You are on page 1of 42

-

‫ال قدم‬
‫بين ل ل‬ ‫ف ا‪ ،‬م مل أ‬ ‫ش ي لحي إ ي ‪ ،‬ل ي ي‬ ‫ل سل إ‬ ‫ي‬
‫ي أ ي ع ه أخي ل ق ع ع م ش ي‬ ‫ل يم إ‬ ‫ل ل به‪ ،‬يس هم في ن‬
‫لي‬ ‫ل‬ ‫م ح س س من ت‬ ‫في كل خ ت‬ ‫‪ ،‬ل ج نب لك ي ب ع ل إ‬
‫‪ :‬تح ي ل ف‪ ،‬ت يف‬ ‫ت عع خ‬ ‫ه أخي س ي ي ب ع إ‬ ‫ت‬
‫إع ل يق‪ .‬ت‬ ‫تح ي ‪،‬تح ي ل ئل م ن تم اخ ي‬ ‫‪،‬ج ع ل ي ن‬ ‫ل‬
‫كي ك‬ ‫ل ي من ل ئف ب يس ل ث ئق إ ي ل ي تس‬ ‫ك ف ه أن‬ ‫إ‬
‫ن ع في ت ات ل خ ي أ ل جي ‪.‬‬

‫ب حث ح له ‪،‬‬ ‫مامس ه لحي ل ف ل ي ت ي أ ن‬ ‫لأه ي ه ل ض‬ ‫ن‬


‫مح ين س سيين ي ح ل ل حث ه ك ل لي‪:‬‬ ‫ل مبخ‬ ‫ل‬

‫أ ا ‪ -‬ل سل إ‬

‫ي‬ ‫ي ل‬ ‫ث ني ‪ -‬ل ث ئق ا‬

‫‪ - I‬الت اسل اإ ا‬
‫‪ – 1‬ت يف الت اسل اا ا‬
‫لك ل صل ل بي ل يح ل بين ل ف إ ‪ ،‬أ بين‬ ‫ب ل سل إ‬ ‫ي‬
‫ل م‬ ‫ل‬ ‫ق ع ل س سل إ‬ ‫ح‬ ‫أخ ‪ ،‬كي ك ه فه أ م ض عه‪ ،‬لك في‬
‫ل سل‪ ،‬ويعتبر أه أشكال ااتصال وابرز قناة تواص ية مع اإدارة‪.‬‬

‫قيق‪ ،‬ي غي ع‬ ‫فق ن‬ ‫ل سس‬ ‫ين‪ ،‬في بين إ‬ ‫ل‬ ‫ي م ل سل بين إ‬


‫إه ‪.‬‬ ‫ق ع ‪ ،‬ا ت ضت م لحه ح قه ل ي‬ ‫ل ف أ ي ع ع يه يح‬

‫‪– 2‬ض ابط الت اسل اإ ا‬


‫أس لي ه‬ ‫‪ –1.2‬ق اعد التح ي اإ ا‬
‫م ي ‪،‬‬ ‫ب س‬ ‫ل ث ئق ل ي تح ه إ‬ ‫ل ح ي ه إن ء ل ب ؛ ي ف ب نه م‬
‫بغي ل ص‬ ‫بغي ه من ل لح إ ي أخ ‪ ،‬ل ي ب ي ت ل‬ ‫ك سي ت‬ ‫تس‬
‫‪ ،‬ي‬ ‫ل ل ف ل س ل ‪ .‬ي إل ب ع ل ح ي ض ي ل ح م في ل ل ل‬
‫ه ‪.‬‬ ‫بب ‪،‬ك ي‬ ‫ل ف ت ن ح ي س له ن ل ل م ل ل‬

‫‪ -1.1.2‬الق اعد الش ي‬

‫ل ض عي ‪:‬‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ي ‪ ،‬ا ب من ل ي ب ض ل‬ ‫إ‬ ‫سا‬ ‫لحسن صي غ ل‬


‫يم‬ ‫‪ – 1.1.1.2‬الت‬

‫‪2‬‬
‫يب ا‬ ‫فيه ا ت‬ ‫م م س م م مل‪ ،‬ا ف‬ ‫في ش ل نص م‬ ‫ل ض‬ ‫يم ع‬ ‫بل‬ ‫ي‬
‫مح ‪.‬‬

‫ي ف ت يم ل س ل ك ت ف ل س ئل إ ي بين ل لح ب خ اف ل ضيع ل ي ت خل في ن‬
‫ي ن ك من بي م ي ي‪ :‬س ل ل ي ‪ ،‬س ل إعا ‪ ،‬س ل إج ب ‪ ،‬س ل ل كي لخ‪.‬‬ ‫إ‬
‫‪ - 2.1.1.2‬ال‬

‫ن عي ه م س أ ليس س ي‬ ‫ي ل أبيض‪ ،‬أ ت‬ ‫مائ من حيث ل‬ ‫ل‬ ‫ي أ ي‬


‫قي ‪.‬‬ ‫ب س‬ ‫ع ض ل‬ ‫في أ شيف ليس خ ي ج كي ا ي‬ ‫م ل‬ ‫ل يات‬
‫أ‬ ‫ي ‪ ،‬من ح م أ‬ ‫بي ء‪ ،‬أ‬ ‫ي ‪ ،‬س ي ‪ ،‬في أ‬ ‫ت ب ل سل إ‬
‫‪ - 3.1.1.2‬ال امش‬

‫أ ب‬ ‫أنه ه‬ ‫‪.‬‬ ‫ن ي لس‬ ‫ب ي‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫أ ب‬ ‫ك من ل‬ ‫ل‬ ‫ب ل غ‬ ‫ل‬


‫مس ح مائ ‪.‬‬ ‫ه مش ي ل أ ت‬
‫‪ - 4.1.1.2‬ال س ف‬

‫‪ ،‬مس ف بين‬ ‫لس‬ ‫ل ‪ ،‬مس ف بين لس‬ ‫هي ل س ح ل غ من ل ب ‪ ،‬مس ف بين ل‬


‫ل ‪ ،‬ب ل ب ي ي ي ع ي شي من ل لي ل ض ‪.‬‬ ‫ل‬
‫‪ - 5.1.1.2‬ال ق ا‬

‫جي ي‬ ‫ف‬ ‫ب حيث ت ل كل ف‬ ‫ل‬ ‫حسب أف‬ ‫ع من ل‬ ‫ل س من م‬ ‫ت‬


‫أ ت أ بس ج ي ‪.‬‬
‫‪ - 6.1.1.2‬ال ض‬

‫ف م مح‬ ‫ف م ل ض ف تم ح يس ل‬ ‫ك ب ل س ل ي ض ل‬ ‫من ش‬
‫ق ء‬ ‫ل ي بس ب ء ل ط أ ع ض حه‪ ،‬بحيث ت‬ ‫ل س ل لإه‬ ‫ل س ؛ف ت‬
‫ل س ل ‪ .‬ل اب من ج ل ط في ل سا ‪ ،‬ق ي من أجل لك ل ل ب ب آل‬ ‫أ ف مم‬
‫حسن ل ط‪.‬‬ ‫ل ت أ ب لح س تح ي ل ض‬
‫‪ - 7.1.1.2‬السام ال غ ي‬

‫من أخ ء‪.‬‬ ‫خ‬ ‫به ق ل ي‬ ‫ل‬


‫‪ - 8.1.1.2‬اإي‬

‫ليتي‬ ‫ل‬ ‫لك ب ب ل‬ ‫م‬ ‫م ي ب قل أل‬ ‫عن ف‬ ‫أ ي‬ ‫ي لح إ‬


‫ل ئ ) إ ل ل ‪.‬‬ ‫ل ظع ل‬ ‫( ي‬ ‫ل يل ل سي ‪ ،‬ع إ‬
‫‪- 9.1.1.2‬ال لي‬

‫لح آخ ين‬ ‫ب‬ ‫ي م ( ش به) عن إه‬ ‫ص يح ص‬ ‫بس‬ ‫إ‬ ‫ي أ ي ب لح‬


‫هم‪.‬‬ ‫م ع م ع هم أف‬

‫‪3‬‬
‫‪- 10.1.1.2‬الق‬

‫ل‬ ‫ليق اي‬ ‫ل ي أ ل‬ ‫عن ل‬ ‫اب‬


‫ل ئ‬ ‫ل‬‫اس‬ ‫س‬
‫لغ صحيح ‪.‬‬ ‫س‬
‫(ك ت )‬ ‫ل ق في ل ي عن م ص ص ح‬ ‫ل س ل م ص ف ب ل ض في ل‬ ‫اب أ ت‬
‫‪.‬‬ ‫ل م ل‬ ‫( ل سل ليه) في عس ل م‪ ،‬أ في خ‬ ‫ح ايع ل‬
‫‪ - 11.1.1.2‬الدق‬

‫قي في ل م ل ي ي ي‬ ‫أ ي ك ب ق ج يع ل ث ئق ل ب ب لك ي‬ ‫ي لح إ‬
‫من‬ ‫تس ل ع‬ ‫ل ي ي ل ص ليه ل ‪ ،‬أ إ‬ ‫لغ‬ ‫ضح في ل‬ ‫أ ي‬
‫م ف ‪.‬‬ ‫أ ل لي أ ل ئي ل ي ي ل ح إ‬ ‫ل ن إ‬

‫‪.‬‬ ‫ل‬ ‫ه في ل‬ ‫‪ ،‬ب ا من‪ :‬س ل م ل ي أ س‬ ‫م ا‪ :‬س ل م قم‪ ...‬ب يخ ك ‪ ،‬ل‬


‫‪- 12.1.1.2‬الحي‬

‫ف أ أه ء‬ ‫ضع له ض ‪ ،‬ل خ لف ب لك ل‬ ‫ب لحي ضع ل يء في م ض ه ل‬ ‫ل‬


‫عن لحق‪.‬‬ ‫ل ي‬ ‫ي ي أ ي يل ل ح أث ء ل ح ي عن ل‬
‫‪ - 13.1.1.2‬الت نس‬

‫ع من ف ل ح ين كي ك‬ ‫م ه ا ن ي ماح ل ع ل‬ ‫إ‬ ‫ت نس أس‬


‫ي إ ي‪.‬‬ ‫س‬ ‫عن س‬ ‫لي ‪ ،‬ك ي ت نس أس‬ ‫م ت يي م أ ل ح ل ي ي‬
‫داقي‬ ‫‪ - 14.1.1.2‬ال‬

‫م ‪،‬‬ ‫م‬ ‫قي ح من ل مل ل ث في ل ي ات لي ‪ ،‬ق خ ت ي ل ح ين ح‬ ‫ت ل‬


‫ل ض آخ أن ت ي‬ ‫ل ض أن ت ي ل في ل ثي أ م ني اع ع ي ‪ ،‬ي‬ ‫في ي‬
‫م ‪.‬‬ ‫ل‬ ‫ت يل ل ثي ك‬
‫‪ - 15.1.1.2‬ال ض عي‬

‫إ‬ ‫لح‬ ‫ه ي‬ ‫م ض عي‬ ‫في حي‬ ‫لح ل‬ ‫ل‬ ‫ت لل ئ‬ ‫في خ م ل‬ ‫إ‬


‫كل ل بي ل ي ل ح ي ‪.‬‬ ‫ج‬
‫م ا‪ :‬يس ني أ ي ح ي‪،‬أ ي س ي أ ي ل ي‪.‬‬
‫م‬ ‫‪ -16.1.1.2‬ال‬

‫من ش ن أ ت ي‬ ‫ع‬ ‫ين ب س‬ ‫ل‬ ‫ل ف ل مي مس ا ي مه أ ي عي ش‬ ‫بع‬


‫نبإ ‪.‬‬ ‫ات عص ل‬ ‫آم‬
‫ف‪...‬‬ ‫ل م ‪ :‬ليس ب م ن ح لي ؛ أ ع م تس ح ل‬ ‫من ن‬

‫اإ ا‬ ‫‪- 2.1.2‬اأس‬

‫‪4‬‬
‫لإ‬ ‫م‬ ‫ل ن‬ ‫مس‬ ‫مي‬ ‫قي‬ ‫ي ل ي ك ب بغ س‬ ‫إ‬ ‫أس‬ ‫ي‬
‫‪.‬‬ ‫ت ل ل ح يق م لح ل‬ ‫ه صح س‬ ‫بع‬

‫ب ي ي‪:‬‬ ‫إ‬ ‫ي ي أس‬


‫‪ – 1.2.1.2‬احت ا ق اعد الت يم اإ ا‬

‫‪ ،‬من ه نس يع‬ ‫ئيس م‬ ‫ع ل س سل في ل ئف ل تب ع أس‬ ‫ي ل يم إ‬


‫؛ ف ل ئيس ه ل ي م )‪(il ordonne‬؛‬ ‫ل أ ه لغ خ ص ب ل ئيس لغ خ ص ب ل‬
‫ي ج )‪ (il prie‬؛‬ ‫ياحظ)‪ (il constate‬؛ ي ب)‪ (il demande‬؛ بي ل‬
‫)‪.(il rend compte‬‬ ‫)‪ (il propose‬؛ ي ع‬ ‫ي‬
‫ال‬ ‫‪ - 2.2.1.2‬احت ا ق اعد ال‬

‫م ي تب ع ه من ح‬ ‫ب ل يم إ‬ ‫ئص ي ل ب‬ ‫من ل‬ ‫ب‬ ‫ي ي لح ي إ‬


‫ل حف ع س ل ‪.‬‬ ‫لح‬ ‫ل س لي لحي‬ ‫ل ئ سي‪ ،‬م ي ق به من ل ح ي ب‬ ‫ل‬
‫تح ل اق بين ل ئيس‬ ‫ه ل ع ج ء من م ع ل بط إ ي ل ي تح م ل يم إ‬
‫س ء من أع أ من أس ل‪.‬‬ ‫ل‬

‫‪ –2.2‬الق اعد ال م ل ت اسل اا ا‬


‫‪- 1.2.2‬احت ا الس م " أ التس سل" اإ ا‬

‫ه ع إ‬ ‫‪ ،‬مع ش م‬ ‫أ ل‬ ‫ل‬ ‫م ل لس‬ ‫ي غي أ ت جه ل سا‬


‫يي‬ ‫ف ب سس ت‬ ‫‪ ...‬كل م‬ ‫أ ل‬ ‫ل أ ل‬ ‫ل سس ل سي ‪ .‬ف أس أ لح‬
‫ك‬ ‫ل سم ل ي ب‬ ‫م ك ي أ أك ي ي ‪ ،‬ع يه أ ي سل ل ح أ‬ ‫أ أ ي ث سل ل‬
‫‪ .‬ح‬ ‫ع ه ل سل‬ ‫ليس‬ ‫‪ ،‬بي ت ك ب ل ع ل‬ ‫ل سي ب ل‬ ‫لسي ل ي إ‬
‫يي‬ ‫أ أك‬ ‫ل‬ ‫في ل س ‪ ،‬يس حسن اع ع هي ل‬ ‫ي م ل ك من صح ل س سل إ‬
‫به‪.‬‬ ‫أ ليب ل‬

‫اب من‬ ‫ب لم ش ‪،‬‬ ‫أ ي سل س‬ ‫من ج أخ ‪ ،‬ي ع ع أي م سس أ ش ص ع‬


‫عل‬ ‫‪ .‬بل ل أص ح ل سل بين م س ين أ ث ن ي ين م ا‪ ،‬ي‬ ‫ل س ل ع لس م إ‬ ‫م‬
‫ع ني ب ل يم‪ ،‬ت ل ط‪ ،‬تح ي ل ق ل ط‪.‬‬

‫‪ - 2.2.2‬ااسم ال‬

‫ي‪ ،‬أ ل س ل‬ ‫ل ء ل ك سه ل‬ ‫ل يب ه إ ي ‪،‬‬ ‫ت جه ل س ل ل ل س‬


‫ت ‪ ،‬بغض ل‬ ‫ل‬ ‫م ي ل ل‬ ‫ش‬ ‫ت ث من ل ي ب أم ب ع‬ ‫بع‬
‫ين ل م ين ب ‪.‬‬ ‫عن أس ء ل‬

‫ال س‬ ‫‪- 3.2.2‬الح دل‬

‫‪5‬‬
‫إسامي في ل مل ل ب ‪ ،‬مع أح يث ل ي ل ي ‪ ،‬ف ل ء " بسم ه‬ ‫نس م مع ل‬
‫ل حيم" أ لح ه ح " من أخا إسامي ‪ ،‬ف ل ع ل ا ي أ ب سم ه ف أب ‪.‬‬ ‫ل ح‬
‫ب ل ي في ج يع ل سا ‪ ،‬أ ت سط أع ل ق أ ل ل س ل ‪.‬‬ ‫يس حسن اح‬

‫‪- 4.2.2‬ال أس)‪ (En-tête‬أ ال سل‬

‫لي ين‪،‬‬ ‫ل سل ع‬ ‫في أع‬ ‫ل أ‬ ‫ي ‪ ،‬ف نه ي ين ث‬ ‫ل س ‪ ،‬ي أ ش‬ ‫م ك نت ل‬


‫تين‪:‬‬ ‫في ح ل‬ ‫ه ي‬

‫ل ت لي ع أس ء ج يع إ‬ ‫‪ ،‬ف ل أ اب أ ي‬ ‫ل س‬ ‫ك نت ل‬ ‫‪‬‬
‫ل غ بي ‪ .‬ك ي ي‪:‬‬ ‫أ ت ه ك ع ‪ :‬ل‬ ‫ل س س ي ‪ .‬مع ض‬
‫ال غ بي ال‬
‫ا‬ ‫ال ي الت بي‬
‫الت ين ل ت بي ال ي اأك ي ي‬
‫ل ‪.........................................‬‬
‫ني ب ‪........................................ :‬‬
‫مد س ‪……………....................... :‬‬

‫)ال ق ‪ :‬ال دي أ الق ي (‬

‫ي ل ئي‬ ‫اسم ل‬ ‫ل أ ي ل آن ع‬ ‫‪،‬ف‬ ‫أ م‬ ‫ل س م‬ ‫‪ ‬أم ك نت ل‬


‫لح ‪،‬م ل ل ‪ ،‬ل ‪.‬‬ ‫ق‬ ‫ص‬ ‫‪ ،‬ل ج‪ ،‬ل‬ ‫‪ ،‬قم ل جي ‪ ،‬إ‬

‫‪،‬‬ ‫ش‬ ‫لي‬ ‫ل‬ ‫ي ن ج‬ ‫ل ي س ت‪ ،‬ح‬ ‫ضح عن ل‬ ‫ل أ ي يص‬


‫ك م ب‪.‬‬

‫ال يا )‬ ‫‪ - 5.2.2‬الت يخ (ال‬

‫م أه ي ضح ‪،‬‬ ‫ل‬ ‫ت يخ إ س في أع ل ح أ ل ع ليس ل‬ ‫ي بم‬


‫عن ي ل مل مع‬ ‫إ س ي يص‬ ‫ل س ل م ت ب يخ أ أجل ‪ ،‬ك أ م‬ ‫بع‬
‫ل يخ أجل ل ف‪...‬‬ ‫ل س ل ع مس‬

‫‪ - 6.2.2‬ال سل ليه‬

‫ل سل لي ل ع تس س ي م ج ‪ .‬ف م س ل لح ل ك ي ‪ ،‬ت ث ل س ل‬ ‫ت عك ب ل‬
‫‪ .‬ب أ‬ ‫ل‬ ‫ل سي ل أ ت ك ل‬ ‫إ‬ ‫في سم لسي ل ي ‪ ،‬ي تي ب ت لي‬
‫ق ي ي ‪ ،‬ف نه اب من ك ه ت ع ي ‪.‬‬ ‫ل س ل ‪ ،‬ق ل لك‪ ،‬س ع ي أ تحت ش ف م سس أ‬
‫لك‪:‬‬ ‫م‬
‫ل‬

‫ي ‪...‬‬ ‫‪ -‬السيد ي الت بي ال‬


‫‪ -‬ال ت ب ال م‬
‫‪ -‬مدي ي ‪...‬؛ قسم‪ /..............:‬ال ب‬
‫ال ي‬ ‫‪ -‬ع يد السيد( ) مدي ( ) ‪ /.................‬الق‬
‫‪6‬‬
‫‪ -‬تحت ش اف السيد ( ) ال ئب( ) اإق ي ي( ) ل ي الت بي ال ي ‪/.....1‬ال ائش‬
‫‪ -‬تحت ش اف السيد ( ) مدي ( ) اأك ي ي ال ي ل ت بي الت ين‪...‬‬

‫‪ - 7.2.2‬ال ض‬

‫م ي ن‪ ،‬في‬ ‫أق‬ ‫ل‬ ‫ل ض ‪ ،‬بحيث ت‬ ‫ل ي غ ل ض ي غي م ع ل ق ل كي‬


‫عئي ‪ ،‬ب‬ ‫لك‪ :‬ب ن ‪ ،‬ب ت ي‬ ‫ل سل ‪-‬م‬ ‫ل قت ن سه ت ي ف عن مح‬
‫ح ‪ ،‬ي ب تحت‬ ‫س ل ‪ ،‬ب ت حيح ل م ‪ .‬ه ي غي أا ت ل ل س ل ا ع م ض‬
‫ل أ ع لي ين ب ل سل ليه‪.‬‬

‫‪- 8.2.2‬ال جع‬

‫" ل جع"‬ ‫ل ث ئق ل ئن ل ي يس لي ل سل ‪ ،‬ي ن تحت ع‬ ‫به ج يع ل س‬ ‫ي‬


‫أس ل ل ض م ش ‪ .‬إش ل ل جع ت ي ل ض ل س ل ح ي م قي ‪.‬‬

‫‪ - 9.2.2‬التحي‬

‫ل سل ليه تحي ب ل يغ ل لي ‪:‬‬ ‫ت جه ل‬


‫ج م ان اإم ال يد ب ه‪،‬‬ ‫سا ت ب‬
‫ه‪،‬‬ ‫ب ج م ان اإم ن‬ ‫أ سا ت‬
‫م ان اإم ا له ال ص التأييد‪،‬‬ ‫أ سا ت ب ج‬
‫تحي ي احت ام ‪.‬‬ ‫أ‬

‫ل جع‪.‬‬ ‫سط ل س ل تحت ل ض‬ ‫ل حي‬ ‫ت به‬

‫ي ال س ل‬ ‫‪ - 10.2.2‬ش‬

‫ي م أك من ش ص‪ ،‬بحيث‬ ‫ل ض‬ ‫ا ج عي‪ ،‬ل ك‬ ‫ي‪ ،‬ف‬ ‫بع ش‬ ‫ل سل‬ ‫ت‬


‫‪.‬‬ ‫ي ب كل ش ص س ل ب‬

‫‪ - 11.2.2‬ال سخ‬

‫ك آتي‪:‬‬ ‫ت ب ل س ل في أ بع نسخ‪ ،‬ت‬

‫ت ي ه‪.‬‬ ‫تح ل قم إ س‬ ‫ي ب أم ب س‬ ‫‪ ‬يح ظ ل‬

‫‪ ‬يح ظ ل ئيس ل ش ب س ‪.‬‬

‫‪.‬‬ ‫‪ ،‬بحيث ق تح ظ ل ي ب ب س‬ ‫ل‬ ‫أك ي ي أ ل‬ ‫ل‬ ‫‪ ‬ي جه أصل مع نس‬

‫‪ - 12.2.2‬ااختت‬

‫التك ين ايض أ ترسل إليه تح إشراف الن ئ ‪.‬‬ ‫تح إشراف السيد (ة) مدير(ة) اأك ديمي الج ي ل تربي‬ ‫قد ترسل ب ض المراسا‬
‫‪1‬‬

‫‪7‬‬
‫ي بين‬ ‫ل‬ ‫سا‬ ‫ل في ل‬ ‫ل‬ ‫أس ليب ل حي‬ ‫س‬ ‫" لسا "‬ ‫ت م ل سل ب‬
‫ل ‪.‬‬

‫‪ - 13.2.2‬الت قيع‬

‫( ه ك ب اسم ل سب)‪ ،‬ت قيع مغ ق ( ه‬ ‫ب قيع م‬ ‫ت قع ج يع ل سخ من ل ص ح‬


‫ب ل ش ص(‪.‬‬ ‫إم ء ل‬

‫‪ - 14.2.2‬ال فق‬

‫‪ ،‬ع يه أ ي ي ل لك في أس ل ل س ل ع‬ ‫س ل ه ب ث ئق أ مس‬ ‫ف‬ ‫ق ي ل سل ل‬


‫ك أك من ح ‪.‬‬ ‫لي ين تحت ك ‪ " :‬ل ف "‪ ،‬مع ك ع كل م‬

‫ي‬ ‫‪ – II‬ال ث ئق اا ا ي ال‬


‫‪ -1‬ت يف ال ثيق اا ا ي‬
‫اأرشي ي‬ ‫ت ني ل ظ ثي رق أ مجم ع أ را أ مج دا أ سجا ‪ .‬ي رف م ج المصط ح‬
‫ال ثي ب ن عب رة عن حدة أرشي ي غير ق ب ل تجزئ ‪.‬‬

‫ل‬ ‫ل ب م أ ل ق ي ك لس ا‬ ‫إ‬ ‫ل ث ئق إ ي هي ل ث ئق ل ي ت‬
‫ت ب ي‬ ‫ي‬ ‫ع م ي أ م م‬ ‫أ ل ث ئق ل ي تح‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ل ك‬ ‫ل سا‬
‫ل ن ني ‪.‬‬ ‫أ أ ش ل ت ثي ي س ي ي سم ب ل‬

‫‪ -2‬ان ا ال ث ئق اا ا ي‬

‫ثائق عام‬ ‫خص ئصه إل‬ ‫يمكن تصنيف المكت اإدار المتدا ل حس مدل له د ره طبي‬
‫ثائق أخرى‪.‬‬ ‫ثائق خاص‬

‫لكل صنف من أصن ف المكت اإدار د ر يخت ف عن غيره‪ ،‬ع الم ظف أن يك ن م م ب لد ر‬


‫الذ ينبغي أن ت به كل مراس ع حدة‪ .‬ينبغي ع كل م ظف أن ي مل ع احترا اختص ص‬
‫كل ن ع صنف من المراسا اإداري مع التركيز ع الد ر الذ ت ديه‪.‬‬

‫‪ -1.2‬ث ئق ا ي ع م‬

‫‪ - 1.1.2‬ال س ل اإ ا ي‬

‫نظرة عامة‪:‬‬
‫صأأاتل‬ ‫ي اأ‬ ‫اتيلتأ اتيأأض ي أ‬ ‫ب ‪ :‬ا بأ أ ن طي أأض بيأأا اتبالطأأل‬ ‫أ‪ -‬تركيببص حب ااط ع‬
‫ات بع ت وطهل ياادطل فض هذا اتتجلل‪.‬‬

‫‪8‬‬
‫و علأ أأل أ أ ل‬ ‫‪270 x 210‬م ‪%‬م)‬ ‫ن ا أ أأون ات أ أأو ن اتتكأ أأييتل تطت أ أأل لتي أ أألتض‬ ‫‪ -‬اج أ أ‬
‫‪ )297x 210‬وا لبن ات ل ‪ )2‬اتطت اتيلتتض اتجداد‪ ،‬تهذا فهو تأدعو تلييتأام و ن ايأوا طهل األ بأدل‬
‫ات ل اأول‪.‬‬
‫ن ي قن ات كلت اأصلا واتطكخ اتتزتع إ كلتهل علل و ن باا تن اتطوع اتجاد‪.‬‬ ‫‪ -‬اج‬
‫‪ -‬ي قن ات كلت اأصلا علل اتو ن اتتلتل تل أ وتبيا اتتا از ‪.‬‬
‫ن ي أأون اتطكأأخ اتت أ اد إ كأألتهل علأأل و ن عأألدح تاأأا او أأع باأألن اتتصأألت بلت أألبع‪،‬‬ ‫‪ -‬اج أ‬
‫و ق ات بون اأكود‪.‬‬ ‫ويؤ ذ اتطكخ بواك‬
‫اتصأأط‬ ‫ن ي أأون ذا‬ ‫اتطكأأخ اتيأأض كأأاتيال بهأأل فأأض اتتصأألت اتتصأأد ذ تهأأل اجأ‬ ‫‪ -‬وفاتأأل ا أ‬
‫اتأأذح اكأأتل بأألتو ن ات قاأأن‪ ،‬وتأأن اأف أأل ن ي أأون هأأذ اتطكأأخ تيطوع أ اتلأأون تيكأأهال عتلا أ‬ ‫ات اا أ‬
‫اتي يا ‪.‬‬
‫ي ك ‪ 4,5‬كم فض اتهلتش تن اتجهأ اتاتطأل و ‪ 2‬كأم تأن‬ ‫يكييتل اتو ق تن وجه واتدذ‪ ،‬واج‬
‫اتصأات‬ ‫‪ 6,5‬كأم علأل اأقأل فاتأل ا أ‬ ‫ن اتأد اتأط‬ ‫اتجه اتاك ى‪ ،‬تل تن كال اتصات فاجأ‬
‫كأايلبع‬ ‫‪ 3‬كأم إذا ألن اتأط‬ ‫صأات واتأدذ) و‬ ‫وذاتأ ذا‬ ‫اتيض يتتأل اتيوقاأع وهأذا اهأم بلت صأو‬
‫علل اتصات اتتواتا ويي ك ذتك ‪ 3‬كم علل اأقل تن علأل اتصأات بلتطكأب تأقو ان اتتواتاأ تلصأات‬
‫اأوتل‬
‫تم اطيأ‬ ‫اأاك ي ا إتل ن اتط‬ ‫تل ن عات ‪ ..%..‬اتيض يو ع كال اتصات تن اتجلط‬
‫بيد‪ ،‬وكايلبع فض اتصات اتتواتا ‪.‬‬
‫ات بأ ذ اتواكأي اتلأوايض اطبنأض علأاهن ي باتهأل‬ ‫ذوا‬ ‫وااي ا تي ف هذ اتتواعأد تأن تأدن ات اقطأل‬
‫تت اجيأ أ اتوذاتأ أ اتت قطأ أ‬ ‫ات أأذح ا أ أ‬ ‫يلتل ا أأل ذط أأله قا أألتهن بلتيت أأل‪ ،‬ت أأل ن ه أأذ اتتواع أأد ياا أأد اتتتأ أ‬
‫تيصتاتهل‪.‬‬
‫م كأأا بلتطكأأب‬ ‫لطأ‬ ‫اأوتأأل تكأأط‬ ‫تأأل ن اتيتأأدام ا ا لأأو تأأن هتاأ أطأ اي أأض ااط بلعأأل‬
‫تلت كل إتا اتذح ايلتل اتوذات ‪ ،‬تل ايد اتيتدام اتجاد ا ل تن قواعد اتتجلتل واتو وح‪.‬‬

‫ص‪ -‬ع رق ين ع رسا ة عإدعرية ع عامة وع رسا ة ع شخحية ‪:‬‬

‫اتصأأبن‬ ‫ا بأأد تأأن اتيتااأأز فأأض اتت اكأأل ا دا ا أ تأأل بأأان تل كأألت ا دا اأ اتتت أ ‪ ،‬وات كأألت ذا‬
‫هأأض اتيأأض يا أ ن باطهتأأل‬ ‫أأم صأأدو هتل تيأأل عأأن تصأألت إدا ا أ فأأان تك أ ت ات أ ل بلت صأأو‬ ‫ات لصأ ‪.‬‬
‫اتت كل إتا )‪.‬‬ ‫بياق تع يي ا‬

‫ع رسا ة عإدعرية ع عامة ‪:‬‬

‫‪9‬‬
‫ات كلت ا دا ا هض ات كلت اتتيبلدت بان اتتصلتح ا دا ا ‪.‬‬
‫صأا تيطواأ تأن‬ ‫اتصبن ات لص فهض يوج تن تصألت إدا اأ إتأل فأ د و‬ ‫تل ات كلت ذا‬
‫جطبا ‪ .‬وهض ا ل اتصبن اتيأض ي يكأاهل ات كألت ا دا اأ دا أل اتتصألت اتيأض‬ ‫ل ج ا دا ذ و إتل ها‬
‫صأ اكأيذطل ا ) تأل ايأد تأن هأذا‬ ‫تذا لأ‬ ‫صا‬ ‫وا كاتل أ اا‬ ‫ات هل اتيون بلكت ات ل‬
‫ات لبع اتي ااض اتب يو وتض)‪.‬‬ ‫اتتبال ا ل ات كل ل ذا‬

‫ع رسا ة ع شخحية ‪:‬‬


‫صا عطدتل يوج تن تصلتأ‬ ‫تتد كبأن ن اطل فض بداا هذا اتتكم ن ات كلت ي يكض صبن‬
‫إدا اأ إتأل ت اكل تن أل ج ا دا ذ‪ ،‬تل هو ات ن ا ل بلتطكب تل كل ل اتي ااا اتب ويو وتا )‬
‫صا ‪ .‬هذا اتطوع تن ات كل ل اتدم فض‬ ‫إتل ؤكل أ اا‬ ‫صا اتيض اوجههل اتتول‬ ‫وات كل ل ات‬
‫اتت اكل ا دا ا واتت اكل ات لص ‪.‬‬ ‫جواط‬ ‫طاأ اتوق‬

‫نموذج رسا ة إدعرية عامة (ملاق رقم ‪)1 :‬‬

‫‪ - 2.1.2‬ال ك‬

‫اتتذ ذ وذات ييلتج تك ت جل ا يوج كواه إتل اأ و تأ ؤوأ و إتأل تصألت ت زاأ يلبيأ‬
‫وفتأأل تليكلكأأل اتطأألزل وت طهأأل ا أأل اتييبا أ‬ ‫تأأطاأ اتأأو از ذ و اتيتلت أ ‪ .‬وهأأض ات اتأ اتيلدا أ تطتأأل اتييلاتأأل‬
‫اتيكلكأألا‬ ‫بأأان اتتصأألتح وات أأن ن يكأأييتل تي أ ا تكأأل ل علدا أ علأأل اتكأأل ل‬ ‫ات يأألبض عأأن اتياقأأل‬
‫اتيض ي ون طوعل تل تيتدذ‪ -‬صوصأل عطأدتل ييأ ا علأل‬ ‫وعلل اتوزا طاك ‪ .‬تل اتت لال وااكيتصلها‬
‫عطدتل اطيتأض اتت كأل إتاأ‬ ‫فض جتاع اتتلا‬ ‫ل يت ا ‪ .‬وييوا ات كل ل بلتتذ ا‬ ‫اتوزا ‪ -‬فيتدم علل‬
‫لتتوقع‪.‬‬ ‫إتل طاأ اتتصلت اتت زا‬
‫أأع اتتأأذ ذ إتأأل طاأأأ اتتواعأأد اتتيبيأ فأأض اتوذأأل ن ا دا اأ اأ أ ى تأأع‬ ‫تأأل تأأن تاأأا اتيتأأدام في‬
‫اتيض ييتاز بهل‪.‬‬ ‫بيا ات صل‬
‫اتت كل إتا‬ ‫بذ‬ ‫‪ -‬عطواطهل "تذ ذ" ت د‬
‫تذا‬
‫تأذ ذ‬
‫إتل اتكاد تدا ا صاح ا دا ح‪.‬‬

‫‪10‬‬
‫صأا تاأا اطألدح اتت كأل إتاأ بصأان اتنل أ‬ ‫اأ‬ ‫تل ا يكأض يت اأ اتتأذ ذ تالطأل صأبن‬
‫ب ك أألو تبل أ أ‬ ‫اتي أألدذ عل أأل يت اأ أ اتت أأذ ا‬ ‫اأ أ تيت أأول به أأل‪ ،‬وجأ أ‬ ‫وت أأن ه أأذ ات أ أ لا ص أأبت‬
‫و صض تل هو ات ن بلتطكب تل كل ل‪.‬‬

‫اتتوجهأ إتأل تصألت وتأاأ علأل تولأ‬ ‫صأا إا فأض اتتأذ ا‬ ‫اأ ات‬ ‫وا طلج إتل اتصأان‬
‫يالدح اكييتلل هذا اتطوع تن اتتذ ا ‪ ،‬وتن اأف ل دا تل اكأييتلل اتصأا‬ ‫ل ذ إتل ط اج‬ ‫ويجد ا‬
‫صا ) ح يوج اتتذ ذ إتل ت كل إتا تيان وزا ‪ ،‬تدا ‪ ،‬اأ قكم)‪.‬‬ ‫اتتبل ذ ات‬
‫لص ‪ ،‬داوان بيا اتوز اه تاا اتصأل‬ ‫واذا لن اأت اتي ض يوجا تتذ ذ إتل لا إدا ا‬
‫تالطل عدم يو اح و يتداد يطلاتهل و ا يصلصليهل‪ ،‬فييم صان ا كلل "تذ ذ تلداوان" بصان‬
‫‪.‬‬ ‫"توج إتل اتكاد ‪ "...‬اتذح اوجههل بدو إتل ع و اتداوان اتت ي‬

‫إتل ذاذ طواع هلت‬ ‫اتتذ ا‬ ‫وات ن يصطا‬


‫بل ا ‪ ,‬اتتذ ذ ااكياكل ا ‪ ,‬تذ ذ اتيتدام(‬ ‫ع عامة )اتتذ ذ ا‬ ‫‪ -1‬اتتذ ا‬
‫ع محلاية ا دا ا )‬ ‫‪ -2‬اتتذ ا‬
‫ع تركي ية أو ع تاليلية‬ ‫‪ -3‬اتتذ ا‬

‫نموذج مذكرة محلاية (ملاق رقم ‪)2 :‬‬

‫ق اإ س‬ ‫‪-3.1.2‬‬

‫و ق أ ا كأألل وذات أ ت يص أ ذ فأأض يت ا هأأل‪ ،‬يبيأأا ت أألن ات كأألت تطتأأل اتوذأأل ن دا أأل ا دا ذ تأأع‬
‫و اأو ان اتت كل تيهل‪.‬‬ ‫إع له بالن اتتكيطدا‬

‫يطتكم و ق ا كلل إتل طوعان‬


‫‪ -‬و ق ا كلل اتتكييتل بان اتتصلتح‪.‬‬
‫اتيض ات ن اكييتلتهل دا ل اتتصلت اتواتدذ‪.‬‬ ‫‪ -‬و ق ا كلل اتتبك‬

‫أ‪ -‬ورقة عإرسال ين ع محا ح يتيوح هذ اتوذات علل اتيطلص اتيلتا‬


‫‪ -‬بالن اتتصلت اتتصد ذ تلوذات ‪ ،‬يل اخ وت لن ا كلل‪ ،‬قم اتيكجال صان ا كلل‪.‬‬
‫‪ -‬اتيط أوان "و ق أ ا كأألل" وك أ اتصأأات ‪ ،‬و صأأان "ا كأأل" فأأض هأأذ اتتلت أ ييبأأع هأأذ اتصأأان‬
‫"إتأل" تع بالن صا اتت كل إتا علل اتطتو اتيلتض‬ ‫بت‬

‫‪11‬‬
‫ا كل‬
‫إتل اتكاد تدا اتتد ك اتو طا تإدا ذ اتيتوتا‬
‫‪-‬ات بأأل ‪-‬‬

‫تأأن ات أ ان اتت كأأل‬ ‫تأأل إذا أألن اتيط أوان هأأو "و ق أ ا كأألل"‪ ،‬فأأان صأأان ا كأألل يي أ‬
‫إ لفا ت ل إتاهل تن قبل فض تو وع ات كلت ‪.‬‬ ‫علل إ ل ا‬ ‫واتت كل إتا ‪ ،‬وات ن ن اتيوح اا ييل‬

‫أأاع يب أأان فاأ أ ا ا أألتل‬ ‫ت أأن ذاذأ أ‬ ‫و ك أأال اتيطأ أوان ان أأض بأ أألقض اتص أأات ج أأدول اي أ أ‬
‫ات أألع اأول تباأألن اتوذأأل ن‪ ،‬واتذأألطض تيأأددهل واتذلتأأا‬ ‫اتت كأأل ‪ ،‬ا صأ‬ ‫اتتييلتأ بلتتكأأيطدا‬ ‫واتتيلوتأأل‬
‫تلتاتلل ‪.‬‬
‫‪ ،‬قصد اا اع‪ ،‬تق بل ‪.‬‬ ‫تذا تا يصل‬

‫تل او ع اتيوقاع و لبع اتتصلت اتت كل كال هذا ات لع‪.‬‬

‫ص‪ -‬ورقببة عإرسببال دعخببل ع محببلاة ا ي أأون هأأذ اتوذاتأ ف أ تتططأ فأأض تجتأأوع اتوذأأل ن ا دا اأ‬
‫بأأع و ق أ‬ ‫اتتصأألت‬ ‫تلجاأأل‬ ‫ه أأذا فأأان اكأأييتلتهل ويتأأداتهل ابتأأل تأأن ا ياأأل اتتصأألتح‪ ،‬وات أأن تك أ‬
‫تلتكأأييتلان‬ ‫‪ 1 % 4‬و ‪ 1 % 8‬اتصأأات ) و علأأل أ ل طل أ ب وتأأل‬ ‫تجأأم صأأنا‬ ‫ا كأألل ذا‬
‫اتيلتا‬ ‫لا‬ ‫يتيوح علل ا‬
‫‪ -‬اتيطوان "و ق ا كلل"‬
‫لط "تلت كل إتا " تع ي ك ف اغ تييتام اتيكتا ‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫اتوذات أ اتت كأأل وييبأأع ب لط أ يو أأع‬ ‫تتلصأأد و لاأأل‬ ‫يتيأأوح علأأل إ أأل ذ ت يل أ‬ ‫أألطل‬ ‫‪-‬‬
‫ل ذ اتتتيال بهل‪.‬‬ ‫فاهل عات ا‬
‫بلتاد‪.‬‬ ‫لفا اتيض ي ي‬ ‫ا‬ ‫و اتتاتلل‬ ‫‪ -‬وعطد ااقي له لط تبيا اتبالطل‬
‫لط تليل اخ‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫لط "تليوقاع تع اكم اتت كل"‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫نموذج ورقة إرسال (ملاق رقم ‪)3 :‬‬

‫‪ -2.2‬ث ئق ا ي خ ص‬

‫‪ -1.2.2‬ال ث ئق اإ ا ي ال ص ب لت يغ‬
‫‪12‬‬
‫‪ -1-1-2-2‬ال ا‬

‫طكأيذطض تطهأل تالطأل اتأباغ اتدبلوتلكأض اتأذح‬ ‫نظرة عامة ‪ :‬هطلك عأدذ طأواع تأن اتبا أل‬ ‫أ‪-‬‬
‫عطد افييلح جتع دوتض و تتله بان ؤكله اتدول‪ .‬وهذا اتطوع تأن اتأباغ ا اأد ل فأض إ أل اتيت اأ‬ ‫اط‬
‫ا دا ح‪.‬‬

‫و إجأ اها‬ ‫و قأ ا‬ ‫بأ‬ ‫إدا ا إتل اتيتوم تيبلاأ‬ ‫واتبأاغ اتذح ايطاطل هطل هو اتذح يوجه كل‬
‫تصلت علت ‪.‬‬ ‫ت يلا ذا‬
‫يييلن بلتكا ‪ ،‬إتصله إتل آ أ ‪ .‬وايتاأز اتأباغ عأن ا عأان‬ ‫تذا إعان عن تبل اذ‪ ،‬إج اها‬
‫ذ تأن ا عأان اتأذح ا اهأم إا ف أ تياطأ تأن اتجتهأو ‪ ،‬تأل اتأباغ فأات ن ن‬ ‫بصا علت‬ ‫ب ط اط‬
‫فض اتصتلف ‪.‬‬ ‫ايطض تجتوع اتك لن بتاا اذاع فض ا ذاع واتيلازذ و اط‬

‫ن ا أون تاهوتأل ووا أتل‬ ‫اأ إدا ح‪ ،‬تأذا اجأ‬ ‫تقديم ع اغ ‪ :‬اوجأ اتأباغ إتأل جتهأو‬ ‫ص‪-‬‬
‫ن ا أأون‬ ‫تأأدى اتجتاأأع‪ ،‬تأأل ن ط أ فأأض ا ذاعأ واتيلاأزذ و فأأض اتصأأتلف ا ا أأون بلتتجأألن‪ ،‬تأأذتك اجأ‬
‫اتيلتا‬ ‫لا‬ ‫ت يص ا قد ا ت لن‪ .‬واتيوح اتباغ اتصلد عن تصلت علل ا‬
‫‪ -‬بالن اتتصلت‬
‫‪ -‬صان ا كلل تذا علل اتكاد تدا ‪...‬‬
‫قم اتيكجال‬ ‫‪-‬‬
‫‪ -‬اتيطوان "باغ"‬
‫اتباغ وا ون تكبوقل بصان يبان تصد ‪.‬‬ ‫‪ -‬ط‬
‫تذا اطهض علتل إقلام فلأ ‪....‬‬

‫اتتيطاان بلأت ‪.‬‬ ‫ل‬ ‫وات ن عطد ااقي له ن ييتم هذ اتصان با اأ‬
‫تذا اطهض علتل إقلام فلأ إتل ‪....‬‬

‫ا دا ا‬ ‫لا‬ ‫اتباغ هتل اتلذان اط ان‪ ،‬تل ا‬ ‫ل ذ إتل ن هذ اتصان وتدهل وط‬ ‫ويجد ا‬
‫فض اتصتلف و فض ا ذاع ت وطهل ا يهم اتجتهو ‪.‬‬ ‫اأ ى فا يط‬
‫اتيتدام اتتييلد‪.‬‬ ‫اتتكؤوت تك‬ ‫‪ -‬اتيل اخ واتت لن‪ ،‬يوقاع اتكل‬
‫اتيض يييلن بيأدد اتط أ فأض ا ذاعأ و فأض اتصأتلف ات أن ذ هأل كأال اتيطأوان إذا لطأ‬ ‫‪ -‬اتبالطل‬
‫ت يص ذ‪.‬‬
‫تذا بأاغ‬

‫‪13‬‬
‫و ذاعي ت يان)‬ ‫تط‬

‫ن ي ون ذ ياصاا‪.‬‬ ‫ل جدول كال اتان اتصات إذا لن اج‬ ‫وات ن و يهل علل‬
‫‪ 19-17-15‬اطلا ‪.1982‬‬ ‫يت‬ ‫تذأا تإد اج فض صت‬
‫ان ا ذاع ) الم ‪ 15‬و ‪ 17‬اطلا ‪ 1982‬فض اتكلبي واتواتدذ بيد اتزوال‪.‬‬ ‫عن‬ ‫ذاعي‬

‫نموذج اغ (ملاق رقم ‪)4 :‬‬

‫‪ - 2.1.2.2‬ااعا‬

‫لص أأل تياط أأان‬ ‫تلييلا أأن‪ ،‬فه أأض يه أأم إذن‬ ‫أ‪ -‬نظببببرة عامببببة ‪ :‬ا ع أأان وذاتأ أ إ بل اأ أ ي صأ أ‬
‫اتييلان تولاو اتتصلت ‪ ،‬واتتيطاون بلأت ‪ ،‬واكأييتل ا عأان‬ ‫بات لطهم ن ا ليوا علاهل علل كبو ا‬
‫إعان اأ نلل‪...‬‬ ‫بل تؤقي تذا اطيتلد اجيتلع و طدوذ‪ ،‬تلول و إ ان ت ي‬ ‫كلكل تيبلا‬

‫تقعتأدذ اتيأض كأايلن علاهأل‪،‬‬ ‫أل‬ ‫طكخ ا عأان بتأد‬ ‫كت‬ ‫تلييلان فاط اج‬ ‫بتل ط ا ص‬
‫بي أأان ااعيب أأل أطأ أ ت أأن اتتاا أأد ااتيا أألل بطك أأخ ت أأن‬ ‫أأذ اتطك أأخ ات أ أ و ا تلي ياأ أ‬ ‫ا أأل‬ ‫وت أأن اجأ أ‬
‫طأأزع‬ ‫اتت أوادا اتتيلأأن عطهأأل أطهأأل يييلأأن بط أأل اتتصأألت وات أأن ذ هأأل فأأض يت ا أ كأأطوح تأأذا‪ .‬واج أ‬
‫اتتداذ أ ‪ ،‬أط أ ااتأأل لتبأأل فأأض بيأأا اتتصأألتح بتأأله‬ ‫اتتدات أ وييوا أأهل يأأد اجال بل عاط أل‬ ‫ا عاطأأل‬
‫اتيض يهم توادا قدات ‪.‬‬ ‫بيا ا عاطل‬

‫ص‪ -‬تقديم عإعان طجد فض ا عان‪:‬‬


‫‪ -‬بالن اتتصلت‬
‫اتتوج إتاهم‪.‬‬ ‫ل‬ ‫وك اتصات وتد و ت فتل با ل ذ اأ‬ ‫‪ -‬اتيطوان "إعان" اتذح ا ي‬
‫ت أأذا إع أأان إت أأل جتا أأع اتت أأولاان و إع أأان إت أأل لبأ أ اتك أألك اتي أألتض ويي أأض بي أأا اتتص أألتح‬
‫عطوان "تذ ذ"‬ ‫تإعاطل‬
‫تذا "تذ ذ" إتل لبأ اتكألك اتيألتض‪" ،‬تأذ ذ" إتأل تأولاض ات يلبأ اتيلتأ ‪ ،‬تأل طجأد تالطأل عطأوان‬
‫فض اتتصلتح‪.‬‬ ‫"تذ ذ تصلتا "‪ ،‬صوصل عطدتل ي ون اتوذات زالدذ علل اتييلان تو وع ط‬

‫وابدو تن اأتكن تيالدح ح اتيبلأ بان اتوذل ن‪ ،‬اتي ام قلعدذ دقات وا ت ت ل ف تياط ‪ ،‬وه ذا‬
‫ااعيتألد علأل اتتواعأد اتتتدتأ فأض اتاتأ ذ ات لصأ‬ ‫"تأذ ذ" و "تأذ ذ تصألتا "‪ ،‬اجأ‬ ‫بلتطكب تليكتال‬

‫‪14‬‬
‫بلتتذ ذ‪ ،‬وط لن يكتا "إعان" علل اتوذات اتت صص تلييلان واتتوجه إتل عدد تهم تن اتت كل إتاهم‬
‫تن جل يبلانهم ب ب تؤق ‪.‬‬

‫ك أأتلؤهم ك أأال‬ ‫اتتيطا أأان ب أألأت ‪ .‬ات أأذان ات أأن ن ي أأذ‬ ‫ا ع أأان بيتدا أأد اأ أ أ ل‬ ‫ابي أأدص طأ أ‬
‫اتيطوان‬
‫تذا تا ن فض علم اتكلدذ ‪ ...‬و ططهض إتل علم اتكلدذ‪)...‬‬
‫إد اج اتت أ أألن‬ ‫‪ ...‬هأ أأو ‪ ...‬و ا أ أ ا اج أ أ‬ ‫اتتييلت أ أ‬ ‫جأ أأل تو أ أأع اتتلاأ أأل‬ ‫و ط ب أ أ ‪ ...‬ن آ أ أ‬
‫وبطاأ اتيتدام لت كلت ‪.‬‬ ‫اتت ب ذ بيد اتط‬ ‫واتيل اخ تع يوقاع اتكل‬

‫نموذج إعان (ملاق رقم ‪)5 :‬‬

‫‪ - 3.1.2.2‬ااستدع ء‬

‫أ‬ ‫يم إ‬ ‫لح ل‬ ‫ل ضم‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫ب اس ع ء ل ثي ل ي ت ج ل ح‬ ‫ي‬


‫ج ع مي ‪.‬‬ ‫خ جي لح‬ ‫ج‬

‫يتأ أأدام ااكأ أأيدعله اتيأ أأوح ااكأ أأيدعله علأ أأل باأ أألن اتتصأ أألت ‪ ،‬قأ أأم يأ أأل اخ اتيكأ أأجال‪ ،‬اتيط أ أوان‬
‫"اكيدعله" وفض اأكال يد ج صان ااكيدعله‪.‬‬

‫‪ ...‬علل اتكلع ‪...‬‬ ‫تذا اتت جو تن اتكاد ‪ ...‬ت و اجيتلع ‪ ...‬اتذح كاطيتد‬

‫تأن أل ج اتتصألت و صوصأل ذوح‬ ‫هذ اتصان تلت ؤوكأان‪ ،‬تأل بلتطكأب تق أ ل‬ ‫وي ص‬
‫كلت ‪.‬‬ ‫تل ات ن ن يتدم‬ ‫ن ييكم هذ اتصان بال ن ااعيبل‬ ‫اتيلال فاج‬ ‫اتت اي‬
‫‪ ...‬علل اتكلع ‪...‬‬ ‫تذا ك ون تتطوطل ت م إذا تل ل يم فض ااجيتلع اتذح كاطيتد‬

‫اقل إتزاتل عوا "اكيدعله" وات ن إد اج اكم‬ ‫وات ن ا ل فض هذ اتتلت ن طا ل عطواطل آ‬


‫أتن صأأان‬ ‫اتت كأل إتاأ اتتأدعو تاجيتألع كأواه فأض صأان ااكأيدعله اتتأذ و ذ عأأا و فأون اتيطأوان‬
‫ا كلل‪.‬‬
‫تذا إتل اتكاد ‪....‬‬

‫‪15‬‬
‫اتت ألن‪ ،‬اتيأل اخ واتكألع اتيأض كأاطيتد فاهأل ااجيتألع‪ ،‬وعطأدتل ا اييلأن اأتأ‬ ‫وح ذ‬ ‫تن ات‬
‫اتأذح اأ أ ااجيتألع و تالطأل اكيتكأن ذ أ صأا اتت أل ان‬ ‫اكأم وصأا ات أ‬ ‫بلجيتلع وياطض طذ‬
‫اآ ان‪ ،‬و علل اأقل اأع له ات اكاان تطهم‪.‬‬

‫نموذج إستدعاء (ملاق رقم ‪)6 :‬‬

‫‪ - 4.1.2.2‬الدع‬

‫هي ط حض ر شخص م ن أ طبي ي اجتم ع م ين أ ج س عمل أ نش ط من اأنشط ال مي‬


‫أ اأدبي أ الث في أ الري ضي أ ال ني ‪ ....‬الخ‪ ،‬قصد المش رك أ التشريف ‪.‬‬

‫يم الدع‬ ‫ت‬

‫اج‬ ‫‪ ‬م ض‬

‫اج‬ ‫‪ ‬ج‬

‫‪ ‬ل يخ س ع ب ي اج‬

‫ص لاج‬ ‫ل‬ ‫‪ ‬ل‬

‫اج‬ ‫ي أ‬ ‫ص ل‬ ‫‪ ‬ل‬

‫نموذج دعوة (ملاق رقم ‪)7 :‬‬

‫‪:‬‬ ‫‪ -2.2.2‬ال ث ئق اإ ا ي ال ص ب إث‬


‫‪ - 1.2.2.2‬التق ي‬

‫اتيت اأ أ وذاتأ أ ايأ أ ا بواكأ أ يهل تأ أ ؤوأ ت اكأ أ تكأ أ ت هلتأ أ ‪ ،‬واذا أألن اتيت اأ أ ات أأدم عطلصأ أ‬
‫واأأدتض بلقي اتأأل ‪ .‬واييبأ اتيت اأ إذن‬ ‫اكأأيطيلجل‬ ‫تو أأوعا ‪ ،‬فهأأو ا أأل ااكأ هل واتوتهأأل‪ ،‬تأأل اكأأي ل‬
‫فان‬ ‫فا ا ون تلكتل‪ ،‬واذا لن ادتض بلقي اتل‬ ‫ياكا ا و تالطل دتاا تتاتال‪ .‬واذا لن اؤدح إتل اكيطيلجل‬
‫ن ا ابدو تا و ل علا بل ابتل‬ ‫هذ ي ون بصا ي ون يتالا ‪ ،‬وبتل ط ايوج إتل اأ علل فاج‬
‫أع تيت اأ تأن تاأا اتيتأدام أح أ ل أل‬ ‫اتأذح اأ ا تا تأل‪ .‬وا ا‬ ‫ع ل اتجأوا‬ ‫لتل اتت ا‬ ‫ت‬
‫بااجألز علأل "اتتو أوع" إن تأم‬ ‫ا دا اأ اأ أ ى إ أل ذ فأض اتهألتش يأط‬ ‫إا ط اي تن بتا اتتكيطدا‬
‫اد ج فض اتيطوان طاك ‪ .‬تذا‬
‫يتأ ا‬
‫إتل اتكاد وزا‬

‫‪16‬‬
‫تول إعلدذ يطلام تصلت يكاا اتتولاان‬

‫أنبوعع ع تقبارير ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫وهولاذيليق لد اسةلحو لموضوعل د‪.‬لويلكثرلم لالحيا لتتوىلجا لمتخ ةليلاجها لالإدا يلالقيا لببع لاد اسا لولالبحو لام م ‪.‬لوتق ملتقا ي لدو يةلع لأيل‬
‫مشلةلتواجهلالإدا لأولخل لي ودلالع لداخلها‬ ‫التق ي لاد اي‬

‫اموضوعيل‪:‬لم نلال ئيسلالإدا يلم لاطاعلعىلوض لمؤس ةلمعينة‪،‬لوسرهالوطبيعةلمشالها‪،‬لومواط لالقو فها‪،‬لومواط لاخل لولال شفلع لأس بابهلوح ي لام ؤو لعنه‪.‬ل‬
‫وتق ملام تنتجا لوامقرحا لال يةلبت حيحلالوض لوت لي لال عوا لوحقي لالإصاح‪.‬‬
‫التق ي لالت تيي‬
‫الشخيل‪:‬ليملالركزليلمم ونهلعىلتق ملأدا لول لاموف نلولتتب لتطو لالوضعيةلاﻹدا يةللل وف نلع لق ‪،‬لومقا نهالامعلوما لاليلي لو لهاليله الالشأ ‪.‬ل‬

‫أنواعلالتق ي‬
‫التأدييل‪:‬لعاد لمالي ف لمث له الالتق ي لاإىلال ئيسلم لط فلا السلالتأديبية‪،‬لفتع ضلعليهلا ال ا لا إللدا يةلأولاماليةلأولاج ا لاجنائيةلاليليتو لفهالاموف و ليل‬
‫حياهملاخاصةلأولأثنا لمزاولهمللل ها لالوفي يةلأولب بها‬
‫التق ي لاﻹج اي‬
‫الإشاد لوالتنويه‪:‬لهنا لصنفلم لالتقا ي ليطلبلفهالا لم لال ئيسلاإص ا لق ا لاإشاد لولتنويهلبأح لالعاملنليلاﻹدا لﻹجا اتهلوت انيهليلالع لوح لم دوديته‬

‫يلاإطا لال قابةلاداخليةلاليلما سهالال لطا لالإدا يةلعىل تلفلالوح ا لالتابعةللها‪،‬ليملاإجا لتقا ي لدو يةلحو لأنشطةلاجها لا إللدا يلولالعل لال اد لعنه‪،‬ل‬
‫وال عوا لالقانونيةلوال نيةلواماليةلاليلتع ق لال رلامن ملل إادا ‪،‬لواقراحلوسائ لت ادها‬ ‫التق ي لادو ي‬

‫وثيقةلادا يةلم توبةلم هالامؤط للولام اقبلالربويلح هالخا ل ا تهلموففلولت و لامالتقا ي لالزا لولخاصيهالأهالللتتم لنقطةلتقيميةلع ديةلي ت يلفهال‬
‫ام اقبلبت وي للاماح ا لالساس ية‪.‬لولامالت و لتقا ي لالت تي لاليلتتم لنقطةلتقيميةل‪,‬لتعم لعليهلادا للتتب لم دوديةلاموففلولتقيملعليه‪.‬‬ ‫التق ي لالربوي‬

‫نموذج تقرير (ملاق رقم ‪)8 :‬‬

‫‪ -2.2.2.2‬ال ح‬

‫ي‬ ‫ث‬ ‫ثي‬ ‫لح‬ ‫ي‬ ‫خل ل اق إ‬ ‫ل‬ ‫" ض ن ل ث ئق لحي ي ل‬ ‫" لح‬ ‫ي‬
‫‪.‬‬ ‫ل‬ ‫أح‬ ‫إ ي‬ ‫ت ين س ي ل ق ئع أن‬

‫ل ق في ع ء‬ ‫ي سم به من ل ض‬ ‫ل‬ ‫من أهم أس ليب ت ين ل ق ئع تس ي‬ ‫لح‬ ‫ي‬


‫ص ق عن ق م ي ل س لين إ يين‪.‬‬ ‫ص‬

‫‪17‬‬
‫ئص ال ح‬ ‫‪ ‬خ‬

‫تعريف‬ ‫أن اع المحاضر‬

‫ق ئع اجتم ع م من أجل تغطي‬ ‫محضر ااجتم ع ه الص الكت بي الذ ينجزه الم ظف المك ف بإثب‬ ‫محاضر ااجتماعا‬
‫ااجتم ع ذا الط بع الرسمي ك جتم ع المج لس ااداري غيره ‪,‬‬ ‫كت بي لم يجر في ال ءا‬
‫تكمن أهميت في اثب ال رارا المتخذة في اجتم ع م يرجع اليه عند الح ج ت من ل يحضر‬
‫ال اق ‪..‬‬ ‫ااجتم ع ب ل رارا المتخذة ‪ ,‬كم تس د ع التذكير ب لم‬

‫الذ ي ق ه الم ظف عن كل ت يين أ انت ل ال م سس أ م م جديدة يزا ل‬ ‫محضر االتحاق‬

‫ن ي كل م س دراسي‬ ‫الذ ي ق م الم ظف مع بداي‬ ‫محضر الدخ ل محضر‬


‫الخر ج‬

‫بين المس لين‬ ‫ه المحضر الذ يت ت قي ه عند ن ل الم‬ ‫تس الم ا‬ ‫محضر تس ي‬

‫نموذج ماضر (ملاق رقم ‪)9:‬‬

‫الح أ ال ي‬ ‫‪ -3.2.2.2‬ع‬

‫يط عرض الح ل أ البي ن ع الت رير الم جز الذ ي رض فيه المحرر ص لمجري الن ش‬
‫المدا ا التي تد ر في ااجتم ع اإداري ‪ ،‬لمس عدة رئيسه ع تتبع أنشط اإدارة سير عم ‪.‬‬

‫إبداء الرأ ‪ ،‬إنم ي دف إل‬ ‫يتميز ب نه ا ي دف إل ت سير ت يل ال ق ئع استخاص الم ترح‬


‫إعط ء ص رة ص ي لمجري اجتم ع أ حدث م ين‪.‬‬

‫ين س إل ‪:‬‬

‫‪18‬‬
‫‪ )1‬ع عرض ع تسلسلي ‪:‬‬

‫صأا تاأ وى ب اااأ تاصأل ودقاتأ‬ ‫و بأا ادذ‬ ‫كأواه بأ ت‬ ‫وهو اتيأ ا اتذح اتوم ب اتتأأت‬
‫ت يوب تن تتيوا ‪ ،‬تذا‬ ‫تدذل و و يا ‪ ،‬واتن ا تط هو د ات ب إتل ات اأ وااتيالل بطك‬
‫أأع هأذا اتطأوع تأن اتيأ ا إتأل اأ قلعأأدذ‬ ‫أان‪ .‬وا ا‬ ‫اطبنأض ن ا أون دقاتأل وصأتاتل علأل ا‬
‫ات اكأأا اتيأأض يأأد ج فأأض ات كأأل ل‬ ‫أأل ا‬ ‫لصأ تأأن تاأأا ات أ ل فأأض تأأان اتيأأوح علت أ علأأل ا‬
‫ا دا ا‬
‫‪ -‬بالن اتتصلت‬
‫‪ -‬اتيل اخ‬
‫‪ -‬اتيوقاع‬
‫‪ -‬اتيطوان "اتي ا"‬

‫أ‪ -‬عرض نشا أو مهمة ‪:‬‬


‫ه ‪،‬‬ ‫ال في ذ تياط‬ ‫اأول هو ع ا تاصل وزتطض عن ط ل عون و عن ط ل تصلتي‬
‫لصأ تو وتأ‬ ‫ه )‪ ،‬كط تذا‪ ،‬واتذألطض هأو ا أل عأ ا تاصأل زتطأض عأن تهتأ‬ ‫دو ذ‪ ،‬اكدوأ كي‬
‫إعداداأ تط أل‬ ‫اعا ‪ ،‬عتلل وايصألا‬ ‫إتل عون تهت ياياش‪ ،‬جوت اايصلل بلتك لن و جوت ا‬
‫جداد إتخ‪...‬‬

‫بلتتالم بلتتهت ‪ ،‬و اكييتلل اتتصلت اتيض ي اأد‬ ‫اتي ا إتأل ب ت تن ات اأ اتذح ل‬ ‫وات‬
‫لتط أأل اتيأألم‪ ،‬فأأض اتأ أواقع اكأأهل هأأذا اتي باأأن يتتاأأن‬ ‫لص أ‬ ‫ت يوب أ عأأن أأل تهت أ‬ ‫ن يتأأيال بطك أ‬

‫‪19‬‬
‫قلطوطا أ و طللتا أ اتيأأض يتأأدد‬ ‫و أأي دو اأأل)‪ ،‬و تأأل أأذتك ج أ اها‬ ‫اتباأألن اتتلكأأم تلتصأألتح اتأأذح اج أ‬
‫دو ا اتي وا اتط ل ا ‪.‬‬
‫ص‪ -‬عرض اادثة ‪:‬‬
‫أن‬ ‫و آا‬ ‫و كأ أأال ا‬ ‫أأ ل‬ ‫تلدذ أ أ‬ ‫اا أ أ ا ه أ أأذا اتي أ أ ا فأ أأض ت أ أألت تلدذ أ أ ك أ أواه لط أ أ‬
‫اتتتصأأود هأأو اتتكأألعدذ علأأل يتداأأد اتتكأأؤوتا وبلتيأألتض إقلت أ اتأأدتال علأأل وجأأود اتياق أ و عأأدتهل بأأان‬
‫لص ‪.‬‬ ‫اتتلدذ واتتصلت ‪ .‬و ن اتدق واتصت فض هذ اتتلت هتا‬
‫يتدام اتيوح ع ا اتتلدذ علل طاأ اتيطلص ات لا اتيض اتيوح علاهل اتتهت ‪ ،‬تل اتيأوح‬
‫اتتييلت بلتتلدذ ‪.‬‬ ‫اتيطوان ا ل علل جتاع ا ا لتل‬

‫‪ )2‬عروض عاجتماع‪:‬‬

‫أ وا‬ ‫أأع لتكأألبت تأأطاأ‬ ‫أ ى تهت أ تأأن اتي أ وا وهأأض تتل أ ااجيتأألع ي‬ ‫هطأألك ف أ‬
‫اتصأأت واتدق أ واتتو أأوعا ‪ ،‬و أأم عأأدم وجأأود قلعأأدذ إتزاتا أ تليتأأدام فأأا بأأد ن طجأأد فأأض هأأذا اتطأأوع تأأن‬
‫بلتتو وع‪ ،‬وزالدذ علل بالن اتتصلت ‪ ،‬طجد ا ل‬ ‫ات لص اتت يب‬ ‫لا‬ ‫اتي وا بيا ا‬
‫و ت لبت ااجيتلع)‬ ‫تذلبي‬ ‫ببالطل‬ ‫‪ -‬اتيطوان "ع ا" ت د‬
‫ل ذ اتدقات إتل ت لن ويل اخ وكلع ااجيتلع‪.‬‬ ‫‪ -‬ا‬
‫جدول اأعتلل‪.‬‬ ‫‪ -‬اكي طل‬
‫ان واتنل بان بدق‬ ‫‪ -‬إ ل ذ اتتل‬
‫اتجلك‬ ‫‪ -‬إ ل ذ ات اأ وعطد ااقي له لي‬
‫لصأ أ يب أأان ك أألع اطيه أأله اتجلكأ أ تيبوعأ أ بي أأل اخ يت اأ أ‬ ‫‪ -‬وا ي أأيم اتيأ أ ا بص أأان‬
‫اتي ا ويوقاع اتتت ‪.‬‬

‫ب كألو تبل أ وذتأك بكأ د‬ ‫اتيأأد ا‬ ‫أ‪ -‬ع عببرض ع تكبباملي ‪ :‬فأض هأأذا اتيأ ا اأأيم إد اج ت يلأ‬
‫ام ل اتت ل ان‪.‬‬
‫قأأد يتتأأن‪ ،‬افيأأيح اتجلك أ باع أأله ات لت أ إتأأل اتكأأاد اتتأأداوح اتأأذح‬ ‫تأأذا ع ببرسي‪ : :‬ن اتطصأأل‬
‫اأوتل اتتكجل فض جدول اأعتلل‪.‬‬ ‫كاي ا علا م اتطت‬
‫‪ ...‬و ت أأل ييلت أأون ن ه أأذ‬ ‫ع سبببيد ع ابببدعو ‪ :‬اتتك أ ت اأوت أأل ف أأض جأأدول اأعت أألل ه أأض اآيا أ‬
‫أأنلل يتهاداأ أ دا أأل و از ي أأض و ود ن ق أأدم ت أأم طي أأل ج ه أأذ اأ أأنلل تو أأتل‬ ‫تو أأوع‬ ‫لطأ أ‬ ‫اتتكأ أ ت‬
‫فاهل إتخ‪.‬‬ ‫اتيض يتتت‬ ‫اتل و‬

‫‪20‬‬
‫إن ت أ أ ل ه أأذا اتط أأوع ت أأن اتيأ أ وا ي ت أأن ف أأض اتكأ أ ع ات أ أ و ا تي أأدوان ات أأطت اتي أأض ا ات أأن‬
‫ان اتيكجال بآت اتيكجال‪.‬‬ ‫يت ا هل إا بلتطت اتكياطو افا و عن‬

‫جتأع‬ ‫تل ن هذا اتطأوع تأن اتيأ وا طألد ا تأل اكأييتل فأض ا دا ذ‪ .‬وا اكأييتل إا تطتأل تطلق أل‬
‫تطيلت طوعل تل كتا ‪ ،‬تل ا اكييتل إا فض اجيتلع‬ ‫قلطوطا و دو ا‬ ‫كالكض و ها ييتد اجيتلعل‬
‫قل ت أ ع أأل هل واتيأأض لتبأأل تأأل‬ ‫لص أ ‪ .‬عطأأدتل اييلأأن اأت أ بلجيتأألع ها أ "تؤككأأا " يي أ‬ ‫ذح هتا أ‬
‫ان‪.‬‬ ‫ي ون وال فان اتي ا ايطلول قل ت اتنل بان دون اتتل‬

‫اتتكأأيت ذ اتيأأض ييتأأد علأأل صأأياد ت يلأ‬ ‫ااجيتلعأأل‬ ‫ع عببرض ع تاليلببي ‪ :‬فأأض تيلأأم تأألا‬ ‫ص‪-‬‬
‫ع وا ت يص ذ ا يي ن إا إتل اتيطلص ات اكا فض ااجيتلع‪،‬‬ ‫اتتصلتح ا دا ا يت‬
‫اتتكييتل‬ ‫ويكتل "بلتي وا اتيتلالا اتيض يبتل تو وعا ا ياكا ا عن اأكلو اتتبل‬
‫إا بت أأل ه أأو‬ ‫ف أأض اتيأ أ ا اتي أألتلض ت أأل ياأأ ن اتته أأم عأ أن اتذ أألطوح وا يت أأيال ت أأن اتتطلق أأل‬
‫اأ أ‬ ‫إذن ب ك أألو‬ ‫أ أ و ح تاهته أأل وفه أأم اتتوا أأاع اتتيلتجأ أ واتتل أأول اتتك أأيطيج ‪ ،‬ويتأ أ‬
‫‪.‬‬ ‫تبل‬
‫تأأذا بيأأد تاتلأ ت أأو جتاأأع اتت أأل ان اتتأأدعوان‪ ،‬علأأن اتأ اأ افييأألح اتجلكأ ‪ ،‬و ع أأل‬
‫اتتك ت اأوتل اتتد ج فض جدول‬ ‫ل عن عتلل تصلتي فاتل ا‬ ‫ات لت تلكاد اتتداوح اتذح قدم ع‬
‫اأعتلل‪.‬‬
‫نموذج يان (ملاق رقم ‪)10:‬‬

‫‪ - 4.2.2.2‬الش‬

‫يمكن‬ ‫ضي‬ ‫اقع أ‬ ‫صح‬ ‫الش دة هي ثي تمنح من طرف س ط إداري أ قض ئي ل تدليل ع‬


‫ل ممن ح أن يست يد ب اسطت من امتي ز مشر ع‪.‬‬

‫يتحمل الشخص الم نح ل ش دة مس ليته بت قي ه ل ‪ ،‬لذا يج أن يك ن متي ن بم يش د ع يه ف ي إذن‬


‫ش دة رسمي ‪.‬‬

‫‪21‬‬
‫تحميمها) عنظر ع ملاق (‪()ϭϮ‬‬

‫‪ - 3.2.2‬ال ث ئق اإ ا ي ال ص ب لت جيه اأم ‪:‬‬


‫‪:‬‬ ‫‪ - 1.3.2.2‬الت ي‬

‫اتيلاأل و عن اأ اتت أوت و اتوز اه‪ .‬و تل ادل علا تال‬ ‫عألدذ عن اتكل ل‬ ‫يصد اتييلاتل‬
‫قلطوطض‪ .‬فهض إذن وذات ذا‬ ‫اتيض ييد تبد ال اتيدادا تط‬ ‫اتيوجاهل‬ ‫فان لايهل هض ط‬ ‫اتييلاتل‬
‫تل طهل يهم اتتصلتح ات ل جا‬ ‫تم يل و ينا‬ ‫لص وتهل قات دا ت ‪ ،‬وابتل تيتوا بهل تل دات‬ ‫هتا‬
‫واتت زا تيل‪.‬‬

‫قأأم ‪ .....‬بيأل اخ‬ ‫ويبيدص بيطواطهل اتت فن ب قم ي يابض ذم اتيل اخ وبالن اتتو أوع تذأأا ييلاتأأل‬
‫‪ ........‬يييلن بي بان ‪........‬‬

‫اتتلطوطض اتذح اب هل و ايللهل‪.‬‬ ‫وا ون هذا اتتو وع لتبل ت جيل تلط‬

‫تقديم ع تعليماط ‪:‬‬


‫يبيدص بيطواطهل تصتوبل ب قم ي يابض‪ ،‬وبلتيل اخ وببالن تو وعهل‪.‬‬ ‫فان اتييلاتل‬ ‫اتذ‬ ‫تل كل‬
‫ويطتكم إتل عطلوان‪ ،‬وعطلوان جز ا ‪ ،‬وا يتيوح تبد ال علل صان ا كلل‪.‬‬
‫بأ ‪ ....‬بيل اخ ‪"....‬‬ ‫تل اتيل اخ فاو ع فون اتيوقاع وعلل اتطتو اتيلتض "ت‬

‫لتبل فض اتج ادذ‬ ‫ييد علل اتيتوم يتدادا قلطوطال تيتل يطلاتض فاطهل يط‬ ‫وبتل ن اتييلاتل‬
‫واتتط و‬ ‫ات كتا تتل ادعم لبيهل اتتيتض وا تزاتض ذ تن اتتط و ‪ .‬وا ات ن اتيتااز بان اتييلاتل‬
‫ذا ذ‪.‬‬ ‫صوصل تن تاا ات ل أطهتل اي لبهلن فض طت‬

‫تحميمها) عنظر ع ملاق (‪()13‬‬

‫‪:‬‬ ‫‪ - 2.3.2.2‬ال ش‬

‫ي وا أأل و ياك أأا‬ ‫اتتط أأو إجأ أ اه إدا ح يص أأد إدا ذ ت يصأ أ تلت أأولاان و اأعأ أوان اتي أألبيان ته أأل به أأد‬
‫ات ي باتهل‪.‬‬ ‫اتتل ت ‪ ,‬و اتيذ ا بلتتواعد اتتوجودذ و‬ ‫و اتيطلاتل‬ ‫اتي ايل‬

‫‪22‬‬
‫اتأأل اتتصأألتح‬ ‫ت أأي‬ ‫صأأو ذ تأأد ذ و كأألت ‪ ,‬اوجههأأل ات أ اأ و ح تول أ‬ ‫اي أأذ اتتط أأو فأأض اتنلت أ‬
‫ب ت لم قلطوطا و ي وال بي هل و ياكا هل ‪.‬‬ ‫ا دا ا اتتيطا ب ن يطااد عتل و يذ ا‬
‫ادا ح يطااذح‪.‬‬ ‫اتتط و ا ا ذ صو ذ تت‬

‫تقديم ع منشور ‪:‬‬


‫اتيلال اتت يص "علأل اكيلطكأال" ت أض‬ ‫اتكل‬ ‫علل ط لن واكع فاط اوقع تن‬ ‫بتل ط اط‬
‫صأأض) ن‪ ،‬طتأأن‪ ،‬صأأان اتاأ د وجتأأع‬ ‫اتتط أأو ب كأألو تبل أ‬ ‫اتتأأد ات أألفض تطأ واتأ‬ ‫اأأيم كأأت‬
‫)‪.‬‬ ‫اتت ل‬

‫صا فض اتييبا ‪.‬‬ ‫ب لبع ذ‬ ‫وتذتك فهو ايتاز عن اتييلاتل‬


‫اتيلتا‬ ‫لا‬ ‫واتيوح اتتط و علل ا‬
‫اتيكلكل ) ا دا ح‬ ‫‪ -‬ات أ يكتا اتدوت و بالن اتتصلت تك‬
‫‪ -‬صان ا كلل تذا تط و‬
‫اتدوت‬ ‫إتل اتكلدذ اتوز اه ووز اه اتدوت و يل‬

‫اتتو وع ات ن يلبي فض اتهلتش تذل تو وع ات كلت ‪ ،‬و إدتلج فأض اتيطأوان تأل هأو ات أ ن‬
‫اتيطلاتا ‪.‬‬ ‫وبذتك ي ب هذ اتوذل ن يتدام اتطصو‬ ‫بلتطكب تلييلاتل‬
‫ي بان ‪...‬‬ ‫قم ‪ ...‬و‪.‬ع‪ .‬بيل اخ ‪ ....‬واييلن ب ااال‬ ‫تذا تط و‬

‫تحميمه) عنظر ع ملاق (‪()14‬‬

‫‪23‬‬
‫‪:‬‬ ‫‪ - 3.2‬ث ئق أخ‬
‫‪ - 1.3.2‬الق ا ا اا ا ي ال ي‬
‫اتي قا‬ ‫تطهل ق ا ا‬ ‫طذ‬ ‫هض وذل ن ادا ا يتدد اتو يال اادا ا و اتتلتا و اتتهطا تلتول‬
‫اتيياان و ااطيتلل‪...,‬‬ ‫و يناا اا ل ‪ ,‬ق ا ا‬

‫‪ - 2.3.2‬ال ث ئق ال اسا اال ت ني‬


‫ااعام و‬ ‫فاهل ي طوتوجال‬ ‫هض تن اتوكل ل اتتداذ اتيض صبت تيداوت دا ل اادا ذ‪ ،‬يول‬
‫اتي اكل اات ي وطض و اعيتلدهل تي زان و تيلتج و يداول اتتيلوتل‬ ‫اتيواصل تن ال يتطال‬
‫اتاوتا تإدا ذ اتي بوا ‪,‬‬ ‫ب لف اأط‬ ‫اتت يب‬

‫‪ - 3.3.2‬ال ث ئق الت ب ي‬
‫تطهل تل‬ ‫هض وذل ن يطلم عاق ااكيلذ تع اتياتاذ و اادا ذ و اتت اقب اتي بوا ‪ ,‬طذ‬
‫اتد وأ‪...،‬‬ ‫‪ ،‬و ق اتيطتا ‪ ،‬جذاذا‬ ‫اأكيلذ‪ ،‬اتتلطون اتدا لض‪ ،‬اكييتلل اتزتلن‪ ،‬دفلي اتطصو‬

‫الخاتم‬
‫وابتل اتي اكل ا دا ح و اتوذل ن ا دا ا اتتهطا تهتل اتوزن ات با طل ا أهتايهتل فض اتتالذ‬
‫ا دا ا‬ ‫واتاوتا فهتل تن بان اتوكل ل اتنلتب واتجل ا اتيتل واتييلتل بهتل فض اتياقل‬ ‫اتيتلا‬
‫علل تكييتلهل تكن اكييتلتهتل ‪ ،‬تل اييب ان تن بان هم اتيواتل اتيض يكلهم فض‬ ‫واتيض اج‬
‫اتتيطاان بلأت ‪.‬‬ ‫ل‬ ‫وااصلل اتتتل ن إتل اأ‬ ‫طجلح ح يطلام إدا ح ‪ ،‬طتل اتتيلوتل‬

‫ن ا ون تلتل بلتدو اتذح‬ ‫عن ا ‪ ،‬فيلل اتتول‬ ‫ف ن ت ل وذات دو ا يل‬ ‫و تل كبن اتذ‬
‫تطهل تع اتي از‬ ‫ل طوع وصط‬ ‫ل علل تدذ‪ .‬و ن ايتل علل اتي ام ا يصل‬ ‫اطبنض ن يتوم ب‬
‫علل اتدو اتذح يؤدا ح تن هلي اتوذل ن ا دا ا ‪.‬‬

‫‪24‬‬
‫المراجع‬

‫‪5‬‬ ‫‪ -‬خ لد المير إدريس ال سمي ‪ -‬طب‬ ‫التسيير الترب‬ ‫‪ ‬التشريع اإدار‬

‫ال ط ع الخ ص ‪ -‬الدكت ر ب عا‬ ‫التحرير اادار ب ادارة ال م مي‬ ‫‪ ‬ت ني‬

‫السن سي ‪ -‬طب‬

‫الم ن ‪ -‬الدكت ر احمد اب ش‬ ‫‪ ‬التشريع المدرسي أخاقي‬

‫‪-‬‬ ‫‪ ‬الت اصل اإدار –محمد السكت‬

‫‪ ‬زارة ال دل‪ /‬مديري الم ارد البشري ‪ /‬قس التك ين التتبع الت يي عرض تقني‬

‫ن ب ل ظي‬ ‫الداشي )رئيس قس الت‬ ‫تحرير المراسا اإداري ‪ -‬اأست ذ مصط‬

‫ال م مي (‬

‫‪25‬‬
‫ائح الماحق ‪:‬‬
‫م حق ‪ : ϭ‬نم ذج لرس ل إداري ع م‬

‫‪26‬‬
‫م حق ‪ : 2‬نم ذج لمذكرة مص حي‬

‫‪27‬‬
‫م حق ‪ : 3‬نم ذج ل رق إرس ل‬

‫‪28‬‬
‫م حق ‪ : 4‬نم ذج لبا‬

‫‪29‬‬
‫م حق ‪ : 5‬نم ذج إعان‬

‫‪30‬‬
‫م حق ‪ : 6‬نم ذج إستدع ء‬

‫‪31‬‬
‫م حق ‪ : 7‬نم ذج لدع ة‬

‫‪32‬‬
‫م حق ‪ : 8‬نم ذج لت رير‬

‫‪33‬‬
‫م حق ‪ : 9‬نم ذج لمحضر‬

‫‪34‬‬
‫م حق ‪ : 10‬نم ذج لبي ن‬

‫‪35‬‬
‫م حق ‪ : 11‬تصمي الش دة‬

‫‪36‬‬
‫م حق ‪ : 12‬تصمي الت يم‬

‫‪37‬‬
‫م حق ‪: 13‬تصمي المنش ر‬

‫‪38‬‬
‫……………‪2......……………………………………………….……………………..‬‬ ‫المقدم‬

‫……………………‪2…………………………………………………….‬‬ ‫‪ – I‬الت اسل اإ ا‬


‫‪2………………………………………………….…………………..‬‬ ‫‪ – 1‬ت يف الت اسل اا ا‬

‫……………‪2………………………………………………………..‬‬ ‫‪ - 2‬ض ابط الت اسل اإ ا‬

‫أس لي ه ………‪2…………………………….….………...…….…..‬‬ ‫‪-1.2‬ق اعد التح ي اإ ا‬

‫‪ -1.1.2‬الق اعد الش ي ……………‪2……………………………………………………….‬‬

‫يم ………‪2………………………………………………………….‬‬ ‫‪- 1.1.1.2‬الت‬

‫………………‪3…….…………………………………………….‬‬ ‫‪ - 2.1.1.2‬ال‬

‫‪ - 3.1.1.2‬ال امش ………………‪3….…………………………………………….‬‬

‫………………‪3…..…………………………………………….‬‬ ‫‪ - 4.1.1.2‬ال س ف‬

‫‪ - 5.1.1.2‬ال ق ا ………………‪3...….…………………………………………….‬‬

‫………………‪3…..…………………………………………….‬‬ ‫‪ - 6.1.1.2‬ال ض‬

‫‪ - 7.1.1.2‬السام ال غ ي …………‪3…..…………………………………………….‬‬

‫………………‪3…….…………………………………………….‬‬ ‫‪ - 8.1.1.2‬اإي‬

‫………………‪3…...…………………………………………….‬‬ ‫‪ - 9.1.1.2‬ال لي‬

‫………………‪4…….…………………………………………….‬‬ ‫‪- 10.1.1.2‬الق‬

‫‪ - 11.1.1.2‬الدق ………………‪4…….…………………………………………….‬‬

‫………………‪4…….…...……………………………………….‬‬ ‫‪- 12.1.1.2‬الحي‬

‫‪ - 13.1.1.2‬الت نس ………‪4…….………………………………………………….‬‬

‫داقي …………‪4……..…………………………………………….‬‬ ‫‪ - 14.1.1.2‬ال‬

‫‪ - 15.1.1.2‬ال ض عي ………………‪4…………………………………………….‬‬

‫………………‪4…….………………………………………….‬‬ ‫م‬ ‫‪ -16.1.1.2‬ال‬

‫…‪4………………………………………….………………..….‬‬ ‫اإ ا‬ ‫‪ - 2.1.2‬اأس‬

‫…‪5..………………………………….………….‬‬ ‫‪ - 1.2.1.2‬احت ا ق اعد الت يم اإ ا‬

‫…‪5..……………………………………..………….‬‬ ‫ال‬ ‫‪ - 2.2.1.2‬احت ا ق اعد ال‬

‫‪39‬‬
‫…‪5..……………………………………………..………….‬‬ ‫‪ –2.2‬الق اعد ال م ل ت اسل اا ا‬

‫……………‪5..…………………………………....‬‬ ‫‪ - 1.2.2‬احت ا الس م " أ التس سل" اإ ا‬

‫…‪5..……………………………………………………..………….‬‬ ‫‪ - 2.2.2‬ااسم ال‬

‫…‪5..…………………………………………………..………….‬‬ ‫ال س‬ ‫‪- 3.2.2‬الح دل‬

‫‪- 4.2.2‬ال أس)‪ (En-tête‬أ ال سل…‪6..…………………………………………..………….‬‬

‫ال يا )…‪6..………………...………………………..………….‬‬ ‫‪ - 5.2.2‬الت يخ (ال‬

‫‪- 6.2.2‬ال سل ليه …‪6..……….……….….…………………………………..………….‬‬

‫‪ - 7.2.2‬ال ض …‪7..……………………………………………..…………..………….‬‬

‫‪ - 8.2.2‬ال جع…‪7..……………………………………………….…………..………….‬‬

‫‪ - 9.2.2‬التحي …‪7..………………………………………………..…………..………….‬‬

‫ي ال س ل …‪7..………………………………………………….………….‬‬ ‫‪ - 10.2.2‬ش‬

‫‪ - 11.2.2‬ال سخ …‪7..…………………………………………………………..………….‬‬

‫‪ - 12.2.2‬ااختت …‪7..………………………………………………..………..………….‬‬

‫‪ - 13.2.2‬الت قيع…‪8..…………………………………………………………..………….‬‬

‫…‪8..………………………….……………………………..………….‬‬ ‫‪ - 14.2.2‬ال فق‬

‫…‪8..…………………………..………………………..………….‬‬ ‫ي‬ ‫‪ – II‬ال ث ئق اا ا ي ال‬


‫‪ -1‬ت يف ال ثيق اا ا ي …‪8..………………………….……………………………..………….‬‬

‫‪ -2‬ان ا ال ث ئق اا ا ي …‪8..…………………………..……………………………..………….‬‬

‫‪ -1.2‬ث ئق ا ي ع م …‪8..…………………………….…………………………..………….‬‬

‫‪ - 1.1.2‬ال س ل اإ ا ي …‪8..……………………………..………………………..………….‬‬

‫‪ - 2.1.2‬ال ك …‪10..………………………..…………………………………..………….‬‬

‫‪ -3.1.2‬ق اإ س …‪11…………………………………………………………..………….‬‬

‫‪ -2.2‬ث ئق ا ي خ ص …‪12..…………………..…………………………………..………….‬‬

‫‪ -1.2.2‬ال ث ئق اإ ا ي ال ص ب لت يغ…‪12..………………………………………….………….‬‬

‫‪ -1-1-2-2‬ال ا …‪13..………………………………………………………..………….‬‬

‫‪ - 2.1.2.2‬ااعا …‪14..……………………………………………………..………….‬‬

‫‪40‬‬
‫‪ - 3.1.2.2‬ااستدع ء …‪15……………..……………………………………..………….‬‬

‫‪ - 4.1.2.2‬الدع …‪16..…………………………………….………………..………….‬‬

‫…‪16..………………………………………..………….‬‬ ‫‪ -2.2.2‬ال ث ئق اإ ا ي ال ص ب إث‬

‫‪ - 1.2.2.2‬التق ي …‪16..………………………………….…………………..………….‬‬

‫…‪17..…………………………………….………………..………….‬‬ ‫‪ -2.2.2.2‬ال ح‬

‫الح أ ال ي …‪18..……………………………………………..………….‬‬ ‫‪ -3.2.2.2‬ع‬

‫…‪21..…….…………………………….…………………..………….‬‬ ‫‪ - 4.2.2.2‬الش‬

‫‪ - 3.2.2‬ال ث ئق اإ ا ي ال ص ب لت جيه اأم …‪22..…………………………………..………….‬‬

‫…‪22..……………………………………………………..………….‬‬ ‫‪ - 1.3.2.2‬الت ي‬

‫…‪22..……………….……………………………………..………….‬‬ ‫‪ - 2.3.2.2‬ال ش‬

‫…‪24…….……………….……………………………………..………….‬‬ ‫‪ - 3.2‬ث ئق أخ‬

‫ي …‪24..……………………………………………..………….‬‬ ‫ال‬ ‫‪ - 1.3.2‬الق ا ا اا ا ي‬

‫‪ - 2.3.2‬ال ث ئق ال اسا اال ت ني …‪24..………………………………………..………….‬‬

‫‪ - 3.3.2‬ال ث ئق الت ب ي …‪24..……………….……………………………………..………….‬‬

‫…‪24..……………….…………………………..……………………………..………….‬‬ ‫الخاتم‬

‫المراجع…‪25.……………….…………………………..……………………………..………….‬‬

‫…‪26…………….…………..…………..……………………………..………….‬‬ ‫ائح الماحق‬


‫ي ع م …‪26…..…………..…………..……………………………..………….‬‬ ‫ل سل‬ ‫م حق ‪ : 1‬ن‬

‫ل ك م حي …‪27…..…………….…………..……………………………..………….‬‬ ‫م حق ‪ : 2‬ن‬

‫س …‪28…..……...……….…………..……………………………..………….‬‬ ‫ل ق‬ ‫م حق ‪ : 3‬ن‬

‫ل ا …‪29…..……………….…….…………..……………………………..………….‬‬ ‫م حق ‪ : 4‬ن‬

‫إعا …‪30…..………………..….…………..……………………………..………….‬‬ ‫م حق ‪ : 5‬ن‬

‫إس ع ء…‪31…..………….………..………..……………………………..………….‬‬ ‫م حق ‪ : 6‬ن‬

‫ل ع …‪32…..………………………………..……………………………..………….‬‬ ‫م حق ‪ : 7‬ن‬

‫ل ي …‪33…..………….………….………..……………………………..………….‬‬ ‫م حق ‪ : 8‬ن‬

‫…‪34…..………….………..………..……………………………..………….‬‬ ‫لح‬ ‫م حق ‪ : 9‬ن‬

‫‪41‬‬
‫ل ي …‪35…..………….………….………..……………………………..………….‬‬ ‫م حق ‪ : 10‬ن‬

‫…‪36…..………….………..………..……………………………..………….‬‬ ‫يم ل‬ ‫م حق ‪ : 11‬ت‬

‫…‪37…..………….…………..……………….…………………..………….‬‬ ‫يم ل ي‬ ‫م حق ‪ : 12‬ت‬

‫…‪38…..………….…………..………………...…………………..………….‬‬ ‫يم ل‬ ‫م حق ‪: 13‬ت‬

‫‪42‬‬