You are on page 1of 1

Hiram sa Diyos ang aking buhay

Ikaw at akoy tanging handog lamang


Di ko ninais na akoy isilang
Ngunit salamat dahil may buhay

Ligaya ko na akoy isilang


Pagkat tao ay mayroong dangal
Sino ang may pag ibig sinong nagmamahal
Kundi ang tao Diyos ang pinagmulan
Kundi ako umibig kundi ko man bigyang halaga
Ang buhay ng handog ang buhay kong hiram sa Diyos
Kundi ako nagmamahal, sino ako?

Sino ang may pag ibig sinong nagmamahal


Kundi ang tao Diyos ang pinagmulan
Kundi ako umibig kundi ko man bigyang halaga
Ang buhay ng handog ang buhay kong hiram sa Diyos
Kundi ako nagmamahal, sino ako?

Kundi ako umibig kundi ko man bigyang halaga


Ang buhay ng handog ang buhay kong hiram sa Diyos
Kundi ako nagmamahal, sino ako?
Kundi ako nagmamahal, sino ako?

Read more: https://muzikum.eu/en/123-10097-114565/jamie-rivera/sino-ako-


lyrics.html#ixzz59FCnhY8Q