Sie sind auf Seite 1von 4

Date generale

Data :
Şcoala:Gimnaziu
Clasa a 9-a
Obiectul: Fizica
Subiectul: Acţiunea cîmpului electric şi a celui magnetic asupra sarcinilor electrice
Tipul lecţiei: Mixtă
Profesor:Crintea Nina
Durata: 45min
Competenţe:
1.Competenţe de comunicare ştiinţifică
Subcompetenţe:
1.Trasarea anologiilor între cîmpurile gravitaţionale,electrice şi magnetice.
2.Explicarea procesului de generare a cîmpului electric şi magnetic

Obiective operaţionale:
Elevul va fi capabil:

O1 - Să numească diferenţa dintre cîmpuri:gravitaţional,electric şi magnetic


O2 - Să denumească proprietăţile de bază ale cîmpului electric şi magnetic
O3 - Să explice regula burghiului
O4 - Să definească forţa Lorenţiană

Strategiile didactice
Mijloace didactice
materiale didactice: tabla, creta, fişe cu sarcini,
Metode şi procedee de învăţământ:
Conversaţia,Explicaţie, Exerciţii,
Moduri de activitate cu elevi:
1) Instruirea în grupuri; 2) Instruirea reciprocă ; 3) Consolidarea teoriei prin practică

Surse informaţionale: Manual cl. 9 a,internet

SCENARIU LECŢIEI
Nr Etapele lecţiei obiective Activitatea profesorului Activitatea Timp şi
elevului resurse
1. Moment 1.Salut elevii,stabilesc climatul
organizatoric adecvat pentru desfaşurarea Elevii salută
lecţiei.Verific frecvenţa profesorul si
2.propun elevilor sa ghicească se pregătesc
urmatoarea ghicitoare:fără mîini de lecţie
şi făra aripi,repede zboară nu îl
întreci
Captarea Răspuns:Timpul
atenţiei

Elevii răspund
la ghicitoare

2. Verificarea 1.Înainte de a trece la tema Răspund la


cunoştinţelor nouă propun să răspundă la întrebările
anterioare cîteva întrebări: date

Au fost
-care sunt cele 2 legi a stabilite de
acţiunilor reciproce dintre 2 către Ampere
conductoare şi de cine au fost Conductoarele
stabilite? paralele
parcurse de
curenţi
electrici de
acelaşi sens se
atrag în caz
contrar se
resping

F=µI1I2l/2π

-care e formula pentru forţa -asupra


electromagnetică sarcinilor în
mişcare
-asupra căror sarcini
acţionează forţele magnetice? Arată în caiete
problemele
rezolvate
Verific rezolvarea problemei

3. Anunţarea Tema de astăzi este: Elevii înscriu


subiectului Acţiunea cîmpului electric şi a tema în caiete
Prezentarea celui magnetic asupra sarcinilor
noului continut electrice aflate în mişcare.
Întreb elevii:
Cum credeţi cum se formează Îşi spun
cîmpurile:gravitaţional,magnetic părerea faţă
şi electrostatic? de întrebarea
Cîmpul gravitaţional este creat propusă
de oricare corp care posedă După care
masă. înscriu
cel electrostatic de sarcinile răspunsul
electrice aflate în repaus. corect în
Cîmpul magnetic de caiete.
coonductoare parcurse de curent
electric şi magneţi.
Proprietăţile de bază a cîmpului Înscriu
electric şi magnetic sunt: proprietăţile
-prin intermediul cîmpului principale ale
magnetic se transmite cîmpului
interacţiunea magnetic şi
-cîmpul electrostatic e produs de electric
sarcini în repaus
-magnetic de conductoare
parcurse de curent electric şi
magnetic.În cadrul cîmpului
magnetic are loc o forţă care se După care
numeşte ,,Forţa Lorenţ,, încearcă să
F=q*v*B. citească
Fiecare formulă poate vorbi formulă :
deci ca urmare poate fi citită B-inducţia
,cum credeţi cum poate fi cîmpului
descifrată această formulă? magnetic în
Deci ca urmare putem spune că vid,q sarcina
Forţa Lorenţ este forţa iar v-viteza
exercitată de cîmp asupra unei particulei care
particule încărcate cu sarcină traversează
electrică aflată în mişcare cîmpul
Dupa care
Sensul pozitiv al forţei e dat de înscriu
regula burghiului (drept).Pentru definiţia şi
q<0,iar sensul forţei se formula în
inversează (F<0) caiete
Fie o sarcină electrică q aceasta
pătrunde într-un cîmp electric
uniform cu viteza v0
perpendicular pe vectorul
intensităţii.Cîmpul electric
acţionează cu o forţă constantă
Fel.Fel=qE.Orice particulă
încărcată crează curent electric
elimentar
Particularităţi ale cîmpului
electric : acţiunea asupra
sarcinilor electrice aflate în
repaus şi în mişcare dar care nu
depind de viteză Fel=qE
Particularitatea de bază a
cîmpului magnetic constă în
acţiunea sarcinilor electrice în
mişcare adică depind de viteză.
F=Fel+Fl

4. Evaluarea Le propun să răspundă la Ex:1 Răspund la


performanţelor pag 69 întrebarea
Concluzii Care sunt proprietăţile de bază propusă de
ale cîmpului electric şi magnetic profesor

Notez elevii
Tema pentru Lepropun să studieze paragraful Înscriu tema
acasă 8 pag 67-69 şi să culeagă în agende
informaţie de diverse experienţe
din domeniul dat