Sie sind auf Seite 1von 2

Michelle Kiba’s “Pa Mele O Hokulea Ukulele Academy”

STUDENT UKULELE CHORD CHART

“g c e a” Standard Tuning

C C7

UKULELE CHORD CHART “g c e a” Standard Tuning C C7 Db Db7 D D7 Eb

Db

UKULELE CHORD CHART “g c e a” Standard Tuning C C7 Db Db7 D D7 Eb
UKULELE CHORD CHART “g c e a” Standard Tuning C C7 Db Db7 D D7 Eb

Db7

CHORD CHART “g c e a” Standard Tuning C C7 Db Db7 D D7 Eb Eb7

D D7

CHORD CHART “g c e a” Standard Tuning C C7 Db Db7 D D7 Eb Eb7

Eb

CHART “g c e a” Standard Tuning C C7 Db Db7 D D7 Eb Eb7 E
CHART “g c e a” Standard Tuning C C7 Db Db7 D D7 Eb Eb7 E

Eb7

CHART “g c e a” Standard Tuning C C7 Db Db7 D D7 Eb Eb7 E

E E7

“g c e a” Standard Tuning C C7 Db Db7 D D7 Eb Eb7 E E7

F

“g c e a” Standard Tuning C C7 Db Db7 D D7 Eb Eb7 E E7
“g c e a” Standard Tuning C C7 Db Db7 D D7 Eb Eb7 E E7

F7

c e a” Standard Tuning C C7 Db Db7 D D7 Eb Eb7 E E7 F

Cm

e a” Standard Tuning C C7 Db Db7 D D7 Eb Eb7 E E7 F F7

Dbm

Standard Tuning C C7 Db Db7 D D7 Eb Eb7 E E7 F F7 Cm Dbm

Dm

Standard Tuning C C7 Db Db7 D D7 Eb Eb7 E E7 F F7 Cm Dbm

Ebm

Tuning C C7 Db Db7 D D7 Eb Eb7 E E7 F F7 Cm Dbm Dm

Cm7

Tuning C C7 Db Db7 D D7 Eb Eb7 E E7 F F7 Cm Dbm Dm

Dbm7

C C7 Db Db7 D D7 Eb Eb7 E E7 F F7 Cm Dbm Dm Ebm

Dm7

C C7 Db Db7 D D7 Eb Eb7 E E7 F F7 Cm Dbm Dm Ebm

Ebm7

Db Db7 D D7 Eb Eb7 E E7 F F7 Cm Dbm Dm Ebm Cm7 Dbm7

Cdim

D D7 Eb Eb7 E E7 F F7 Cm Dbm Dm Ebm Cm7 Dbm7 Dm7 Ebm7

Dbdim

Eb Eb7 E E7 F F7 Cm Dbm Dm Ebm Cm7 Dbm7 Dm7 Ebm7 Cdim Dbdim

Ddim

E E7 F F7 Cm Dbm Dm Ebm Cm7 Dbm7 Dm7 Ebm7 Cdim Dbdim Ddim Ebdim

Ebdim

F F7 Cm Dbm Dm Ebm Cm7 Dbm7 Dm7 Ebm7 Cdim Dbdim Ddim Ebdim Caug Dbaug

Caug

Cm Dbm Dm Ebm Cm7 Dbm7 Dm7 Ebm7 Cdim Dbdim Ddim Ebdim Caug Dbaug Daug Ebaug

Dbaug

Dm Ebm Cm7 Dbm7 Dm7 Ebm7 Cdim Dbdim Ddim Ebdim Caug Dbaug Daug Ebaug C6 Db6

Daug

Ebm Cm7 Dbm7 Dm7 Ebm7 Cdim Dbdim Ddim Ebdim Caug Dbaug Daug Ebaug C6 Db6 D6

Ebaug

Dbm7 Dm7 Ebm7 Cdim Dbdim Ddim Ebdim Caug Dbaug Daug Ebaug C6 Db6 D6 Eb6 Cmaj7

C6

Dbm7 Dm7 Ebm7 Cdim Dbdim Ddim Ebdim Caug Dbaug Daug Ebaug C6 Db6 D6 Eb6 Cmaj7

Db6

Dm7 Ebm7 Cdim Dbdim Ddim Ebdim Caug Dbaug Daug Ebaug C6 Db6 D6 Eb6 Cmaj7 Dbmaj7

D6

Ebm7 Cdim Dbdim Ddim Ebdim Caug Dbaug Daug Ebaug C6 Db6 D6 Eb6 Cmaj7 Dbmaj7 Dmaj7

Eb6

Cdim Dbdim Ddim Ebdim Caug Dbaug Daug Ebaug C6 Db6 D6 Eb6 Cmaj7 Dbmaj7 Dmaj7 Ebmaj7

Cmaj7

Dbdim Ddim Ebdim Caug Dbaug Daug Ebaug C6 Db6 D6 Eb6 Cmaj7 Dbmaj7 Dmaj7 Ebmaj7 Em

Dbmaj7

Ddim Ebdim Caug Dbaug Daug Ebaug C6 Db6 D6 Eb6 Cmaj7 Dbmaj7 Dmaj7 Ebmaj7 Em Em7

Dmaj7

Ebdim Caug Dbaug Daug Ebaug C6 Db6 D6 Eb6 Cmaj7 Dbmaj7 Dmaj7 Ebmaj7 Em Em7 Edim

Ebmaj7

Dbaug Daug Ebaug C6 Db6 D6 Eb6 Cmaj7 Dbmaj7 Dmaj7 Ebmaj7 Em Em7 Edim Eaug E6
Em Em7 Edim Eaug E6 Emaj7 Fm Fm7 Fdim Faug F6 Fmaj7
Em
Em7
Edim
Eaug
E6
Emaj7
Fm
Fm7
Fdim
Faug
F6
Fmaj7
Em7 Edim Eaug E6 Emaj7 Fm Fm7 Fdim Faug F6 Fmaj7 C9 Db9 D9 Eb9 E9
Em7 Edim Eaug E6 Emaj7 Fm Fm7 Fdim Faug F6 Fmaj7 C9 Db9 D9 Eb9 E9
Em7 Edim Eaug E6 Emaj7 Fm Fm7 Fdim Faug F6 Fmaj7 C9 Db9 D9 Eb9 E9
Em7 Edim Eaug E6 Emaj7 Fm Fm7 Fdim Faug F6 Fmaj7 C9 Db9 D9 Eb9 E9
Em7 Edim Eaug E6 Emaj7 Fm Fm7 Fdim Faug F6 Fmaj7 C9 Db9 D9 Eb9 E9
Em7 Edim Eaug E6 Emaj7 Fm Fm7 Fdim Faug F6 Fmaj7 C9 Db9 D9 Eb9 E9

C9

Edim Eaug E6 Emaj7 Fm Fm7 Fdim Faug F6 Fmaj7 C9 Db9 D9 Eb9 E9 F9

Db9

Edim Eaug E6 Emaj7 Fm Fm7 Fdim Faug F6 Fmaj7 C9 Db9 D9 Eb9 E9 F9

D9

Eaug E6 Emaj7 Fm Fm7 Fdim Faug F6 Fmaj7 C9 Db9 D9 Eb9 E9 F9 ©

Eb9

E6 Emaj7 Fm Fm7 Fdim Faug F6 Fmaj7 C9 Db9 D9 Eb9 E9 F9 © Michelle

E9

E6 Emaj7 Fm Fm7 Fdim Faug F6 Fmaj7 C9 Db9 D9 Eb9 E9 F9 © Michelle

F9

Emaj7 Fm Fm7 Fdim Faug F6 Fmaj7 C9 Db9 D9 Eb9 E9 F9 © Michelle Kiba,

© Michelle Kiba, Ukulele Instructor (831) 476-4819 Ukalady@aol.com

Gb

Gb Gb7 G G7 Ab Ab7 A A7 Bb Bb7 B B7 Gbm Gm Abm Am

Gb7

Gb Gb7 G G7 Ab Ab7 A A7 Bb Bb7 B B7 Gbm Gm Abm Am

G G7

Gb Gb7 G G7 Ab Ab7 A A7 Bb Bb7 B B7 Gbm Gm Abm Am

Ab

Gb Gb7 G G7 Ab Ab7 A A7 Bb Bb7 B B7 Gbm Gm Abm Am
Gb Gb7 G G7 Ab Ab7 A A7 Bb Bb7 B B7 Gbm Gm Abm Am

Ab7

Gb Gb7 G G7 Ab Ab7 A A7 Bb Bb7 B B7 Gbm Gm Abm Am

A A7

Gb Gb7 G G7 Ab Ab7 A A7 Bb Bb7 B B7 Gbm Gm Abm Am

Bb

Gb Gb7 G G7 Ab Ab7 A A7 Bb Bb7 B B7 Gbm Gm Abm Am
Gb Gb7 G G7 Ab Ab7 A A7 Bb Bb7 B B7 Gbm Gm Abm Am

Bb7

Gb Gb7 G G7 Ab Ab7 A A7 Bb Bb7 B B7 Gbm Gm Abm Am

B B7

Gb Gb7 G G7 Ab Ab7 A A7 Bb Bb7 B B7 Gbm Gm Abm Am
Gb Gb7 G G7 Ab Ab7 A A7 Bb Bb7 B B7 Gbm Gm Abm Am

Gbm

Gb Gb7 G G7 Ab Ab7 A A7 Bb Bb7 B B7 Gbm Gm Abm Am

Gm

Gb Gb7 G G7 Ab Ab7 A A7 Bb Bb7 B B7 Gbm Gm Abm Am

Abm

Gb Gb7 G G7 Ab Ab7 A A7 Bb Bb7 B B7 Gbm Gm Abm Am

Am

Gb Gb7 G G7 Ab Ab7 A A7 Bb Bb7 B B7 Gbm Gm Abm Am

Bbm

Gb Gb7 G G7 Ab Ab7 A A7 Bb Bb7 B B7 Gbm Gm Abm Am

Bm

Gb Gb7 G G7 Ab Ab7 A A7 Bb Bb7 B B7 Gbm Gm Abm Am

Gbm7

Gb Gb7 G G7 Ab Ab7 A A7 Bb Bb7 B B7 Gbm Gm Abm Am

Gm7

G G7 Ab Ab7 A A7 Bb Bb7 B B7 Gbm Gm Abm Am Bbm Bm

Abm7

Ab Ab7 A A7 Bb Bb7 B B7 Gbm Gm Abm Am Bbm Bm Gbm7 Gm7

Am7

Ab7 A A7 Bb Bb7 B B7 Gbm Gm Abm Am Bbm Bm Gbm7 Gm7 Abm7

Bbm7

A A7 Bb Bb7 B B7 Gbm Gm Abm Am Bbm Bm Gbm7 Gm7 Abm7 Am7

Bm7

Bb Bb7 B B7 Gbm Gm Abm Am Bbm Bm Gbm7 Gm7 Abm7 Am7 Bbm7 Bm7

Gbdim

B B7 Gbm Gm Abm Am Bbm Bm Gbm7 Gm7 Abm7 Am7 Bbm7 Bm7 Gbdim Gdim

Gdim

Gbm Gm Abm Am Bbm Bm Gbm7 Gm7 Abm7 Am7 Bbm7 Bm7 Gbdim Gdim Abdim Adim

Abdim

Gm Abm Am Bbm Bm Gbm7 Gm7 Abm7 Am7 Bbm7 Bm7 Gbdim Gdim Abdim Adim Bbdim

Adim

Am Bbm Bm Gbm7 Gm7 Abm7 Am7 Bbm7 Bm7 Gbdim Gdim Abdim Adim Bbdim Bdim Gbaug

Bbdim

Bm Gbm7 Gm7 Abm7 Am7 Bbm7 Bm7 Gbdim Gdim Abdim Adim Bbdim Bdim Gbaug Gaug Abaug

Bdim

Gbm7 Gm7 Abm7 Am7 Bbm7 Bm7 Gbdim Gdim Abdim Adim Bbdim Bdim Gbaug Gaug Abaug Aaug

Gbaug

Gm7 Abm7 Am7 Bbm7 Bm7 Gbdim Gdim Abdim Adim Bbdim Bdim Gbaug Gaug Abaug Aaug Bbaug

Gaug

Am7 Bbm7 Bm7 Gbdim Gdim Abdim Adim Bbdim Bdim Gbaug Gaug Abaug Aaug Bbaug Baug Gb6

Abaug

Bbm7 Bm7 Gbdim Gdim Abdim Adim Bbdim Bdim Gbaug Gaug Abaug Aaug Bbaug Baug Gb6 G6

Aaug

Bm7 Gbdim Gdim Abdim Adim Bbdim Bdim Gbaug Gaug Abaug Aaug Bbaug Baug Gb6 G6 Ab6

Bbaug

Gbdim Gdim Abdim Adim Bbdim Bdim Gbaug Gaug Abaug Aaug Bbaug Baug Gb6 G6 Ab6 A6

Baug

Gdim Abdim Adim Bbdim Bdim Gbaug Gaug Abaug Aaug Bbaug Baug Gb6 G6 Ab6 A6 Bb6

Gb6

Abdim Adim Bbdim Bdim Gbaug Gaug Abaug Aaug Bbaug Baug Gb6 G6 Ab6 A6 Bb6 B6

G6

Adim Bbdim Bdim Gbaug Gaug Abaug Aaug Bbaug Baug Gb6 G6 Ab6 A6 Bb6 B6 Gbmaj7

Ab6

Adim Bbdim Bdim Gbaug Gaug Abaug Aaug Bbaug Baug Gb6 G6 Ab6 A6 Bb6 B6 Gbmaj7

A6

Bbdim Bdim Gbaug Gaug Abaug Aaug Bbaug Baug Gb6 G6 Ab6 A6 Bb6 B6 Gbmaj7 Gmaj7

Bb6

Bdim Gbaug Gaug Abaug Aaug Bbaug Baug Gb6 G6 Ab6 A6 Bb6 B6 Gbmaj7 Gmaj7 Abmaj7

B6

Bdim Gbaug Gaug Abaug Aaug Bbaug Baug Gb6 G6 Ab6 A6 Bb6 B6 Gbmaj7 Gmaj7 Abmaj7

Gbmaj7

Gbaug Gaug Abaug Aaug Bbaug Baug Gb6 G6 Ab6 A6 Bb6 B6 Gbmaj7 Gmaj7 Abmaj7 Amaj7

Gmaj7

Gaug Abaug Aaug Bbaug Baug Gb6 G6 Ab6 A6 Bb6 B6 Gbmaj7 Gmaj7 Abmaj7 Amaj7 Bbmaj7

Abmaj7

Aaug Bbaug Baug Gb6 G6 Ab6 A6 Bb6 B6 Gbmaj7 Gmaj7 Abmaj7 Amaj7 Bbmaj7 Bmaj7 Gb9

Amaj7

Bbaug Baug Gb6 G6 Ab6 A6 Bb6 B6 Gbmaj7 Gmaj7 Abmaj7 Amaj7 Bbmaj7 Bmaj7 Gb9 G9

Bbmaj7

Baug Gb6 G6 Ab6 A6 Bb6 B6 Gbmaj7 Gmaj7 Abmaj7 Amaj7 Bbmaj7 Bmaj7 Gb9 G9 Ab9

Bmaj7

Gb6 G6 Ab6 A6 Bb6 B6 Gbmaj7 Gmaj7 Abmaj7 Amaj7 Bbmaj7 Bmaj7 Gb9 G9 Ab9 A9

Gb9

G6 Ab6 A6 Bb6 B6 Gbmaj7 Gmaj7 Abmaj7 Amaj7 Bbmaj7 Bmaj7 Gb9 G9 Ab9 A9 Bb9

G9

Ab6 A6 Bb6 B6 Gbmaj7 Gmaj7 Abmaj7 Amaj7 Bbmaj7 Bmaj7 Gb9 G9 Ab9 A9 Bb9 B9

Ab9

A6 Bb6 B6 Gbmaj7 Gmaj7 Abmaj7 Amaj7 Bbmaj7 Bmaj7 Gb9 G9 Ab9 A9 Bb9 B9 ©

A9

Bb6 B6 Gbmaj7 Gmaj7 Abmaj7 Amaj7 Bbmaj7 Bmaj7 Gb9 G9 Ab9 A9 Bb9 B9 © Michelle

Bb9

B6 Gbmaj7 Gmaj7 Abmaj7 Amaj7 Bbmaj7 Bmaj7 Gb9 G9 Ab9 A9 Bb9 B9 © Michelle Kiba,

B9

Gbmaj7 Gmaj7 Abmaj7 Amaj7 Bbmaj7 Bmaj7 Gb9 G9 Ab9 A9 Bb9 B9 © Michelle Kiba, Ukulele

© Michelle Kiba, Ukulele Instructor (831) 476-4819 Ukalady@aol.com