You are on page 1of 34

 

 
Reparații clădiri pavilioane școală (clase), pavilion club și clădire 
administrativă, instalații, finisaje învelitoare fără modificări structurale 
 
Comuna Orlat, str. Grănicerilor, nr. 113, jud. Sibiu 
 

 
 
 
STUDIU ISTORICO ARHITECTURAL 
 
 
Ansamblul fostului sediu al Comandamentului Graniceresc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beneficiar  : CENTRUL DE PLASAMENT ORLAT  
 
Elaborator   : S.C. POINT VERDE S.R.L. 
 
Decembrie  2015
S.C. POINT VERDE S.R.L.

Sediu Piaţa Armelor 7 Sibiu 550194 Tel. /fax. +40 (0) 269 25 39 69

Proiect nr.11/2015, Reabilitare pavilioane, str. Granicerilor nr. 113, sat Orlat, jud. Sibiu

 
DATE  DESPRE AMPLASAMENT SI CONSTRUCTIILE EXISTENTE 
 
Imobilele  ce  fac  obiectul  prezentului  studiu  sunt  situate  în  Orlat,  pe  Str.Granicerilor,  nr. 
113,  în  zona  centrală  istorică.  Cele  trei  imobile  funcţionează  unitar,  având  o  curte  comună,  iar 
faţadele lor principale sunt integrate în frontul continuu al străzii Granicerilor. Imobilele fac parte 
din vechiul regiment de graniceri, care cuprindea si o serie de imobile situate de‐o parte si de alta 
a drumului ce duce catre Sacel si Sibiel. 
 Localitatea  este  una  dintre  cele  mai  vechi  din Mărginimea  Sibiului.  După  intrarea 
Transilvaniei  în  sfera  de  dominaţie  habsburgică,  Orlatul  devine,  începând  din 1764 ‐
 1765 sediul Regimentului I Grăniceresc care păzea graniţa Transilvaniei cu Ţara Românească. 
În 1765,  Orlatul  devine  sediul Regimentului  I  de  Graniţă,  el  era  situat  la  graniţa  sudică  a 
ţării şi ocupa cel mai întins ţinut în cadrul graniţei militare transilvănene.  
Imobilele destinate reabilitării Si înlocuirii învelitoarei din tigla ceramică se află în zona centrală 
comunei    Orlat  în  apropiere  de  Piaţa  centrală  si  de  Biserica  Catolică  în  frontul  continuu  al  străzii 
Grănicerilor.  
Vecinătatea  este  caracterizată  de  clădiri  cu  preponderentă  de  destinatie  rurală.  Imobilele 
studiate se află la numărul 113, care sunt si monumente istorice şi parte a zonei centrale protejate a 
comunei Orlat. 

Pe  terenul  actual  se  află  o  construcţie  S+P+1  cu  şarpanta  de  lemn,    cu  destinaţia  de  şcoală 
gimnazială,  o  constructie  S+P  cu  destinatia  de  administratie  si  o  constructie  S+P+1  cu  destinatia  de 
club, alte anexe precum si o cladire noua cu functiuni de cazare copii. 

 
Imobilele de pe strada Granicerilor, la nr. 113 sunt monument istoric cu cod L.M.I. SB‐II‐a‐B‐
12497  (RAN:  145211.04.01.;  145211.04.02.;  145211.04.03).  Cele  trei  imobile  („Ansamblul  fostului 
sediu al Comandamentului Graniceresc”) fac parte din zona centrala a satului Orlat, judetul Sibiu, si 
au fost construite in anul 1763 si transformat in sec. XIX si XX. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
IBAN RO91BTRLRONCRT0257077701 BANCA TRANSILVANIA Sibiu
RO38 TREZ 5765 069X XX01 8906 TREZORERIA SIBIU
Nr. Ordine Reg. Com. J32/506/02.06.2014
CIF 33235356
S.C. POINT VERDE S.R.L.

Sediu Piaţa Armelor 7 Sibiu 550194 Tel. /fax. +40 (0) 269 25 39 69

Proiect nr.11/2015, Reabilitare pavilioane, str. Granicerilor nr. 113, sat Orlat, jud. Sibiu

 
DATE  ISTORICE   
 
Regimentul I de Graniţă de la Orlat  (în germană 1. Walachen Grenzinfanterieregiment) a 
fost  un  corp  de armată în  cadrul Graniţei  Militare  din  Transilvania (în germană Siebenbürgische 
Militärgrenze),  instituită  în  anul 1764 de  autorităţile imperiale drept cordon la frontiera sudică  a 
Principatului Transilvania. 
În  cel  de‐al  treilea deceniu de  domnie  al împărătesei Maria  Terezia, Curtea  de  la  Viena a 
decis înfiinţarea regimentelor grănicereşti în Transilvania. Pentru ducerea la îndeplinire a misiunii 
a fost însărcinat la data de 5 iulie 1761 generalul de cavalerie Adolf Nikolaus von Buccow, al cărui 
proiect a fost aprobat de împărăteasă în 16 aprilie 1762. 
După înfiinţarea Regimentului II de graniţă românesc cu sediul la Năsăud din anul 1764, s‐a 
început constituirea Regimentul I grăniceresc român, operaţiune ce a durat până în anul 1766 şi a 
fost  condusă  de  generalul Ziskovic.  Hotărârea  de  înfiinţare  a  fost  luata  în  24  februarie 1765, 
hotărâre ce a stat la baza întocmirii unor conscripţii amănunţite ce prevedea stabilirea numărului 
de locuitori ce puteau fi încorporaţi precum şi cuantumul despăgubirilor ce trebuiau să fie plătite 
de către autorităţiile militare "proprietarilor" satelor. 
 
Organizarea regimentului 
Regimentul I de Graniţă de la Orlat avea un efectiv de circa 3000 de oameni, împărţiţi în 
trei  batalioane,  care  îşi  aveau  sediile  la Haţeg, Orlat şi Vaida‐Recea.  În  perioadele  de  campanie 
unul  dintre  batalioane  participa  la  lupte,  altul  era  menţinut  în  rezervă  iar  al  treilea  rămânea 
în ţară. Fiecare dintre batalioane erau formate la rândul lor din câte patru companii, două de "stat 
major" şi două "de rând"(obişnuite). Deoarece "compania colonelului"  şi‐a avut sediul la Tânţari, 
unele surse documentare consideră această locaţie ca sediul iniţial al regimentulu şi numai ulterior 
acesta a fost mutat la Orlat în anul 1770. 
În  cel  de‐al  treilea  deceniu  de  domnie  al  împărătesei  austriece  Maria  Terezia,  Curtea  de  la 
Viena  a  decis  înfiinţarea  regimentelor  grănicereşti  în  Transilvania.  Pentru  ducerea  la  îndeplinire  a 
misiunii  a  fost  însărcinat  la  data  de  5  iulie  1761  generalul  de  cavalerie  baronul  Adolf  Nikolaus  von 
Buccow,  al  cărui  proiect  a  fost  aprobat  de  împărăteasă  în  16  aprilie  1762. 
După  înfiinţarea  Regimentului  II  de  graniţă  românesc  cu  sediul  la  Năsăud  din  anii  1762‐1764,  s‐a 
început constituirea Regimentul I grăniceresc român, operaţiune ce a durat până în anul 1766 şi a fost 
condusă de generalul Ziskovic. Hotărârea de înfiinţare a fost luată în 24 februarie 1765, hotărâre ce a 
stat la baza întocmirii unor conscripţii amănunăţite ce prevedea stabilirea numărului de locuitori ce 
puteau  fi  încorporaţi  precum  şi  cuantumul  despăgubirilor  ce  trebuiau  să  fie  plătite  de  către 
autorităţiile militare "proprietarilor" satelor. 

2
IBAN RO91BTRLRONCRT0257077701 BANCA TRANSILVANIA Sibiu
RO38 TREZ 5765 069X XX01 8906 TREZORERIA SIBIU
Nr. Ordine Reg. Com. J32/506/02.06.2014
CIF 33235356
S.C. POINT VERDE S.R.L.

Sediu Piaţa Armelor 7 Sibiu 550194 Tel. /fax. +40 (0) 269 25 39 69

Proiect nr.11/2015, Reabilitare pavilioane, str. Granicerilor nr. 113, sat Orlat, jud. Sibiu

Regimentul I grăniceri de la Orlat a fost înfiinţat pentru a păzi graniţa sudică a Transilvaniei şi 
ocupa cel mai întins ţinut din cadrul Graniţei Militare din Transilvania. El se întindea de la Porţile de 
Fier, peste părţi ale comitatului Hunedoara, ale comitatelor Alba de Sus şi Alba de Jos, prin scaunele 
Orăştie, Sibiu, Miercurea, peste districtele Făgăraş şi Braşov. Reşedinţa regimentului a fost stabilită la 
Orlat, lângă Sibiu, iar drept centru de greutate al acestuia era prevăzut districtul Făgăraşului. Cunoscut 
şi sub numele de „Grenzinfanterieregiment Nr. 16”, regimentul a fost reorganizat în anul 1765, iar din 
1949 a purtat şi denumirea de „1. Romanen Grenzinfanterieregiment”, pentru ca din 1851, în urma 
desfiinţării Graniţei Militare din Transilvania, unitatea să schimbă în „Regimentul de Infanterie de Linie 
nr.46”, cu Statul Major şi Comandamentul de Recrutare la Szeged (Seghedin), în Ungaria de astăzi. 
Ultima sursă indică drept sediu al Regimentului I grăniceresc român, chiar oraşul Braşov. O 
companie cuprindea pe grănicerii care locuiau într‐una sau mai multe localităţi, comandantul acesteia, 
de regulă cu gradul de căpitan, locuind în localitatea de reşedinţă. 
Compania era formată din patru plutoane, având următoarele efective: 
‐ un căpitan sau căpitan‐locotenent; 
‐ un locotenent major; 
‐ un sublocotenen; 
‐ un plutonier, căruia îi revenea sarcina de a instrui recruţii, de a repartiza trupa la diferite servicii şi a o 
pregăti pentru marş; 
‐ în cazul când în cadrul companiei era prevăzut şi un sergent, acesta se îngrijea de hrana şi 
supravegherea bolnavilor, de asigurarea pazei steagului, iar în lipsa stegarului era purtătorul de drapel; 
‐ un furier care întocmea şi păstra scriptele companiei, alegea locul de tabără şi asigura încatiruirea 
trupelor, iar în timpul luptelor asigura paza bagajelor şi a materialelor de intendenţă; 
‐ o călăuză; 
‐ opt caporali; 
‐ doi toboşari; 
‐ un "muzicant" (trompet); 
‐ 16 fruntaşi; 
‐ 217 ostaşi de rând. 
 
 
 
 
 

3
IBAN RO91BTRLRONCRT0257077701 BANCA TRANSILVANIA Sibiu
RO38 TREZ 5765 069X XX01 8906 TREZORERIA SIBIU
Nr. Ordine Reg. Com. J32/506/02.06.2014
CIF 33235356
S.C. POINT VERDE S.R.L.

Sediu Piaţa Armelor 7 Sibiu 550194 Tel. /fax. +40 (0) 269 25 39 69

Proiect nr.11/2015, Reabilitare pavilioane, str. Granicerilor nr. 113, sat Orlat, jud. Sibiu

 
 
Numărul localităţilor militarizate pe teritoriul Regimentului 1 de la Orlat nu este acelaşi la toţi 
autorii care s‐au ocupat cu această problemă. George Bariţiu indică 84, cifra fiind luată din Muster‐
Liste a regimentului din 1777 în care se menţionează că 24 dintre acestea erau militarizate în 
întregime şi 60 numai parţial. J.H.Benigni indică 82 de localităţi dintre care numai 17 "gränz 
militärisch", date preluate şi de I.Manciulea, precum şi de Virgil Șotropa. C.Göllner indică o dată 82, iar 
altădată doar 76 cu unele erori de transcriere a numelui acestora. Într‐o altă lucrare de referinţă, 
nrumărul localităţilor militarizate în întregime este de 22 iar a celor "amestecate" (parţial), de 60, 
pentru ca o altă sursă să indice doar 79 de localităţi militarizate. 
 
Sediile companiilor regimentului 
Sediul regimentului 1 a fost stabilit în localitatea Orlat. 
În 1851, la data desfiinţării regimentului sediile garnizoanelor au fost: 
‐ compania I‐a la Răcăştia; 
‐ compania a II‐a la Haţeg; 
‐ compania a III‐a la Râu Alb; 
‐ compania a IV‐a la Cugir; 

4
IBAN RO91BTRLRONCRT0257077701 BANCA TRANSILVANIA Sibiu
RO38 TREZ 5765 069X XX01 8906 TREZORERIA SIBIU
Nr. Ordine Reg. Com. J32/506/02.06.2014
CIF 33235356
S.C. POINT VERDE S.R.L.

Sediu Piaţa Armelor 7 Sibiu 550194 Tel. /fax. +40 (0) 269 25 39 69

Proiect nr.11/2015, Reabilitare pavilioane, str. Granicerilor nr. 113, sat Orlat, jud. Sibiu

‐ compania a V‐a la Jina; 
‐ compania a VI‐a la Veştem; 
‐ compania a VII‐a la Racoviţa; 
‐ compania a VIII‐a la Viştea de Jos; 
‐ compania a IX‐a la Lisa; 
‐ compania a X‐a la Mărgineni; 
‐ compania a XI‐a la Ohaba; 
‐ compania a XII‐a la Tânţari (azi Dumbrăviţa). 
 
Ierarhia militară în cadrul regimentului 
Comanda regimentului 
În perioada 1765‐1770 comandantul regimentului avea gradul de locotenent‐colonel (Obristlieutenant 
sau Oberstlieutenant ‐ Oberstleutnant), iar în perioada 1770‐1851, gradul de colonel (Obrist sau 
Oberst). 
 
Gradele de ofiţeri: 
‐ maior (Major) 
‐ căpitan (Hauptmann, plural Hauptleute)‐ în perioada 1765‐1849 
‐ căpitan clasa I‐a (Hauptmann 1. Klasse) ‐ după 1849. 
‐ căpitan clasa a II‐a (Hauptmann 2. Klasse) ‐ după 1849 
‐ locţiitor de căpitan sau căpitan‐locotenent (Capitän‐Lieutenant sau Kapitän‐Leutnant) 
‐ locotenent‐major (Oberlieutenant sau Oberleutnant) 
‐ sublocotenent (Unterlieutenant sau Unterleutnant) ‐ în perioada 1765‐1849 
‐ sublocotenent clasa I‐a (Unterlieutenant 1. Klasse) ‐ după 1849. 
‐ sublocotenent clasa II‐a (Unterlieutenant 2. Klasse) ‐ după 1849 
 
Grade speciale intermediare între subofiţeri şi ofiţeri: 
‐ stegar (Fähnrich) ‐ până în anul 1838. 
‐ sublocotenent de rang inferior (niederer Unterlieutenant) ‐ după 1838. 
 
Funcţiile ofiţerilor: 
‐ auditor/judecător (Auditor) ‐ căpitanii şi maiorii 
‐ adjutant (Adjutant) ‐ pentru ofiţerii de rang inferior, mai rar stegarii 
‐ contabil (Rechnungsführer) ‐ locotenenţii‐majori, ulterior şi căpitanii 
 

5
IBAN RO91BTRLRONCRT0257077701 BANCA TRANSILVANIA Sibiu
RO38 TREZ 5765 069X XX01 8906 TREZORERIA SIBIU
Nr. Ordine Reg. Com. J32/506/02.06.2014
CIF 33235356
S.C. POINT VERDE S.R.L.

Sediu Piaţa Armelor 7 Sibiu 550194 Tel. /fax. +40 (0) 269 25 39 69

Proiect nr.11/2015, Reabilitare pavilioane, str. Granicerilor nr. 113, sat Orlat, jud. Sibiu

Funcţiile speciale ale civililor: 
‐ medic‐şef (Oberarzt) ‐ asimilat locotenent‐major 
‐ medic (Arzt) ‐ asimilat locotenent‐major 
‐ capelan sau preot militar (Feld‐Caplan sau Feldkaplan, ori Caplan‐Kaplan) 
 
Ofiţerii români ai regimentului: 
‐ colonelul David Urs baron de Mărgineni 

 
‐ căpitanul Constantin Stezar 
‐ căpitanul Dionisie Drăgoiu 
‐ căpitanul Stanciu Şandru Vasile 
 
Fondul scolastic 
Anterior anului 1851, an ce marchează desfiinţarea regimentelor grănicereşti din cadrul 
Graniţei Militare Transilvănene, fiecare comună grănicerească a fost chemată să se pronunţe în ce 
priveşte folosirea pe viitor a "Fondului de montură". Majoritatea dintre acestea au optat pentru 
transformarea lui într‐un "Fond Şcolastic" din care să se înfiinţeze şi să se susţină şcoli poporale în 
toate localităţile locuite de foşti grăniceri. Este important de precizat că la data desfiinţării graniţei 
militare valoarea Fondului de montură al Regimentului I de la Orlat era de 49.287 florini şi 24 de 
cruceri, sumă însemnată pentru acele timpuri făcând comparaţie cu întreaga avere a comunităţii 
Racoviţa care abia se ridica la suma de 5.116 florini şi 26 cruceri. Hotărârea foştilor grăniceri a fost 
sacţionată prin rescriptul împărătesc din 27 august 1861, doi ani mai târziu la data de 22‐24 aprilie 
convocându‐se la Sibiu în cancelaria "Astrei" prima şedinţă a reprezentanţilor foştilor grăniceri. 
6
IBAN RO91BTRLRONCRT0257077701 BANCA TRANSILVANIA Sibiu
RO38 TREZ 5765 069X XX01 8906 TREZORERIA SIBIU
Nr. Ordine Reg. Com. J32/506/02.06.2014
CIF 33235356
S.C. POINT VERDE S.R.L.

Sediu Piaţa Armelor 7 Sibiu 550194 Tel. /fax. +40 (0) 269 25 39 69

Proiect nr.11/2015, Reabilitare pavilioane, str. Granicerilor nr. 113, sat Orlat, jud. Sibiu

Aceasta a fost condusă de către căpitanul pensionar racovicean Dionisie Drăgoiu, alegându‐se primul 
său comitet de conducere dintre care au făcut parte şi Moise Panga şi notarul Ioan Măcelariu. 
În data de 12 decembrie 1863 comitetul ales împreună cu preşedintele său, Stezar(Stejar) 
Constantin, a primit confirmarea guvernului ţării şi a fost însărcinat cu elaborarea "Statutelor" şi 
administrarea fondului. Neaprobate de către forurile superioare în redactarea iniţială, acestea au 
trebuit modificate primind acceptul prin rescriptul împărătesc nr.5530 din 10 martie 1871. Definind 
scopul "Fondului Școlastic", "Statutele" făceau părtaşi la el pe toţi grănicerii şi urmaşii lor legitimi, 
administrarea sa urmând a se face de către "Reprezentanţa generală a foştilor grăniceri", printr‐un 
comitet ales din rândurile ei, al cărui preşedinte să fie confirmat de către Ministerul cultelor şi 
instrucţiunii publice din guvernul maghiar. "Reprezentanţa" urma să se întrunească o dată la trei ani la 
Sibiu, în prezenţa unui comisar regesc, ea fiind formată din câte doi deputaţi de fiecare fostă 
companie, în vârstă de cel puţin 24 de ani, persoanele alese având şi garanţiile morale 
corespunzătoare. 
Pentru administrarea locală a fiecărei şcoli susţinute din "Fond", se prevedea alegerea unei eforii 
şcolare subordonată direct "Comitetului administrativ al fondului şcolastic"( CAFS ), prin care se 
repartiza sumele cuvenite acesteia. Într‐un paragraf impus de către autorităţile politice superioare, 
"Statutele" precizau că şcolile grănicereşti "vor sta sub supravegherea inspectorilor şcolari regeşti 
comitatensi". 
Adunarea reprezentanţei generale din 8 mai 1871 alege pe viaţă în fruntea Comitetului 
administrativ pe baronul David Urs de Margina. Cunoscut în cercurile guvernamentale de la Viena şi 
Budapesta pentru bravurile sale pe câmpurile de luptă, drept unul dintre cei mai buni ofiţeri ai 
armatei austriece, fiind decorat ca atare, Urs întreprinde măsurile necesare în vederea preluării 
"Fondului şcolastic" de la Ministerul cultelor şi inspecţiunii publice către comitetul nou ales. 
Intervenţia sa reuşeste să atragă în administrarea fondului suma de 337.914 florini, echivalentul a 
675.000 de coroane. Începând din acest moment "Fondul şcolastic", mai corect spus "interesele" 
(dobânzile) s‐au împărţit în 13 părţi egale a câte 700 florini fiecare, sumă ce urma să se achite anual 
fiecărei dintre cele foste 12 companii ale regimentului, plus "Aripei husarilor de la Dejani". 
David Urs ‐ preşedinte CAFS în perioada 8 mai 1871 ‐ 10 septembrie 1897 
Iniţial, de aceste sume au beneficiat şcolile înfiinţate în fostele localităţi sedii de companii, care în scurt 
timp au devenit focare de cultură nu numai pentru populaţia şcolară a acestora cât şi pentru cea a 
satelor înconjurătoare. De subliniat faptul că începând cu anul 1876, din cota cuvenită Companiei a 
VII‐a a fost susţinută şi şcoala grănicerească din Scoreiu[28]. 
Valeriu Florianu ‐ preşedinte CAFS în perioada 1922‐1939. De îndată ce "Fondul şcolastic" şi‐a 
început activitatea, CAFS a început organizarea şcolilor din subordinea sa. La baza organizării a stat 
actul numit "Normativ privitor la organizarea învăţământului în şcolile centrale ale Reuniunii 
grănicereşti din fostul regiment de graniţă român I " elaborat la data de 17 septembrie 1871 şi aprobat 

7
IBAN RO91BTRLRONCRT0257077701 BANCA TRANSILVANIA Sibiu
RO38 TREZ 5765 069X XX01 8906 TREZORERIA SIBIU
Nr. Ordine Reg. Com. J32/506/02.06.2014
CIF 33235356
S.C. POINT VERDE S.R.L.

Sediu Piaţa Armelor 7 Sibiu 550194 Tel. /fax. +40 (0) 269 25 39 69

Proiect nr.11/2015, Reabilitare pavilioane, str. Granicerilor nr. 113, sat Orlat, jud. Sibiu

de către Reprezentanţa generală din 27 septembrie 1871. Cornel Lupea indică pe renumitul pedagog 
transilvănean Vasile Petri, fostul elev de la Năsăud al lui Moise Panga, ca fiind principalul autor al 
"Normativului" deoarece în perioada 1871‐1875 acesta a îndeplinit funcţia de director suprem al 
şcolilor grănicereşti, concomitent cu cea de secretar al CAFS. Difuzat ulterior tuturor eforiilor şcolare 
însoţit de explicaţii date atât de către Vasile Petri cât şi de către David Urs, "Normativul" conţinând 37 
de articole, reglementa toate problemele şcolilor grănicereşti, începând cu caracterul lor, drepturile şi 
obligaţile elevilor precum şi ale docenţilor, structura şi durata învăţământului, atributele Comitetului 
administrativ precum şi ale eforiilor şcolare etc. El a constituit o adevărată constituţie a şcolilor 
grănicereşti rămânând în vigoare până în anul 1895 când şcolile au fost transformate în şcoli comunale 
care, însă, erau susţinute din acelaşi fond. 
Rezinstând tendinţelor de maghiarizare începute în 1879 şi 1907 şi culminate cu includerea lor 
în anul 1917 în aşa zisa "zonă culturală maghiară", şcolile grănicereşti au fost preluate de statul 
român în 1921. "Fondul şcolastic" ajuns la o valoare mai mult simbolică s‐a menţinut ca instituţie 
juridică până în 1948 când a fost desfiinţat. 
 
 

 
 
Ilustrata din anul 1926 – se pot observa cele trei cladiri in forma actuala 
 
8
IBAN RO91BTRLRONCRT0257077701 BANCA TRANSILVANIA Sibiu
RO38 TREZ 5765 069X XX01 8906 TREZORERIA SIBIU
Nr. Ordine Reg. Com. J32/506/02.06.2014
CIF 33235356
S.C. POINT VERDE S.R.L.

Sediu Piaţa Armelor 7 Sibiu 550194 Tel. /fax. +40 (0) 269 25 39 69

Proiect nr.11/2015, Reabilitare pavilioane, str. Granicerilor nr. 113, sat Orlat, jud. Sibiu

 
  
Ilustrata a ansamblului fostului sediu al Comandamentului Graniceresc 
 

 
9
IBAN RO91BTRLRONCRT0257077701 BANCA TRANSILVANIA Sibiu
RO38 TREZ 5765 069X XX01 8906 TREZORERIA SIBIU
Nr. Ordine Reg. Com. J32/506/02.06.2014
CIF 33235356
S.C. POINT VERDE S.R.L.

Sediu Piaţa Armelor 7 Sibiu 550194 Tel. /fax. +40 (0) 269 25 39 69

Proiect nr.11/2015, Reabilitare pavilioane, str. Granicerilor nr. 113, sat Orlat, jud. Sibiu

 
 
 

 
 
Vedere din Orlat – gardul masiv si poarta cu stalpi de zidarie, azi disparute 
 

 
10
IBAN RO91BTRLRONCRT0257077701 BANCA TRANSILVANIA Sibiu
RO38 TREZ 5765 069X XX01 8906 TREZORERIA SIBIU
Nr. Ordine Reg. Com. J32/506/02.06.2014
CIF 33235356
S.C. POINT VERDE S.R.L.

Sediu Piaţa Armelor 7 Sibiu 550194 Tel. /fax. +40 (0) 269 25 39 69

Proiect nr.11/2015, Reabilitare pavilioane, str. Granicerilor nr. 113, sat Orlat, jud. Sibiu

Cladirea administrativa si Clubul – in structura actuala 
 

 
 
Vedere de pe strada Granicerilor cu biserica si vis‐a‐vis scoala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11
IBAN RO91BTRLRONCRT0257077701 BANCA TRANSILVANIA Sibiu
RO38 TREZ 5765 069X XX01 8906 TREZORERIA SIBIU
Nr. Ordine Reg. Com. J32/506/02.06.2014
CIF 33235356
S.C. POINT VERDE S.R.L.

Sediu Piaţa Armelor 7 Sibiu 550194 Tel. /fax. +40 (0) 269 25 39 69

Proiect nr.11/2015, Reabilitare pavilioane, str. Granicerilor nr. 113, sat Orlat, jud. Sibiu

 
ANALIZA PLANURILOR ISTORICE ALE ORAŞULUI 
 
 Harta Iosefina 1769‐1773 – informatiile se rezuma la prezenta unor cladiri aliniate la strada 

 
 

12
IBAN RO91BTRLRONCRT0257077701 BANCA TRANSILVANIA Sibiu
RO38 TREZ 5765 069X XX01 8906 TREZORERIA SIBIU
Nr. Ordine Reg. Com. J32/506/02.06.2014
CIF 33235356
S.C. POINT VERDE S.R.L.

Sediu Piaţa Armelor 7 Sibiu 550194 Tel. /fax. +40 (0) 269 25 39 69

Proiect nr.11/2015, Reabilitare pavilioane, str. Granicerilor nr. 113, sat Orlat, jud. Sibiu

 
Harta PUG‐ului si RUL aprobate la nivelul localitatii prin HCL Orlat nr. 69/2005 
 
În harta realizată  în 2004 se poate distinge atât forma dretunghiulară a parcelei pe care se află 
amplasate  clădirile  studiate  în  prezenta  documentaţie,  cât  şi  planimetria  corpurilor  de  clădire.  Se 
poate observa, de asemenea, faptul că în zona curţii interioare comune de astăzi se aflau cladiri anexă, 
clădirile funcţionând separat.     
  Conform UTR‐ului propus prin  PUG‐ul Orlatului, Centrul de plasament face parte din UTR‐C 
Zona centrala: Str. Victoriei, str. Granicerilor, str. Cimitirului, str. Saliste si str. Avram Iancu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
13
IBAN RO91BTRLRONCRT0257077701 BANCA TRANSILVANIA Sibiu
RO38 TREZ 5765 069X XX01 8906 TREZORERIA SIBIU
Nr. Ordine Reg. Com. J32/506/02.06.2014
CIF 33235356
S.C. POINT VERDE S.R.L.

Sediu Piaţa Armelor 7 Sibiu 550194 Tel. /fax. +40 (0) 269 25 39 69

Proiect nr.11/2015, Reabilitare pavilioane, str. Granicerilor nr. 113, sat Orlat, jud. Sibiu

Harta 2015‐Google Earth 
 

 
 
 
 
În orto‐fotoplanul din 2015 se pot distinge atât formele parcelei cât şi planimetria clădirilor în 
forma  în  care  se  gasesc.  Se  observă,  de  asemenea,  faptul  că  cele  trei  imobile  nu  au  fost  legate 
funcţional şi spaţial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14
IBAN RO91BTRLRONCRT0257077701 BANCA TRANSILVANIA Sibiu
RO38 TREZ 5765 069X XX01 8906 TREZORERIA SIBIU
Nr. Ordine Reg. Com. J32/506/02.06.2014
CIF 33235356
S.C. POINT VERDE S.R.L.

Sediu Piaţa Armelor 7 Sibiu 550194 Tel. /fax. +40 (0) 269 25 39 69

Proiect nr.11/2015, Reabilitare pavilioane, str. Granicerilor nr. 113, sat Orlat, jud. Sibiu

Analiza planurilor din punct de vedere istoric  

15
IBAN RO91BTRLRONCRT0257077701 BANCA TRANSILVANIA Sibiu
RO38 TREZ 5765 069X XX01 8906 TREZORERIA SIBIU
Nr. Ordine Reg. Com. J32/506/02.06.2014
CIF 33235356
S.C. POINT VERDE S.R.L.

Sediu Piaţa Armelor 7 Sibiu 550194 Tel. /fax. +40 (0) 269 25 39 69

Proiect nr.11/2015, Reabilitare pavilioane, str. Granicerilor nr. 113, sat Orlat, jud. Sibiu

16
IBAN RO91BTRLRONCRT0257077701 BANCA TRANSILVANIA Sibiu
RO38 TREZ 5765 069X XX01 8906 TREZORERIA SIBIU
Nr. Ordine Reg. Com. J32/506/02.06.2014
CIF 33235356
S.C. POINT VERDE S.R.L.

Sediu Piaţa Armelor 7 Sibiu 550194 Tel. /fax. +40 (0) 269 25 39 69

Proiect nr.11/2015, Reabilitare pavilioane, str. Granicerilor nr. 113, sat Orlat, jud. Sibiu

 
 

17
IBAN RO91BTRLRONCRT0257077701 BANCA TRANSILVANIA Sibiu
RO38 TREZ 5765 069X XX01 8906 TREZORERIA SIBIU
Nr. Ordine Reg. Com. J32/506/02.06.2014
CIF 33235356
S.C. POINT VERDE S.R.L.

Sediu Piaţa Armelor 7 Sibiu 550194 Tel. /fax. +40 (0) 269 25 39 69

Proiect nr.11/2015, Reabilitare pavilioane, str. Granicerilor nr. 113, sat Orlat, jud. Sibiu

 
ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE 
 

 
 
Plan de incadrare in Orlat 
 

 
 
Plan de situatie 

18
IBAN RO91BTRLRONCRT0257077701 BANCA TRANSILVANIA Sibiu
RO38 TREZ 5765 069X XX01 8906 TREZORERIA SIBIU
Nr. Ordine Reg. Com. J32/506/02.06.2014
CIF 33235356
S.C. POINT VERDE S.R.L.

Sediu Piaţa Armelor 7 Sibiu 550194 Tel. /fax. +40 (0) 269 25 39 69

Proiect nr.11/2015, Reabilitare pavilioane, str. Granicerilor nr. 113, sat Orlat, jud. Sibiu

 
VECINATATI 
 la NE: Calea ferata;  
 la SV: Drumul Judetean 106D  
 la SE: Strada Granicerilor; 
 la NE: Domeniul privat al comunei Orlat 

 
 

 
 
Cladirea administratiei – imagine preluata de pe site‐ul Tribuna 
 
 

19
IBAN RO91BTRLRONCRT0257077701 BANCA TRANSILVANIA Sibiu
RO38 TREZ 5765 069X XX01 8906 TREZORERIA SIBIU
Nr. Ordine Reg. Com. J32/506/02.06.2014
CIF 33235356
S.C. POINT VERDE S.R.L.

Sediu Piaţa Armelor 7 Sibiu 550194 Tel. /fax. +40 (0) 269 25 39 69

Proiect nr.11/2015, Reabilitare pavilioane, str. Granicerilor nr. 113, sat Orlat, jud. Sibiu

 
 
Imagine cu corpul cladirii scolii 
 

 
 
Imagine din strada Granicerilor cu corpul Scolii 

20
IBAN RO91BTRLRONCRT0257077701 BANCA TRANSILVANIA Sibiu
RO38 TREZ 5765 069X XX01 8906 TREZORERIA SIBIU
Nr. Ordine Reg. Com. J32/506/02.06.2014
CIF 33235356
S.C. POINT VERDE S.R.L.

Sediu Piaţa Armelor 7 Sibiu 550194 Tel. /fax. +40 (0) 269 25 39 69

Proiect nr.11/2015, Reabilitare pavilioane, str. Granicerilor nr. 113, sat Orlat, jud. Sibiu

 
 
 
Imagine aeriana de ansamblu a Centrului de plasament cu intreaga parcela 
‐foto realizata de Ovidiu Sopa in 2012 pt site‐ul www.sibiu.ro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21
IBAN RO91BTRLRONCRT0257077701 BANCA TRANSILVANIA Sibiu
RO38 TREZ 5765 069X XX01 8906 TREZORERIA SIBIU
Nr. Ordine Reg. Com. J32/506/02.06.2014
CIF 33235356
S.C. POINT VERDE S.R.L.

Sediu Piaţa Armelor 7 Sibiu 550194 Tel. /fax. +40 (0) 269 25 39 69

Proiect nr.11/2015, Reabilitare pavilioane, str. Granicerilor nr. 113, sat Orlat, jud. Sibiu

 
 

 
 
Corpul cladirii scolii – Vedere de la strada 
 

 
 
Imagine a scolii vazuta din curtea interioara 
22
IBAN RO91BTRLRONCRT0257077701 BANCA TRANSILVANIA Sibiu
RO38 TREZ 5765 069X XX01 8906 TREZORERIA SIBIU
Nr. Ordine Reg. Com. J32/506/02.06.2014
CIF 33235356
S.C. POINT VERDE S.R.L.

Sediu Piaţa Armelor 7 Sibiu 550194 Tel. /fax. +40 (0) 269 25 39 69

Proiect nr.11/2015, Reabilitare pavilioane, str. Granicerilor nr. 113, sat Orlat, jud. Sibiu

 
 
Cladirea scolii – Fatada laterala 
 

 
 
Placuta amplasata pe fatada principala a scolii 
 
 

23
IBAN RO91BTRLRONCRT0257077701 BANCA TRANSILVANIA Sibiu
RO38 TREZ 5765 069X XX01 8906 TREZORERIA SIBIU
Nr. Ordine Reg. Com. J32/506/02.06.2014
CIF 33235356
S.C. POINT VERDE S.R.L.

Sediu Piaţa Armelor 7 Sibiu 550194 Tel. /fax. +40 (0) 269 25 39 69

Proiect nr.11/2015, Reabilitare pavilioane, str. Granicerilor nr. 113, sat Orlat, jud. Sibiu

 
 
Administratia – vedere cu accesul din curte 
 

 
 
Aministratia – Fatada principala de la strada 

24
IBAN RO91BTRLRONCRT0257077701 BANCA TRANSILVANIA Sibiu
RO38 TREZ 5765 069X XX01 8906 TREZORERIA SIBIU
Nr. Ordine Reg. Com. J32/506/02.06.2014
CIF 33235356
S.C. POINT VERDE S.R.L.

Sediu Piaţa Armelor 7 Sibiu 550194 Tel. /fax. +40 (0) 269 25 39 69

Proiect nr.11/2015, Reabilitare pavilioane, str. Granicerilor nr. 113, sat Orlat, jud. Sibiu

 
 
Accesul in incinta pe langa corpul administratiei 
 

 
 
Cladirea clubului cu accesul din curte 

25
IBAN RO91BTRLRONCRT0257077701 BANCA TRANSILVANIA Sibiu
RO38 TREZ 5765 069X XX01 8906 TREZORERIA SIBIU
Nr. Ordine Reg. Com. J32/506/02.06.2014
CIF 33235356
S.C. POINT VERDE S.R.L.

Sediu Piaţa Armelor 7 Sibiu 550194 Tel. /fax. +40 (0) 269 25 39 69

Proiect nr.11/2015, Reabilitare pavilioane, str. Granicerilor nr. 113, sat Orlat, jud. Sibiu

 
 
Imaginea fatadei laterale stanga a clubului 
 

 
 
Imaginea fatadei laterale dreapta a clubului 

26
IBAN RO91BTRLRONCRT0257077701 BANCA TRANSILVANIA Sibiu
RO38 TREZ 5765 069X XX01 8906 TREZORERIA SIBIU
Nr. Ordine Reg. Com. J32/506/02.06.2014
CIF 33235356
S.C. POINT VERDE S.R.L.

Sediu Piaţa Armelor 7 Sibiu 550194 Tel. /fax. +40 (0) 269 25 39 69

Proiect nr.11/2015, Reabilitare pavilioane, str. Granicerilor nr. 113, sat Orlat, jud. Sibiu

 
 
Imaginea clubului din lungul strazii Granicerilor, dinspre calea ferata 
 
 
SITUAŢIA EXISTENTĂ SI SISTEMUL CONSTRUCTIV 
 
Terenul se supune reglementărilor din PUG – prin temeiul reglementărilor documentației de 
urbanism  nr. 34011/2002 faza PUG aprobat prin hotărârea Consiliului Local Orlat 69/2005. 
Cele trei corpuri de cladire aliniate la strada Granicerilor sunt construite in jurul anilor 1763 si 
au deservit ansamblul fostului sediu al comandamentului graniceresc de la Orlat. Ele sunt clasate ca 
monument instoric de arhitectura de categoria B si sunt propuse a se reabilita in scopul folosintei de 
catre Centrul de plasament Orlat. 
Terenul este ocupat în prezent de trei constructii  cu un caracter definitiv având şarpanta din 
structură  de  lemn,  iar  structura  din  zidărie  de  cărămidă  cu  planşeu  din  lemn  pe  regim  de  înălţime: 
Subsol+Parter+Etaj, pe care ,,Centrul de plasament’’, în calitate de beneficiar al terenului, le foloseşte 
în momentul de faţă ca şcoală gimnazială clasele I‐VIII si internat pentru copii orfani. 
Imobilele  destinate  reabilitării  se  află  în  zona  centrală  comunei    Orlat  în  apropiere  de  Piaţa 
centrală și de Biserica Romano‐Catolică în frontul continuu al străzii Grănicerilor.  
Pe  terenul  actual  se  află  o  construcţie  S+P+E  cu  şarpanta  de  lemn,    cu  destinaţia  de  şcoală 
gimnazială,  o  construcție  subsol  si  parter  cu  destinația  de  administrație  și  o  construcție  S+P+E  cu 
destinația  de  club.  Faţadele  principale  sunt  impunătoare,  compuse  din  simetrie,  cu  opt  travei, 

27
IBAN RO91BTRLRONCRT0257077701 BANCA TRANSILVANIA Sibiu
RO38 TREZ 5765 069X XX01 8906 TREZORERIA SIBIU
Nr. Ordine Reg. Com. J32/506/02.06.2014
CIF 33235356
S.C. POINT VERDE S.R.L.

Sediu Piaţa Armelor 7 Sibiu 550194 Tel. /fax. +40 (0) 269 25 39 69

Proiect nr.11/2015, Reabilitare pavilioane, str. Granicerilor nr. 113, sat Orlat, jud. Sibiu

respectiv patru șî șase, fiind tencuite și zugrăvite. In accentul principal se află cele două  intrări acestea 
fiind  marcate  prin  porți  mari  de  fier.  Configuraţia  planimetrică  este  rigidă  şi  echilibrată,  cu  curte 
interioară dreptunghiulară simetrică faţă de corpurile de clădiri.  
 
SUPRAFAŢĂ TOTALĂ TEREN = 12121 mp  
  SUPRAFAŢA CONSTRUITĂ pavilion Scoala: = 320.86 mp 
SUPRAFAŢA CONSTRUITĂ pavilion Administrație: 173.36 mp 
SUPRAFAŢA CONSTRUITĂ pavilion Club: 232.82 mp 
 
Toate cele trei cladiri au forma dreptunghiulara in plan, fiind aliniate cu latura lunga la drumul 
judetean. Intre cladirea administrativa si club exista o incinta imprejmuita cu zid, cu o poarta din lemn 
catre strada.  
Cele  trei  constructii  au  elemente  constructive  similare.  Zidaria  este  portanta,  din  caramida 
plina cu mortar de var/nisip/pamant, fundatiile sunt partial din caramida si partial din piatra de rau 
sau piatra sparta de cariera.  
 
Scoala 
Constructia se dezvolta pe verticala pe trei niveluri S+P+E si se compune din fundatii continue 
sub zidurile de caramida plina, realizate din lespezi de piatra si caramida. Sprastructura este din zidarie 
portanta. Planseul de peste subsol este realizat din bolti cilndrice de caramida, cel de peste parter este 
din beton armat (on interventie partiala din sec. XX) iar cel de peste etaj din lemn. Acoperisul este de 
tip sarpanta dulghereasca din lemn de rasinoase pe scaune, avand invelitoarea realizata din tigle solzi. 
Faţada  principală  a  scolii  este  structurată  pe  trei  travei,  cu  cele  doua  laterale  cu  cate  doua 
ferestre din doua canaturi, iar cea centrala cu trei ferestre identice, dispuse la fata exteriara a zidurilor. 
Soclul  este  inalt  de  un  metru  si  prezinta  degradari  majore  la  nivelul  tencuielii,  exfolieri  datorita 
umiditatii  si  pete  de  saruri  pana  la  inaltimea  de  1,20‐1,50m,  sub  ferestrele  parterului.  Fatada  este 
simetrica, bordata cu bosaje din tencuiala, in partea centrala are montata o placuta metalica pe care 
scrie denumirea „Centru de plasament Orlat” si stema localitatii.  
Acoperisul este in doua ape cu sarpanta de lemn si tigla ceramica, tesit la colturi sub inclinatia 
de 45 grade. Se pot observa doua cosuri de fum simetrice si unul mai mic intre ele. La strada exista o 
lucarna  mica  de  aerisire  iar  inspre  curtea  iterioara  sunt  doua  simetrice,  cu  acoperire  in  trei  ape  si 
cornise din lemn profilat.  
Dinspre    strada  se  observa  in  partea  dreapta  un  cos  masiv  langa  cladire,  ce  apartine  vechii 
centrale termice, actualmente nefiolosita. 
Ferestrele au tamplarii din lemn vopsite bordo, iar cercevelele sunt vopsite in alb.  

28
IBAN RO91BTRLRONCRT0257077701 BANCA TRANSILVANIA Sibiu
RO38 TREZ 5765 069X XX01 8906 TREZORERIA SIBIU
Nr. Ordine Reg. Com. J32/506/02.06.2014
CIF 33235356
S.C. POINT VERDE S.R.L.

Sediu Piaţa Armelor 7 Sibiu 550194 Tel. /fax. +40 (0) 269 25 39 69

Proiect nr.11/2015, Reabilitare pavilioane, str. Granicerilor nr. 113, sat Orlat, jud. Sibiu

Inspre  curte,  se  poate  observa  o  extensie  a  constructiei  care  gazduieste  un  spatiu  tehnic. 
Cornisa este   lata, fara profile (sper deosebire de cea de la strada), iar accesul se face central printr‐o 
scara de acces. 
Fatadele laterale sunt simple, doar fatada stanga are doua ferestre intr‐o parte, atat la la parter 
cat si etaj, iar bosajele de la colturi sunt intoarse doar dinspre fatada de la strada, nu si cea din curte. 
 
Administratia 
Cladirea se dezvolta pe doua niveluri, subsol si parter cu functiunea de birouri administrative. 
Structura cladirii se compune din fundatii continue sub ziduri, realizate din lespezi de piatra / piatra de 
rau si caramida, iar suprastructura din caramida portanta. Planseul peste subsol este realizat din bolti 
cilindrice de caramida iar cel peste parter din lemn. Acoperisul este de tip sarpanta dulghereasca din 
lemn de rasinoase cu tigla solzi, in sistem scaune si arbaletrieri de rigidizare.  Sarpanta este in doua ape 
tesite la colturile fatadelor laterale. 
Fatada de la strada are cinci ferestre echidistante acoperite cu grilaje metalice, cu tamplaria 
vopsita  bordo  si  cercevelele  albe.  Bosajele  sunt  degradate  mai  ales  la  nivelul  soclului,  datorita 
neracordarii  corecte  si  degradarii  jgheaburilor  si  burlanelor.  La  nivelul  trotuarului  se  poate  observa 
golul de aerisire a subsolului care este sufocat de vegetatie parazitara. Sub cornisa profilata ce merge 
perimetral constructiei, la strada, se gaseste o placuta metalica ce denumeste „Centrul de plasament 
nr. 6, Orlat‐Consiliul Judetean Sibiu, Directia generala prntru protectia drepturilor copilului Sibiu”. 
Tencuielile  sunt  intr‐o  stare  foarte  proasta  pana  la  nivelul  ferestrelor,  pe  alocuri  cazute  si  cu 
pete  de  saruri  si  umezeala  datorita  infiltratiilor  de  ape  meteorice,  neizolarea  fundatiilor  si 
neracordararii corecte a trotuarului perimetral. 
Sarpanta  este  degradata  la  coama,  dolii  si  mai  ales  la  intalnirea  cu  scocurile  de  preluare  a 
apelor pluviale. Cele patru lucarne in pupitru sunt simetrice atat fata de acces cat si fata de coama si 
au ca si scop aerisirea podului. Se mai pot observa doua cosuri de fum simetrice ca si pozitie, dar cel 
din stanga de o capacitate mai mare. 
Lateralele  fatadei  de  la  strada  se  continua  cu  zidul  portii  de  acces,  deasemenea  intr‐o  stare 
foarte proasta. 
Fatada dinspre curte, ofera accesul central in imobil si simetric fata de acesta se afla ferestrele 
de la nivelul parterului, mai putin o fereastra in zona oficiului, care posibil sa fi fost zidita.  
 
Clubul 
Constructia se dezvolta pe verticala pe trei niveluri S+P+E si se compune din fundatii continue 
sub  ziduri,  realizate  din  lespezi  de  piatra  /  piatra  de  rau  si  caramida.  Sprastructura  este  din  zidarie 
portanta.  Planseul de  peste  subsol  este  realizat  din  bolti cilindrice  de caramida,  cel  de peste  parter 
este din beton armat iar cel de peste etaj din lemn. Acoperisul este de tip sarpanta dulghereasca din 
lemn de rasinoase avand invelitoarea realizata din tigle solzi, similara celorlalte doua cladiri. 
29
IBAN RO91BTRLRONCRT0257077701 BANCA TRANSILVANIA Sibiu
RO38 TREZ 5765 069X XX01 8906 TREZORERIA SIBIU
Nr. Ordine Reg. Com. J32/506/02.06.2014
CIF 33235356
S.C. POINT VERDE S.R.L.

Sediu Piaţa Armelor 7 Sibiu 550194 Tel. /fax. +40 (0) 269 25 39 69

Proiect nr.11/2015, Reabilitare pavilioane, str. Granicerilor nr. 113, sat Orlat, jud. Sibiu

Cladirea  clubului  detine  spatii  de  ateliere  diverse  activitati  si  spatii  actualmente  nefolosite 
(vecjhile dusuri), este o cladire masiva, simetrica in axul ei, si construita in acelasi stil cu administratia 
si cu scoala. 
Fatadele  sunt  simetrice  din  punct  de  vedere  al  raportului  plin‐gol.  Cea  de  la  strada  are  la 
nivelul parterului cinci ferestre si la etaj, fereastra centrala este zidita dupa anii 1950. 
Accesul principal de asemenea se face prin curte de la nivelul cotei terenului amenajat. 
Sarpanta  este  in  doua  ape,  cu  doua  lucarne  in  pupitru  doar  in  partea  dinspre  curte  pentru 
aerisirea si iluminarea podului. In varful coamei se regasesc doua cosuri de fum. 
Fatadele  laterale  sunt  decorate  cu  preluarea  cornisei  celor  principale  printr‐un  brau  profilat 
acoperit  cu  tigla  solzi.  Fatada  de  la  strada  este  decorata  cu  bosaje  din  tencuiala  si  are  un  soclu  din 
tencuiala, destul de degradat. 
Inspre curte, exista doua ferestre, in stanga accesului, la nivelul parterului care sunt zidite, iar 
celalalte doua au gratii metalice. 
Acest  imobil  este  vizibil  cel  mai  degradat  din  punt  de  vedere  al  tencuielii,  sarpantei  si 
tamplariilor. 
Datorita  umiditatii  intretinute  a  solului  care  a  urcat  prin  zidurile  exterioare,  tencuiala  este 
degradata  pana  la  nivelul  ferestrelor  etajului,  pe  alocuri  cazuta  in  dreptul  ferestrelor  parterului. 
Deasemenea profilul conisei este distrus datorita intemperiilor nepreluate corect. 
Cosurile de fum de aceeasi dimensiune si simetrice, sunt degradate si nu se mai folosesc in 
scopul lor initial. 
Ferestrele  sunt  similare  celor  de  la  corpurile  administratiei  si  scolii,  cu  tamplarii  din  lemn  si 
grilaje metalice de protectie subimpartite. 
 
Cele  trei  imobile  formeaza  o  curte  interioară  comună,  de  formă  dreptunghiulară,  utilizată 
pentru activităţile în aer liber ale copiilor. 
În  prezent,  starea  clădirilor  este  relativ  proasta,  nefiind  observate  degradări  majore  la  nivel 
structural, al finisajelor şi al anvelopantei. Degradările prezente sunt în mare parte la nivelul finisajelor, 
respectiv tencuielile şi tâmplăriile la nivelul subsolului si parterului.Nu s‐au efectuat interventii recente 
atat la nivel constructiv cat si al finisajelor.  
Invelitorile sunt intr‐o stare avansata de degradare, datorita neintretinerii curente. 
Este necesară o uscare a zidariei în special în zona soclului. Subsolurile sunt extrem de umede, 
in cel al Clubului exista acumulare de apa.  
Registrul  inferior  al  fatadelor  prezintă  degradări  masive,  datorate  în  mare  parte  umidităţii. 
Tencuiala are lipsuri, exfolieri, stratul suport este complet degradat.  

30
IBAN RO91BTRLRONCRT0257077701 BANCA TRANSILVANIA Sibiu
RO38 TREZ 5765 069X XX01 8906 TREZORERIA SIBIU
Nr. Ordine Reg. Com. J32/506/02.06.2014
CIF 33235356
S.C. POINT VERDE S.R.L.

Sediu Piaţa Armelor 7 Sibiu 550194 Tel. /fax. +40 (0) 269 25 39 69

Proiect nr.11/2015, Reabilitare pavilioane, str. Granicerilor nr. 113, sat Orlat, jud. Sibiu

Degradările  sunt  prezente  şi  la  cornişe  si  bosaje,  pe  alocuri  disparute  definitiv.  Motivele  ar 
putea fi atât lipsa unei întreţineri curente precum şi o execuţie defectuoasă anterioară a reparaţiilor, 
dar si datorita degradarilor invelitorii, jgheaburilor si burlanelor. 
Burlanele de scurgere a apei pluviale au suferit deformări mecanice. 
 
În consecinţă, pavilioanele ar trebui supuse unui proces complet de reabilitare. 
 
ACTIVITĂŢI  PROPUSE: 
 
  Investiţia  propune  înlocuirea  parţială  a  şarpantei  şi  înlocuirea  în  totalitate  a  ţiglei  solzi  a 
imobilelor. Totodată se doreste reabilitarea tencuielior si finisajelor interioare si exterioare. 
  Pardoselile vor fi refăcute în totalitate. 
  Corpurile vor fi tratate separat iar activitatile propuse sunt in primul rand cele de restaurare a 
finisajelor,  ornamentelor  de  fatada,  a  invelitorii,  inlocuirea  tamplariilor  ferestrelor,  reconditionarea 
usilor  interioare,  construirea  unui  trotuar  perimetral,  reparatii  la  lucarne,  crearea  unui  dren 
perimetral. 
Deasemenea  se  propune  repararea  zidului  ce  uneste  clubul  de  administratie,  construit  pe 
limita de proprietatea de la strada si creaza un front construit continuu. 
Astfel in corpul administratiei interventiile la nivelul parterului sunt propuse in felul urmator: 
inlocuirea  tamplariilor  si  glafurilor,  reparatii  a  20%  din  tencuieli,  zugraveli  in  proportie  de  100%.  Se 
propun  restaurarea  tavanelor,  pardoselilor  din  parchet  si  restaurarea  usilor  interioare.  La  exteriorul 
corpului se propun reabilitarea tencuielilor in proportie de 50%, a soclului de 1m inaltime in proportie 
de  100%  si  jgheaburile  si  burlanele  inlocuite.  Sarpanta  de  asemenea  va  fi  reparata  intr‐o  proportie 
estimata la 30%. Subsolul se va asana si amenaja ca spatii anexe. 
Corpul ce gazduieste scoala este propus ca la exterior sa se reconditioneze in proportie de 50% 
la nivelul tencuielilor. La nivelul subsolului se va construi o pardoseala de caramida pe pat de nisip. 
Tencuielile  si  zugravelile  se  vor  reface  in  totalitate,  iar  tavanele  reparate.  Usile  interioare  se  vor 
revopsi,  iar  ca  si  compartimentari  noi,  se  propune  amenajarea  unor  grupuri  sanitare  la  parter  ‐
compartimentare  cu  pereti  neportanti  usori  din  gips  carton.  Sarpanta  va  fi  reconditionata  la  nivelul 
elementelor afectate de umezeala si se va elimina stratul de moloz si caramizi din podul existent, iar 
streasina de lemn se va repara.  
Corpul  clubului  va  fi  reconditionat  integral  la  nivelul  tencuielior  si  zugravelilor  interioare  si 
exterioare.  Pardoselile  se  vor  reabilita  iar  treptele  exterioare  de  acces  se  vor  reconstrui.  Avand  in 
vedere gradul de degradare atat la nivelul peretiilor dar si a subsolului, aceasta cladire va suferi cele 
mai mari interventii. 
 

31
IBAN RO91BTRLRONCRT0257077701 BANCA TRANSILVANIA Sibiu
RO38 TREZ 5765 069X XX01 8906 TREZORERIA SIBIU
Nr. Ordine Reg. Com. J32/506/02.06.2014
CIF 33235356
S.C. POINT VERDE S.R.L.

Sediu Piaţa Armelor 7 Sibiu 550194 Tel. /fax. +40 (0) 269 25 39 69

Proiect nr.11/2015, Reabilitare pavilioane, str. Granicerilor nr. 113, sat Orlat, jud. Sibiu

CONCLUZII: 
 
Masurile solicitate de catre beneficiar si propuse prin documentatia de proiectare impun protejarea 
urmatoarelor  elemente  arhitecturale,  care  definesc  etapele  de  constructie  precum  si  caracterul 
arhitecturii: 
a. invelitorile se vor realiza exclusiv din tigle solzi ceramice 
b. tamplariile  ferestrelor,  daca  se  inlocuiesc,  se  vor  executa  din  lemn,  folosind  ca  model  de 
frezare    si  impartire  pe  canate  situatia  existenta.  La  Administratie  se  vor  reface  sau  refolosi 
elementele decorative din lemn (frize profilate la traversa). Se va incerca refolosirea feroneriei 
originale, in special a sistemelor de inchidere. 
c. Tencuielile se vor reface folosind materiale speciale de renovari (tencuieli pe baza de var, var 
trass  sau similare) fara adaos de ciment de constructii. 
d. Soclurile se vor trata obligatoriu cu tencuieli macroporoase de asanare.  
e. Se impune refacerea bosajelor originale in tencuiala, pe latura dinspre strada a tuturor celor 
trei imobile. 
f. Sarpantele  se  vor  repara  local,  in  functie  de  starea  de  degradare  a  materialului  lemnos,  se 
recomanda  realizarea  unei  astereli  si  montajul  unei  folii  hidroizolante  pentru  o  durabilitate 
crescuta 
g. Se  impune  in  mod  obligatoriu  realizarea  unui  sistem  de  dren  a  apelor  de  infiltratie,  cu 
colectare  la  reteaua  de  canalizare  concomitent  cu  realizarea  unei  hidroizolatii  verticale  a 
fundatiilor.  
h. Paramentul sin subsol se va pastra aparent, se recomanda rostuire cu mortare de asanare si 
tratament  al  caramizilor  cu  apa  de  var  sau  similar.  Pardoselile  trebuie  partrate  in  regim 
permeabil,  din  caramida  pe  pat  de  nisip,  dupa  evacuarea  pamantului  afectat  de  umiditate 
prelungita si inlocuirea cu un strat de pietris spalat si uscat. 
i. Se recomanda folosirea la pardoselile etajelor superioare a parchetului din lemn masiv. 
j. Acolo unde se prevad grupuri sanitare se vor monta hidroizolatii suplimentare sub sape. 
k. Spatialitatea interioara se va pastra, in special in cladirea clubului, unde se vor pune in valoare 
elementele structurale de la etaj (scara,  coloane zidarie) 
l. Cosurile de fum se vor pastra si reabilita. 
m. Poarta din lemn dintre Club si Administratie se va executa  dupa modelul existent, din lemn 
masiv, folosind structura metalica existenta.  
 
 
 
 

32
IBAN RO91BTRLRONCRT0257077701 BANCA TRANSILVANIA Sibiu
RO38 TREZ 5765 069X XX01 8906 TREZORERIA SIBIU
Nr. Ordine Reg. Com. J32/506/02.06.2014
CIF 33235356
S.C. POINT VERDE S.R.L.

Sediu Piaţa Armelor 7 Sibiu 550194 Tel. /fax. +40 (0) 269 25 39 69

Proiect nr.11/2015, Reabilitare pavilioane, str. Granicerilor nr. 113, sat Orlat, jud. Sibiu

 
DIVERSE: 
 
Se recomandă ca execuţia lucrării să fie încredinţată unor antreprize profesioniste, capabile să 
asigure  nivelul  de  calitate  cerut  de  legislaţia  în  vigoare  cât  şi  de  importanţa  clădirii,  din  punctul  de 
vedere al procesului de protejare şi conservare a patrimoniului construit. 
Se vor respecta cu stricteţe detaliile propuse prin proiect, se recomandă ca operaţiile propuse 
să fie evaluate din punct de vedere al costurilor de execuţie la nivelul unor intervenţii pe monumente 
istorice, cu un grad ridicat de calitate şi o manoperă mai delicată şi complexă. 
Orice  modificări  ale  proiectului  original  datorate  dorinţei  investitorului  sau  a  unor 
neconformităţi constatate pe şantier vor fi analizate în prezenta proiectantului conform prevederilor 
legale în vigoare şi vor fi executate strict pe baza dispoziţiilor de şantier elaborate de către acesta. 
Exploatarea construcţiei se va face în conformitate cu capitolul specific din Cartea Construcţiei 
unde se vor preciza tipul şi frecventa verificărilor elementelor de construcţie cat şi modul de utilizare 
şi întreţinere a instalaţiilor şi echipamentelor din dotare. 
 
Bibliografie: 
 
‐ https://ro.wikipedia.org/wiki/Regimentul_I_de_Grani%C8%9B%C4%83_de_la_Orlat   
‐ https://ro.wikipedia.org/wiki/Orlat,_Sibiu  
‐Ofiţerii români din Regimentul 1 grăniceresc român de la Orlat, Editura Etape Sibiu, Sibiu 2002 
‐ http://www.tribuna.ro/stiri/actualitate/liviu‐rebreanu‐a‐dansat‐ciuleandra‐la‐orlat‐108639.html   
‐https://www.facebook.com/Regimentul‐1‐gr%C4%83niceresc‐
Orlat169820729843764/info?tab=page_info   
‐  http://www.armyacademy.ro/reviste/1_2002/art16.pdf   
 
 
Decembrie  2015 
 
                                                                                                                                                                                                             
Intocmit                       Sef de proiect 
Arh. Oana Belascu                  Arh. Mihai Ţucă   
 

33
IBAN RO91BTRLRONCRT0257077701 BANCA TRANSILVANIA Sibiu
RO38 TREZ 5765 069X XX01 8906 TREZORERIA SIBIU
Nr. Ordine Reg. Com. J32/506/02.06.2014
CIF 33235356