Sonntag
ins Bett gehen gegen elf Uhr

− Wann stehst du auf?


− Ich stehe um sieben Uhr auf.
1. Ich stehe um sieben Uhr auf. / Um sieben Uhr stehe ich auf.
2. Meine Partnerin / mein Partner steht um sechs Uhr auf. / Um sechs Uhr steht meine
Partnerin / mein Partner auf.

Segítségképp leírom az én házimat, „ich”-re vonatkoztatva, a saját időpontodat pedig írd be a


pontok helyére!
− Wann stehst du auf?
− Ich stehe … auf.
− Wann frühstückst du?
− Ich frühstücke … .
− Wann arbeitest du?
− Ich arbeite (im Büro/zu Hause/im Garten)… .
− Wann lernst du Deutsch?
− Ich lerne Deutsch … .
− Wann kaufst du ein?
− Ich kaufe … ein.
− Wann räumst du die Wohnung auf?
− Ich räume die Wohnung … auf.
− Wann gets du ins Bett?
− Ich gehe ins Bett … .
Meine Partnerin:
Margó steht gegn acht Uhr auf. Sie frühstückt gegen neun Uhr. Sie arbeitet zu Hause am
Vormittag und im Gartem am Nachmittag. Sie lernt Deutsch von Montag bis Sonntag. Sie
kauft am Nachmittag ein.Sie räumt am Vormittag dir Wohnung auf. Sie geht gegen elf Uhr
ins Bett.

BARBARAS WOCHE (Piroska táblázata)

Ez hasonló táblázat, mint a tankönyv Valentinás táblázata.


Házi feladat: Ki kell választani egy napot, s rákérdezni mindkét tevékenységre, ill.
megkérdezni, mit csinál a megadott időpontban, és a kérdésekre egész mondattal
válaszolni.
Itt nem írom be a táblázatot, csak az elkészített házi feladatot!
− Was macht Barbara am Freitag?
− Sie reserviert von zwei bis drei im Restaurant einen Tisch. Am Nachmittag sie seht fern.
− Was macht Barbara am Sonntag von eins bis zwei Uhr?
− Sie trinkt mit Daniela Kaffee.
Montag: Von acht bis vier Uhr arbeitet sie im Büro. Von fünf bis sechs Uhr spielt sie Tennis.
Dienstag: Von vier bis sechs Uhr hat sie Deutschkurs. Von sieben bis acht isst mit Petra
Pizza.
Mittwoch: Am Vormittag kauft sie im Supermarkt ein. Um fünf Uhr geht sie ins Kino.
Donnerstag: Von drei bis fünf Uhr macht sie Hausaufgaben. Von sechs bis sieben Uhr kocht
sie Abendessen.
Freitag: Von zehn bis zwölf Uhr räumt sie die Wohnung auf. Von zwei bis fünf Uhr macht
sie eine Grillparty.
Sonntag: Von elf bis zwölf Uhr schreibt sie eine E-mail. Von eins bis zwei Uhr trinkt sie mit
Daniela Kaffee.

Mein Tag (Piroska melléklete)

Házi feladat: Napirend szövegét saját magadra átírni, és megtanulni! KÖTELEZŐ AZ


am, um, von …bis HASZNÁLATA!

Ich stehe um halb sechs auf.


Um sechs Uhr mache ich das Früstück, ich esse Müsli und trinke Kaffee.
Am Vormittag arbeite ich.
Am Nachmittag kaufe ich im Supermarkt ein.
Am Dienstag und am Donnerstag habe ich Deutschkurs.
Der Abendkurs ist von halb fünf bis viertel vor sieben.
Jeden Abend gehe ich spazieren. / höre ich Musik/sehe ich fern./
Am Mittwoch mache ich die Hausaufgaben,
Am Freitag raume ich die Wohnung auf. /spiele ich Fußball, …/

auf|stehen = felkelni
ein|kaufen = bevásárolni
spazieren|gehen = sétálni menni
fern|sehen = tévét nézni
auf|räumen = kitakarítani
MUNKAFÜZET
125. /5.
Ki kellett keresni az igéket, és a pontozott vonalakra beírni a főnévi igenevet. Figyelj arra,
hogy vannak elváló igekötős igék, és nem igekötős igék is a mondatokban!

a.) steht … auf -> aufstehen


b.) früchstükt -> früchstücken
c.) arbeitet -> arbeiten
d.) kauft … eint -> einkaufen
e.) kocht -> kochen
f.) räumt … auf -> aufraumen
g.) ruft … an -> anrufen
h.) sieht …fern -> fersehen

125./8.
Egyes szám első személyben kellett leírni, mit csinál Miriam a cetli alapján, amit anyukája írt
neki az elvégzendő feladatokról.

Okay, Mama.
Ich räume mein Zimmer auf.
Ich kaufe Brot und Butter auf.
Ich rufe Papa an.
Ich mache keine Computerspiele.
Ich sehe nicht fern!
Ich gehe früh ins Bett!

128./17.
Az első mintamondat alapján kellett a többi mondatban is jelölni a mondatrészeket: Az alanyt
kétszeresen aláhúzni, az igét bekeretezni, az időhatározó kifejezést hullámossal aláhúzni, a
többi mondatrészt egyenes vonallal. Figyelj az igekötős igékre, azoknál a mondatban két
bekeretezett „igéd” lesz! Miután ezzel elkészültél, már egyszerű a dolgod, mer a feladatban
csak a jelöléseket kell figyelned a mondatokban, s a feladatot kitölteni. Tehát a feladat
hullámos vonalas részébe a hullámossal aláhúzottat, a bekeretezett részbe a bekeretezetteket,
a duplán aláhúzott vonalra a duplán aláhúzottakat, az egyenes vonalra pedig az egyenessel
aláhúzottakat kell beírni. S hogy miért van két bekeretezett téglalap minden beírandó
mondatnál? Az igekötős igék miatt! Tehát ha elválós igekötős ige van a mondatban, akkor a a
főige az első téglalapba, az igekötő pedig a mondat végén álló téglalapba kerül. Nem kell
megijedni, ha az egyenes vonalra nem kerül semmi, nem mindegyik mondatban van
kiegészítő mondatrész. ☺
FONTOS! A beszélt nyelvben nem használjuk a 23 Uhr kifejezést, így az utolsó mondatban
11 órát kell írni!

Timo geht am Vormittag in die Sprachschule. Er kauft dann im Supermarkt ein. Er lernt am
Nachmittag Deutsch. Er kocht am Abend. Er räumt dann die Küche auf. Er geht um 23 Uhr
ins Bett.

A mondatokat úgy alakítottuk át, hogy az időhatározót emeltük ki, tehát ez került az első
helyre!
Timo geht am Vormittag in die Sprachshule.
Dann kauft er im Supermarkt ein.
Am Nachmittag lernt er Deutsch.
Am Abend kocht er.
Dann räumt er die Küche an.
Um 11 Uhr geht er ins Bett.

128./18.
A feladat megkönnyítésére itt is célszerű ugyanúgy jelölgetni a mondatrészeket, mint az előző
feladatnál. A feladat tulajdonképpen ugyanaz, mint az előzőnél, annyi nehezítéssel, hogy itt
már nincsenek aláhúzások, keretezések. Itt is ugyanúgy kell azonban összerakni a mondatot:
kiemeljük első helyre az időhatározót, második helyre az ige, utána a személyes névmás, majd
a többi mondatrész. Ha van elválós igekötő, az természetesen a mondat végére kerül.

A mondatokban a jelöléseket nem csinálom meg, próbáld meg egyedül, a fenti feladat
alapján! Csak a megoldásokat írom le.

a.) Jeden Tag steht Julia früh auf.


b.) Am Morgen frühstückt sie mit Peter.
c.) Am Vormittag räumt sie die Wohnung auf.
d.) Dann kauft sie ein.
e.) Um halb eins kocht sie das Mittagessen.
f.) Von 14 bis 18 Uhr arbeitet sie im Supermarkt.
g.) Um 11 Uhr geht sie ins Bett.
Volt még egy táblázata Piroskának, az igekötős igékről. Az első oszlopban az elválós igekötős
igék állnak. Itt a főnévi igenevet ragozod igekötő nélkül, az igekötőt pedig MINDIG a
mondat végére teszed! A második oszlopban pedig a nem elválós igekötős igék állnak,
ezekkel semmi teendő nincs, ragozásuk teljesen „hagyományosan történik, az egész igét
egyben ragozod!

Verben mit nicht trennbaren Vorsilben


Verben mit trennbaren Vorsilben
Be-, ge-, ent-, emp-, er-, ver-, zer-, miss-

auf|stehean felkelni bestellen rendelni


an|ziehen felöltözni beeilen sietni
auf|räumen kitakarítani erzählen mesélni
ab|holen elhozni vergessen elfelejteni
zu|hören odafigyelni (hallgatva) beginnen elkezdődni
megpróbálni,
mit|gehen vele menni versuhen megkísérelni (zu+Inf)
vor|lesen felolvasni ergänzen kiegészíteni
ein|kaufen bevásárolni
aus|sehen kinézni
aus|machen (das Licht) lekapcsolni a villanyt
ab|stellen leállítani (kerékpárt)
auf|hängen (Wäsche) felakasztani, kiteregetni

auf|passen vigyázni, figyelni


an|fangen elkezdeni
aus|packen kipakolni
an|machen bekapcsolni,felkapcsolni

an|rufen felhívni telefonon


zusamenn|legen összehajtani
MEIN TAG

Bis Montag von Freitag und am Sonntag stehe ich am acht Uhr, aber am Samstag um halb
seben auf.
Um neun Uhr mache ich das Frühstück, ich esse Brot mit Leberkäse oder mit Butter, und
trinke ich Tee oder Kakao.
Am Vormittag arbeite ich mit Computer.
Am Nachmittag kaufe ich im Supermarkt ein, dann mache ich Abendessen.
Am Montag bis Sonntag lerne ich Deutsch un Russisch.
Am Samstag habe ich Deutschkurs. Das Deutschkurs ist von acht Uhr bis viertel vor eins.
Jeden Abend sehe ich Korean-Serie und Filme. Ich sehe sehr wenig fern, ich sehe nur das X-
faktor. Ich höre Radio nicht, aber manchmal höre ich Musik.
Jedn Freitag ich räume die Wohnung auf.
Jeden Wochenende koche ich viel Essen, weil mein klein Sohn lernt und wohnt in Budapest,
und er kommt zu Hause am Wochenende.

Das könnte Ihnen auch gefallen