Sie sind auf Seite 1von 7

PROIECT DIDACTIC

PROFESOR: Oana Butuc


UNITATEA DE INVĂŢĂMÂNT: Colegiul Tehnic”Panait Istrati”
CLASA: a IX-a
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi Comunicare
OBIECTUL: Limba şi literatura română
SUBIECTUL: Erori semantice: confuzia paronimică, pleonasmul, tautologia
TIPUL LECŢIEI: Consolidarea şi fixarea cunoştinţelor
OBIECTIV CADRU: Dezvoltarea capacităţii de utilizare corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi producerea mesajelor în diferite
situaţii de comunicare;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 – Să definească în mod corect termenii: confuzie/atracţie paronimică, pleonasm, tautologie;
O2 – Să identifice diversele greşeli semantice în enunţurile date;
O3 – Să corecteze enunţurile în care au identificat greşelile de limbă;
O4 – Să îşi fixeze terminologia specifică;
O5 – Să se exprime corect şi nuanţat, evitând greşelile de limbă;
METODE ŞI PROCEDEE: Algoritmizarea, exerciţiul, explicaţia, problematizarea , observaţia, conversaţia, munca independentă, munca în
echipă;
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Manualul de limba şi literatura română pentru clasa a IX-a, fişe de lucru, calculator, videoproiector;
FORME DE ORGANIZARE: Activitate pe grupe, frontală, individuală;
BIBLIOGRAFIE:
• Avram, M. – Probleme ale exprimării corecte, Ed. Academiei, Bucureşti, 1987;
• Uritescu, N.D. – Dicţionar explicativ de pleonasme, Ed. ALL, Bucureşti, 2006;
• Rădulescu, I.S. – Dicţionar de pleonasme fundamentale, Ed. Vox, Bucureşti, 2005;
• Creta, Z., Gherman, C. – Mic dicţionar de omonime, paronime, sinonime, antonime, Ed. ALL Educational, Bucureşti, 2002;
• Dascălu, D. – Dicţionar de pleonasme, Ed. Vox, Bucureşti, 2004;
• Felecan, N – Probleme de exprimare corectă, Ed. Vox, Bucureşti, 1999;
• Lăzărescu, R. – Dicţionar de capcane ale limbii române, Ed. Corint, Bucureşti, 2006;
DURATA: 50 minute.
SCENARIUL DIDACTIC
Etapele instruirii Ob Activitatea profesorului Activitatea elevilor Resurse Evaluare
.
Op
.
1. Organizarea - Organizarea colectivului de elevi. - Se pregătesc pentru activitate. - conversaţia
activităţii (1-2 - notarea absenţelor.
min.)
2. Reactualizarea O1 - Verificarea temei pentru acasă şi a - Elevii îşi prezintă tema. - - observarea
cunoştinţelor (7- cunoştinţelor dobândite în lecţia problematizarea sistematica
8 min.) anterioară. Elevii au avut temă
pentru acasă rezolvarea unor - Elevii definesc fiecare noţiune:
exercitii legate de paronimie şi Paronime = cuvinte asemănătoare cu altele din
atracţia paronimică. punct de vedere al formei, dar deosebite de
- Solicit elevilor să definească acestea ca sens (şi ca origine).
următoarele noţiuni: paronime Pleonasmul = eroare de exprimare constând în - explicaţia - tehnica
(atracţia/confuzia paronimică), folosirea alăturată a unor cuvinte, construcţii, întrebărilor
pleonasmul, tautologia. propoziţii cu acelaşi înţeles.
Tautologia = greşeală de limbă care constă în
repetarea inutilă a aceleiaşi idei, formulată cu alte
cuvinte; pleonasm. -observarea
sistematică

O4
3. Anunţarea O2 - Captez atenţia elevilor adresându- - Ascultă cu atenţie; -conversaţia
subiectului, a le un mesaj eronat şi solicitându-i să frontală
scopului şi a O3 identifice greşeala de limbă. (Astăzi - Scriu data şi titlul lecţiei în caiete.
obiectivelor vom relua din nou noţiunile despre
operaţionale. (5 cum să avem o exprimare corectă...)
min) - În această oră ne propunem să
fixăm prin exerciţii problemele de
limbă şi comunicare discutate în
ultima perioadă, respectiv: Evitarea
confuziilor paronimice, a
pleonasmului, a tautologiei.
4. Fixarea şi -Împart colectivul de elevi în 3 - elevii rezolvă şi discută exerciţiile;
consolidarea grupe, fiecare primind câte o fişă de
cunoştinţelor (25 lucru.
min)
GRUPA nr.1 – Pleonasmul - observarea
1. Extrageţi din enunţurile de mai sistematică
jos expresiile pleonastice: - munca în
 Profesorul a repetat din nou - a repetat din nou; echipă
O2 întrebarea, pentru că
răspunsul elevului schiţa
doar sumar tematica
propusă.
 În scurta alocuţiune rostită - scurtă alocuţiune; (alocuţiune înseamnă „scurtă
O3 în faţa absolvenţilor, cuvântare ocazională”, iar adăugarea adjectivului - exerciţiul
directorul a inclus un „scurtă” devine inutilă)
exemplu pilduitor de
comportament.
 Au convieţuit laolaltă multă - convieţuit laolaltă;
vreme şi s-au întrajutorat - s-au întrajutorat reciproc;
reciproc. - a continuat să persiste;
 A continuat să persiste să - contrabandă ilegală (contrabandă – trecere
facă contrabandă ilegală. ilegală peste graniţă a unor mărfuri interzise)
 Prietenul meu a ajuns un - mare magnat; ( magnat (lat. Magnatus) – mare - munca în
mare magnat. capitalist) echipă

- cucuiul ( lat. Cucullius) - umflătură la cap - tehnica


2. Explicaţi de ce construcţiile de provocată de lovirea cu un corp tare; - observaţia întrebărilor
mai jos sunt considerate pleonastice: - a deştepta – a trezi din somn;
Cucui în cap, a deştepta din somn, - aisberg – bloc mare de gheaţă;
aisberg de gheaţă, a-şi coafa părul, - a se coafa (fr. Coiffer) – a-şi aranja părul;
O2 sumă de bani, anticariat de cărţi - sumă (lat. Summa) – cantitate de bani;
vechi, a şuşoti la ureche, a răguşi - anticariat ( germ. Antiquariat) – magazin în
vocea, solniţă de sare, mujdei de care se vând cărţi vechi;
usturoi - a şuşoti (fr. Chuchoter) – a vorbi încet, în şoaptă
cuiva la ureche;
- a răguşi – a-i slăbi cuiva vocea din cauza
inflamării laringelui;
- mujdei de usturoi – preparat alimentar din
usturoi;
- ruj de buze, leoarcă de apa, ger foarte mare, - munca în
parolă secretă, a sta pe loc etc. echipă

3. Creaţi cinci enunţuri în care să


folosiţi construcţii pleonastice. - reclamă – activitate comerciala prin care se
4. Presa audio-vizuală, din grabă ori urmăreşte pe calea publicităţii câştigarea - algoritmizarea - observarea
neatenţie, poate răspândi exprimări interesului public asupra anumitor mărfuri; sistematică
pleonastice, nesesizate de publicul - spot – scurt anunţ sau reclamă comercială
neinformat. Explică ce este eronat în prezentată la radio şi tv.
exemplele de mai jos: reclama - ştire – veste, informaţie, noutate;
publicitară, spot publicitar, ştire - cronică – articol de ziar sau de revistă care
informativă, cronică de actualitate. comentează evenimente politice, sociale,
O2 culturale de actualitate.

O4
GRUPA nr.2 - Tautologia
1. Extrageţi din enunţurile de mai - tehnica
jos expresiile tautologice: - capra tot capră... - observaţia întrebărilor
Capra tot capră, a ros toate frunzele
lăstarului. - de muncit muncesc...
De muncit muncesc, dar nu prea am
spor. - joaca e joacă, munca e muncă...
Joaca e joacă şi munca e muncă. - frate, frate... - exerciţiul
Frate, frate, dar pita-i cu bani
bărbate. - de citit aş citi... - munca în
De citit aş citi, dar numai să-mi echipă
împrumuţi şi mie cartea. - observarea
2. Explică valorile expresive ale sistematică
tautologiei în enunţurile de mai jos:
O2 Un Cezanne e un Cezanne.
O3 Şcoala nu e glumă, şcoala e şcoală.
...Astfel calomniatorul ar fi fost
învins, pe nedrept, dar ar fi fost
învins. (B.Şt.Delavrancea) - Copilul tot copil.
3. Creaţi cinci enunţuri care să - Dacă nu vrea, nu vrea.
conţină expresii tautologice. - Legea este lege.
- Ce s-a petrecut, s-a petrecut. - algoritmizarea
- Frate, frate, dar brânza e pe bani.
5. Cum ati corecta structurile
tautologice din enunturile de mai
jos? - Ce este frumos îi place şi lui Dumnezeu. - explicaţia
Ce-i frumos e frumos şi place şi lui
Dumnezeu. - În excursie a fost foarte frumos.
În excursie a fost cum a fost. - În timpul şcolii mi-am făcut o bibliotecă.
În timpul şcolii am făcut ce-am făcut
şi mi-am făcut o bibliotecă. - Vorbeşte fără rost.
Vorbeşte ca să vorbească, fără nici
un rost.
O5
GRUPA nr. 3 – Atracţia - explicaţia
paronimică
1.Explicaţi următoarele perechi de - munca în
paronime: - alineat – rând dintr-un text a cărui scriere începe echipă
Alineat - aliniat mai dinăuntru pentru a arăta trecerea la altă idee.
A apropia – a apropria - aliniat – aşezat în linie dreaptă;
A asculta – a ausculta - a apropia – a aduce aproape; - observarea
O2 A evalua – a evolua - a apropria – a-şi însuşi un bun străin; sistematică
O3 Original – originar - a asculta – a percepe cu auzul un sunet;
- a ausculta – a asculta cu urechea sau cu
stetoscopul;
- a evalua – a aprecia
- a evolua – a progresa
- original – autentic, neimitat - exerciţiul
- originar – de origine, de loc din...

2. Formulaţi câte o propoziţie cu Lacună – lipsă;


următoarele paronime: Lagună – porţiune din bazinul unei mări separată - observarea
Lacună – lagună aproape complet de aceasta printr-o fâşie de sistematică
Stradă – estradă uscat; - observaţia
A asculta – a ausculta Estradă - Scenă improvizată într-o sală sau în aer
liber pe care au loc reprezentări artistice;

3. Creaţi perechea paronimică pentru - orar, numerar, pronume, solitar, test.


O2 următoarele cuvinte:
Oral, numeral, prenume, solidar,
text.
4. Arătaţi prin subliniere, care e - carbonier – care se referă la cărbune;
paronimul potrivit pentru - carbonifer – care conţine zăcăminte de
următoarele combinaţii sintactice: cărbuni;
O4 Bazin carbonier / carbonifer - familială – care aparţine familiei;
Reuniune familială / familiară - familiară – simplu, prietenos, apropiat;
Spectacol captivant / captivat. - observaţia
5. Obtinerea O2 - Indic elevilor spre rezolvare - Rezolvă individual sarcinile de pe fişa de lucru. - munca - observare
performanţei (7- O4 următoarele sarcini pe fişe de muncă independentă sistematică
8 min.) O5 independentă (anexa nr.1).

6. Asigurarea - Apreciez activitatea elevilor, - Îşi notează tema pentru acasă.


retenţiei şi a acordând note celor care s-au
transferului (1-2 remarcat în timpul lecţiei.
min) - Indic elevilor tema pentru acasă.