Sie sind auf Seite 1von 3

PROIECT DIDACTIC al lecţiei de limbă și literatură română

Data: ___________
Clasa: ___________
Subiectul lecţiei:____________________________________________________________________________
Subcompetenţe:_____________________________________________________________________________
Obiectivele lecţiei. La sfîrşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Tehnologii didactice:_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Tipul lecţiei:___________________________________________________________________
SCENARIUL LECŢIEI
Secv. lecţiei Timp Activitatea profesorului Activitatea elevului
Moment 2 Salută elevii. Verifică prezenţa şi pregătirea de lecţie. Salută profesorul.
organizatoric min