Sie sind auf Seite 1von 2

Tito and astronauts

Only three months after landing on the moon, on a proposal of the US government, a three-
member crew of Apollo 11, Armstrong, Collins and Oldrich, among 22 countries, 18 October Commented [a1]: other

1969, visited Yugoslavia. The US government insisted that the astronauts personally meet Commented [a2]: on

President Tito, considering that they carried on the Moon message of the President of SFR Commented [a3]: th

Yugoslavia. Arrival of astronaut coincided with celebration 25 anniversary of the liberation of Commented [a4]: of the 25th

Belgrade, and their presence embellished this event. Astronauts handed to Tito exact replica of Commented [a5]: Može embellished

the plaque with the message they left on the moon, and then Broz awarded each astronaut with Commented [a6]: presented

Order of the Yugoslav Star with Sash, the highest Yugoslav decoration which could be awarded Commented [a7]: bez to

foreign nationals who are not heads of state. Commented [a8]: with
Commented [a9]: to
The next day, astronauts have laid a wreath at the Monument to the Unknown Hero on Avala, Commented [a10]: where
and then, after hunting wild ducks, visited the restaurant "Vineyards" in Grocka near Belgrade, Commented [S11]: Ovdje sam našto zajebao, ali mi ne ide da
where they enjoyed in a concert by the Orchestra "Tose Elezovic" and specialties of the area. napišem šta hoću.

Before leaving Yugoslavia astronauts said, " On our way around the world, Belgrade, with no Commented [a12]: nisi tu ništa zajebao. 

doubt, was one of the prominent places. We regret that we could not longer stay in Yugoslavia Commented [a13]: bez have. perfekt je u engleskom jasan.
nema potrebe da ga naglašavaš sa have
and to all those people, who made us feel welcome, squeezed hands in gratitude for such
Commented [a14]: bez in
hospitality.” Armstrong also said “We received from Yugoslavia more than we brought”, and
Commented [a15]: stated
Collins said that he and his wife will certainly return to Yugoslavia.
Commented [a16]: more
Commented [a17]: and squeeze hands in gratitude of all those
people who made us feel welcome.
Commented [a18]: Generalno ovo nije najsretnija konstrukcija.
Svega tri mjeseca nakon slijetanja na Mjesec, na prijedlog američke vlade, Lijepo bi bilo naći originalnu izjavu na engleskom.
tročlana posada Apola 11, Armstrong, Kolins i Oldrih, između 22 zemlje,
18. oktobra 1969. posjetila je i Jugoslaviju. Američka vlada je insistirala da
astronaute primi lično predsjednik Tito, s obzirom da su oni nosili na
Mjesec i poruku predsjednika SFR Jugoslavije. Dolazak astronauta bio je
tempiran sa obilježavanjem 25 godišnjice oslobođenja Beograda, te je
njihovo prisustvo uljepšalo ovaj događaj. Astronauti su uručili Titu tačnu
repliku plakete sa porukom koju su ostavili na Mjesecu, a potom je Broz
odlikovao svakog astronauta pojedinačno Ordenom Jugoslovenske zvezde
sa lentom, najvišim jugoslovenskim odlikovanjem koje se moglo dodjeliti
stranim državljanima koji nisu šefovi država.
Sljedećeg dana astronauti su položili vijenac na spomenik neznanom
junaku na Avali, a zatim su, poslije lova na divlje patke, posjetili restoran
„Vinogradi“ u Grockoj kod Beograda, gdje su uz koncert orkestra „Toše
Elezovića“ i specijalitete ovog kraja, uživali cijelu noć. Pred odlazak iz
Jugoslavije astronauti su izjavili „Na našem putu oko svijeta, Beograd je
zeuzeo, nema sumnje, jedno od istaknutih mjesta. Žao nam je što nismo
mogli duže da se zadržimo i da svim tim ljudima, koji su nas toplo i
neposredno dočekali, stisnemo ruke u znak zahvalnosti za ovakvo
gostoprimstvo, kakvo nam je ovdje ukazano“. Armstrong je između
ostalog izjavio „Odnosimo iz Jugoslavije više nego što smo donijeli“, a
Kolins je naveo da će se on i njegova supruga sigurno vratiti u Jugoslaviju.