Sie sind auf Seite 1von 5

Prezent glagola ići / Präsens des Verbs ići (gehen) Kamo? / Kuda? (Wohin?

)
Kada? (Wann?)

Singular Plural
1. ja idem 1. mi idemo
2. ti ideš 2. Vi/vi idete
3. on ide 3. oni idu
ona ide one idu
ono ide ona idu

Prijedlozi u akuzativu / Präpositionen im Akkusativ

• na / auf - bezeichnet das Ziel einer Bewegung, bezeichnet auch Arten, ein Attribut, ein
indirektes Objekt, usw.:

Idemo na koncert. Kamo / Kuda idemo?


Idu na poštu. Kamo / Kuda idu?

• u / in, nach, am - bezeichnet das Bewegungsziel oder die Ereigniszeit:

D(j)eca idu u školu. Kamo / Kuda d(j)eca idu?


U četvrtak idemo u grad. Kada idemo u grad?

• za / für - bezeichnet einen Ort als Ziel, die Bewegungsrichtung zu einem Ort hin, eine Zeit
als Ziel, einen Zweck, Grund, usw.:

Ima poklon za prijatelja/druga.. Za koga ima poklon?

• po / um - bezeichnet den Bewegungsgrund zum Ziel hin:

Idem po kruh/hleb.
Ide po d(ij)ete u vrtić.

© Rončević
Upišite prezent glagola ići:

Ja _____________ u Beč. On _____________ u Sarajevo.


Mi _____________ u Austriju. Ti _____________ u Bosnu i Hercegovinu.
Ona _____________ u Beograd. Vi _____________ u Zagreb.
Oni _____________ u Srbiju. One _____________ u Hrvatsku.

Upišite akuzativ imenica:

Idem u… Idem na…


u _________________ (kazalište/pozorište) na _________________ (fakultet/univerzitet)
u _________________ (grad) na _________________ (izlet)
u _________________ (hotel) na _________________ (izložba)
u _________________ (kino) na _________________ (kava/kafa)
u _________________ (kuća) na _________________ (koncert)
u _________________ (muzej) na _________________ (posao)
u _________________ (restoran) na _________________ (predavanje)
u _________________ (selo) na _________________ (ručak)
u _________________ (škola) na _________________ (sastanak)
u _________________ (šuma) na _________________ (sok)
u _________________ (ured) na _________________ (večera)

Upišite akuzativ imenica:

Ujutro/ujutru idem na _________________ (posao)


Prijepodne, dopodne /prepodne idem u _________________ (trgovina/prodavnica)
U podne idem na _________________ (ručak)
Poslijepodne, popodne/poslepodne idem na _________________ (kava/kafa)
Navečer/uveče idem u _________________ (posjet/poseta)
U ponoć idem u _________________ (krevet)
Danas idem na _________________ (izlet)
Sutra idem na _________________ (izložba)
Preksutra, prekosutra/prekosutra idem na _________________ (more)

! Sastavljeno se piše kad je imenica. Celo poslepodne pada kiša. (Radi se o dijelu dana koji
traje od podneva do večeri.)

© Rončević
Dopunite rečenice:

Kada ideš na fakultet/univerzitet? U ___________________ (poned(j)eljak)


Kada ona ide na koncert? U ___________________ (utorak)
Kada on ide na predavanje? U ___________________ (sr(ij)eda)
Kada ideš na izložbu? U ___________________ (četvrtak)
Kada idemo na kavu/kafu? U ___________________ (petak)
Kada idemo u kino? U ___________________ (subota)
Kada idu na ručak? U ___________________ (ned(j)elja)

Upišite pr(ij)edlog u ili na:

Oni idu ________ park. D(j)eca idu ________ vrtić.


Studenti idu ________ fakultet/univerzitet. Mi idemo ________ kavu/kafu.
One idu ________ grad. Sestra ide ________ muzej.
Mi idemo ________ večeru. Ana ide ________ crkvu.
Zoran ide ________ trgovinu/prodavnicu. Baka ide ________ masažu.
Ona ide ________ frizuru. Ja idem ________ tramvaj.
D(j)eca idu ________ izlet. On ide ________ sastanak.
Maja ide ________ autobus. Mi idemo ________ plažu.

Upišite pr(ij)edlog za ili po:

Oni idu ________ d(j)ecu u vrtić. Mi idemo ________ ml(ij)eko.


Cv(ij)eće je ________ mamu. Mi idemo ________ kavu/kafu.
One idu ________ knjigu. Poklon je ________ brata.
Idem ________ l(ij)ek. Novine su ________ baku.
On ide ________ vino. Ona ide ________ poklon.
Vino je ________ oca. Večera je ________ goste.
Ručak je ________ d(j)ecu. Idem u banku ________ novac.
Poklon je ________ rođendan. Idem ________ roman.

© Rončević
Sastavite popis za kupovinu:

Ja idem u trgovinu/prodavnicu po…

kruh/hleb sir ml(ij)eko pašteta

voće povrće meso riba

voda čokolada vino ulje

ocat/sirće kobasica salama jaja

maslac/puter vrhnje/pavlaka jogurt brašno

šećer sol/so pivo sok

Negirajte rečenice:

Mama ide po d(ij)ete u vrtić. Mama ne ide po d(ij)ete u vrtić.


Knjige su za studente. _________________________________________
Kava je za lektoricu/lektorku. _________________________________________
One idu na kolodvor. _________________________________________
On ide u Beč. _________________________________________
Pokloni su za sestru. _________________________________________
Marko sutra ide na izložbu. _________________________________________
Maja i Zoran idu na posao. _________________________________________

Preoblikujte rečenice u upitne:

Mama ide po d(ij)ete. Ide li mama po d(ij)ete?


Knjige su za studente. _________________________________________
Kava je za lektoricu/lektorku. _________________________________________
One idu na kolodvor. _________________________________________
On ide u Beč. _________________________________________
Pokloni su za sestru. _________________________________________
Marko sutra ide na izložbu. _________________________________________
Maja i Zoran idu na posao. _________________________________________

© Rončević
Postavite pitanja:

Mama ide po d(ij)ete u vrtić. _________________________________________


_________________________________________
_________________________________________
Knjige su za studente. _________________________________________
_________________________________________
Zoran ide u trgovinu/prodavnicu po kruh/hleb. _________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Kava je za lektoricu/lektorku. _________________________________________
_________________________________________
One idu na kolodvor. _________________________________________
_________________________________________
Mi idemo u poštu po paket. _________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Ja idem u Beč. _________________________________________
_________________________________________
Pokloni su za sestru. _________________________________________
_________________________________________
Marko sutra ide na izložbu. _________________________________________
_________________________________________
Maja i Zoran danas idu na posao. _________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Studenti u utorak idu na fakultet/univerzitet. _________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Zorica i Ana u petak idu na rođendan. _________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

© Rončević