You are on page 1of 2

I

Dm Gm A7 Dm
Mapapalad ang umiibig sa buhay na aba
Gm A - A7
Sila'y makakasama sa langit ng Ama.

Koro:
D F#mG Em A7 D
Hesus, ako'y dapat sa 'Yo ay tumanggap,
B7 Em A7 D
Ngunit sa salita Mo ay gagaling na ako.

II
Dm Gm A7 Dm
Mapapalad ang nahahapis ang D'yos ang S'yang aliw,
Gm A - A7
Ligaya at liwanag ang s'yang makakamtan.

III
Dm Gm A7 Dm
Mapapalad ang naawa sa taong dalita,
Gm A - A7
Sila'y kakaawaan at tutulungan N'ya.

IV
Dm Gm A7 Dm
Mapapalad ang umiibig, sa galit ng iba,
Gm A - A7
Sila'y magtatagumpay at di mabibigo.

V
Dm Gm A7 Dm
Mapapalad ang umiibig, masunurin sa D'yos,
Gm A - A7
Makakamtan ang nais kay Kristong tumubos.

VI
Dm Gm A7 Dm
Mapapalad ang tumatangis, sila'y magagalak.
Gm A - A7
Mapalad ang magutom Ama ang bubusog.

VII
Dm Gm A7 Dm
Mapapalad ang inuusig ng dahil kay Hesus,
Gm A - A7
Ang langit at biyaya makakamtang lubos.
VIII
Dm Gm A7 Dm
Mapapalad ang umiibig sa kapwa at sa D'yos,
Gm A - A7
Habilin 'to ni Kristo sa ati'y tumubos.