Sie sind auf Seite 1von 7
- XUANKONG 6 METOD - DAVIDYEK https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&pr
- XUANKONG 6 METOD - DAVIDYEK https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&pr
- XUANKONG 6 METOD - DAVIDYEK https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&pr
- XUANKONG 6 METOD - DAVIDYEK https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&pr
- XUANKONG 6 METOD - DAVIDYEK https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&pr

- XUANKONG 6 METOD - DAVIDYEK

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&pr

1 of 84

1 of 84

(HTTPS://TRANSLATE.GOOGLEUSERCONTENT.COM/TRANSLATE_C?DEPTH=1&HL=PL&

PREV=SEARCH&RURL=TRANSLATE.GOOGLE.PL&SL=EN&SP=NMT4&U=HTTP://WWW.DAVIDYEK.COM

/&XID=17259,15700021,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700184,15700201&

USG=ALKJRHHZ7IQCVYUPMTBEWYGGQLN86IZUPQ)

172.217.16.33
172.217.16.33

CREATE A FREE WEBSITE

172.217.16.33 CREATE A FREE WEBSITE DOM (HTTPS://TRANSLATE.GOOGLEUSERCONT

DOM (HTTPS://TRANSLATE.GOOGLEUSERCONT PREV=SEARCH&RURL=TRANSLATE.GOOGLE.PL&

/&XID=17259,15700021,15700105,15700124,1

USG=ALKJRHHZ7IQCVYUPMTBEWYGGQLN86IZ

O (HTTPS://TRANSLATE.GOOGLEUSERCONTENT PREV=SEARCH&RURL=TRANSLATE.GOOGLE.PL& /ABOUT.HTML&

XID=17259,15700021,15700105,15700124,157

USG=ALKJRHHUEIE7NXCT8WDCHQ7CPEO7OIS

ĆWICZYĆ (HTTPS://TRANSLATE.GOOGLEUSERC PREV=SEARCH&RURL=TRANSLATE.GOOGLE.PL& /PRACTICE.HTML&

XID=17259,15700021,15700105,15700124,157

USG=ALKJRHI1FBXMWFJQZ33YJWE0VJFODR0_

KONSULTANT (HTTPS://TRANSLATE.GOOGLEUS PREV=SEARCH&RURL=TRANSLATE.GOOGLE.PL& /CONSULTANT.HTML&

XID=17259,15700021,15700105,15700124,157

USG=ALKJRHJJBKFJYG6C1-ECAWS-PTFI8AMOA

PEDAGOG (HTTPS://TRANSLATE.GOOGLEUSERC PREV=SEARCH&RURL=TRANSLATE.GOOGLE.PL& /EDUCATOR.HTML&

XID=17259,15700021,15700105,15700124,157

USG=ALKJRHGEDN6MT351QTFUPYOQBJAGBG

ESEJE FOTOGRAFICZNE (HTTPS://TRANSLATE.G

/TRANSLATE_C?DEPTH=1&HL=PL&PREV=SEARC

SP=NMT4&U=HTTP://WWW.DAVIDYEK.COM/P

XID=17259,15700021,15700105,15700124,157

USG=ALKJRHJFKW-ZPIF2VNTU7AJ6UOTGR_VZ

KONTAKT (HTTPS://TRANSLATE.GOOGLEUSERC PREV=SEARCH&RURL=TRANSLATE.GOOGLE.PL& /CONTACT.HTML&

XID=17259,15700021,15700105,15700124,157

USG=ALKJRHHCPZIIW38RDQLW6UNVGM1QVF

/CONTACT.HTML& XID=17259,15700021,15700105,15700124,157 USG=ALKJRHHCPZIIW38RDQLW6UNVGM1QVF 2018-02-15 20:19

2018-02-15 20:19

- XUANKONG 6 METOD - DAVIDYEK https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&pr
- XUANKONG 6 METOD - DAVIDYEK https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&pr
- XUANKONG 6 METOD - DAVIDYEK https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&pr
- XUANKONG 6 METOD - DAVIDYEK https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&pr
- XUANKONG 6 METOD - DAVIDYEK https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&pr

- XUANKONG 6 METOD - DAVIDYEK

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&pr

2 of 84

2 of 84 - XUANKONG 6 METOD DOM (HTTPS://TRANSLATE.GOOGLEUSERCONT

- XUANKONG 6 METOD2 of 84 DOM (HTTPS://TRANSLATE.GOOGLEUSERCONT

DOM (HTTPS://TRANSLATE.GOOGLEUSERCONT PREV=SEARCH&RURL=TRANSLATE.GOOGLE.PL&

(https://translate.googleusercontent.com/transl

/&XID=17259,15700021,15700105,15700124,1

QUAN YUAN

(https://translate.googleusercontent.com

/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&

rurl=translate.google.pl&sl=en&sp=nmt4&u=http:

//www.davidyek.com/yifengshui/-xuankong-

6-methods&

xid=17259,15700021,15700105,15700124,15700149,

15700168,15700173,15700184,15700201&

prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&s

//fengshuiquanyuan.weebly.com

/&xid=17259,15700021,15700105,15700124,15700149,15700168

USG=ALKJRHHZ7IQCVYUPMTBEWYGGQLN86IZ

O (HTTPS://TRANSLATE.GOOGLEUSERCONTENT

PREV=SEARCH&RURL=TRANSLATE.GOOGLE.PL&

usg=ALkJrhgs5TlnQ0s7RUU7zTcMvftkDvG-LA)

/ABOUT.HTML&

(https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1

XID=17259,15700021,15700105,15700124,157

USG=ALKJRHHUEIE7NXCT8WDCHQ7CPEO7OIS

ĆWICZYĆ (HTTPS://TRANSLATE.GOOGLEUSERC

rurl=translate.google.pl&sl=en&sp=nmt4&u=http://fengshuiqu

/&xid=17259,15700021,15700105,15700124,15700149,15700168

usg=ALkJrhgs5TlnQ0s7RUU7zTcMvftkDvG-LA)

ST RON A GŁ ÓW NA

PREV=SEARCH&RURL=TRANSLATE.GOOGLE.PL&

(https://translate.googleusercontent.co

/PRACTICE.HTML&

XID=17259,15700021,15700105,15700124,157

prev=search&rurl=translate.google.pl&

//fengshuiquanyuan.weebly.com

USG=ALKJRHI1FBXMWFJQZ33YJWE0VJFODR0_

/&xid=17259,15700021,15700105,15700124,15700149,15700168

usg=ALkJrhgs5TlnQ0s7RUU7zTcMvftkDvG-LA)

KONSULTANT (HTTPS://TRANSLATE.GOOGLEUS PREV=SEARCH&RURL=TRANSLATE.GOOGLE.PL&

Quan Yuan

/CONSULTANT.HTML&

(https://translate.googleuserconten

t.com/translate_c?depth=1&hl=pl&

XID=17259,15700021,15700105,15700124,157

USG=ALKJRHJJBKFJYG6C1-ECAWS-PTFI8AMOA

prev=search&

rurl=translate.google.pl&sl=en&

PEDAGOG (HTTPS://TRANSLATE.GOOGLEUSERC

PREV=SEARCH&RURL=TRANSLATE.GOOGLE.PL&

sp=nmt4&u=https:

//www.facebook.com

/EDUCATOR.HTML&

XID=17259,15700021,15700105,15700124,157

USG=ALKJRHGEDN6MT351QTFUPYOQBJAGBG

USG=ALKJRHGEDN6MT351QTFUPYOQBJAGBG

(HTTPS://TRANSLATE.GOOGLEUSERCONTENT.COM/TRANSLATE_C?DEPTH=1&HL=PL&

usg=ALkJrhg9G2Udn8XXIBuhsUoLA6-oJQPBlg)

28.09.2016

0 KOMENTARZY (HTTPS://TRANSLATE.GOOGLEUSERCONTENT.COM/TRANSLATE_C?DEPTH=1&HL=PL&

PREV=SEARCH&RURL=TRANSLATE.GOOGLE.PL&SL=EN&SP=NMT4&U=HTTP://WWW.DAVIDYEK.COM

/YIFENGSHUI/-XUANKONG-6-METHODS&

XID=17259,15700021,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700184,15700201&

USG=ALKJRHG9G2UDN8XXIBUHSUOLA6-OJQPBLG#COMMENTS)

PREV=SEARCH&RURL=TRANSLATE.GOOGLE.PL&SL=EN&SP=NMT4&U=HTTP://WWW.DAVIDYEK.COM

/&XID=17259,15700021,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700184,15700201&

USG=ALKJRHHZ7IQCVYUPMTBEWYGGQLN86IZUPQ)

/quanyuanchronicles&

/quanyuanchronicles& Jak sama nazwa wskazuje, sk ł ada si ę z 6 czynników

Jak sama nazwa wskazuje, składa się z 6 czynników XuanKong. Niektórzy twierdzą, że XuanKong LiuFa lub znany również jako XuanKong 6 Methodologies był kiedyś tajemniczym systemem FengShui, który był

). W 1929 roku Tan poznał

zdecydowanie zalecany przez zmarłego Wielkiego Mistrza Tan YangWu (

Taoistę Li QianXu (

XuanKong LiuFa jest prawdziwą transmisją założyciela Wu JingLuan i ma wokół niego całun mistycyzmu, ponieważ ci, którzy go znają, nie dzielą się tą metodą otwarcie i twierdzą, że jest to jedyna prawdziwa nauka i wiedza XuanKong. Co więcej, mają tendencję do używania dziwnych słów i terminologii, których nikt nie rozumie, chyba że masz podstawową wiedzę na ten temat. XKLF składa się z 6 kluczowych komponentów - dlatego nazywa się 6 metodami. W rzeczywistości tłumaczenie jest trochę mylące, ponieważ nie są one indywidualnymi metodami przez własne, ale kluczowe pojęcia lub zasady, które muszą być stosowane w sposób holistyczny, aby zrealizować swój pełny potencjał FengShui. 6 metod XKLF to:

), który póź niej przekaza ł mu XuanKong LiuFa. Inna teoria mówi, ż e źniej przekazał mu XuanKong LiuFa. Inna teoria mówi, że

przekaza ł mu XuanKong LiuFa. Inna teoria mówi, ż e xid=17259,15700021,15700105,157
przekaza ł mu XuanKong LiuFa. Inna teoria mówi, ż e xid=17259,15700021,15700105,157

xid=17259,15700021,15700105,157

00124,15700149,15700168,1570017

3,15700184,15700201&

ESEJE FOTOGRAFICZNE (HTTPS://TRANSLATE.G

/TRANSLATE_C?DEPTH=1&HL=PL&PREV=SEARC

SP=NMT4&U=HTTP://WWW.DAVIDYEK.COM/P

XID=17259,15700021,15700105,15700124,157

usg=ALkJrhhqCT3ffuxEd712OLhXVw

USG=ALKJRHJFKW-ZPIF2VNTU7AJ6UOTGR_VZ

1kWzkVhA)

(https://translate.googleu

sercontent.com

KONTAKT (HTTPS://TRANSLATE.GOOGLEUSERC

PREV=SEARCH&RURL=TRANSLATE.GOOGLE.PL&

/CONTACT.HTML&

/translate_c?depth=1&

XID=17259,15700021,15700105,15700124,157

USG=ALKJRHHCPZIIW38RDQLW6UNVGM1QVF

hl=pl&prev=search&

rurl=translate.google.pl&

sl=en&sp=nmt4&u=https:

//www.facebook.com

/quanyuanchronicles&

xid=17259,15700021,15

700105,15700124,1570

0149,15700168,157001

73,15700184,15700201

&

usg=ALkJrhhqCT3ffuxEd

712OLhXVw1kWzkVhA)

Promuj swoją stronę Zbyt

(https://translate.googleuserconten

t.com/translate_c?depth=1&hl=pl&

prev=search&

rurl=translate.google.pl&sl=en&

sp=nmt4&u=https:

//www.facebook.com/advertising&

1. TAJEMNICZE SUBTELETY, XuanKong -

1. TAJEMNICZE SUBTELETY, XuanKong - 2. M Ę SKIE I KOBIETA, CiXiong - 3. LEANING STAR,

2. MĘSKIE I KOBIETA, CiXiong -

3. LEANING STAR, AiXing -

4. GOLDEN DRAGON, JingLong -

5. GRAND DUKE, TaiSui -

6. ZAMEK ZAMKOWY, ChenMen -

- 5. GRAND DUKE, TaiSui - 6. ZAMEK ZAMKOWY, ChenMen - 1) TASTERYSTYCZNE SUBTELETY Podstawy XKLF

1) TASTERYSTYCZNE SUBTELETY

- 6. ZAMEK ZAMKOWY, ChenMen - 1) TASTERYSTYCZNE SUBTELETY Podstawy XKLF pochodz ą z YiJing i

Podstawy

XKLF

pochodzą

z

YiJing

i

kładą

nacisk

na

koncepcję

Taiji.

W

przeciwieństwie

do

szkoły

xid=17259,15700021,15700105,157

00124,15700149,15700168,1570017

3,15700184,15700201&

usg=ALkJrhh-b7J73LkX-

AYhVphLnjO1EwhnQg)

Archiwa

Listopad 2017 r (https://translate.googleu sercontent.com

/translate_c?depth=1&

hl=pl&prev=search&

rurl=translate.google.pl&

sl=en&sp=nmt4&u=http:

//www.davidyek.com

/yifengshui/archives

/11-2017&

xid=17259,15700021,15

700105,15700124,1570

0149,15700168,157001

73,15700184,15700201

&

usg=ALkJrhjDULHFn_jbLj

2Qac5mJ5wcyngspg)

Czerwiec 2017 r (https://translate.googleu sercontent.com

/translate_c?depth=1&

hl=pl&prev=search&

rurl=translate.google.pl&

sl=en&sp=nmt4&u=http:

2018-02-15 20:19

- XUANKONG 6 METOD - DAVIDYEK https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&pr 3 of 84

- XUANKONG 6 METOD - DAVIDYEK

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&pr

3 of 84

XuanKong FeiXing XKFX, która podkreślała jeden pokój jako jedno TaiJi, co oznacza, że musi znajdować się

w obrębie pomieszczenia, XKLF TaiJi pochodzi od bardzo ludzkiego jako punktu odniesienia przeciwko

ustom Qi, niezależnie od tego, czy chodzi o przychodzącą Qi, czy wychodzącą Qi. XKLF wierzy, że człowiek zawsze jest zaniepokojony efektami FengShui. Dlatego stawia człowieka jako centralny punkt skupienia.

W przypadku budynku, TaiJi powstaje w centrum budynku. XKLF uważa łóżko, miejsce pracy za centralny

punkt odniesienia do ustanowienia TaiJi do dokonywania pomiarów, oprócz umieszczenia TaiJi na budynku

lub w pokojach. Daje to dużą elastyczność w korzystaniu z mapy Qi w dowolnym miejscu, po prostu

przechylając biurko, łóżko i tak dalej. Na większą skalę, z tym samym zestawem TaiJi i Early Heaven BaGua, można określić szczęście budynku w oparciu o jego kierunek w stosunku do najbliższych ujść Qi, takich jak skrzyżowania i skrzyżowania dróg. Jest to absolutnie wszechstronne narzędzie do stosowania

we wszelkiego rodzaju budynkach do pchania stoisk z wózkiem.

Wcześniejsze

XKLF używa 2 Yuanów 8 Yun lub 2 Cykli i 8 Okresów zamiast 3 Cykli 9 Okres XKFX. Okres 1, 2, 3 i 4 należy do górnego juana, podczas gdy okres 6, 7, 8, 9 należy do dolnego juana. Nie ma okresu 5. Długość

każdego z nich nie jest ustalona jak XKFX, ale zmienia się w zależności od Yao Gua, którą reprezentuje. Yin

w zale ż no ś ci od Yao Gua, któr ą reprezentuje. Yin

(HTTPS://TRANSLATE.GOOGLEUSERCONTENT.COM/TRANSLATE_C?DEPTH=1&HL=PL&

Yao reprezentuje 6 lat, podczas gdy Yang Yao reprezentuje 9 lat. Dla naszego obecnego okresu jest to

okres 8, począwszy od 1996 roku, trwający przez 21 lat. Okres 9 rozpoczyna się w 2017 roku.

//www.davidyek.com

/yifengshui/archives

/06-2017&

xid=17259,15700021,15

700105,15700124,1570

0149,15700168,157001

DOM (HTTPS://TRANSLATE.GOOGLEUSERCONT

PREV=SEARCH&RURL=TRANSLATE.GOOGLE.PL&

/&XID=17259,15700021,15700105,15700124,1

USG=ALKJRHHZ7IQCVYUPMTBEWYGGQLN86IZ

O (HTTPS://TRANSLATE.GOOGLEUSERCONTENT

73,15700184,15700201

PREV=SEARCH&RURL=TRANSLATE.GOOGLE.PL&

& /ABOUT.HTML&

XID=17259,15700021,15700105,15700124,157

usg=ALkJrhgQUgOqyV0s

moQ8r8NCr6nlMOJOug)

Maj 2017 r

(https://translate.googleu

USG=ALKJRHHUEIE7NXCT8WDCHQ7CPEO7OIS

ĆWICZYĆ (HTTPS://TRANSLATE.GOOGLEUSERC

PREV=SEARCH&RURL=TRANSLATE.GOOGLE.PL&

/PRACTICE.HTML&

sercontent.com

/translate_c?depth=1&

XID=17259,15700021,15700105,15700124,157

USG=ALKJRHI1FBXMWFJQZ33YJWE0VJFODR0_

hl=pl&prev=search&

rurl=translate.google.pl&

sl=en&sp=nmt4&u=http:

KONSULTANT (HTTPS://TRANSLATE.GOOGLEUS

PREV=SEARCH&RURL=TRANSLATE.GOOGLE.PL&

PREV=SEARCH&RURL=TRANSLATE.GOOGLE.PL&SL=EN&SP=NMT4&U=HTTP://WWW.DAVIDYEK.COM

Podstawowe teorie dotyczące tej metody pochodzą od QingNan Xu

teorie dotycz ą ce tej metody pochodz ą od QingNan Xu . //www.davidyek.com /CONSULTANT.HTML&
teorie dotycz ą ce tej metody pochodz ą od QingNan Xu . //www.davidyek.com /CONSULTANT.HTML&
.
.

//www.davidyek.com

/CONSULTANT.HTML&

/&XID=17259,15700021,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700184,15700201&

USG=ALKJRHHZ7IQCVYUPMTBEWYGGQLN86IZUPQ)

/yifengshui/archives

XID=17259,15700021,15700105,15700124,157

USG=ALKJRHJJBKFJYG6C1-ECAWS-PTFI8AMOA

/05-2017&

xid=17259,15700021,15

2) MĘSKIE I ŻEŃSKIE

xid=17259,15700021,15 2) M Ę SKIE I Ż E Ń SKIE Chodzi o interakcj ę i zwi

Chodzi o interakcję i związek męskiego Qian z żeńską Kun, reprezentowaną przez Yin i Yang, produkującą potomstwo różnej płci. Bez samca kobieta nie może produkować. Bez samicy samiec nie może się rozwinąć. Dlatego zawsze istnieje wzajemna zależność między mężczyzną i kobietą oraz potrzeba

wzajemnego współistnienia. Nie można przeżyć bez drugiego. W przeciwieństwie do pojęcia XuanKong

jest fizyczną manifestacj ą m ęż czyzny i kobiety. Ta koncepcja zosta ł a ą manifestacją mężczyzny i kobiety. Ta koncepcja została

rozszerzona na "Woda kontra góra", "Ruch w kontraście", "Budowanie w stosunku do skrzyżowań drogowych", "Ciężkie meble kontra drzwi" itd. Pochodzenie tej zasady wynika z wczesnego nieba BaGua, gdzie dwa przeciwne trygramy są zawsze przeciwne i wzajemnie się uzupełniają. Takie stało się podstawą

do analizy formy ziemi. W przeciwieństwie do XKFX, wymaga ona ujścia wody jako centralnego punktu

odniesienia dla jego analizy.

wody jako centralnego punktu odniesienia dla jego analizy. , które jest niefizyczne, CiXiong 3) LEANING STAR
wody jako centralnego punktu odniesienia dla jego analizy. , które jest niefizyczne, CiXiong 3) LEANING STAR

, które jest niefizyczne, CiXiong

dla jego analizy. , które jest niefizyczne, CiXiong 3) LEANING STAR Te gwiazdy to 9 gwiazd

3) LEANING STAR

analizy. , które jest niefizyczne, CiXiong 3) LEANING STAR Te gwiazdy to 9 gwiazd Wielkiego Wozu.

Te gwiazdy to 9 gwiazd Wielkiego Wozu. Oni są: -

TanLang

JuMen

LuCun

WenQu

LianZhen

WuQu

PoJun

ZuoFu

YouBi

Te 9 gwiazdek jest mapowanych na 9 liczb LuoShu na podstawie trygramu, z którym jest powiązane.

Wcześniejsze

W przeciwieństwie do XKFX, który wykorzystuje koncepcję Latającej Gwiazdy w LoShu, XKLF

wykorzystuje koncepcję Leaning Star, która oznacza gwiazdę opartą na zasadzie Leaning Star, opartą na

który

zasadzie

wykorzystuje wpływ 45 stopni całej Gua, XKLF wykorzystuje 15-stopniowy wpływ całej góry. Trygram jest przypisany do każdej z 24 gór z Krzywą Gwiazdą związaną z każdą górą. Kiedy pojawia się odwracający się

, zostaje wyprodukowanych 8 trygramów, które są umieszczone w

Yao zmieniający Gua Imagery

24 górach z dodatkowymi 2 trygramami dołączonymi do tych 8 gór. W sumie jest to 32 góry. Dla każdego okresu konfiguracja 32 gór różni się.

odwracania

Yao,

aby

zmienić

32 gór ró ż ni si ę . odwracania Yao, aby zmieni ć Obraz Gau .

Obraz

Gau

.
.

W

przeciwieństwie

do

XKFX,

Podstawowe teorie tej metody nadano rodzicowi SanBan Gua, tak jak w TianYu Jing

metody nadano rodzicowi SanBan Gua, tak jak w TianYu Jing . 700105,15700124,1570 PEDAGOG
metody nadano rodzicowi SanBan Gua, tak jak w TianYu Jing . 700105,15700124,1570 PEDAGOG
.
.

700105,15700124,1570

PEDAGOG (HTTPS://TRANSLATE.GOOGLEUSERC

PREV=SEARCH&RURL=TRANSLATE.GOOGLE.PL&

0149,15700168,157001

73,15700184,15700201

/EDUCATOR.HTML&

XID=17259,15700021,15700105,15700124,157

USG=ALKJRHGEDN6MT351QTFUPYOQBJAGBG
&

usg=ALkJrhi1fvnQljAp9F

TT3Wf9OjdhFTx_WQ)

ESEJE FOTOGRAFICZNE (HTTPS://TRANSLATE.G

Kwiecień 2017 r

/TRANSLATE_C?DEPTH=1&HL=PL&PREV=SEARC

SP=NMT4&U=HTTP://WWW.DAVIDYEK.COM/P

(https://translate.googleu

XID=17259,15700021,15700105,15700124,157

sercontent.com

/translate_c?depth=1&

hl=pl&prev=search&

USG=ALKJRHJFKW-ZPIF2VNTU7AJ6UOTGR_VZ

KONTAKT (HTTPS://TRANSLATE.GOOGLEUSERC

PREV=SEARCH&RURL=TRANSLATE.GOOGLE.PL&

rurl=translate.google.pl&

/CONTACT.HTML&

sl=en&sp=nmt4&u=http:

//www.davidyek.com

/yifengshui/archives

/04-2017&

xid=17259,15700021,15

700105,15700124,1570

0149,15700168,157001

73,15700184,15700201

&

usg=ALkJrhjEQ3rB_cKH

GnODYD1-YPUiLyHx-g)

Marzec 2017 r (https://translate.googleu sercontent.com

/translate_c?depth=1&

hl=pl&prev=search&

rurl=translate.google.pl&

sl=en&sp=nmt4&u=http:

//www.davidyek.com

/yifengshui/archives

/03-2017&

xid=17259,15700021,15

700105,15700124,1570

0149,15700168,157001

73,15700184,15700201

&

usg=ALkJrhhiwUb0BeDC

YZF7QyuTd8BrtenHlQ)

Luty 2017 r

(https://translate.googleu

sercontent.com

/translate_c?depth=1&

hl=pl&prev=search&

rurl=translate.google.pl&

sl=en&sp=nmt4&u=http:

//www.davidyek.com

/yifengshui/archives

/02-2017&

xid=17259,15700021,15

700105,15700124,1570

0149,15700168,157001

73,15700184,15700201

&

usg=ALkJrhi9ikQ0vOfCP

-NU70oOf7ZliYAK9w)

Styczeń 2017

(https://translate.googleu

sercontent.com

/translate_c?depth=1&

hl=pl&prev=search&

rurl=translate.google.pl&

sl=en&sp=nmt4&u=http:

XID=17259,15700021,15700105,15700124,157

USG=ALKJRHHCPZIIW38RDQLW6UNVGM1QVF

2018-02-15 20:19

- XUANKONG 6 METOD - DAVIDYEK https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&pr 4) Z Ł OTA

- XUANKONG 6 METOD - DAVIDYEK

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&pr

4) Z Ł OTA DRAGON JinLong lub Golden Dragon to w ł a ś

4) ZŁOTA DRAGON

JinLong lub Golden Dragon to właściwie żółta gwiazda LianZhen Aixing # 5. Istnieje w sumie 9 liczb, a te liczby są odwzorowane na 9-pałacową siatkę. W oparciu o numer okresu i sposób, w jaki gwiazdy latają do przodu dla liczby nieparzystej lub do tyłu dla liczby parzystej w siatce 9-pałacowej LuoShu, miejsce, w którym tereny # 5 są lokalizacją JinLong. Lokalizacja JinLong jest również znana jako lokalizacja LingShen (pośredni duch). Ponieważ trygramy dzielą się na dwie grupy płci męskiej i żeńskiej (zasada CiXiong), lokalizacje, w których te trygramy lądują, określane są jako lokalizacje LingShen lub ZhenShen (Direct Spirit). Dlatego są liczne instrukcje ZhenShen i LingShen w każdym okresie. ZhenShen lokalizacje lubią widzieć góry podczas gdy LingShen lokalizacje lubią widzieć wodę. Pomyśl o LingShen jako złotym smoku, który potrzebuje wody, aby przeżyć. Dlatego XKFX pojęcie ZhenShen reprezentuje aktualną aktualną gwiazdę musi więc widzieć górę, a pojęcie LingShen reprezentuje obecną przedwcześnie gwiazdę musi więc widzieć, że woda jest podobna do XKLF. Jednak ponieważ w XKFX numer okresu zawsze lata do przodu, XKLF ZhenShen i LingShen mogą przyjmować ścieżkę zwrotną. Dlatego w XKFX, sektor LingShen w okresie 8 jest 1234, ale w XKLF jest 6789. Terminowość jest zatem mierzona inaczej.

XKLF jest 6789. Terminowo ść jest zatem mierzona inaczej. 5) GRAND DUKE Praktykuj ą cy XKLF

5) GRAND DUKE

Terminowo ść jest zatem mierzona inaczej. 5) GRAND DUKE Praktykuj ą cy XKLF bardzo dobrze chwytaj

Praktykujący XKLF bardzo dobrze chwytają fortunę domu lub miejsca szybko i dokładnie w oparciu o metodę predykcyjną o nazwie TaiSui, która w dużym stopniu wykorzystuje kombinacje łodyg i gałęzi, które podobają się jej odpowiednikom BaZi - 3 kombinacje, starcia, kary i zniszczenia. XKFX użyje rocznych fioletowych białych gwiazd z gwiazdami dziennymi i miesięcznymi poprzez 81 kombinacji, aby przewidzieć los budynku, XKLF wykorzystuje głównie metodę zastępowania łodyg i gałęzi TaiSui. Oprócz przewidywania, XKLF używa tej metody do wyboru dat i aktywacji.

XKLF u ż ywa tej metody do wyboru dat i aktywacji. 6) BRAMA ZAMEK //www.davidyek.com /yifengshui/archives

6) BRAMA ZAMEK

ż ywa tej metody do wyboru dat i aktywacji. 6) BRAMA ZAMEK //www.davidyek.com /yifengshui/archives /01-2017&

//www.davidyek.com

/yifengshui/archives

/01-2017&

xid=17259,15700021,15

700105,15700124,1570

0149,15700168,157001

DOM (HTTPS://TRANSLATE.GOOGLEUSERCONT

PREV=SEARCH&RURL=TRANSLATE.GOOGLE.PL&

/&XID=17259,15700021,15700105,15700124,1

USG=ALKJRHHZ7IQCVYUPMTBEWYGGQLN86IZ

O (HTTPS://TRANSLATE.GOOGLEUSERCONTENT

73,15700184,15700201

& /ABOUT.HTML&

usg=ALkJrhihyFzlVe_Rnn

9MXoe2aCNJ7Jn-jw)

Grudzień 2016

(https://translate.googleu

sercontent.com

PREV=SEARCH&RURL=TRANSLATE.GOOGLE.PL&

XID=17259,15700021,15700105,15700124,157

USG=ALKJRHHUEIE7NXCT8WDCHQ7CPEO7OIS

ĆWICZYĆ (HTTPS://TRANSLATE.GOOGLEUSERC

PREV=SEARCH&RURL=TRANSLATE.GOOGLE.PL&

/PRACTICE.HTML&

XID=17259,15700021,15700105,15700124,157

/translate_c?depth=1&

hl=pl&prev=search&

rurl=translate.google.pl&

sl=en&sp=nmt4&u=http:

USG=ALKJRHI1FBXMWFJQZ33YJWE0VJFODR0_

KONSULTANT (HTTPS://TRANSLATE.GOOGLEUS

KONSULTANT (HTTPS://TRANSLATE.GOOGLEUS

(HTTPS://TRANSLATE.GOOGLEUSERCONTENT.COM/TRANSLATE_C?DEPTH=1&HL=PL&

PREV=SEARCH&RURL=TRANSLATE.GOOGLE.PL&

PREV=SEARCH&RURL=TRANSLATE.GOOGLE.PL&SL=EN&SP=NMT4&U=HTTP://WWW.DAVIDYEK.COM

/&XID=17259,15700021,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700184,15700201&

USG=ALKJRHHZ7IQCVYUPMTBEWYGGQLN86IZUPQ)

//www.davidyek.com

/CONSULTANT.HTML&

/yifengshui/archives

XID=17259,15700021,15700105,15700124,157

USG=ALKJRHJJBKFJYG6C1-ECAWS-PTFI8AMOA

PEDAGOG (HTTPS://TRANSLATE.GOOGLEUSERC

/12-2016&

xid=17259,15700021,15

700105,15700124,1570

0149,15700168,157001

73,15700184,15700201

o2jHRoeikyAffia8g)

Listopada 2016 r

(https://translate.googleu

sercontent.com

/translate_c?depth=1&

hl=pl&prev=search&

rurl=translate.google.pl&

sl=en&sp=nmt4&u=http:

//www.davidyek.com

/yifengshui/archives

/11-2016&

xid=17259,15700021,15

700105,15700124,1570

0149,15700168,157001

73,15700184,15700201

&

usg=ALkJrhhlKqNHm1oe

9Hsoi94s2w_QVlGlNQ)

Październik 2016

(https://translate.googleu

sercontent.com

/translate_c?depth=1&

hl=pl&prev=search&

rurl=translate.google.pl&

sl=en&sp=nmt4&u=http:

//www.davidyek.com

/yifengshui/archives

/10-2016&

xid=17259,15700021,15

700105,15700124,1570

0149,15700168,157001

73,15700184,15700201

&

usg=ALkJrhjJTJkpace39V

msFLRUvt2Y-b1XfQ)

Wrzesień 2016 r

(https://translate.googleu

sercontent.com

/translate_c?depth=1&

hl=pl&prev=search&

rurl=translate.google.pl&

sl=en&sp=nmt4&u=http:

//www.davidyek.com

/yifengshui/archives

/09-2016&

xid=17259,15700021,15

700105,15700124,1570

0149,15700168,157001

73,15700184,15700201

&

usg=ALkJrhh6PlhvEFaac

u1dQv7CAy4jejtSdw)

Sierpień 2016

(https://translate.googleu

sercontent.com

/translate_c?depth=1&

hl=pl&prev=search&

rurl=translate.google.pl&

sl=en&sp=nmt4&u=http:

PREV=SEARCH&RURL=TRANSLATE.GOOGLE.PL&

/EDUCATOR.HTML&

XID=17259,15700021,15700105,15700124,157

ESEJE FOTOGRAFICZNE (HTTPS://TRANSLATE.G

/TRANSLATE_C?DEPTH=1&HL=PL&PREV=SEARC

USG=ALKJRHGEDN6MT351QTFUPYOQBJAGBG
&

usg=ALkJrhjHBcCGTxfcv

SP=NMT4&U=HTTP://WWW.DAVIDYEK.COM/P

XID=17259,15700021,15700105,15700124,157

USG=ALKJRHJFKW-ZPIF2VNTU7AJ6UOTGR_VZ

KONTAKT (HTTPS://TRANSLATE.GOOGLEUSERC

PREV=SEARCH&RURL=TRANSLATE.GOOGLE.PL&

/CONTACT.HTML&

XID=17259,15700021,15700105,15700124,157

USG=ALKJRHHCPZIIW38RDQLW6UNVGM1QVF

4 of 84

2018-02-15 20:19

- XUANKONG 6 METOD - DAVIDYEK https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&pr 5 of 84 Brama

- XUANKONG 6 METOD - DAVIDYEK

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&pr

5 of 84

Brama Zamkowa jest prawie taka sama, jak Odbieranie Pisma Shin Ya od Zhong ZhouPai lub Odbieranie

Wody Ogarniającej Gu

samego. Cheng Men lub Castle Gate jest klasyfikowany jako najwyższy sekret spośród 6 metod. Uczy się tylko najbardziej zaufanych studentów. Prostym powodem jest to, że jest to aplikacja całego programu nauczania XKLF. Możesz opanować pozostałe 5 technik, ale bez tej Castle Gate, nie wiesz, jak zastosować XKLF.

, jeśli nie jest to forma w całości, ale esencja może być tego

to forma w ca ł o ś ci, ale esencja mo ż e by ć tego

z GuFa Pai

w ca ł o ś ci, ale esencja mo ż e by ć tego z GuFa
w ca ł o ś ci, ale esencja mo ż e by ć tego z GuFa
w ca ł o ś ci, ale esencja mo ż e by ć tego z GuFa

//www.davidyek.com

/yifengshui/archives

/08-2016&

xid=17259,15700021,15

700105,15700124,1570

0149,15700168,157001

DOM (HTTPS://TRANSLATE.GOOGLEUSERCONT

PREV=SEARCH&RURL=TRANSLATE.GOOGLE.PL&

/&XID=17259,15700021,15700105,15700124,1

USG=ALKJRHHZ7IQCVYUPMTBEWYGGQLN86IZ

O (HTTPS://TRANSLATE.GOOGLEUSERCONTENT

73,15700184,15700201

PREV=SEARCH&RURL=TRANSLATE.GOOGLE.PL&

Można to interpretować jako prostą technikę ustawiania drzwi lub domu w pozycji siedzącej / siedzącej w oparciu o nadchodzącego górskiego smoka i wychodzącą wodę. W przeciwieństwie do XKFX, które wymagają znajomości daty i położenia obiektu, XKLF wymaga lokalizacji ujścia wody. Ta technika jest dość podobna do formuł XKDG lub 5GCT, które są zamknięte dla struktury Smoka, Góry, Okładziny i Wody, a wię c 2 części tej formuł y, Brama Zamku Górskiego Smoka i Brama Zamku Smoków Wodnych. Mówiąc wprost, przychodząca i wychodząca Brama Zamkowa. Uprzejmie informujemy również, że ta XKLF Castle Gate nie ma nic wspólnego z XKFX Castle Gate, która korzysta z 45-stopniowego, pomyślnego sektora gwiazdowego opartego na połączeniu HeTu.

lnego sektora gwiazdowego opartego na po łą czeniu HeTu.

(HTTPS://TRANSLATE.GOOGLEUSERCONTENT.COM/TRANSLATE_C?DEPTH=1&HL=PL&

Kluczową zasadą Incoming Castle Gate jest HeTu. Bardzo podobny do metodologii QKGB lub LMBDJ

&usg=ALkJrhjSykCXR-

/ABOUT.HTML&

XID=17259,15700021,15700105,15700124,157

47B9Y8AyIDrBgiCmoCv

Q)

Lipiec 2016

(https://translate.googleu

USG=ALKJRHHUEIE7NXCT8WDCHQ7CPEO7OIS

ĆWICZYĆ (HTTPS://TRANSLATE.GOOGLEUSERC

PREV=SEARCH&RURL=TRANSLATE.GOOGLE.PL&

/PRACTICE.HTML&

sercontent.com

/translate_c?depth=1&

XID=17259,15700021,15700105,15700124,157

USG=ALKJRHI1FBXMWFJQZ33YJWE0VJFODR0_

hl=pl&prev=search&

rurl=translate.google.pl&

sl=en&sp=nmt4&u=http:

KONSULTANT (HTTPS://TRANSLATE.GOOGLEUS

PREV=SEARCH&RURL=TRANSLATE.GOOGLE.PL&

PREV=SEARCH&RURL=TRANSLATE.GOOGLE.PL&SL=EN&SP=NMT4&U=HTTP://WWW.DAVIDYEK.COM

siedzący trygram i nadchodzący trygram smoka musi stworzyć kombinację HeTu, aby być uważanym za

pomyślny. Naprzeciwko jest przeciwieństwo siedzenia. Stosując tę technikę, możesz dopasować lokalizację

//www.davidyek.com

/CONSULTANT.HTML&

/&XID=17259,15700021,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700184,15700201&

USG=ALKJRHHZ7IQCVYUPMTBEWYGGQLN86IZUPQ)

drzwi do nadchodzącego smoka.

Wcześniejsze

Kluczowa zasada wychodzącej Wodnej Bramki Zamkowej przypadająca na trygram Przychodzącego Smoka we wczesnym niebie, a trygram skierowany na drzwi w sekwencji Późnego Nieba musi być taki sam. Jest to po prostu kwestia właściwego dopasowania trygramów wczesnego nieba i późnego nieba między drzwiami skierowanymi w stronę i napływającym smokiem, aby uporządkować strukturę.

Będziesz musiał opanować ten modus operandi, aby zaprojektować ścianę nagrobną i domową w oparciu o

podstawową

przeciwieństwie do XKFX, który można zastosować tylko w Yang House Prognoza FengShui.

w

zasadę

skryptu

postaci

"Tysiąc

Buddy"

w zasad ę skryptu postaci "Tysi ą c Buddy" nadan ą QingNan AoYou , /yifengshui/archives

nadaną

QingNan

AoYou

,
,

/yifengshui/archives

XID=17259,15700021,15700105,15700124,157

USG=ALKJRHJJBKFJYG6C1-ECAWS-PTFI8AMOA

PEDAGOG (HTTPS://TRANSLATE.GOOGLEUSERC

/07-2016&

xid=17259,15700021,15

700105,15700124,1570

0149,15700168,157001

73,15700184,15700201

Czerwiec 2016

PREV=SEARCH&RURL=TRANSLATE.GOOGLE.PL&

/EDUCATOR.HTML&

XID=17259,15700021,15700105,15700124,157

/TRANSLATE_C?DEPTH=1&HL=PL&PREV=SEARC

USG=ALKJRHGEDN6MT351QTFUPYOQBJAGBG
&usg=ALkJrhj5-

Um7PmKlFqzgjLV54_nL1

7w52g) ESEJE FOTOGRAFICZNE (HTTPS://TRANSLATE.G

SP=NMT4&U=HTTP://WWW.DAVIDYEK.COM/P

(https://translate.googleu

XID=17259,15700021,15700105,15700124,157

KRYTYKA

Gdybyś miał wziąć dwóch praktykujących na wycieczkę, z których jedna była ćpunami XKFX, podczas gdy druga ćpunami XKLF, okazałoby się, że ten XKFX będzie kompletnie zagubiony podczas próby przejścia, próbując rozgryźć gwiazdy biegnące po kawałku papieru z 9 siatki, a następnie próbuje porozmawiać przez wróżby domu oparte na kombinacji 81 gwiazd z całkowitym lekceważeniem środowiska. Z drugiej strony praktycy XKLF będą wszechstronni w przesiewaniu całej formacji, aby nie tylko przewidzieć wynik danej struktury, ale także zasugerować właściwe rozmieszczenie Głównych Drzwi i Tombstone, aby najlepiej wykorzystać najbardziej aktualne pomyślne Qi, wszystkie bez potrzeba nawet wyciągnąć 9 siatek i latać gwiazdami. Są jednymi z najbliższych i najlepszych metod XuanKong dostępnych obecnie na rynku.

GIBBERISH OLD CRAPS

YUAN KONG 6 1/2 METOD - 26102008

YUAN KONG Trzy powinowactwo Uzyskanie pustki i pustki (SanJuan De KongMang) to YuanKong. Urodzeni w WuJi TaiJi, TaiJi otrzymują 2 plasterki, 2 plasterki tworzą 4 obrazy, 4 obrazy formułują 8 Gua, 8 Gua oddzielnych do 64 Gua, 64 Gua Flip 384 Yao, narodziny miriady rzeczy pochodzą z wielkiego Voidu, WuJi. To jest YuanKong. Pomyśl jeszcze raz, tak bardzo baliśmy się tak zwanej śmierci i pustki (DE). Jednak gdzie jest matka wszelkiej natury, jeśli nie pochodzi ona z Pustki? Jeśli to stąd rodzą się miriady rzeczy, to właśnie tutaj powraca miriady rzeczy. To jest prawdziwa refleksja nad Śmiercią i Pustką. Mówi się, że DE nie powinno siedzieć i stawać twarzą w twarz. To prawda. Qi jest zbyt czyste, a niektóre z nich mogą być zbyt silne. Dlaczego tak powiedział? Jeśli opanujesz użycie 6 Jia, DE jest nieistotne. Sanjiuan to powinowactwo Nieba Ziemi i Człowieka do uzyskania kolejnego Sanjuana Zdrowia, Bogactwa i Rodziny. Taki jest cel Wielkiego Sanjuana, fundamentu wszystkich ludzkich przedsięwzięć pod Niebem. To nie jest sztuka bogów, ale sztuka zwykłej ludzkiej istoty. Wojny toczone są z tego powodu. Imperia budowane są z tego powodu. Z tego powodu wzrasta także długowieczność. Niebo ma 9 gwiazd, Ziemia ma 8 Gua, a Człowiek ma 8 drzwi. Wiesz, jak tego użyć, uzyskuje się SanYuan. Łącząc sztukę Saniuana, ze zrozumieniem pustki i pustki, jest to YuanKong.

CIXIONG Współżycie esencji Yin z esencją Yang. Niepowodzenie w zrozumieniu zasady Early Heaven as, Later Heaven as application, CiXiong się nie zmaterializuje. Kiedy zostanie powiedziane, czysta Yin, czysty Yang, założylibyśmy, jak narodziłaby się wzrastająca Qi, gdy Yin pozostanie Yin i Yang pozostanie Yang? To jest współczesne błędne przekonanie. A jaki jest pożytek z Qi, jeśli nie był czysty? Smoki Yin Yang z 24 górskich płytek z SanHe i SanYuan Luopan są zróżnicowane w zależności od czego? Kiedy było powiedziane, góra to Yang, woda to Yin? W końcu, kto powiedział, że góra to Yin, a woda to Yang? Nie wiedząc, że to nie zna CiXiong i nie wiedząc, że CiXiong nie wie, jak korzystać z 24 gór. Jaki jest pożytek Luopana, czy to SanHe, czy Sanjuan?

AIXING Jeśli utożsamimy krzywą gwiazdę jako AiXing, zabieramy drzewo zamiast lasu. Zasada AiXing to mapa? Ta aplikacja to książka? Jak naiwnie to może być? Mistrz starego powiedział, ułóż 6 Jia i przenieś 9 smoków. Co to znaczy? Jeśli ktoś nie zrozumie znaczenia RuGong PaiLong lub wejdzie do pałacu, urządzając smoka, zachowaj go, czy to 24 góry, czy 32 góry, to wszystko Fei! Najgorsze, jeśli debata jest scentralizowana w definiowaniu siedzącej gwiazdy w porównaniu z gwiazdą górską i gwiazdą wody w porównaniu z gwiazdą stojącą, absolutnymi śmieciami w dyskursie!

sercontent.com

/translate_c?depth=1&

hl=pl&prev=search&

USG=ALKJRHJFKW-ZPIF2VNTU7AJ6UOTGR_VZ

KONTAKT (HTTPS://TRANSLATE.GOOGLEUSERC

PREV=SEARCH&RURL=TRANSLATE.GOOGLE.PL&

rurl=translate.google.pl&

/CONTACT.HTML&

sl=en&sp=nmt4&u=http:

//www.davidyek.com

/yifengshui/archives

/06-2016&

xid=17259,15700021,15

700105,15700124,1570

0149,15700168,157001

73,15700184,15700201

&

usg=ALkJrhh8IIfDM_gGa

cQk1rzb60aMxM-0DQ)

Maj 2016 r (https://translate.googleu sercontent.com

/translate_c?depth=1&

hl=pl&prev=search&

rurl=translate.google.pl&

sl=en&sp=nmt4&u=http:

//www.davidyek.com

/yifengshui/archives

/05-2016&

xid=17259,15700021,15

700105,15700124,1570

0149,15700168,157001

73,15700184,15700201

&

usg=ALkJrhgBEw01XbET

LW4Gf3arGlI5kIhxrQ)

Kwiecień 2016 r

(https://translate.googleu

sercontent.com

/translate_c?depth=1&

hl=pl&prev=search&

rurl=translate.google.pl&

sl=en&sp=nmt4&u=http:

//www.davidyek.com

/yifengshui/archives

/04-2016&

xid=17259,15700021,15

700105,15700124,1570

0149,15700168,157001

73,15700184,15700201

&

usg=ALkJrhhxfDxiwGi2b

gygXQjh57EDTaW7Xw)

Marzec 2016

(https://translate.googleu

sercontent.com

/translate_c?depth=1&

hl=pl&prev=search&

rurl=translate.google.pl&

sl=en&sp=nmt4&u=http:

XID=17259,15700021,15700105,15700124,157

USG=ALKJRHHCPZIIW38RDQLW6UNVGM1QVF

2018-02-15 20:19

- XUANKONG 6 METOD - DAVIDYEK https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&pr 6 of 84 JINLONG

- XUANKONG 6 METOD - DAVIDYEK

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&pr

6 of 84

JINLONG

Skąd pochodzi, dokąd zmierza, to jest złoty smok. Główny werset pochodzi z następującego scenariusza

Qing Ran AoYou: - "

Smok, Długość i Szerokość, choć mają inne znaczenie, Czy porusza się lub nie porusza się, wszystkie zależą

"Po pierwsze, trzeba zrozumieć, o co chodzi w tym smoku?

Dlaczego jest złoty? Czy to dlatego, że scenariusz mówi o Qianu, będącym metalem i będącym głową smoka? Kiedy powiedzieliśmy brakujący sektor w pałacu Qian, czy oznacza to również, że gwiazda AIXING nie wzięłaby na siebie ścieżki lotu LoShu, a wszystko, co można powiedzieć o latającej gwieździe FeiXing, nie zadziałałoby? Absolutne śmieci! Co oznacza długość i szerokość geograficzna? Książka i mapa, utkane

w długości i szerokości geograficznej? Zanim wyjdzie poza paranoję, mówi po prostu o użyciu LuoPan do

od Mistrza Fengshui, aby zastosować

Dian dian dao, 24 Góry mają Skarb, Dao dao dian, 24 Góry mają Ognistą Jamę. Złoty

pomiaru 6 Jia. Znając 6 Jia jest rażąco niewystarczające, wiedząc, jak go używać, jest skarb. Czy to znaczy Ling i Zhen Shen? Pomyśl o tym!

//www.davidyek.com

/yifengshui/archives

/03-2016&

xid=17259,15700021,15

700105,15700124,1570

0149,15700168,157001

DOM (HTTPS://TRANSLATE.GOOGLEUSERCONT

PREV=SEARCH&RURL=TRANSLATE.GOOGLE.PL&

/&XID=17259,15700021,15700105,15700124,1

USG=ALKJRHHZ7IQCVYUPMTBEWYGGQLN86IZ

O (HTTPS://TRANSLATE.GOOGLEUSERCONTENT

73,15700184,15700201

PREV=SEARCH&RURL=TRANSLATE.GOOGLE.PL&

&usg=ALkJrhgnYv-

/ABOUT.HTML&

XID=17259,15700021,15700105,15700124,157

Ea4eEF_N2ZKlbLfEJxi0I

mA) Luty 2016 r

(https://translate.googleu

USG=ALKJRHHUEIE7NXCT8WDCHQ7CPEO7OIS

ĆWICZYĆ (HTTPS://TRANSLATE.GOOGLEUSERC

PREV=SEARCH&RURL=TRANSLATE.GOOGLE.PL&

/PRACTICE.HTML&

sercontent.com

/translate_c?depth=1&

XID=17259,15700021,15700105,15700124,157

USG=ALKJRHI1FBXMWFJQZ33YJWE0VJFODR0_

USG=ALKJRHI1FBXMWFJQZ33YJWE0VJFODR0_ CHENGMEN

CHENGMEN

(HTTPS://TRANSLATE.GOOGLEUSERCONTENT.COM/TRANSLATE_C?DEPTH=1&HL=PL&

To najlepiej strzeżony sekret. Magiczne drzwi, które wymagały słowa kluczowego - Open Sesame, aby

aktywować? Zastanów się, czy ShengQi musi jeździć, gdzie by jeździł? Niebo ma 9 gwiazd, Ziemia ma 8 Gua

hl=pl&prev=search&

rurl=translate.google.pl&

sl=en&sp=nmt4&u=http:

KONSULTANT (HTTPS://TRANSLATE.GOOGLEUS

PREV=SEARCH&RURL=TRANSLATE.GOOGLE.PL&

PREV=SEARCH&RURL=TRANSLATE.GOOGLE.PL&SL=EN&SP=NMT4&U=HTTP://WWW.DAVIDYEK.COM

i człowiek ma 8 bramek, gdzie są te bramy i jaki jest jego zamek? Góra jako zasada, woda jako aplikacja, jak

jej używać? Czy to 6 Jia, 64 Gua czy 384 Yao, nie znając natury bram Człowieka, Castle Gate to kolejna

//www.davidyek.com

/CONSULTANT.HTML&

/&XID=17259,15700021,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700184,15700201&

pułapka na myszy. Pomyśl jeszcze raz!

USG=ALKJRHHZ7IQCVYUPMTBEWYGGQLN86IZUPQ)

/yifengshui/archives

XID=17259,15700021,15700105,15700124,157

USG=ALKJRHJJBKFJYG6C1-ECAWS-PTFI8AMOA

/02-2016&

xid=17259,15700021,15

TAISUI Rządząca Qi na rok, czy bóstwa opiekuńcze tego roku? Trzeba zrozumieć, kim jest gospodarz i kim jest gość. Co należy wymienić i jak należy go wymienić. Kierowanie 20-letnim cyklem, 10-letnim cyklem, określało lokalizację 8 drzwi, otwieranie i zamykanie 8 drzwi. Co najważniejsze, szczęście dworu.

700105,15700124,1570

PEDAGOG (HTTPS://TRANSLATE.GOOGLEUSERC

PREV=SEARCH&RURL=TRANSLATE.GOOGLE.PL&

0149,15700168,157001

73,15700184,15700201

/EDUCATOR.HTML&

XID=17259,15700021,15700105,15700124,157

USG=ALKJRHGEDN6MT351QTFUPYOQBJAGBG
&

usg=ALkJrhjr9jXSgB9J6n

jest

zainteresowany nauczeniem się tam?

Podsumowując,

to

tylko

skrobanina

fikcji

i

faktów,

zwana

metodą

YuanKong

6

i

ł,

każdy

LIUFA I PIECZENIE TURMOIL - NIEKTÓRE UWAGI PROSZĘ - 20062008

Pewien sympatyk Feng Shui z Francji zwrócił mi uwagę na artykuł o sadze pomiędzy latającą gwiazdą FengShui i LiuFa FengShui. Czytałem z zainteresowaniem do tak zwanych faktów, które zostały przedstawione jako argument dla argumentacji. W pierwszym przypadku fakty te są poza walidacją, tylko uczeń pewnego rodowodu lub szkoły mógł zweryfikować. Zakładam więc zakład z uwzględnieniem tych 10 argumentów z nadzieją, że może rzucić nowe światło, jeśli w ogóle, komukolwiek, kto czyta ten blog, intelektualnie lub niedbale. Pierwotnie istnieje tylko 1 szkoła. Będzie dość kapryśnym klasyfikowanie metody jako opartej na czasie, takiej jak SanYuan lub trzy okresy, ponieważ czas jest istotny dla takiej metodologii. W rzeczywistości SanHe, trzy harmonie, tak zwani starcy również mają swój własny wymiar czasu. To będzie szaleństwo, gdy powiemy, że BaZhai jest metodologią SanYuan. To mogła być szkoła SanHe. Tak więc, historia FengShui musi zostać ponownie napisana. Nie ma SanHe ani Sanjuana. Istnieje wiele linii i podobieństw, wszystko do ich konkretnego celu i zastosowania. W rzeczywistości BaZhai mógł przeczytać jako makro XuanKong DaGua, więc gdzie jest błąd pogardy?

Flying Star to stosunkowo nowa metoda, zrodzona najwyżej z pism Tang Yang Wu i Shen Ju Ren. Ci

mistrzowie mogli zacytować z klasyków, w szczególności DiLiBianZhen, aby przedstawić swoje poglądy, jak

w XuanKong BenYi i Shen Si XuanKong Xue, czy ci mistrzowie mogli poprawnie interpretować klasyków,

biorąc pod uwagę fakt, że mogą nie odziedziczyć transmisji z właściwej linii? To samo dotyczy LiuFa, gdzie

nacisk kładziony jest na 6 metodę Zhen i Ling Shen, CiXiong, Chen Men, TaiSui, AiXing i inne. Moje pytanie brzmi: dlaczego 6? Czy mogło być więcej rozważań? Kontrowersje magnetyczne na północ i na północ od prawdziwej północy. Ewolucja chińskiego kompasu pochodziła z zegara słonecznego mającego 24 górską płytę utworzoną przez YangGonga. Ci z tradycji YangGong natychmiast zorientują się, że czynnikiem jest Słońce. Podobnie w decydowaniu o rzeczywistym czasie w selekcji godzinowej dla FengShui. Jedzenie dla myśli.

Obrót ziemi porusza się w jednym kierunku. Obrót Ziemi porusza się w jednym kierunku orbitalnym. Czas porusza się do przodu i nigdy do tyłu. Jak to możliwe, że jakiś czas, Yun, czasami posuwa się naprzód, a czasami cofa się zgodnie z Gua Yao danego okresu?

Linia YangGong GuFa nie rozpoznaje Yi Long Jing i Han Long Jing, jak napisał sam YangGong. Jak więc możemy zracjonalizować w oparciu o te 2 klasyki?

Jeśli jasna sala powinna być duża, dlaczego jest takie powiedzenie do konsumpcji w jasnej sali? To znaczy być pociągniętym przez jasną halę?

Występuje duża różnica między mieszkaniem Yin a domem Yang. Yin ma 1 komorę, Yang ma wiele. Latająca gwiazda 9 pałaców nie może latać w 1 komorze. Jak sobie z tym poradzić?

Jasna hala musi mieć południową ścianę, co oznacza, że wszystkie południowe domy i groby muszą być zamożne i czy tak jest w praktyce?

3 elegancja i 6 pomyślnych ma wiele definicji. Jeśli chodzi o regulowanie cieków wodnych, nie ma czegoś takiego jak wiele przychodzących, ale pojedynczych wychodzących. Najpierw należy zbadać pojęcie przychodzącej i wychodzącej wody.

Konstelacja lub asteryzm włączony do 24 górskiej płyty zwanej igłą szwów w SanHe Luopan, kiedyś nazywany ludzką tablicą, były oparte na astronomicznych rozważaniach wymyślonych przez Lai BuYi. Stara szkoła YangGong nie używa tego pierścienia, chociaż w pewnym stopniu Lai BuYi otrzymywał transmisję

YangGonga od ojca, który nauczył się sztuki od starszego ucznia YangGonga. Lai BuYi improwizuje system, aby zrobić to dla siebie. Zwolennik XuanKong dalej improwizuje na tych i nazwał je różnymi terminami, takimi jak XuanKong Dawuxing. Tak więc, nie trzeba mieć niebiańskiego znaku, żeby zrobić FengShui.

Wcześniejsze

HmQ4TUEPFUgwUV1Q)

ESEJE FOTOGRAFICZNE (HTTPS://TRANSLATE.G

Styczeń 2016 r

/TRANSLATE_C?DEPTH=1&HL=PL&PREV=SEARC

SP=NMT4&U=HTTP://WWW.DAVIDYEK.COM/P

(https://translate.googleu

XID=17259,15700021,15700105,15700124,157

sercontent.com

/translate_c?depth=1&

hl=pl&prev=search&

USG=ALKJRHJFKW-ZPIF2VNTU7AJ6UOTGR_VZ

KONTAKT (HTTPS://TRANSLATE.GOOGLEUSERC

PREV=SEARCH&RURL=TRANSLATE.GOOGLE.PL&

rurl=translate.google.pl&

/CONTACT.HTML&

sl=en&sp=nmt4&u=http:

//www.davidyek.com

/yifengshui/archives

/01-2016&

xid=17259,15700021,15

700105,15700124,1570

0149,15700168,157001

73,15700184,15700201

&

usg=ALkJrhgH_kSCRps7I

1K2DcLFNP4p5gIqNw)

Grudzień 2015

(https://translate.googleu

sercontent.com

/translate_c?depth=1&

hl=pl&prev=search&

rurl=translate.google.pl&

sl=en&sp=nmt4&u=http:

//www.davidyek.com

/yifengshui/archives

/12-2015&

xid=17259,15700021,15

700105,15700124,1570

0149,15700168,157001

73,15700184,15700201

&

usg=ALkJrhjSvfz5XsYZP

u0R-hJTqyQTWjWZBg)

Listopad 2015

(https://translate.googleu

sercontent.com

/translate_c?depth=1&

hl=pl&prev=search&

rurl=translate.google.pl&

sl=en&sp=nmt4&u=http:

//www.davidyek.com

/yifengshui/archives

/11-2015&

xid=17259,15700021,15

700105,15700124,1570

0149,15700168,157001

73,15700184,15700201

&

usg=ALkJrhivsiIOtHZXrlr

WXw78dPaFRivy-A)

Październik 2015

(https://translate.googleu

sercontent.com

/translate_c?depth=1&

hl=pl&prev=search&

rurl=translate.google.pl&

sl=en&sp=nmt4&u=http:

XID=17259,15700021,15700105,15700124,157

USG=ALKJRHHCPZIIW38RDQLW6UNVGM1QVF

2018-02-15 20:19

- XUANKONG 6 METOD - DAVIDYEK https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&pr 7 of 84 Te

- XUANKONG 6 METOD - DAVIDYEK

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&pr

7 of 84

Te punkty nie mają na celu obalenia żadnego błędu ani sztuczki sprzedażowej, która może powstać, ale intelektualnego sprowokowania czytelników, którzy natknęli się na artykuł o sadze między LiuFa a

Feixingiem. Być może można wysłać do mnie e-mail, aby skierować je do źródłowego artykułu znajdującego się w WWW.

(https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&

rurl=translate.google.pl&sl=en&sp=nmt4&u=http://twitter.com/share%3Furl%3Dhttp:

//www.davidyek.com/3/post/2016/08/-xuankong-6-methods.html&

xid=17259,15700021,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700184,15700201&

usg=ALkJrhgjXLTEpopaQIyxvGEDNmeB_qO7BA)

0 komentarzy (https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&

sl=en&sp=nmt4&u=http://www.davidyek.com/yifengshui/-xuankong-6-methods&

xid=17259,15700021,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700184,15700201&

usg=ALkJrhg9G2Udn8XXIBuhsUoLA6-oJQPBlg#comments)

//www.davidyek.com

/yifengshui/archives

/10-2015&

xid=17259,15700021,15

700105,15700124,1570

0149,15700168,157001

DOM (HTTPS://TRANSLATE.GOOGLEUSERCONT

PREV=SEARCH&RURL=TRANSLATE.GOOGLE.PL&

/&XID=17259,15700021,15700105,15700124,1

USG=ALKJRHHZ7IQCVYUPMTBEWYGGQLN86IZ

O (HTTPS://TRANSLATE.GOOGLEUSERCONTENT

73,15700184,15700201

PREV=SEARCH&RURL=TRANSLATE.GOOGLE.PL&

& /ABOUT.HTML&

XID=17259,15700021,15700105,15700124,157

usg=ALkJrhgQCQB8erp

Kb_ZoeRCMsDzoNe7WD

g) ĆWICZYĆ (HTTPS://TRANSLATE.GOOGLEUSERC

Wrzesień 2015 r

USG=ALKJRHHUEIE7NXCT8WDCHQ7CPEO7OIS

PREV=SEARCH&RURL=TRANSLATE.GOOGLE.PL&

/PRACTICE.HTML&

(https://translate.googleu

sercontent.com

XID=17259,15700021,15700105,15700124,157

USG=ALKJRHI1FBXMWFJQZ33YJWE0VJFODR0_

/translate_c?depth=1&

hl=pl&prev=search&

/translate_c?depth=1& hl=pl&prev=search&

(HTTPS://TRANSLATE.GOOGLEUSERCONTENT.COM/TRANSLATE_C?DEPTH=1&HL=PL&

Twój komentarz zostanie opublikowany po jego zatwierdzeniu.

Zostaw odpowiedź.

rurl=translate.google.pl&

KONSULTANT (HTTPS://TRANSLATE.GOOGLEUS

PREV=SEARCH&RURL=TRANSLATE.GOOGLE.PL&

PREV=SEARCH&RURL=TRANSLATE.GOOGLE.PL&SL=EN&SP=NMT4&U=HTTP://WWW.DAVIDYEK.COM

/&XID=17259,15700021,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700184,15700201&

USG=ALKJRHHZ7IQCVYUPMTBEWYGGQLN86IZUPQ)

sl=en&sp=nmt4&u=http:

/CONSULTANT.HTML&

//www.davidyek.com

XID=17259,15700021,15700105,15700124,157

USG=ALKJRHJJBKFJYG6C1-ECAWS-PTFI8AMOA

PEDAGOG (HTTPS://TRANSLATE.GOOGLEUSERC

PREV=SEARCH&RURL=TRANSLATE.GOOGLE.PL&

/yifengshui/archives

/09-2015&

xid=17259,15700021,15

Nazwa (wymagane)

Nazwa (wymagane) E-mail (nieopublikowany) Stronie internetowej Komentarze (wymagane)

E-mail (nieopublikowany)

Nazwa (wymagane) E-mail (nieopublikowany) Stronie internetowej Komentarze (wymagane)

Stronie internetowej

Nazwa (wymagane) E-mail (nieopublikowany) Stronie internetowej Komentarze (wymagane)

Komentarze (wymagane)

Stronie internetowej Komentarze (wymagane) Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego posta przez
Stronie internetowej Komentarze (wymagane) Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego posta przez

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego posta przez e-mail

PRZEŚLIJ

700105,15700124,1570

0149,15700168,157001

73,15700184,15700201

&

usg=ALkJrhgo2Wg3jn6E

/EDUCATOR.HTML&

XID=17259,15700021,15700105,15700124,157

USG=ALKJRHGEDN6MT351QTFUPYOQBJAGBG

ESEJE FOTOGRAFICZNE (HTTPS://TRANSLATE.G

YmYJAJDzbKUsez0gLQ)

/TRANSLATE_C?DEPTH=1&HL=PL&PREV=SEARC

SP=NMT4&U=HTTP://WWW.DAVIDYEK.COM/P

Sierpień 2015

XID=17259,15700021,15700105,15700124,157

(https://translate.googleu

sercontent.com

/translate_c?depth=1&

USG=ALKJRHJFKW-ZPIF2VNTU7AJ6UOTGR_VZ

KONTAKT (HTTPS://TRANSLATE.GOOGLEUSERC

PREV=SEARCH&RURL=TRANSLATE.GOOGLE.PL&

hl=pl&prev=search&

/CONTACT.HTML&

rurl=translate.google.pl&

sl=en&sp=nmt4&u=http:

//www.davidyek.com

/yifengshui/archives

/08-2015&

xid=17259,15700021,15

700105,15700124,1570

0149,15700168,157001

73,15700184,15700201

&

usg=ALkJrhg733lkcNhdq

r6N7CG6YxBIPk-gXg)

Lipiec 2015

(https://translate.googleu

sercontent.com

/translate_c?depth=1&

hl=pl&prev=search&

rurl=translate.google.pl&

sl=en&sp=nmt4&u=http:

//www.davidyek.com

/yifengshui/archives

/07-2015&

xid=17259,15700021,15

700105,15700124,1570

0149,15700168,157001

73,15700184,15700201

&

usg=ALkJrhhULgGsKERN

lVZHXC54f3RbJhpWOA)

Czerwiec 2015

(https://translate.googleu

sercontent.com

/translate_c?depth=1&

hl=pl&prev=search&

rurl=translate.google.pl&

sl=en&sp=nmt4&u=http:

//www.davidyek.com

/yifengshui/archives

/06-2015&

xid=17259,15700021,15

700105,15700124,1570

0149,15700168,157001

73,15700184,15700201

&

usg=ALkJrhjxxAijTMIudT

TfnjiRgh3U47bK-w)

Maj 2015 r (https://translate.googleu

sercontent.com

/translate_c?depth=1&

hl=pl&prev=search&

rurl=translate.google.pl&

XID=17259,15700021,15700105,15700124,157

USG=ALKJRHHCPZIIW38RDQLW6UNVGM1QVF

2018-02-15 20:19